RunCalc DocumentationFAQLoginRegister
UsersRacesMapsMountains

User: Robert Celiński (admin)

Type: peaks

Description: Góry ¦więtokrzyskie

RunCalc version: portal

Visible: public

Mountain range/group ID: 10Open peaks map

Back to mountain ranges
Click column header to sort
NPeak nameAltitudePeak infoRange

0

Adachowa Góra

300

Wzgórza Koneckie

Góry ¦więtokrzyskie

1

Agata

608

Łysogóry

Góry ¦więtokrzyskie

2

Altana

408

Najwyższe wzniesienie województwa mazowieckiego, położone na Wzgórzach Niekłańsko-Bliżyńskich

Góry ¦więtokrzyskie

3

Babia Góra

312

Góry ¦więtokrzyskie

Góry ¦więtokrzyskie

4

Barania (Oblęgorskie)

427

Pasmo Oblęgorskie

Góry ¦więtokrzyskie

5

Barania (Zbrzańskie)

318

Pasmo Zbrzańskie

Góry ¦więtokrzyskie

6

Barcza

465

Pasmo Klonowskie

Góry ¦więtokrzyskie

7

Belnia

362

Pasmo Zgórskie

Góry ¦więtokrzyskie

8

Biała Góra

386

Pasmo Masłowskie

Góry ¦więtokrzyskie

9

Bolmińska

313

Grz±by Bolmińskie

Góry ¦więtokrzyskie

10

Brodowa

330

Grz±by Bolmińskie

Góry ¦więtokrzyskie

11

Bukowa Góra

484

Pasmo Klonowskie

Góry ¦więtokrzyskie

12

Bukowska Góra

277

Góra ponad Kunowem

Góry ¦więtokrzyskie

13

Chełmowa Góra

351

Pasmo Pokrzywiańskie

Góry ¦więtokrzyskie

14

Chełmy

375

Pasmo Bielińskie

Góry ¦więtokrzyskie

15

Ciosowa

365

Wzgórza Tumlińskie

Góry ¦więtokrzyskie

16

Czerwona

328

Bolechowicki Grzbiet

Góry ¦więtokrzyskie

17

Czostek

429

Pasmo Klonowskie

Góry ¦więtokrzyskie

18

Czubatka

327

Inaczej zwana Bochenieck± Gór± - góra ponad Bocheńcem

Góry ¦więtokrzyskie

19

D±brówka

440

Pasmo Masłowskie

Góry ¦więtokrzyskie

20

Dobrzeszowska Góra

367

Pasmo Dobrzeszowskie

Góry ¦więtokrzyskie

21

Domaniówka

418

Pasmo Masłowskie

Góry ¦więtokrzyskie

22

Drogosiowa

447

Pasmo Bielińskie

Góry ¦więtokrzyskie

23

Duża Skała

444

Pasmo Bielińskie

Góry ¦więtokrzyskie

24

Dymińska

385

Pasmo Posłowicko-Dymińskie

Góry ¦więtokrzyskie

25

Galicowa

291

Wzgórza Sobkowsko-Korytnickie

Góry ¦więtokrzyskie

26

Glinianki

336

Najwyższy szczyt Grzyw Korzeczkowskich

Góry ¦więtokrzyskie

27

Góra Hałasa

393

Szczyt w Pa¶mie Dymińskim, na górze znajduje się dostrzegalnia przeciwpożarowa

Góry ¦więtokrzyskie

28

Grodowa Góra

395

Wzgórza Tumlińskie

Góry ¦więtokrzyskie

29

Grzebień

318

Pasmo Cisowskie

Góry ¦więtokrzyskie

30

Hoża

289

Góry ¦więtokrzyskie

Góry ¦więtokrzyskie

31

Hucisko

347

Pasmo Orłowińskie

Góry ¦więtokrzyskie

32

Hucka Góra

547

Łysogóry

Góry ¦więtokrzyskie

33

Igrzyczna

358

Pasmo Ociesęckie

Góry ¦więtokrzyskie

34

Jabłonna

313

Pasmo Daleszyckie

Góry ¦więtokrzyskie

35

JaĽwina

361

Pasmo Ociesęckie

Góry ¦więtokrzyskie

36

Jedlnica

304

Grz±by Bolmińskie

Góry ¦więtokrzyskie

37

Jelenia Góra

275

Wzgórza Koneckie

Góry ¦więtokrzyskie

38

Jeleniowska Góra

533

Pasmo Jeleniowskie

Góry ¦więtokrzyskie

39

Jotkowa

279

Góry ¦więtokrzyskie

Góry ¦więtokrzyskie

40

Kamieniarska Góra

330

Wzgórza Koneckie

Góry ¦więtokrzyskie

41

Kamieniec

400

Wzgórza Kołomańskie

Góry ¦więtokrzyskie

42

Kamienna

328

Góry ¦więtokrzyskie

Góry ¦więtokrzyskie

43

Kamienna (Posł.)

366

Pasmo Posłowicko-Dymińskie

Góry ¦więtokrzyskie

44

Kamienna (Sierad.)

379

Pasmo Sieradowickie

Góry ¦więtokrzyskie

45

Kamień

399

Wzgórza Tumlińskie

Góry ¦więtokrzyskie

46

Kamień Michniowski

435

Pasmo Sieradowickie

Góry ¦więtokrzyskie

47

Kamieńska Góra

386

Sztuczne wzgórze powstałe jako zwałowisko zewnętrzne Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów

Kamieńska Góra

48

Kamionki

422

Pasmo Orłowińskie

Góry ¦więtokrzyskie

49

Kiełki

452

Pasmo Orłowińskie

Góry ¦więtokrzyskie

50

Klonówka

473

Pasmo Masłowskie

Góry ¦więtokrzyskie

51

Komorowiec

319

Pasmo Cisowskie

Góry ¦więtokrzyskie

52

Kopalniana Góra

347

Płaskowyż Suchedniowski

Góry ¦więtokrzyskie

53

Krzemionka (Masł.)

389

Pasmo Masłowskie

Góry ¦więtokrzyskie

54

Krzemionka (Orłow.)

338

Pasmo Orłowińskie

Góry ¦więtokrzyskie

55

Księża Skała

550

Łysogóry

Góry ¦więtokrzyskie

56

Lubienia

298

Płaskowyż Suchedniowski

Góry ¦więtokrzyskie

57

Łysa Góra

595

Inaczej zwany ¦więtym Krzyżem, drugi najwyższy szczyt Gór ¦więtokrzyskich. Na górze znajduje się maszt oraz klasztor.

Góry ¦więtokrzyskie

58

Łysica

612

Najwyższy szczyt Gór ¦więtokrzyskich, leż±cy w Łysogórach

Góry ¦więtokrzyskie

59

Małzna

378

Pasmo Cisowskie

Góry ¦więtokrzyskie

60

Miejska (Bolechow.)

332

Bolechowicki Grzbiet

Góry ¦więtokrzyskie

61

Miejska (Klonowskie)

426

Pasmo Klonowskie

Góry ¦więtokrzyskie

62

Milechowska

335

Grz±by Bolmińskie. W południowej ¶cianie znajduje się jaskinia krasowa o długo¶ci około 17 metrów nazwana Piekło Milechowy.

Góry ¦więtokrzyskie

63

Napękowska Góra

343

Pasmo Orłowińskie

Góry ¦więtokrzyskie

64

Okr±glica

320

Bolechowicki Grzbiet

Góry ¦więtokrzyskie

65

Osicowa Góra

334

Wzgórza Koneckie

Góry ¦więtokrzyskie

66

Osieczyńska Góra

407

Płaskowyż Suchedniowski

Góry ¦więtokrzyskie

67

Ostra Górka

318

Pasmo Cisowskie

Góry ¦więtokrzyskie

68

Ostre Górki

304

Płaskowyż Suchedniowski

Góry ¦więtokrzyskie

69

Otrocz

375

Góry ¦więtokrzyskie

Góry ¦więtokrzyskie

70

Patrol

388

Pasmo Zgórskie

Góry ¦więtokrzyskie

71

Perlikowa

419

Pasmo Orłowińskie

Góry ¦więtokrzyskie

72

Perzowa

396

Pasmo Oblęgorskie

Góry ¦więtokrzyskie

73

Pier¶cienica

367

Pasmo Posłowicko-Dymińskie

Góry ¦więtokrzyskie

74

Plebańska

342

Pasmo Zgórskie

Góry ¦więtokrzyskie

75

Pruskowa

368

Pasmo Zgórskie

Góry ¦więtokrzyskie

76

Psarska Góra

415

Pasmo Klonowskie

Góry ¦więtokrzyskie

77

Radostowa

451

Pasmo Masłowskie

Góry ¦więtokrzyskie

78

Rzepka

357

Góry Chęcińskie

Góry ¦więtokrzyskie

79

Salkowa

308

Pasmo Daleszyckie

Góry ¦więtokrzyskie

80

Sieradowska Góra

399

Pasmo Sieradowickie

Góry ¦więtokrzyskie

81

Sikorza

361

Góry ¦więtokrzyskie

Góry ¦więtokrzyskie

82

Siniewska Góra

449

Pasmo Oblęgorskie

Góry ¦więtokrzyskie

83

Skalna Góra

321

Wzgórza Niekłańsko-Bliżyńskie

Góry ¦więtokrzyskie

84

Skalna Górka

399

Wzgórza Kołomańskie

Góry ¦więtokrzyskie

85

Skała

363

Pasmo Bielińskie

Góry ¦więtokrzyskie

86

Skałka

338

Pasmo Orłowińskie

Góry ¦więtokrzyskie

87

Skałka (Miedziana)

316

Górka ponad Miedzian± Gór±

Góry ¦więtokrzyskie

88

Skoszyńska Góra

451

Pasmo Jeleniowskie

Góry ¦więtokrzyskie

89

Słowiec

438

Pasmo Orłowińskie

Góry ¦więtokrzyskie

90

Sosnowica

413

Wzgórza Tumlińskie

Góry ¦więtokrzyskie

91

Sosnówka

320

Góry Chęcińskie

Góry ¦więtokrzyskie

92

Sterczyna

338

Pasmo Ociesęckie

Góry ¦więtokrzyskie

93

Stołowa Góra

423

Pasmo Cisowskie

Góry ¦więtokrzyskie

94

Szczytniak

554

Pasmo Jeleniowskie

Góry ¦więtokrzyskie

95

Sztymber

530

Łysogóry

Góry ¦więtokrzyskie

96

¦winia (Brzech.)

350

Pasmo Brzechowskie

Góry ¦więtokrzyskie

97

¦winia Góra

390

Płaskowyż Suchedniowski

Góry ¦więtokrzyskie

98

Telegraf

408

Najwyższy szczyt pasma Posłowicko-Dymińskiego. Na szczycie stoi maszt radiowy o wysoko¶ci 60 m, a na zboczu góry znajduje się stok narciarski z wyci±giem krzesełkowym.

Góry ¦więtokrzyskie

99

Topolowa Góra

358

Wzgórza Koneckie

Góry ¦więtokrzyskie

100

Trójeczna Góra

361

Pasmo Masłowskie

Góry ¦więtokrzyskie

101

Truskolaska

448

Pasmo Jeleniowskie

Góry ¦więtokrzyskie

102

Wał

365

Pasmo Orłowińskie

Góry ¦więtokrzyskie

103

Wał Małacentowski

405

Pasmo Bielińskie

Góry ¦więtokrzyskie

104

Wesołówka

469

Pasmo Jeleniowskie

Góry ¦więtokrzyskie

105

Wierzejska

375

Pasmo Masłowskie

Góry ¦więtokrzyskie

106

Wi¶niówka

470

Pasmo Masłowskie

Góry ¦więtokrzyskie

107

Witosławska Góra

491

Pasmo Jeleniowskie

Góry ¦więtokrzyskie

108

Włochy

427

Pasmo Cisowskie

Góry ¦więtokrzyskie

109

Wrze¶nia

370

Pasmo Cisowskie

Góry ¦więtokrzyskie

110

Wsiowa

367

Pasmo Zelejowskie

Góry ¦więtokrzyskie

111

Wykień

404

Wzgórza Tumlińskie

Góry ¦więtokrzyskie

112

Wykus

320

Płaskowyż Suchedniowski

Góry ¦więtokrzyskie

113

Wysokówka

412

Pasmo Orłowińskie

Góry ¦więtokrzyskie

114

Wzgórza Sobkowskie

298

Wzgórza Sobkowsko-Korytnickie

Góry ¦więtokrzyskie

115

Zalaska

321

Góry ¦więtokrzyskie

Góry ¦więtokrzyskie

116

Zamczysko

422

Pasmo Orłowińskie

Góry ¦więtokrzyskie

117

Zamkowa

355

Na tym szczycie należ±cym do Gór Chęcińskich znajduje się zamek z XIV wieku, który jest dobrze widoczny z trasy S7

Góry ¦więtokrzyskie

118

Zelejowa

372

Pasmo Zelejowskie

Góry ¦więtokrzyskie

119

Zielona

372

Pasmo Zgórskie

Góry ¦więtokrzyskie

120

Żakowa

352

Pasmo Zelejowskie

Góry ¦więtokrzyskie

121

Żarnowica

313

Góry ¦więtokrzyskie

Góry ¦więtokrzyskie

122

Żarnowska Góra

314

Płaskowyż Suchedniowski

Góry ¦więtokrzyskie(c) 2010 - 2018 Robert Celiński, Byledobiec Anin