RunCalc DocumentationFAQLoginRegister
UsersRacesMapsMountains

User: Robert Celiński (admin)

Type: peaks

Description: Góry ¦więtokrzyskie

RunCalc version: portal

Visible: public

Mountain range/group ID: 10Open peaks map

Back to mountain ranges
Peaks in this range/group reached by: Jaroslaw Matuszczak (jarmat79)
Click column header to sort
NPeak nameAltitudePeak infoRangeReached

0

Adachowa Góra

300

Wzgórza Koneckie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

1

Agata

608

Łysogóry w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

2

Altana

408

Najwyższe wzniesienie województwa mazowieckiego, należ±ce do Garbu Gielniowskiego położone na Wzgórzach Niekłańsko-Bliżyńskich, na Wyżynie Kieleckiej, pomiędzy wsiami Ciechostowice i Hucisko

Wzgórza w Polsce

3

Babia Góra

312

Góry ¦więtokrzyskie

Góry ¦więtokrzyskie

4

Barania (Oblęgorskie)

427

Wzniesienie w Pa¶mie Oblęgorskim w Górach ¦więtokrzyskich, od południa pocięte głębokimi w±wozami. Na szczycie znajduje się wieża triangulacyjna.

Góry ¦więtokrzyskie

5

Barania (Zbrzańskie)

318

Pasmo Zbrzańskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

6

Barcza

465

Szczyt w Pa¶mie Klonowskim w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

7

Belnia

362

Pasmo Zgórskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

8

Biała Góra

386

Zalesiony szczyt w Pa¶mie Masłowskim w Górach ¦więtokrzyskich, leż±cy na północ od Kielc, a na zachód od Domaniówki

Góry ¦więtokrzyskie

9

Bolmińska

313

Grz±by Bolmińskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

10

Brodowa

330

Grz±by Bolmińskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

11

Bukowa Góra

484

Najwyższy szczyt w Pa¶mie Klonowskim w Górach ¦więtokrzyskich. Składa się z dwóch wierzchołków, o wysoko¶ci 484 m i 465 m - ten niższy nosi nazwę Cerle.

Góry ¦więtokrzyskie

12

Bukowska Góra

277

Szczyt w Górach ¦więtokrzyskich ponad Kunowem

Góry ¦więtokrzyskie

13

Chełmowa Góra

351

Najwyższy szczyt Pasma Pokrzywiańskiego w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

14

Chełmy

375

Pasmo Bielińskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

15

Ciosowa

365

Wzniesienie we Wzgórzach Tumlińskich w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

16

Czerwona

328

Wzniesienie w Pa¶mie Bolechowickim Gór ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

17

Czostek

429

Pasmo Klonowskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

18

Czubatka

327

Szczyt inaczej zwany Bochenieck± Gór±, który wznosi się w Górach ¦więtokrzyskich ponad Bocheńcem

Góry ¦więtokrzyskie

19

D±brówka

440

Szczyt w Pa¶mie Masłowskim w Górach ¦więtokrzyskich, stanowi±cy północn± odnogę wschodniej czę¶ci grzbietu Klonówki

Góry ¦więtokrzyskie

20

Dobrzeszowska Góra

367

Szczyt w Pa¶mie Dobrzeszowskim w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

21

Domaniówka

418

Szczyt w Pa¶mie Masłowskim w Górach ¦więtokrzyskich, zlokalizowany pomiędzy podkieleck± D±brow± a miejscowo¶ci± Masłów Pierwszy

Góry ¦więtokrzyskie

22

Drogosiowa

447

Pasmo Bielińskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

23

Duża Skała

444

Pasmo Bielińskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

24

Dymińska

385

Pasmo Posłowicko-Dymińskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

25

Galicowa

291

Wzgórza Sobkowsko-Korytnickie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

26

Glinianki

336

Najwyższy szczyt Grzyw Korzeczkowskich w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

27

Góra Hałasa

393

Szczyt w Pa¶mie Dymińskim, na górze znajduje się dostrzegalnia przeciwpożarowa

Góry ¦więtokrzyskie

28

Grodowa Góra

395

Wzgórza Tumlińskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

29

Grzebień

318

Pasmo Cisowskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

30

Hoża

289

Góry ¦więtokrzyskie

Góry ¦więtokrzyskie

31

Hucisko

347

Pasmo Orłowińskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

32

Hucka Góra

547

Łysogóry w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

33

Igrzyczna

358

Pasmo Ociesęckie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

34

Jabłonna

313

Zalesione wzniesienie w Pa¶mie Daleszyckim Gór ¦więtokrzyskich. Przy południowo-wschodnich podnóżach góry znajduje się nieczynny kamieniołom, w którym można ogl±dać odsłonięcia wapieni dewońskich.

Góry ¦więtokrzyskie

35

JaĽwina

361

Pasmo Ociesęckie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

36

Jedlnica

304

Grz±by Bolmińskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

37

Jelenia Góra

275

Wzgórza Koneckie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

38

Jeleniowska Góra

533

Pasmo Jeleniowskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

39

Jotkowa

279

Góry ¦więtokrzyskie

Góry ¦więtokrzyskie

40

Kamieniarska Góra

330

Wzgórza Koneckie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

41

Kamieniec

400

Wzgórza Kołomańskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

42

Kamienna

328

Góry ¦więtokrzyskie

Góry ¦więtokrzyskie

43

Kamienna (Posł.)

366

Zalesione wzniesienie w Pa¶mie Posłowickim Gór ¦więtokrzyskich, położone na terenie Kielc

Góry ¦więtokrzyskie

44

Kamienna (Sierad.)

379

Wzgórze w Pa¶mie Sieradowickim Gór ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

45

Kamień

399

Wzgórza Tumlińskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

46

Kamień Michniowski

435

Wzgórze w Pa¶mie Sieradowickim Gór ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

47

Kamieńska Góra

386

Sztuczne wzgórze powstałe jako zwałowisko zewnętrzne Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów

Wzgórza w Polsce

48

Kamionki

422

Pasmo Orłowińskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

49

Kiełki

452

Pasmo Orłowińskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

50

Klonówka

473

Grzbiet we wschodniej czę¶ci Pasma Masłowskiego w Górach ¦więtokrzyskich. Ci±gnie się na długo¶ci 3 km od wsi Masłów Drugi na zachód po przełom Lubrzanki na wschód.

Góry ¦więtokrzyskie

51

Komorowiec

319

Pasmo Cisowskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

52

Kopalniana Góra

347

Płaskowyż Suchedniowski w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

53

Krzemionka (Masł.)

389

Szczyt w Pa¶mie Masłowskim w Górach ¦więtokrzyskich, znajduj±cy się na północ od Kielc

Góry ¦więtokrzyskie

54

Krzemionka (Orłow.)

338

Pasmo Orłowińskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

55

Księża Skała

550

Łysogóry w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

56

Lubienia

298

Wzgórze na Płaskowyżu Suchedniowskim w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

57

Łysa Góra

595

Inaczej zwany ¦więtym Krzyżem, drugi najwyższy szczyt Gór ¦więtokrzyskich. Na górze znajduje się maszt oraz klasztor.

Góry ¦więtokrzyskie

58

Łysica

612

Najwyższy szczyt Gór ¦więtokrzyskich, leż±cy w Łysogórach, zaliczany do Korony Gór Polski oraz Diademu Polskich Gór. Potoczna nazwa to Góra ¦więtej Katarzyny.

Góry ¦więtokrzyskie

59

Małzna

378

Pasmo Cisowskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

60

Miejska (Bolechow.)

332

Zalesione wzniesienie w Pa¶mie Bolechowickim Gór ¦więtokrzyskich. Po południowo-wschodniej stronie góry znajduje się szpital.

Góry ¦więtokrzyskie

61

Miejska (Klonowskie)

426

Szczyt w Pa¶mie Klonowskim Gór ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

62

Milechowska

335

Grz±by Bolmińskie w Górach ¦więtokrzyskich. W południowej ¶cianie znajduje się jaskinia krasowa o długo¶ci około 17 metrów nazwana Piekło Milechowy.

Góry ¦więtokrzyskie

63

Napękowska Góra

343

Pasmo Orłowińskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

64

Okr±glica

320

Bolechowicki Grzbiet w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

65

Osicowa Góra

334

Wzgórza Koneckie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

66

Osieczyńska Góra

407

Płaskowyż Suchedniowski w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

67

Ostra Górka

318

Pasmo Cisowskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

68

Ostre Górki

304

Wzgórze na Płaskowyżu Suchedniowskim w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

69

Otrocz

375

Zalesione wzniesienie w Pa¶mie Daleszyckim Gór ¦więtokrzyskich. Na wschodnim zboczu góry znajduje się kompleks narciarski.

Góry ¦więtokrzyskie

70

Patrol

388

Najwyższe wzniesienie Pasma Zgórskiego w Górach ¦więtokrzyskich, położone jest w jego wschodniej czę¶ci

Góry ¦więtokrzyskie

71

Perlikowa

419

Pasmo Orłowińskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

72

Perzowa

396

Góra Perzowa - szczyt w Pa¶mie Oblęgorskim Gór ¦więtokrzyskich, położony pomiędzy wsiami KuĽniaki i Hucisko

Góry ¦więtokrzyskie

73

Pier¶cienica

367

Szczyt w Pa¶mie Posłowicko-Dymińskim Gór ¦więtokrzyskich. Pier¶cienicę potocznie nazywa się Skoczni± ze względu na nieistniej±c± już skocznię narciarsk± o punkcie konstrukcyjnym K-60. Na północno-wschodnim zboczu zbudowano stok narciarski.

Góry ¦więtokrzyskie

74

Plebańska

342

Pasmo Zgórskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

75

Pruskowa

368

Pasmo Zgórskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

76

Psarska Góra

415

Pasmo Klonowskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

77

Radostowa

451

Szczyt w pa¶mie Łysogór w Górach ¦więtokrzyskich. Na północno-zachodnim stoku góry znajduje się trasa narciarska, a na szczycie - pozostało¶ci wieży triangulacyjnej.

Góry ¦więtokrzyskie

78

Rzepka

357

Góry Chęcińskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

79

Salkowa

308

Pasmo Daleszyckie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

80

Sieradowska Góra

399

Wzgórze w Pa¶mie Sieradowickim w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

81

Sikorza

361

Góry ¦więtokrzyskie

Góry ¦więtokrzyskie

82

Siniewska Góra

449

Najwyższe wzniesienie w Pa¶mie Oblęgorskim w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

83

Skalna Góra

321

Wzgórza Niekłańsko-Bliżyńskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

84

Skalna Górka

399

Wzgórza Kołomańskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

85

Skała

363

Pasmo Bielińskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

86

Skałka

338

Pasmo Orłowińskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

87

Skałka (Miedziana)

316

Jedno ze wzniesień Wzgórz Tumlińskich w Gór ¦więtokrzyskich, położone ponad wsi± Miedziana Góra

Góry ¦więtokrzyskie

88

Skoszyńska Góra

451

Pasmo Jeleniowskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

89

Słowiec

438

Pasmo Orłowińskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

90

Sosnowica

413

Wzgórza Tumlińskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

91

Sosnówka

320

Góry Chęcińskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

92

Sterczyna

338

Pasmo Ociesęckie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

93

Stołowa Góra

423

Pasmo Cisowskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

94

Szczytniak

554

Najwyższy szczyt Pasma Jeleniowskiego w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

95

Sztymber

530

Łysogóry w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

96

¦winia (Brzech.)

350

Pasmo Brzechowskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

97

¦winia Góra

390

Płaskowyż Suchedniowski w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

98

Telegraf

408

Najwyższy szczyt pasma Posłowicko-Dymińskiego. Na szczycie stoi maszt radiowy o wysoko¶ci 60 m, a na zboczu góry znajduje się stok narciarski z wyci±giem krzesełkowym.

Góry ¦więtokrzyskie

99

Topolowa Góra

358

Wzgórza Koneckie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

100

Trójeczna Góra

361

Szczyt w Pa¶mie Masłowskim w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

101

Truskolaska

448

Wysunięty najbardziej na wschód szczyt Pasma Jeleniowskiego w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

102

Wał

365

Pasmo Orłowińskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

103

Wał Małacentowski

405

Płaskie, długie wzniesienie Pasma Bielińskiego w Górach ¦więtokrzyskich, położone około 5 km na południe od ¦więtego Krzyża, w okolicach miejscowo¶ci Małacentów

Góry ¦więtokrzyskie

104

Wesołówka

469

Szczyt w Pa¶mie Jeleniowskim Gór ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

105

Wierzejska

375

Szczyt w Pa¶mie Masłowskim Gór ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

106

Wi¶niówka

470

Szczyt w Pa¶mie Masłowskim w Górach ¦więtokrzyskich. Na zachodnim zboczu góry znajduje się kamieniołom piaskowców kwarcytowych.

Góry ¦więtokrzyskie

107

Witosławska Góra

491

Szczyt w Pa¶mie Jeleniowskim Gór ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

108

Włochy

427

Najwyższe wzniesienie Pasma Cisowskiego w Górach ¦więtokrzyskich, położone na północ od Cisowa

Góry ¦więtokrzyskie

109

Wrze¶nia

370

Szczyt w Pa¶mie Cisowskim w Górach ¦więtokrzyskich. Jest to dwuwierzchołkowe wzniesienie, z niższego wierzchołka ku zachodowi i północy odgałęziaj± się boczne grzbiety: Komorowiec (319 m) i Ostra Górka (343 m).

Góry ¦więtokrzyskie

110

Wsiowa

367

Pasmo Zelejowskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

111

Wykień

404

Wzgórza Tumlińskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

112

Wykus

320

Płaskowyż Suchedniowski w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

113

Wysokówka

412

Pasmo Orłowińskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

114

Wzgórza Sobkowskie

298

Wzgórza Sobkowsko-Korytnickie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

115

Zalasna

321

Wzniesienie w Pa¶mie Dymińskim Gór ¦więtokrzyskich, inna nazwa to Mójecka (od wsi Mójcza u jej zachodnich podnóży)

Góry ¦więtokrzyskie

116

Zamczysko

422

Pasmo Orłowińskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

117

Zamkowa

360

Szczyt w Górach Chęcińskich, zaliczanych do Gór ¦więtokrzyskich. Na górze znajduje się zamek z XIII wieku, który jest dobrze widoczny z trasy S7

Góry ¦więtokrzyskie

118

Zelejowa

372

Wzniesienie w Pa¶mie Zelejowskim w Górach ¦więtokrzyskich. Znajduje się na północ od Chęcin.

Góry ¦więtokrzyskie

119

Zielona

372

Pasmo Zgórskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

120

Żakowa

352

Pasmo Zelejowskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

121

Żarnowica

313

Góry ¦więtokrzyskie

Góry ¦więtokrzyskie

122

Żarnowa Góra

315

Wzgórze na Płaskowyżu Suchedniowskim w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

123

Berberysówka

279

Wzniesienie w Pa¶mie Bolechowickim w Górach ¦więtokrzyskich. Znajduj± się tu stare wyrobiska górnicze, gdzie pozyskiwano galenę (minerał z gromady siarczków), a obecnie na zachodnim zboczu eksploatowane s± złoża wapieni dewońskich.

Góry ¦więtokrzyskie

124

Biesiak

381

Zalesiony szczyt w Pa¶mie Posłowickim Gór ¦więtokrzyskich, położony na terenie Kielc

Góry ¦więtokrzyskie

125

Brusznia

312

Wzniesienie w Górach ¦więtokrzyskich, w Pa¶mie Kadzielniańskim. Położone na terenie Kielc, około 5 km od centrum miasta.

Góry ¦więtokrzyskie

126

Chełm

399

Najdalej na zachód wysunięte wzniesienie Pasma Klonowskiego Gór ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

127

Dalnia

310

Wzniesienie Pasma Kadzielniańskiego w Górach ¦więtokrzyskich, położone na terenie Kielc

Góry ¦więtokrzyskie

128

Kolejowa

287

Góra Kolejowa - zalesione wzniesienie w zachodniej czę¶ci Pasma Posłowickiego Gór ¦więtokrzyskich, położone na terenie Kielc

Góry ¦więtokrzyskie

129

Grabina

312

Wzniesienie Pasma Kadzielniańskiego w Górach ¦więtokrzyskich, położone na terenie Kielc

Góry ¦więtokrzyskie

130

Kobyla Góra

391

Zalesione wzniesienie w Górach ¦więtokrzyskich, leż±ce między Łysogórami a Pasmem Jeleniowskim

Góry ¦więtokrzyskie

131

Lisie Jamy

336

Wzgórze na Płaskowyżu Suchedniowskim w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

132

Miedzianka

354

Szczyt w Górach ¦więtokrzyskich, stanowi±cy zachodni kraniec Grzbietu Chęcińskiego. Nazwa pochodzi od występuj±cych tu rud miedzi. W zboczach Miedzianki znajduje się dużo szybów kopalnianych.

Góry ¦więtokrzyskie

133

Ostra (Posłowskie)

350

Zalesione wzniesienie w Pa¶mie Posłowickim Gór ¦więtokrzyskich, położone na terenie Kielc

Góry ¦więtokrzyskie

134

Psie Górki

310

Bezle¶ne wzniesienie Pasma Kadzielniańskiego Gór ¦więtokrzyskich, położone kilometr na południe od centrum Kielc

Góry ¦więtokrzyskie

135

Stokowa

292

Szczyt dawniej zwany Białogońsk± Gór± - najbardziej na zachód wysunięte wzniesienie Pasma Kadzielniańskiego Gór ¦więtokrzyskich, położone na terenie Kielc

Góry ¦więtokrzyskie

136

¦winia Góra (Kielce)

346

Najwyższe wzniesienie Wzgórz Szydłówkowskich, leż±ce na wschodniej granicy Kielc

Góry ¦więtokrzyskie

137

Fajna Ryba

347

Najwyższe naturalne wzniesienie województwa łódzkiego, położone na terenie gminy Przedbórz, w obrębie Pasma Przedborsko-Małogoskiego oraz Przedborskiego Parku Krajobrazowego, wchodz±ce w skład północnej Wyżyny Przedborskiej. U stóp wzniesienia leży miejscowo¶ć Góry Mokre.

Wzgórza w Polsce

RangePeaks reached

Góry ¦więtokrzyskie

0 / 135

Wzgórza w Polsce

0 / 3

Total

0 / 138(c) 2010 - 2018 Robert Celiński, Byledobiec Anin