RunCalc DocumentationFAQLoginRegister
UsersRacesMapsMountains

User: Robert Celiński (admin)

Type: peaks

Description: Kotlina Kłodzka (Góry Stołowe, Orlickie, Bystrzyckie, Bialskie, Złote, Bardzkie, Opawskie, ¦nieżnik)

RunCalc version: portal

Visible: public

Mountain range/group ID: 3Open peaks map

Back to mountain ranges
Click column header to sort
NPeak nameAltitudePeak infoRange

0

Bardzka Góra

582

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

1

Białek

723

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

2

Biesiec

833

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

3

Biskupia Kopa

890

Najwyższy polski szczyt Gór Opawskich

Góry Opawskie

4

Bluszczowa

523

Góry Stołowe

5

Bodak

617

Góry Złote

Góry Złote

6

Borowik

722

Góry Stołowe

7

Borówkowa

900

Góry Złote

Góry Złote

8

Bożanowski Szp. (CZ)

773

Góry Stołowe

9

Brusek

1124

Góry Bialskie

Góry Bialskie

10

Brzanka

533

Góry Złote

Góry Złote

11

Bukowa Kopa

851

Góry Złote

Góry Złote

12

Bukówka

472

Góry Złote

Góry Złote

13

Cap (CZ)

786

Góry Stołowe

14

Cerna kupa (CZ)

1295

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

15

Cerny vrch (CZ)

1200

Szczyt położony w czeskim pa¶mie Wysokiego Jesionika

Wysoki Jesionik

16

Chlum (CZ)

1118

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

17

Chłopek

788

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

18

Chochoł

673

Góry Stołowe

19

Cierniak

595

Góry Złote

Góry Złote

20

Czarna Góra

1205

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

21

Czarna Kopa

879

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

22

Czarny Grzbiet

1087

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

23

Czartowiec

944

Góry Złote

Góry Złote

24

Czernica

1083

Góry Bialskie

Góry Bialskie

25

Czerniec

891

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

26

Czernik

832

Góry Złote

Góry Złote

27

Czerwona

565

Góry Stołowe

28

Dłużka

745

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

29

Drogosz

681

Góry Stołowe

30

Duża Dufałka

618

Góry Stołowe

31

Dziczy Grzbiet

739

Góry Stołowe

32

Dzielec

535

Góry Złote

Góry Złote

33

Dziób

693

Góry Stołowe

34

Gawlik

788

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

35

Gołota

707

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

36

Gomolica

725

Góry Złote

Góry Złote

37

Gomoła Jesionowska

702

Góry Złote

Góry Złote

38

Goworek

1320

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

39

Góra Kadzielnia

827

Góry Złote

Góry Złote

40

Góra Nadworna

625

Góry Złote

Góry Złote

41

Góra Parkowa

786

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

42

Góra Parkowa (Stołowe)

477

Góry Stołowe

43

Góra ¦w. Anny (Stołowe)

711

Góry Stołowe

44

Góra ¦więtej Anny

408

Wzniesienie na Wyżynie ¦l±skiej z kompleksem ¶wi±tynnym na szczycie

45

Górzyca

815

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

46

Grodowa

485

Góry Złote

Góry Złote

47

Gwiazda (CZ)

674

Góry Stołowe

48

Hałda Szarlota

406

Hałda odpadów pokopalnianych w Rydułtowach

49

Haniak

540

Góry Złote

Góry Złote

50

Hanula

641

Góry Stołowe

51

Hutnicza Kopa

890

Góry Orlickie

Góry Orlickie

52

Igliczna

845

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

53

Iwinka

1079

Góry Bialskie

Góry Bialskie

54

Jagodna

977

Najwyższy szczyt Gór Bystrzyckich

Góry Bystrzyckie

55

Janowiec

884

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

56

Jasień

936

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

57

Jawor

830

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

58

Jawornicka Kopa

1052

Góry Bialskie

Góry Bialskie

59

Jawornik Wielki

872

Góry Złote

Góry Złote

60

Jaworowa Kopa

1138

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

61

Jeleni loucky (CZ)

1205

Szczyt położony w czeskim pa¶mie Wysokiego Jesionika

Wysoki Jesionik

62

Jeszkówka

706

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

63

Kamienny Garb

881

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

64

Kamzicnik (CZ)

1420

Szczyt położony w czeskim pa¶mie Wysokiego Jesionika

Wysoki Jesionik

65

Karpień

782

Góry Złote

Góry Złote

66

Keprnik (CZ)

1423

Szczyt położony w czeskim pa¶mie Wysokiego Jesionika

Wysoki Jesionik

67

Kłodzka Góra

765

Najwyższy szczyt Gór Bardzkich

Góry Bardzkie

68

Kłopot

545

Góry Złote

Góry Złote

69

Koleba

620

Góry Złote

Góry Złote

70

Koniczek

850

Góry Złote

Góry Złote

71

Kopa ¦mierci

830

Góry Stołowe

72

Kopalniana Góra

700

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

73

Kopciowa

605

Góry Złote

Góry Złote

74

Koruna (CZ)

769

Góry Stołowe

75

Kostnica

445

Góry Złote

Góry Złote

76

Kowadło

989

Najwyższy szczyt Gór Złotych

Góry Złote

77

Krowia Wielka

806

Góry Złote

Góry Złote

78

Królówka

779

Góry Złote

Góry Złote

79

Krzyżnik

710

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

80

Krzyżnik (Złote)

540

Góry Złote

Góry Złote

81

Krzyżowa

500

Góry Złote

Góry Złote

82

Lelkowa Góra

738

Góry Stołowe

83

Lesieniec

868

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

84

Lewińska Czuba

555

Góry Stołowe

85

Lisiec

600

Góry Stołowe

86

Łazek

557

Góry Złote

Góry Złote

87

Łomnicka Równia

898

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

88

Łopień

786

Góry Złote

Góry Złote

89

Łupkowa

946

Góry Złote

Góry Złote

90

Łysiec

964

Góry Bialskie

Góry Bialskie

91

Mały ¦nieżnik

1337

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

92

Martwiec

668

Góry Stołowe

93

Maselnica

687

Góry Złote

Góry Złote

94

Ma¶lak

558

Góry Złote

Góry Złote

95

Medvedi vrch (CZ)

1216

Szczyt położony w czeskim pa¶mie Wysokiego Jesionika

Wysoki Jesionik

96

Mielna

662

Góry Stołowe

97

Mikowa

568

Góry Złote

Góry Złote

98

Młyńska

828

Góry Złote

Góry Złote

99

Młyńsko

991

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

100

Modrzewiowa

703

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

101

Modzel

694

Góry Złote

Góry Złote

102

Narożnik

851

Góry Stołowe

103

NiedĽwiedĽ

702

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

104

Nowak

700

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

105

Opacz

741

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

106

Orlica

1084

Najwyższy szczyt Gór Orlickich

Góry Orlickie

107

Orlik

1068

Góry Bialskie

Góry Bialskie

108

Orlik (CZ)

1203

Szczyt położony w czeskim pa¶mie Wysokiego Jesionika

Wysoki Jesionik

109

Orłówka

830

Góry Złote

Góry Złote

110

Ostas (CZ)

700

Góry Stołowe

111

Ostra Góra

751

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

112

Ostra Góra (Stołowe)

720

Góry Stołowe

113

Ostróg

627

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

114

Ostry vrch

795

Góry Złote

Góry Złote

115

Ovcin (CZ)

686

Góry Stołowe

116

Owcza Góra

760

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

117

Pańska Góra

772

Góry Orlickie

Góry Orlickie

118

Pasieczna

928

Góry Złote

Góry Złote

119

Pasiecznik

893

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

120

Pasieka

537

Góry Złote

Góry Złote

121

P±tnik

695

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

122

Petrovy kameny (CZ)

1446

Szczyt położony w czeskim pa¶mie Wysokiego Jesionika

Wysoki Jesionik

123

Płaczka

958

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

124

Podbelka (CZ)

1308

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

125

Porębek

898

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

126

Postawna

1124

Góry Bialskie

Góry Bialskie

127

Pradziad (CZ)

1491

Najwyższy szczyt w pa¶mie Wysokiego Jesionika, a zarazem najwyższy w Sudetach Wschodnich. Na szczycie znajduje się wieża retransmisyjna RTV.

Wysoki Jesionik

128

Pricny vrch (CZ)

975

Najwyższy szczyt Gór Opawskich, położony w Czechach

Góry Opawskie

129

Przednia

914

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

130

Ptak

841

Góry Stołowe

131

Ptasia Góra

851

Góry Stołowe

132

Ptasznik

719

Góry Złote

Góry Złote

133

Puchacz

1190

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

134

Pustelnia

395

Góry Złote

Góry Złote

135

Pustelnik

485

Góry Złote

Góry Złote

136

Radoszka

565

Góry Złote

Góry Złote

137

Róg

715

Góry Stołowe

138

Różane Górki

651

Góry Złote

Góry Złote

139

Rudawiec

1112

Najwyższy szczyt Gór Bialskich

Góry Bialskie

140

Rudka

956

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

141

Rykowisko

948

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

142

Sadzonki

1230

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

143

Sarnica

551

Góry Złote

Góry Złote

144

Sasanka

886

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

145

Serak (CZ)

1351

Szczyt położony w czeskim pa¶mie Wysokiego Jesionika

Wysoki Jesionik

146

Serlich

1025

Góry Orlickie

Góry Orlickie

147

Skalniak

915

Góry Stołowe

148

Skałka

677

Góry Stołowe

149

Skały Puchacza

711

Góry Stołowe

150

Slamnik (CZ)

1232

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

151

Slidovy vrch (CZ)

1058

Szczyt położony w czeskim pa¶mie Wysokiego Jesionika

Wysoki Jesionik

152

Słup

667

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

153

Smolna

870

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

154

Smrek (CZ)

1125

Góry Złote

Góry Złote

155

Smrek Trójk. (CZ)

1117

Góry Złote

Góry Złote

156

Smrekowiec

1123

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

157

Sokolec

558

Góry Złote

Góry Złote

158

Sołtysia Kopa

896

Góry Orlickie

Góry Orlickie

159

So¶nik

690

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

160

So¶nina

459

Góry Złote

Góry Złote

161

Sous (CZ)

1224

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

162

Sowia Kopa

672

Góry Złote

Góry Złote

163

Srebrna Kopa

780

Graniczny szczyt w Górach Opawskich

Góry Opawskie

164

Starozam. vrch (CZ)

681

Góry Stołowe

165

Stołek

761

Góry Orlickie

Góry Orlickie

166

Stożek

613

Góry Stołowe

167

Strażnica (CZ)

696

Góry Stołowe

168

Stribrnicka (CZ)

1250

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

169

Stroma

1166

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

170

Stróża

507

Góry Złote

Góry Złote

171

Sucha Kopa

1055

Góry Bialskie

Góry Bialskie

172

Suchoń

965

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

173

Supi hnizdo (CZ)

702

Góry Stołowe, po polsku Sępie Gniazdo

174

Susina (CZ)

1321

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

175

Suszyca

1047

Góry Bialskie

Góry Bialskie

176

Svini hora (CZ)

1074

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

177

Szczeliniec Mały

895

Góry Stołowe

178

Szczeliniec Wielki

919

Najwyższy szczyt Gór Stołowych

179

Szczytnik

589

Góry Stołowe

180

Szeroka Góra

763

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

181

Szeroka Kopa

871

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

182

Szerzawa

498

Góry Złote

Góry Złote

183

Szwedzkie Szańce

697

Góry Złote

Góry Złote

184

Szymonowa

728

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

185

¦lęża

718

Najwyższy szczyt Masywu ¦lęży

186

¦nieżka

1602

Najwyższy szczyt Karkonoszy. Na górze znajduje się schronisko o charakterystycznym kształcie.

187

¦nieżnik

1425

Najwyższy szczyt Masywu ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

188

¦redniak

1210

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

189

¦wini Grzbiet

528

Góry Stołowe

190

Toczek

713

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

191

Travna hora (CZ)

1120

Góry Bialskie

Góry Bialskie

192

Trawieńska Góra

746

Góry Złote

Góry Złote

193

Trojak

766

Góry Złote

Góry Złote

194

Trójmorski Wierch

1145

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

195

Trzeboń

712

Góry Złote

Góry Złote

196

Trzy Kopki

749

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

197

Ubocze

812

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

198

Uhlisko (CZ)

1240

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

199

Urwista

795

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

200

Urwista (Stołowe)

567

Góry Stołowe

201

Velka kupa (CZ)

708

Góry Stołowe

202

Velky Ded (CZ)

1408

Szczyt położony w czeskim pa¶mie Wysokiego Jesionika

Wysoki Jesionik

203

Vysoka hole (CZ)

1465

Szczyt położony w czeskim pa¶mie Wysokiego Jesionika

Wysoki Jesionik

204

Vysoky kamen (CZ)

843

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

205

Wapniarka

512

Góry Złote

Góry Złote

206

Wapnisko

799

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

207

Wilcza Góra

711

Góry Złote

Góry Złote

208

Wilczak

637

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

209

Wilczyniec

877

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

210

Wolarz

852

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

211

Wójtowa

741

Góry Złote

Góry Złote

212

Wójtowska Równia

842

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

213

Wysoczka

1185

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

214

Zagrodnik

749

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

215

Zamczysko

508

Góry Złote

Góry Złote

216

Zamecky vrch (CZ)

933

Szczyt położony w czeskim pa¶mie Wysokiego Jesionika

Wysoki Jesionik

217

Zawada

807

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

218

Zbój

757

Góry Stołowe

219

Zbójnicka Góra

828

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

220

Zielnik

712

Góry Złote

Góry Złote

221

Zielonka

701

Góry Stołowe

222

Zielony Garb

1026

Góry Orlickie

Góry Orlickie

223

Zlaty Chlum (CZ)

891

Góry Opawskie (Czechy)

Góry Opawskie

224

ŻeleĽniak

591

Góry Złote

Góry Złote

225

Żmijowiec

1153

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

226

Schneeberg (AT)

2076

Wybitny masyw i szczyt w pa¶mie Rax-Schneeberg-Gruppe na wschodnim krańcu austriackich Północnych Alp Wapiennych. Przy dobrej widoczno¶ci można go dostrzec ze ¦nieżnika lub Pradziada.

Alpy Styryjsko-Dolnoaustriackie

227

Borek

590

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

228

Borówczysko

640

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

229

Brona

402

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

230

BrzeĽnica

492

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

231

BrzeĽnicka Góra

523

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

232

Buczek

551

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

233

Cisowa Kopa

564

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

234

Czajka

530

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

235

Czerwoniak

495

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

236

Dębień

566

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

237

Dębnik

583

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

238

Dębowa

425

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

239

Dębowina

470

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

240

Drewniak

399

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

241

Gajnik

747

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

242

Głownia

566

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

243

Głownia Wielka

586

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

244

Goliniec

515

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

245

Grochowiec

425

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

246

Grodowa Mała

495

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

247

Grodowa Wielka

516

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

248

Grodzisko

730

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

249

Iglica

355

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

250

Jarota

535

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

251

Jaworskie Góry

619

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

252

Jedlak

658

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

253

Jelenia Kopa

747

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

254

Jeleniec

672

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

255

Jodłowa

505

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

256

Kierznia

557

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

257

Klimek

567

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

258

Kłapacz

575

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

259

Kopiec

469

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

260

Kortunał

676

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

261

Korzecznik

548

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

262

Kozi Grzbiet

377

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

263

Kozioł

381

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

264

Królik

459

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

265

Królówka

560

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

266

Księża Kopa

481

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

267

Kukułka

570

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

268

Kurek

431

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

269

Kurzyniec

528

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

270

Leszek

540

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

271

Lisia Góra

405

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

272

Lisiura

450

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

273

Łaszczowa

622

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

274

Ł±czna

390

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

275

Łopianka

507

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

276

Łysa (Mikołajów)

490

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

277

Łysa Góra

598

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

278

Łysiec (Bardzkie)

531

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

279

Mała Niwa

545

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

280

Mały Buczek

523

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

281

Mężyk

387

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

282

Młynarz

412

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

283

Mszaniec

611

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

284

Nyska Góra

427

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

285

Obszerna

573

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

286

Olchówka

476

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

287

Osnówka

505

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

288

Owcze Zbocze

615

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

289

Patrzałek

446

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

290

Płaskota

433

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

291

Podzamecka Kopa

615

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

292

Radosz

590

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

293

Różańcowa

380

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

294

Strażnik

454

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

295

Stróża (Bardzkie)

636

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

296

Stróżnik

415

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

297

Suszyna

525

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

298

Szlachcic

541

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

299

Szubieniczna

380

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

300

Tunelowa

315

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

301

Wapienna

579

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

302

Widałek

498

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

303

Widnica

472

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

304

Wielka Cisowa

589

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

305

Wielka Niwa

450

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

306

Wilcza Góra (Bardzkie)

663

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

307

Wilczy Słup

597

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

308

Włóczek

632

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

309

Wysoki Kamień

580

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

310

Zagajnik

404

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

311

Zajęcznik

581

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

312

Zaro¶lak

556

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

313

Żdanka

530

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie(c) 2010 - 2018 Robert Celiński, Byledobiec Anin