RunCalc DocumentationFAQLoginRegister
UsersRacesMapsMountains

User: Robert Celiński (admin)

Type: peaks

Description: Beskidy Zachodnie (Beskid Mały, ¦l±ski, Żywiecki, Makowski)

RunCalc version: portal

Visible: public

Mountain range/group ID: 4



Open peaks map

Back to mountain ranges




Peaks in this range/group reached by: Robert Celiński (admin)
Click column header to sort
NPeak nameAltitudePeak infoRangeReached

0

Babia Góra

1725

Inaczej Diablak, Królowa Beskidów, najwyższy szczyt Beskidu Żywieckiego. Na południowym zboczu znajduje się schronisko Markowe Szczawiny. We wschodnim grzbiecie schodz±cym w stronę Przełęczy Krowiarki można wyróżnić szczyty: Gówniak (Wołowe Skałki), Kępa oraz Sokolica.

Beskid Żywiecki

1

Baków (Czeretniki)

766

Beskid Makowski

Beskid Makowski

2

Barania Góra

1220

Drugi najwyższy szczyt Beskidu ¦l±skiego. Na wierzchołku znajduje się wieża obserwacyjna. Ze zboczy Baraniej Góry wypływa Wisła.

Beskid ¦l±ski

3

Bendoszka Wielka

1144

Beskid Żywiecki, Worek Raczański

Beskid Żywiecki

4

Beskid (Biła)

860

Góra w Beskidzie ¦l±skim ponad osiedlem Biła. Na jej zboczu zbudowano popularny stok narciarski.

Beskid ¦l±ski

5

Beskid (Głębce)

824

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

6

Beskid (Kocierz)

759

Beskid Mały

Beskid Mały

7

Beskid Bednarów

1093

Beskid Żywiecki, Worek Raczański

Beskid Żywiecki

8

Beskid Graniczny

875

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

9

Beskid Korbielowski

955

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

10

Beskid Krzyżowski

923

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

11

Beskidek (Stecówka)

796

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

12

Biedaszkowa Groń

630

Góra ponad Pewl± Mał± w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

13

Bielsko-Biała

338

Piękne miasto położone u stóp Beskidu Małego i Beskidu ¦l±skiego, stolica Podbeskidzia

14

Bigoska

742

Beskid Makowski

Beskid Makowski

15

BliĽniaki

564

Beskid Mały

Beskid Mały

16

Błatnia

917

Popularna góra w Beskidzie ¦l±skim, dawna nazwa Błotny. Pod szczytem znajduje się polana z panoramicznym widokiem, a nieco niżej w lesie - schronisko turystyczne.

Beskid ¦l±ski

17

Boraczy Wierch

1244

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

18

Borowina

718

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

19

Bucznik

683

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

20

Bugaj

1140

Beskid Żywiecki, Worek Raczański

Beskid Żywiecki

21

Bujakowski Groń

749

Wznosz±cy się ponad Bujakowem szczyt w północnej czę¶ci Grupy Magurki Wilkowickiej w Beskidzie Małym. Znajduje się w jej głównym grzbiecie wznosz±cym się na zachodnich brzegach Soły i jest najdalej na północ wysuniętym szczytem tej grupy. Na szczycie Bujakowskiego Gronia grzbiet zakręca w kierunku południowo-wschodnim i poprzez Zasolnicę opada do doliny Soły. Między podnóżami tego grzbietu i Żaru wybudowano na Sole Zaporę w Por±bce, za któr± powstał sztuczny zbiornik wodny - Jezioro Międzybrodzkie.

Beskid Mały

22

Bukovina (SK)

1049

Beskid Żywiecki, Worek Raczański

Beskid Żywiecki

23

Bukowa

713

Górka w Beskidzie ¦l±skim za zachód od drogi ł±cz±cej Ustroń z Wisł±

Beskid ¦l±ski

24

Bukowiec

753

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

25

Bukowski Groń

767

Beskid Mały

Beskid Mały

26

Burów Groń

715

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

27

Bystra (Tatry Zach., SK)

2248

Najwyższy szczyt Tatr Zachodnich, słow. Bystrá. Leży w odległo¶ci 600 m na południe od grani głównej Tatr Zachodnich, po której biegnie granica polsko-słowacka.

28

Cebula

1035

Góra w Beskidzie ¦l±skim w grzbiecie prowadz±cym z Węgierskiej Górki na Magurkę Radziechowsk±

Beskid ¦l±ski

29

Chełm (B. Mak.)

603

Beskid Makowski

30

Chleb (M. Fatra, SK)

1646

Drugi co do wysoko¶ci szczyt w grupie górskiej Małej Fatry na Słowacji. Znajduje się we wschodniej czę¶ci Małej Fatry, w tzw. Krywańskiej Fatrze. Wznosi się w głównym grzbiecie tych gór, tuż na wschód od najwyższego Wielkiego Krywania (1709 m), oddzielony od niego Przełęcz± Snilowsk± (1524 m).

Mała Fatra

31

Chopok (Tatry N., SK)

2024

Położony na Słowacji jeden z najwyższych szczytów Tatr Niżnych (podawany jako drugi lub trzeci najwyższy niżnotatrzański szczyt - wyższe s± Dziumbier i ©tiavnica). U podnóży Chopoka znajduje się duży o¶rodek narciarski Jasná podzielony na 2 czę¶ci: Jasná - Chopok północ (Chopok sever) z terenami: Otupné (1142 m), Záhradky (1025 m), Luková (1670 m) oraz o¶rodek Chopok południe (Chopok juh) z terenami: Kosodrevina (1489 m) i Srdiečko (1216 m). Jest to największy o¶rodek narciarski na Słowacji.

32

Cieńków

716

Góra w Beskidzie ¦l±skim w grzbiecie między Wisł±-Malink± i dolin± Białej Wisełki

Beskid ¦l±ski

33

Cieńków Niżni

720

Góra w Beskidzie ¦l±skim w grzbiecie między Wisł±-Malink± i dolin± Białej Wisełki

Beskid ¦l±ski

34

Cieńków Postrzedni

867

Góra w Beskidzie ¦l±skim w grzbiecie między Wisł±-Malink± i dolin± Białej Wisełki

Beskid ¦l±ski

35

Cieńków Wyżni

957

Góra w Beskidzie ¦l±skim w grzbiecie między Wisł±-Malink± i dolin± Białej Wisełki

Beskid ¦l±ski

36

Cie¶lar

920

Pokryty polanami szczyt w Beskidzie ¦l±skim, w głównym grzbiecie pasma Czantorii i Stożka

Beskid ¦l±ski

37

Cisowa Grapa

810

Beskid Mały

Beskid Mały

38

Cuberniok

735

Beskid ¦l±ski, szczyt położony w okolicach Szyndzielni

Beskid ¦l±ski

39

Cyl Hali ¦mietanowej

1298

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

40

Czantoria Mała

865

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

41

Czantoria Wielka

995

Szczyt graniczny w Beskidzie ¦l±skim ponad Ustroniem, czes. Velká Čantoryje. Pod górę można wjechać wyci±giem krzesełkowym, przy górnej stacji znajduje się maszt. Na samym szczycie stoi wieża obserwacyjna.

Beskid ¦l±ski

42

Czarna Góra (Mak.)

858

Beskid Makowski

Beskid Makowski

43

Czarna Góra (Mały)

808

Beskid Mały

Beskid Mały

44

Czarny (Czupel)

948

Beskid ¦l±ski, górka ponad Jeziorem Czerniańskim

Beskid ¦l±ski

45

Czarny Groń

793

Beskid Mały

Beskid Mały

46

Czepelówka

610

Góra w Beskidzie Makowskim między Lachowicami i Stryszaw±. Na szczycie znajduje się wieża z przekaĽnikami telekomunikacyjnymi.

Beskid Makowski

47

Czerniawa Sucha

1062

Beskid Żywiecki/Makowski

Beskid Żywiecki

48

Czerwieniec

631

Góra położona ponad Przyłękowem w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

49

Czerwieńska Grapa

835

Góra w Beskidzie ¦l±skim ponad Węgiersk± Gór±. Na północ od niej znajduj± się szczyty o podobnej wysoko¶ci: Mały Żar i Wielki Żar.

Beskid ¦l±ski

50

Czoło

821

Beskid Żywiecki/Makowski

Beskid Żywiecki

51

Czupel

933

Najwyższy szczyt Beskidu Małego, zaliczany do Korony Gór Polski. Według nowszych pomiarów ma wysoko¶ć 930 m.

Beskid Mały

52

Czupel (Nowa Osada)

882

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

53

Czupel (¦l±ski)

746

Beskid ¦l±ski, szczyt w grzbiecie między Górkami Wielkimi i Błatni±

Beskid ¦l±ski

54

Dębowiec

536

Niewysoka góra w Beskidzie ¦l±skim nad miastem Bielsko-Biała. Zalesiony szczyt o wysoko¶ci 686 m znajduje się wyżej w lesie, natomiast bardziej charakterystycznym punktem jest szczyt polany o wysoko¶ci 536 m, na który można wjechać wyci±giem krzesełkowym. Znajduje się tam również schronisko turystyczne.

Beskid ¦l±ski

55

Dragonowski Groń

659

Beskid ¦l±ski, Trójstyk

Beskid ¦l±ski

56

Dziumbier (Tatry N., SK)

2043

Najwyższy szczyt Tatr Niżnych na Słowacji, słow. Ďumbier. Znajduje się w głównym grzbiecie tych Tatr, pomiędzy szczytem Krúpova hoµa (1922 m), od którego oddzielony jest przełęcz± Krúpovo sedlo (ok. 1890 m) i ©tiavnica (2025 m).

57

Gachowizna

758

Beskid Makowski

Beskid Makowski

58

Gaiki

816

Szczyt w Beskidzie Małym ponad dzielnicami Lipnik i Straconka w Bielsku-Białej, góruj±cy nad miastem. Rozpoczyna ci±gn±cy się na wschód masyw Gaiki - Kopce - Groniczek - Hrobacza Ł±ka. Wierzchołek o wysoko¶ci 816 m jest słabo zaznaczony i znajduje się na zachód od punktu rozgałęzienia szlaków turystycznych (808 m).

Beskid Mały

59

Gancarz

802

Beskid Mały

Beskid Mały

60

Gańczorka

909

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

61

Gawlasi

1076

Słabo zaznaczony szczyt w Beskidzie ¦l±skim między Malinowsk± Skał± i Magurk± Wi¶lańsk±

Beskid ¦l±ski

62

Gawroniec

606

Góra położona ponad Przyłękowem w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

63

Gerlach (Tatry, SK)

2655

Położony na Słowacji najwyższy szczyt Tatr oraz całych Karpat, zaliczany do Korony Europy, słow. Gerlachovský ątít. Masyw Gerlacha składa się z kilku wierzchołków. Grań rozpoczyna się od strony północno-zachodniej wierzchołkiem zwornikowym z grani± główn± - Zadnim Gerlachem (Zadný Gerlach, 2616 m), którego zbocza obniżaj± się do Przełęczy Tetmajera (Gerlachovské sedlo), za któr± wznosi się główny wierzchołek (2655 m). Dalej w grani znajduj± się kolejno Wyżnie Gerlachowskie Wrótka, wierzchołek Po¶redniego Gerlacha, Po¶rednie Gerlachowskie Wrótka, Gerlachowska Czuba i Niżnie Gerlachowskie Wrótka. Grzbiet kończy się południowo-wschodnim szczytem Małego Gerlacha (Kotlový ątít, 2601 m). Z wierzchołka Małego Gerlacha odchodz± dwa boczne ramiona obejmuj±ce Gerlachowski Kocioł (Gerlachovský kotol).

64

Gibasówka

842

Beskid Mały

Beskid Mały

65

Glinne

1034

Góra w Beskidzie ¦l±skim w grzbiecie prowadz±cym z Węgierskiej Górki na Magurkę Radziechowsk±

Beskid ¦l±ski

66

Góra ¦więtej Anny

408

Wzniesienie na Wyżynie ¦l±skiej z kompleksem ¶wi±tynnym na szczycie

Góra ¦więtej Anny

67

Górka

474

Niewysoka góra w Górkach Wielkich na Pogórzu Cieszyńskim, u podnóża Beskidu ¦l±skiego

Pogórze Cieszyńskie

68

Grapa (Jele¶nia)

661

Góra położona na zachód od Jele¶ni w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

69

Grojec

612

Położony ponad Żywcem niewysoki szczyt Beskidu Żywieckiego. Na górze znajduje się maszt.

Beskid Żywiecki

70

Groniczek

833

Inna nazwa Groniczki - kulminacja grani Gaiki - Hrobacza Ł±ka w Beskidzie Małym w Grupie Magurki Wilkowickiej. Na wschód od szczytu znajduje się Przełęcz u Panienki (739 m) , na południowy zachód - grzbiet Kopców z kulminacj± 826 m oraz Gaiki (816 m).

Beskid Mały

71

Gronik

611

Szczyt w Beskidzie Małym oddzielaj±cy wsie Łodygowice i Czernichów

Beskid Mały

72

Groń (Przyłęków)

726

Góra położona ponad Przyłękowem w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

73

Groń Jana Pawła II

890

Szczyt w Beskidzie Małym, dawniej Jaworzyna. Obecna nazwa wzięła imię od papieża, który w młodo¶ci wielokrotnie wchodził na tę górę. Pod szczytem znajduje się schronisko.

Beskid Mały

74

Gruba Buczyna

1132

Beskid Żywiecki, Worek Raczański

Beskid Żywiecki

75

Gugów Groń

759

Beskid Mały

Beskid Mały

76

Hałda Szarlota

406

Hałda odpadów pokopalnianych w Rydułtowach

Hałda Szarlota

77

Hawrań (Tatry B., SK)

2152

Najwyższy szczyt Tatr Bielskich na Słowacji, słow. Havran. Jest to najwyższy wapienny szczyt całych Tatr. Hawrań oddzielony jest na zachodzie od s±siedniego Nowego Wierchu (1999 lub 2009 m) wyraĽn± Hawrani± Przełęcz± (1919 m). Na wschodzie Hawrań graniczy z Płaczliw± Skał± (2142 m), oddzielony Strzystarsk± Przełęcz± (1969 m). Szczyty te razem z Muraniem (na zachód od Nowego Wierchu) tworz± charakterystyczn± grupę, widoczn± m.in. z wielu miejsc w Tatrach Wysokich.

78

Horzelica

797

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

79

Hrobacza Ł±ka

828

Góra w Beskidzie Małym wznosz±ca się nad Kozami. Znajduje się w głównym grzbiecie Grupy Magurki Wilkowickiej, między przełęcz± Przegibek a Bujakowskim Groniem. Na szczycie stoi o¶wietlony noc± wysoki krzyż, a pod szczytem znajduje się polana (ł±ka), przy której znajduje się schronisko turystyczne.

Beskid Mały

80

Hyrca

929

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

81

Iłowiec

471

Beskid Mały

Beskid Mały

82

Jałowiec

1111

Beskid Żywiecki/Makowski

Beskid Żywiecki

83

Janikowa Grapa

620

Beskid Makowski

Beskid Makowski

84

Jasieniowa

521

Górka ponad Goleszowem na Pogórzu Cieszyńskim

Pogórze Cieszyńskie

85

Jastrzębica (Przyłęków)

758

Góra położona ponad Przyłękowem w Beskidzie Żywieckim. Na północnym zboczu zbudowano stok narciarski.

Beskid Żywiecki

86

Jawierzny

799

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

87

Jawornica

830

Szczyt w Beskidzie Małym ponad Targanicami

Beskid Mały

88

Jaworowy (CZ)

1032

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim, czes. Javorový

Beskid ¦l±sko-Morawski

89

Jaworzyna (Abram.)

1173

Beskid Żywiecki, Worek Raczański

Beskid Żywiecki

90

Jaworzyna (Głuchaczki)

1047

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

91

Jaworzyna (Makowski)

997

Beskid Żywiecki/Makowski

Beskid Żywiecki

92

Jaworzyna (Mały)

864

Beskid Mały

Beskid Mały

93

Jaworzyna (Solniska)

825

Beskid Makowski

Beskid Makowski

94

Jaworzynka

862

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

95

Kalików Groń

916

Beskid Żywiecki/Makowski

Beskid Żywiecki

96

Karolówka

931

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

97

Kiczera

831

¦wietny punkt widokowy w Beskidzie Małym, z którego można popatrzeć z góry na taflę zbiornika na Górze Żar

Beskid Mały

98

Kiczora

905

Beskid Żywiecki/Makowski

Beskid Żywiecki

99

Kiczora (Cięcina)

838

Góra ponad Cięcin± w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

100

Kiczora (Przyłęków)

761

Góra położona ponad Przyłękowem w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

101

Kiczory

989

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

102

Kikula

1119

Beskid Żywiecki, Worek Raczański

Beskid Żywiecki

103

Kikula (zachodnia)

1087

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

104

Klimczok

1117

Najwyższy szczyt północnej czę¶ci Beskidu ¦l±skiego. Ze stoku Klimczoka przy dobrej pogodzie ¶wietnie widać Babi± Górę, Pilsko i Tatry. Na szczycie stoi maszt, na Siodle Klimczoka znajduje się schronisko turystyczne.

Beskid ¦l±ski

105

Klin

904

Beskid Żywiecki, Worek Raczański

Beskid Żywiecki

106

Kobyla Głowa

841

Beskid Makowski

Beskid Makowski

107

Kobylica

491

Górka ponad Andrychowem

Beskid Mały

108

Kocierz (Szeroka)

879

Beskid Mały

Beskid Mały

109

Kocońka

701

Beskid Makowski

Beskid Makowski

110

Kolędówka

884

Beskid Żywiecki/Makowski

Beskid Żywiecki

111

Kołowrót

798

Szczyt w Beskidzie ¦l±skim między Kozi± Gór± i Szyndzielni±. Szczyt Kołowrotu wznosi się tuż na wschód od przełęczy Kołowrót, oddzielaj±cej go od Szyndzielni, natomiast od s±siedniej Koziej Góry oddziela go płytka Przełęcz Kozia.

Beskid ¦l±ski

112

Kołyska

1015

Beskid Żywiecki, Worek Raczański

Beskid Żywiecki

113

Komarnik

560

Góra położona ponad Przyłękowem w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

114

Koń (SK)

998

Góra pod Pilskiem na terenie Słowacji

Beskid Żywiecki

115

Kopa Skrzyczeńska

1189

Beskid ¦l±ski, szczyt po drodze ze Skrzycznego na Malinowsk± Skałę

Beskid ¦l±ski

116

Ko¶cielec

1019

Szczyt wieńcz±cy krótki grzbiet górski w Beskidzie ¦l±skim, odchodz±cy w kierunku wschodnim od Malinowskiej Skały

Beskid ¦l±ski

117

Ko¶cielec (Mały)

795

Beskid Mały

Beskid Mały

118

Kotarnica

1156

Beskid Żywiecki, zł±czenie grzbietów ponad Sopotni± Wielk± w stronę Romanki

Beskid Żywiecki

119

Kotarz

985

Góra w Beskidzie ¦l±skim, której nazwa pochodzi od miejsca kocenia się owiec. Na szczycie znajduje się niewysoki maszt.

Beskid ¦l±ski

120

Kozia Góra

686

Popularna w¶ród mieszkańców Bielska-Białej niewysoka góra w Beskidzie ¦l±skim, zwana również Stefank±. Pod szczytem znajduje się schronisko.

Beskid ¦l±ski

121

Kozubova (CZ)

982

Wybitna góra w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, czes. Kozubová

Beskid ¦l±sko-Morawski

122

Krawców Wierch

1084

Beskid Żywiecki, Worek Raczański

Beskid Żywiecki

123

Krkoskula

1023

Beskid Żywiecki, Worek Raczański

Beskid Żywiecki

124

Krywań (Tatry, SK)

2496

Szczyt w południowo-zachodniej czę¶ci Tatr Wysokich po stronie słowackiej, o charakterystycznym, zakrzywionym wierzchołku, od którego wzi±ł swoj± nazwę, słow. słow. Kriváň

125

Krzywy

641

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

126

Kubalonka

830

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

127

Kucówki

832

Beskid Mały

Beskid Mały

128

Lachów Groń

1045

Góra w Beskidzie Żywieckim (lub Makowskim), zwana również Buciorysz

Beskid Żywiecki

129

Leskowiec

918

Szczyt w Beskidzie Małym w Pa¶mie Łamanej Skały z ładnymi widokami z polany na południe. Pod szczytem znajduje się schronisko.

Beskid Mały

130

Lipowski Groń

745

Góra w masywie Równicy w Beskidzie ¦l±skim między Górkami Małymi i Ustroniem

Beskid ¦l±ski

131

Lipowski Wierch

1324

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

132

Lubogoszcz (B. Wysp.)

968

Beskid Wyspowy

133

Lubomir (B. Wysp.)

904

Szczyt w Beskidzie Wyspowym. W klasyfikacji Korony Gór Polski uznawany za najwyższy szczyt Beskidu Makowskiego. Na szczycie znajduje się obserwatorium astronomiczne.

134

Luboń Wielki (B. Wysp.)

1022

Beskid Wyspowy

135

Łabysówka

904

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

136

Łamana Skała

929

Drugi co do wysoko¶ci (po Czuplu) szczyt Beskidu Małego, najwyższy w Beskidzie Andrychowskim. Znajduje się w Pa¶mie Łamanej Skały, przez które przebiega główny grzbiet Beskidu Małego. Ma dwa wierzchołki, z których niższy nosi nazwę Madohora i jest zwornikiem dla Pasemka Łysiny.

Beskid Mały

137

Łazek

713

Beskid ¦l±ski, szczyt rozpoczynaj±cy grzbiet z Górek Wielkich w stronę Błatniej

Beskid ¦l±ski

138

Łomnica (Tatry, SK)

2634

Drugi po Gerlachu najwyższy szczyt Tatr, słow. Lomnický ątít. Na górę można wjechać kolej± linow±, której dolna stacja znajduje się w Tatrzańskiej Łomnicy.

139

Łosek

868

Beskid Makowski

Beskid Makowski

140

Łysa Góra

653

Zalesiony szczyt w Beskidzie Małym ponad dzielnic± Straconka w Bielsku-Białej. Jest najdalej na zachód wysuniętym Beskidu Małego.

Beskid Mały

141

Łysa Góra (CZ)

1323

Najwyższy szczyt Beskidu ¦l±sko-Morawskiego, czes. Lysá hora. Na górze znajduje się maszt.

Beskid ¦l±sko-Morawski

142

Łysa Góra (Zawadka)

554

Góra położona ponad wsi± Zawadka w Beskidzie Małym

Beskid Mały

143

Łysina (¦cieszków Groń)

779

Beskid Mały

Beskid Mały

144

Łyska

620

Beskid Żywiecki, góra ponad Kocurowem

Beskid Żywiecki

145

Magura

1109

Szczyt ponad Kotlin± Żywieck± w Beskidzie ¦l±skim, z którego rozci±ga się piękna panorama na okolicę

Beskid ¦l±ski

146

Magura (Cięcina)

891

Góra ponad Cięcin± w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

147

Magurka (Borsucza)

872

Beskid Makowski

148

Magurka (Kolisty Groń)

1114

Beskid Żywiecki/Makowski

Beskid Żywiecki

149

Magurka Orawska (SK)

1107

Szczyt w grupie górskiej Magury Orawskiej w Beskidach Zachodnich na Słowacji. Leży we wschodniej czę¶ci Magury Orawskiej, zwanej Pasmem Budína i jest jej ostatni± gór± w kierunku północno-wschodnim przekraczaj±c± 1000 m. Jest to najwyższa szczyt w bezpo¶redniej blisko¶ci Jeziora Orawskiego, góruj±cy nad Namiestowem. Magurka jest charakterystycznym puntem orientacyjnym na tym obszarze, ze względu na stoj±c± na szczycie wysok± wieżę przekaĽnika telekomunikacyjnego.

Magura Orawska

150

Magurka Ponikiewska

817

Beskid Mały

Beskid Mały

151

Magurka Radziech.

1108

Zł±czenie 3 grzbietów górskich w Beskidzie ¦l±skim: od strony Ostrego, Węgierskiej Góry i Magurki Wi¶lańskiej

Beskid ¦l±ski

152

Magurka Wilkowicka

909

Popularna góra w Beskidzie Małym, na szczycie której znajduje się maszt oraz schronisko turystyczne. Wyrasta w głównym grzbiecie tzw. Grupy Magurki Wilkowickiej, między Czuplem i Sokołówk±. Na zachód od Magurki Wilkowickiej odchodzi boczny grzbiet ze szczytami Rogacza i Łysej Góry.

Beskid Mały

153

Magurka Wi¶lańska

1140

Kulminacja 3 grzbietów górskich w Beskidzie ¦l±skim: od strony Baraniej Góry, Magurki Radziechowskiej i Skrzycznego

Beskid ¦l±ski

154

Majów (SK)

1135

Beskid Żywiecki, Worek Raczański

Beskid Żywiecki

155

Maleckie

844

Beskid Mały

Beskid Mały

156

Malinowska Skała

1152

Góra w Beskidzie ¦l±skim z ciekawymi formami skalnymi na szczycie

Beskid ¦l±ski

157

Malinów

1114

Szczyt w Beskidzie ¦l±skim, na który najszybciej dostać się z Przełęczy Salmopolskiej

Beskid ¦l±ski

158

Mała Babia

1515

Mała Babia Góra lub Cyl (słow. Malá Babia hora) jest jednym z wierzchołków masywu Babiej Góry w Beskidzie Żywieckim. Od głównej czę¶ci wyraĽnie oddziela go Przełęcz Brona (1408 m). Mała Babia Góra jest uznawana za trzeci co do wysoko¶ci szczytem w całych polskich Beskidach (po Diablaku i Pilsku), jeżeli nie liczy się wschodnich przedwierzchołków Babiej Góry - Gówniaka i Kępy.

Beskid Żywiecki

159

Mała Mędralowa

1042

Beskid Żywiecki/Makowski

Beskid Żywiecki

160

Mała Palenica

618

Góra pod Skrzycznem w Beskidzie ¦l±skim

Beskid ¦l±ski

161

Mała Racza

1178

Beskid Żywiecki, Worek Raczański

Beskid Żywiecki

162

Mała Rycerzowa

1207

Beskid Żywiecki, Worek Raczański

Beskid Żywiecki

163

Małe Skrzyczne

1211

Beskid ¦l±ski, szczyt po drodze ze Skrzycznego na Malinowsk± Skałę

Beskid ¦l±ski

164

Mały Cisowy

829

Beskid ¦l±ski, szczyt w grzbiecie między Górkami Wielkimi i Błatni±

Beskid ¦l±ski

165

Mały Krywań (MF, SK)

1671

Mała Fatra (Słowacja)

Mała Fatra

166

Małysiaków Groń

680

Beskid Makowski

Beskid Makowski

167

Matyska

612

Położona w Beskidzie ¦l±skim góra zwana Golgot± Beskidów, ze względu na prowadz±c± na szczyt drogę krzyżow±

Beskid ¦l±ski

168

Mechy (SK)

1466

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

169

Mędralowa

1169

Beskid Żywiecki/Makowski

Beskid Żywiecki

170

Mędralowa Zachodnia

1024

Beskid Żywiecki/Makowski

Beskid Żywiecki

171

Mincol (M. Fatra, SK)

1363

Minčol - szczyt w luczańskiej czę¶ci Małej Fatry

Mała Fatra

172

Mincol (Magura Or., SK)

1394

Minčol - najwyższy szczyt w grupie górskiej Magury Orawskiej

Magura Orawska

173

Mincol (Żywiecki, SK)

1272

Minčol - szczyt w słowackiej czę¶ci Beskidu Żywieckiego

Beskid Żywiecki

174

Miziowy Groń

874

Beskid Żywiecki/Makowski

Beskid Żywiecki

175

Młoda Góra

838

Góra nad Istebn± w Beskidzie ¦l±skim

Beskid ¦l±ski

176

Mogielica (B. Wysp.)

1171

Najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego, zaliczany do Korony Gór Polski. Na górze znajduje się wieża obserwacyjna.

177

Mosorny Groń

1047

Szczyt w Beskidzie Żywieckim ponad Zawoj±. Na górę można wjechać wyci±giem krzesełkowym.

Beskid Żywiecki

178

Mrozków

811

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

179

Munczolik

1356

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

180

Muńcuł

1165

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

181

Murońka

1021

Góra w Beskidzie ¦l±skim w grzbiecie prowadz±cym z Ostrego na Magurkę Radziechowsk±

Beskid ¦l±ski

182

Na Beskidzie

863

Beskid Mały

Beskid Mały

183

Niesłychany Groń

744

Góra pod Skrzycznem w Beskidzie ¦l±skim

Beskid ¦l±ski

184

Narożnik

510

Beskid Mały

Beskid Mały

185

Obłaziec

638

Górka w Beskidzie ¦l±skim za zachód od drogi ł±cz±cej Ustroń z Wisł±

Beskid ¦l±ski

186

Ochodzita

894

Samotna góra o kopulastym kształcie w Beskidzie ¦l±skim w okolicach Koniakowa. Na szczycie znajduje się maszt.

Beskid ¦l±ski

187

Okr±glica

1239

Góra w pa¶mie Policy w Beskidzie Żywieckim. Na szczycie znajduje się maszt i kaplica, poniżej - schronisko na Hali Krupowej.

Beskid Żywiecki

188

Orłowa

813

Góra w Beskidzie ¦l±skim między Ustroniem i Wisł±

Beskid ¦l±ski

189

Orzeł

1119

Beskid Żywiecki, Worek Raczański

Beskid Żywiecki

190

Ostre

932

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

191

Ostry

659

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

192

Ostry (CZ)

1044

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim, na zboczach znajduje się rezerwat Čerňavina

Beskid ¦l±sko-Morawski

193

Ostry (Czantoria)

709

Góra w pa¶mie Czantorii w Beskidzie ¦l±skim

Beskid ¦l±ski

194

Ostry Groń

643

Góra ponad Pewl± ¦lemieńsk± w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

195

Oszust

1155

Beskid Żywiecki, Worek Raczański

Beskid Żywiecki

196

OĽna

952

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

197

Pahorok (SK)

721

Beskid ¦l±ski, Trójstyk

Beskid ¦l±ski

198

Paj±ków Wierch (Or.)

934

Beskid Orawsko-Podhalański

199

Palenica

688

Beskid ¦l±ski, stroma góra ponad Jaworzem

Beskid ¦l±ski

200

Palenica (Por±bka)

572

Beskid Mały

Beskid Mały

201

Palenica (Skrzyczne)

761

Góra pod Skrzycznem w Beskidzie ¦l±skim

Beskid ¦l±ski

202

Pańska Góra

432

Górka ponad Andrychowem

Beskid Mały

203

Pawlacki Wierch

729

Góra położona ponad Przyłękowem w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

204

Pilsko (SK)

1557

Drugi po masywie Babiej Góry najwyższy szczyt Beskidu Żywieckiego. Najwyższy wierzchołek jest położony w cało¶ci po stronie słowackiej. Na znajduj±c± się poniżej Halę Miziow± można wjechać wyci±giem krzesełkowym, znajduje się tam również schronisko.

Beskid Żywiecki

205

Polica

1369

Wysoka góra w Pa¶mie Policy w Beskidzie Żywieckim. Dawniej szczyt nosił nazwę Police, co w języku wołoskim oznaczało półkę, na której w bacówce trzymano sery. Na szczycie znajduje się pomnik upamiętniaj±cy katastrofę lotnicz± z 1969 roku.

Beskid Żywiecki

206

Potrójna

892

Panoramiczny szczyt w Beskidzie Małym. Na jego południowym zboczu znajduje się charakterystyczna forma skalna Zbójeckie Okno.

Beskid Mały

207

Pradziad (CZ)

1491

Pradziad (czes. Praděd, niem. Altvater) - najwyższy szczyt w pa¶mie Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník) oraz w całych Sudetach Wschodnich. Na górze znajduje się wieża retransmisyjna RTV.

208

Praszywka Wielka

1043

Beskid Żywiecki, Worek Raczański

Beskid Żywiecki

209

Prusów

1010

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

210

Przegibek (Bania)

1124

Góra w Beskidzie Żywieckim. Na przełęczy pod Przegibkiem znajduje się schronisko.

Beskid Żywiecki

211

Przybór

898

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

212

Przykra

824

Beskid ¦l±ski, szczyt w okolicach Błatniej

Beskid ¦l±ski

213

Przykrzyca

754

Beskid Mały

Beskid Mały

214

Przypór (Zr±b Bobr.)

1008

Beskid ¦l±ski, górka w grzbiecie Baraniej Góry schodz±cym w stronę Jeziora Czerniańskiego

Beskid ¦l±ski

215

Przysłop (Barania)

1028

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

216

Przyszop

601

Szczyt w Beskidzie Małym oddzielaj±cy wsie Łodygowice i Czernichów

Beskid Mały

217

Rachowiec

954

Góra ponad Zwardoniem w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

218

Rogacz

898

Szczyt w Beskidzie Małym, położony bardzo blisko Czupla

Beskid Mały

219

Rogacz Wilkowicki

828

Góra w Beskidzie Małym, punkt załamania grzbietu Magurki w stronę Wilkowic i Bielska-Białej

Beskid Mały

220

Romanka

1366

Góra w Beskidzie Żywieckim o dwóch wierzchołkach, północny nosi nazwę Majcherkowa

Beskid Żywiecki

221

Ropica (CZ)

1082

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

222

Równia

610

Niewysoka góra w Beskidzie ¦l±skim o spłaszczonym wierzchołku, rozpoczynaj±ca grzbiet Kozia Góra - Kołowrót - Szyndzielnia

Beskid ¦l±ski

223

Równica

884

Popularna góra ponad Ustroniem w Beskidzie ¦l±skim. Pod szczyt można podjechać samochodem, znajduje się tam schronisko i karczmy.

Beskid ¦l±ski

224

Rysianka

1324

Szczyt w Grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki w Beskidzie Żywieckim. Pod szczytem znajduje się schronisko turystyczne przy dużej Hali Rysiance.

Beskid Żywiecki

225

Sałasz Dupne

894

Góra nad Istebn± w Beskidzie ¦l±skim

Beskid ¦l±ski

226

Siwoniowski

798

Beskid ¦l±ski, Trójstyk

Beskid ¦l±ski

227

Skalanka

867

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

228

Skalisko (SK)

1450

Słabo zaznaczony szczyt w Masywie Pilska po stronie słowackiej

Beskid Żywiecki

229

Skalite

863

Góra położona nad Szczyrkiem w Beskidzie ¦l±skim. Na zboczach zbudowano skocznię narciark± o tej samej nazwie.

Beskid ¦l±ski

230

Skała (Żabnica)

946

Góra ponad Żabnic± w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

231

Skałka (Barania)

1020

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

232

Skrzyczne

1257

Najwyższy szczyt Beskidu ¦l±skiego, zaliczany do Korony Gór Polski. Na górze znajduje się maszt oraz schronisko turystyczne. Na szczyt można wjechać ze Szczyrku wyci±giem krzesełkowym.

Beskid ¦l±ski

233

Sławicz (CZ)

1054

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim, czes. Slavíč

Beskid ¦l±sko-Morawski

234

Smereków (Czoło)

1041

Stromy szczyt w Beskidzie Żywieckim, nazywany Smereków Wielki lub Czoło

Beskid Żywiecki

235

Smereków Mały

1043

Szczyt w Beskidzie Żywieckim, zwany inaczej Żebrakówk±

Beskid Żywiecki

236

Smrekowica

885

Beskid Mały

Beskid Mały

237

Smrekowiec

835

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

238

Sobański Groń

759

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

239

Sokolica

1367

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

240

Sokołówka

852

Szczyt w Grupie Magurki Wilkowickiej w Beskidzie Małym. Znajduje się w głównym grzbiecie tej grupy, pomiędzy Magurk± Wilkowick± (909 m) i przełęcz± Przegibek (663 m).

Beskid Mały

241

Solisko

639

Szczyt w Beskidzie Małym oddzielaj±cy wsie Łodygowice i Czernichów

Beskid Mały

242

Solniska

849

Beskid Makowski

Beskid Makowski

243

Solniska (Jałowieckie)

879

Beskid Żywiecki/Makowski

Beskid Żywiecki

244

Sołowy Wierch

850

Szczyt w okolicach trójstyku beskidzkiego, zaliczany formalnie do Beskidu ¦l±skiego

Beskid ¦l±ski

245

Soszów

885

Szczyt w Beskidzie ¦l±skim ponad Wisł±, na który można wyjechać wyci±giem krzesełkowym. Pod szczytem znajduje się schronisko.

Beskid ¦l±ski

246

Stary Groń

792

Wypłaszczony szczyt w Beskidzie ¦l±skim z wież± widokow± na szczycie

Beskid ¦l±ski

247

Stefanka

722

Beskid ¦l±ski, Trójstyk

Beskid ¦l±ski

248

Stoh (M. Fatra, SK)

1607

Jeden z najwyższych i najbardziej charakterystycznych szczytów w tzw. Krywańskiej czę¶ci Małej Fatry na Słowacji

Mała Fatra

249

Stołów

1035

Rozległe, spłaszczone wypiętrzenie grzbietu między Trzema Kopcami koło Klimczoka a Błatni± w Beskidzie ¦l±skim

Beskid ¦l±ski

250

Stożek Wielki

978

Szczyt w Beskidzie ¦l±skim ponad Wisł±, na który można wyjechać wyci±giem krzesełkowym. Pod szczytem znajduje się schronisko.

Beskid ¦l±ski

251

Student

935

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

252

Sucha Góra

1040

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

253

Suchy Wierch

799

Szczyt położony na grzbiecie schodz±cym na południowy wschód z Rogacza w stronę Czernichowa

Beskid Mały

254

Syhlec

1146

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

255

Szarcula

798

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

256

Szare

653

Słabo zaznaczony szczyt w Beskidzie ¦l±skim w niewysokim masywie oddzielaj±cym wie¶ Szare od Kamesznicy

Beskid ¦l±ski

257

Szyndzielnia

1028

Szczyt w Beskidzie ¦l±skim, najwyższa góra ponad miastem Bielsko-Biała. Pod szczytem znajduje się schronisko oraz wieża obserwacyjna. Na zboczach Szyndzielni można wyróżnić dawny stok narciarski o nazwie Sahara. Na szczyt można wjechać kolej± gondolow±. Inne dawne nazwy to Szędzielnia lub Gaciok, a niem. Kamitzerplatte, Kamnitzerplatte - od nazwy niemieckiej leż±cej u podnóża góry Kamienicy (Kamnitz) oraz dzielnicy Bielska (Bielitz) o tej samej nazwie.

Beskid ¦l±ski

258

Szyproń

1343

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

259

¦nieżnica (B. Wysp.)

1006

Beskid Wyspowy

260

¦rubity Groń

1032

Beskid Żywiecki, Worek Raczański

Beskid Żywiecki

261

¦winiorka

700

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

262

¦witkowa

1082

Beskid Żywiecki, Worek Raczański

Beskid Żywiecki

263

Tokarka

588

Góra położona ponad Przyłękowem w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

264

Tokarzonka

874

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

265

Trzy Kopce

1216

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

266

Trzy Kopce (¦l±ski)

1082

Beskid ¦l±ski, szczyt w okolicach Klimczoka

Beskid ¦l±ski

267

Trzy Kopce Wi¶l.

810

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

268

Trzy Lipki

386

Wzgórze na Pogórzu ¦l±skim w obrębie miasta Bielsko-Biała. Na szczycie znajduje się 40-metrowy krzyż.

Pogórze ¦l±skie

269

Tuł

621

Góra na Pogórzu Cieszyńskim w okolicach masywu Czantorii

Pogórze Cieszyńskie

270

Turbacz (Gorce)

1310

Najwyższy szczyt Gorców, zaliczany do Korony Gór Polski. Pod szczytem znajduje się schronisko.

271

Tyniok

892

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

272

Valy (SK)

606

Beskid ¦l±ski, Trójstyk

Beskid ¦l±ski

273

Velka luka (SK)

1476

Po polsku Wielka Ł±ka, najwyższy szczyt Luczańskiej Małej Fatry

Mała Fatra

274

Vysoka Magura (SK)

1111

Beskid Żywiecki, Worek Raczański

Beskid Żywiecki

275

Waligórka

818

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

276

Wawrzaczków Groń

687

Beskid ¦l±ski, Trójstyk

Beskid ¦l±ski

277

Wełczoń

879

Beskid Żywiecki/Makowski

Beskid Żywiecki

278

Wielka Cisowa

878

Beskid ¦l±ski, szczyt w grzbiecie między Górkami Wielkimi i Błatni±

Beskid ¦l±ski

279

Wielka Polana

787

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

280

Wielka Racza

1236

Najwyższy szczyt grupy Wielkiej Raczy w Beskidzie Żywieckim, słow. Veµká Rača. Na szczycie znajduje się schronisko turystyczne.

Beskid Żywiecki

281

Wielka Rycerzowa

1226

Szczyt należ±cy do Grupy Wielkiej Raczy, położony w Beskidzie Żywieckim, słow. Rycierova hora. Przez szczyt przebiega Wielki Europejski Dział Wodny (między zlewiskiem Bałtyku i Morza Czarnego) oraz granica polsko-słowacka.

Beskid Żywiecki

282

Wielki Chocz (SK)

1608

Kulminacja Grupy Wielkiego Chocza i najwyższy szczyt całych Gór Choczańskich w Łańcuchu Tatrzańskim, słow. Veµký Choč. Wielki Chocz leży w zachodniej czę¶ci Gór Choczańskich. W skład masywu wchodz± także: 1. Mały Chocz (słow. Malý Choč, 1465 m) na południe od głównego szczytu, oddzielony od niego haln± przeł±czk± Vráca (1422 m), 2. mało wybitny i zalesiony Zadni Chocz (Zadný Choč, 1288 m) na południowy zachód od Małego Chocza, pod którym istniało w latach międzywojennych małe schronisko turystyczne, tzw. Hviezdoslavova útulňa, 3. widokowy Przedni Chocz (słow. Predný Choč, 1249 m) na południowy-zachód od Zadniego Chocza, oddzielony z kolei od niego przełęcz± Spuątiak (słow. Sedlo Spuątiak, 1095 m).

Góry Choczańskie

283

Wielki Cisownik

853

Stromo zwieńczony, zalesiony szczyt w Beskidzie Małym

Beskid Mały

284

Wielki Krywań (MF, SK)

1709

Najwyższy szczyt Małej Fatry na Słowacji, słow. Veµký Kriváň. Masyw Wielkiego Krywania znajduje się w głównej grani Małej Fatry Krywańskiej, pomiędzy szczytem Pekelník (1609 m) i przełęcz± Snilovské sedlo (1524 m) oddzielaj±c± go od Chleba (drugiego co do wysoko¶ci szczytu Małej Fatry).

Mała Fatra

285

Wielki Połom (CZ, SK)

1067

Góra graniczna między Czechami a Słowacj± w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim, w głównym grzbiecie wododziałowym Karpat, czes. Velký Polom. Na szczycie znajduje się maszt.

Beskid ¦l±sko-Morawski

286

Wielki Przysłop

1044

Beskid Żywiecki, Worek Raczański

Beskid Żywiecki

287

Wielki Rozsutec (MF, SK)

1610

Jeden z najwyższych i chyba najbardziej charakterystyczny szczyt w tzw. Krywańskiej czę¶ci Małej Fatry, słow. Veµký Rozsutec

Mała Fatra

288

Wierch Równiański

1160

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

289

Wojtasowa Grapa

790

Góra ponad Kamesznic± w Beskidzie ¦l±skim - najwyższy szczyt w masywie Kiczory, Motykowej i Palenicy

Beskid ¦l±ski

290

Wolentarski Groń

603

Góra położona ponad Przyłękowem w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

291

Wójtowski Wierch

719

Góra położona ponad Przyłękowem w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

292

Wysokie

756

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

293

Wytrzeszczon

743

Beskid Makowski

Beskid Makowski

294

Wytrzyszczona

865

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

295

Zabawa

824

Góra ponad Milówk± w Beskidzie ¦l±skim

Beskid ¦l±ski

296

Zadni Groń (Zamek)

727

Góra w Wi¶le Czarne w Beskidzie ¦l±skim. Na jej zboczu znajduje się rezydencja prezydenta RP.

Beskid ¦l±ski

297

Zebrzydka

577

Beskid ¦l±ski, niewysoka góra w Górkach Wielkich

Beskid ¦l±ski

298

Zielony Kopiec

1152

Skalisty szczyt w Beskidzie ¦l±skim między Malinowsk± Skał± i Magurk± Wi¶lańsk±

Beskid ¦l±ski

299

Złota Góra

757

Beskid Mały

Beskid Mały

300

Złoty Groń

710

Góra nad Istebn± w Beskidzie ¦l±skim, na zboczach s± trasy narciarskie

Beskid ¦l±ski

301

Zwaliska

757

Beskid Makowski

Beskid Makowski

302

Żar

761

Popularny w¶ród narciarzy, paralotniarzy i szybowników szczyt w Beskidzie Małym. Na górze znajduje się zbiornik elektrowni szczytowo-pompowej, maszt oraz rozbudowana infrastruktura turystyczna. Na Żar można wjechać kolej± linowo-terenow±.

Beskid Mały

303

Żor

589

Górka nad Istebn± w Beskidzie ¦l±skim

Beskid ¦l±ski

304

Żurawnica

724

Beskid Mały

305

Kopce

826

Szczyt w Beskidzie Małym w grani Gaiki - Groniczek Hrobacza Ł±ka

Beskid Mały

306

Nowy ¦wiat

660

Słabo zaznaczony szczyt na grani schodz±cej z Gaików do Międzybrodzia Bialskiego

Beskid Mały

307

Snoza

568

Góra ponad Por±bk± w Beskidzie Małym

Beskid Mały

308

Trzonka

729

Słabo zaznaczony szczyt w Beskidzie Małym między Bukowskim Groniem i Przełęcz± Bukowsk±

Beskid Mały

309

Zasolnica

556

Góra ponad Por±bk± w Beskidzie Małym

Beskid Mały

310

Klak (M. Fatra, SK)

1352

Szczyt w Luczańskiej czę¶ci Małej Fatry

Mała Fatra

311

Strażow (SK)

1213

Najwyższy szczyt Gór Strażowskich

Góry Strażowskie

312

Abrahamów

857

Góra nad Żabnic± w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

313

Bacmańska Góra

1051

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

314

Białożyński Groń

659

Góra między Milówk± i Złatn± w Beskidzie ¦l±skim

Beskid ¦l±ski

315

Biernatka

763

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

316

Brejówka

743

Góra ponad rozgałęzieniem dróg Glinka/Soblówka w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

317

Compel

652

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

318

Cypel

761

Słabo zaznaczony szczyt w Beskidzie ¦l±skim w niewysokim masywie oddzielaj±cym wie¶ Szare od Kamesznicy

Beskid ¦l±ski

319

Czumowa Grapa

521

Góra ponad Milówk± w Beskidzie ¦l±skim

Beskid ¦l±ski

320

Glinka

929

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

321

Gryniówki

711

Słabo zaznaczony szczyt w Beskidzie ¦l±skim w niewysokim masywie oddzielaj±cym wie¶ Szare od Kamesznicy

Beskid ¦l±ski

322

Hutyrów

744

Góra ponad Rajcz± w Beskidzie Żywieckim. Na górze znajduje się maszt.

Beskid Żywiecki

323

Jaworzyna (Pientkula)

1045

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

324

Kiczora (Krzyżowa)

752

Góra ponad Krzyżow± w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

325

Kiczora (Sól-Laliki)

712

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

326

Kiczora (Ujsoły)

785

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

327

Kiczorka (Laliki)

800

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

328

Kopiec (Milówka)

615

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

329

Kotelnica

767

Góra między Ujsołami i Glink± w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

330

Kubiesówka

868

Góra ponad Glink± w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

331

Madejowa Kiczora

708

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

332

Mała Zabawa

798

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

333

Okr±gła

947

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

334

Palenica (Cisiec)

686

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

335

Poprecinka

786

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

336

Redykalny Wierch

1144

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

337

Salomonka

553

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

338

Słowików Groń

702

Góra ponad Rycerk± Doln± w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

339

Sobczakowa Grapa

768

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

340

Straceniec

993

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

341

Sucha

629

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

342

Surpaja Groń

663

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

343

Sybirka

637

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

344

¦lebiedowa

651

Słabo zaznaczony szczyt w Beskidzie ¦l±skim w niewysokim masywie oddzielaj±cym wie¶ Szare od Kamesznicy

Beskid ¦l±ski

345

Urówka

823

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

346

Wielki Groń

1075

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

347

Wilczy Groń (SK)

973

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

348

Wilczy Groń (Ujsoły)

665

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

349

Zapolanka

853

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

350

Zi±tkowa

730

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

351

Koczy Zamek

847

Niezalesione wzgórze w obrębie Bramy Koniakowskiej w południowej czę¶ci Beskidu ¦l±skiego. Szczyt Koczego Zamku jest doskonałym punktem widokowym, łatwo dostępnym z parkingu przy drodze 943.

Beskid ¦l±ski

352

Barutka

614

Beskid Makowski

Beskid Makowski

353

Beskid (Janik. Grapa)

726

Beskid Makowski

Beskid Makowski

354

Capia Górka

622

Beskid Mały

Beskid Mały

355

Chrz±szczowa Góra

560

Beskid Makowski

Beskid Makowski

356

Gancarz (Leskowiec)

800

Beskid Mały

Beskid Mały

357

Garlejów Groń

730

Beskid Makowski

Beskid Makowski

358

Grodzisko (¦lemień)

601

Beskid Makowski

Beskid Makowski

359

Groń Komorkowy

502

Beskid Makowski

Beskid Makowski

360

Kamienna Góra

605

Beskid Mały

Beskid Mały

361

Kukowska Gajka

595

Beskid Mały

Beskid Mały

362

Łękawka

556

Beskid Mały

Beskid Mały

363

Madejów Groń

703

Beskid Makowski

Beskid Makowski

364

Mlada Hora

872

Beskid Mały

Beskid Mały

365

Opu¶niok

819

Beskid Makowski

Beskid Makowski

366

Palenica (M±czne)

624

Beskid Makowski

Beskid Makowski

367

Paprotnia

660

Beskid Mały

Beskid Mały

368

Pierchałowa

596

Beskid Makowski

Beskid Makowski

369

Pietrasowa

814

Beskid Mały

Beskid Mały

370

Po¶redni Groń

734

Beskid Mały

Beskid Mały

371

Stary Groń (Oczków)

550

Beskid Mały

Beskid Mały

372

Ubocz (Bierna)

509

Beskid Mały

Beskid Mały

373

Ubocz (Hucisko)

766

Beskid Makowski

Beskid Makowski

374

Wajdów Groń Niżni

677

Beskid Makowski

Beskid Makowski

375

Wajdów Groń Wyżni

687

Beskid Makowski

Beskid Makowski

376

Wielki Gibasów Groń

890

Beskid Mały

Beskid Mały

377

Wojewodowa Góra

656

Beskid Makowski

Beskid Makowski

378

Zagrodzki Groń

668

Beskid Makowski

Beskid Makowski

379

Zdziebel

628

Beskid Mały

Beskid Mały

380

Beskid (Potrójna)

826

Beskid Mały

Beskid Mały

381

Główniak (Ponikiew)

550

Beskid Mały

Beskid Mały

382

Kapral

611

Beskid Mały

Beskid Mały

383

Kiczora (Potrójna)

746

Beskid Mały

Beskid Mały

384

Klimaska

787

Beskid Mały

Beskid Mały

385

Kocembowski Groń

653

Beskid Mały

Beskid Mały

386

Mała Bukowa

641

Beskid Mały

Beskid Mały

387

Micherda

601

Beskid Mały

Beskid Mały

388

Okr±giełek

627

Beskid Mały

Beskid Mały

389

Ostry W. (Chocznia)

546

Beskid Mały

Beskid Mały

390

Porębski Groń

743

Beskid Mały

Beskid Mały

391

Potrójna (Beskidek)

847

Beskid Mały

Beskid Mały

392

Roczenka

736

Beskid Mały

Beskid Mały

393

Skalany

681

Beskid Mały

Beskid Mały

394

Sołówka

769

Beskid Mały

Beskid Mały

395

Suszyce

591

Beskid Mały

Beskid Mały

396

Turoń

686

Beskid Mały

Beskid Mały

397

Wapienica (Inwałd)

528

Beskid Mały

Beskid Mały

398

Wielka Bukowa

743

Beskid Mały

Beskid Mały

399

Czupel (Straconka)

654

Beskid Mały

Beskid Mały

400

Jaroszowicka Góra

541

Beskid Mały

Beskid Mały

401

Jasień (Mały)

521

Beskid Mały

402

Jaszczurowa Góra

777

Beskid Mały

Beskid Mały

403

Jedlicznik

543

Beskid Mały

Beskid Mały

404

Kamień (Ponikiew)

678

Beskid Mały

Beskid Mały

405

Prorokowa Góra

584

Beskid Mały

406

Przegibek (Straconka)

685

Beskid Mały

Beskid Mały

407

Skalnica

415

Beskid Mały

Beskid Mały

408

Tarnawska Góra

502

Beskid Mały

Beskid Mały

409

Tatry (Jaszczurowa)

443

Beskid Mały

Beskid Mały

410

Wielki Jawornik (SK)

1072

Najwyższy szczyt pasma górskiego Jaworniki w Zewnętrznych Karpatach Zachodnich, na pograniczu morawsko-słowackim, słow. Veµký Javorník. Na północny zachód od szczytu przebiega granica słowacko-czeska.

Jaworniki

411

Wierzchowina

487

Beskid Mały

Beskid Mały

412

Babicki

590

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

413

Barański Groń

920

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

414

Beskidek (Jaszowiec)

700

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

415

Bucze

417

Pogórze Cieszyńskie

Pogórze Cieszyńskie

416

Buczynka (H. Jodłowc.)

1205

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

417

Bukowina (Węg. G.)

510

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

418

Gołuszkowa Góra

715

Beskid Mały

419

Górka Wilamowicka

388

Pogórze Cieszyńskie

Pogórze Cieszyńskie

420

Grabowa (Salmopol)

907

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

421

Grapa (Węg. G.)

613

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

422

Groniczek (Huciska)

571

Beskid Mały

Beskid Mały

423

Gronik (Le¶nica)

662

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

424

Gronik (Poniwiec)

720

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

425

Groń (Cięcina)

638

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

426

Hala Jaskowa

932

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

427

Hala Jaworowa

917

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

428

Ićkowa (Gawronowa)

582

Beskid Makowski

429

Jaworzyna (Rycerka)

1021

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

430

Jaworzynka Rycerzowa

1117

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

431

Jelenica

511

Pogórze Cieszyńskie

Pogórze Cieszyńskie

432

Jelenica (Poniwiec)

468

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

433

Juszczynka

895

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

434

Kamienna

744

Beskid Makowski

435

Kamionka (Brenna)

634

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

436

Kępa (Wieprz)

533

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

437

Kobyła

835

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

438

Kokocznik

512

Beskid Mały

Beskid Mały

439

Kończyn

595

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

440

Kopiec (Cięcina)

478

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

441

Kotarz (Brenna)

831

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

442

Kotarz (Muńcuł)

1107

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

443

Krzyżowa

725

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

444

Kurczyna

411

Beskid Makowski

445

Kwakowa (Pluchowa)

669

Beskid Makowski

446

Lachowe Młaki

886

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

447

Lanckorona

831

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

448

Lipska Góra

625

Beskid Mały

449

Łazy

1002

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

450

Łuszczowa

799

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

451

Łysa Góra (Wieprz)

482

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

452

Malarka

1051

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

453

Mały Grojec

422

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

454

Mały Żar

833

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

455

Młada Hora (Żyw.)

1003

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

456

Palenica (Jaszowiec)

672

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

457

Palenica (Szczyrk)

680

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

458

Pietrowa

460

Beskid Mały

459

Półrolka (¦r. Grojec)

474

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

460

Praszywka Mała

980

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

461

Przybędza

885

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

462

Przysłop (Diabli Kam.)

629

Beskid Mały

Beskid Mały

463

Pykowica

615

Beskid Makowski

464

Równia (Zimnik)

850

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

465

Sałaczyków Groń

980

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

466

Skalica (Ustroń)

487

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

467

Stożek Breński

651

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

468

Surzynówka

816

Beskid Makowski

469

Susfatowa Góra

542

Beskid Mały

Beskid Mały

470

Upalenisko

438

Beskid Mały

Beskid Mały

471

Uszczawne

1145

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

472

Wielki Żar

834

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

473

Wiertalówka

1062

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

474

Witalusz

398

Pogórze Cieszyńskie

Pogórze Cieszyńskie

475

Żar (Górki)

688

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

476

Żarek

669

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

477

Żmijowa

585

Beskid Mały

478

Godula (CZ)

737

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

479

Knehyne (CZ)

1256

Kněhyně - szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim

Beskid ¦l±sko-Morawski

480

Prasiva (CZ)

843

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

481

Smrk (CZ)

1278

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

482

Travny (CZ)

1203

Szczyt w centralnej czę¶ci Beskidu ¦l±sko-Morawskiego, czes. Travný

Beskid ¦l±sko-Morawski

483

Abramów

1084

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

484

Bandikovka (SK)

906

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

485

Barani Groń

864

Beskid Żywiecki/Makowski

Beskid Żywiecki

486

Beskyd (Jabl., CZ)

700

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

487

Blazejovec (SK)

831

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

488

Bryzgalky (SK)

972

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

489

Bucinka (SK)

786

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

490

Oravska Lesna (SK)

1042

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

491

Bukovsky grun (SK)

1230

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

492

Bukowina (¦witk.)

1069

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

493

Butorówka

813

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

494

Chełm (Goleszów)

463

Pogórze Cieszyńskie

Pogórze Cieszyńskie

495

Cis

523

Pogórze Cieszyńskie

Pogórze Cieszyńskie

496

Czantoria (kolej)

851

Górna stacja kolei linowej z Ustronia na Czantorię. Obok budynku stoi maszt.

Beskid ¦l±ski

497

Czoch

478

Beskid Mały

Beskid Mały

498

Czyrniec

1328

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

499

Dedova (SK)

959

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

500

Dedovka (SK)

916

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

501

Dejuvka (CZ)

637

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

502

Demenovska Kyk. (SK)

1026

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

503

Descany (SK)

940

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

504

Długosy

692

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

505

Dudova (SK)

1095

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

506

Durajewski Groń

623

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

507

Dybkowa

637

Beskid Mały

Beskid Mały

508

Filipka (CZ)

762

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

509

Firkova Kycera (SK)

804

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

510

Girova (CZ)

839

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

511

Goruszka (Jaworze)

411

Pogórze ¦l±skie

Pogórze ¦l±skie

512

Goruszka

432

Pogórze Cieszyńskie

Pogórze Cieszyńskie

513

Górka (Ustroń)

558

Pogórze Cieszyńskie

Pogórze Cieszyńskie

514

Grebacovka (SK)

933

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

515

Grodzisko (Ustroń)

550

Pogórze Cieszyńskie

Pogórze Cieszyńskie

516

Groniowa

739

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

517

Grun (SK)

772

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

518

Grunicek (CZ)

832

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

519

Gruniki (SK)

1080

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

520

Hala Jaworzyna

961

Hala na północnym zboczu Skrzycznego w Beskidzie ¦l±skim. Na hali zbudowano stację po¶redni± wyci±gu Szczyrk - Skrzyczne.

Beskid ¦l±ski

521

Hladka (SK)

972

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

522

Holy vrch (SK)

616

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

523

Jałowcowy Garb

1017

Beskid Żywiecki/Makowski

Beskid Żywiecki

524

Javorinka (Mag. Or., SK)

1210

Magura Orawska

Magura Orawska

525

Javorovy (Hradek, CZ)

627

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

526

Jaworówka

789

Beskid Żywiecki/Makowski

Beskid Żywiecki

527

Jaworzyna (Smer.)

1052

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

528

Jedla (SK)

1348

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

529

Jurikova (SK)

918

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

530

Kalinovy vrch (SK)

816

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

531

Kaniówka

952

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

532

Kempa (CZ)

571

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

533

Kempa Płn. (CZ)

557

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

534

Kikula (Myto)

844

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

535

Klobasova (SK)

945

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

536

Kłokocz

740

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

537

Kobyłkula

699

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

538

Kolisty Groń

810

Beskid Żywiecki/Makowski

Beskid Żywiecki

539

Komarne (SK)

1020

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

540

Komorovsky grun (CZ)

732

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

541

Konuszka

408

Beskid Makowski

Beskid Makowski

542

Kopiec (Sól)

819

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

543

Kosariska (SK)

618

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

544

Kovalov vrch (SK)

960

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

545

Kozia Grapa

800

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

546

Kozove vrsky (SK)

628

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

547

Kupkovci (CZ, SK)

583

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

548

Kurcinka (SK)

920

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

549

Kyrkawica

973

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

550

Lesten (SK)

733

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

551

Lieskova (SK)

849

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

552

Loucka (CZ)

835

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

553

Łukoszowa Kępa

381

Pogórze ¦l±skie

Pogórze ¦l±skie

554

Łysica (Rycerka)

704

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

555

Machowa

464

Pogórze Cieszyńskie

Pogórze Cieszyńskie

556

Magura (Glinka)

996

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

557

Magura (Kikula)

1073

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

558

Magurka (Glinka)

969

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

559

Majcherowa

1105

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

560

Majove (SK)

648

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

561

Malcowa Góra

528

Pogórze Cieszyńskie

Pogórze Cieszyńskie

562

Maly kopec (SK)

1038

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

563

Mały Ostry

588

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

564

Mały Przysłop (SK)

996

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

565

Margusova grun (SK)

591

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

566

Marsalkov Grun (SK)

934

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

567

Mionsi (CZ)

744

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

568

Misovka (SK)

864

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

569

Mi¶kowców Groń

815

Beskid Żywiecki/Makowski

Beskid Żywiecki

570

Młyńska Kępa

403

Pogórze ¦l±skie

Pogórze ¦l±skie

571

Modlovy vrch (SK)

915

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

572

Mokry Kozub

842

Beskid Żywiecki/Makowski

Beskid Żywiecki

573

Mrvova Kykula (SK)

1040

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

574

Na Vrchu (CZ)

519

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

575

Nickulina

662

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

576

NiedĽwiedziarka

719

Beskid Żywiecki/Makowski

Beskid Żywiecki

577

Nova Osada (CZ)

572

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

578

Obłaz

1042

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

579

Olecka

701

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

580

Oselne (SK)

815

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

581

Oselne Wyżne (SK)

825

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

582

Ostra Hora (CZ)

721

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

583

Parac (Magura Or., SK)

1325

Magura Orawska

Magura Orawska

584

Polana (SK)

807

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

585

Poledni (CZ)

672

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

586

Polhorsky hradok (SK)

905

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

587

Prasiva hora (CZ)

542

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

588

Priehyba (SK)

1050

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

589

Pydychów Groń

751

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

590

Radvanov (CZ)

548

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

591

Rovny vrch (SK)

880

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

592

Sihelniansky hr. (SK)

993

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

593

Skalanka (Laliki)

703

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

594

Skalite (SK)

710

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

595

Skrzadnica

1070

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

596

Solisko (Glinka)

1031

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

597

Solisko (Pilsko)

1196

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

598

Spalenica

854

Beskid Makowski

599

Stankovo (SK)

792

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

600

Stary Kosiar (SK)

863

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

601

Stos (SK)

962

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

602

Strakov vrch (SK)

978

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

603

Studenicny (CZ)

717

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

604

Surmiaków Groń

768

Beskid Żywiecki/Makowski

Beskid Żywiecki

605

Susansky vrch (CZ)

618

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

606

Szyndzielnia (kolej)

959

Górna stacja kolei linowej z Bielska-Białej na Szyndzielnię. Obok budynku stoi maszt i wieża widokowa.

Beskid ¦l±ski

607

Szyroki vrch

702

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

608

Tanecznik

1325

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

609

Tokarovka (SK)

908

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

610

Tri kopce (SK)

823

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

611

Trojaki

820

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

612

Upratiska (SK)

948

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

613

Urówki

796

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

614

Vavrikova hora (CZ)

530

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

615

Velky kopec (SK)

1086

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

616

Veselska Magura (SK)

964

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

617

Vitalisov (CZ)

463

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

618

Vlkov grun (SK)

918

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

619

Vrata (SK)

1051

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

620

Waliczki

717

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

621

Waliczkowa

691

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

622

Wawrzyczkowa Kępa

417

Pogórze ¦l±skie

Pogórze ¦l±skie

623

Wielka Czerwenkowa

1131

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

624

Wi¶licka Kępa

367

Pogórze Cieszyńskie

Pogórze Cieszyńskie

625

Wróżna

571

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

626

Zapoved (CZ)

639

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

627

Zelena hora (CZ)

604

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

628

Złamane

697

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

629

Zonka (SK)

922

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

630

Blachutov vrch (SK)

920

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

631

Galisov vrch (SK)

880

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

632

Grapa (Klin, SK)

797

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

633

Jasna Góra

1238

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

634

Marcówka (B. Mak.)

530

Beskid Makowski

635

Mikolajove (SK)

880

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

636

Mioduszyna (B. Mak.)

633

Beskid Makowski

637

Navaterny vrch (SK)

954

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

638

Rakovka (SK)

873

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

639

Skalnity (SK)

939

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

640

Slepcianka (SK)

925

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

641

Sochov vrch (SK)

927

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

642

Sviniarki (SK)

879

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

643

Vahanov (SK)

918

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

644

Vlkov vrch (SK)

921

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

645

Vysypkova (SK)

930

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

646

Złota Grapa

1247

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

647

Ganovka (SK)

872

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

648

Grapa (Vesele, SK)

880

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

649

Magura (Vesele, SK)

1018

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

650

Vysne Uhliska (SK)

1120

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

651

Bartyzelowa

615

Beskid Makowski

652

Borysówka

611

Beskid Makowski

653

Bryndzówka

698

Beskid Makowski

654

Burdelowa Góra

761

Beskid Makowski

655

Chabówki

585

Beskid Makowski

656

Cupel

885

Beskid Makowski

657

Groniów

615

Beskid Makowski

658

Grzechynia

552

Beskid Makowski

659

Hujdy

820

Beskid Makowski

660

Jawor (Juszczyn)

861

Beskid Makowski

661

Kamienna Góra (Mak.)

719

Beskid Makowski

662

Kapelówka

727

Beskid Makowski

663

Kiczorka (Mosorne)

1012

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

664

Koskowa Góra

867

Beskid Makowski

665

Koty

658

Beskid Makowski

666

Kudyjówka

636

Beskid Makowski

667

Lachów G. (Zawoja)

695

Beskid Makowski

668

Malikowski Groń

760

Beskid Makowski

669

Mosorowa Góra

692

Beskid Makowski

670

Nad Dejówk±

694

Beskid Makowski

671

Naroże (B. Żyw.)

1076

Beskid Żywiecki (lub Makowski)

672

Obłak

871

Beskid Makowski

673

Ostra Góra (Grzech.)

565

Beskid Makowski

674

Przykiec

741

Beskid Makowski

675

Sarnowa Góra

513

Beskid Makowski

676

Sitkowa Grapa

653

Beskid Makowski

677

Skupniówka

649

Beskid Makowski

678

Soska (B. Żyw.)

1067

Beskid Żywiecki (lub Makowski)

679

Stołowa Góra

841

Beskid Makowski

680

Szczurkowa Grapa

760

Beskid Makowski

681

¦mietarniak

768

Beskid Makowski

682

Tokarniak

710

Beskid Makowski

683

Urwanica (B. Żyw.)

1106

Beskid Żywiecki (lub Makowski)

684

Urwisko

677

Beskid Makowski

685

Burkov vrch (CZ, SK)

1032

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w pa¶mie Połomów na granicy pomiędzy Czechami a Słowacj±, czes. Burkův vrch, słow. Burkov vrch

Beskid ¦l±sko-Morawski

686

Certuv mlyn (CZ)

1206

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, czes. Čertův mlýn, pol. Diabelski Młyn

Beskid ¦l±sko-Morawski

687

Cerveny kamen (CZ)

690

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, czes. Červený kámen

Beskid ¦l±sko-Morawski

688

Cubonov (CZ, SK)

1014

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim na granicy czesko-słowackiej, w pa¶mie Połomów, czes. Čuboňov

Beskid ¦l±sko-Morawski

689

Dlouha (CZ)

859

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, położony niedaleko Wielkiego Jawornika

Beskid ¦l±sko-Morawski

690

Holy vrch (CZ)

631

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, na południowy zachód od miasta Frydek Mistek

Beskid ¦l±sko-Morawski

691

Hricovec (SK)

1060

Szczyt pasma górskiego Jaworniki w Zewnętrznych Karpatach Zachodnich, na pograniczu morawsko-słowackim

Jaworniki

692

Kabatice (CZ)

601

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, na południowy zachód od miasta Frydek Mistek

Beskid ¦l±sko-Morawski

693

Kamenarka (CZ)

859

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, położony niedaleko Wielkiego Jawornika

Beskid ¦l±sko-Morawski

694

Kozlovicka hora (CZ)

612

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, na południowy zachód od miasta Frydek Mistek

Beskid ¦l±sko-Morawski

695

Kubankov (CZ)

661

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, na południowy zachód od miasta Frydek Mistek

Beskid ¦l±sko-Morawski

696

Kycera (Łysa, CZ)

906

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, w masywie Łysej Góry

Beskid ¦l±sko-Morawski

697

Kycera (B¦M, CZ)

875

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, na południowy zachód od miasta Frydek Mistek

Beskid ¦l±sko-Morawski

698

Kykulka (CZ)

996

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, w masywie Łysej Góry

Beskid ¦l±sko-Morawski

699

Magurka (CZ)

1067

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, ok. 4 km na południowy wschód od przełęczy Pustevny. Jest zaro¶nięty ¶wierkowo-bukowym lasem zasłaniaj±cym widok.

Beskid ¦l±sko-Morawski

700

Mala Stolova (CZ)

1009

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, czes. Malá Stolová

Beskid ¦l±sko-Morawski

701

Malchor (CZ)

1219

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, północny przedwierzchołek Łysej Góry

Beskid ¦l±sko-Morawski

702

Mały Jawornik (CZ)

840

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, położony niedaleko Wielkiego Jawornika, czes. Malý Javorník

Beskid ¦l±sko-Morawski

703

Mały Jawornik (CZ, SK)

1019

Szczyt pasma górskiego Jaworniki w Zewnętrznych Karpatach Zachodnich, na pograniczu morawsko-słowackim

Jaworniki

704

Maly Smrk (CZ)

1173

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, we wschodniej czę¶ci masywu góry Smrk

Beskid ¦l±sko-Morawski

705

Maly Travny (CZ)

1099

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach

Beskid ¦l±sko-Morawski

706

Mały Połom (CZ, SK)

1061

Szczyt we wschodniej czę¶ci Beskidu ¦l±sko-Morawskiego, na granicy czesko-słowackiej, czes. Malý Polom

Beskid ¦l±sko-Morawski

707

Muronka (CZ)

962

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, w masywie Łysej Góry, czes. Muroňka

Beskid ¦l±sko-Morawski

708

Nad Krsli (CZ)

1002

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, czes. Nad Krąlí

Beskid ¦l±sko-Morawski

709

Norici hora (CZ)

1047

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, czes. Nořičí hora

Beskid ¦l±sko-Morawski

710

Odrejnik (CZ)

890

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, na południe od miasta Frydek Mistek

Beskid ¦l±sko-Morawski

711

Ostruzna (CZ)

616

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, na południowy zachód od miasta Frydek Mistek

Beskid ¦l±sko-Morawski

712

Radegast (CZ)

1105

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, ok. 1 km na południowy zachód od przełęczy Pustevny i ok. 2,5 km na południowy wschód od szczytu Radhoą». Nazwa góry pochodzi do słowiańskiego boga płodno¶ci i obfito¶ci Radogosta, którego pos±g znajduje się na szczycie.

Beskid ¦l±sko-Morawski

713

Radhost (CZ)

1129

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, według podań miejsce kultu Radogosta, czes. Radhoą», pol. Radhoszcz. Na górze znajduje się krzyż z 1805 roku, kaplica pw. ¶¶. Cyryla i Metodego oraz 46-metrowy maszt telewizyjny.

Beskid ¦l±sko-Morawski

714

Ropicka

918

Zwornikowy szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach w pa¶mie Ropicy, czes. Ropička

Beskid ¦l±sko-Morawski

715

Sidelna (CZ)

1001

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, w północno-wschodniej odnodze pasma Ropicy, ok. 10 km na południowy zachód od Trzyńca i 1 km od wyższego o 31 m Jaworowego, czes. ©indelná

Beskid ¦l±sko-Morawski

716

Skalka (B¦M, CZ)

964

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, na południe od miasta Frydek Mistek

Beskid ¦l±sko-Morawski

717

Smreczyna (CZ)

1015

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, w północnej czę¶ci pasma Ropicy, czes. Smrčina

Beskid ¦l±sko-Morawski

718

Stanovec (CZ)

899

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, na południe od miasta Frydek Mistek

Beskid ¦l±sko-Morawski

719

Tanecnice (CZ)

1084

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, ok. 1 km na północny zachód od przełęczy Pustevny i ok. 4 km na południowy wschód od Trojanovic, czes. Tanečnice

Beskid ¦l±sko-Morawski

720

Velka Polana (B¦M, CZ)

893

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, położony na północ od Wielkiego Połomu. Na zboczach góry znajduje się rezerwat Mionąí.

Beskid ¦l±sko-Morawski

721

Velka Stolova (CZ)

1046

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, czes. Velká Stolová

Beskid ¦l±sko-Morawski

722

Wlk. Jawornik (B¦M, CZ)

918

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, najwyższy w pa¶mie tzw. Veřovickéj vrchyny, czes. Velký Javorník

Beskid ¦l±sko-Morawski

723

Zimny (CZ)

1080

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, czes. Zimný

Beskid ¦l±sko-Morawski

724

Zmrzly vrch (CZ)

1043

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, czes. Zmrzlý vrch

Beskid ¦l±sko-Morawski

725

Gówniak

1617

Przedwierzchołek Babiej Góry, położony na wschód od Diablaka. Inna nazwa tego szczytu - Wołowe Skałki, pochodzi od tego, że kiedy¶ wypasano tu woły. Nazwa Gówniak pochodzi od ich odchodów.

Beskid Żywiecki

726

Kępa

1521

Jedna z kulminacji masywu Babiej Góry w Beskidzie Żywieckim, położona między Sokolic± i Gówniakiem

Beskid Żywiecki

727

Madohora

910

Niższy wierzchołek Łamanej Skały w rezerwacie przyrody Madohora

Beskid Mały

728

Majcherkowa

1355

Drugi wierzchołek Romanki w Beskidzie Żywieckim, położony na północ od głównego szczytu

Beskid Żywiecki

729

Banówka (Tatry, SK)

2178

Szczyt leż±cy w grani głównej Tatr Zachodnich, w ich słowackiej czę¶ci, słow. Baníkov. Znajduje się pomiędzy szczytem Pachoł (2167 m), oddzielony od niego Banikowsk± Przełęcz± (2040 m), a Hrub± Kop± (2166 m), od której oddziela go Przełęcz nad Zawratami. Jest najwyższym szczytem Tatr Zachodnich leż±cym w grani głównej oraz czwartym co do wysoko¶ci szczytem Tatr Zachodnich (ustępuj±c Bystrej, Raczkowej Czubie i Barańcowi).

730

Polana Spalone

904

Polana na grani między szczytami Czupla i Magurki Wilkowickiej, na której do 1967 roku mie¶ciło się schronisko Widok na Tatry

Beskid Mały

RangePeaks reached

Beskid Makowski

12 / 30

Beskid Mały

54 / 104

Beskid ¦l±ski

77 / 188

Beskid ¦l±sko-Morawski

0 / 50

Beskid Żywiecki

81 / 252

Góra ¦więtej Anny

0 / 1

Góry Choczańskie

0 / 1

Góry Strażowskie

0 / 1

Hałda Szarlota

0 / 1

Jaworniki

0 / 3

Magura Orawska

0 / 4

Mała Fatra

0 / 8

Pogórze Cieszyńskie

0 / 15

Pogórze ¦l±skie

1 / 5

Total

225 / 663



(c) 2010 - 2018 Robert Celiński, Byledobiec Anin