RunCalc DocumentationFAQLoginRegister
UsersRacesMapsMountains

User: Robert Celiński (admin)

Type: peaks

Description: Beskid Makowski, Wyspowy i Gorce

RunCalc version: portal

Visible: public

Mountain range/group ID: 6Open peaks map

Back to mountain ranges
Peaks in this range/group reached by: Robert Celiński (admin)
Click column header to sort
NPeak nameAltitudePeak infoRangeReached

0

Adamówka

727

Beskid Makowski

Beskid Makowski

1

Babia Góra

727

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

2

Babia Góra (B. Żyw.)

1725

Inaczej Diablak, Królowa Beskidów, najwyższy szczyt Beskidu Żywieckiego. Na południowym zboczu znajduje się schronisko Markowe Szczawiny. We wschodnim grzbiecie schodz±cym w stronę Przełęczy Krowiarki można wyróżnić szczyty: Gówniak (Wołowe Skałki), Kępa oraz Sokolica.

3

Babica

734

Beskid Makowski

Beskid Makowski

4

Bania (Gorce)

612

Wzniesienie w Gorcach na terenie miasta Rabka-Zdrój

Gorce

5

Bania (Wyspowy)

611

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

6

Bardo

948

Szczyt w Gorcach, położony na długim grzbiecie odchodz±cym od Turbacza do Rabki, pomiędzy Wierchow± (940 m), a Jaworzyn± Ponick± (995 m)

Gorce

7

Bargłowa

686

Beskid Makowski

Beskid Makowski

8

B±kowiec

599

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

9

Białowodzka Góra

616

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

10

Borek

562

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

11

Borsuczyna

979

Gorce

Gorce

12

Borysówka

611

Beskid Makowski

Beskid Makowski

13

Bryndzówka

698

Beskid Makowski

Beskid Makowski

14

Bucznik (Gorce)

783

Gorce

Gorce

15

Bucznik (Makowski)

620

Beskid Makowski

Beskid Makowski

16

Bukowina Miejska

1143

Szczyt w Gorcach położony w grzbiecie odbiegaj±cym na południowy zachód od Turbacza

Gorce

17

Bukowina Obidowska

1039

Szczyt w Gorcach, w zachodniej czę¶ci grzbietu opadaj±cego z Bukowiny Miejskiej w kierunku Klikuszowej

Gorce

18

Bukowina Waksmundzka

1103

Niewybitny szczyt w Gorcach, położony na południe od Turbacza, na rozwidleniu grzbietów przebiegaj±cych w stronę Nowego Targu-Kowańca i Łopusznej

Gorce

19

Bukowinka

937

Szczyt w Pa¶mie Lubania w południowo-wschodniej czę¶ci Gorców. Jest to drugie w kierunku od Przełęczy Knurowskiej na wschód wzniesienie w tym pa¶mie (pierwsza jest niewybitna Turkówka - 885 m).

Gorce

20

Burdelowa Góra

761

Beskid Makowski

Beskid Makowski

21

Bydłoniowa

645

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

22

Bystra (Tatry Zach., SK)

2248

Najwyższy szczyt Tatr Zachodnich, słow. Bystrá. Leży w odległo¶ci 600 m na południe od grani głównej Tatr Zachodnich, po której biegnie granica polsko-słowacka.

23

Chełm (Makowski)

603

Beskid Makowski

Beskid Makowski

24

Chełm (Stróża)

614

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

25

Chełm (Wyspowy)

793

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

26

Chorobowska

856

Gorce

Gorce

27

Cichoń

929

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

28

Ciecień

829

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

29

Cuba

596

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

30

Cubla Góra

565

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

31

Cuprówka

753

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

32

Cyl (B. Żyw.)

1298

Beskid Żywiecki

33

Cyrki

757

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

34

Cyrnowa Góra

695

Gorce

Gorce

35

Czarnotówka

766

Gorce

Gorce

36

Czarny Dział

673

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

37

Czepelówka

610

Góra w Beskidzie Makowskim między Lachowicami i Stryszaw±. Na szczycie znajduje się wieża z przekaĽnikami telekomunikacyjnymi.

38

Czoło Turbacza

1258

Pi±ty pod względem wysoko¶ci szczyt w Gorcach, leż±cy w masywie Turbacza, ponad Hal± Turbacz

Gorce

39

Czuba Ostrowska

916

Gorce

Gorce

40

Czyżowiec

418

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

41

Ćwilin

1072

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

42

Dudowa Góra

753

Gorce

Gorce

43

Działek

622

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

44

Dzielec

650

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

45

Dzielec (Łososińskie)

628

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

46

Dzielec (Słopnice)

753

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

47

Dziurczak

797

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

48

Dzwonkówka (B. S±d.)

983

Masyw górski w grzbiecie głównym Pasma Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w tym grzbiecie pomiędzy przełęcz± Przysłop (832 m), a przełęcz± Złotne (782 m).

49

Fuckowa Góra

644

Beskid Makowski

Beskid Makowski

50

Gerlach (Tatry, SK)

2655

Położony na Słowacji najwyższy szczyt Tatr oraz całych Karpat, zaliczany do Korony Europy, słow. Gerlachovský ątít. Masyw Gerlacha składa się z kilku wierzchołków. Grań rozpoczyna się od strony północno-zachodniej wierzchołkiem zwornikowym z grani± główn± - Zadnim Gerlachem (Zadný Gerlach, 2616 m), którego zbocza obniżaj± się do Przełęczy Tetmajera (Gerlachovské sedlo), za któr± wznosi się główny wierzchołek (2655 m). Dalej w grani znajduj± się kolejno Wyżnie Gerlachowskie Wrótka, wierzchołek Po¶redniego Gerlacha, Po¶rednie Gerlachowskie Wrótka, Gerlachowska Czuba i Niżnie Gerlachowskie Wrótka. Grzbiet kończy się południowo-wschodnim szczytem Małego Gerlacha (Kotlový ątít, 2601 m). Z wierzchołka Małego Gerlacha odchodz± dwa boczne ramiona obejmuj±ce Gerlachowski Kocioł (Gerlachovský kotol).

51

Gierowa Góra

868

Gorce

Gorce

52

Goderman

721

Gorce

Gorce

53

Golców

752

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

54

Goła Góra

821

Gorce

Gorce

55

Gołuszkowa Góra

715

Beskid Mały

Beskid Mały

56

Gorc

1228

Góra we wschodniej czę¶ci grzbietu głównego Gorców. Na szczycie znajduje się wieża widokowa.

Gorce

57

Gorc Kamienicki

1160

Gorce

Gorce

58

Gorc Troszacki

1235

Siódmy co do wysoko¶ci szczytem Gorców, mało wybitne wzniesienie w grzbiecie ci±gn±cym się od Kudłonia po Jaworzynkę

Gorce

59

Gorzec

1114

Gorce

Gorce

60

Maciejowa

815

Szczyt w Gorcach, znajduj±cy się między Tatarowem (710 m) i Wierchow± (940 m), w grzbiecie biegn±cym od Turbacza na północny zachód do Rabki-Zdroju

Gorce

61

Szumi±ca

841

Szczyt w Gorcach na granicy Rabki i Jasionowa (przysiółka Olszówki). Wraz ze szczytem Wirchy (835 m) tworzy kulminację długiego bocznego ramienia odchodz±cego od Barda (948 m) i kończ±cego się wzniesieniem Bania (612 m).

Gorce

62

Tatarów

710

Wzniesienie w Gorcach, znajduj±ce się w grzbiecie, który od Barda (948 m) poprzez Maciejow± (815 m) i Tatarów w północno-zachodnim kierunku opada do Rabki Zdrój

Gorce

63

Górczyna

552

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

64

Grapa (Kilkuszowa)

737

Gorce

Gorce

65

Grodzisko

617

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

66

Groniec

638

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

67

Gronik

839

Beskid Makowski

Beskid Makowski

68

Gronik (Lubań)

853

Gorce

Gorce

69

Groniów

615

Beskid Makowski

Beskid Makowski

70

Groń (Szumi±ca)

619

Szniesienie w bocznym grzbiecie Gorców, odbiegaj±cym od Barda (948 m) w północno-zachodnim kierunku i opadaj±cym do doliny Raby. W grzbiecie tym kolejno znajduj± się: Wirchy (835 m), Szumi±ca (845 m) i Groń.

Gorce

71

Groń (Jaworzyny)

766

Beskid Makowski

Beskid Makowski

72

Groń (Łopuszna)

823

Gorce

Gorce

73

Groń (Stołowa)

809

Beskid Makowski

Beskid Makowski

74

Groń (Wyspowy)

743

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

75

Grunwald

624

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

76

Grzebień

677

Wzniesienie na terenie miasta Rabka-Zdrój, będ±ce czę¶ci± grzbietu biegn±cego od Barda (948 m), przez Szumi±c± (841 m) do Bani (612 m)

Gorce

77

Grzechynia

552

Beskid Makowski

Beskid Makowski

78

Hala

913

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

79

Heczkowa Góra (Or.)

634

Beskid Orawsko-Podhalański

80

Hrube (Oleksowka)

1030

Gorce

Gorce

81

Ićkowa (Gawronowa)

582

Beskid Makowski

Beskid Makowski

82

Jabłoniec

624

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

83

Janie

623

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

84

Janiłówka

817

Gorce

Gorce

85

Jaroszowicka Góra

541

Beskid Mały

86

Jasienik

773

Gorce

Gorce

87

Jasień (Mały)

521

Beskid Mały

Beskid Mały

88

Jasień (Wyspowy)

1052

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

89

Jasieńczyk

836

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

90

Jastrz±bka

565

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

91

Jawor (Juszczyn)

861

Beskid Makowski

Beskid Makowski

92

Jaworz

921

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

93

Jaworzyna (Obidowa)

943

Szczyt w głównym grzbiecie Gorców, który biegnie od Turbacza poprzez Rozdziele, Obidowiec, Groniki, Stare Wierchy, Jaworzynę, Skałkę, Obidow± i Kulakowy Wierch do Przełęczy Sieniawskiej

Gorce

94

Jaworzyna Kamienicka

1288

Drugi (po Turbaczu) najwyższy szczyt Gorców

Gorce

95

Jaworzyna Ponicka

995

Szczyt w Gorcach, położony na długim grzbiecie odchodz±cym od Turbacza do Rabki, pomiędzy szczytem Bardo (948 m) a przełęcz± Po¶rednie (918 m)

Gorce

96

Jaworzynka Gorcowska

1047

Szczyt Gorców znajduj±cy się w bocznym grzbiecie odbiegaj±cym od Gorca w południowym kierunku do doliny Ochotnicy, inna nazwa to Piorunowiec

Gorce

97

Jaworzyny Ochotnickie

1091

Gorce

Gorce

98

Jaworzyński Wierch

782

Beskid Makowski

Beskid Makowski

99

Jeżowa Woda

895

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

100

Jodłowiec Wielki

482

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

101

Kamienna

744

Beskid Makowski

Beskid Makowski

102

Kamienna Góra

719

Beskid Makowski

Beskid Makowski

103

Kamiennik Południowy

827

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

104

Kamiennik Północny

785

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

105

Kamionka

620

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

106

Kamionna

821

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

107

Kapelówka

727

Beskid Makowski

Beskid Makowski

108

Kiczora

1282

Trzeci co do wysoko¶ci szczyt w Gorcach, położony na wschód od Turbacza, oddzielony od niego Przełęcz± Dług± oraz kotłami Ľródliskowymi potoków Łopuszanka i Kamienica. Wchodzi w skład długiego Pasma Gorca.

Gorce

109

Kiczora (Lubień)

725

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

110

Kiczora (Wyspowy)

901

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

111

Kiczora Kamienicka

1007

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

112

Kiczorka

813

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

113

Klasztorówka

444

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

114

Klończyk

806

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

115

Kobyła

605

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

116

Komorowski Wierch

886

Gorce

Gorce

117

Korab

727

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

118

Koskowa Góra

867

Beskid Makowski

Beskid Makowski

119

Kostrza

730

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

120

Kotelnica

946

Szczyt w Pa¶mie Lubania w Gorcach

Gorce

121

Koty

658

Beskid Makowski

Beskid Makowski

122

Koziarz (B. S±d.)

934

Góra w Beskidzie S±deckim z wież± widokow± na szczycie

123

Królewska Góra

677

Wzniesienie w Gorcach, położone na północny wschód o miasta Rabka-Zdrój. Inna nazwa to Polczakówka.

Gorce

124

Krywań (Tatry, SK)

2496

Szczyt w południowo-zachodniej czę¶ci Tatr Wysokich po stronie słowackiej, o charakterystycznym, zakrzywionym wierzchołku, od którego wzi±ł swoj± nazwę, słow. słow. Kriváň

125

Krzystonów

1012

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

126

Krzywicka Góra

584

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

127

Krzywoń

627

Gorce

Gorce

128

Księża Góra

649

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

129

Kudłoń

1274

Czwarty co do wysoko¶ci szczyt w Gorcach położony na północny wschód od Turbacza, w grzbiecie ł±cz±cym Turbacz z Beskidem Wyspowym (poprzez przełęcz Przysłop)

Gorce

130

Kudyjówka

636

Beskid Makowski

Beskid Makowski

131

Kuklacz

693

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

132

Kulakowy Wierch

843

Szczyt w głównym grzbiecie Gorców, który biegnie od Turbacza poprzez Rozdziele, Obidowiec, Groniki, Stare Wierchy, Jaworzynę, Skałkę, Obidow± i Kulakowy Wierch do Przełęczy Sieniawskiej

Gorce

133

Kusikówka

706

Beskid Makowski

Beskid Makowski

134

Kutrzyca

1051

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

135

Kwakowa (Pluchowa)

669

Beskid Makowski

Beskid Makowski

136

Laskowa Góra

489

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

137

Legutków

704

Gorce

Gorce

138

Lipowe

562

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

139

Lipska Góra

625

Beskid Mały

Beskid Mały

140

Lodowy (Tatry, SK)

2630

Najwyższy szczyt w grani głównej Tatr Wysokich, słow. Ąadový ątít. Według niektórych Ľródeł jedynym wyższym od niego punktem w grani głównej jest należ±cy do masywu Gerlacha wierzchołek - Zadni Gerlach. Nazwa góry pochodzi od długotrwale zalegaj±cych, zwłaszcza na jej północnych stokach, zlodowaciałych pól ¶niegowych. Jest to trzeci co do wysoko¶ci (po Gerlachu i Łomnicy) samodzielny szczyt tatrzański, a w okresie listopad 1938 - wrzesień 1939 był najwyższym szczytem Polski.

141

Lubań

1225

Najwyższy szczyt Pasma Lubania w południowo-wschodniej czę¶ci Gorców. Lubań posiada dwa wierzchołki - wyższy zachodni (1225 m) i niższy wschodni (1211 m), zwany też ¦rednim Groniem. Pomiędzy nimi znajduje się rozległa polana, z której ¶wietnie widać Tatry. Na szczycie zachodnim znajduje się wieża widokowa.

Gorce

142

Lubogoszcz

968

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

143

Lubogoszcz (niższy)

952

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

144

Lubomir

904

Szczyt w Beskidzie Wyspowym. W klasyfikacji Korony Gór Polski uznawany za najwyższy szczyt Beskidu Makowskiego. Na szczycie znajduje się obserwatorium astronomiczne.

Beskid Wyspowy

145

Luboń Mały

869

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

146

Luboń Wielki

1022

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

147

Łomnica (Tatry, SK)

2634

Drugi po Gerlachu najwyższy szczyt Tatr, słow. Lomnický ątít. Na górę można wjechać kolej± linow±, której dolna stacja znajduje się w Tatrzańskiej Łomnicy.

148

Łopień

961

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

149

Łopień ¦rodkowy

955

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

150

Łopień Wschodni

805

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

151

Łopusze

661

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

152

Łysa Góra

781

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

153

Łysa Góra (Makowski)

716

Beskid Makowski

Beskid Makowski

154

Łysina

891

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

155

Łyżka

803

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

156

Magurka (Borsucza)

872

Beskid Makowski

Beskid Makowski

157

Magurka (Koskowa)

787

Beskid Makowski

Beskid Makowski

158

Magurka Orawska (SK)

1107

Szczyt w grupie górskiej Magury Orawskiej w Beskidach Zachodnich na Słowacji. Leży we wschodniej czę¶ci Magury Orawskiej, zwanej Pasmem Budína i jest jej ostatni± gór± w kierunku północno-wschodnim przekraczaj±c± 1000 m. Jest to najwyższa szczyt w bezpo¶redniej blisko¶ci Jeziora Orawskiego, góruj±cy nad Namiestowem. Magurka jest charakterystycznym puntem orientacyjnym na tym obszarze, ze względu na stoj±c± na szczycie wysok± wieżę przekaĽnika telekomunikacyjnego.

159

Malikowski Groń

760

Beskid Makowski

Beskid Makowski

160

Mała Babia (B. Żyw.)

1515

Mała Babia Góra lub Cyl (słow. Malá Babia hora) jest jednym z wierzchołków masywu Babiej Góry w Beskidzie Żywieckim. Od głównej czę¶ci wyraĽnie oddziela go Przełęcz Brona (1408 m). Mała Babia Góra jest uznawana za trzeci co do wysoko¶ci szczytem w całych polskich Beskidach (po Diablaku i Pilsku), jeżeli nie liczy się wschodnich przedwierzchołków Babiej Góry - Gówniaka i Kępy.

161

Mała Modyń

988

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

162

Mały Ćwilinek

795

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

163

Mały Strzebel

780

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

164

Marszałek

828

Niewybitny szczyt w Pa¶mie Lubania w Gorcach. Znajduje się w południowo-wschodnim grzbiecie Lubania opadaj±cym do Kro¶cienka.

Gorce

165

Matejowa

910

Gorce

Gorce

166

Miejska Góra (Limanowa)

716

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

167

Mincol (Magura Or., SK)

1394

Minčol - najwyższy szczyt w grupie górskiej Magury Orawskiej

168

Mioduszyna

633

Beskid Makowski

Beskid Makowski

169

Miznówka

969

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

170

Mnisko

975

Gorce

Gorce

171

Modyń

1029

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

172

Mogielica

1171

Najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego, zaliczany do Korony Gór Polski. Na górze znajduje się wieża obserwacyjna.

Beskid Wyspowy

173

Mogorzyca

875

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

174

Mosorny Groń (B. Żyw.)

1047

Szczyt w Beskidzie Żywieckim ponad Zawoj±. Na górę można wjechać wyci±giem krzesełkowym.

175

Mosorowa Góra

692

Beskid Makowski

Beskid Makowski

176

Mostownica

1251

Szósty co do wysoko¶ci szczyt w Gorcach, położony na północny wschód od Turbacza, od masywu Kudłonia oddzielony przełęcz± Borek

Gorce

177

Mysia Góra

576

Beskid Makowski

Beskid Makowski

178

Myszyca

877

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

179

Na Groniu

549

Beskid Makowski

Beskid Makowski

180

Nad Dejówk±

694

Beskid Makowski

Beskid Makowski

181

Naroże (B. Żyw.)

1076

Beskid Żywiecki (lub Makowski)

Beskid Żywiecki

182

Obidowa

875

Szczyt w głównym grzbiecie Gorców, który biegnie od Turbacza poprzez Rozdziele, Obidowiec, Groniki, Stare Wierchy, Jaworzynę, Skałkę, Obidow± i Kulakowy Wierch do Przełęczy Sieniawskiej

Gorce

183

Obidowiec

1106

Szczyt w głównym grzbiecie Gorców, który ci±gnie się od Turbacza poprzez Rozdziele, Obidowiec, Groniki, Stare Wierchy, Jaworzynę, Skałkę, Obidow± i Kulakowy Wierch do Przełęczy Sieniawskiej

Gorce

184

Obłak

871

Beskid Makowski

Beskid Makowski

185

Ogorzała

806

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

186

Okowaniec

805

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

187

Okr±glica (B. Żyw.)

1239

Góra w pa¶mie Policy w Beskidzie Żywieckim. Na szczycie znajduje się maszt i kaplica, poniżej - schronisko na Hali Krupowej.

188

Okr±gła

626

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

189

Ostra

925

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

190

Ostra Góra (Grzech.)

565

Beskid Makowski

Beskid Makowski

191

Ostra Góra (Rożnów)

483

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

192

Ostra Ogorzała

780

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

193

Ostrysz

708

Beskid Makowski

Beskid Makowski

194

Pański Działek

740

Gorce

Gorce

195

Paproć

643

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

196

Parszywka

842

Beskid Makowski

Beskid Makowski

197

Pasierbiecka Góra

764

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

198

Pasterski Wierch

1100

Szczyt w Pa¶mie Lubania w Gorcach. Znajduje się w bocznym grzbiecie tego pasma, który odgałęzia się od wschodniego wierzchołka Lubania (1211 m) i poprzez Pasterski Wierch, Czerteż (995 m), Makowicę (857 m) i Basztę (540 m) opada w widły Dunajca i Ochotnicy w miejscowo¶ci Tylmanowa.

Gorce

199

Patryja

763

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

200

Pęczakówka

523

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

201

Pępowka

774

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

202

Pi±tkowa Góra

714

Wzniesienie na zachodnim krańcu Gorców, pomiędzy Chabówk±, Rokicinami Podhalańskimi i Rdzawk±

Gorce

203

Piechówka

623

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

204

Piekło

660

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

205

Pietrowa

460

Beskid Mały

Beskid Mały

206

Pilsko (B. Żyw., SK)

1557

Drugi po masywie Babiej Góry najwyższy szczyt Beskidu Żywieckiego. Najwyższy wierzchołek jest położony w cało¶ci po stronie słowackiej. Na znajduj±c± się poniżej Halę Miziow± można wjechać wyci±giem krzesełkowym, znajduje się tam również schronisko.

207

Polica (B. Żyw.)

1369

Wysoka góra w Pa¶mie Policy w Beskidzie Żywieckim. Dawniej szczyt nosił nazwę Police, co w języku wołoskim oznaczało półkę, na której w bacówce trzymano sery. Na szczycie znajduje się pomnik upamiętniaj±cy katastrofę lotnicz± z 1969 roku.

208

Potaczkowa

746

Wzniesienie w Gorcach ponad miejscowo¶ci± NiedĽwiedĽ, dawna nazwa Potoczkowa

Gorce

209

Prorokowa Góra

584

Beskid Mały

Beskid Mały

210

Przehyba (B. S±d.)

1175

Szczyt w zachodniej czę¶ci Pasma Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Nazwa szczytu (również Prehyba, Przechyba) została nadana przez Rusinów i oznacza przełęcz. Położony jest w głównym grzbiecie Pasma Radziejowej, na zachód od Wielkiej Przehyby. Na górę prowadzi asfaltowa droga z Gabonia. Na zachodnim wierzchołku znajduje się schronisko turystyczne oraz Radiowo-Telewizyjny O¶rodek Nadawczy z 87-metrow± stalow± wież±.

211

Przykiec

741

Beskid Makowski

Beskid Makowski

212

Przysłoń

804

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

213

Przysłop

1187

Szczyt w Gorcach, w pa¶mie Gorca, znajduj±cy się pomiędzy Jaworzyn± Kamienick± (1288 m) i Gorcem (1228 m)

Gorce

214

Przysłopski Wierch

793

Beskid Makowski

Beskid Makowski

215

Pykowica

615

Beskid Makowski

Beskid Makowski

216

Rabska Góra

783

Szczyt w Gorcach, otoczony łukiem Raby, miejscowa nazwa Wierchy

Gorce

217

Radziejowa (B. S±d.)

1266

Najwyższy szczyt Beskidu S±deckiego, zaliczany do Korony Gór Polski. Na górze znajduje się wieża obserwacyjna.

218

Romanka (B. Żyw.)

1366

Góra w Beskidzie Żywieckim o dwóch wierzchołkach, północny nosi nazwę Majcherkowa

219

Rozdziele

1188

Mało wybitny szczyt w Gorcach, znajduj±cy się w długim zachodnim grzbiecie Turbacza, który poprzez Obidowiec i Maciejow± ci±gnie się aż do doliny Raby w Rabce-Zdroju

Gorce

220

Runek

1005

Słabo wyodrębniony wierzchołek w Pa¶mie Lubania w Gorcach, na zachód od jego głównego wierzchołka

Gorce

221

Runek Hubieński

997

Szczyt w Pa¶mie Lubania w Gorcach, pomiędzy Kotelnic± a Runkiem

Gorce

222

Sałasz Wschodni

909

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

223

Sałasz Zachodni

869

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

224

Sarczyn

762

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

225

Sarnowa Góra

513

Beskid Makowski

Beskid Makowski

226

Sitkowa Grapa

653

Beskid Makowski

Beskid Makowski

227

Skalica

623

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

228

Skałka (Kilkuszowa)

830

Gorce

Gorce

229

Skałka (Obidowa)

907

Szczyt w głównym grzbiecie Gorców, który biegnie od Turbacza poprzez Rozdziele, Obidowiec, Groniki, Stare Wierchy, Jaworzynę, Skałkę, Obidow± i Kulakowy Wierch do Przełęczy Sieniawskiej

Gorce

230

Skiełek (Wielka G.)

749

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

231

Skupniówka

649

Beskid Makowski

Beskid Makowski

232

Solnisko

857

Beskid Makowski

Beskid Makowski

233

Solnisko (Gorce)

1183

Szczyt w Gorcach, wznosz±cy się nad miejscowo¶ci± Obidowa. Znajduje się w krótkim bocznym grzbiecie, który odgałęzia się od wzniesienia Rozdziele i poprzez Solnisko i ¦redni Wierch biegnie w zachodnim kierunku.

Gorce

234

Sołtysi Trubacz

815

Gorce

Gorce

235

Sołtysia Góra

816

Beskid Makowski

Beskid Makowski

236

Soska (B. Żyw.)

1067

Beskid Żywiecki (lub Makowski)

Beskid Żywiecki

237

Spalenica

854

Beskid Makowski

Beskid Makowski

238

SpleĽnia

730

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

239

Spyrkowa

711

Wzgórze w Gorcach, wznosz±ce się nad miejscowo¶ciami Podobin i Mszana Górna. Szczyt pokrywaj± pola, co zapewnia dobre widoki i jest to jednocze¶nie popularne miejsce startów paralotniarzy.

Gorce

240

Stare Wierchy

969

Polana i szczyt w Gorcach, znajduj±cy się w głównym grzbiecie odchodz±cym od Turbacza na zachód

Gorce

241

Stołowa Góra

841

Beskid Makowski

Beskid Makowski

242

Stronia

664

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

243

Stronica

606

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

244

Strzebel (niższy)

900

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

245

Strzebel (Szczebel)

977

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

246

Studzionki (Majcherek)

927

Szczyt w Pa¶mie Lubania w Gorcach. Wznosi się po północnej stronie polany Studzionki. Północne stoki opadaj± do doliny Ochotnicy.

Gorce

247

Styrek

799

Gorce

Gorce

248

Suchy Dział

750

Gorce

Gorce

249

Suhora

1000

Szczyt w Gorcach, znajduj±cy się na grzbiecie odchodz±cym od Obidowca w północnym kierunku. Na górze znajduje się obserwatorium astronomiczne.

Gorce

250

Sularzówka

625

Beskid Makowski

Beskid Makowski

251

Surzynówka

816

Beskid Makowski

Beskid Makowski

252

Syrkówka

782

Beskid Makowski

Beskid Makowski

253

Szczałba

657

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

254

Szklarnia

586

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

255

¦liwnik

620

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

256

¦mietarniak

768

Beskid Makowski

Beskid Makowski

257

¦nieżnica

1006

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

258

¦wierczek

743

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

259

¦winna Góra

546

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

260

Tobołczyk

969

Niewybitny szczyt w Gorcach, znajduj±cy się w bocznym grzbiecie odchodz±cym od Obidowca (1106 m) na północ. W grzbiecie tym kolejno znajduj± się: Suhora (1000 m), Tobołów (994 m), Tobołczyk (969 m) i Barczana (765 m).

Gorce

261

Trubacz

803

Gorce

Gorce

262

Trubacz (wyższy)

818

Gorce

Gorce

263

Trzebuńska Góra

626

Beskid Makowski

Beskid Makowski

264

Trzy Kopce

894

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

265

Trzy Korony (Pieniny)

982

Najwyższy szczyt w Pieninach ¦rodkowych, złożony z kilku wierzchołków. Najwyższym jest Okr±glica, na której znajduje się platforma widokowa.

266

Turbacz

1310

Najwyższy szczyt Gorców, zaliczany do Korony Gór Polski. Pod szczytem znajduje się schronisko.

Gorce

267

Turbaczyk

1078

Szczyt w Gorcach, znajduj±cy się na grzbiecie odchodz±cym w północnym kierunku od Turbacza. W grzbiecie tym znajduj± się kolejno: Czoło Turbacza (1259 m), Kopieniec (1080 m), Wierch Spalone (1091 m), Turbaczyk (1078 m) i Basilka (1023 m) z polan± Ł±ki.

Gorce

268

Tylmanowska Góra

603

Szczyt w Gorcach, znajduj±cy się w zakończeniu długiego, wschodniego grzbietu Gorca, który poprzez Wierch Lelonek, przełęcz Wierch Młynne, Żdżar, Goły Wierch, Twarogi, Koziarnię i Wietrznice ci±gnie się aż do Dunajca. Inna nazwa tego szczytu to Koziarnia.

Gorce

269

Uklejna

677

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

270

Urbania Góra

674

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

271

Urwanica (B. Żyw.)

1106

Beskid Żywiecki (lub Makowski)

Beskid Żywiecki

272

Urwisko

677

Beskid Makowski

Beskid Makowski

273

Wdżar

767

Szczyt w pa¶mie ł±cz±cym Lubań z Pieninami

Gorce

274

Wielka Góra (Gorce)

698

Gorce

Gorce

275

Stymberek

600

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

276

Wielki Chocz (SK)

1608

Kulminacja Grupy Wielkiego Chocza i najwyższy szczyt całych Gór Choczańskich w Łańcuchu Tatrzańskim, słow. Veµký Choč. Wielki Chocz leży w zachodniej czę¶ci Gór Choczańskich. W skład masywu wchodz± także: 1. Mały Chocz (słow. Malý Choč, 1465 m) na południe od głównego szczytu, oddzielony od niego haln± przeł±czk± Vráca (1422 m), 2. mało wybitny i zalesiony Zadni Chocz (Zadný Choč, 1288 m) na południowy zachód od Małego Chocza, pod którym istniało w latach międzywojennych małe schronisko turystyczne, tzw. Hviezdoslavova útulňa, 3. widokowy Przedni Chocz (słow. Predný Choč, 1249 m) na południowy-zachód od Zadniego Chocza, oddzielony z kolei od niego przełęcz± Spuątiak (słow. Sedlo Spuątiak, 1095 m).

277

Wielki Krywań (MF, SK)

1709

Najwyższy szczyt Małej Fatry na Słowacji, słow. Veµký Kriváň. Masyw Wielkiego Krywania znajduje się w głównej grani Małej Fatry Krywańskiej, pomiędzy szczytem Pekelník (1609 m) i przełęcz± Snilovské sedlo (1524 m) oddzielaj±c± go od Chleba (drugiego co do wysoko¶ci szczytu Małej Fatry).

278

Wielki Wierch

1007

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

279

Wierch Bystrzaniec

1050

Wypłaszczenie w Gorcach, w południowo-wschodnim (niżej zakręcaj±cym na południowy wschód) grzbiecie Gorca, który poprzez przełęcz Wierch Młynne i Twarogi ci±gnie się aż do Dunajca

Gorce

280

Wierch Stróża

648

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

281

Wierchowa

940

Szczyt w Gorcach, położony na długim grzbiecie odchodz±cym od Turbacza do Rabki, pomiędzy szczytem Bardo (948 m) a Maciejow± (815 m)

Gorce

282

Wierzbanowska Góra

770

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

283

Wiktorów

604

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

284

Witów

723

Pokryte polami wzniesienie w Gorcach, wznosz±ce się nad miejscowo¶ciami Mszana Górna, NiedĽwiedĽ i Podobin

Gorce

285

Zadział

719

Gorce

Gorce

286

Zapadliska

766

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

287

Zapowiednica

823

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

288

Zarębowska Góra

549

Beskid Makowski

Beskid Makowski

289

Zbludzkie Wierchy

820

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

290

Zembalowa

859

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

291

Zęzów

707

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

292

Żar (Kalwaria)

520

Beskid Makowski

Beskid Makowski

293

Żdżar

858

Szczyt w Gorcach, znajduj±cy się w długim, wschodnim grzbiecie Gorca, który poprzez Wierch Lelonek, przełęcz Wierch Młynne, Zdżar, Działek, Goły Wierch, Kopiec i Twarogi ci±gnie się aż do Dunajca. Inna nazwa to Bystra.

Gorce

294

ŻeleĽnica (Podhale)

912

Zalesiony szczyt w Beskidzie Orawsko-Podhalańskim

295

Żmijowa (B. Mały)

585

Beskid Mały

Beskid Mały

296

Żurawnica (BM)

724

Beskid Mały

Beskid Mały

297

Gancarz (Leskowiec)

800

Beskid Mały

298

Groń Jana Pawła II

890

Szczyt w Beskidzie Małym, dawniej Jaworzyna. Obecna nazwa wzięła imię od papieża, który w młodo¶ci wielokrotnie wchodził na tę górę. Pod szczytem znajduje się schronisko.

299

Iłowiec (B. Mały)

471

Beskid Mały

300

Jaszczurowa Góra

777

Beskid Mały

301

Jedlicznik (BM)

543

Beskid Mały

302

Kamień (Ponikiew)

678

Beskid Mały

303

Kapral (B. Mały)

611

Beskid Mały

304

Kurczyna

411

Beskid Makowski

Beskid Makowski

305

Leskowiec (BM)

918

Szczyt w Beskidzie Małym z ładnymi widokami z polany na południe. Pod szczytem znajduje się schronisko.

306

Magurka Ponikiewska

817

Beskid Mały

307

Skalnica (B. Mały)

415

Beskid Mały

308

Suszyce (B. Mały)

591

Beskid Mały

309

Tarnawska Góra (BM)

502

Beskid Mały

310

Tatry (Jaszczurowa, BM)

443

Beskid Mały

311

Upalenisko (B. Mały)

438

Beskid Mały

312

Bukowiński Wierch (Or.)

940

Beskid Orawsko-Podhalański

313

Chabówki

585

Beskid Makowski

Beskid Makowski

314

Cupel

885

Beskid Makowski

Beskid Makowski

315

Czyrniec (B. Żyw.)

1328

Beskid Żywiecki

316

Jasna Góra (B. Żyw.)

1238

Beskid Żywiecki

317

Kuligowa Góra (Or.)

755

Beskid Orawsko-Podhalański

318

Madejowa (Or.)

808

Beskid Orawsko-Podhalański

319

Marcówka

530

Beskid Makowski

Beskid Makowski

320

Markówka (Or.)

827

Beskid Orawsko-Podhalański

321

Paj±ków Wierch (Or.)

934

Beskid Orawsko-Podhalański

322

Wierzchowina (B. Mały)

487

Beskid Mały

323

Złota Grapa (B. Żyw.)

1247

Beskid Żywiecki

324

Babia (Wyspowy)

514

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

325

Borowa Góra

676

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

326

Byniowa

675

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

327

Bystra

670

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

328

D±brówka (Cz. Potok)

600

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

329

Góra Jeżowa

535

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

330

Herby

668

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

331

Okr±g

606

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

332

Banówka (Tatry, SK)

2178

Szczyt leż±cy w grani głównej Tatr Zachodnich, w ich słowackiej czę¶ci, słow. Baníkov. Znajduje się pomiędzy szczytem Pachoł (2167 m), oddzielony od niego Banikowsk± Przełęcz± (2040 m), a Hrub± Kop± (2166 m), od której oddziela go Przełęcz nad Zawratami. Jest najwyższym szczytem Tatr Zachodnich leż±cym w grani głównej oraz czwartym co do wysoko¶ci szczytem Tatr Zachodnich (ustępuj±c Bystrej, Raczkowej Czubie i Barańcowi).

333

Baraniec (Tatry, SK)

2185

Szczyt w słowackiej czę¶ci Tatr Zachodnich, trzeci co do wysoko¶ci szczyt tego pasma, słow. Baranec, Veµký vrch. Znajduje się ok. 2,5 km na południe od grani głównej i jest najwyższym szczytem w bocznej grani Barańców.

334

Białe Skały (Pieniny)

749

Pieniny

335

Brija (PSG, SK)

1000

Pogórze Spisko-Gubałowskie

336

Cierna hora (SK)

1289

Najwyższy szczyt Gór Lewockich na Słowacji

337

Cisówka (Pieniny)

743

Pieniny

338

Czerteż (Pieniny)

774

Pieniny

339

Czoło (Pieniny)

815

Pieniny

340

Flaki (Pieniny)

810

Pieniny

341

Gajna Skała (Pieniny)

782

Pieniny

342

Giewont (Tatry)

1894

Charakterystyczna góra w Tatrach Zachodnich, ¶wietnie widoczna z Zakopanego. Na szczycie znajduje się krzyż.

343

Górków Wierch (PSG)

1046

Graniczne wzniesienie na Pogórzu Spisko-Gubałowskim

344

Groń (Pieniny)

743

Pieniny

345

Hawrań (Tatry B., SK)

2152

Najwyższy szczyt Tatr Bielskich na Słowacji, słow. Havran. Jest to najwyższy wapienny szczyt całych Tatr. Hawrań oddzielony jest na zachodzie od s±siedniego Nowego Wierchu (1999 lub 2009 m) wyraĽn± Hawrani± Przełęcz± (1919 m). Na wschodzie Hawrań graniczy z Płaczliw± Skał± (2142 m), oddzielony Strzystarsk± Przełęcz± (1969 m). Szczyty te razem z Muraniem (na zachód od Nowego Wierchu) tworz± charakterystyczn± grupę, widoczn± m.in. z wielu miejsc w Tatrach Wysokich.

346

Hruby W. (Tatry, SK)

2428

Hruby Wierch, słow. Hrubý vrch - wybitny szczyt w bocznej Grani Hrubego, będ±cej odnog± głównej grani odnogi Krywania. Wznosi się on nad dolinami: Hlińsk±, Młynick± i Niewcyrk±. Jego nazwa pochodzi od kształtu góry i towarzysz±cej mu masywnej (hruby - gruby), szerokiej grani północno-zachodniej.

347

Jakubina (Tatry, SK)

2194

Inaczej Raczkowa Czuba, położony na Słowacji szczyt w Tatrach Zachodnich

348

Jankulakowski W. (PSG)

934

Góra ponad Białk± Tatrzańsk±, na zboczu której zbudowano wyci±gi narciarskie

349

Jędras (Pieniny)

709

Pogórze Spisko-Gubałowskie

350

Kasprowy W. (Tatry)

1987

Bardzo popularny w¶ród turystów szczyt. Na górę można wjechać kolejk±, na szczycie znajduje się restauracja oraz stacja meteorologiczna.

351

Kotelnica (PSG)

917

Góra ponad Białk± Tatrzańsk±, na zboczu której zbudowano wyci±gi narciarskie

352

Krzesanica (Tatry)

2122

Szczyt w grani głównej Tatr Zachodnich, przez któr± przebiega granica polsko-słowacka, słow. Kresanica. Jest najwyższym szczytem zespołu Czerwonych Wierchów. Krzesanica wznosi się nad polsk± Dolin± Miętusi± i słowack± Dolin± Cich±. Od wschodu s±siaduje z Małoł±czniakiem (2096), oddzielona od niego Litworow± Przełęcz± (2037 m), od zachodu z Ciemniakiem (2096), oddzielona Mułow± Przełęcz± (2067 m). Nazwa szczytu pochodzi od północnej ¶ciany zwanej krzesan±.

353

Kuraszowski W. (PSG)

1040

Uznawany za najwyższy szczyt w polskiej czę¶ci Pogórza Spiskiego, choć wyższy jest graniczny Górków Wierch

354

Litwinka (PSG)

902

Góra ponad Białk± Tatrzańsk±, na zboczu której zbudowano wyci±gi narciarskie

355

Ł±czana (Pieniny)

818

Pieniny

356

Łupiska (Pieniny)

659

Pieniny

357

Macelak (Pieniny)

857

Pieniny

358

Malinova hora (PSG, SK)

632

Pogórze Spisko-Gubałowskie

359

Malorovka (PSG)

957

Pogórze Spisko-Gubałowskie

360

Mięguszowiecki (Tatry)

2438

Mięguszowiecki Szczyt, Mięguszowiecki Szczyt Wielki, słow. Veµký Mengusovský ątít - szczyt Tatr Wysokich, znajduj±cy się w grani głównej Tatr na granicy polsko-słowackiej, pomiędzy Cubryn± (oddziela je Hińczowa Przełęcz) a Mięguszowieckim Szczytem Po¶rednim (oddziela je Mięguszowiecka Przełęcz Wyżnia 2340 m n.p.m.). Jest to drugi co do wysoko¶ci szczyt w Polsce (20. w Tatrach) i najwyższy z Mięguszowieckich Szczytów. Jego północna ¶ciana jest najwyższ± ¶cian± w Tatrach o nachyleniu przekraczaj±cym 45°, osi±ga ona 1043 m wysoko¶ci. Szczyt jest dobrze widoczny spod Morskiego Oka.

361

Mużeń (B. Niski)

450

Wzniesienie na północny wschód od Nowego S±cza w Beskidzie Niskim. Na szczycie stoi maszt antenowy.

362

Nowa Góra (Pieniny)

902

Pieniny

363

Ostry Wierch (Pieniny)

851

Pieniny

364

Petrolovka (PSG, SK)

941

Pogórze Spisko-Gubałowskie

365

Pilatówka (PSG)

1004

Pogórze Spisko-Gubałowskie

366

Rysy (Tatry, PL/SK)

2503

Położony w Tatrach Wysokich najwyższy szczyt Polski, zaliczany do Korony Gór Polski oraz Korony Europy. Graniczny wierzchołek Rysów liczy 2499 m, położony w cało¶ci na Słowacji jest o 4 metry wyższy.

367

Rzepisko (PSG, SK)

1259

Najwyższy szczyt Magury Spiskiej na Pogórzu Spisko-Gubałowskim

368

Salatyn (Tatry, SK)

2048

Salatyński Wierch lub Salatyn (słow. Salatín, Salatínsky vrch) - szczyt w słowackich Tatrach Zachodnich, jeden z 6 szczytów należ±cych do tzw. grupy Salatynów. Znajduje się w grani głównej Tatr Zachodnich oddzielaj±cej w tym miejscu Dolinę Rohack± od Doliny Jałowieckiej. W grani tej znajduje się pomiędzy Małym Salatynem (2046 m), od którego oddzielony jest niewielk± Po¶redni± Salatyńsk± Przełęcz± (2012 m), a Brestow± (1934 m), od której oddziela go Skrajna Salatyńska Przełęcz (1870 m). Jego północno-wschodnie stoki opadaj± do Doliny Salatyńskiej.

369

Skoruszyna (SK)

1314

Najwyższy szczyt Skoruszyńskich Wierchów na Pogórzu Skoruszyńskim, słow. Skoruąina. Jest też najwyższym szczytem całego Pogórza Spisko-Gubałowskiego. Na górze znajduje się wieża widokowa.

370

Staroroboc. (Tatry)

2176

Najwyższy szczyt w polskiej czę¶ci Tatr Zachodnich, dawniej także: Starorobociański Szczyt, Klin, Wysoki Wierch, Starorobociański Klin, słow. Klin, Vysoký vrch. Leży w grani głównej Tatr, któr± biegnie granica polsko-słowacka. Od s±siedniego w tej grani na zachód szczytu Kończystego Wierchu oddzielony jest Starorobociańsk± Przełęcz± (1975 m). Od wschodu s±siaduje z nim niewybitny szczyt zwany Siwym Zwornikiem, oddzielony od niego Gaborow± Przełęcz± (1938 m).

371

¦winica (Tatry)

2301

Zwornikowy szczyt w grani głównej Tatr Wysokich o dwóch wierzchołkach, różni±cych się wysoko¶ci± o 10 m, słow. słow. Svinica. Maj±ca kształt szerokiej piramidy skalnej ¦winica jest pierwszym od zachodu wybitnym szczytem (o wybitno¶ci ponad 100 m) Tatr Wysokich i kapitalnym punktem widokowym. Dwa wierzchołki ¦winicy rozdziela przełęcz ? ¦winicka Szczerbina Niżnia (2278 m), opada spod niej Żleb Blatona. Wyższy wierzchołek ma 2301 m i prowadzi na niego szlak turystyczny. Niższy, zwany wierzchołkiem taternickim, ma wysoko¶ć 2291 m i jest niedostępny turystycznie. Niektórzy za trzeci wierzchołek uznaj± też niewybitny garb ¦winickiej Kopy. Punktem zwornikowym, przez który przebiega granica państwowa pomiędzy Polsk± a Słowacj±, jest jej główny wierzchołek. ¦winica leży w miejscu załamania się głównego grzbietu Tatr pod k±tem prostym i odej¶cia bocznej, 9-kilometrowej długo¶ci wschodniej grani ¦winicy zakończonej Wołoszynem. Odcinkiem tej grani od Zawratu poprowadzono szlak Orlej Perci.

372

Ula (Pieniny)

713

Pieniny

373

Wielkie Załonie (Pien.)

618

Pieniny

374

Wierchowina (PSG)

963

Pogórze Spisko-Gubałowskie

375

Wierchy (Pieniny)

681

Pieniny

376

Wysoka (Tatry, SK)

2547

Wysoka, słow. Vysoká - dwuwierzchołkowy szczyt, położony w głównym grzbiecie Tatr, po stronie słowackiej. Wierzchołki maj± prawie równ± wysoko¶ć, a rozdziela je położona około 22 m niżej Przeł±czka w Wysokiej (©trbina vo Vysokej). Masyw Wysokiej położony jest pomiędzy masywami Rysów (rozdziela je przełęcz Waga - sedlo Váha) i Ganku (Gánok - rozdziela je szeroka Rumanowa Przełęcz).

377

Wysokie Skałki (Pien.)

1050

Najwyższy szczyt Pienin, położony na granicy ze Słowacj±, w Małych Pieninach. Zaliczany do Korony Gór Polski. Inna polska nazwa to Wysoka, słow. Vysoké Skalky.

378

Zamkowa Góra (Pien.)

799

Pieniny

379

Żar (Pieniny)

883

Pieniny

380

Bartyzelowa

615

Beskid Makowski

Beskid Makowski

381

Hujdy

820

Beskid Makowski

Beskid Makowski

382

Kiczorka (Mosorne)

1012

Beskid Żywiecki

383

Lachów G. (Zawoja)

695

Beskid Makowski

Beskid Makowski

384

Szczurkowa Grapa

760

Beskid Makowski

Beskid Makowski

385

Tokarniak

710

Gorce

Gorce

386

Adamczykowa

611

Wzgórze na południe od Mszany Dolnej, zaliczane do Gorców

Gorce

387

Barczana

765

Wzniesienie w bocznym grzbiecie Gorców, odchodz±cym od Obidowca (1106 m) na północ. W grzbiecie tym kolejno znajduj± się: Suhora (1000 m), Tobołów (994 m), Tobołczyk (969 m), Barczana (765 m).

Gorce

388

Basilka

1023

Szczyt w Gorcach, wznosz±cy się nad Koninkami, inne nazwy to Basielka lub Wasielka

Gorce

389

Baszta

540

Szczyt w Pa¶mie Lubania w Gorcach. Wznosi się w Tylmanowej, przy uj¶ciu Ochotnicy do Dunajca. Wysoko¶ć względna Baszty nad lustrem wody w Dunajcu wynosi 160 m.

Gorce

390

Borsuczyny

1097

Szczyt w Gorcach, znajduj±cy się w bocznym grzbiecie odchodz±cym od Pasma Gorca poprzez przełęcz Pańska Przechybka w południowo-wschodnim kierunku do doliny Ochotnicy

Gorce

391

Bucznik (Mszana)

598

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

392

Bulówka

733

Szczyt w Pa¶mie Lubania w Gorcach. Znajduje się w bocznym grzbiecie tego pasma, który odgałęzia się w okolicach Pasterskiego Wierchu i poprzez Palenicę i Bulówkę opada w Tylmanowej do Dunajca na osiedlach Gabrysie i Kozielce.

Gorce

393

Chabówka

705

Szczyt w północnej czę¶ci Gorców, na południe od Potaczkowej. Wznosi się ponad miejscowo¶ciami Olszówka, Poręba Wielka i NiedĽwiedĽ.

Gorce

394

Cyrla

912

Szczyt w Pa¶mie Lubania w południowo-wschodniej czę¶ci Gorców. Wznosi się pomiędzy szczytami Bukowinka (935 m) i polan± Studzionki.

Gorce

395

Czechowa Góra

706

Szczyt w Gorcach, wznosz±cy się nad miejscowo¶ciami Poręba Wielka i Konina

Gorce

396

Czertys

968

Szczyt w południowo-wschodnim, tzw. Strzelowskim grzbiecie Gorca w Gorcach. W kolejno¶ci od północy na południe znajduj± się w nim szczyty: MraĽnica (1163 m), Szlagowa (ok. 1010 m), Czertys (968 m) i Szczylowska Góra (937 m).

Gorce

397

Działek (Gorce)

812

Szczyt w Gorcach, w miejscowo¶ci Ochotnica Dolna, inna nazwa to Góra Koń. Wznosi się we wschodnim grzbiecie Gorca, który poprzez Wierch Lelonek, przełęcz Wierch Młynne, Zdżar, Działek, Goły Wierch, Kopiec, Twarogi, Koziarnie i Wietrznice ci±gnie się aż do Dunajca.

Gorce

398

Goły Wierch

781

Szczyt w Gorcach, znajduj±cy się w długim, wschodnim grzbiecie Gorca, który poprzez Wierch Lelonek, przełęcz Wierch Młynne, Zdżar, Goły Wierch, Kopiec i Twarogi ci±gnie się aż do Dunajca. Inna nazwa to Łysa Góra.

Gorce

399

Groniki

1027

Szczyt w głównym grzbiecie Gorców, który biegnie od Turbacza poprzez Rozdziele, Obidowiec, Groniki, Stare Wierchy, Jaworzynę, Skałkę, Obidow± i Kulakowy Wierch do Przełęczy Sieniawskiej

Gorce

400

Groń (Krzyżowa)

768

Szczyt u północnych podnóży głównego grzbietu Gorców, położony na zachód od Koninek

Gorce

401

Jaworzyna Ligasowska

1065

Szczyt w pa¶mie Lubania w Gorcach, znajduj±cy się w grzbiecie pomiędzy wschodnim wierzchołkiem Lubania a Marszałkiem (828 m)

Gorce

402

Jaworzynka Lubomierska

1026

Szczyt w Gorcach na północnym krańcu długiego grzbietu odbiegaj±cego od Turbacza do przełęczy Przysłop

Gorce

403

Jaworzyny

1096

Mało wybitny szczyt w Pa¶mie Lubania w Gorcach, pomiędzy Kudowskim Wierchem (1024 m) a zachodnim wierzchołkiem Lubania (1211 m)

Gorce

404

Kiełba¶na

955

Mało wybitny wierzchołek w północnej grani Kudłonia w Gorcach

Gorce

405

Kobylica

648

Wzniesienie w Gorcach ponad wsi± Konina, znajduj±ce się w grzbiecie oddzielaj±cym dolinę Mszanki od doliny Porębianki i Koniny. W grzbiecie tym kolejno z północny na południe wyróżnia się wzniesienia: Kocia Górka, Spyrkowa (711 m), Witów (723 m), Kobylica (648 m) i Pieronka.

Gorce

406

Kocia Górka

602

Pokryte polami wzgórze w Gorcach, wznosz±ce się na południe od miejscowo¶ci Mszana Górna

Gorce

407

Kopa (Gorce)

1032

Szczyt w Gorcach, znajduj±cy się w grzbiecie odchodz±cym od Kudłonia w północno-zachodnim kierunku do miejscowo¶ci Konina

Gorce

408

Kopia Górka

476

Wzniesienie w w Pa¶mie Lubania w Gorcach, położone na północny zachód od miejscowo¶ci Kro¶cienko nad Dunajcem

Gorce

409

Kopiec

820

Szczyt w Gorcach, znajduj±cy się w długim, wschodnim grzbiecie Gorca, który poprzez Wierch Lelonek, przełęcz Wierch Młynne, Żdżar, Działek, Goły Wierch, Kopiec, Twarogi, Koziarnię i Wietrznice ci±gnie się aż do Dunajca

Gorce

410

Kopieniec

1080

Szczyt w Gorcach, znajduj±cy się w grzbiecie opadaj±cym z Turbacza na północ

Gorce

411

Kozerowa Góra

888

Niski szczyt w Gorcach, góruj±cy nad wsi± Lubomierz, inna nazwa Kozyrowa

Gorce

412

Krzyżowa

778

Szczyt u północnych podnóży głównego grzbietu Gorców. Znajduje się w bocznym ramieniu odbiegaj±cym od Wirchów w północno-zachodnim kierunku do Poręby Wielkiej. Inne szczyty w tym masywie to Ostra (765 m) i Groń (768 m).

Gorce

413

Kudowski Wierch

1024

Mało wybitny szczyt w Pa¶mie Lubania w Gorcach

Gorce

414

Lanckorona

746

Szczyt w Gorcach, znajduj±cy się u północnych podnóży masywu Gorc, niedaleko na zachód od Przełęczy Przysłop, przy drodze Mszana - Zabrzeż

Gorce

415

Lubań Wsch.

1211

Niższy wierzchołek najwyższego szczytu Pasma Lubania w południowo-wschodniej czę¶ci Gorców. Lubań posiada dwa wierzchołki - wyższy zachodni (1225 m) i niższy wschodni (1211 m), zwany też ¦rednim Groniem. Pomiędzy nimi znajduje się rozległa polana, z której ¶wietnie widać Tatry. Na szczycie zachodnim znajduje się wieża widokowa.

Gorce

416

Łysa Góra (Luboń)

616

Szczyt we wschodnim grzbiecie masywu Lubonia Wielkiego w Beskidzie Wyspowym. Inna nazwa to Laskowa.

Beskid Wyspowy

417

Łysa Góra Wsch.

612

Szczyt we wschodnim grzbiecie masywu Lubonia Wielkiego w Beskidzie Wyspowym. Inna nazwa to Laskowa.

Beskid Wyspowy

418

Magurki

1108

Szczyt w Gorcach, znajduj±cy się w bocznym grzbiecie pasma Gorca. Na górze znajduje się wieża widokowa.

Gorce

419

Makowica

857

Szczyt w Pa¶mie Lubania w Gorcach. Znajduje się w północno-wschodnim grzbiecie wschodniego wierzchołka Lubania (1211 m). Grzbiet ten poprzez Pasterski Wierch (1100 m), Czerteż (995 m), Makowicę i Basztę (440 m) opada w widły Dunajca i Ochotnicy w miejscowo¶ci Tylmanowa.

Gorce

420

Markowy Groń

638

Gorce

Gorce

421

MraĽnica

1163

Szczyt w południowo-wschodnim, tzw. Strzelowskim grzbiecie Gorca w Gorcach. W kolejno¶ci od północy na południe znajduj± się w nim szczyty: MraĽnica (1163 m), Szlagowa (ok. 1010 m), Czertys (968 m) i Szczylowska Góra (937 m).

Gorce

422

Ostra (Gorce)

765

Szczyt u północnych podnóży głównego grzbietu Gorców. Znajduje się w bocznym ramieniu odbiegaj±cym od Wirchów w północno-zachodnim kierunku do Poręby Wielkiej, między Krzyżow± (778 m) i Groniem (768).

Gorce

423

Palenica (Tylmanowa)

822

Szczyt w Pa¶mie Lubania w Gorcach. Znajduje się w bocznym grzbiecie tego pasma, który odgałęzia się w okolicach Pasterskiego Wierchu i poprzez Palenicę i Bulówkę opada w Tylmanowej do Dunajca.

Gorce

424

Pieronka

737

Wzniesienie w Gorcach ponad wsi± Konina, znajduj±ce się w grzbiecie oddzielaj±cym dolinę Mszanki od doliny Porębianki i Koniny. W grzbiecie tym kolejno z północny na południe wyróżnia się wzniesienia: Kocia Górka, Spyrkowa (711 m), Witów (723 m), Kobylica (648 m) i Pieronka.

Gorce

425

Piwowary

608

Gorce

Gorce

426

Przysłopek

1123

Niewybitny szczyt w Gorcach, znajduj±cy się w grzbiecie pomiędzy przełęcz± Borek (1009 m) a Kudłoniem (1276 m)

Gorce

427

Skałka Zach. (Obidowa)

905

Szczyt w głównym grzbiecie Gorców, który biegnie od Turbacza poprzez Rozdziele, Obidowiec, Groniki, Stare Wierchy, Jaworzynę, Skałkę, Obidow± i Kulakowy Wierch do Przełęczy Sieniawskiej

Gorce

428

Skrzyńczyska

752

Szczyt w Gorcach, położony na południe od miejscowo¶ci Zasadne

Gorce

429

Starmachowski Groń

766

Wzniesienie w Gorcach, w okolicach wsi Poręba Wielka

Gorce

430

Suchy Wierch

1043

Niewybitny szczyt w Gorcach, znajduj±cy się na krótkim grzbiecie odbiegaj±cym od Turbacza w północno-zachodnim kierunku. W grzbiecie tym, poczynaj±c od Turbacza (1310 m) kolejno znajduj± się: Czoło Turbacza (1259 m), Suchy Groń (1043 m) oraz Czarne Błota (963 m).

Gorce

431

Surówki (Krzysie)

898

Osiedle położone na grzbiecie między Luboniem Wielkim i Luboniem Małym

Beskid Wyspowy

432

Szczylowska Góra

937

Szczyt w południowo-wschodnim grzbiecie Gorca w Gorcach. W kolejno¶ci od północy na południe znajduj± się w nim szczyty: MraĽnica (1163 m), Szlagowa (1010 m), Czertys (968 m) i Szczylowska Góra (937 m). Inna nazwa to Palenica.

Gorce

433

Szlagowa

1010

Szczyt w południowo-wschodnim grzbiecie Gorca w Gorcach. W kolejno¶ci od północy na południe znajduj± się w nim szczyty: MraĽnica (1163 m), Szlagowa (1010 m), Czertys (968 m) i Szczylowska Góra (937 m). Inna nazwa to Palenica.

Gorce

434

¦redni Wierch

1122

Szczyt w Gorcach, wznosz±cy się nad miejscowo¶ci± Obidowa. Znajduje się w krótkim bocznym grzbiecie, który odgałęzia się od wzniesienia Rozdziele i poprzez Solnisko i ¦redni Wierch biegnie w zachodnim kierunku.

Gorce

435

Tobołów

994

Niewybitny szczyt w Gorcach, znajduj±cy się w bocznym grzbiecie odchodz±cym od Obidowca na północ, między Suhor± i Tobołczykiem

Gorce

436

Turkówka

885

Szczyt w Pa¶mie Lubania, w południowo-wschodniej czę¶ci Gorców. Jest to pierwsze w kierunku od Przełęczy Knurowskiej na wschód wzniesienie w tym pa¶mie.

Gorce

437

Twarogi

839

Szczyt w Gorcach, znajduj±cy się w długim, wschodnim grzbiecie Gorca, który poprzez Wierch Lelonek, przełęcz Wierch Młynne, Zdżar, Goły Wierch, Twarogi, Koziarnię i Wietrznice ci±gnie się aż do Dunajca

Gorce

438

Wierch Lelonek

955

Szczyt w Gorcach, znajduj±cy się w długim, wschodnim (niżej zakręcaj±cym na południowy wschód) grzbiecie Gorca, który poprzez przełęcz Wierch Młynne i Twarogi ci±gnie się aż do Dunajca

Gorce

439

Wierch Spalone

1091

Szczyt w Gorcach, znajduj±cy się na grzbiecie odbiegaj±cym od Turbacza na północ. Kolejne szczyty w tym grzbiecie (poczynaj±c od Turbacza) to: Czoło Turbacza (1259 m), Kopieniec (1080 m), Wierch Spalone (1091 m), Turbaczyk (1078 m) i kulminacja polany Ł±ki (1023 m).

Gorce

440

Wietrznice

534

Szczyt w Gorcach, znajduj±cy się w zakończeniu długiego, wschodniego grzbietu Gorca, który poprzez Wierch Lelonek, przełęcz Wierch Młynne, Zdżar, Goły Wierch, Kopiec, Twarogi, Koziarnię i Wietrznice ci±gnie się aż do Dunajca

Gorce

441

Wirchy

835

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Gorców w masywie Szumi±cej (841 m), od której oddzielony jest płytkim obniżeniem (819 m). Od położonego na południe Barda (948 m) szczyt oddzielony jest także płytk± przełęcz± (796 m). Przez Wirchy biegnie granica pomiędzy miastem Rabk±-Zdrój a gmin± Mszana Dolna.

Gorce

442

Wysznia

1107

Szczyt w Gorcach, położony na grzbiecie odchodz±cym od Kiczory w południowym kierunku do Łopusznej

Gorce

443

Bartoszówka

955

Gorce

Gorce

444

Czerteż (Gorce)

995

Gorce

Gorce

445

Czubak

793

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

446

Forędówka

929

Gorce

Gorce

447

Fr±czków Groń

780

Gorce

Gorce

448

Gębowa

910

Gorce

Gorce

449

Grapa (Zarębek)

818

Gorce

Gorce

450

Grzędowa

915

Gorce

Gorce

451

Kobyla Głowa

716

Gorce

Gorce

452

Kosarzyska

688

Gorce

Gorce

453

Kro¶nica

728

Gorce

Gorce

454

Królewska (Lubomierz)

651

Gorce

Gorce

455

Księży Wierch

866

Gorce

Gorce

456

Niżna Góra

738

Gorce

Gorce

457

Ostrysz

705

Gorce

Gorce

458

Pisarzowa

949

Gorce

Gorce

459

Skalisty Gronik

874

Gorce

Gorce

460

Sucha

1082

Gorce

Gorce

461

Zarębek

820

Gorce

Gorce

RangePeaks reached

Beskid Makowski

6 / 64

Beskid Mały

0 / 7

Beskid Wyspowy

7 / 134

Beskid Żywiecki

0 / 3

Gorce

11 / 156

Total

24 / 364(c) 2010 - 2018 Robert Celiński, Byledobiec Anin