RunCalc DocumentationFAQLoginRegister
UsersRacesMapsMountains

User: Robert Celiński (admin)

Type: peaks

Description: Bieszczady, Karpaty Ukraińskie, Góry Sanocko-Turczańskie

RunCalc version: portal

Visible: public

Mountain range/group ID: 9Open peaks map

Back to mountain ranges
Click column header to sort
NPeak nameAltitudePeak infoRange

0

Berci (UA)

1015

Bieszczady

Bieszczady

1

Berdo

1041

Bieszczady

Bieszczady

2

Besida

856

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

3

Borsuk

991

Bieszczady

Bieszczady

4

Bucznik

768

Szczyt w Górach Sanocko-Turczańskich, położony na południe od Ustrzyk Dolnych

Góry Sanocko-Turczańskie

5

Bukowe Berdo

1311

Bieszczady

Bieszczady

6

Bukowina

911

Bieszczady

Bieszczady

7

Ceresty

998

Bieszczady

Bieszczady

8

Chryszczata

998

Bieszczady

Bieszczady

9

Czeremcha (UA)

1131

Bieszczady

Bieszczady

10

Czerenin

928

Bieszczady

Bieszczady

11

Czerenina

981

Bieszczady

Bieszczady

12

Czerteż

1071

Bieszczady

Bieszczady

13

Czoło

1159

Bieszczady

Bieszczady

14

Durna

979

Bieszczady

Bieszczady

15

Dwernik Kamień

1004

Bieszczady

Bieszczady

16

Dział (Hruń)

830

Bieszczady

Bieszczady

17

Dziumbier (Tatry N., SK)

2043

Najwyższy szczyt Tatr Niżnych

18

Dziurkowiec

1188

Bieszczady

Bieszczady

19

Falowa

968

Bieszczady

Bieszczady

20

Feliszówka

1006

Bieszczady

Bieszczady

21

Fereczata

1102

Bieszczady

Bieszczady

22

Feszów

697

Bieszczady

Bieszczady

23

Gerlach (Tatry, SK)

2655

Położony na Słowacji najwyższy szczyt Tatr

24

Głęboki Wierch

888

Bieszczady

Bieszczady

25

Gmyszów Wierch

876

Bieszczady

Bieszczady

26

Grandysowa Czuba

1026

Bieszczady

Bieszczady

27

Gromadzyń

655

Szczyt w Górach Sanocko-Turczańskich ponad Ustrzykami Dolnymi. Na szczycie znajduje się telewizyjna stacja retransmisyjna z wież± o wysoko¶ci 35 m.

Góry Sanocko-Turczańskie

28

Gruszka

583

Szczyt na obszarze Pogórza Bukowskiego w okolicach Leska

Bieszczady

29

Hajdosik (SK)

921

Bieszczady

Bieszczady

30

Halicz

1333

Bieszczady

Bieszczady

31

Hasiakowa Skała (PW)

1232

Bieszczady, Połonina Wetlińska

Bieszczady

32

Hawrań (Tatry B., SK)

2152

Położony na Słowacji najwyższy szczyt Tatr Bielskich

33

Hnatowe Berdo (PW)

1187

Bieszczady, Połonina Wetlińska

Bieszczady

34

Holica

762

Szczyt w Górach Sanocko-Turczańskich, położony na południowy zachód od Ustrzyk Dolnych

Góry Sanocko-Turczańskie

35

Hon

820

Bieszczady

Bieszczady

36

Howerla (UA)

2061

Najwyższy szczyt Beskidów

Czarnohora

37

Hrubki

1186

Bieszczady

Bieszczady

38

Hulskie

846

Bieszczady

Bieszczady

39

Hyrlata

1103

Bieszczady

Bieszczady

40

Jasło

1153

Bieszczady

Bieszczady

41

Jawor

827

Bieszczady

Bieszczady

42

Jawor (Solina)

741

Szczyt i masyw górski w Górach Sanocko-Turczańskich, góruj±cy nad Jeziorem Solińskim. Na górze znajduje się maszt radiowo-telewizyjny o wysoko¶ci 98 m.

Góry Sanocko-Turczańskie

43

Jaworne

992

Bieszczady

Bieszczady

44

Jawornik (graniczne)

1021

Bieszczady

Bieszczady

45

Jawornik (połoniny)

1047

Bieszczady

Bieszczady

46

Jawornik (UA)

1017

Góra na Ukrainie w okolicach miejscowo¶ci Wielkie Berezne, przy granicy ze Słowacj±. Pod szczytem znajduje się maszt.

Bieszczady

47

Jaworniki

908

Najwyższy szczyt w polskich Górach Sanocko-Turczańskich

Góry Sanocko-Turczańskie

48

Jeleniowaty

907

Bieszczady

Bieszczady

49

Kamienna

1201

Bieszczady

Bieszczady

50

Kamienna Laworta

769

Szczyt w Górach Sanocko-Turczańskich ponad Ustrzykami Dolnymi

Góry Sanocko-Turczańskie

51

Kańczowa

1115

Bieszczady

Bieszczady

52

Kiczera (m. Czoła)

964

Bieszczady

Bieszczady

53

Kiczera (Ustrzyki)

972

Bieszczady

Bieszczady

54

Kiczera Bieniowska

861

Bieszczady

Bieszczady

55

Kiczera Dydiowska

799

Bieszczady

Bieszczady

56

Kiczera Sokolicka

836

Bieszczady

Bieszczady

57

Kiń

611

Szczyt w Górach Sanocko-Turczańskich ponad Ustrzykami Dolnymi

Góry Sanocko-Turczańskie

58

Kińczyk Bukowski

1251

Bieszczady

Bieszczady

59

Kopa

848

Bieszczady

Bieszczady

60

Kopa Bukowska

1320

Bieszczady

Bieszczady

61

Korbania

894

Bieszczady

Bieszczady

62

Kosowiec

955

Bieszczady

Bieszczady

63

Kraszyn (Krasija, UA)

1010

Bieszczady

Bieszczady

64

Kr±glica

943

Bieszczady

Bieszczady

65

Kruhly Wierch (Poł. Car.)

1297

Bieszczady, Połonina Caryńska

Bieszczady

66

Krysowa

840

Bieszczady

Bieszczady

67

Krywań (Tatry, SK)

2496

Tatry

68

Krzemieniec (3 granice)

1221

Bieszczady

Bieszczady

69

Krzemienna

937

Bieszczady

Bieszczady

70

Krzemień

1335

Bieszczady

Bieszczady

71

Kucalata (SK)

917

Bieszczady

Bieszczady

72

Lutańska Holica (UA)

1375

Połonina Równa

Połonina Równa

73

Łomnica (Tatry, SK)

2634

Położony na Słowacji jeden z najwyższych tatrzańskich szczytów. Na górę można wjechać wagonikiem.

74

Łopiennik

1069

Bieszczady

Bieszczady

75

Magura Łomniańska (UA)

1024

Najwyższy szczyt Gór Sanocko-Turczańskich

Góry Sanocko-Turczańskie

76

Magura Stuposiańska

1016

Bieszczady

Bieszczady

77

Magurka

910

Bieszczady

Bieszczady

78

Maguryczne

884

Bieszczady

Bieszczady

79

Mała Rawka

1272

Bieszczady

Bieszczady

80

Mała Semanowa

1071

Bieszczady

Bieszczady

81

Małe Jasło

1097

Bieszczady

Bieszczady

82

Mały Król (Korołyk)

642

Szczyt w Górach Sanocko-Turczańskich ponad Ustrzykami Dolnymi

Góry Sanocko-Turczańskie

83

Matragona

990

Bieszczady

Bieszczady

84

Menczył

1008

Bieszczady

Bieszczady

85

Obnoga

1081

Bieszczady

Bieszczady

86

Okr±glik

1101

Bieszczady

Bieszczady

87

Opołonek

1028

Bieszczady

Bieszczady

88

Osadzki Wierch (PW)

1253

Bieszczady, Połonina Wetlińska

Bieszczady

89

Osina

963

Bieszczady

Bieszczady

90

Ostra Hora (UA)

1405

Połonina Równa

Połonina Równa

91

Ostre

803

Masyw górski w Górach Sanocko-Turczańskich

Góry Sanocko-Turczańskie

92

Paportna

1198

Bieszczady

Bieszczady

93

Pikuj (UA)

1408

Położony na Ukrainie najwyższy szczyt Bieszczadów

Bieszczady

94

Piniaszkowy

960

Bieszczady

Bieszczady

95

Pliszka (UA)

1068

Bieszczady

Bieszczady

96

Płasza

1163

Bieszczady

Bieszczady

97

Połoma

776

Bieszczady

Bieszczady

98

Połoninka

1104

Bieszczady

Bieszczady

99

Przysłup

1006

Bieszczady

Bieszczady

100

Riaba Skała

1199

Bieszczady

Bieszczady

101

Roh (Poł. Wetl.)

1255

Bieszczady, Połonina Wetlińska

Bieszczady

102

Rozsypaniec (graniczne)

1146

Bieszczady

Bieszczady

103

Rozsypaniec (połoniny)

1280

Bieszczady

Bieszczady

104

Równa (UA)

1480

Najwyższy szczyt Połoniny Równej

Połonina Równa

105

Rydoszowa

880

Bieszczady

Bieszczady

106

Rypi Wierch

1003

Bieszczady

Bieszczady

107

Sasów

1010

Bieszczady

Bieszczady

108

Siwarna

924

Bieszczady

Bieszczady

109

Smerek (Poł. Wetl.)

1222

Bieszczady, Połonina Wetlińska

Bieszczady

110

Staro¶cina (UA)

1229

Bieszczady

Bieszczady

111

Stińska

1212

Bieszczady

Bieszczady

112

Stińska (SK/UA)

1092

Bieszczady

Bieszczady

113

Stoj (Borżawa, UA)

1677

Najwyższy szczyt Połoniny Borżawskiej

Połonina Borżawska

114

Stolova (SK)

934

Bieszczady

Bieszczady

115

Stoły

968

Bieszczady

Bieszczady

116

Stożek

696

Szczyt i masyw górski w Górach Sanocko-Turczańskich, położony na wschód od Jeziora Solińskiego

Góry Sanocko-Turczańskie

117

Strimba (UA)

1719

Szczyt w pa¶mie Gorganów

Gorgany

118

Stryb

1011

Bieszczady

Bieszczady

119

Studnicja (UA)

1030

Bieszczady

Bieszczady

120

Suchy Obycz

616

Najwyższe wzniesienie Pogórza Przemyskiego, położone na północny wschód od Arłamowa

Góry Sanocko-Turczańskie

121

Suliła

759

Bieszczady

Bieszczady

122

Syhłański (UA)

1564

Najwyższy szczyt Połoniny Krasnej

Połonina Krasna

123

Szare Berdo (PW)

1108

Bieszczady, Połonina Wetlińska

Bieszczady

124

Szczawnik

1052

Bieszczady

Bieszczady

125

Szczawnik k. Jasła

1098

Bieszczady

Bieszczady

126

Szczyciska

748

Bieszczady

Bieszczady

127

Szeroki Wierch

1315

Bieszczady

Bieszczady

128

Tarnica

1346

Najwyższy szczyt polskich Bieszczadów

Bieszczady

129

Tołsta

749

Bieszczady

Bieszczady

130

Topas (UA)

1548

Szczyt w masywie Połoniny Krasnej z wysokim masztem na szczycie

Połonina Krasna

131

Trohaniec

939

Bieszczady

Bieszczady

132

Velky Bukovec (SK)

1012

Bieszczady

Bieszczady

133

Walter (Woronikówka)

836

Bieszczady

Bieszczady

134

Wielka Rawka

1304

Bieszczady

Bieszczady

135

Wielka Semanowa

1071

Bieszczady

Bieszczady

136

Wielka Sywula (UA)

1836

Najwyższy szczyt Gorganów

Gorgany

137

Wielki Król

742

Szczyt w Górach Sanocko-Turczańskich ponad Ustrzykami Dolnymi

Góry Sanocko-Turczańskie

138

Wielki Wierch (UA)

1309

Bieszczady

Bieszczady

139

Wielki Wierch B. (UA)

1598

Szczyt w masywie Połoniny Borżawskiej

Połonina Borżawska

140

Wierch nad Łazem

864

Bieszczady

Bieszczady

141

Wieża (UA)

885

Bieszczady

Bieszczady

142

Wołosań

1071

Bieszczady

Bieszczady

143

Wołowe Berdo

1121

Bieszczady

Bieszczady

144

Wołowy Garb

1248

Bieszczady

Bieszczady

145

Wysoki Groń

905

Bieszczady

Bieszczady

146

Wysokie Berdo

968

Bieszczady

Bieszczady

147

Wyżniański Wierch

913

Bieszczady

Bieszczady

148

Żołobina

780

Bieszczady

Bieszczady

149

Baczynówka

696

Bieszczady

Bieszczady

150

Badziowo

706

Bieszczady

Bieszczady

151

Bagnisty

771

Bieszczady

Bieszczady

152

Bałanda

700

Bieszczady

Bieszczady

153

Bałanda (Zawóz)

620

Bieszczady

Bieszczady

154

Bania

561

Bieszczady

Bieszczady

155

Bania (Żernica)

613

Bieszczady

Bieszczady

156

Baranie

713

Bieszczady

Bieszczady

157

Berce

541

Bieszczady

Bieszczady

158

Berdo (Jabłonki)

890

Bieszczady

Bieszczady

159

Berest

942

Bieszczady

Bieszczady

160

Beskid (Zubeńsko)

809

Bieszczady

Bieszczady

161

Biały Wierch

597

Bieszczady

Bieszczady

162

Biały Wierch (Żernica)

607

Bieszczady

Bieszczady

163

Bros

597

Bieszczady

Bieszczady

164

Brzozowiec

547

Bieszczady

Bieszczady

165

Bukowinka

739

Bieszczady

Bieszczady

166

Caryńska

928

Bieszczady

Bieszczady

167

Charchajka

616

Bieszczady

Bieszczady

168

Czekajka

460

Bieszczady

Bieszczady

169

Czereniny

804

Bieszczady

Bieszczady

170

Czeresznia

816

Bieszczady

Bieszczady

171

Czergów

631

Bieszczady

Bieszczady

172

Czerkiz

480

Bieszczady

Bieszczady

173

Czulnia

580

Bieszczady

Bieszczady

174

Dilec

474

Bieszczady

Bieszczady

175

Duszatyn

636

Bieszczady

Bieszczady

176

Duży Skaleniec

983

Bieszczady

Bieszczady

177

Dyszowa

719

Bieszczady

Bieszczady

178

Dziady

647

Bieszczady

Bieszczady

179

Dział

1164

Bieszczady

Bieszczady

180

Dział (Kulaszne)

603

Bieszczady

Bieszczady

181

Dziażkowiec

693

Bieszczady

Bieszczady

182

Dzidowa

713

Bieszczady

Bieszczady

183

Fajka

630

Bieszczady

Bieszczady

184

Fenków Wierch

777

Bieszczady

Bieszczady

185

Gabrów Wierch

742

Bieszczady

Bieszczady

186

Gawgań

664

Bieszczady

Bieszczady

187

Grodzisko

556

Bieszczady

Bieszczady

188

Groń (Roztoki)

544

Bieszczady

Bieszczady

189

Haniów

657

Bieszczady

Bieszczady

190

Horb

709

Bieszczady

Bieszczady

191

Horodek (półwysep)

508

Bieszczady

Bieszczady

192

Horodek (Dołżyca)

889

Bieszczady

Bieszczady

193

Horodysko

481

Bieszczady

Bieszczady

194

Hruń

781

Bieszczady

Bieszczady

195

Huczek

692

Bieszczady

Bieszczady

196

Hudów Wierszek

965

Bieszczady

Bieszczady

197

Jabłońska Góra

813

Bieszczady

Bieszczady

198

Jamy

822

Bieszczady

Bieszczady

199

Jasielnik

704

Bieszczady

Bieszczady

200

Jasienik

854

Bieszczady

Bieszczady

201

Jasieniowa

735

Bieszczady

Bieszczady

202

Jawornik (¦r. Wierch)

885

Bieszczady

Bieszczady

203

Jedlicz

404

Bieszczady

Bieszczady

204

Kamieniec

518

Bieszczady

Bieszczady

205

Kamień (Bukowiec)

618

Bieszczady

Bieszczady

206

Karnaflowy Łaz

701

Bieszczady

Bieszczady

207

Kiczera (Baligród)

724

Bieszczady

Bieszczady

208

Kiczera (Jabłonki)

717

Bieszczady

Bieszczady

209

Kiczera (Jaworzec)

940

Bieszczady

Bieszczady

210

Kiczera (Kulaszne)

514

Bieszczady

Bieszczady

211

Kiczera (Mchawa)

534

Bieszczady

Bieszczady

212

Kiczera (Myczków)

598

Bieszczady

Bieszczady

213

Kiczera (Polańczyk)

606

Bieszczady

Bieszczady

214

Kiczera (Radoszyce)

715

Bieszczady

Bieszczady

215

Kiczera (Serednie)

584

Bieszczady

Bieszczady

216

Kiczera (Werlas)

505

Bieszczady

Bieszczady

217

Kiczera (Wołosatczyk)

952

Bieszczady

Bieszczady

218

Kiczera (Zatwarnica)

649

Bieszczady

Bieszczady

219

Kiczera Leńkowska

939

Bieszczady

Bieszczady

220

Kiczera Łokiecka (UA)

761

Bieszczady

Bieszczady

221

Kiczera Manzina

965

Bieszczady

Bieszczady

222

Kiczerka

910

Bieszczady

Bieszczady

223

Kiczerka (Smerek)

755

Bieszczady

Bieszczady

224

Kiczora (Bukowiec)

613

Bieszczady

Bieszczady

225

Kolasznia

746

Bieszczady

Bieszczady

226

Kopa (Widełki)

886

Bieszczady

Bieszczady

227

Koszarka

794

Bieszczady

Bieszczady

228

Koziniec

521

Bieszczady

Bieszczady

229

Kraińska Góra

656

Bieszczady

Bieszczady

230

Krasna

658

Bieszczady

Bieszczady

231

Kropiwne

747

Bieszczady

Bieszczady

232

Kruhła

498

Bieszczady

Bieszczady

233

Kurników Beskid

1037

Bieszczady

Bieszczady

234

Lechnica

592

Bieszczady

Bieszczady

235

Lisowiec

580

Bieszczady

Bieszczady

236

Łazarównia

643

Bieszczady

Bieszczady

237

Łokieć (Polańczyk)

435

Bieszczady

Bieszczady

238

Łokieć (UA)

788

Bieszczady

Bieszczady

239

Łopieninka

953

Bieszczady

Bieszczady

240

Łysy Wierch

815

Bieszczady

Bieszczady

241

Magelin grun (SK)

752

Bieszczady

Bieszczady

242

Magura

887

Bieszczady

Bieszczady

243

Makówka

497

Bieszczady

Bieszczady

244

Markowska

748

Bieszczady

Bieszczady

245

Michałowiec

471

Bieszczady

Bieszczady

246

Mochnaczka

777

Bieszczady

Bieszczady

247

Mogiłki

1070

Bieszczady

Bieszczady

248

Moklik

675

Bieszczady

Bieszczady

249

Monaster

565

Bieszczady

Bieszczady

250

Myniów Wierch

1041

Bieszczady

Bieszczady

251

Nowy Łupków

636

Bieszczady

Bieszczady

252

Otryt Wyżny

896

Bieszczady

Bieszczady

253

Patrola

610

Bieszczady

Bieszczady

254

Patryja

782

Bieszczady

Bieszczady

255

Pereszliba

767

Bieszczady

Bieszczady

256

Plisz

583

Bieszczady

Bieszczady

257

Podposieczna

452

Bieszczady

Bieszczady

258

Pogary

641

Bieszczady

Bieszczady

259

Pohary

496

Bieszczady

Bieszczady

260

Polanka

712

Bieszczady

Bieszczady

261

Połonina Caryńska

1239

Bieszczady

Bieszczady

262

Prislip

779

Bieszczady

Bieszczady

263

Rosocha

1084

Bieszczady

Bieszczady

264

Różki

943

Bieszczady

Bieszczady

265

Rubaniska

712

Bieszczady

Bieszczady

266

Rybne

461

Bieszczady

Bieszczady

267

Ryczywół

728

Bieszczady

Bieszczady

268

Ryli

622

Bieszczady

Bieszczady

269

Semakowski Wierch

672

Bieszczady

Bieszczady

270

Sinkowa

995

Bieszczady

Bieszczady

271

Siwakowska

703

Bieszczady

Bieszczady

272

Skrenin

534

Bieszczady

Bieszczady

273

Sokoliska

637

Bieszczady

Bieszczady

274

Szczabe

668

Bieszczady

Bieszczady

275

Szczob

753

Bieszczady

Bieszczady

276

Szczub

606

Bieszczady

Bieszczady

277

Szymanowa

488

Bieszczady

Bieszczady

278

¦redni Wierch

1084

Bieszczady

Bieszczady

279

Tabor

712

Bieszczady

Bieszczady

280

Terpiak

745

Bieszczady

Bieszczady

281

Trzy Kopce

439

Bieszczady

Bieszczady

282

Werlas

569

Bieszczady

Bieszczady

283

Widełki

1016

Bieszczady

Bieszczady

284

Wierch (Baligród)

529

Bieszczady

Bieszczady

285

Wierch (Radoszyce)

738

Bieszczady

Bieszczady

286

Wierch (Smolnik)

611

Bieszczady

Bieszczady

287

Wierch Muchanin

770

Bieszczady

Bieszczady

288

Wierchy (Polańczyk)

635

Bieszczady

Bieszczady

289

Wierszek

689

Bieszczady

Bieszczady

290

Wisina

541

Bieszczady

Bieszczady

291

Wołczy Horb

591

Bieszczady

Bieszczady

292

Worwosoka

1024

Bieszczady

Bieszczady

293

Wysoki Garb

446

Bieszczady

Bieszczady

294

Wysoki Horb

604

Bieszczady

Bieszczady

295

Wysoki Wierch

649

Bieszczady

Bieszczady

296

Zdegowa

1065

Bieszczady

Bieszczady

297

Zubeńsko

580

Bieszczady

Bieszczady

298

Żukowiec

502

Bieszczady

Bieszczady

299

Żuków

487

Bieszczady

Bieszczady

300

Żuków (Stefkowa)

500

Bieszczady

Bieszczady

301

Żurawinka

664

Bieszczady

Bieszczady

302

Pietrosul Rodnei (RO)

2303

Najwyższy szczyt w Górach Rodniańskich w Wewnętrznych Karpatach Wschodnich w Rumunii. Przy dobrej widoczno¶ci można go dostrzec z Tarnicy.

Góry Rodniańskie

303

Creasta Cocosului (RO)

1428

Szczyt w rumuńskich Górach Gutyjskich, którego nazwę tłumaczy się jako Koguci Grzebień. Przy dobrej widoczno¶ci można go dostrzec z Tarnicy.

Góry Gutyjskie

304

Gutai (RO)

1443

Najwyższy szczyt rumuńskich Gór Gutyjskich

Góry Gutyjskie

305

Secatura (RO)

1392

Szczyt w rumuńskich Górach Gutyjskich. Przy dobrej widoczno¶ci można go dostrzec z Tarnicy.

Góry Gutyjskie

306

Plesca Mare (RO)

1292

Szczyt w rumuńskich Górach Gutyjskich. Przy dobrej widoczno¶ci można go dostrzec z Tarnicy.

Góry Gutyjskie

307

Varful Ignis (RO)

1307

Szczyt w rumuńskich Górach Gutyjskich. Przy dobrej widoczno¶ci można go dostrzec z Tarnicy.

Góry Gutyjskie

308

Varful Vladeasa (RO)

1836

Najwyższy szczyt rumuńskich Gór Apuseni. Przy dobrej widoczno¶ci można go dostrzec z Tarnicy.

Góry Apuseni

309

Moldoveanu (RO)

2544

Najwyższy szczyt Rumunii i Karpat Południowych, w Górach Fogaraskich. Jedyny szczyt w bazie danych aplikacji Polskie Góry, którego nie widać z naszego terytorium.

Góry Fogaraskie(c) 2010 - 2018 Robert Celiński, Byledobiec Anin