RunCalc DocumentationFAQLoginRegister
UsersRacesMapsMountains

User: Robert Celiński (admin)

Type: peaks

Description: Beskidy Zachodnie (Beskid Mały, ¦l±ski, Żywiecki, Makowski)

RunCalc version: portal

Visible: public

Mountain range/group ID: 4Open peaks map

Back to mountain ranges
Peaks in this range/group reached by: Robert Celiński (admin)
Click column header to sort
NPeak nameAltitudePeak infoRangeReached

0

Babia Góra

1725

Inaczej Diablak, Królowa Beskidów, najwyższy szczyt Beskidu Żywieckiego. Na zboczach Babiej Góry znajduje się schronisko Markowe Szczawiny.

Beskid Żywiecki

1

Baków

766

Beskid Makowski

Beskid Makowski

2

Barania Góra

1220

Drugi najwyższy szczyt Beskidu ¦l±skiego. Na wierzchołku znajduje się wieża obserwacyjna. Ze zboczy Baraniej Góry wypływa Wisła.

Beskid ¦l±ski

3

Bendoszka Wielka

1144

Beskid Żywiecki, Worek Raczański

Beskid Żywiecki

4

Beskid (Biła)

860

Góra w Beskidzie ¦l±skim ponad osiedlem Biła. Na jej zboczu zbudowano popularny stok narciarski.

Beskid ¦l±ski

5

Beskid (Głębce)

824

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

6

Beskid (Kocierz)

759

Beskid Mały

Beskid Mały

7

Beskid Bednarów

1093

Beskid Żywiecki, Worek Raczański

Beskid Żywiecki

8

Beskid Graniczny

875

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

9

Beskid Korbielowski

955

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

10

Beskid Krzyżowski

923

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

11

Beskidek (Stecówka)

796

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

12

Biedaszkowa Groń

630

Góra ponad Pewl± Mał± w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

13

Bielsko-Biała

338

Piękne miasto położone u stóp Beskidu Małego i Beskidu ¦l±skiego, stolica Podbeskidzia

14

Bigoska

742

Beskid Makowski

Beskid Makowski

15

BliĽniaki

564

Beskid Mały

Beskid Mały

16

Błatnia

917

Popularna góra w Beskidzie ¦l±skim. Pod szczytem znajduje się schronisko turystyczne.

Beskid ¦l±ski

17

Boraczy Wierch

1244

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

18

Borowina

718

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

19

Bucznik

683

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

20

Bugaj

1140

Beskid Żywiecki, Worek Raczański

Beskid Żywiecki

21

Bujakowski Groń

749

Beskid Mały, góra położona ponad Bujakowem

Beskid Mały

22

Bukovina (SK)

1049

Beskid Żywiecki, Worek Raczański

Beskid Żywiecki

23

Bukowa

713

Górka w Beskidzie ¦l±skim za zachód od drogi ł±cz±cej Ustroń z Wisł±

Beskid ¦l±ski

24

Bukowiec

753

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

25

Bukowski Groń

767

Beskid Mały

Beskid Mały

26

Burów Groń

715

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

27

Bystra (Tatry Zach., SK)

2248

Położony na Słowacji najwyższy szczyt Tatr Zachodnich

28

Cebula

1035

Góra w Beskidzie ¦l±skim w grzbiecie prowadz±cym z Węgierskiej Górki na Magurkę Radziechowsk±

Beskid ¦l±ski

29

Chełm

603

Beskid Makowski

30

Chleb (M. Fatra, SK)

1646

Mała Fatra (Słowacja)

Mała Fatra

31

Chopok (Tatry N., SK)

2024

Położony na Słowacji jeden z najwyższych szczytów Tatr Niżnych

32

Cieńków

716

Góra w Beskidzie ¦l±skim w grzbiecie między Wisł±-Malink± i dolin± Białej Wisełki

Beskid ¦l±ski

33

Cieńków Niżni

720

Góra w Beskidzie ¦l±skim w grzbiecie między Wisł±-Malink± i dolin± Białej Wisełki

Beskid ¦l±ski

34

Cieńków Postrzedni

867

Góra w Beskidzie ¦l±skim w grzbiecie między Wisł±-Malink± i dolin± Białej Wisełki

Beskid ¦l±ski

35

Cieńków Wyżni

957

Góra w Beskidzie ¦l±skim w grzbiecie między Wisł±-Malink± i dolin± Białej Wisełki

Beskid ¦l±ski

36

Cie¶lar

920

Pokryty polanami szczyt w Beskidzie ¦l±skim, w głównym grzbiecie pasma Czantorii i Stożka

Beskid ¦l±ski

37

Cisowa Grapa

810

Beskid Mały

Beskid Mały

38

Cuberniok

735

Beskid ¦l±ski, szczyt położony w okolicach Szyndzielni

Beskid ¦l±ski

39

Cyl Hali ¦mietanowej

1298

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

40

Czantoria Mała

865

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

41

Czantoria Wielka

995

Szczyt graniczny w Beskidzie ¦l±skim ponad Ustroniem. Pod górę można wjechać wyci±giem krzesełkowym, przy górnej stacji znajduje się maszt. Na samym szczycie stoi wieża obserwacyjna.

Beskid ¦l±ski

42

Czarna Góra (Mak.)

858

Beskid Makowski

Beskid Makowski

43

Czarna Góra (Mały)

808

Beskid Mały

Beskid Mały

44

Czarny (Czupel)

948

Beskid ¦l±ski, górka ponad Jeziorem Czerniańskim

Beskid ¦l±ski

45

Czarny Groń

793

Beskid Mały

Beskid Mały

46

Czepelówka

610

Góra w Beskidzie Makowskim między Lachowicami i Stryszaw±. Na szczycie znajduje się wieża z przekaĽnikami telekomunikacyjnymi.

Beskid Makowski

47

Czerniawa Sucha

1062

Beskid Żywiecki/Makowski

Beskid Żywiecki

48

Czerwieniec

631

Góra położona ponad Przyłękowem w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

49

Czerwieńska Grapa

835

Góra w Beskidzie ¦l±skim ponad Węgiersk± Gór±. Na północ od niej znajduj± się szczyty o podobnej wysoko¶ci: Mały Żar i Wielki Żar.

Beskid ¦l±ski

50

Czoło

821

Beskid Żywiecki/Makowski

Beskid Żywiecki

51

Czupel

933

Najwyższy szczyt Beskidu Małego

Beskid Mały

52

Czupel (Nowa Osada)

882

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

53

Czupel (¦l±ski)

746

Beskid ¦l±ski, szczyt w grzbiecie między Górkami Wielkimi i Błatni±

Beskid ¦l±ski

54

Dębowiec

536

Niewysoka góra w Beskidzie ¦l±skim nad miastem Bielsko-Biała. Na szczyt można wjechać wyci±giem krzesełkowym, znajduje się tam schronisko turystyczne.

Beskid ¦l±ski

55

Dragonowski Groń

659

Beskid ¦l±ski, Trójstyk

Beskid ¦l±ski

56

Dziumbier (Tatry N., SK)

2043

Najwyższy szczyt Tatr Niżnych

57

Gachowizna

758

Beskid Makowski

Beskid Makowski

58

Gaiki

816

Góra w Beskidzie Małym o słabo zaznaczonym wierzchołku, wznosz±ca się ponad dzielnicami Lipnik i Straconka w Bielsku-Białej

Beskid Mały

59

Gancarz

802

Beskid Mały

Beskid Mały

60

Gańczorka

909

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

61

Gawlasi

1076

Słabo zaznaczony szczyt w Beskidzie ¦l±skim między Malinowsk± Skał± i Magurk± Wi¶lańsk±

Beskid ¦l±ski

62

Gawroniec

606

Góra położona ponad Przyłękowem w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

63

Gerlach (Tatry, SK)

2655

Położony na Słowacji najwyższy szczyt Tatr

64

Gibasówka

842

Beskid Mały

Beskid Mały

65

Glinne

1034

Góra w Beskidzie ¦l±skim w grzbiecie prowadz±cym z Węgierskiej Górki na Magurkę Radziechowsk±

Beskid ¦l±ski

66

Góra ¦więtej Anny

408

Wzniesienie na Wyżynie ¦l±skiej z kompleksem ¶wi±tynnym na szczycie

67

Górka

474

Beskid ¦l±ski, niewysoka góra w Górkach Wielkich

Beskid ¦l±ski

68

Grapa (Jele¶nia)

661

Góra położona na zachód od Jele¶ni w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

69

Grojec

612

Położony ponad Żywcem niewysoki szczyt Beskidu Żywieckiego. Na górze znajduje się maszt.

Beskid Żywiecki

70

Groniczek

833

Kulminacja grani Gaiki - Hrobacza Ł±ka w Beskidzie Małym. Na wschód od szczytu znajduje się Przełęcz u Panienki, na południowy zachód - grzbiet Kopców z kulminacj± 826 m n.p.m.

Beskid Mały

71

Gronik

611

Szczyt w Beskidzie Małym oddzielaj±cy wsie Łodygowice i Czernichów

Beskid Mały

72

Groń (Przyłęków)

726

Góra położona ponad Przyłękowem w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

73

Groń Jana Pawła II

890

Szczyt w Beskidzie Małym, dawniej Jaworzyna. Obecna nazwa wzięła imię od papieża, który w młodo¶ci wielokrotnie wchodził na tę górę. Pod szczytem znajduje się schronisko.

Beskid Mały

74

Gruba Buczyna

1132

Beskid Żywiecki, Worek Raczański

Beskid Żywiecki

75

Gugów Groń

759

Beskid Mały

Beskid Mały

76

Hałda Szarlota

406

Hałda odpadów pokopalnianych w Rydułtowach

77

Hawrań (Tatry B., SK)

2152

Położony na Słowacji najwyższy szczyt Tatr Bielskich

78

Horzelica

797

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

79

Hrobacza Ł±ka

828

Góra w Beskidzie Małym wznosz±ca się nad Kozami. Na szczycie znajduje się wysoki krzyż oraz schronisko turystyczne.

Beskid Mały

80

Hyrca

929

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

81

Iłowiec

471

Beskid Mały

Beskid Mały

82

Jałowiec

1111

Beskid Żywiecki/Makowski

Beskid Żywiecki

83

Janikowa Grapa

737

Beskid Makowski

Beskid Makowski

84

Jasieniowa

521

Górka ponad Goleszowem w Beskidzie ¦l±skim

Beskid ¦l±ski

85

Jastrzębica (Przyłęków)

758

Góra położona ponad Przyłękowem w Beskidzie Żywieckim. Na północnym zboczu zbudowano stok narciarski.

Beskid Żywiecki

86

Jawierzny

799

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

87

Jawornica

830

Szczyt w Beskidzie Małym ponad Targanicami

Beskid Mały

88

Jaworowy (CZ)

1032

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim

Beskid ¦l±sko-Morawski

89

Jaworzyna

1173

Beskid Żywiecki, Worek Raczański

Beskid Żywiecki

90

Jaworzyna (Głuchaczki)

1047

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

91

Jaworzyna (Makowski)

997

Beskid Żywiecki/Makowski

Beskid Żywiecki

92

Jaworzyna (Mały)

864

Beskid Mały

Beskid Mały

93

Jaworzyna (Solniska)

825

Beskid Makowski

Beskid Makowski

94

Jaworzynka

862

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

95

Kalików Groń

916

Beskid Żywiecki/Makowski

Beskid Żywiecki

96

Karolówka

931

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

97

Kiczera

831

¦wietny punkt widokowy w Beskidzie Małym, z którego można popatrzeć z góry na taflę zbiornika na Górze Żar

Beskid Mały

98

Kiczora

905

Beskid Żywiecki/Makowski

Beskid Żywiecki

99

Kiczora (Cięcina)

838

Góra ponad Cięcin± w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

100

Kiczora (Przyłęków)

761

Góra położona ponad Przyłękowem w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

101

Kiczory

989

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

102

Kikula

1119

Beskid Żywiecki, Worek Raczański

Beskid Żywiecki

103

Kikula (zachodnia)

1087

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

104

Klimczok

1117

Najwyższy szczyt północnej czę¶ci Beskidu ¦l±skiego. Ze stoku Klimczoka przy dobrej pogodzie ¶wietnie widać Babi± Górę, Pilsko i Tatry. Na szczycie stoi maszt, na Siodle Klimczoka znajduje się schronisko turystyczne.

Beskid ¦l±ski

105

Klin

904

Beskid Żywiecki, Worek Raczański

Beskid Żywiecki

106

Kobyla Głowa

841

Beskid Makowski

Beskid Makowski

107

Kobylica

491

Górka ponad Andrychowem

Beskid Mały

108

Kocierz (Szeroka)

879

Beskid Mały

Beskid Mały

109

Kocońka

701

Beskid Makowski

Beskid Makowski

110

Kolędówka

884

Beskid Żywiecki/Makowski

Beskid Żywiecki

111

Kołowrót

798

Beskid ¦l±ski, szczyt między Kozi± Gór± i Szyndzielni±

Beskid ¦l±ski

112

Kołyska

1015

Beskid Żywiecki, Worek Raczański

Beskid Żywiecki

113

Komarnik

560

Góra położona ponad Przyłękowem w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

114

Koń (SK)

998

Góra pod Pilskiem na terenie Słowacji

Beskid Żywiecki

115

Kopa Skrzyczeńska

1189

Beskid ¦l±ski, szczyt po drodze ze Skrzycznego na Malinowsk± Skałę

Beskid ¦l±ski

116

Ko¶cielec

1019

Szczyt wieńcz±cy krótki grzbiet górski w Beskidzie ¦l±skim, odchodz±cy w kierunku wschodnim od Malinowskiej Skały

Beskid ¦l±ski

117

Ko¶cielec (Mały)

795

Beskid Mały

Beskid Mały

118

Kotarnica

1156

Beskid Żywiecki, zł±czenie grzbietów ponad Sopotni± Wielk± w stronę Romanki

Beskid Żywiecki

119

Kotarz

985

Góra w Beskidzie ¦l±skim, której nazwa pochodzi od miejsca kocenia się owiec. Na szczycie znajduje się niewysoki maszt.

Beskid ¦l±ski

120

Kozia Góra

686

Popularna w¶ród mieszkańców Bielska-Białej niewysoka góra w Beskidzie ¦l±skim, zwana również Stefank±. Pod szczytem znajduje się schronisko.

Beskid ¦l±ski

121

Kozubova (CZ)

982

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim

Beskid ¦l±sko-Morawski

122

Krawców Wierch

1084

Beskid Żywiecki, Worek Raczański

Beskid Żywiecki

123

Krkoskula

1023

Beskid Żywiecki, Worek Raczański

Beskid Żywiecki

124

Krywań (Tatry, SK)

2496

Tatry

125

Krzywy

641

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

126

Kubalonka

830

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

127

Kucówki

832

Beskid Mały

Beskid Mały

128

Lachów Groń

1045

Góra w Beskidzie Żywieckim (lub Makowskim), zwana również Buciorysz

Beskid Żywiecki

129

Leskowiec

922

Szczyt w Beskidzie Małym z ładnymi widokami z polany na południe. Pod szczytem znajduje się schronisko.

Beskid Mały

130

Lipowski Groń

745

Góra w masywie Równicy w Beskidzie ¦l±skim między Górkami Małymi i Ustroniem

Beskid ¦l±ski

131

Lipowski Wierch

1324

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

132

Lubogoszcz (B. Wysp.)

968

Beskid Wyspowy

133

Lubomir (B. Wysp.)

904

Szczyt w Beskidzie Wyspowym. W klasyfikacji KGP uznawany za najwyższy szczyt Beskidu Makowskiego. Na szczycie znajduje się obserwatorium astronomiczne.

134

Luboń Wielki (B. Wysp.)

1022

Beskid Wyspowy

135

Łabysówka

904

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

136

Łamana Skała

929

Beskid Mały

Beskid Mały

137

Łazek

713

Beskid ¦l±ski, szczyt rozpoczynaj±cy grzbiet z Górek Wielkich w stronę Błatniej

Beskid ¦l±ski

138

Łomnica (Tatry, SK)

2634

Położony na Słowacji jeden z najwyższych tatrzańskich szczytów. Na górę można wjechać wagonikiem.

139

Łosek

868

Beskid Makowski

Beskid Makowski

140

Łysa Góra

653

Zalesiony szczyt w Beskidzie Małym ponad dzielnic± Straconka w Bielsku-Białej

Beskid Mały

141

Łysa Góra (CZ)

1323

Najwyższy szczyt Beskidu ¦l±sko-Morawskiego. Na górze znajduje się maszt.

Beskid ¦l±sko-Morawski

142

Łysa Góra (Zawadka)

554

Góra położona ponad wsi± Zawadka w Beskidzie Małym

Beskid Mały

143

Łysina (¦cieszków Groń)

779

Beskid Mały

Beskid Mały

144

Łyska

620

Beskid Żywiecki, góra ponad Kocurowem

Beskid Żywiecki

145

Magura

1109

Szczyt ponad Kotlin± Żywieck± w Beskidzie ¦l±skim, z którego rozci±ga się piękna panorama na okolicę

Beskid ¦l±ski

146

Magura (Cięcina)

891

Góra ponad Cięcin± w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

147

Magurka (Borsucza)

872

Beskid Makowski

148

Magurka (Kolisty Groń)

1114

Beskid Żywiecki/Makowski

Beskid Żywiecki

149

Magurka Orawska (SK)

1107

Góra na Słowacji z charakterystyczn± wież± na szczycie

Magura Orawska

150

Magurka Ponikiewska

817

Beskid Mały

Beskid Mały

151

Magurka Radziech.

1108

Zł±czenie 3 grzbietów górskich w Beskidzie ¦l±skim: od strony Ostrego, Węgierskiej Góry i Magurki Wi¶lańskiej

Beskid ¦l±ski

152

Magurka Wilkowicka

909

Popularna góra w Beskidzie Małym, na szczycie której znajduje się maszt oraz schronisko turystyczne

Beskid Mały

153

Magurka Wi¶lańska

1140

Kulminacja 3 grzbietów górskich w Beskidzie ¦l±skim: od strony Baraniej Góry, Magurki Radziechowskiej i Skrzycznego

Beskid ¦l±ski

154

Majów (SK)

1135

Beskid Żywiecki, Worek Raczański

Beskid Żywiecki

155

Maleckie

844

Beskid Mały

Beskid Mały

156

Malinowska Skała

1152

Góra w Beskidzie ¦l±skim z ciekawymi formami skalnymi na szczycie

Beskid ¦l±ski

157

Malinów

1114

Szczyt w Beskidzie ¦l±skim, na który najszybciej dostać się z Przełęczy Salmopolskiej

Beskid ¦l±ski

158

Mała Babia

1515

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

159

Mała Mędralowa

1042

Beskid Żywiecki/Makowski

Beskid Żywiecki

160

Mała Palenica

618

Góra pod Skrzycznem w Beskidzie ¦l±skim

Beskid ¦l±ski

161

Mała Racza

1178

Beskid Żywiecki, Worek Raczański

Beskid Żywiecki

162

Mała Rycerzowa

1207

Beskid Żywiecki, Worek Raczański

Beskid Żywiecki

163

Małe Skrzyczne

1211

Beskid ¦l±ski, szczyt po drodze ze Skrzycznego na Malinowsk± Skałę

Beskid ¦l±ski

164

Mały Cisowy

829

Beskid ¦l±ski, szczyt w grzbiecie między Górkami Wielkimi i Błatni±

Beskid ¦l±ski

165

Mały Krywań (MF, SK)

1671

Mała Fatra (Słowacja)

Mała Fatra

166

Małysiaków Groń

680

Beskid Makowski

Beskid Makowski

167

Matyska

612

Położona w Beskidzie ¦l±skim góra zwana Golgot± Beskidów, ze względu na prowadz±c± na szczyt drogę krzyżow±

Beskid ¦l±ski

168

Mechy (SK)

1466

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

169

Mędralowa

1169

Beskid Żywiecki/Makowski

Beskid Żywiecki

170

Mędralowa Zachodnia

1024

Beskid Żywiecki/Makowski

Beskid Żywiecki

171

Minčol (M. Fatra, SK)

1363

Szczyt w luczańskiej czę¶ci Małej Fatry

Mała Fatra

172

Minčol (Magura Or., SK)

1394

Najwyższy szczyt w grupie górskiej Magury Orawskiej

Magura Orawska

173

Minčol (Żywiecki, SK)

1272

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

174

Miziowy Groń

874

Beskid Żywiecki/Makowski

Beskid Żywiecki

175

Młoda Góra

838

Góra nad Istebn± w Beskidzie ¦l±skim

Beskid ¦l±ski

176

Mogielica (B. Wysp.)

1171

Najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego. Na górze znajduje się wieża obserwacyjna.

177

Mosorny Groń

1047

Szczyt w Beskidzie Żywieckim ponad Zawoj±. Na górę można wjechać wyci±giem krzesełkowym.

Beskid Żywiecki

178

Mrozków

811

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

179

Munczolik

1356

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

180

Muńcuł

1165

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

181

Murońka

1021

Góra w Beskidzie ¦l±skim w grzbiecie prowadz±cym z Ostrego na Magurkę Radziechowsk±

Beskid ¦l±ski

182

Na Beskidzie

863

Beskid Mały

Beskid Mały

183

Niesłychany Groń

744

Góra pod Skrzycznem w Beskidzie ¦l±skim

Beskid ¦l±ski

184

Norożnik

554

Beskid Mały

Beskid Mały

185

Obłaziec

638

Górka w Beskidzie ¦l±skim za zachód od drogi ł±cz±cej Ustroń z Wisł±

Beskid ¦l±ski

186

Ochodzita

894

Samotna góra o kopulastym kształcie w Beskidzie ¦l±skim w okolicach Koniakowa. Na szczycie znajduje się maszt.

Beskid ¦l±ski

187

Okr±glica

1239

Góra w pa¶mie Policy w Beskidzie Żywieckim. Na szczycie znajduje się maszt i kaplica, poniżej - schronisko na Hali Krupowej.

Beskid Żywiecki

188

Orłowa

813

Góra w Beskidzie ¦l±skim między Ustroniem i Wisł±

Beskid ¦l±ski

189

Orzeł

1119

Beskid Żywiecki, Worek Raczański

Beskid Żywiecki

190

Ostre

932

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

191

Ostry

659

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

192

Ostry (CZ)

1044

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim, na zboczach znajduje się rezerwat Čerňavina

Beskid ¦l±sko-Morawski

193

Ostry (Czantoria)

709

Góra w pa¶mie Czantorii w Beskidzie ¦l±skim

Beskid ¦l±ski

194

Ostry Groń

643

Góra ponad Pewl± ¦lemieńsk± w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

195

Oszust

1155

Beskid Żywiecki, Worek Raczański

Beskid Żywiecki

196

OĽna

952

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

197

Pahorok (SK)

721

Beskid ¦l±ski, Trójstyk

Beskid ¦l±ski

198

Paj±ków Wierch (Or.)

934

Beskid Orawsko-Podhalański

199

Palenica

688

Beskid ¦l±ski, stroma góra ponad Jaworzem

Beskid ¦l±ski

200

Palenica (Por±bka)

572

Beskid Mały

Beskid Mały

201

Palenica (Skrzyczne)

761

Góra pod Skrzycznem w Beskidzie ¦l±skim

Beskid ¦l±ski

202

Pańska Góra

432

Górka ponad Andrychowem

Beskid Mały

203

Pawlacki Wierch

729

Góra położona ponad Przyłękowem w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

204

Pilsko (SK)

1557

Drugi po Babiej Górze najwyższy szczyt Beskidu Żywieckiego. Na znajduj±c± się poniżej Halę Miziow± można wjechać wyci±giem krzesełkowym, znajduje się tam również schronisko.

Beskid Żywiecki

205

Polica

1369

Wysoka góra w Beskidzie Żywieckim. Na szczycie znajduje się pomnik upamiętniaj±cy katastrofę lotnicz± z 1969 roku.

Beskid Żywiecki

206

Potrójna

892

Panoramiczny szczyt w Beskidzie Małym. Na jego południowym zboczu znajduje się charakterystyczna forma skalna Zbójeckie Okno.

Beskid Mały

207

Pradziad (CZ)

1491

Najwyższy szczyt w pa¶mie Wysokiego Jesionika, a zarazem najwyższy w Sudetach Wschodnich. Na szczycie znajduje się wieża retransmisyjna RTV.

208

Praszywka Wielka

1043

Beskid Żywiecki, Worek Raczański

Beskid Żywiecki

209

Prusów

1010

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

210

Przegibek

1124

Góra w Beskidzie Żywieckim. Na przełęczy pod Przegibkiem znajduje się schronisko.

Beskid Żywiecki

211

Przybór

898

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

212

Przykra

824

Beskid ¦l±ski, szczyt w okolicach Błatniej

Beskid ¦l±ski

213

Przykrzyca

754

Beskid Mały

Beskid Mały

214

Przypór (Zr±b Bobr.)

1008

Beskid ¦l±ski, górka w grzbiecie Baraniej Góry schodz±cym w stronę Jeziora Czerniańskiego

Beskid ¦l±ski

215

Przysłop (Barania)

1028

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

216

Przyszop

601

Szczyt w Beskidzie Małym oddzielaj±cy wsie Łodygowice i Czernichów

Beskid Mały

217

Rachowiec

954

Góra ponad Zwardoniem w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

218

Rogacz

898

Szczyt w Beskidzie Małym, położony bardzo blisko Czupla

Beskid Mały

219

Rogacz Wilkowicki

828

Góra w Beskidzie Małym, punkt załamania grzbietu Magurki w stronę Wilkowic i Bielska-Białej

Beskid Mały

220

Romanka

1366

Góra w Beskidzie Żywieckim o dwóch wierzchołkach, północny nosi nazwę Majcherkowa

Beskid Żywiecki

221

Ropica (CZ)

1082

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim

Beskid ¦l±sko-Morawski

222

Równia

610

Beskid ¦l±ski, słabo zaznaczony szczyt rozpoczynaj±cy grzbiet Kozia Góra - Kołowrót - Szyndzielnia

Beskid ¦l±ski

223

Równica

884

Popularna góra ponad Ustroniem w Beskidzie ¦l±skim. Pod szczyt można podjechać samochodem, znajduje się tam schronisko i karczmy.

Beskid ¦l±ski

224

Rysianka

1324

Góra w Beskidzie Żywieckim. Pod szczytem znajduje się schronisko turystyczne.

Beskid Żywiecki

225

Sałasz Dupne

894

Góra nad Istebn± w Beskidzie ¦l±skim

Beskid ¦l±ski

226

Siwoniowski

798

Beskid ¦l±ski, Trójstyk

Beskid ¦l±ski

227

Skalanka

867

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

228

Skalisko (SK)

1450

Słabo zaznaczony szczyt w Masywie Pilska po stronie słowackiej

Beskid Żywiecki

229

Skalite

863

Góra położona nad Szczyrkiem w Beskidzie ¦l±skim. Na zboczach zbudowano skocznię narciark± o tej samej nazwie.

Beskid ¦l±ski

230

Skała (Żabnica)

946

Góra ponad Żabnic± w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

231

Skałka (Barania)

1020

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

232

Skrzyczne

1257

Najwyższy szczyt Beskidu ¦l±skiego. Na górze znajduje się maszt oraz schronisko turystyczne. Na szczyt można wjechać ze Szczyrku wyci±giem krzesełkowym.

Beskid ¦l±ski

233

Sławicz (CZ)

1054

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim

Beskid ¦l±sko-Morawski

234

Smereków (Czoło)

1041

Stromy szczyt w Beskidzie Żywieckim, nazywany Smereków Wielki lub Czoło

Beskid Żywiecki

235

Smereków Mały

1043

Szczyt w Beskidzie Żywieckim, zwany inaczej Żebrakówk±

Beskid Żywiecki

236

Smrekowica

885

Beskid Mały

Beskid Mały

237

Smrekowiec

835

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

238

Sobański Groń

759

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

239

Sokolica

1367

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

240

Sokołówka

852

Beskid Mały

Beskid Mały

241

Solisko

639

Szczyt w Beskidzie Małym oddzielaj±cy wsie Łodygowice i Czernichów

Beskid Mały

242

Solniska

849

Beskid Makowski

Beskid Makowski

243

Solniska (Jałowieckie)

879

Beskid Żywiecki/Makowski

Beskid Żywiecki

244

Sołowy Wierch

850

Szczyt w okolicach trójstyku beskidzkiego, zaliczany formalnie do Beskidu ¦l±skiego

Beskid ¦l±ski

245

Soszów

885

Szczyt w Beskidzie ¦l±skim ponad Wisł±, na który można wyjechać wyci±giem krzesełkowym. Pod szczytem znajduje się schronisko.

Beskid ¦l±ski

246

Stary Groń

792

Wypłaszczony szczyt w Beskidzie ¦l±skim z wież± widokow± na szczycie

Beskid ¦l±ski

247

Stefanka

722

Beskid ¦l±ski, Trójstyk

Beskid ¦l±ski

248

Stoh (M. Fatra, SK)

1607

Mała Fatra (Słowacja)

Mała Fatra

249

Stołów

1035

Beskid ¦l±ski, szczyt położony w grzbiecie między Klimczokiem i Błatni±

Beskid ¦l±ski

250

Stożek Wielki

978

Szczyt w Beskidzie ¦l±skim ponad Wisł±, na który można wyjechać wyci±giem krzesełkowym. Pod szczytem znajduje się schronisko.

Beskid ¦l±ski

251

Student

935

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

252

Sucha Góra

1040

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

253

Suchy Wierch

799

Szczyt położony na grzbiecie schodz±cym na południowy wschód z Rogacza w stronę Czernichowa

Beskid Mały

254

Syhlec

1146

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

255

Szarcula

798

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

256

Szare

653

Słabo zaznaczony szczyt w Beskidzie ¦l±skim w niewysokim masywie oddzielaj±cym wie¶ Szare od Kamesznicy. Kolejne szczyty od wschodu: ¦lebiedowa, Szare, Gryniówki, Cypel (761 m).

Beskid ¦l±ski

257

Szyndzielnia

1028

Najwyższa góra ponad miastem Bielsko-Biała. Pod szczytem znajduje się schronisko oraz wieża obserwacyjna. Na Szyndzielnię można wjechać kolej± gondolow±.

Beskid ¦l±ski

258

Szyproń

1343

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

259

¦nieżnica (B. Wysp.)

1006

Beskid Wyspowy

260

¦rubity Groń

1032

Beskid Żywiecki, Worek Raczański

Beskid Żywiecki

261

¦winiorka

700

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

262

¦witkowa

1082

Beskid Żywiecki, Worek Raczański

Beskid Żywiecki

263

Tokarka

588

Góra położona ponad Przyłękowem w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

264

Tokarzonka

874

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

265

Trzy Kopce

1216

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

266

Trzy Kopce (¦l±ski)

1082

Beskid ¦l±ski, szczyt w okolicach Klimczoka

Beskid ¦l±ski

267

Trzy Kopce Wi¶l.

810

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

268

Trzy Lipki

386

Wzgórze na Pogórzu ¦l±skim w obrębie miasta Bielsko-Biała. Na szczycie znajduje się 40-metrowy krzyż.

Pogórze ¦l±skie

269

Tuł

621

Góra w pa¶mie Czantorii w Beskidzie ¦l±skim

Beskid ¦l±ski

270

Turbacz (Gorce)

1310

Najwyższy szczyt Gorców

271

Tyniok

892

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

272

Valy (SK)

606

Beskid ¦l±ski, Trójstyk

Beskid ¦l±ski

273

Velka luka (SK)

1476

Po polsku Wielka Ł±ka, najwyższy szczyt Luczańskiej Małej Fatry

Mała Fatra

274

Vysoka Magura (SK)

1111

Beskid Żywiecki, Worek Raczański

Beskid Żywiecki

275

Waligórka

818

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

276

Wawrzaczków Groń

687

Beskid ¦l±ski, Trójstyk

Beskid ¦l±ski

277

Wełczoń

879

Beskid Żywiecki/Makowski

Beskid Żywiecki

278

Wielka Cisowa

878

Beskid ¦l±ski, szczyt w grzbiecie między Górkami Wielkimi i Błatni±

Beskid ¦l±ski

279

Wielka Polana

787

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

280

Wielka Racza

1236

Góra w Beskidzie Żywieckim. Na szczycie znajduje się schronisko turystyczne.

Beskid Żywiecki

281

Wielka Rycerzowa

1226

Beskid Żywiecki, Worek Raczański

Beskid Żywiecki

282

Wielki Chocz (SK)

1608

Kulminacja wysokiego masywu na Słowacji

Wielki Chocz

283

Wielki Cisownik

853

Stromo zwieńczony, zalesiony szczyt w Beskidzie Małym

Beskid Mały

284

Wielki Krywań (MF, SK)

1709

Położony na Słowacji najwyższy szczyt Małej Fatry

Mała Fatra

285

Wielki Połom (CZ, SK)

1067

Góra graniczna między Czechami a Słowacj± w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim, w głównym grzbiecie wododziałowym Karpat. Na szczycie znajduje się maszt.

Beskid ¦l±sko-Morawski

286

Wielki Przysłop

1044

Beskid Żywiecki, Worek Raczański

Beskid Żywiecki

287

Wielki Rozsutec (MF, SK)

1610

Mała Fatra (Słowacja)

Mała Fatra

288

Wierch Równiański

1160

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

289

Wojtasowa Grapa

790

Góra ponad Kamesznic± w Beskidzie ¦l±skim - najwyższy szczyt w masywie Kiczory, Motykowej i Palenicy

Beskid ¦l±ski

290

Wolentarski Groń

603

Góra położona ponad Przyłękowem w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

291

Wójtowski Wierch

719

Góra położona ponad Przyłękowem w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

292

Wysokie

756

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

293

Wytrzeszczon

743

Beskid Makowski

Beskid Makowski

294

Wytrzyszczona

865

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

295

Zabawa

824

Góra ponad Milówk± w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

296

Zadni Groń (Zamek)

727

Góra w Wi¶le Czarne w Beskidzie ¦l±skim. Na jej zboczu znajduje się rezydencja prezydenta RP.

Beskid ¦l±ski

297

Zebrzydka

577

Beskid ¦l±ski, niewysoka góra w Górkach Wielkich

Beskid ¦l±ski

298

Zielony Kopiec

1152

Skalisty szczyt w Beskidzie ¦l±skim między Malinowsk± Skał± i Magurk± Wi¶lańsk±

Beskid ¦l±ski

299

Złota Góra

757

Beskid Mały

Beskid Mały

300

Złoty Groń

710

Góra nad Istebn± w Beskidzie ¦l±skim, na zboczach s± trasy narciarskie

Beskid ¦l±ski

301

Zwaliska

757

Beskid Makowski

Beskid Makowski

302

Żar

761

Popularny w¶ród narciarzy, paralotniarzy i szybowników szczyt w Beskidzie Małym. Na górze znajduje się zbiornik elektrowni szczytowo-pompowej, maszt oraz rozbudowana infrastruktura turystyczna. Na Żar można wjechać kolej± linowo-terenow±.

Beskid Mały

303

Żor

589

Górka nad Istebn± w Beskidzie ¦l±skim

Beskid ¦l±ski

304

Żurawnica

724

Beskid Makowski

305

Kopce

826

Słabo zaznaczony szczyt w Beskidzie Małym w grani Gaiki - Hrobacza Ł±ka

Beskid Mały

306

Nowy ¦wiat

660

Słabo zaznaczony szczyt na grani schodz±cej z Gaików do Międzybrodzia Bialskiego

Beskid Mały

307

Snoza

568

Góra ponad Por±bk± w Beskidzie Małym

Beskid Mały

308

Trzonka

729

Słabo zaznaczony szczyt w Beskidzie Małym między Bukowskim Groniem i Przełęcz± Bukowsk±

Beskid Mały

309

Zasolnica

556

Góra ponad Por±bk± w Beskidzie Małym

Beskid Mały

310

Klak (M. Fatra, SK)

1352

Szczyt w Luczańskiej czę¶ci Małej Fatry

Mała Fatra

311

Strażow (SK)

1213

Najwyższy szczyt Gór Strażowskich

Góry Strażowskie

RangePeaks reached

Beskid Makowski

8 / 14

Beskid Mały

38 / 53

Beskid ¦l±ski

66 / 106

Beskid ¦l±sko-Morawski

0 / 7

Beskid Żywiecki

60 / 98

Góry Strażowskie

0 / 1

Magura Orawska

0 / 2

Mała Fatra

0 / 8

Pogórze ¦l±skie

0 / 1

Wielki Chocz

0 / 1

Total

172 / 291(c) 2010 - 2017 Robert Celiński, Byledobiec Anin