RunCalc DocumentationFAQLoginRegister
UsersRacesMapsMountains

User: Robert Celiński (admin)

Type: peaks

Description: Góry Świętokrzyskie

RunCalc version: portal

Visible: public

Mountain range ID: 10

Open peaks map

Back to mountain ranges

Show elevation columns
Click column header to sort
NPeak nameAltitudePeak infoRange

0

Dobrzeszowska Góra

367

Pasmo Dobrzeszowskie

Góry Świętokrzyskie

1

Siniewska Góra

449

Pasmo Oblęgorskie

Góry Świętokrzyskie

2

Barania (Oblęgorskie)

427

Pasmo Oblęgorskie

Góry Świętokrzyskie

3

Perzowa

396

Pasmo Oblęgorskie

Góry Świętokrzyskie

4

Grodowa Góra

395

Wzgórza Tumlińskie

Góry Świętokrzyskie

5

Kamień

399

Wzgórza Tumlińskie

Góry Świętokrzyskie

6

Wykień

404

Wzgórza Tumlińskie

Góry Świętokrzyskie

7

Ciosowa

365

Wzgórza Tumlińskie

Góry Świętokrzyskie

8

Sosnowica

413

Wzgórza Tumlińskie

Góry Świętokrzyskie

9

Skałka (Miedziana)

316

Górka ponad Miedzianą Górą

Góry Świętokrzyskie

10

Klonówka

473

Pasmo Masłowskie

Góry Świętokrzyskie

11

Wiśniówka

470

Pasmo Masłowskie

Góry Świętokrzyskie

12

Dąbrówka

440

Pasmo Masłowskie

Góry Świętokrzyskie

13

Radostowa

451

Pasmo Masłowskie

Góry Świętokrzyskie

14

Domaniówka

418

Pasmo Masłowskie

Góry Świętokrzyskie

15

Biała Góra

386

Pasmo Masłowskie

Góry Świętokrzyskie

16

Krzemionka (Masł.)

389

Pasmo Masłowskie

Góry Świętokrzyskie

17

Wierzejska

375

Pasmo Masłowskie

Góry Świętokrzyskie

18

Trójeczna Góra

361

Pasmo Masłowskie

Góry Świętokrzyskie

19

Łysica

612

Najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich, leżący w Łysogórach

Góry Świętokrzyskie

20

Agata

608

Łysogóry

Góry Świętokrzyskie

21

Sztymber

530

Łysogóry

Góry Świętokrzyskie

22

Księża Skała

550

Łysogóry

Góry Świętokrzyskie

23

Hucka Góra

547

Łysogóry

Góry Świętokrzyskie

24

Łysa Góra

595

Inaczej zwany Świętym Krzyżem, drugi najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich. Na górze znajduje się maszt oraz klasztor.

Góry Świętokrzyskie

25

Szczytniak

554

Pasmo Jeleniowskie

Góry Świętokrzyskie

26

Jeleniowska Góra

533

Pasmo Jeleniowskie

Góry Świętokrzyskie

27

Skoszyńska Góra

451

Pasmo Jeleniowskie

Góry Świętokrzyskie

28

Witosławska Góra

491

Pasmo Jeleniowskie

Góry Świętokrzyskie

29

Wesołówka

469

Pasmo Jeleniowskie

Góry Świętokrzyskie

30

Truskolaska

448

Pasmo Jeleniowskie

Góry Świętokrzyskie

31

Skała

363

Pasmo Bielińskie

Góry Świętokrzyskie

32

Chełmy

375

Pasmo Bielińskie

Góry Świętokrzyskie

33

Duża Skała

444

Pasmo Bielińskie

Góry Świętokrzyskie

34

Drogosiowa

447

Pasmo Bielińskie

Góry Świętokrzyskie

35

Wał Małacentowski

405

Pasmo Bielińskie

Góry Świętokrzyskie

36

Psarska Góra

415

Pasmo Klonowskie

Góry Świętokrzyskie

37

Miejska (Klonowskie)

426

Pasmo Klonowskie

Góry Świętokrzyskie

38

Bukowa Góra

484

Pasmo Klonowskie

Góry Świętokrzyskie

39

Barcza

465

Pasmo Klonowskie

Góry Świętokrzyskie

40

Czostek

429

Pasmo Klonowskie

Góry Świętokrzyskie

41

Kamieniec

400

Wzgórza Kołomańskie

Góry Świętokrzyskie

42

Skalna Górka

399

Wzgórza Kołomańskie

Góry Świętokrzyskie

43

Czubatka

327

Inaczej zwana Bocheniecką Górą - góra ponad Bocheńcem

Góry Świętokrzyskie

44

Bolmińska

313

Grząby Bolmińskie

Góry Świętokrzyskie

45

Milechowska

335

Grząby Bolmińskie. W południowej ścianie znajduje się jaskinia krasowa o długości około 17 metrów nazwana Piekło Milechowy.

Góry Świętokrzyskie

46

Brodowa

330

Grząby Bolmińskie

Góry Świętokrzyskie

47

Jedlnica

304

Grząby Bolmińskie

Góry Świętokrzyskie

48

Glinianki

336

Najwyższy szczyt Grzyw Korzeczkowskich

Góry Świętokrzyskie

49

Sosnówka

320

Góry Chęcińskie

Góry Świętokrzyskie

50

Rzepka

357

Góry Chęcińskie

Góry Świętokrzyskie

51

Zamkowa

355

Na tym szczycie należącym do Gór Chęcińskich znajduje się zamek z XIV wieku, który jest dobrze widoczny z trasy S7

Góry Świętokrzyskie

52

Żakowa

352

Pasmo Zelejowskie

Góry Świętokrzyskie

53

Wsiowa

367

Pasmo Zelejowskie

Góry Świętokrzyskie

54

Zelejowa

372

Pasmo Zelejowskie

Góry Świętokrzyskie

55

Okrąglica

320

Bolechowicki Grzbiet

Góry Świętokrzyskie

56

Miejska (Bolechow.)

332

Bolechowicki Grzbiet

Góry Świętokrzyskie

57

Czerwona

328

Bolechowicki Grzbiet

Góry Świętokrzyskie

58

Plebańska

342

Pasmo Zgórskie

Góry Świętokrzyskie

59

Belnia

362

Pasmo Zgórskie

Góry Świętokrzyskie

60

Pruskowa

368

Pasmo Zgórskie

Góry Świętokrzyskie

61

Zielona

372

Pasmo Zgórskie

Góry Świętokrzyskie

62

Patrol

388

Pasmo Zgórskie

Góry Świętokrzyskie

63

Kamienna (Posł.)

366

Pasmo Posłowicko-Dymińskie

Góry Świętokrzyskie

64

Pierścienica

367

Pasmo Posłowicko-Dymińskie

Góry Świętokrzyskie

65

Góra Hałasa

393

Szczyt w Paśmie Dymińskim, na górze znajduje się dostrzegalnia przeciwpożarowa

Góry Świętokrzyskie

66

Telegraf

408

Najwyższy szczyt pasma Posłowicko-Dymińskiego. Na szczycie stoi maszt radiowy o wysokości 60 m, a na zboczu góry znajduje się stok narciarski z wyciągiem krzesełkowym.

Góry Świętokrzyskie

67

Dymińska

385

Pasmo Posłowicko-Dymińskie

Góry Świętokrzyskie

68

Barania (Zbrzańskie)

318

Pasmo Zbrzańskie

Góry Świętokrzyskie

69

Zalaska

321

Góry Świętokrzyskie

Góry Świętokrzyskie

70

Kamienna

328

Góry Świętokrzyskie

Góry Świętokrzyskie

71

Otrocz

375

Góry Świętokrzyskie

Góry Świętokrzyskie

72

Sikorza

361

Góry Świętokrzyskie

Góry Świętokrzyskie

73

Żarnowica

313

Góry Świętokrzyskie

Góry Świętokrzyskie

74

Jabłonna

313

Pasmo Daleszyckie

Góry Świętokrzyskie

75

Salkowa

308

Pasmo Daleszyckie

Góry Świętokrzyskie

76

Babia Góra

312

Góry Świętokrzyskie

Góry Świętokrzyskie

77

Świnia (Brzech.)

350

Pasmo Brzechowskie

Góry Świętokrzyskie

78

Komorowiec

319

Pasmo Cisowskie

Góry Świętokrzyskie

79

Ostra Górka

318

Pasmo Cisowskie

Góry Świętokrzyskie

80

Września

370

Pasmo Cisowskie

Góry Świętokrzyskie

81

Stołowa Góra

423

Pasmo Cisowskie

Góry Świętokrzyskie

82

Włochy

427

Pasmo Cisowskie

Góry Świętokrzyskie

83

Małzna

378

Pasmo Cisowskie

Góry Świętokrzyskie

84

Grzebień

318

Pasmo Cisowskie

Góry Świętokrzyskie

85

Zamczysko

422

Pasmo Orłowińskie

Góry Świętokrzyskie

86

Kamionki

422

Pasmo Orłowińskie

Góry Świętokrzyskie

87

Kiełki

452

Pasmo Orłowińskie

Góry Świętokrzyskie

88

Krzemionka (Orłow.)

338

Pasmo Orłowińskie

Góry Świętokrzyskie

89

Skałka

338

Pasmo Orłowińskie

Góry Świętokrzyskie

90

Hucisko

347

Pasmo Orłowińskie

Góry Świętokrzyskie

91

Napękowska Góra

343

Pasmo Orłowińskie

Góry Świętokrzyskie

92

Wysokówka

412

Pasmo Orłowińskie

Góry Świętokrzyskie

93

Słowiec

438

Pasmo Orłowińskie

Góry Świętokrzyskie

94

Perlikowa

419

Pasmo Orłowińskie

Góry Świętokrzyskie

95

Wał

365

Pasmo Orłowińskie

Góry Świętokrzyskie

96

Igrzyczna

358

Pasmo Ociesęckie

Góry Świętokrzyskie

97

Jaźwina

361

Pasmo Ociesęckie

Góry Świętokrzyskie

98

Sterczyna

338

Pasmo Ociesęckie

Góry Świętokrzyskie

99

Kamień Michniowski

435

Pasmo Sieradowickie

Góry Świętokrzyskie

100

Kamienna (Sierad.)

379

Pasmo Sieradowickie

Góry Świętokrzyskie

101

Sieradowska Góra

399

Pasmo Sieradowickie

Góry Świętokrzyskie

102

Żarnowska Góra

314

Płaskowyż Suchedniowski

Góry Świętokrzyskie

103

Lubienia

298

Płaskowyż Suchedniowski

Góry Świętokrzyskie

104

Ostre Górki

304

Płaskowyż Suchedniowski

Góry Świętokrzyskie

105

Wykus

320

Płaskowyż Suchedniowski

Góry Świętokrzyskie

106

Osieczyńska Góra

407

Płaskowyż Suchedniowski

Góry Świętokrzyskie

107

Świnia Góra

390

Płaskowyż Suchedniowski

Góry Świętokrzyskie

108

Kopalniana Góra

347

Płaskowyż Suchedniowski

Góry Świętokrzyskie

109

Altana

408

Najwyższe wzniesienie województwa mazowieckiego, położone na Wzgórzach Niekłańsko-Bliżyńskich

Góry Świętokrzyskie

110

Skalna Góra

321

Wzgórza Niekłańsko-Bliżyńskie

Góry Świętokrzyskie

111

Jelenia Góra

275

Wzgórza Koneckie

Góry Świętokrzyskie

112

Kamieniarska Góra

330

Wzgórza Koneckie

Góry Świętokrzyskie

113

Osicowa Góra

334

Wzgórza Koneckie

Góry Świętokrzyskie

114

Topolowa Góra

358

Wzgórza Koneckie

Góry Świętokrzyskie

115

Adachowa Góra

300

Wzgórza Koneckie

Góry Świętokrzyskie

116

Bukowska Góra

277

Góra ponad Kunowem

Góry Świętokrzyskie

117

Chełmowa Góra

351

Pasmo Pokrzywiańskie

Góry Świętokrzyskie

118

Galicowa

291

Wzgórza Sobkowsko-Korytnickie

Góry Świętokrzyskie

119

Wzgórza Sobkowskie

298

Wzgórza Sobkowsko-Korytnickie

Góry Świętokrzyskie

120

Hoża

289

Góry Świętokrzyskie

Góry Świętokrzyskie

121

Jotkowa

279

Góry Świętokrzyskie

Góry Świętokrzyskie

122

Kamieńska Góra

386

Sztuczne wzgórze powstałe jako zwałowisko zewnętrzne Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów

Góry Świętokrzyskie(c) 2010 - 2017 Robert Celiński, Byledobiec Anin