RunCalc DocumentationFAQLoginRegister
UsersRacesMapsMountains

User: Robert Celiński (admin)

Type: peaks

Description: Kotlina Kłodzka (Góry Stołowe, Orlickie, Bystrzyckie, Bialskie, Złote, Bardzkie, Opawskie, ¦nieżnik)

RunCalc version: portal

Visible: public

Mountain range/group ID: 3Open peaks map

Back to mountain ranges
Click column header to sort
NPeak nameAltitudePeak infoRange

0

Bardzka Góra

582

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

1

Białek

723

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

2

Biesiec

833

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

3

Biskupia Kopa

890

Najwyższy szczyt w polskiej czę¶ci Gór Opawskich (czes. Zlatohorská vrchovina), zaliczany do Korony Gór Polski, czes. Biskupská kupa, niem. Bischofskoppe. Na szczycie stoi kamienna wieża widokowa o wysoko¶ci 18 m (zbudowana w 1898 roku), pod szczytem znajduje się Schronisko Pod Biskupi± Kop±.

Góry Opawskie

4

Bluszczowa

523

Góry Stołowe

5

Bodak

617

Góry Złote

Góry Złote

6

Borowik

722

Góry Stołowe

7

Borówkowa

900

Góry Złote

Góry Złote

8

Bożanowski Szp. (CZ)

773

Góry Stołowe

9

Brusek

1116

Góry Bialskie

Góry Bialskie

10

Brzanka

533

Góry Złote

Góry Złote

11

Bukowa Kopa

851

Góry Złote

Góry Złote

12

Bukówka

472

Góry Złote

Góry Złote

13

Cap (CZ)

786

Góry Stołowe

14

Cerna kupa (CZ)

1295

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

15

Cerny vrch (CZ)

1200

Szczyt położony w czeskim pa¶mie Wysokiego Jesionika

Wysoki Jesionik

16

Chlum (CZ)

1118

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

17

Chłopek

788

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

18

Chochoł

673

Góry Stołowe

19

Cierniak

595

Góry Złote

Góry Złote

20

Czarna Góra

1205

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

21

Czarna Kopa

879

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

22

Czarny Grzbiet

1087

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

23

Czartowiec

944

Góry Złote

Góry Złote

24

Czernica

1083

Góry Bialskie

Góry Bialskie

25

Czerniec

891

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

26

Czernik

832

Góry Złote

Góry Złote

27

Czerwota

565

Góry Stołowe

28

Dłużka

745

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

29

Drogosz

681

Góry Stołowe

30

Duża Dufałka (Lisiak)

618

Góry Stołowe

31

Dziczy Grzbiet

739

Góry Stołowe

32

Dzielec

535

Góry Złote

Góry Złote

33

Dziób

693

Dwuwierzchołkowy szczyt w Górach Stołowych, w pa¶mie Zaworów, niem. Spitzberg, Spitz Berg

34

Gawlik

788

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

35

Gołota

707

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

36

Gomolica

725

Góry Złote

Góry Złote

37

Gomoła Jesionowska

702

Góry Złote

Góry Złote

38

Goworek

1320

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

39

Góra Kadzielnia

827

Góry Złote

Góry Złote

40

Góra Nadworna

625

Góry Złote

Góry Złote

41

Góra Parkowa

786

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

42

Góra Parkowa (Stołowe)

477

Góry Stołowe

43

Góra ¦w. Anny (Stołowe)

711

Góry Stołowe

44

Góra ¦więtej Anny

408

Wzniesienie na Wyżynie ¦l±skiej z kompleksem ¶wi±tynnym na szczycie

45

Górzyca

815

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

46

Grodowa (G. Złote)

485

Góry Złote

Góry Złote

47

Gwiazda (CZ)

674

Góry Stołowe

48

Hałda Szarlota

406

Hałda odpadów pokopalnianych w Rydułtowach

49

Haniak

540

Góry Złote

Góry Złote

50

Hanula

641

Góry Stołowe

51

Hutnicza Kopa

890

Góry Orlickie

Góry Orlickie

52

Igliczna

845

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

53

Iwinka

1079

Góry Bialskie

Góry Bialskie

54

Jagodna

977

Najwyższy szczyt Gór Bystrzyckich (należy do Korony Gór Polski), niem. Heidel-Berg lub Heidelberg. Góra posiada dwa wierzchołki i istniej± kontrowersje, który z nich jest wyższy. Według Wikipedii, północny wierzchołek, oznaczany czasem na mapach jako Sasanka (965) ma wysoko¶ć 985 m i to on jest jest wyższy. Mapy jednak temu przecz±.

Góry Bystrzyckie

55

Janowiec

884

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

56

Jasień

936

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

57

Jawor

830

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

58

Jawornicka Kopa

1052

Góry Bialskie

Góry Bialskie

59

Jawornik Wielki

872

Góry Złote

Góry Złote

60

Jaworowa Kopa

1138

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

61

Jeleni loucky (CZ)

1205

Szczyt położony w czeskim pa¶mie Wysokiego Jesionika

Wysoki Jesionik

62

Jeszkówka

706

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

63

Kamienny Garb

881

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

64

Kamzicnik (CZ)

1420

Szczyt położony w czeskim pa¶mie Wysokiego Jesionika

Wysoki Jesionik

65

Karpień

782

Góry Złote

Góry Złote

66

Keprnik (CZ)

1423

Szczyt położony w czeskim pa¶mie Wysokiego Jesionika

Wysoki Jesionik

67

Kłodzka Góra

765

Najwyższy szczyt Gór Bardzkich (zaliczany do Korony Gór Polski), niem. Glatzenberg. Niektóre Ľródła (np. Wikipedia) podaj± wysoko¶ć 762 m i że szczyt jest niższy od Szerokiej Góry (765 m).

Góry Bardzkie

68

Kłopot

545

Góry Złote

Góry Złote

69

Koleba

620

Góry Złote

Góry Złote

70

Koniczek

850

Góry Złote

Góry Złote

71

Kopa ¦mierci

830

Góry Stołowe

72

Kopalniana Góra

700

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

73

Kopciowa

605

Góry Złote

Góry Złote

74

Koruna (CZ)

769

Góry Stołowe

75

Kostnica

445

Góry Złote

Góry Złote

76

Kowadło

989

Graniczny szczyt w południowej czę¶ci Gór Złotych, położony nad wsi± Bielice, czes. Kovadlina, niem. Schmiedekoppe. Kowadło jest zaliczane do Korony Gór Polski, jednak najwyższym szczytem czeskich Rychlebskich hor jest Smrek (1125 m), którego jeden z wierzchołków zwany czasem Bruskiem (ok. 1120 m) znajduje się na polsko-czeskiej granicy i wła¶nie ten wierzchołek jest najwyższy w polskich Górach Złotych.

Góry Złote

77

Krowia Wielka

806

Góry Złote

Góry Złote

78

Królówka

779

Góry Złote

Góry Złote

79

Krzyżnik

710

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

80

Krzyżnik (Złote)

540

Góry Złote

Góry Złote

81

Krzyżowa

500

Góry Złote

Góry Złote

82

Lelkowa Góra

738

Góry Stołowe

83

Lesieniec

868

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

84

Lewińska Czuba

555

Góry Stołowe

85

Lisiec

600

Góry Stołowe

86

Łazek

557

Góry Złote

Góry Złote

87

Łomnicka Równia

898

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

88

Łopień

786

Góry Złote

Góry Złote

89

Łupkowa

946

Góry Złote

Góry Złote

90

Łysiec

964

Góry Bialskie

Góry Bialskie

91

Mały ¦nieżnik

1337

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

92

Martwiec

668

Góry Stołowe

93

Maselnica

687

Góry Złote

Góry Złote

94

Ma¶lak

558

Góry Złote

Góry Złote

95

Medvedi vrch (CZ)

1216

Szczyt położony w czeskim pa¶mie Wysokiego Jesionika

Wysoki Jesionik

96

Mielna

662

Góry Stołowe

97

Mikowa

568

Góry Złote

Góry Złote

98

Młyńska

828

Góry Złote

Góry Złote

99

Młyńsko

991

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

100

Modrzewiowa

703

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

101

Modzel

694

Góry Złote

Góry Złote

102

Narożnik

851

Góry Stołowe

103

NiedĽwiedĽ

702

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

104

Nowak

700

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

105

Opacz

741

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

106

Orlica

1084

Najwyższy szczyt polskiej czę¶ci Gór Orlickich (zaliczany do Korony Gór Polski) i Sudetów ¦rodkowych, niem. Hohe Menze lub Hohe Mense, czes. Vrchmezí. Szczyt graniczny, leży na europejskim dziale wodnym pomiędzy zlewiskami Morza Bałtyckiego i Morza Północnego.

Góry Orlickie

107

Orlik

1068

Góry Bialskie

Góry Bialskie

108

Orlik (CZ)

1203

Szczyt położony w czeskim pa¶mie Wysokiego Jesionika

Wysoki Jesionik

109

Orłówka

830

Góry Złote

Góry Złote

110

Ostas (CZ)

700

Góry Stołowe

111

Ostra Góra

751

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

112

Ostra Góra (Stołowe)

710

Góry Stołowe

113

Ostróg (Bardzkie)

627

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

114

Ostry vrch

795

Góry Złote

Góry Złote

115

Ovcin (CZ)

686

Góry Stołowe

116

Owcza Góra

760

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

117

Pańska Góra

772

Góry Orlickie

Góry Orlickie

118

Pasieczna

928

Góry Złote

Góry Złote

119

Pasiecznik

893

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

120

Pasieka

537

Góry Złote

Góry Złote

121

P±tnik

695

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

122

Petrovy kameny (CZ)

1446

Szczyt położony w czeskim pa¶mie Wysokiego Jesionika

Wysoki Jesionik

123

Płaczka

958

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

124

Podbelka (CZ)

1308

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

125

Porębek

898

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

126

Postawna

1117

Szczyt w Górach Bialskich, czasem zaliczany też do Gór Złotych. Jest wyższy od Rudawca, ale nie zalicza się go do Korony Gór Polski, ponieważ przez wierzchołek nie przechodzi żaden szlak turystyczny.

Góry Bialskie

127

Pradziad (CZ)

1491

Pradziad (czes. Praděd, niem. Altvater) - najwyższy szczyt w pa¶mie Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník) oraz w całych Sudetach Wschodnich. Na górze znajduje się wieża retransmisyjna RTV.

Wysoki Jesionik

128

Pricny vrch (CZ)

975

Najwyższy szczyt Gór Opawskich, położony w Czechach

Góry Opawskie

129

Przednia

914

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

130

Ptak

841

Góry Stołowe

131

Ptasia Góra

851

Góry Stołowe

132

Ptasznik

719

Góry Złote

Góry Złote

133

Puchacz

1190

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

134

Pustelnia

395

Góry Złote

Góry Złote

135

Pustelnik

485

Góry Złote

Góry Złote

136

Radoszka

565

Góry Złote

Góry Złote

137

Róg

715

Góry Stołowe

138

Różane Górki

651

Góry Złote

Góry Złote

139

Rudawiec

1112

Należ±cy do Korony Gór Polski, trzeci co do wysoko¶ci szczyt Gór Bialskich, czes. Polská hora lub Červené Bahno, niem. Rote Sümpfe. Inne nazwy: Bieleń, Ruda Paprotnia, Rude Bagna. W Górach Bialskich wyższa od niego jest Travna hora (1121 m), a po polskiej stronie granicy jej drugorzędny wierzchołek - Postawna (1117 m) oraz Brusek, jednak to Rudawiec jest zaliczany do Korony Gór Polski, ponieważ przechodzi przez niego szlak turystyczny. Według regionalizacji Kondrackiego, Rudawiec znajduje się w Górach Złotych. Niektóre Ľródła (np. Wikipedia) podaj± wysoko¶ć 1106 m.

Góry Bialskie

140

Rudka

956

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

141

Rykowisko

948

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

142

Sadzonki

1230

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

143

Sarnica

551

Góry Złote

Góry Złote

144

Sasanka

886

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

145

Serak (CZ)

1351

Szczyt położony w czeskim pa¶mie Wysokiego Jesionika

Wysoki Jesionik

146

Serlich

1025

Góry Orlickie

Góry Orlickie

147

Skalniak

915

Góry Stołowe

148

Skałka

677

Góry Stołowe

149

Skały Puchacza

711

Góry Stołowe

150

Slamnik (CZ)

1232

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

151

Slidovy vrch (CZ)

1058

Szczyt położony w czeskim pa¶mie Wysokiego Jesionika

Wysoki Jesionik

152

Słup

667

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

153

Smolna

870

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

154

Smrek (CZ)

1125

Szczyt w Górach Złotych (czes. Rychlebské hory), na terytorium Czech, w odległo¶ci kilkuset metrów od granicy z Polsk±, czes. Smrk, niem. Fichtlich

Góry Złote

155

Smrek Trójk. (CZ)

1117

Góry Złote

Góry Złote

156

Smrekowiec

1123

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

157

Sokolec

558

Góry Złote

Góry Złote

158

Sołtysia Kopa

896

Góry Orlickie

Góry Orlickie

159

So¶nik

690

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

160

So¶nina

459

Góry Złote

Góry Złote

161

Sous (CZ)

1224

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

162

Sowia Kopa

672

Góry Złote

Góry Złote

163

Srebrna Kopa

780

Graniczny szczyt w Górach Opawskich

Góry Opawskie

164

Starozam. vrch (CZ)

681

Góry Stołowe

165

Stołek (Kazalnica)

761

Góry Orlickie

Góry Orlickie

166

Stożek

613

Góry Stołowe

167

Strażnica (CZ)

696

Góry Stołowe

168

Stribrnicka (CZ)

1250

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

169

Stroma

1166

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

170

Stróża

507

Góry Złote

Góry Złote

171

Sucha Kopa

1055

Góry Bialskie

Góry Bialskie

172

Suchoń

965

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

173

Supi hnizdo (CZ)

702

Góry Stołowe, po polsku Sępie Gniazdo

174

Susina (CZ)

1321

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

175

Suszyca

1047

Góry Bialskie

Góry Bialskie

176

Svini hora (CZ)

1074

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

177

Szczeliniec Mały

895

Szczyt w Górach Stołowych, tworz±cy wraz z przylegaj±cym do niego od wschodu Szczelińcem Wielkim jednolity masyw, niem. Kleiner Heuscheuer, czes. Mala Hejąovina

178

Szczeliniec Wielki

919

Najwyższy szczyt Gór Stołowych, należ±cy do Korony Gór Polski. Dawne nazwy to: Siennica, Strzaskany, Spękany, Stołowiec, niem. Große Heuscheuer, czes. Velká Hejąovina. Na szczyt prowadzi kręty szlak składaj±cy się z 665 schodów, ułożonych w 1814 przez Franza Pabla, sołtysa pobliskiego Karłowa. Na jednokierunkowej trasie o długo¶ci około 5 km, biegn±cej wierzchowin± Szczelińca, znajduje się również schronisko turystyczne PTTK Na Szczelińcu, wybudowane w 1846 roku w stylu tyrolskim. Najwyższym punktem góry jest Fotel Pradziada - 12-metrowej wysoko¶ci skała piaskowcowa.

179

Szczytnik

589

Góry Stołowe

180

Szeroka Góra

763

Przez niektóre Ľródła (np. Wikipedia) uznawana za najwyższy szczyt Gór Bardzkich. Ostatnio przeprowadzone pomiary wykazały, że jest wyższy od Kłodzkiej Góry.

Góry Bardzkie

181

Szeroka Kopa

871

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

182

Szerzawa

498

Góry Złote

Góry Złote

183

Szwedzkie Szańce

697

Góry Złote

Góry Złote

184

Szymonowa

728

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

185

¦lęża

718

Najwyższy szczyt Masywu ¦lęży (należy do Korony Gór Polski) i całego Przedgórza Sudeckiego, imponuj±cy znaczn± wysoko¶ci± względn± (ponad 500 m). Góra stanowiła o¶rodek pogańskiego kultu solarnego i z języka łacińskiego zwana była wtedy Silensi. Niemcy nazywali j± Zobtenberg (Góra Sobótka). Na szczycie tej wyróżniaj±cej się góry stoi wieża RTV o wysoko¶ci 136 metrów.

186

¦nieżka (Karkonosze)

1602

Najwyższy szczyt Karkonoszy oraz Sudetów, jak również Czech (zaliczany do Korony Europy), cz. Sněľka, niem. Schneekoppe. Należy do Korony Gór Polski. Najwybitniejszy szczyt Polski i Czech (wybitno¶ć 1202 m). Na górze znajduje się obserwatorium o charakterystycznym kształcie, kaplica ¶w. Wawrzyńca oraz nowy budynek czeskiej poczty.

187

¦nieżnik

1425

Najwyższy szczyt Masywu ¦nieżnika, zwany też ¦nieżnikiem Kłodzkim dawniej Kładsk± ¦nieżk±, czes. Králický Sněľník, niem. Glatzer Schneeberg, Spieglitzer Schneeberg, Grulicher Schneeberg. Należy do Korony Gór Polski. Na szczycie leż± ruiny dawnej wieży obserwacyjnej, na zachodnim zboczu znajduje się schronisko turystyczne.

Masyw ¦nieżnika

188

¦redniak

1210

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

189

¦wini Grzbiet

528

Góry Stołowe

190

Toczek

713

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

191

Travna hora (CZ)

1120

Szczyt w Górach Bialskich, niedaleko granicy, jednak już po stronie czeskiej, niem. Wiesen Berg. Różne Ľródła podaj± wysoko¶ć od 1120 do 1125 m n.p.m.

Góry Bialskie

192

Trawieńska Góra

746

Góry Złote

Góry Złote

193

Trojak

766

Góry Złote

Góry Złote

194

Trójmorski Wierch

1145

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

195

Trzeboń

712

Góry Złote

Góry Złote

196

Trzy Kopki

749

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

197

Ubocze

812

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

198

Uhlisko (CZ)

1240

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

199

Urwista

795

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

200

Urwista (Stołowe)

567

Góry Stołowe

201

Velka kupa (CZ)

708

Góry Stołowe

202

Velky Ded (CZ)

1408

Szczyt położony w czeskim pa¶mie Wysokiego Jesionika

Wysoki Jesionik

203

Vysoka hole (CZ)

1465

Szczyt położony w czeskim pa¶mie Wysokiego Jesionika

Wysoki Jesionik

204

Vysoky kamen (CZ)

843

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

205

Wapniarka

512

Góry Złote

Góry Złote

206

Wapnisko

799

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

207

Wilcza Góra (GZ)

711

Góry Złote

Góry Złote

208

Wilczak

637

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

209

Wilczyniec

877

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

210

Wolarz

852

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

211

Wójtowa

741

Góry Złote

Góry Złote

212

Wójtowska Równia

842

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

213

Wysoczka

1185

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

214

Zagrodnik

749

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

215

Zamczysko

508

Góry Złote

Góry Złote

216

Zamecky vrch (CZ)

933

Szczyt położony w czeskim pa¶mie Wysokiego Jesionika

Wysoki Jesionik

217

Zawada

807

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

218

Zbój

757

Góry Stołowe

219

Zbójnicka Góra

828

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

220

Zielnik

712

Góry Złote

Góry Złote

221

Zielonka

701

Góry Stołowe

222

Zielony Garb

1026

Góry Orlickie

Góry Orlickie

223

Zlaty Chlum (CZ)

891

Góry Opawskie (Czechy)

Góry Opawskie

224

ŻeleĽniak

591

Góry Złote

Góry Złote

225

Żmijowiec

1153

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

226

Schneeberg (AT)

2076

Wybitny masyw i szczyt w pa¶mie Rax-Schneeberg-Gruppe na wschodnim krańcu austriackich Północnych Alp Wapiennych. Przy dobrej widoczno¶ci można go dostrzec ze ¦nieżnika lub Pradziada.

Alpy Styryjsko-Dolnoaustriackie

227

Borek

590

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

228

Borówczysko

640

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

229

Brona

402

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

230

BrzeĽnica

492

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

231

BrzeĽnicka Góra

523

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

232

Buczek

551

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

233

Cisowa Kopa

564

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

234

Czajka

530

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

235

Czerwoniak

495

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

236

Dębień

566

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

237

Dębnik

583

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

238

Dębowa (Bardzkie)

425

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

239

Dębowina

470

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

240

Drewniak

399

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

241

Gajnik (Bardzkie)

747

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

242

Głownia

566

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

243

Głownia Wielka

586

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

244

Goliniec

515

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

245

Grochowiec

425

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

246

Grodowa Mała

495

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

247

Grodowa Wielka

516

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

248

Grodzisko

730

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

249

Iglica

355

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

250

Jarota

535

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

251

Jaworskie Góry

619

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

252

Jedlak

658

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

253

Jelenia Kopa

747

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

254

Jeleniec

672

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

255

Jodłowa

505

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

256

Kierznia

557

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

257

Klimek

567

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

258

Kłapacz

575

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

259

Kopiec

469

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

260

Kortunał

676

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

261

Korzecznik

548

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

262

Kozi Grzbiet

377

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

263

Kozioł

381

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

264

Królik

459

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

265

Królówka (Bardzkie)

560

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

266

Księża Kopa

481

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

267

Kukułka (GB)

570

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

268

Kurek

431

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

269

Kurzyniec

528

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

270

Leszek

540

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

271

Lisia Góra

405

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

272

Lisiura

450

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

273

Łaszczowa

622

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

274

Ł±czna

390

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

275

Łopianka

507

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

276

Łysa (Mikołajów)

490

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

277

Łysa Góra

598

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

278

Łysiec (Bardzkie)

531

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

279

Mała Niwa

545

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

280

Mały Buczek

523

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

281

Mężyk

387

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

282

Młynarz

412

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

283

Mszaniec

611

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

284

Nyska Góra

427

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

285

Obszerna (Oględa)

573

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

286

Olchówka

476

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

287

Osnówka

505

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

288

Owcze Zbocze

615

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

289

Patrzałek

446

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

290

Płaskota

433

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

291

Podzamecka Kopa

615

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

292

Radosz

590

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

293

Różańcowa

380

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

294

Strażnik

454

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

295

Stróża (Bardzkie)

636

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

296

Stróżnik

415

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

297

Suszyna

525

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

298

Szlachcic

541

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

299

Szubieniczna

380

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

300

Tunelowa

315

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

301

Wapienna

579

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

302

Widałek

498

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

303

Widnica

472

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

304

Wielka Cisowa

589

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

305

Wielka Niwa

450

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

306

Wilcza Góra (Bardzkie)

663

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

307

Wilczy Słup

597

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

308

Włóczek

632

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

309

Wysoki Kamień

580

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

310

Zagajnik

404

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

311

Zajęcznik

581

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

312

Zaro¶lak

556

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

313

Żdanka

530

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

314

Borowa (Wałb.)

853

Najwyższy szczyt Gór Wałbrzyskich

315

Chochół Wielki (Sowie)

754

Góry Sowie

316

G. Wszystkich ¦więtych

648

Wzgórza Wodzickie

317

G±siorek (Sowie)

773

Góry Sowie

318

Gołębia (Sowie)

810

Góry Sowie

319

Góra ¦w. Anny (Wodz.)

647

Wzgórza Wodzickie

320

Joniec (Sowie)

713

Góry Sowie

321

Krępiec (Wodzickie)

645

Wzgórza Wodzickie

322

Malinowa (Sowie)

839

Góry Sowie

323

Rozstaj (Sowie)

695

Góry Sowie

324

Warowna Góra (Sowie)

660

Góry Sowie

325

Wielka Sowa

1015

Najwyższy szczyt Gór Sowich (należy do Korony Gór Polski), niem. Hohe Eule, po 1945 przez krótki okres Góra Sowia. Na szczycie znajduje się wysoka na 25 metrów kamienna wieża widokowa wybudowana w 1906 roku.

326

Bujak (G. Sowie)

682

Góry Sowie

327

Chochół Mały (GS)

705

Góry Sowie

328

Czerwony Kacper (GS)

620

Góry Sowie

329

Góra Kło¶na (GS)

520

Góry Sowie

330

Góra Stawna (GS)

675

Góry Sowie

331

Kamienista (G. Sowie)

557

Góry Sowie

332

Kmiotek (G. Sowie)

560

Góry Sowie

333

Kobiałka (G. Sowie)

687

Góry Sowie

334

Koczan (G. Sowie)

613

Góry Sowie

335

Lisianka (G. Sowie)

615

Góry Sowie

336

OboĽna (G. Sowie)

687

Góry Sowie

337

Sępia (G. Sowie)

649

Góry Sowie

338

Wrońsko (G. Sowie)

532

Góry Sowie

339

Zaro¶lak (G. Sowie)

604

Góry Sowie

340

Ampuła

557

Góry Stołowe

341

Biała Skała

698

Góry Stołowe

342

Biesna

706

Góry Stołowe

343

Bie¶nik

645

Góry Stołowe

344

Biskup (CZ)

710

Góry Stołowe

345

Błonie

480

Góry Stołowe

346

Bobrówek

707

Góry Stołowe

347

Bogatka

437

Góry Stołowe

348

Borek (CZ)

566

Góry Stołowe

349

Borowa Kopa

682

Góry Stołowe

350

Brzeliniec

500

Góry Stołowe

351

Bucina (CZ)

604

Bučina (CZ) - Góry Stołowe

352

Bukova hora (CZ)

638

Góry Stołowe

353

Bukowina Kłodzka

702

Góry Stołowe

354

Bukówka (Polanica)

480

Góry Stołowe

355

Bykowa

768

Góry Stołowe

356

Chłopska Góra (G. St.)

526

Góry Stołowe

357

Chochoł Płd.

686

Góry Stołowe

358

Ciernina

463

Góry Stołowe

359

Cisowa Góra

723

Góry Stołowe

360

Cygan (Płaska)

569

Góry Stołowe

361

Cygan (Wolany)

468

Góry Stołowe

362

Czarna Kopa (Stołowe)

742

Góry Stołowe

363

Czech

702

Góry Stołowe

364

Czeskie Wzgórze

427

Góry Stołowe

365

Drzewna

532

Góry Stołowe

366

Dzik (G. Stołowe)

707

Góry Stołowe

367

Farna Góra

397

Góry Stołowe

368

Gardzień

556

Góry Stołowe

369

Golec (Wamb.)

533

Góry Stołowe

370

Gomola

733

Góry Stołowe

371

Góra Anny

635

Góry Stołowe

372

Góra Błażkowa

612

Góry Stołowe

373

Góra Ceglana

607

Góry Stołowe

374

Góra Czerwona

443

Góry Stołowe

375

Góra Nowa

395

Góry Stołowe

376

Góra Płaska

565

Góry Stołowe

377

Góra Sępia

429

Góry Stołowe

378

Grodczyn

803

Góry Stołowe

379

Grodowa (G. Stołowe)

597

Góry Stołowe

380

Gródek

521

Góry Stołowe

381

Grzywacz

733

Góry Stołowe

382

Guzowata

492

Góry Stołowe

383

Gwiezdne Szańce

533

Góry Stołowe

384

Hejda (CZ)

606

Góry Stołowe

385

Horeb

429

Góry Stołowe

386

Jacisko

358

Góry Stołowe

387

Junak

523

Góry Stołowe

388

Kalwaria (Wamb.)

392

Góry Stołowe

389

Kamieniec (Kudowa)

470

Góry Stołowe

390

Kamiennik

580

Góry Stołowe

391

Kamiona

442

Góry Stołowe

392

Kamionka (Gajów)

497

Góry Stołowe

393

Karwiec

611

Góry Stołowe

394

Klucek (CZ)

620

Klůček (CZ) - Góry Stołowe

395

Kocici hrad (CZ)

600

Kočičí hrad (CZ) - Góry Stołowe

396

Kokocko

547

Góry Stołowe

397

Konsky hrbet (CZ)

662

Koňský hřbet (CZ) - Góry Stołowe

398

Kopecek (CZ)

587

Kopeček (CZ) - Góry Stołowe

399

Ko¶cielna Góra (Tłum.)

455

Góry Stołowe

400

Kowalik

454

Góry Stołowe

401

Krizovy vrch (CZ)

667

Kříľový vrch (CZ) - Góry Stołowe

402

Krucza Kopa

723

Góry Stołowe

403

Kukułka (G. St.)

714

Góry Stołowe

404

L±dko

540

Góry Stołowe

405

Lech

739

Góry Stołowe

406

Leszczynka

415

Góry Stołowe

407

Lipowa

514

Góry Stołowe

408

Lopota

718

Góry Stołowe

409

Lustrzana Góra

850

Góry Stołowe

410

Mała Kopka

435

Góry Stołowe

411

Mała Wysoczka

618

Góry Stołowe

412

Mały Kamieniec

450

Góry Stołowe

413

Mały Lisiak

545

Góry Stołowe

414

Mały Szalaster

695

Góry Stołowe

415

Miechy

517

Góry Stołowe

416

Młyński Kamień

625

Góry Stołowe

417

Mnich

522

Góry Stołowe

418

Mnich Wsch.

523

Góry Stołowe

419

Niżawka

602

Góry Stołowe

420

Nowa Kopa

548

Góry Stołowe

421

Opalona

680

Góry Stołowe

422

Orla

395

Góry Stołowe

423

Owczarska Kopa

635

Góry Stołowe

424

Pasterska Góra

711

Góry Stołowe

425

Pauł

727

Góry Stołowe

426

Pawłówka

400

Góry Stołowe

427

Piaskowiec

578

Góry Stołowe

428

Piekielna Góra

537

Góry Stołowe

429

Ponury Róg

540

Góry Stołowe

430

Prostredni vrch (CZ)

600

Prostřední vrch (CZ) - Góry Stołowe

431

Przed. Borowa Kopa

642

Góry Stołowe

432

Przepiórka

491

Góry Stołowe

433

Pstr±żnica

627

Góry Stołowe

434

Ptak (Ratno)

453

Góry Stołowe

435

Ptaszyca

494

Góry Stołowe

436

Radkowskie Skały

660

Góry Stołowe

437

Rogacz

707

Góry Stołowe

438

Rogal

635

Góry Stołowe

439

Rogowa Kopa

794

Góry Stołowe

440

Rozdroże

439

Góry Stołowe

441

Rudna Góra

633

Góry Stołowe

442

Rus

598

Góry Stołowe

443

Sępnia

392

Góry Stołowe

444

Sibenicni vrch (CZ)

630

©ibeniční vrch (CZ) - Góry Stołowe

445

Skowron

640

Góry Stołowe

446

Słone Wzgórze

393

Góry Stołowe

447

Słoneczne Wzgórze

401

Góry Stołowe

448

Smogulec

690

Góry Stołowe

449

Sokół (G. Stołowe)

605

Góry Stołowe

450

Sokółka (G. Stołowe)

675

Góry Stołowe

451

Supi skaly (CZ)

771

Supí skály (CZ) - Góry Stołowe

452

Svidnicka vez (CZ)

661

Svidnická věľ (CZ) - Góry Stołowe

453

Syjon

406

Góry Stołowe

454

Synaj

415

Góry Stołowe

455

Szańcowa

600

Góry Stołowe

456

Szczytnik (Szczytna)

589

Góry Stołowe

457

Szubieniczna (Lewin)

502

Góry Stołowe

458

¦cinawka

536

Góry Stołowe

459

¦lepowron

553

Góry Stołowe

460

¦rednia Kopa (Kulin)

747

Góry Stołowe

461

Tabor

392

Góry Stołowe

462

Twaróg

428

Góry Stołowe

463

Tylna Borowa Kopa

655

Góry Stołowe

464

Val (CZ)

590

Góry Stołowe

465

Wabik

574

Góry Stołowe

466

Wapienek

645

Góry Stołowe

467

Widnica (G. St.)

501

Góry Stołowe

468

Wroniawa

662

Góry Stołowe

469

Wrzesiny

660

Góry Stołowe

470

Wysoczka (G. St.)

651

Góry Stołowe

471

Wysoki Kamień (G. St.)

507

Góry Stołowe

472

Wzgórze Kapliczne

422

Góry Stołowe

473

Wzgórze Kwarantanny

425

Góry Stołowe

474

Złota Góra

577

Góry Stołowe

475

Złoty Widok

502

Góry Stołowe

476

Klin

420

Góry Orlickie

Góry Orlickie

477

Różanka

471

Góry Orlickie

Góry Orlickie

478

Brzezie

495

Góry Orlickie

Góry Orlickie

479

JaĽwiec

497

Góry Orlickie

Góry Orlickie

480

Ptasznica

605

Góry Orlickie

Góry Orlickie

481

Strażna

690

Góry Orlickie

Góry Orlickie

482

Strażnice

701

Góry Orlickie

Góry Orlickie

483

Taszowskie Górki

671

Góry Orlickie

Góry Orlickie

484

Ko¶cielna (Kocioł)

642

Góry Orlickie

Góry Orlickie

485

Pańszczyca

724

Góry Orlickie

Góry Orlickie

486

Jeleń

800

Góry Orlickie

Góry Orlickie

487

Długa Góra

680

Góry Orlickie

Góry Orlickie

488

Gajowa

700

Góry Orlickie

Góry Orlickie

489

Miejska Góra (Duszn.)

609

Góry Orlickie

Góry Orlickie

490

Ołtarz

672

Góry Orlickie

Góry Orlickie

491

Dwojaki Ołtarz

705

Góry Orlickie

Góry Orlickie

492

Wesołek

737

Góry Orlickie

Góry Orlickie

493

Krupy

810

Góry Orlickie

Góry Orlickie

494

Graniczna

942

Góry Orlickie

Góry Orlickie

495

Góra Mylna

879

Góry Orlickie

Góry Orlickie

496

Borsuk

843

Góry Orlickie

Góry Orlickie

497

Polomsky kopec (CZ)

1051

Góry Orlickie

Góry Orlickie

498

Skutina (CZ)

733

Góry Orlickie

Góry Orlickie

499

Stenka (CZ)

731

Góry Orlickie

Góry Orlickie

500

Kobylinka (CZ)

736

Góry Orlickie

Góry Orlickie

501

Chriby (CZ)

770

Góry Orlickie

Góry Orlickie

502

Spicak (CZ)

841

Góry Orlickie

Góry Orlickie

503

Sedlonovsky vrch (CZ)

1050

Góry Orlickie

Góry Orlickie

504

Kamenny vrch (CZ)

1035

Góry Orlickie

Góry Orlickie

505

Ostruznik (CZ)

982

Góry Orlickie

Góry Orlickie

506

Polom (CZ)

843

Góry Orlickie

Góry Orlickie

507

Ruske (CZ)

765

Góry Orlickie

Góry Orlickie

508

Doupnata (Zadni h., CZ)

928

Góry Orlickie

Góry Orlickie

509

Mała Desztna (CZ)

1090

Szczyt w ¶rodkowo-wschodniej czę¶ci Gór Orlickich w Czechach, czes. Malá Deątná

Góry Orlickie

510

Wielka Desztna (CZ)

1115

Najwyższy szczyt Sudetów ¦rodkowych, w ¶rodkowo-wschodniej czę¶ci Gór Orlickich w Czechach, czes. Velká Deątná

Góry Orlickie

511

Marusa (CZ)

1042

Góry Orlickie

Góry Orlickie

512

Jelenka (CZ)

1083

Góry Orlickie

Góry Orlickie

513

Koruna (G. Orl., CZ)

1101

Góry Orlickie

Góry Orlickie

514

Vapenny vrch (CZ)

952

Góry Orlickie

Góry Orlickie

515

Strazny (CZ)

860

Góry Orlickie

Góry Orlickie

516

Plan (CZ)

873

Góry Orlickie

Góry Orlickie

517

Karluv vrch (Lubny, CZ)

956

Góry Orlickie

Góry Orlickie

518

Homole (G. Orl., CZ)

1000

Góry Orlickie

Góry Orlickie

519

Tetrevec (CZ)

1043

Góry Orlickie

Góry Orlickie

520

Kunstatske (CZ)

1040

Góry Orlickie

Góry Orlickie

521

Zaklety (CZ)

995

Góry Orlickie

Góry Orlickie

522

Pusty (CZ)

798

Góry Orlickie

Góry Orlickie

523

Novakuv kopec (CZ)

727

Góry Orlickie

Góry Orlickie

524

Komari vrch (CZ)

992

Góry Orlickie

Góry Orlickie

525

Mezivrsi (CZ)

949

Góry Orlickie

Góry Orlickie

526

Jilovec (CZ)

913

Góry Orlickie

Góry Orlickie

527

Anensky vrch (CZ)

993

Góry Orlickie

Góry Orlickie

528

Pohluv kopec (CZ)

706

Góry Orlickie

Góry Orlickie

529

Polni vrch (CZ)

653

Góry Orlickie

Góry Orlickie

530

Na zmrzliku (CZ)

621

Góry Orlickie

Góry Orlickie

531

Potocky kopec (CZ)

619

Szczyt w czeskich Górach Orlickich, inna nazwa to Vitanovsky Kopec

Góry Orlickie

532

Nad Kasarnami (CZ)

583

Góry Orlickie

Góry Orlickie

533

Zbudov (CZ)

562

Góry Orlickie

Góry Orlickie

534

Polom (Bartosov., CZ)

766

Góry Orlickie

Góry Orlickie

535

Luisino udoli (CZ)

905

Góry Orlickie

Góry Orlickie

536

Studeny vrch (CZ)

883

Góry Orlickie

Góry Orlickie

537

Ovcar (CZ)

707

Góry Orlickie

Góry Orlickie

538

Kuni vrch (CZ)

728

Góry Orlickie

Góry Orlickie

539

Góra Dziadka

555

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

540

Wzgórze Rozalii

595

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

541

Wzgórze Pustelnika

648

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

542

Nawojowa

675

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

543

Nowa

737

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

544

Głowacz

780

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

545

Ptasia Góra (Duszn.)

745

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

546

Koniuch

778

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

547

KuĽnicka Góra

816

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

548

Wilcza Góra (G. Bystrz.)

755

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

549

Góra Sępia (G. Bystrz.)

821

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

550

G. Błażkowa (G. Bystrz.)

805

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

551

Góra Gołębia

705

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

552

Druciarz

605

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

553

Liszka

592

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

554

Ciernica

637

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

555

Księżówka

599

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

556

Rudnik (G. Bystrz.)

845

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

557

Pokietnica

648

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

558

Wietrznik

760

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

559

Kam. Góra (G. Bystrz.)

704

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

560

Łysa Góra (Paszków)

720

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

561

Rówienka

852

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

562

Toczek (G. Bystrz.)

700

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

563

Stwołek

527

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

564

Kamienny Grzbiet

464

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

565

Jodłowa Góra

481

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

566

Polana (St. Wielisław)

406

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

567

Czerwoniak (Krosnow.)

399

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

568

Wzgórze Gardowe

350

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

569

Sokołówka (Łomn.)

879

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

570

Ko¶cielnik

867

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

571

Bartosz

814

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

572

Po¶więtna

842

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

573

Barczowa

811

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

574

Gajnik (G. Bystrz.)

717

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

575

Koszela

711

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

576

Ja¶lak

683

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

577

ŻeleĽniak (St. Bystrz.)

520

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

578

Krzywka

597

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

579

Trzcińska Góra

738

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

580

Ko¶cielnica

745

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

581

Wi¶niowa

686

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

582

Czyżówka

767

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

583

Piekielnica

805

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

584

Krzemionka

795

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

585

Kłobuk

815

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

586

Czuba

765

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

587

Bronisz

725

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

588

Zamkowa Kopa

784

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

589

Ko¶cielnica (Nw. Bystrz.)

606

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

590

Kawczak

601

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

591

Łysoń

598

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

592

Zalesie

612

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

593

Łubiec

565

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

594

Kamienisko

525

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

595

Długi Grzbiet

542

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

596

Borowa (Mostowice)

745

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

597

Troszczyna

769

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

598

Klecko

758

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

599

Mała Wrzosówka

811

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

600

Miłoń (Dębosz)

772

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

601

Jedlnik

747

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

602

Gniewosz

850

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

603

Poniatów

770

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

604

Sieniec

675

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

605

Tanecznica

549

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

606

Lesica

654

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

607

Dębowiec (Lesica)

666

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

608

Kopczyk

596

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

609

ŻeleĽnia

597

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

610

Rykownia

659

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

611

Bochniak

713

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

612

Węgłarka

625

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

613

Czerwień

703

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

614

Kamieńczyk

720

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

615

Graniczny Wierch

712

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

616

Dworski Kopiec

635

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

617

Studeny (CZ)

721

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

618

Hejnov (CZ)

713

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

619

Suchy (G. Bystrz., CZ)

995

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

620

Wronka

458

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

621

Sikornik (Smreczyna)

550

Kotlina Kłodzka

Kotlina Kłodzka

622

Owczarnia

481

Kotlina Kłodzka

Kotlina Kłodzka

623

Szubieniczna (Międz.)

472

Kotlina Kłodzka

Kotlina Kłodzka

624

Szymonowa (Kotl. Kł.)

478

Kotlina Kłodzka

Kotlina Kłodzka

625

Góra Parkowa (Bystrz.)

388

Kotlina Kłodzka

Kotlina Kłodzka

626

Owcza Góra (Kłodzko)

345

Kotlina Kłodzka

Kotlina Kłodzka

627

Forteczna Góra

340

Kotlina Kłodzka

Kotlina Kłodzka

628

Szpitalna Górka

319

Kotlina Kłodzka

Kotlina Kłodzka

629

Grodzisko (Kłodzko)

345

Kotlina Kłodzka

Kotlina Kłodzka

630

Goryczka

422

Góry Złote

Góry Złote

631

Dębowa (GZ)

505

Góry Złote

Góry Złote

632

Jantosz

460

Góry Złote

Góry Złote

633

Łagoda

457

Góry Złote

Góry Złote

634

Mrówczyniec

487

Góry Złote

Góry Złote

635

Babilon

384

Góry Złote

Góry Złote

636

Golina

543

Góry Złote

Góry Złote

637

Ostróg (GZ)

505

Góry Złote

Góry Złote

638

Słupiec

525

Góry Złote

Góry Złote

639

Sędzisz

489

Góry Złote

Góry Złote

640

Modrzewiowa Góra

455

Góry Złote

Góry Złote

641

Wygon

430

Góry Złote

Góry Złote

642

Kamieńsko

403

Góry Złote

Góry Złote

643

Starkowiec

450

Góry Złote

Góry Złote

644

Kostra

503

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

645

Szyndzielnia

430

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

646

Wzgórze Marii

365

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

647

Owcza G. (Bardzkie)

361

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

648

Góra Łysa (Bardzkie)

327

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

649

Jagodna Płn.

965

Północny wierchołek Jagodnej (niem. Heidel-Berg lub Heidelberg), oznaczany czasem na mapach jako Sasanka. Niektóre Ľródła (np. Wikipedia) podaj± wysoko¶ć w tym miejscu 985 m i to ten punkt jest przez nie uznawany za wyższy wierzchołek Jagodnej.

Góry Bystrzyckie(c) 2010 - 2018 Robert Celiński, Byledobiec Anin