RunCalc DocumentationFAQLoginRegister
UsersRacesMapsMountains

User: Robert Celiński (admin)

Type: peaks

Description: Tatry Zachodnie, Wysokie, Bielskie, Niżne, Pogórze Spisko-Gubałowskie

RunCalc version: portal

Visible: public

Mountain range/group ID: 5Open peaks map

Back to mountain ranges
Click column header to sort
NPeak nameAltitudePeak infoRange

0

Antałówka

937

Wzgórze na terenie Zakopanego

Pogórze Spisko-Gubałowskie

1

Babia Góra (B. Żyw.)

1725

Inaczej Diablak, Królowa Beskidów, najwyższy szczyt Beskidu Żywieckiego. Na południowym zboczu znajduje się schronisko Markowe Szczawiny. We wschodnim grzbiecie schodz±cym w stronę Przełęczy Krowiarki można wyróżnić szczyty: Gówniak (Wołowe Skałki), Kępa oraz Sokolica. W zachodnim grzbiecie można wyróżnić Ko¶ciółek Wschodni i Ko¶ciółek Zachodni, natomiast od Małej Babiej Góry masyw jest oddzielony Przełęcz± Brona.

2

Babki (SK)

1566

Słowackie Tatry Zachodnie

Tatry

3

Bachledova veza (SK)

1183

Góra o wysoko¶ci 1151 m w pa¶mie Magury Spiskiej. Na szczycie zbudowano wieżę widokow± o wysoko¶ci 32 m.

4

Bachledówka

947

Wzgórze na Pogórzu Spisko-Gubałowskim, wznosz±ce się nad wsi± Czerwienne

Pogórze Spisko-Gubałowskie

5

Banówka (SK)

2178

Szczyt leż±cy w grani głównej Tatr Zachodnich, w ich słowackiej czę¶ci, słow. Baníkov. Znajduje się pomiędzy szczytem Pachoł (2167 m), oddzielony od niego Banikowsk± Przełęcz± (2040 m), a Hrub± Kop± (2166 m), od której oddziela go Przełęcz nad Zawratami. Jest najwyższym szczytem Tatr Zachodnich leż±cym w grani głównej oraz czwartym co do wysoko¶ci szczytem Tatr Zachodnich (ustępuj±c Bystrej, Raczkowej Czubie i Barańcowi).

Tatry

6

Baranie Rogi (SK)

2526

Tatry

Tatry

7

Baraniec (SK)

2185

Szczyt w słowackiej czę¶ci Tatr Zachodnich, trzeci co do wysoko¶ci szczyt tego pasma, słow. Baranec, Veµký vrch. Znajduje się ok. 2,5 km na południe od grani głównej i jest najwyższym szczytem w bocznej grani Barańców.

Tatry

8

Batyżowiecki Szczyt (SK)

2438

Tatry

Tatry

9

Bdarova zvonica (SK)

1713

Tatry

Tatry

10

Beskid

2012

Tatry Zachodnie

Tatry

11

Błyszcz

2158

Tatry Zachodnie

Tatry

12

Bobrowiec

1663

Tatry Zachodnie

Tatry

13

Boczań

1224

Wzniesienie w reglowej czę¶ci Tatr Zachodnich

Tatry

14

Brestowa (SK)

1934

Słowackie Tatry Zachodnie

Tatry

15

Bujaczy Wierch (SK)

1960

Tatry Bielskie

Tatry

16

Bukowiński Wierch (BOP)

940

Szczyt w Beskidzie Orawsko-Podhalańskim, drugi co do wysoko¶ci szczyt tego pasma. Wznosi się nad miejscowo¶ciami Bukowina-Osiedle, Harkabuz i Podszkle.

Beskid Orawsko-Podhalański

17

Butorowy Wierch

1160

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

18

Bystra (SK)

2248

Najwyższy szczyt Tatr Zachodnich, słow. Bystrá. Leży w odległo¶ci 600 m na południe od grani głównej Tatr Zachodnich, po której biegnie granica polsko-słowacka.

Tatry

19

Ceska veza (SK)

2254

Tatry

Tatry

20

Chabenec (Tatry N., SK)

1955

Położony na Słowacji jeden z najwyższych szczytów Tatr Niżnych

Tatry Niżne

21

Chopok (Tatry N., SK)

2024

Położony na Słowacji jeden z najwyższych szczytów Tatr Niżnych (podawany jako drugi lub trzeci najwyższy niżnotatrzański szczyt - wyższe s± Dziumbier i ©tiavnica). U podnóży Chopoka znajduje się duży o¶rodek narciarski Jasná podzielony na 2 czę¶ci: Jasná - Chopok północ (Chopok sever) z terenami: Otupné (1142 m), Záhradky (1025 m), Luková (1670 m) oraz o¶rodek Chopok południe (Chopok juh) z terenami: Kosodrevina (1489 m) i Srdiečko (1216 m). Jest to największy o¶rodek narciarski na Słowacji.

Tatry Niżne

22

Cichy Wierch (SK)

1979

Tatrzański szczyt w grani Liptowskich Kop

Tatry

23

Ciemniak

2096

Tatry Zachodnie

Tatry

24

Cierna hora (SK)

1289

Najwyższy szczyt Gór Lewockich na Słowacji

Góry Lewockie

25

Ciężki Szczyt (SK)

2500

Szczyt położony obok Wysokiej w Tatrach

Tatry

26

Cisowa Turnia

1112

Tatry Zachodnie - regle

Tatry

27

Cubryna

2372

Tatry

Tatry

28

Cyl (B. Żyw.)

1298

Cyl Hali ¦mietanowej - szczyt w Beskidzie Żywieckim, w zachodniej czę¶ci Pasma Policy, położony na zachód od Policy. Jest zwornikiem, gdyż od głównego grzbietu odchodz± dwa boczne - jeden na północ, w kierunku Kiczorki (1012 m), drugi na zachód, w stronę Mosornego Gronia (1047 m), a główna grań zakręca w tym miejscu pod k±tem prostym.

29

Cyrhla nad Białk±

1155

Najwyższy szczyt Pogórza Bukowińskiego (Gliczarowskiego) na Pogórzu Spisko-Gubałowskim, na południowym zboczu znajduje się Polana Głodówka, z której jest piękny widok na Tatry Bielskie i Wysokie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

30

Czubik

1846

Tatry Zachodnie

Tatry

31

Deresze (Tatry N., SK)

2004

Położony na Słowacji jeden z najwyższych szczytów Tatr Niżnych

Tatry Niżne

32

Diabliniec

1241

Tatry Zachodnie - regle

Tatry

33

Długi Giewont

1867

Tatry Zachodnie

Tatry

34

Durny Szczyt (SK)

2625

Tatry

Tatry

35

Dziumbier (Tatry N., SK)

2043

Najwyższy szczyt Tatr Niżnych na Słowacji, słow. Ďumbier. Znajduje się w głównym grzbiecie tych Tatr, pomiędzy szczytem Krúpova hoµa (1922 m), od którego oddzielony jest przełęcz± Krúpovo sedlo (ok. 1890 m) i ©tiavnica (2025 m).

Tatry Niżne

36

Faixova (SK)

1489

Tatry Bielskie

Tatry

37

Filipczański Wierch

1209

Tatry - regle

Tatry

38

Furkaska

1491

Tatry Zachodnie

Tatry

39

Furmanów

1022

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

40

Ganek (SK)

2462

Tatry

Tatry

41

Gerlach (SK)

2655

Położony na Słowacji najwyższy szczyt Tatr oraz całych Karpat, zaliczany do Korony Europy, słow. Gerlachovský ątít. Masyw Gerlacha składa się z kilku wierzchołków. Grań rozpoczyna się od strony północno-zachodniej wierzchołkiem zwornikowym z grani± główn± - Zadnim Gerlachem (Zadný Gerlach, 2616 m), którego zbocza obniżaj± się do Przełęczy Tetmajera (Gerlachovské sedlo), za któr± wznosi się główny wierzchołek (2655 m). Dalej w grani znajduj± się kolejno Wyżnie Gerlachowskie Wrótka, wierzchołek Po¶redniego Gerlacha, Po¶rednie Gerlachowskie Wrótka, Gerlachowska Czuba i Niżnie Gerlachowskie Wrótka. Grzbiet kończy się południowo-wschodnim szczytem Małego Gerlacha (Kotlový ątít, 2601 m). Z wierzchołka Małego Gerlacha odchodz± dwa boczne ramiona obejmuj±ce Gerlachowski Kocioł (Gerlachovský kotol).

Tatry

42

Gęsia Szyja

1490

Tatry - regle

Tatry

43

Giewont

1894

Charakterystyczna góra w Tatrach Zachodnich, ¶wietnie widoczna z Zakopanego. Na szczycie znajduje się krzyż.

Tatry

44

Gładki Wierch

2065

Tatry

Tatry

45

Golica (SK)

1628

Tatry

Tatry

46

Goły Wierch

1206

Tatry - regle

Tatry

47

Gombosi Wierch (SK)

1184

Tatry - regle

Tatry

48

Gorc (Gorce)

1228

Góra we wschodniej czę¶ci grzbietu głównego Gorców. Na szczycie znajduje się wieża widokowa.

49

Goryczkowa Czuba

1913

Tatry Zachodnie

Tatry

50

Górków Wierch

1046

Graniczne wzniesienie na Pogórzu Spisko-Gubałowskim

Pogórze Spisko-Gubałowskie

51

Gruszków Wierch

1031

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

52

Grze¶

1653

Tatry Zachodnie

Tatry

53

Gubałówka

1120

Podłużne wzniesienie na Pogórzu Spisko-Gubałowskim. Na Gubałówkę z Zakopanego prowadzi kolej linowo-terenowa. Na szczycie stoi maszt RTON Gubałówka o wysoko¶ci 102 m.

Pogórze Spisko-Gubałowskie

54

Hawrań (SK)

2152

Najwyższy szczyt Tatr Bielskich na Słowacji, słow. Havran. Jest to najwyższy wapienny szczyt całych Tatr. Hawrań oddzielony jest na zachodzie od s±siedniego Nowego Wierchu (1999 lub 2009 m) wyraĽn± Hawrani± Przełęcz± (1919 m). Na wschodzie Hawrań graniczy z Płaczliw± Skał± (2142 m), oddzielony Strzystarsk± Przełęcz± (1969 m). Szczyty te razem z Muraniem (na zachód od Nowego Wierchu) tworz± charakterystyczn± grupę, widoczn± m.in. z wielu miejsc w Tatrach Wysokich.

Tatry

55

Hlińska Turnia (SK)

2340

Tatry

Tatry

56

Holica (SK)

1341

Słowackie Tatry Zachodnie

Tatry

57

Holy vrch (SK)

1863

Tatry

Tatry

58

Holy vrch (Zachodnie, SK)

1723

Słowackie Tatry Zachodnie

Tatry

59

Horwacki Wierch (SK)

1902

Tatry

Tatry

60

Hruba Kopa (Baszta, SK)

2166

Słowackie Tatry Zachodnie

Tatry

61

Garajowa Strażnica (SK)

2238

Garajowa Strażnica, słow. Hrubá kopa, Garajova stráľnica - ostatnie, najbardziej wysunięte na północny zachód wzniesienie w Grani Hrubego w słowackiej czę¶ci Tatr Wysokich

Tatry

62

Hruby Regiel

1339

Tatry Zachodnie - regle

Tatry

63

Hruby Wierch (SK)

2428

Hruby Wierch, słow. Hrubý vrch - wybitny szczyt w bocznej Grani Hrubego, będ±cej odnog± głównej grani odnogi Krywania. Wznosi się on nad dolinami: Hlińsk±, Młynick± i Niewcyrk±. Jego nazwa pochodzi od kształtu góry i towarzysz±cej mu masywnej (hruby - gruby), szerokiej grani północno-zachodniej.

Tatry

64

Igła

1207

Tatry Zachodnie - regle

Tatry

65

Jagnięcy Szczyt (SK)

2229

Położony na Słowacji najbardziej na północny wschód wysunięty masyw grani głównej Tatr Wysokich

Tatry

66

Jakubina (Raczk., SK)

2194

Inaczej Raczkowa Czuba, położony na Słowacji szczyt w Tatrach Zachodnich

Tatry

67

Jamska kopa (SK)

2079

Tatry

Tatry

68

Jankulakowski Wierch

934

Góra ponad Białk± Tatrzańsk±, na zboczu której zbudowano wyci±gi narciarskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

69

Jarz±bczy Wierch

2137

Tatry Zachodnie

Tatry

70

Jastrabia veza (SK)

2137

Tatry

Tatry

71

Jaworowy Szczyt (SK)

2417

Szczyt w głównej grani Tatr Wysokich, słow. Javorový ątít. Leży pomiędzy Małym Jaworowym Szczytem (Malý Javorový ątít) a Ostrym Szczytem (Ostrý ątít). Od Małego Jaworowego Szczytu wierzchołek jest oddzielony przełęcz± Rozdziele (Javorová ąkára), głęboko wcięt± w niemal poziom± grań szczytow±. Bliżej Rozdziela znajduje się niższy zachodni wierzchołek, Po¶redni Jaworowy Szczyt (Prostredný Javorový ątít). Na wschód od niego, za płytk± Jaworow± Szczerbin± (Javorová ątrbina), położony jest główny wierzchołek. Od Małego Ostrego Szczytu w masywie Ostrego Szczytu jest on oddzielony Jaworow± Przełęcz± (Javorové sedlo).

Tatry

72

Jaoworzyński Przysłop

1269

Tatry Zachodnie - regle

Tatry

73

Jeżowa Kopa (SK)

2043

Słowackie Tatry Zachodnie

Tatry

74

Kamienista

2121

Dwuwierzchołkowy szczyt w głównej grani Tatr Zachodnich, na granicy polsko-słowackiej. Od s±siaduj±cego na zachód Błyszcza (2159 m) oddzielony jest Pyszniańsk± Przełęcz± (1788 m), od s±siaduj±cego na wschód Smreczyńskiego Wierchu (2066 m) - Hlińsk± Przełęcz± (1906 m).

Tatry

75

Karczmarski Wierch (SK)

1438

Tatry Bielskie

Tatry

76

Kasprowy Wierch

1987

Bardzo popularny w¶ród turystów szczyt. Na górę można wjechać kolejk±, na szczycie znajduje się restauracja oraz stacja meteorologiczna.

Tatry

77

Kazalnica

1034

Tatry Zachodnie - regle

Tatry

78

Kecka (SK)

1489

Słowackie Tatry Zachodnie

Tatry

79

Kieżmarski Szczyt (SK)

2558

Tatry

Tatry

80

Klin (SK)

2186

Tatry

Tatry

81

Klinowa Czuba

1276

Tatry Zachodnie - regle

Tatry

82

Kobyli Wierch (SK)

1109

Tatry Bielskie

Tatry

83

Kobyła

1234

Tatry - regle

Tatry

84

Kołowy Szczyt (SK)

2418

Tatry

Tatry

85

Kominiarski

1829

Tatry Zachodnie

Tatry

86

Koń (SK)

1356

Tatry Bielskie

Tatry

87

Kończysta (SK)

2540

Tatry

Tatry

88

Kończysty Wierch

2002

Tatry Zachodnie

Tatry

89

Kopa Kondracka

2004

Tatry Zachodnie

Tatry

90

Kopa Magury

1704

Tatry Zachodnie

Tatry

91

Koprowy Wierch (SK)

2364

Szczyt w słowackiej czę¶ci Tatr Wysokich, słow. Kôprovský ątít. Wierzchołek położony jest w głównej grani odnogi Krywania odchodz±cej od Cubryny w kierunku południowo-zachodnim. Od znajduj±cych się w pobliżu Piarżystych Czub oddziela go Skrajna Piarżysta Przełęcz. W wierzchołku Koprowego Wierchu boczna grań skręca w kierunku południowo-wschodnim i opada do Wyżniej Koprowej Przełęczy. Od szczytu odchodzi jeszcze w kierunku północno-zachodnim trzecia, boczna grań nazywana Po¶rednim Wierszykiem, która oddziela od siebie dwa boczne odgałęzienia Doliny Koprowej: Dolinę Ciemnosmreczyńsk± i Hlińsk±. Wschodnie ¶ciany Koprowego Wierchu opadaj± do trzeciej doliny leż±cej poniżej szczytu - do Doliny Hińczowej. W grani Po¶redniego Wierszyku najbliższym szczytem jest Mały Koprowy Wierch, oddzielony Koprow± Ławk±.

Tatry

92

Koryciańska Czuba

1161

Tatry Zachodnie - regle

Tatry

93

Kosar (SK)

1870

Tatry

Tatry

94

Ko¶cielec

2156

Szczyt w Dolinie G±sienicowej w Tatrach Wysokich. Znajduje się w bocznej Grani Ko¶cielców, która od Zawratowej Turni odbiega w północnym kierunku, dziel±c Dolinę G±sienicow± na Czarn± i Zielon±. Od Zadniego Ko¶cielca (2162 m) oddziela go Ko¶cielcowa Przełęcz (2110 m), a od Małego Ko¶cielca (1866 m) przełęcz Karb (1853 m). Wierzchołek Ko¶cielca wznosi się 533 m ponad powierzchnię Czarnego Stawu G±sienicowego.

Tatry

95

Kotelnica

917

Góra ponad Białk± Tatrzańsk±, na zboczu której zbudowano wyci±gi narciarskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

96

Kotlinowy Wierch

1306

Najdalej na wschód wysunięte wzniesienie w polskich Tatrach Zachodnich

Tatry

97

Kotlova (SK)

1985

Słowackie Tatry Zachodnie

Tatry

98

Kotlovy stit (SK)

2601

Tatry

Tatry

99

Kozi stit (SK)

2110

Tatry

Tatry

100

Kozi Wierch

2291

Szczyt w Tatrach w długiej wschodniej grani ¦winicy pomiędzy Dolin± G±sienicow± a Dolin± Pięciu Stawów Polskich. Prowadzi przez niego Orla Perć - popularny i trudny szlak turystyczny. Według niektórych Ľródeł Kozi Wierch jest uznawany za najwyższy szczyt położony w cało¶ci w Polsce, jednak w tym rankingu wyższe od niego s± dwa wierzchołki: Cubryńska Strażnica (2235 m) oraz ¦winicka Kopa (2298).

Tatry

101

Krajny Holy vrch (SK)

1984

Tatry

Tatry

102

Kratka (SK)

2374

Tatry

Tatry

103

Krokiew

1374

Tatry Zachodnie - regle

Tatry

104

Kryta Czuba

1246

Tatry Zachodnie - regle

Tatry

105

Krywań (SK)

2496

Szczyt w południowo-zachodniej czę¶ci Tatr Wysokich po stronie słowackiej, o charakterystycznym, zakrzywionym wierzchołku, od którego wzi±ł swoj± nazwę, słow. słow. Kriváň

Tatry

106

Krzesanica

2122

Szczyt w grani głównej Tatr Zachodnich, przez któr± przebiega granica polsko-słowacka, słow. Kresanica. Jest najwyższym szczytem zespołu Czerwonych Wierchów. Krzesanica wznosi się nad polsk± Dolin± Miętusi± i słowack± Dolin± Cich±. Od wschodu s±siaduje z Małoł±czniakiem (2096), oddzielona od niego Litworow± Przełęcz± (2037 m), od zachodu z Ciemniakiem (2096), oddzielona Mułow± Przełęcz± (2067 m). Nazwa szczytu pochodzi od północnej ¶ciany zwanej krzesan±.

Tatry

107

Krzyżne Liptowskie (SK)

2039

Tatry

Tatry

108

Kuraszowski Wierch

1040

Uznawany za najwyższy szczyt w polskiej czę¶ci Pogórza Spiskiego, choć wyższy jest graniczny Górków Wierch

Pogórze Spisko-Gubałowskie

109

Kycera (SK)

1282

Tatry Bielskie

Tatry

110

Lipt. Tomanova (SK)

1840

Tatry Zachodnie

Tatry

111

Litwinka

902

Góra ponad Białk± Tatrzańsk±, na zboczu której zbudowano wyci±gi narciarskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

112

Litworowy Szczyt (SK)

2413

Tatry

Tatry

113

Lodowy Szczyt (SK)

2630

Najwyższy szczyt w grani głównej Tatr Wysokich, słow. Ąadový ątít. Według niektórych Ľródeł jedynym wyższym od niego punktem w grani głównej jest należ±cy do masywu Gerlacha wierzchołek - Zadni Gerlach. Nazwa góry pochodzi od długotrwale zalegaj±cych, zwłaszcza na jej północnych stokach, zlodowaciałych pól ¶niegowych. Jest to trzeci co do wysoko¶ci (po Gerlachu i Łomnicy) samodzielny szczyt tatrzański, a w okresie listopad 1938 - wrzesień 1939 był najwyższym szczytem Polski.

Tatry

114

Łężny Wierch

1246

Tatry - regle

Tatry

115

Łomnica (SK)

2634

Drugi po Gerlachu najwyższy szczyt Tatr, słow. Lomnický ątít. Na górę można wjechać kolej± linow±, której dolna stacja znajduje się w Tatrzańskiej Łomnicy.

Tatry

116

Łopata

1957

Tatry Zachodnie

Tatry

117

Łysanki

1446

Tatry Zachodnie - regle

Tatry

118

Magura Rycerowa (SK)

1992

Słow. Velka Licierova magura - grzbiet w grani Liptowskich Kop

Tatry

119

Magura Witowska

1233

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

120

Magurka Orawska (SK)

1107

Szczyt w grupie górskiej Magury Orawskiej w Beskidach Zachodnich na Słowacji. Leży we wschodniej czę¶ci Magury Orawskiej, zwanej Pasmem Budína i jest jej ostatni± gór± w kierunku północno-wschodnim przekraczaj±c± 1000 m. Jest to najwyższa szczyt w bezpo¶redniej blisko¶ci Jeziora Orawskiego, góruj±cy nad Namiestowem. Magurka jest charakterystycznym puntem orientacyjnym na tym obszarze, ze względu na stoj±c± na szczycie wysok± wieżę przekaĽnika telekomunikacyjnego.

121

Mala Basta (SK)

2287

Tatry

Tatry

122

Mała Koszysta

2014

Szczyt w Tatrach Wysokich, położony w grzbiecie Koszystej, oddzielaj±cym Dolinę Waksmundzk± od doliny Pańszczycy. Jest to jeden z najbardziej na północ wysuniętych dwutysięczników tatrzańskich. Mała Koszysta jest najbardziej wysuniętym na północ z trzech wierzchołków w grani Koszystej. Od strony południowej graniczy z Wielk± Koszyst± (2193 m), od południa natomiast opada długim grzbietem na Waksmundzk± Przełęcz (1418 m).

Tatry

123

Mała ¦wistówka (SK)

1558

Tatry

Tatry

124

Mała Wysoka (SK)

2429

Tatry

Tatry

125

Małe Krzyżne Lip. (SK)

1918

Tatry

Tatry

126

Małoł±czniak

2096

Tatry Zachodnie

Tatry

127

Mały Giewont

1728

Tatry Zachodnie

Tatry

128

Mały Jaworowy (SK)

2385

Tatry

Tatry

129

Mały Kopieniec

1167

Tatry Zachodnie - regle

Tatry

130

Mały Ko¶cielec

1866

Wielowierzchołkowy grzbiet w Tatrach Wysokich będ±cy zakończeniem Grani Ko¶cielców, która na wysoko¶ci Zawratowej Turni odbiega w północnym kierunku od grani głównej Tatr Wysokich i oddziela Dolinę Czarn± G±sienicow± od Doliny Zielonej G±sienicowej. Pomiędzy Małym Ko¶cielcem a Ko¶cielcem położona jest przełęcz Karb.

Tatry

131

Mały Kozi Wierch

2228

Tatry, Orla Perć

Tatry

132

Mały Krywań (SK)

2335

Tatry

Tatry

133

Mały Opalony Wierch

1448

Tatry Zachodnie - regle

Tatry

134

Mały Regiel

1142

Tatry Zachodnie - regle

Tatry

135

Miedziane

2233

Tatry

Tatry

136

Mięgusz. Czarny

2404

Tatry

Tatry

137

Mięgusz. Po¶redni

2393

Tatry

Tatry

138

Mięgusz. Wołowiec (SK)

2228

Tatry

Tatry

139

Mięguszowiecki

2438

Mięguszowiecki Szczyt, Mięguszowiecki Szczyt Wielki, słow. Veµký Mengusovský ątít - szczyt Tatr Wysokich, znajduj±cy się w grani głównej Tatr na granicy polsko-słowackiej, pomiędzy Cubryn± (oddziela je Hińczowa Przełęcz) a Mięguszowieckim Szczytem Po¶rednim (oddziela je Mięguszowiecka Przełęcz Wyżnia 2340 m n.p.m.). Jest to drugi co do wysoko¶ci szczyt w Polsce (20. w Tatrach) i najwyższy z Mięguszowieckich Szczytów. Jego północna ¶ciana jest najwyższ± ¶cian± w Tatrach o nachyleniu przekraczaj±cym 45°, osi±ga ona 1043 m wysoko¶ci. Szczyt jest dobrze widoczny spod Morskiego Oka.

Tatry

140

Mincol (Magura Or., SK)

1394

Minčol - najwyższy szczyt w grupie górskiej Magury Orawskiej

141

Mladky (SK)

1945

Słowackie Tatry Zachodnie

Tatry

142

Młynarz (SK)

2170

Tatry

Tatry

143

Mnich

2067

Tatry

Tatry

144

Mnich (Tatry Z., SK)

1460

Słowackie Tatry Zachodnie

Tatry

145

Murań (SK)

1890

Tatry Bielskie

Tatry

146

My¶lenickie Turnie

1360

Tatry Zachodnie - regle

Tatry

147

Niżna Bystra (SK)

2162

Słowackie Tatry Zachodnie

Tatry

148

Niżna Magura (SK)

1920

Słowackie Tatry Zachodnie

Tatry

149

Niżnie Rysy

2430

Tatry

Tatry

150

Nosal

1206

Tatry Zachodnie - regle

Tatry

151

Nowy Wierch (SK)

2009

Tatry Bielskie

Tatry

152

Okr±glica (B. Żyw.)

1239

Góra w Pa¶mie Policy w Beskidzie Żywieckim. Na szczycie znajduje się maszt i kaplica, poniżej - schronisko na Hali Krupowej.

153

Opalony Wierch

2115

Tatry

Tatry

154

Opalony Wierch (regle)

1485

Tatry Zachodnie - regle

Tatry

155

Ornak

1854

Tatry Zachodnie

Tatry

156

Osobita (SK)

1687

Słowackie Tatry Zachodnie

Tatry

157

Osterwa (SK)

1980

Tatry

Tatry

158

Ostra (SK)

2350

Tatry

Tatry

159

Ostra (Zachodnie, SK)

1764

Szczyt w południowej grani Siwego Wierchu w słowackich Tatrach Zachodnich

Tatry

160

Ostry Wierch

1475

Tatry - regle

Tatry

161

Ostrysz

1029

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

162

Pachoł (SK)

2166

Szczyt w grani głównej Tatr Zachodnich, słow. Pachoµa. Położony jest w tej grani pomiędzy Banówk± (2178 m), od której oddziela go Banikowska Przełęcz (2040 m), a Spalon± Kop± (2083 m), od której oddziela go niewielka Spalona Przełęcz (2055 m).

Tatry

163

Paj±ków Wierch (BOP)

934

Jeden z najwyższych szczytów Beskidu Orawsko-Podhalańskiego. Wznosi się między miejscowo¶ci± Podszkle i osad± Danielki. W kierunku południowo-zachodnim s±siaduje ze szczytem Groniki (893 m), w kierunku wschodnim z Pikujdow± (870 m), w południowo-zachodnim ci±gnie się od niego do¶ć długi grzbiet w którym wyróżnia się Markówka (835 m).

Beskid Orawsko-Podhalański

164

Palenica Ko¶cieliska

1182

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

165

Patria (Ko¶lowa Grapa)

980

Góra między Poroninem i Gliczarowem Górnym na Pogórzu Bukowińskim

Pogórze Spisko-Gubałowskie

166

Patria (Skrajna, SK)

2203

Tatry

Tatry

167

Pilatówka

1004

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

168

Pilsko (B. Żyw., SK)

1557

Drugi po masywie Babiej Góry najwyższy szczyt Beskidu Żywieckiego. Najwyższy wierzchołek jest położony w cało¶ci po stronie słowackiej, polski (graniczny) nosi nazwę Góra Pięciu Kopców (1534 m). Na znajduj±c± się poniżej Halę Miziow± można wjechać wyci±giem krzesełkowym, znajduje się tam również schronisko.

169

Płaczliwa Skała (SK)

2142

Tatry Bielskie

Tatry

170

Polica (B. Żyw.)

1369

Najwyższy szczyt w Pa¶mie Policy w Beskidzie Żywieckim. Dawniej szczyt nosił nazwę Police, co w języku wołoskim oznaczało półkę, na której w bacówce trzymano sery. Na szczycie znajduje się pomnik upamiętniaj±cy katastrofę lotnicz± z 1969 roku.

171

Popradzki Grzeb. (SK)

2201

Tatry

Tatry

172

Po¶r. Goryczk. Wierch

1874

Tatry Zachodnie

Tatry

173

Po¶r. Sołtysia Kopa

1362

Tatry - regle

Tatry

174

Po¶redni Wołoszyn

2117

Tatry

Tatry

175

Po¶rednia Grań (SK)

2441

Tatry

Tatry

176

Po¶rednia Kopka

1305

Tatry Zachodnie - regle

Tatry

177

Po¶rednia Turnia

2128

Tatry

Tatry

178

Po¶rednie Jatki (SK)

1980

Tatry Bielskie

Tatry

179

Skrajne Solisko (SK)

2117

Skrajne Solisko lub Przednie Solisko, słow. Predné Solisko - panoramiczny szczyt w Grani Soliska w słowackich Tatrach Wysokich, na który prowadzi szlak turystyczny od schroniska Chata pod Soliskom. Od Młynickiego Soliska oddziela dwusiodłowa Smrekowicka Przełęcz. Skrajne Solisko opada w kierunku Szczyrbskiego Jeziora długim stokiem.

Tatry

180

Prednia Basta (SK)

2264

Tatry

Tatry

181

Przed. Sołtysia Kopa

1334

Tatry - regle

Tatry

182

Przednia Kopka

1113

Tatry Zachodnie - regle

Tatry

183

Rakoń

1879

Tatry Zachodnie

Tatry

184

Rakuska Czuba (SK)

2038

Tatry

Tatry

185

Rohacz Ostry (SK)

2088

Skalisty szczyt w słowackich Tatrach Zachodnich, jeden z dwóch Rohaczy, słow. Ostrý Roháč, Roháč. Znajduje się w grani głównej Tatr Zachodnich pomiędzy Rohaczem Płaczliwym, od którego oddzielony jest Rohack± Przełęcz± (1955 m), a Wołowcem, od którego oddziela go Jamnicka Przełęcz.

Tatry

186

Rohacz Płaczliwy (SK)

2125

Szczyt w słowackich Tatrach Zachodnich, słow. Plačlivé, Plačlivô, Plačlivý Roháč. Znajduje się w grani głównej Tatr Zachodnich pomiędzy Rohaczem Ostrym (2088 m), oddzielony od niego Rohack± Przełęcz± (1955 m), a Trzema Kopami (2136 m), od których dzieli go Smutna Przełęcz (1963 m).

Tatry

187

Rosocha (SK)

1947

Słowackie Tatry Zachodnie

Tatry

188

Roztocka Czuba

1426

Tatry

Tatry

189

Rycerowa Kopa (SK)

1902

Słow. Licierova kopa - najbardziej na północ wysunięty szczyt Liptowskich Kop w słowackich Tatrach

Tatry

190

Rysy (PL/SK)

2503

Położony w Tatrach Wysokich najwyższy szczyt Polski, zaliczany do Korony Gór Polski oraz Korony Europy. Graniczny wierzchołek Rysów liczy 2499 m, położony w cało¶ci na Słowacji jest o 4 metry wyższy.

Tatry

191

Rzepisko (SK)

1259

Najwyższy szczyt Magury Spiskiej na Pogórzu Spisko-Gubałowskim

192

Salatyn (SK)

2048

Salatyński Wierch lub Salatyn (słow. Salatín, Salatínsky vrch) - szczyt w słowackich Tatrach Zachodnich, jeden z 6 szczytów należ±cych do tzw. grupy Salatynów. Znajduje się w grani głównej Tatr Zachodnich oddzielaj±cej w tym miejscu Dolinę Rohack± od Doliny Jałowieckiej. W grani tej znajduje się pomiędzy Małym Salatynem (2046 m), od którego oddzielony jest niewielk± Po¶redni± Salatyńsk± Przełęcz± (2012 m), a Brestow± (1934 m), od której oddziela go Skrajna Salatyńska Przełęcz (1870 m). Jego północno-wschodnie stoki opadaj± do Doliny Salatyńskiej.

Tatry

193

Samkowa Czuba

1189

Tatry Zachodnie - regle

Tatry

194

Sarnia Skała

1376

Popularna góra Tatrach Zachodnich

Tatry

195

Senna kopa (SK)

1848

Tatry

Tatry

196

Siodełkowa kopa (SK)

2062

Tatry

Tatry

197

Siprun (W. Fatra, SK)

1461

©iprúň - wybitny szczyt w grupie górskiej Wielkiej Fatry

Wielka Fatra

198

Siroka veza (SK)

2462

Tatry

Tatry

199

Siwy Wierch (SK)

1805

Szczyt położony na Słowacji, w grani głównej Tatr Zachodnich, w pobliżu jej zachodniego końca, słow. Sivý vrch

Tatry

200

Skalne vrata (SK)

1619

Tatry Bielskie

Tatry

201

Skoruszyna (SK)

1314

Najwyższy szczyt Skoruszyńskich Wierchów na Pogórzu Skoruszyńskim, słow. Skoruąina. Jest też najwyższym szczytem całego Pogórza Spisko-Gubałowskiego. Na górze znajduje się wieża widokowa.

Pogórze Skoruszyńskie

202

Skrajna Turnia

2096

Tatry

Tatry

203

Skrajna Rosocha

1262

Tatry Zachodnie - regle

Tatry

204

Skrajne Jatki (SK)

2012

Tatry Bielskie

Tatry

205

Skrajny Granat

2225

Tatry, Orla Perć

Tatry

206

Skrajny Wołoszyn

2092

Tatry

Tatry

207

Skupniów Upłaz

1400

Grzbiet górski wznosz±cy się pomiędzy Dolin± Jaworzynki, a Dolin± Olczysk± w Tatrach Zachodnich

Tatry

208

Sławkowski Szczyt (SK)

2440

Wysoki i rozłożysty szczyt w bocznej grani Tatr Wysokich, odchodz±cej od grani głównej w zworniku Małej Wysokiej (Východná Vysoká), słow. Slavkovský ątít. Szczyt charakteryzuje jedna z największych w Tatrach wysoko¶ci względnych - jego północno-wschodnie stoki wznosz± się 950 metrów ponad podstawę.

Tatry

209

Smreczyński Wierch

2066

Szczyt w grani głównej Tatr Zachodnich, na granicy polsko-słowackiej, słow. Smrečiny, Smrečinský vrch

Tatry

210

Spalenisko

1324

Tatry Zachodnie - regle

Tatry

211

Starole¶ny Szczyt (SK)

2476

Wybitny czterowierzchołkowy szczyt Tatr Wysokich, położony na terenie Słowacji, w bocznej grani odchodz±cej na południowy wschód od grani głównej w zwornikowym szczycie Mała Wysoka (Východná Vysoká). Inne nazwy: Starole¶na, Starole¶niański Szczyt, słow. Bradavica.

Tatry

212

Starorobociański W.

2176

Najwyższy szczyt w polskiej czę¶ci Tatr Zachodnich, dawniej także: Starorobociański Szczyt, Klin, Wysoki Wierch, Starorobociański Klin, słow. Klin, Vysoký vrch. Leży w grani głównej Tatr, któr± biegnie granica polsko-słowacka. Od s±siedniego w tej grani na zachód szczytu Kończystego Wierchu oddzielony jest Starorobociańsk± Przełęcz± (1975 m). Od wschodu s±siaduje z nim niewybitny szczyt zwany Siwym Zwornikiem, oddzielony od niego Gaborow± Przełęcz± (1938 m).

Tatry

213

Stezky (SK)

1529

Tatry

Tatry

214

Stiavnica (Tatry N., SK)

2025

©tiavnica - położony na Słowacji jeden z najwyższych szczytów Tatr Niżnych

Tatry Niżne

215

Stity (SK)

1447

Tatry

Tatry

216

Stoh (M. Fatra, SK)

1607

Jeden z najwyższych i najbardziej charakterystycznych szczytów w tzw. Krywańskiej czę¶ci Małej Fatry na Słowacji

217

Suchy Wierch (Stoły)

1428

Tatry Zachodnie - regle

Tatry

218

Szczyrbskie Solisko (SK)

2302

Szczyrbskie Solisko, słow. ©trbské Solisko - szczyt w Grani Soliska, w słowackich Tatrach Wysokich. Od Furkotnego Soliska oddzielony jest przełęcz± Szara Ławka, a od Młynickiego Soliska - Nisk± Ławk±.

Tatry

219

Szczyrbski Szczyt (SK)

2381

Szczyrbski Szczyt lub Szczyrbska Turnia, słow. ©trbský ątít - wyraĽnie wyodrębniony wierzchołek w kształcie piramidy w głównej grani odnogi Krywania, pomiędzy Hlińsk± Turni± (słow. Hlinská veľa), od której oddziela go siodło Młynickiej Przełęczy (słow. Mlynické sedlo), a wschodni± grani± Hrubego Wierchu (słow. Hrubý vrch), od której oddziela go Szczyrbska Przełęcz (słow. ©trbské sedlo)

Tatry

220

Sucha Czuba

1696

Tatry Zachodnie

Tatry

221

Suche Czuby

1799

Tatry Zachodnie

Tatry

222

Suchy Wierch Kondr.

1893

Tatry Zachodnie

Tatry

223

Suchy Wierch Waksm.

1485

Tatry - regle

Tatry

224

Svistovky (SK)

2070

Tatry

Tatry

225

Szalony Wierch (SK)

2061

Tatry Bielskie

Tatry

226

Szatan (SK)

2421

Położony na Słowacji najwyższy szczyt w Grani Baszt, która rozdziela doliny: Młynick± i Mięguszowieck±

Tatry

227

Szer. Jaworzyńska (SK)

2230

Tatry

Tatry

228

Szpiglasowy Wierch

2172

Tatry

Tatry

229

¦nieżny Szczyt (SK)

2465

Tatry

Tatry

230

¦winica

2301

Zwornikowy szczyt w grani głównej Tatr Wysokich o dwóch wierzchołkach, różni±cych się wysoko¶ci± o 10 m, słow. słow. Svinica. Maj±ca kształt szerokiej piramidy skalnej ¦winica jest pierwszym od zachodu wybitnym szczytem (o wybitno¶ci ponad 100 m) Tatr Wysokich i kapitalnym punktem widokowym. Dwa wierzchołki ¦winicy rozdziela przełęcz ? ¦winicka Szczerbina Niżnia (2278 m), opada spod niej Żleb Blatona. Wyższy wierzchołek ma 2301 m i prowadzi na niego szlak turystyczny. Niższy, zwany wierzchołkiem taternickim, ma wysoko¶ć 2291 m i jest niedostępny turystycznie. Niektórzy za trzeci wierzchołek uznaj± też niewybitny garb ¦winickiej Kopy. Punktem zwornikowym, przez który przebiega granica państwowa pomiędzy Polsk± a Słowacj±, jest jej główny wierzchołek. ¦winica leży w miejscu załamania się głównego grzbietu Tatr pod k±tem prostym i odej¶cia bocznej, 9-kilometrowej długo¶ci wschodniej grani ¦winicy zakończonej Wołoszynem. Odcinkiem tej grani od Zawratu poprowadzono szlak Orlej Perci.

Tatry

231

¦wistowa Czuba

1763

Tatry

Tatry

232

¦wistowy Szczyt (SK)

2383

Tatry

Tatry

233

Wlk. Teriańska T. (SK)

2374

Wielka Teriańska Turnia, słow. Terianska veľa - najwybitniejsza i najwyższa turnia (oprócz Hrubego Wierchu) znajduj±ca się w Grani Hrubego w słowackiej czę¶ci Tatr Wysokich

Tatry

234

Tomanowy Wierch

1977

Szczyt w głównej grani Tatr Zachodnich, któr± biegnie granica polsko-słowacka

Tatry

235

Trubacz Zach. (BOP)

818

Szczyt w Beskidzie Orawsko-Podhalańskim. Znajduje się na wschodnim końcu tego pasma, w grzbiecie ci±gn±cym się od Przełęczy Pieni±żkowickiej (717 m) poprzez Bucznik (783 m), Trubacz i Janiłówkę (817 m) do Przełęczy Sieniawskiej oddzielaj±cej Beskid Orawsko-Podhalański od Gorców.

236

Trzy Korony (Pieniny)

982

Najwyższy szczyt w Pieninach ¦rodkowych, złożony z kilku wierzchołków. Najwyższym jest Okr±glica, na której znajduje się platforma widokowa.

237

Trzydniowiański

1758

Tatry Zachodnie

Tatry

238

Tępa (Tupa, SK)

2284

Tatry

Tatry

239

Turbacz (Gorce)

1310

Najwyższy szczyt Gorców, zaliczany do Korony Gór Polski. Pod szczytem znajduje się schronisko.

240

Turnia Kiernia

1317

Tatry Zachodnie - regle

Tatry

241

Turnia nad Dziadem

1902

Tatry

Tatry

242

Turnia nad Szczotami

1741

Tatry

Tatry

243

Upłaziańska Kopa

1793

Tatry Zachodnie

Tatry

244

Upłaziańska Kopka

1457

Tatry Zachodnie

Tatry

245

Upłaziański Wierszyk

1203

Tatry Zachodnie

Tatry

246

Uhrocie Kasprowe

1852

Tatry Zachodnie

Tatry

247

Uhrocie Kasprowe (niż.)

1750

Tatry Zachodnie

Tatry

248

Velicka kopa (SK)

2227

Tatry

Tatry

249

Velka Knola (SR, SK)

1226

Najwyższy szczyt Słowackiego Raju, położony na południu tego obszaru

Słowacki Raj

250

Velka kopa (SK)

2354

Tatry

Tatry

251

Velka Lomnicka veza (SK)

2211

Tatry

Tatry

252

Wielkie Solisko (SK)

2412

Szczyt w bocznej grani Tatr Wysokich na Słowacji, w tzw. odnodze Krywania, słow. słow. Veµké Solisko. Jest to najwyższy szczyt w Grani Soliska, oddzielaj±cej Dolinę Młynick± od Doliny Furkotnej. Położony jest pomiędzy Furkotem (słow. Furkotský ątít), od którego oddzielaj± go przełęcze Bystry Przechód i Bystra Ławka (słow. Bystré sedlo), a Po¶rednim Soliskiem, od którego oddziela go Wyżnia Soliskowa Ławka.

Tatry

253

Vysna Magura (SK)

2095

Słowackie Tatry Zachodnie

Tatry

254

Vysna Zavrat (SK)

1859

Tatry

Tatry

255

Waksmundzki Wierch

2189

Szczyt w Tatrach Wysokich, położony w grzbiecie Koszystej, oddzielaj±cym Dolinę Waksmundzk± od doliny Pańszczycy. Jest to jeden z najbardziej na północ wysuniętych dwutysięczników tatrzańskich.

Tatry

256

Walentkowy Wierch

2156

Tatry

Tatry

257

Wielka Koszysta

2193

Szczyt w Tatrach Wysokich, najwyższy punkt grzbietu Koszystej, oddzielaj±cego Dolinę Waksmundzk± od doliny Pańszczycy. Jest to jeden z najbardziej na północ wysuniętych dwutysięczników tatrzańskich. Od strony północnej graniczy z Mał± Koszyst± (2014 m), od południa natomiast z Waksmundzkim Wierchem (2186 m).

Tatry

258

Wielki Chocz (SK)

1608

Kulminacja Grupy Wielkiego Chocza i najwyższy szczyt całych Gór Choczańskich w Łańcuchu Tatrzańskim, słow. Veµký Choč. Wielki Chocz leży w zachodniej czę¶ci Gór Choczańskich. W skład masywu wchodz± także: 1. Mały Chocz (słow. Malý Choč, 1465 m) na południe od głównego szczytu, oddzielony od niego haln± przeł±czk± Vráca (1422 m), 2. mało wybitny i zalesiony Zadni Chocz (Zadný Choč, 1288 m) na południowy zachód od Małego Chocza, pod którym istniało w latach międzywojennych małe schronisko turystyczne, tzw. Hviezdoslavova útulňa, 3. widokowy Przedni Chocz (słow. Predný Choč, 1249 m) na południowy-zachód od Zadniego Chocza, oddzielony z kolei od niego przełęcz± Spuątiak (słow. Sedlo Spuątiak, 1095 m).

259

Wielki Kopieniec

1328

Tatry Zachodnie - regle

Tatry

260

Wielki Kopieniec Choch.

1257

Tatry Zachodnie - regle

Tatry

261

Wielki Krywań (MF, SK)

1709

Najwyższy szczyt Małej Fatry na Słowacji, słow. Veµký Kriváň. Masyw Wielkiego Krywania znajduje się w głównej grani Małej Fatry Krywańskiej, pomiędzy szczytem Pekelník (1609 m) i przełęcz± Snilovské sedlo (1524 m) oddzielaj±c± go od Chleba (drugiego co do wysoko¶ci szczytu Małej Fatry).

262

Wielki Rozsutec (MF, SK)

1610

Jeden z najwyższych i chyba najbardziej charakterystyczny szczyt w tzw. Krywańskiej czę¶ci Małej Fatry, słow. Veµký Rozsutec

263

Wielki Wołoszyn

2151

Tatry

Tatry

264

Wierch Grapa

973

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

265

Wierch Kuca

1305

Tatry Zachodnie - regle

Tatry

266

Wierchowina

963

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

267

Witowski Przysłop

1164

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

268

Wlk. Buczynowa Turnia

2184

Tatry, Orla Perć

Tatry

269

Wlk. Garajowa Kopa (SK)

1969

Tatrzański szczyt w grani Liptowskich Kop

Tatry

270

Wlk. Kopa Koprowa (SK)

2052

Tatry

Tatry

271

Wlk. Kopa Królowa

1531

Tatry Zachodnie

Tatry

272

Wołowiec

2064

Tatry Zachodnie

Tatry

273

Wysoka (SK)

2547

Wysoka, słow. Vysoká - dwuwierzchołkowy szczyt, położony w głównym grzbiecie Tatr, po stronie słowackiej. Wierzchołki maj± prawie równ± wysoko¶ć, a rozdziela je położona około 22 m niżej Przeł±czka w Wysokiej (©trbina vo Vysokej). Masyw Wysokiej położony jest pomiędzy masywami Rysów (rozdziela je przełęcz Waga - sedlo Váha) i Ganku (Gánok - rozdziela je szeroka Rumanowa Przełęcz).

Tatry

274

Wysoki Wierch

1017

Góra ponad Bukowin± Tatrzańsk± ze stokiem narciarskim

Pogórze Spisko-Gubałowskie

275

Zad. Garajowa Kopa (SK)

1949

Tatrzański szczyt w grani Liptowskich Kop

Tatry

276

Zad. Holy vrch (SK)

1970

Tatry

Tatry

277

Zad. Sołtysia Kopa

1420

Tatry - regle

Tatry

278

Zadni Granat

2240

Tatry, Orla Perć

Tatry

279

Zadni Wierch

1069

Pogórze Bukowińskie, czę¶ć Pogórza Spisko-Gubałowskiego

Pogórze Spisko-Gubałowskie

280

Zadnia Kopa Jaw. (SK)

1674

Tatry

Tatry

281

Zadnia Kopka

1333

Tatry Zachodnie - regle

Tatry

282

Zadnia Rosocha

1271

Tatry Zachodnie - regle

Tatry

283

Zadnie Jatki (SK)

2020

Tatry Bielskie

Tatry

284

Zawrat Kasprowy

1623

Tatry Zachodnie

Tatry

285

Zawratowa Turnia

2247

Tatry, turnia ponad przeł±cz± Zawrat

Tatry

286

Zgorzelisko (M. Ciche)

1105

Góra na Pogórzu Bukowińskim ponad Małym Cichym. Na zboczu znajduje się stok narciarski.

Pogórze Spisko-Gubałowskie

287

Zmarzły Szczyt (SK)

2396

Tatry

Tatry

288

Żabi Szczyt Wyżni

2251

Tatry

Tatry

289

Żabi Szczyt Niżni

2098

Tatry

Tatry

290

Żabi Wierch Jaw. (SK)

2203

Tatry

Tatry

291

Żabia Turnia

2335

Tatry

Tatry

292

ŻeleĽnica (BOP)

912

Zalesiony szczyt w Beskidzie Orawsko-Podhalańskim, wznosz±cy się ponad miejscowo¶ciami Bielanka Bukowina-Osiedle, Odrow±ż i Pieni±żkowice. ŻeleĽnica znajduje się w grzbiecie, którym biegnie Wielki Europejski Dział Wodny między zlewiskami Bałtyku i Morza Czarnego oraz dawna granica polsko-węgierska.

Beskid Orawsko-Podhalański

293

Żłobisty Szczyt (SK)

2426

Tatry

Tatry

294

Żółta Turnia

2087

Ostatni szczyt w bocznej grani Tatr Wysokich odchodz±cej Skrajnego Granatu (zwornika) w kierunku północnym. Grzbiet ten oddziela Dolinę G±sienicow± od doliny Pańszczycy.

Tatry

295

Biela Skala (SK)

1316

Tatry Zachodnie

Tatry

296

Czarna G. Kwacz. (SK)

1093

Szczyt ponad słowack± Dolin± Kwaczańsk±, zaliczany do Gór Choczańskich

Góry Choczańskie

297

Fatrova (SK)

1456

Tatry Zachodnie

Tatry

298

Hradkova (SK)

1206

Szczyt ponad słowack± Dolin± Kwaczańsk±, zaliczany do Gór Choczańskich

Góry Choczańskie

299

Hunova (SK)

1095

Tatry Zachodnie

Tatry

300

Kamenne (SK)

1018

Tatry Zachodnie

Tatry

301

Klin (M. Baraniec, SK)

2044

Tatry Zachodnie

Tatry

302

Mała Kopa (Ostra, SK)

1637

Tatry Zachodnie

Tatry

303

Opalenica (SK)

1274

Tatry Zachodnie

Tatry

304

Ostry Wierch Kwacz. (SK)

1128

Szczyt ponad słowack± Dolin± Kwaczańsk±, zaliczany jeszcze do Tatr Zachodnich

Tatry

305

Radove Skaly (SK)

1557

Tatry Zachodnie

Tatry

306

Rówień (SK)

1268

Tatry Zachodnie

Tatry

307

Skala (Zach., SK)

1132

Tatry Zachodnie

Tatry

308

Sokol (SK)

1316

Tatry Zachodnie

Tatry

309

Solisko (SK)

1530

Tatry Zachodnie

Tatry

310

Suchy vrch (Ostra, SK)

1477

Tatry Zachodnie

Tatry

311

Vsiyaky (SK)

1811

Tatry

Tatry

312

Wlk. Kopa (Ostra, SK)

1653

Tatry Zachodnie

Tatry

313

Apostoły

1953

Tatry

Tatry

314

Buczynowa Strażnica

2242

Tatry, Orla Perć

Tatry

315

Chovancov vrch (SK)

1038

Tatry - regle

Tatry

316

Chuda Turnia

1858

Tatry Zachodnie

Tatry

317

G±sienicowa Turnia

2280

Tatry

Tatry

318

Gładka Kotelnica

1990

Tatry

Tatry

319

Granat

1751

Tatry

Tatry

320

Hrubas

1499

Tatry Zachodnie

Tatry

321

Kalacka Kopa

1592

Tatry Zachodnie - regle

Tatry

322

Kalacka Turnia

1383

Tatry Zachodnie - regle

Tatry

323

Kazalnica (Czerw. W.)

1767

Tatry Zachodnie

Tatry

324

Kobylarz

1430

Tatry Zachodnie - regle

Tatry

325

Kobylarzowa Turnia

1700

Tatry Zachodnie

Tatry

326

Kołowa Czuba

2105

Tatry

Tatry

327

Kozie Czuby

2263

Tatry, Orla Perć

Tatry

328

Łysa Skałka

1119

Tatry - regle

Tatry

329

Mała Buczynowa

2172

Tatry, Orla Perć

Tatry

330

Mała Kotelnica

1974

Tatry

Tatry

331

Mały Wołoszyn

2145

Tatry

Tatry

332

Mnich Małoł±cki

1635

Tatry Zachodnie

Tatry

333

Mnichy Chochołowskie

1540

Tatry Zachodnie

Tatry

334

Mylna Kopa

2159

Tatry

Tatry

335

Nad Zagonnym Żlebem

2039

Tatry

Tatry

336

Niebieska Turnia

2262

Tatry

Tatry

337

Nieborak

1213

Tatry Zachodnie - regle

Tatry

338

NiedĽwiedĽ

1812

Tatry

Tatry

339

Niżni Kostur

2055

Tatry

Tatry

340

Orla Baszta

2177

Tatry, Orla Perć

Tatry

341

Po¶redni Granat

2234

Tatry, Orla Perć

Tatry

342

Ratusz

1296

Tatry Zachodnie - regle

Tatry

343

Ratusz Litworowy

1670

Tatry Zachodnie

Tatry

344

Rozpadla kopa (SK)

1970

Tatry Zachodnie

Tatry

345

Saturn

1391

Tatry Zachodnie - regle

Tatry

346

Skr. Pańszcz. Czuba

2155

Tatry

Tatry

347

Stit nad Zelenym (SK)

2130

Tatry

Tatry

348

Suchy Wierch Giew.

1539

Tatry Zachodnie

Tatry

349

Tisovka (SK)

1372

Tatry - regle

Tatry

350

Tomanowe Stoły

1956

Tatry Zachodnie

Tatry

351

Twarda Kopa

2026

Tatry Zachodnie

Tatry

352

Upłazkowa Turnia

1650

Tatry Zachodnie

Tatry

353

Wielka Kotelnica

1987

Tatry

Tatry

354

Wielka Turnia Mał.

1847

Tatry Zachodnie

Tatry

355

Wielkie Turnie

1350

Tatry Zachodnie - regle

Tatry

356

Wierch pod Fajki

2135

Tatry

Tatry

357

Wysoka Turnia

1643

Tatry Zachodnie

Tatry

358

Wyżni Kostur

2083

Tatry

Tatry

359

Zadni Ko¶cielec

2162

Tatry

Tatry

360

Zagonna Turnia

1640

Tatry Zachodnie

Tatry

361

Zamarła Turnia

2179

Tatry, Orla Perć

Tatry

362

Zameczki

1400

Tatry Zachodnie - regle

Tatry

363

Zmarzłe Czuby

2189

Tatry, Orla Perć

Tatry

364

Żabi Mnich

2146

Tatry

Tatry

365

Żabia Czuba

2079

Tatry

Tatry

366

Żar

1566

Tatry Zachodnie

Tatry

367

Cupel (B. Żyw.)

885

Szczyt we wschodniej czę¶ci Pasma Policy w Beskidzie Żywieckim. Znajduje się w głównym grzbiecie tego pasma i jest zwornikiem dla trzech grzbietów.

368

Czyrniec (B. Żyw.)

1328

Szczyt w Pa¶mie Policy, należ±cym do Beskidu Żywieckiego. Znajduje się w jego bocznym grzbiecie odbiegaj±cym od Policy na południowy wschód, do Przełęczy Zubrzyckiej.

369

Domański Wierch

748

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

370

Granderów Wierch

817

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

371

Gawronówka

966

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

372

Plebańska Góra (BOP)

680

Szczyt w masywie Kiełka w Beskidzie Orawsko-Podhalańskim, wznosz±cy się w miejscowo¶ci Sidzina

Beskid Orawsko-Podhalański

373

Heczkowa Góra (BOP)

634

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

374

Jasna Góra (B. Żyw.)

1238

Kopiaste wzniesienie w Pa¶mie Polic w Beskidzie Żywieckim, położone między Kucałow± Przełęcz± (1170 m) a Złot± Grap± (1247 m)

375

Kiełek (BOP)

960

Najwyższy szczyt Beskidu Orawsko-Podhalańskiego, zaliczanego często do Beskidu Żywieckiego. Znajduje się w miejscowo¶ci Sidzina, na południowo-wschodniej stronie Pasma Policy, od którego oddzielony jest dolin± potoku Ci¶niawa.

Beskid Orawsko-Podhalański

376

Kuligowa Góra (BOP)

755

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

377

Lubań

1225

Najwyższy szczyt Pasma Lubania w południowo-wschodniej czę¶ci Gorców. Lubań posiada dwa wierzchołki - wyższy zachodni (1225 m) i niższy wschodni (1211 m), zwany też ¦rednim Groniem. Pomiędzy nimi znajduje się rozległa polana, z której ¶wietnie widać Tatry. Na szczycie zachodnim znajduje się wieża widokowa.

378

Łysonka

713

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

379

Madejowa (BOP)

808

Szczyt w Beskidzie Orawsko-Podhalańskim, położony ponad miejscowo¶ci± Podwilk

Beskid Orawsko-Podhalański

380

Markówka (BOP)

827

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

381

Międzyczerwienne

732

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

382

Naroże (B. Żyw.)

1076

Mało wybitny szczyt w Pa¶mie Policy w Beskidzie Żywieckim. Wznosi się w tym pa¶mie pomiędzy Urwanic± (1106 m) a Sosk± (1062 m).

383

Pańska Gruba

695

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

384

Radziejowa (B. S±d.)

1266

Najwyższy szczyt Beskidu S±deckiego, zaliczany do Korony Gór Polski. Na górze znajduje się wieża obserwacyjna.

385

Raniszberg

735

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

386

Siwiańskie Turnie

1065

Tatry Zachodnie - regle

Tatry

387

Suchowiański Wierch

985

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

388

Szeligowa

711

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

389

Szeligowski Wierch

970

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

390

Urwanica (B. Żyw.)

1106

Mało wybitny, dwuwierzchołkowy szczyt w Pa¶mie Policy w Beskidzie Żywieckim. Wznosi się w tym pa¶mie pomiędzy Okr±glic± (1247 m) a Narożem (1076 m).

391

Wie¶nostuka

682

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

392

Zdżar (Maruszyna)

773

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

393

Złota Grapa (B. Żyw.)

1247

Beskid Żywiecki

394

Wysokie Skałki (Pien.)

1050

Najwyższy szczyt Pienin, położony na granicy ze Słowacj±, w Małych Pieninach. Zaliczany do Korony Gór Polski. Inna polska nazwa to Wysoka, słow. Vysoké Skalky.

395

Dzika Turnia (SK)

2373

Szczyt w głównej grani Tatr pomiędzy Mał± Wysok± (oddzielony od niej przełęcz± Rohatka - słow. Prielom), a ¦wistowym Szczytem, od którego oddziela go Dzika Przełęcz

Tatry

396

Hruba Turnia (SK)

2091

Odosobniona, wybitna turnia rozdzielaj±ca Dolinę ¦wistow± i Dolinę Litworow± w słowackiej czę¶ci Tatr Wysokich

Tatry

397

Turnia n. Koleb± (SK)

1649

Turnia stanowi±ca zakończenie ¦wistowej Grani w słowackich Tatrach Wysokich

Tatry

398

Turnia n. Rohatk± (SK)

2332

Turnia w grani głównej słowackich Tatr Wysokich. Od wierzchołka Dzikiej Turni oddzielona jest przełęcz± Wyżnia Rohatka, a od Małej Wysokiej - Rohatk±.

Tatry

399

¦wistowa Grań (SK)

1866

Kulminacja ¦wistowej Grani w słowackich Tatrach Wysokich

Tatry

400

Wielicki Szczyt (SK)

2318

Zwornikowy szczyt w grani głównej słowackich Tatr Wysokich. Na wschód od niego znajduje się szeroka przełęcz Polski Grzebień.

Tatry

401

Bachledzki Wierch

902

Wzgórze na terenie Zakopanego na Pogórzu Spisko-Gubałowskim

Pogórze Spisko-Gubałowskie

402

Bustryk

890

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

403

Cyrylica

896

Wzgórze ponad Chochołowem na Pogórzu Spisko-Gubałowskim

Pogórze Spisko-Gubałowskie

404

Czubiaki

922

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

405

Gliczarów

922

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

406

Granatówka

967

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

407

Grapa (Gliczarów)

890

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

408

Grapa (Ratułów)

860

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

409

Hrube Niżnie

940

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

410

Hrube Wyżnie

970

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

411

Hurchoci Wierch

1058

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

412

Kotelnica Choch.

858

Wzgórze ponad Chochołowem na Pogórzu Spisko-Gubałowskim

Pogórze Spisko-Gubałowskie

413

Kubirówka

922

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

414

Mietłówka

1110

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

415

Nabudza

898

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

416

Olczański Wierch

915

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

417

Płazowski Wierch

1030

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

418

Rolów Wierch

1010

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

419

Rzadkosze

934

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

420

S±del

780

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

421

Siodłowa

731

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

422

Skałka (RogoĽnik)

658

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

423

Smalce

880

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

424

Stasiki

777

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

425

Stefany

877

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

426

Tomalówka

806

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

427

Tominów Wierch

1019

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

428

Tomiński Wierch

837

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

429

Toporowa Cyrhla

1000

Wzgórze na terenie Zakopanego na Pogórzu Spisko-Gubałowskim, na szczycie którego zbudowano Hotel Tatra

Pogórze Spisko-Gubałowskie

430

Toporowa Rola

885

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

431

¦wierków Wierch

858

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

432

Wierch Ciche

990

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

433

Zadkowski Wierch

882

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

434

Zmarzły Wierch

891

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

435

Zoniówka

887

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

436

Soska (B. Żyw.)

1067

Beskid Żywiecki (lub Makowski)

437

Furkot

2405

Szczyt w bocznej grani Tatr Wysokich, w tzw. głównej grani odnogi Krywania, inaczej Furkotny Szczyt, słow. Furkotský ątít. Jest to szczyt zwornikowy położony pomiędzy Hrubym Wierchem (Hrubý vrch) a Ostr± (Ostrá), od której oddziela go Furkotna Przełęcz (Furkotské sedlo).

Tatry

438

Po¶r. Bednarz. T. (SK)

2340

Po¶rednia Bednarzowa Turnia, słow. Prostredná Bednárova veľa - turnia znajduj±ca się w Grani Hrubego w słowackiej czę¶ci Tatr Wysokich. Od Zadniej Bednarzowej Turni oddzielona jest siodłem Zadniej Bednarzowej Ławki, a od Skrajnej Bednarzowej Turni oddziela j± Po¶rednia Bednarzowa Ławka.

Tatry

439

Po¶r. Garajowa T. (SK)

2349

Po¶rednia Garajowa Turnia, słow. Prostredná Garajova veľa - jedna z wielu turni w Grani Hrubego w słowackiej czę¶ci Tatr Wysokich. Od Zadniej Garajowej Turni oddzielona jest ona siodłem Zadniej Bednarzowej Ławki, a od Skrajnej Garajowej Turni oddziela j± siodło Po¶redniej Garajowej Ławki.

Tatry

440

Skr. Niewcyrska T. (SK)

2360

Skrajna Niewcyrska Turnia, słow. Predná nefcerská veľa - jedna z wielu turni w Grani Hrubego w słowackiej czę¶ci Tatr Wysokich. Jest położona między Po¶redni± Niewcyrsk± Szczerbin± na południowym wschodzie, oddzielaj±c± j± od Po¶redniej Niewcyrskiej Turni, a Skrajn± Niewcyrsk± Szczerbin± na północnym zachodzie, która oddziela j± od Zadniej Walowej Turni.

Tatry

441

Zad. Garajowa T. (SK)

2349

Zadnia Garajowa Turnia, słow. Zadná Garajova veľa - turnia znajduj±ca się w Grani Hrubego w słowackiej czę¶ci Tatr Wysokich. Od Skrajnej Bednarzowej Turni oddzielona jest ona siodłem Skrajnej Bednarzowej Ławki, a od Po¶redniej Garajowej Turni oddziela j± siodło Zadniej Garajowej Ławki.

Tatry

442

Mały Salatyn (SK)

2046

Szczyt w słowackich Tatrach Zachodnich, znajduj±cy się w grani głównej, jeden z 6 szczytów grupy Salatynów, słow. Malý Salatín

Tatry

443

Spalona Kopa (SK)

2083

Szczyt w grani głównej Tatr Zachodnich, słow. Spálená. Znajduje się w tej grani pomiędzy Pachołem (2167 m), od którego oddziela go płytka Spalona Przełęcz (2055 m), a Małym Salatynem (2046 m), od którego oddzielony jest Zadni± Salatyńsk± Przełęcz± (1907 m), inaczej zwan± też Przełęcz± pod Dzwonem. Zbocza wschodnie Spalonej Kopy opadaj± do zawalonej gruzowiskiem skalnym Doliny Spalonej.

Tatry

444

Bucznik (BOP)

783

Beskid Orawsko-Podhalański

445

Gawron (B. Żyw.)

756

Szczyt we wschodniej czę¶ci Pasma Policy w Beskidzie Żywieckim. Znajduje się w bocznym grzbiecie, schodz±cym na wschód od szczytu Cupel (887 m).

446

Góra Ludwiki (BOP)

653

Szczyt w północno-wschodniej czę¶ci grupy Beskidu Orawsko-Podhalańskiego, zaliczany również do Beskidu Żywieckiego. Wyrasta w południowym grzbiecie nad wsi± Toporzysko. Inna nazwa tego szczytu to Nad Lasem.

Beskid Orawsko-Podhalański

447

Groniczek (BOP)

894

Szczyt Beskidu Orawsko-Podhalańskiego, będ±cego jednym z pasm Beskidu Żywieckiego. Znajduje się w długim grzbiecie, który odchodzi od Policy i poprzez Czyrniec, Przełęcz Zubrzyck±, Kieczurę i Groniczek biegnie aż do doliny Czarnej Orawy w Jabłonce.

Beskid Orawsko-Podhalański

448

Janiłówka (BOP)

817

Najdalej na wschód wysunięty szczyt w Beskidzie Orawsko-Podhalańskim. Wznosi się pomiędzy miejscowo¶ciami Pyzówka i Sieniawa, po północno-zachodniej stronie Przełęczy Sieniawskiej (711 m) oddzielaj±cej to pasmo górskie od Gorców.

449

Jawornik (BOP)

635

Szczyt w północno-wschodniej czę¶ci grupy Beskidu Orawsko-Podhalańskiego w Beskidzkie Żywieckim. Znajduje się w grzbiecie, który od Jordanowa ci±gnie się w południowo-zachodnim kierunku przez Jawornik i Górę Ludwiki po Dział.

Beskid Orawsko-Podhalański

450

Kieczura (BOP)

920

Szczyt Beskidu Orawsko-Podhalańskiego, będ±cego jednym z pasm Beskidu Żywieckiego. Znajduje się w długim grzbiecie, który odchodzi od Policy i poprzez Czyrniec, Przełęcz Zubrzyck±, Kieczurę i Groniczek biegnie aż do doliny Czarnej Orawy w Jabłonce.

Beskid Orawsko-Podhalański

451

Kierówka (BOP)

749

Szczyt w Beskidzie Orawsko-Podhalańskim

Beskid Orawsko-Podhalański

452

Leszczak (BOP)

864

Szczyt w Beskidzie Orawsko-Podhalańskim, znajduj±cy się w długim grzbiecie, którym biegnie Wielki Europejski Dział Wodny między zlewiskami Bałtyku i Morza Czarnego oraz dawna granica polsko-węgierska

Beskid Orawsko-Podhalański

453

Łysa Góra (BOP)

808

Szczyt w Beskidzie Orawsko-Podhalańskim. Znajduje się w długim grzbiecie, którym biegnie Wielki Europejski Dział Wodny między zlewiskami Bałtyku i Morza Czarnego i dawna granica polsko-węgierska. Łysa Góra znajduje się w tym grzbiecie pomiędzy Leszczakiem a Przełęcz± Spytkowick±.

Beskid Orawsko-Podhalański

454

Pasieka (BOP)

894

Jeden ze szczytów Beskidu Orawsko-Podhalańskiego. Wznosi się nad miejscowo¶ci± Podszkle, w zakończeniu grzbietu odchodz±cego na południowy zachód od Wielkiego Działu.

Beskid Orawsko-Podhalański

455

Trubacz Wsch. (BOP)

803

Szczyt w Beskidzie Orawsko-Podhalańskim. Znajduje się na wschodnim końcu tego pasma, w grzbiecie ci±gn±cym się od Przełęczy Pieni±żkowickiej (717 m) poprzez Bucznik (783 m), Trubacz i Janiłówkę (817 m) do Przełęczy Sieniawskiej oddzielaj±cej Beskid Orawsko-Podhalański od Gorców.

456

Wielki Dział (BOP)

934

Jeden z najwyższych szczytów Beskidu Orawsko-Podhalańskiego. Wznosi się w grzbiecie oddzielaj±cym miejscowo¶ci Podszkle i Harkabuz.

Beskid Orawsko-Podhalański

457

Bandikovka (BOP, SK)

906

Beskid Orawsko-Podhalański

458

Przypór (B. Żyw.)

1010

Beskid Żywiecki

459

Czyżów Wierszek (B. Żyw.)

930

Beskid Żywiecki

460

Kordelka (B. Żyw.)

1025

Beskid Żywiecki

461

Upladisko (BOP, SK)

891

Beskid Orawsko-Podhalański

462

Martaluzovka (BOP, SK)

855

Beskid Orawsko-Podhalański

463

Krakovka (BOP, SK)

852

Beskid Orawsko-Podhalański

464

Krzywań (BOP)

801

Beskid Orawsko-Podhalański

465

Gojka (BOP)

860

Beskid Orawsko-Podhalański

466

Wajdów Groń (BOP)

928

Beskid Orawsko-Podhalański

467

Rabska Góra (Gorce)

783

Szczyt w Gorcach, otoczony łukiem Raby, miejscowa nazwa Wierchy

468

Balówka (BOP)

800

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

469

Bania (BOP)

648

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

470

Bednarzowa (BOP)

615

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

471

Beskidy (BOP)

810

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

472

Białoniowa (BOP)

585

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

473

Brożek (BOP)

950

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

474

Danielki (Kaplica, BOP)

880

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

475

Drobniowy Wierch (BOP)

798

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

476

Durczakowa (BOP)

862

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

477

Dział (BOP)

645

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

478

Działek (BOP)

584

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

479

Głowaczów (BOP)

759

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

480

Golgota (BOP)

680

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

481

Gołowie (BOP)

616

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

482

Góra Majowa (BOP)

670

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

483

Góry Gronie (BOP)

710

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

484

Góry Ostojowe (BOP)

735

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

485

Grapa (Toporz., BOP)

566

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

486

Groniki (Paj±ków, BOP)

893

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

487

Groń (Sidzina, BOP)

705

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

488

Groń (Toporz., BOP)

593

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

489

Groń n. Skaw± (BOP)

561

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

490

Grunik (BOP)

813

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

491

Hajdówka (BOP)

534

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

492

Kamionek (BOP)

914

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

493

Kiczorski Gruń (BOP)

833

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

494

Kiecki (BOP)

620

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

495

Klinowa Grapa (BOP)

825

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

496

Kminowa (BOP)

840

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

497

Kordoń (BOP)

787

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

498

Kuligowski Gruń (BOP)

884

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

499

Kurkowe Smer. (BOP)

795

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

500

Łysa (Toporz., BOP)

626

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

501

Ostojów (BOP)

740

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

502

Pastwowa Góra (BOP)

860

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

503

Polany (Kiczorka, BOP)

880

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

504

Róg Strzelca (BOP)

619

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

505

Rysiowska Grapa (BOP)

880

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

506

Rysiówka (BOP)

610

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

507

Spytkowski Groń (BOP)

795

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

508

¦wiecowa Grapa (BOP)

806

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

509

Targoszówka (BOP)

790

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

510

Tempkowa (BOP)

637

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

511

Wierchowacina (BOP)

884

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

512

Wojtyckowa Gr. (BOP)

790

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

513

Wolnik (BOP)

793

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

514

Ziemiaństwo (BOP)

784

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

515

Bucznik (Lipnica, BOP)

812

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

516

Gontówka (BOP)

800

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

517

Groń (Orawka, BOP)

801

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

518

Gwiazdowski Groń (BOP)

788

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

519

Jędraszkowa (BOP)

835

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

520

Kamieniec (BOP)

688

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

521

Koci Zamek (BOP)

711

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

522

Księża Polana (BOP)

840

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

523

Las Krzywań (BOP)

773

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

524

Moniakówka (BOP)

780

Szczyt w Beskidzie Orawsko-Podhalańskim, inna nazwa to Magoński Groń

Beskid Orawsko-Podhalański

525

Pirogówka (BOP)

650

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

526

Wiertelowski Dział (BOP)

698

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

527

Oszust (B. Żyw.)

1155

Szczyt w Beskidzie Żywieckim (Beskidy Orawskie na Słowacji), inna nazwa to Oszus, słow. Úąust. Znajduje się w głównym grzbiecie tego pasma, pomiędzy przełęczami Glinka i Przysłop, a dokładniej pomiędzy Równym Beskidem, od którego oddzielony jest Przełęcz± pod Oszusem (950 m) i Kaniówk± (952 m). Grzbietem tym przebiega granica polsko-słowacka oraz Wielki Europejski Dział Wodny.

528

Parac (Magura Or., SK)

1325

Magura Orawska

529

Wielka Racza (B. Żyw.)

1236

Najwyższy szczyt grupy Wielkiej Raczy w Beskidzie Żywieckim, słow. Veµká Rača. Na szczycie znajduje się schronisko turystyczne.(c) 2010 - 2018 Robert Celiński, Byledobiec Anin