RunCalc DocumentationFAQLoginRegister
UsersRacesMapsMountains

User: Robert Celiński (admin)

Type: peaks

Description: Sudety Zachodnie - Góry Izerskie, Karkonosze, Rudawy Janowickie, Góry Kaczawskie

RunCalc version: portal

Visible: public

Mountain range/group ID: 1Open peaks map

Back to mountain ranges
Peaks in this range/group reached by: Przemysław Demków (Przemek)
Click column header to sort
NPeak nameAltitudePeak infoRangeReached

0

Babiniec

998

Szczyt w Karkonoszach w obrębie ¦l±skiego Grzbietu

Karkonosze

1

Baraniec

723

Góra położona w południowo-¶rodkowej czę¶ci Gór Kaczawskich, w ¶rodkowej czę¶ci Grzbietu Południowego

Góry Kaczawskie

2

Biały Wierch (CZ)

1033

Karkonosze

Karkonosze

3

Bielec

871

Wzniesienie położone w ¶rodkowej czę¶ci Rudaw Janowickich, na zachód od Przełęczy Rędzińskiej, około 6,5 km na północny wschód od centrum Kowar

Rudawy Janowickie

4

Bila Skala (CZ)

964

Góra w czeskiej czę¶ci Gór Izerskich, niem. Heidstein

Góry Izerskie

5

Bobrzak

839

Szczyt w Rudawach Janowickich, niem. Bibersberg. Bobrzak wraz z Rudnikiem stanowi jedn± z dwóch kulminacji południowo-zachodniej czę¶ci głównego grzbietu Rudaw Janowickich. Od strony północnej, od Skalnika, oddziela go Przełęcz pod Bobrzakiem, od wschodniej jest oddzielony Rozdrożem pod Bobrzakiem od Wilkowyi.

Rudawy Janowickie

6

Bożniak

613

Szczyt we wschodniej czę¶ci Grzbietu Południowego Gór Kaczawskich, niem. Moosberg. Położony w krótkim grzbiecie bocznym, odchodz±cym od Barańca ku północnemu wschodowi, między Barańcem a Gór± Połom.

Góry Kaczawskie

7

Bramka

500

Niewysokie, rozległe, kilkuwierzchołkowe wzniesienie w Rudawach Janowickich, niem. Kloebers Denkmal

Rudawy Janowickie

8

Braunov vrch (CZ)

1222

Karkonosze

Karkonosze

9

Browarówka

510

Jeden z sze¶ciu szczytów Gór Sokolich w Rudawach Janowickich, położony najdalej ku południowemu zachodowi, niem. Brauer Berg

Rudawy Janowickie

10

BrzeĽnik

555

Wzniesienie w Rudawach Janowickich, w pa¶mie Wzgórz Karpnickich

Rudawy Janowickie

11

Bucza Góra

671

Rudawy Janowickie

Rudawy Janowickie

12

Buczek

456

Jeden z sze¶ciu szczytów Gór Sokolich w Rudawach Janowickich, położony najdalej ku zachodowi, niem. Buchberg

Rudawy Janowickie

13

Bucznik

450

Wzniesienie w Rudawach Janowickich, w pa¶mie Wzgórz Karpnickich

Rudawy Janowickie

14

Bukowa (Czarnów)

755

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Rudaw Janowickich. Leży w ramieniu odchodz±cym od głównego grzbietu w kierunku wschodnim. Od zachodu od Wilkowyi oddziela j± Przełęcz pod Wilkowyj±, natomiast od strony wschodniej, od Jaworowej, oddziela j± obniżenie bez nazwy.

Rudawy Janowickie

15

Bukowiec (CZ)

1005

Wzniesienie w czeskiej czę¶ci Górach Izerskich, czes. Bukovec, niem. Buchberg

Góry Izerskie

16

Bukowa (Buchen)

550

Wzniesienie w Rudawach Janowickich, na południe od Wzgórz Karpnickich, niem. Buchen Berg

Rudawy Janowickie

17

Bukowinka

621

Rozległe wzniesienie o rozci±gło¶ci wschód-zachód z kilkoma kulminacjami, znajduj±ce się w północnej czę¶ci Grzbietu Wschodniego Gór Kaczawskich

Góry Kaczawskie

18

Cerna Skala (CZ)

1039

Černá Skála - Karkonosze

Karkonosze

19

Cerna Studnice (CZ)

869

Černá Studnice - Góry Izerskie

Góry Izerskie

20

Chełmiec (Wałb.)

851

Góra wznosz±ca się nad Wałbrzychem, niem. Hochwald. Według klasyfikacji Korony Gór Polski jest to najwyższy szczyt Gór Wałbrzyskich, choć w praktyce wyższa jest Borowa.

21

Cicha Równia

1002

Szczyt w Górach Izerskich, w Grzbiecie Wysokim, niem. Theisenhübel, czes. Tichá rovina

Góry Izerskie

22

Ciemniak

699

Wzniesienie w Górach Izerskich, w Grzbiecie Kamienickim, dawniej nazywana Gór± Mgieł, niem. Nebelberg

Góry Izerskie

23

Czarcia Góra (CZ)

1021

Szczyt w czeskich Karkonoszach, po czesku Čertova hora

Karkonosze

24

Czarna Góra (CZ)

1299

Góra w czeskich Karkonoszach, czes. Černá hora, niem. Schwarzenberg, Spiegelkoppe. Na południowo-wschodnim zboczu położony jest o¶rodek narciarski, w którego skład wchodzi kolej gondolowa, któr± można dojechać na górę z miejscowo¶ci Jańskie ŁaĽnie. Na szczycie góry znajduje się nadajnik telewizyjny.

Karkonosze

25

Czarna Góra (Izerskie)

965

Szczyt w Górach Izerskich, położony w Wysokim Grzbiecie

Góry Izerskie

26

Czarna Kopa

1407

Szczyt w głównej grani Karkonoszy, czes. Svorová hora, niem. Schwarze Koppe

Karkonosze

27

Czartowiec

552

Wzniesienie w Rudawach Janowickich, w obrębie Wzgórz Karpnickich, niem. Drescher Koppe

Rudawy Janowickie

28

Czepiec

825

Góry Izerskie

Góry Izerskie

29

Czerniawska Kopa

776

Szczyt w Górach Izerskich, niem. Dresslerberg

Góry Izerskie

30

Czerwone Skałki

948

Góry Izerskie

Góry Izerskie

31

Czeskie Kamienie

1416

Szczyt w pa¶mie Karkonoszy (¦l±ski Grzbiet) oraz grupa skał o tej samej nazwie. Czes. Muľské kameny, niem. Mannsteine. Wraz z leż±cymi na wschodzie ¦l±skimi Kamieniami tworz± rozległ± kulminację grzbietu.

Karkonosze

32

Czoło

1269

Szczyt w głównej grani Karkonoszy, wschodnie zwieńczenie Kowarskiego Grzbietu, czes. Čelo, niem. Kammsteig

Karkonosze

33

Długi Grzebień (CZ)

1085

Szczyt w Karkonoszach, czes. Dlouhý hřeben, niem. Langerberg

Karkonosze

34

Dłużec

867

Wzniesienie w Górach Izerskich, niem. Langeberg, Langerberg

Góry Izerskie

35

Dłużyna

465

Wzniesienie w Rudawach Janowickich, w obrębie Wzgórz Karpnickich

Rudawy Janowickie

36

Dudziarz

652

Szczyt w Południowym Grzbiecie Gór Kaczawskich, między Straconk± a Przełęcz± Radomiersk±, niem. Galgenberg

Góry Kaczawskie

37

Dział Izerski

904

Niewielkie wzniesienie w Górach Izerskich między Hal± Izersk± a Przełęcz± Szklarsk±. Wiedzie tędy szosa ze schroniska Orle do Jakuszyc oraz droga gruntowa w kierunku granicy państwa.

Góry Izerskie

38

Dzicza Góra

881

Jeden z najwyższych szczytów w Rudawach Janowickich, niem. Sauberg

Rudawy Janowickie

39

Góra Parkowa

550

Wzniesienie położone w południowo-zachodniej czę¶ci Rudaw Janowickich, na południe od Wzgórz Karpnickich. Od BrzeĽnika, na południowym zachodzie, oddziela go Przełęcz pod BrzeĽnikiem. Na wschodzie ł±czy się z Bukow±, a na północnym zachodzie z Bramk±. Wznosi się na północ od centrum Kowar.

Rudawy Janowickie

40

Góra Połom

667

Szczyt w pobliżu miejscowo¶ci Wojcieszów, w Górach Kaczawskich, niem. Kitzelberg. Połom leży na lewym brzegu Kaczawy, nad Wojcieszowem Górnym, na zakończeniu krótkiego grzbiety bocznego, odchodz±cego od Barańca w Południowym Grzbiecie ku północnemu wschodowi.

Góry Kaczawskie

41

Graniczna

887

Góry Izerskie

Góry Izerskie

42

Granicznik

875

Granitowa skała w Górach Izerskich, położona jest około 7 minut drogi zielonym szlakiem od Schroniska Orle

Góry Izerskie

43

Grapa

627

Szczyt w Południowym Grzbiecie Gór Kaczawskich, pomiędzy masywem Chro¶nickich Kop, od których oddziela go Przełęcz Chro¶nicka, a Przełęcz± Widok

Góry Kaczawskie

44

Gruszkowska Góra

535

Wzniesienie w Rudawach Janowickich, w obrębie Wzgórz Karpnickich, niem. Martins Stein

Rudawy Janowickie

45

Harrahovy kam. (CZ)

1421

Harrachovy kameny (niem. Harrachsteine) - wzniesienie w czeskiej czę¶ci Karkonoszy

Karkonosze

46

Herlikovicki Zaly (CZ)

958

Karkonosze

Karkonosze

47

Holubnik (CZ)

1071

Szczyt w czeskich Górach Izerskich, niem. Taubenhaus

Góry Izerskie

48

Hrebinek (CZ)

699

Karkonosze, górka w Harrahovie

Karkonosze

49

Izera (CZ)

1122

Szczyt w czeskich Górach Izerskich, czes. Jizera, niem. Siechhübel

Góry Izerskie

50

Izerskie Garby

1084

Szczyt w Wysokim Grzbiecie Gór Izerskich, niem. Weisser Steinrücken, Weiss Flins

Góry Izerskie

51

Jagoda

743

Szczyt Rudawach Janowickich, niem. Hedwigsberg

Rudawy Janowickie

52

Jaksin (CZ)

1115

Szczyt w czeskich Karkonoszach, czes. Jakąín

Karkonosze

53

Janova Skala (CZ)

1002

Szczyt w czeskich Karkonoszach, czes. Janova skála

Karkonosze

54

Jańska Góra

565

Rudawy Janowickie

Rudawy Janowickie

55

Jastrzębiec

792

Szczyt w Górach Izerskich, niem. Geierberg. Leży we wschodniej czę¶ci Grzbietu Kamienickiego Gór Izerskich, na wschód od Rozdroża Izerskiego. Wyrasta pomiędzy Piaszczyst± na południowym zachodzie a Gaikiem na wschodzie. Wraz z Gaikiem i Kopaniem tworzy rozległy, wydłużony masyw.

Góry Izerskie

56

Javor (CZ)

1001

Góra w czeskiej czę¶ci Karkonoszy, niem. Urlaskoppe

Karkonosze

57

Jaworowa

760

Szczyt w Rudawach Janowickich, niem. Lauschberg

Rudawy Janowickie

58

Jeleni hora (CZ)

1171

Szczyt w Karkonoszach w obrębie masywu Czarnego Grzbietu, niem. Löwenberg

Karkonosze

59

Jeleni stran (CZ)

1018

Szczyt w czeskich Górach Izerskich, czes. Jelení stráň, niem. Törmelfelsen

Góry Izerskie

60

Jeleni vrch (CZ)

1023

Szczyt w czeskiej czę¶ci Karkonoszy, czes. Jelení vrch, niem. Bönischberg

Karkonosze

61

Jeszted (CZ)

1012

Najwyższy szczyt Grzbietu Jesztedzkiego o charakterystycznym stożkowym kształcie, zwieńczony strzelist± wież±, czes. Jeątěd, niem. Jeschken. Leży na południowy zachód od Liberca w północnych Czechach. O¶rodek sportów narciarskich, kompleks skoczni narciarskich, trasy zjazdowe.

Grzbiet Jesztedzki

62

Kahleberg (DE)

905

Szczyt położony na obszarze niemieckich Rudaw

Rudawy

63

Kamenec (CZ)

1238

Karkonosze

Karkonosze

64

Kamienica

973

Najwyższy szczyt Grzbietu Kamienickiego Gór Izerskich, niem. Kemnitzberg. Położona jest w ¶rodkowej czę¶ci Grzbietu Kamienickiego. Odchodz± od niej trzy ramiona. Na północny zachód odchodzi ramię z Dłużcem, Wysok± i zakończone Sępi± Gór± nad ¦wieradowem-Zdrój. Na północ odchodzi najkrótsze ramię z Kowalówk±, Tłoczyn± i Huciank± oraz ¦wierczkiem. Ku południowemu wschodowi odchodzi najdłuższe ramię, skręcaj±ce póĽniej na wschód, z Piaszczyst±, Jastrzębcem, Gaikiem, Kopaniem, Kozi± Szyj±, Wrzosówk± i Ciemniakiem.

Góry Izerskie

65

Kamiennik (Luboch)

1294

Szczyt górski położony w zachodniej czę¶ci Karkonoszy, na granicy państwowej z Czechami, czes. Luboch, niem. Wasserkoppe. Położony w zachodniej czę¶ci ¦l±skiego Grzbietu, pomiędzy Szrenic± na wschodzie a Mumlawskim Wierchem na zachodzie.

Karkonosze

66

Kazalnica (Kopa)

620

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

67

Klucz (CZ)

760

Klucz (czes. Klíč, niem. Kleis) - strzelisty szczyt w Górach Łużyckich (czes. Luľické hory, niem. Zittauer Gebirge)

Góry Łużyckie

68

Kobyła (Izerskie)

906

Szczyt w Górach Izerskich, w Grzbiecie Wysokim, na północny zachód od Przełęczy Szklarskiej

Góry Izerskie

69

Kobyła (Kaczawskie)

626

Szczyt położony jest w Południowym Grzbiecie Gór Kaczawskich, między Przełęcz± Widok a Ogierem, niem. Altes Pferd

Góry Kaczawskie

70

Kocierz

929

Szczyt w Karkonoszach w obrębie ¦l±skiego Grzbietu, czes. Kacirske Kamene, Kočiči Kamene, niem. Katzenstein. Jest najdalej na zachód wysuniętym szczytem polskich Karkonoszy i jednym z najdalej wysuniętych na zachód szczytów całych Karkonoszy. Stromo opada ku Przełęczy Szklarskiej.

Karkonosze

71

Kopa

1377

Szczyt w Karkonoszach, inaczej Czarna Kopa lub Mała Kopa, niem. Kleine Koppe. Jest kulminacyjnym punktem Kompleksu Narciarskiego Kopa i znajduje się tu pocz±tek tras narciarskich. Na górę można wjechać z Karpacza kolej± krzesełkow± Kopa.

Karkonosze

72

Kopa nad Moren±

1390

Karkonosze

Karkonosze

73

Kopań

757

Góra we wschodniej czę¶ci Grzbietu Kamienickiego Gór Izerskich, niem. Huttenbusch. Wyrasta pomiędzy Gaikiem na zachodzie a Kozi± Szyj± na wschodzie. Ku północy od Kopania odchodzi boczne ramię ze Smolnikiem.

Góry Izerskie

74

Koprivnik (CZ)

1046

Szczyt w Karkonoszach, czes. Kopřivník

Karkonosze

75

Koralowa Góra

1039

Karkonosze

Karkonosze

76

Kotel (Kocioł, CZ)

1435

Karkonosze

Karkonosze

77

Kowalówka

889

Szczyt w Grzbiecie Kamienickim Gór Izerskich, niem. Schmiedelsberg

Góry Izerskie

78

Kozi Grzbiet

945

Szczyt w Grzbiecie Wysokim Gór Izerskich, niem. Ziegenkamm

Góry Izerskie

79

Kozia Szyja

748

Szczyt w Grzbiecie Kamienickim Gór Izerskich, niem. Ziegenhalsberg

Góry Izerskie

80

Kozie Górki

645

Szczyt w południowym grzbiecie Szubienicznej w Rudawach Janowickich

Rudawy Janowickie

81

Kravi hora (CZ)

1071

Szczyt w Karkonoszach w obrębie Lasockiego Grzbietu, niem. Kuhberg

Karkonosze

82

Krogulec

988

Szczyt w Grzbiecie Wysokim Gór Izerskich, niem. Theisensteine

Góry Izerskie

83

Krowia

613

Szczyt w Rudawach Janowickich, niem. Kuch Berg. Leży w ramieniu odchodz±cym od głównego grzbietu w kierunku wschodnim, na jego południowo-wschodnim zakończeniu. Na północy ł±czy się z masywem Jaworowej.

Rudawy Janowickie

84

Krowia Kopa

930

Góry Izerskie

Góry Izerskie

85

Krzyżna Góra

654

Szczyt Rudawach Janowickich, jeden z dwóch tzw. Cycków Bardotki w Górach Sokolich (drugi to Sokolik). Niemiecka nazwa Kreuzberg.

Rudawy Janowickie

86

Kufel

589

Wzniesienie w zachodniej czę¶ci Grzbietu Kamienickiego Gór Izerskich. Wyrasta z bocznego ramienia, odchodz±cego ku północy od Dłużca.

Góry Izerskie

87

Landeskrone (DE)

419

Stożkowa góra położona na południowy zachód od Görlitz w Niemczech - wygasły od 30 milionów lat wulkan powstały w okresie paleogenu. Na szczycie znajduje się zameczek, wieża Bismarcka oraz nadajnik telewizyjny.

Landeskrone

88

Lastek

638

Dwuwierzchołkowy szczyt, najwyższy w masywie Chro¶nickich Kop, w Południowym Grzbiecie Gór Kaczawskich. Niemiecka nazwa Hölleberge. Położony pomiędzy Ptasi± a Kazalnic±.

Góry Kaczawskie

89

Lesni hora (CZ)

1128

Karkonosze

Karkonosze

90

Leszczyniec

604

Mało wybitny szczyt w Południowym Grzbiecie Gór Kaczawskich, między Ziemskim Kopczykiem a Straconk±, niem. Galgenberg

Góry Kaczawskie

91

Le¶niak (Kaczaw.)

677

Szczyt w Północnym Grzbiecie Gór Kaczawskich

Góry Kaczawskie

92

Le¶nica

665

Szczyt w Południowym Grzbiecie Gór Kaczawskich, leż±cy pomiędzy Łys± Gór± a Grap±, niem. Stangeberg

Góry Kaczawskie

93

Lisia Góra (CZ)

1363

Szczyt w czeskiej czę¶ci pasma Karkonoszy, czes. Liąčí hora, niem. Fuchsberg. Położony około 3 km na południowy zachód od Pecu pod ¦nieżk± (czes. Pec pod Sněľku), w bocznym grzbiecie odchodz±cym od Czeskiego Grzbietu w masywie Luční hory.

Karkonosze

94

Lisiak

435

Szczyt w Rudawach Janowickich, w obrębie Wzgórz Karpnickich, niem. Lange Berg. Na południu, poprzez bezimienn± przełęcz ł±czy się z Dłużyn±, a na północy góruje nad doln± czę¶ci± wsi Karpniki.

Rudawy Janowickie

95

Li¶ciasta

755

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Rudaw Janowickich, niem. Laubberg. Leży w krótkim ramieniu odchodz±cym na południe od Bukowej.

Rudawy Janowickie

96

Lubrza

666

Szczyt w Grzbiecie Wschodnim Gór Kaczawskich, leż±cy w jego zachodniej czę¶ci. Niemiecka nazwa Waldberg. Wraz z NiedĽwiedzimi Skałkami, Skib± i Lisiank± tworzy wyraĽnie wyodrębniony masyw. Na północny zachód od Lubrzy położony jest niewielki masyw Grodzik.

Góry Kaczawskie

97

Lwia Góra

718

Szczyt w pa¶mie Rudaw Janowickich, w Górach Strużnickich. Leży w ramieniu odchodz±cym od Dziczej Góry w kierunku północno-zachodnim, w stronę Gór Sokolich. Wznosi się pomiędzy ¦wini± Gór± a bezimienn± kulminacj±, na której znajduje się grupa skał Fajka.

Rudawy Janowickie

98

Łabski Szczyt

1471

Szczyt na Głównym Grzbiecie Karkonoszy (wierzchowinie), w zachodniej czę¶ci ¦l±skiego Grzbietu, pomiędzy Szrenic± na zachodzie a ¦nieżnymi Kotłami na wschodzie, czes. Violík lub Labský ątít, niem. Veilchenstein lub Veilchenspitze. Przez partie podszczytowe przebiega granica polsko-czeska, natomiast sam wierzchołek leży po jej polskiej stronie. W okolicy Łabskiego Kotła, na północnym stoku, znajduje się schronisko PTTK Pod Łabskim Szczytem.

Karkonosze

99

Ł±czna Góra (CZ)

1555

Szczyt w czeskiej czę¶ci pasma Karkonoszy, czes. Luční hora, niem. Hochwiesenberg. Drugi pod względem wysoko¶ci szczyt Karkonoszy i Czech, najwyższy szczyt znajduj±cy się cał± swoj± powierzchni± w Czechach.

Karkonosze

100

Łom

815

Góry Izerskie

Góry Izerskie

101

Łup

662

Rudawy Janowickie

Rudawy Janowickie

102

Łużec

1055

Szczyt w Górach Izerskich, położony w zachodniej czę¶ci Wysokiego Grzbietu, na wschód od Stogu Izerskiego, niem. Flinsberger Kamm

Góry Izerskie

103

Łysa

490

Jeden z sze¶ciu wierzchołków Gór Sokolich w Rudawach Janowickich, położony najdalej ku północy, nad Bobrem, który tworzy zakole wokół Łysej, niem. Kahlenberg

Rudawy Janowickie

104

Łysa Góra (CZ)

1344

Szczyt w zachodnich Karkonoszach, w Czeskim Grzbiecie, czes. Lysá hora, niem. Kahleberg. Leży pomiędzy wzniesieniami Pleąivec na zachodzie i Kotel na wschodzie. Na stokach znajduje się schronisko Dvoračky. U stóp góry leży o¶rodek narciarski w miejscowo¶ci Rokytnice nad Jizerou.

Karkonosze

105

Łysa Góra (Kaczaw.)

708

Wzniesienie nad Dziwiszowem i Płoszczyn± od południa oraz Chro¶nic± od północy, w zachodniej czę¶ci Południowego Grzbietu Gór Kaczawskich, między przełęcz± Widok (Kapella) a Chro¶nickimi Kopami, niem. Blücher-Höhe

Góry Kaczawskie

106

Łysocina

1188

Najwyższy szczyt Lasockiego Grzbietu w Karkonoszach, na granicy polsko-czeskiej, czes. Lysečina, niem. Kolbenberg

Karkonosze

107

Mała Góra

728

Szczyt w zachodniej czę¶ci Gór Izerskich, niem. Kleinerberg

Góry Izerskie

108

Mały Szyszak

1440

Szczyt na głównej wierzchowinie Karkonoszy (¦l±skim Grzbiecie), czes. Malý ©iąák, niem. Kleine Sturmhaube

Karkonosze

109

Mały Wołek

774

Niezbyt wybitna kulminacja w Rudawach Janowickich, położona na północnym zboczu Wołka, niem. Kleine Ochsen Berg

Rudawy Janowickie

110

Marciniec

624

Niewielki masyw o kilku wierzchołkach w północnej czę¶ci Grzbietu Wschodniego w Górach Kaczawskich, niem. Marienstein, Martenstein

Góry Kaczawskie

111

Marciszówek

522

Rudawy Janowickie

Rudawy Janowickie

112

Martwy Wierch (CZ)

1059

Szczyt w Karkonoszach, 3 km na północ od Harrachova, czes. Mrtvý vrch, niem. Weifserberg

Karkonosze

113

Ma¶lak (Folwarczna)

715

Szczyt Gór Kaczawskich w Południowym Grzbiecie, oddzielony od masywu Skopca i Barańca Przełęcz± Komarnick±

Góry Kaczawskie

114

Mechovinec (CZ)

1081

Karkonosze

Karkonosze

115

Medwiedin (CZ)

1235

Szczyt w czeskiej czę¶ci Karkonoszy, położony na północny zachód od miejscowo¶ci Szpindlerowy Młyn, czes. Medvédín, niem. Schüsselberg

Karkonosze

116

Mężykowa

543

Szczyt w Rudawach Janowickich, w obrębie Wzgórz Karpnickich, niem. Kittner Berg

Rudawy Janowickie

117

Miedziane Skały

542

Szczyt w północnej czę¶ci Rudaw Janowickich, niem. Chaussyhöhe

Rudawy Janowickie

118

Mnichy

694

Rudawy Janowickie

Rudawy Janowickie

119

Mravenecnik (CZ)

1005

Szczyt w Karkonoszach w obrębie Lasockiego Grzbietu, czes. Mravenečník

Karkonosze

120

Mrowiec

513

Szczyt w Rudawach Janowickich, w obrębie Wzgórz Karpnickich

Rudawy Janowickie

121

Mumlawski Wierch

1217

Szczyt w Karkonoszach w obrębie ¦l±skiego Grzbietu, czes. Mumlavská hora, niem. Mummelberg

Karkonosze

122

NiedĽwiednik (Wysoka)

817

Góry Izerskie

Góry Izerskie

123

NiedĽwiedzie Skałki

657

Szczyt w Grzbiecie Wschodnim Gór Kaczawskich, leż±cy w jego ¶rodkowej czę¶ci, niem. Barstein

Góry Kaczawskie

124

Ogier (Łysa Góra)

646

Szczyt w Południowym Grzbiecie Gór Kaczawskich, położony między Grap± i Ma¶lakiem, niem. Altes Pferd

Góry Kaczawskie

125

Okole

718

Szczyt w Grzbiecie Północnym Gór Kaczawskich, najwyższy w okolicy, wraz z Le¶niakiem tworzy rozległy masyw. Krótko po 1945 nosił nazwę Ogule, niem. Hogolie.

Góry Kaczawskie

126

Ołowiana

658

Szczyt w ¶rodkowej czę¶ci Gór Ołowianych, pomiędzy Różank± a Turzcem w Grzbiecie Południowym Gór Kaczawskich, niem. Bleiberge

Góry Kaczawskie

127

Opaleniec

825

Szczyt w Górach Izerskich, w północnej czę¶ci Wysokiego Grzbietu, niem. Brandhöhe

Góry Izerskie

128

Orlica (G. Orlickie)

1084

Najwyższy szczyt polskiej czę¶ci Gór Orlickich (zaliczany do Korony Gór Polski) i Sudetów ¦rodkowych, niem. Hohe Menze lub Hohe Mense, czes. Vrchmezí. Szczyt graniczny, leży na europejskim dziale wodnym pomiędzy zlewiskami Morza Bałtyckiego i Morza Północnego.

129

Ostra

653

Rudawy Janowickie

Rudawy Janowickie

130

Ostra (Spitz Berg)

486

Rudawy Janowickie

Rudawy Janowickie

131

Ostroga

1090

Szczyt w Karkonoszach, mało wybitne wzniesienie w zachodniej czę¶ci ¦l±skiego Grzbietu, poniżej ¦nieżnych Kotłów

Karkonosze

132

Owcza Góra

586

Szczyt w Rudawach Janowickich, niem. Schaf Berg

Rudawy Janowickie

133

Pańska Wysoczka

658

Szczyt w centralnej czę¶ci Północnego Grzbietu Gór Kaczawskich, we wschodniej czę¶ci masywu Okola, między Okolem a ¦wierkami, niem. Güntherhöhe

Góry Kaczawskie

134

Penkavci vrch (CZ)

1105

Szczyt w Karkonoszach w północnej czę¶ci grzbietu Ruľohorská hornatina, czes. Pěnkavčí vrch, niem. Pinkenberg

Karkonosze

135

Pevnost (CZ)

1012

Szczyt w Karkonoszach, 3 km na północ od miejscowo¶ci Szpindlerowy Młyn, niem. Festungshübel

Karkonosze

136

Piaskowa

586

Najwyższy szczyt Hutniczego Grzbietu w Rudawach Janowickich, niem. Sand Berg

Rudawy Janowickie

137

Piaszczysta

785

Szczyt w ¶rodkowej czę¶ci Grzbietu Kamienickiego Gór Izerskich, niem. Hochstein, Leopoldsbaude

Góry Izerskie

138

Pielgrzymy

1204

Forma skał granitowych w Karkonoszach o wysoko¶ci dochodz±cej do 25 m, niem. Dreisteine. Pielgrzymy położone s± we wschodniej czę¶ci ¦l±skiego Grzbietu, na jego północno-wschodnim zboczu, na południe od Borowic.

Karkonosze

139

Plesivec (CZ)

1210

Karkonosze

Karkonosze

140

Płonica

507

Szczyt w Rudawach Janowickich, w obrębie Wzgórz Karpnickich, niem. Martins Stein

Rudawy Janowickie

141

Podmokła

1001

Szczyt w Górach Izerskich, położony w zachodniej czę¶ci Wysokiego Grzbietu, niem. Tiefengrundkamm

Góry Izerskie

142

Pokrzywna

638

Rudawy Janowickie

Rudawy Janowickie

143

Poledni Kameny (CZ)

1006

Góry Izerskie

Góry Izerskie

144

Poręba

671

Najwyższy szczyt Grzbietu Wschodniego Gór Kaczawskich, niem. Gross Hau lub Grosshau

Góry Kaczawskie

145

Pradziad (CZ)

1491

Pradziad (czes. Praděd, niem. Altvater) - najwyższy szczyt w pa¶mie Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník) oraz w całych Sudetach Wschodnich. Na górze znajduje się wieża retransmisyjna RTV.

146

Pramenac (CZ)

909

Szczyt położony na obszarze czeskich Rudaw, czes. Pramenáč

Rudawy

147

Predni Zaly (CZ)

1019

Szczyt w czeskiej czę¶ci Karkonoszy, czes. Přední ®alý, niem. Vorderer Heidelberg

Karkonosze

148

Preisleruv Kopec (CZ)

1035

Karkonosze

Karkonosze

149

Przednia Kopa

1114

Szczyt w najwyższej centralnej czę¶ci Wysokiego Grzbietu Gór Izerskich, niem. Cornelsberg

Góry Izerskie

150

Przedział

1063

Wybitny szczyt w Karkonoszach, w obrębie ¦l±skiego Grzbietu, niem. Scheitberg

Karkonosze

151

Ptacinec (CZ)

950

Karkonosze

Karkonosze

152

Ptasia

626

Szczyt stanowi±cy północno-zachodni± kulminację Chro¶nickich Kop w Południowym Grzbiecie Gór Kaczawskich, w Sudetach Zachodnich, pomiędzy Czernick± Gór± a Lastkiem. Inna nazwa to Ptasiak, niem. Vogelkippe.

Góry Kaczawskie

153

Ptasiak

1046

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie ¦l±skiego Grzbietu, niem. Vogelsberg

Karkonosze

154

Radlica

403

Szczyt w Rudawach Janowickich, w pa¶mie Wzgórz Karpnickich

Rudawy Janowickie

155

Radunia

573

Drugi wyodrębniony szczyt w Masywie ¦lęży, po wojnie zwany Sępi± Gór±, niem. Geiersberg

156

Ralsko (CZ)

696

Kopulasty szczyt ¦redniogórza Czeskiego z ruinami zamku na szczycie

¦redniogórze Czeskie

157

Rogacz

617

Szczyt w północnej czę¶ci Grzbietu Wschodniego w Górach Kaczawskich, niem. Reh-Berg. Leży między Marcińcem a Dłużkiem, w grzbiecie ci±gn±cym się na zachód od Bukowinki poprzez Marciniec, Rogacz, Dłużek, Chmielarz, Polankę, Trzciniec, Zadorę i Lipn± nad Wojcieszowem.

Góry Kaczawskie

158

Różanka

628

Wzniesienie w Górach Ołowianych, w pobliżu Janowic Wielkich, zaliczane do Gór Kaczawskich, niem. Rosenbaude

Góry Kaczawskie

159

Rudnik

853

Szczyt w południowo-zachodniej czę¶ci Rudaw Janowickich, w południowej czę¶ci grzbietu głównego, na południowy zachód od wzniesienia Bobrzak, około 3,6 km na południowy wschód od centrum Kowar

Rudawy Janowickie

160

Rudy Grzbiet

945

Szczyt w Górach Izerskich, w Wysokim Grzbiecie, niem. Rotenflosskamm

Góry Izerskie

161

Ruzova hora (CZ)

1390

Szczyt w Karkonoszach, w północnej czę¶ci grzbietu Růľohorská hornatina, czes. Růľová hora, niem. Rosenberg

Karkonosze

162

Serin (CZ)

1027

Karkonosze

Karkonosze

163

Sępia Góra

829

Szczyt w Górach Izerskich, leż±cy ponad ¦wieradowem-Zdrój. Jest to ostatni na zachodzie szczyt Grzbietu Kamienickiego. Na górze znajduje się Biały Kamień - grupa granito-gnejsowych skałek z duż± zawarto¶ci± kwarcu. Ze skał roztacza się widok na Góry Izerskie i Pogórze Izerskie.

Góry Izerskie

164

Sielna Kopa

888

Góry Izerskie

Góry Izerskie

165

Sine Skałki

1122

Szczyt w Grzbiecie Wysokim Gór Izerskich, czes. Modré kameny, niem. Blaue Steine

Góry Izerskie

166

Skalnik

945

Najwyższy szczyt Rudaw Janowickich (należ±cy do Korony Gór Polski), posiadaj±cy dwa wierzchołki. Na niższym, południowo-zachodnim, znajduje się szereg okazałych skałek o fantazyjnych kształtach, z których szczytowa Ostra Mała (niem. Freie Koppe) udostępniona jest wykutymi w skale stopniami i zwieńczona platform± widokow±. Na zboczach góry znajduj± się rumowiska skalne - gołoborza.

Rudawy Janowickie

167

Skalny Stół

1282

Najwyższy szczyt Kowarskiego Grzbietu w Karkonoszach, na jego zachodnim krańcu, czes. Tabule, Klepý, niem. Tafelstein. Leży na granicy polsko-czeskiej. Na południe opada stromo ku Przełęczy Sowiej. Na wschodzie płytka przełęcz Siodło oddziela go od Czoła. Ku północnemu zachodowi odchodzi boczny grzbiet z Krucz± Kop± nad Karpaczem oraz Buław± nad Sowi± Dolin±.

Karkonosze

168

Skiba (Kaczaw.)

601

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

169

Skopiec

724

Według klasyfikacji Korony Gór Polski jest to najwyższy szczyt Gór Kaczawskich, jednak według innych pomiarów ma wysoko¶ć 719 m n.p.m. i wyższe od niego w tym pa¶mie s± Baraniec i Folwarczna

Góry Kaczawskie

170

Słonecznik

1423

Formacja skalna w pa¶mie Karkonoszy, na zachód od Kotła Wielkiego Stawu, na północnym zboczu Smogorni, niem. Mittagstein

Karkonosze

171

Smedawska hora (CZ)

1084

Szczyt w czeskiej czę¶ci Gór Izerskich, czes. Smědavská hora, niem. Wittigberg

Góry Izerskie

172

Smogornia

1489

Szczyt na głównej grani Karkonoszy (¦l±ski Grzbiet), czes. Stříbrný hřbet, niem. Mittagsberg. Położony jest we wschodniej czę¶ci ¦l±skiego Grzbietu. Na zachodzie ł±czy się z Tępym Szczytem, na wschodzie z Równi± pod ¦nieżk±.

Karkonosze

173

Smrek (CZ)

1124

Szczyt na zachodnim krańcu Wysokiego Grzbietu Gór Izerskich, czes. Smrk, niem. Tafelfichte. Ma dwa wierzchołki oddzielone ledwo zauważaln± przeł±czk±. Jest najwyższym szczytem czeskiej czę¶ci Gór Izerskich.

Góry Izerskie

174

Snezne Vezicky (CZ)

1070

Skalna formacja w czeskiej czę¶ci Gór Izerskich, czes. Sněľné věľičky, niem. Haindorfer Schwarzer Berg

Góry Izerskie

175

Sokolik

642

Drugi co do wysoko¶ci szczyt w Sokolich Górach, w Rudawach Janowickich, niem. Forst Berg lub Forstberg. Jeden z tzw. Cycków Bardotki, drugi to Krzyżna Góra, od której oddziela go Przeł±czka.

Rudawy Janowickie

176

Sokolnik

1384

Szczyt w Karkonoszach w zachodniej czę¶ci ¦l±skiego Grzbietu, czes. Sokolník niem. Tefelsteinpaltte, Falkensteine. Położony jest w północno-zachodniej czę¶ci ¦l±skiego Grzbietu pomiędzy Szrenic± na zachodzie a Łabskim Szczytem na wschodzie. Od północy pomiędzy Szrenicę, Sokolnik i Łabski Szczyt wcięte jest rozległe, podmokłe obniżenie - Szrenicki Kocioł. Od południa rozci±ga się Labská louka - szerokie spłaszczenie ł±cz±ce ¦l±ski Grzbiet z Czeskim Grzbietem, na którym znajduj± się Ľródła Łaby.

Karkonosze

177

Sołtysie Skały

695

Szczyt w centralnej czę¶ci Północnego Grzbietu Gór Kaczawskich, w masywie Okola, między Le¶niakiem a Okolem, niem. Scholzenstein

Góry Kaczawskie

178

Sowia Górka

558

Szczyw w Rudawach Janowickich, niem. Eulen Hügel. Leży w bocznym ramieniu, odchodz±cym od masywu Wielkiej Kopy ku północnemu wschodowi, a dokładniej od Mnichów, pomiędzy dolinami Mienicy i Sierniawy. W ramieniu tym, na północ od Sowiej Górki znajduj± się Owcza Góra, Ostra i Marciszówek nad Bobrem w Marciszowie.

Rudawy Janowickie

179

Stoh (CZ)

1315

Karkonosze

Karkonosze

180

Stóg Izerski

1105

Jeden z najwyższych szczytów Gór Izerskich, położony na zachodnim krańcu Wysokiego Grzbietu, w pobliżu granicy polsko-czeskiej. Często używa się skróconej nazwy Stóg, czes. Stoh, niem. Heufuder.

Góry Izerskie

181

Straconka (Kaczaw.)

611

Szczyt w Południowym Grzbiecie Gór Kaczawskich, między Leszczyniec a Dudziarzem, niem. Galgenberg

Góry Kaczawskie

182

Stribrne navrsi (CZ)

1433

Szczyt w czeskiej czę¶ci Karkonoszy, tuż przy granicy z Polsk±, czes. Stříbrné návrąí

Karkonosze

183

Stróżnik

808

Szczyt w Rudawach Janowickich, niem. Wache Berg. Leży w bocznym ramieniu, ł±cz±cym masyw Wielkiej Kopy z Dzicz± Gór± w głównym grzbiecie Rudaw Janowickich. Na północnym zachodzie opada do Przełęczy Rędzińskiej, a od południowego wschodu ł±czy się z masywem Wielkiej Kopy.

Rudawy Janowickie

184

Struhadlo (CZ)

1002

Szczyt w czeskiej czę¶ci Karkonoszy, niem. Kläuselberg

Karkonosze

185

Studena (CZ)

989

Karkonosze

Karkonosze

186

Studzienna Góra (CZ)

1554

Szczyt w czeskiej czę¶ci Karkonoszy, na południowy zachód od ¦nieżki, w ¶rodkowej czę¶ci wierzchowiny Karkonoszy we wschodniej czę¶ci Czeskiego Grzbietu, czes. Studniční hora lub Studničná hora, niem. Brunnenberg, Brandkoppe lub Steinboden

Karkonosze

187

Sucha Góra

1113

Szczyt w Karkonoszach, niem. Dürre Berg, Dürrerberg. Położony jest w ¶rodkowej czę¶ci ¦l±skiego Grzbietu, w bocznym ramieniu odchodz±cym ku północy od Małego Szyszaka i zakończonego Płonikiem nad Przesiek±. Od wschodu ramię to ogranicza głęboko wcięta dolina Podgórnej, a od zachodu dolina jej dopływu Czerwienia.

Karkonosze

188

Suchacz

918

Góry Izerskie

Góry Izerskie

189

Suszyca

1061

Szczyt w Karkonoszach, niem. Dürre Hübel. Położony jest w północno-wschodniej czę¶ci ¦l±skiego Grzbietu, w bocznym ramieniu, odchodz±cym od Smogorni ku północnemu wschodowi. Poniżej leży Rówienka, a dalej Czarna Góra, która przez Przełęcz pod Czołem ł±czy się z Czołem. Na północ od Suszycy leż± Borowice a na wschód Karpacz.

Karkonosze

190

Svetla (CZ)

1244

Szczyt w czeskiej czę¶ci Karkonoszy, znajduj±ce się w bocznym ramieniu Czarnej Góry, odchodz±cym od głównego wierzchołka ku północy, a póĽniej skręcaj±cym na wschód, czes. Světlá

Karkonosze

191

Szarak

605

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Rudaw Janowickich. Leży w ramieniu odchodz±cym od głównego grzbietu w kierunku wschodnim, na jego wschodnim krańcu. Od zachodu znajduje się Jaworowa.

Rudawy Janowickie

192

Szerzawa

975

Szczyt w Górach Izerskich, w Wysokim Grzbiecie, niem. Weissflossberg

Góry Izerskie

193

Szrenica

1362

Szczyt położony w zachodniej czę¶ci Karkonoszy, w pobliżu granicy z Czechami, na południe od Szklarskiej Poręby, niem. Reifträger. Pod szczyt można wjechać wyci±giem krzesełkowym, znajduje się tam schronisko.

Karkonosze

194

Szubieniczna

704

Dwuwierzchołkowy szczyt (niższy ma 700 m) w Rudawach Janowickich, niem. Galgenberg. Szubieniczna leży w bocznym ramieniu, odchodz±cym od masywu Wielkiej Kopy ku południowi.

Rudawy Janowickie

195

Szubieniczna (Czarnów)

756

Szczyt w Rudawach Janowickich, niem. Galgenberg. Leży w bocznym ramieniu, odchodz±cym od masywu Skalnika ku wschodowi.

Rudawy Janowickie

196

¦l±skie Kamienie

1413

Szczyt w Karkonoszach, czes. Dívči kameny, niem. Mädelsteine lub Mädelkamm. Znajduj± się mniej więcej w połowie drogi między Petrov± boud± a Czarn± Przełęcz±. Wraz z leż±cymi na zachód Czeskimi Kamieniami tworz± rozległ± kulminację ¦l±skiego Grzbietu. Tę sam± nazwę nosi znajduj±ca się na szczycie grupa skał o ciekawych kształtach.

Karkonosze

197

¦lęża

718

Najwyższy szczyt Masywu ¦lęży (należy do Korony Gór Polski) i całego Przedgórza Sudeckiego, imponuj±cy znaczn± wysoko¶ci± względn± (ponad 500 m). Góra stanowiła o¶rodek pogańskiego kultu solarnego i z języka łacińskiego zwana była wtedy Silensi. Niemcy nazywali j± Zobtenberg (Góra Sobótka). Na szczycie tej wyróżniaj±cej się góry stoi wieża RTV o wysoko¶ci 136 metrów.

198

¦mielec

1424

Szczyt na głównej grani Karkonoszy - ¦l±skim Grzbiecie, czes. Velky ©iąak, niem. Große Sturmhaube. Dawna nazwa tego szczytu to Wielki Szyszak, natomiast położony w s±siedztwie obecny Wielki Szyszak nosił nazwę Wielkie Koło.

Karkonosze

199

¦nieżka

1602

Najwyższy szczyt Karkonoszy oraz Sudetów, jak również Czech (zaliczany do Korony Europy), cz. Sněľka, niem. Schneekoppe. Należy do Korony Gór Polski. Najwybitniejszy szczyt Polski i Czech (wybitno¶ć 1202 m). Na górze znajduje się obserwatorium o charakterystycznym kształcie, kaplica ¶w. Wawrzyńca oraz nowy budynek czeskiej poczty.

Karkonosze

200

¦nieżne Kotły

1490

Kotły polodowcowe w Karkonoszach, niem. Schneegruben, czes. Sněľné jámy. Na grani stoi zbudowane w 1897 Schronisko Nad ¦nieżnymi Kotłami, obecnie radiowo-telewizyjny o¶rodek nadawczy z wież± o wysoko¶ci 24 m.

Karkonosze

201

¦nieżnik

1425

Najwyższy szczyt Masywu ¦nieżnika, zwany też ¦nieżnikiem Kłodzkim dawniej Kładsk± ¦nieżk±, czes. Králický Sněľník, niem. Glatzer Schneeberg, Spieglitzer Schneeberg, Grulicher Schneeberg. Należy do Korony Gór Polski. Na szczycie leż± ruiny dawnej wieży obserwacyjnej, na zachodnim zboczu znajduje się schronisko turystyczne.

202

¦rednica

621

Szczyt w południowo-zachodniej czę¶ci Rudaw Janowickich, na Wzgórzach Karpnickich, na północny-wschód od centrum miejscowo¶ci Kowary

Rudawy Janowickie

203

¦wieradowiec

1002

szczyt w Górach Izerskich, położony w zachodniej czę¶ci Wysokiego Grzbietu, na wschodnim zakończeniu Łużca, niem. Victoriahöhe

Góry Izerskie

204

¦winia Góra

751

Szczyt w Rudawach Janowickich, w Górach Strużnickich, niem. Saukamm

Rudawy Janowickie

205

Tanvaldsky Szp. (CZ)

803

Szczyt w czeskiej czę¶ci Gór Izerskich, czes. Tanvaldský ©pičák, niem. Tannwalder Spitzberg. Na północnym zboczu znajduje się największy w Górach Izerskich O¶rodek narciarski.

Góry Izerskie

206

Tępy Szczyt

1385

Szczyt na głównej grani Karkonoszy, niem. Kleines Rad, Mittelberg lub Stuurmhaubenköppel. Położony jest we wschodniej czę¶ci ¦l±skiego Grzbietu, pomiędzy Małym Szyszakiem a Smogorni±. Znajduje się nad miejscowo¶ci± Przesieka. Na południe od szczytu przechodzi granica państwowa między Polsk± a Czechami. Na południe od Tępego Szczytu znajduje się Čertův důl, a poniżej schronisko U Bílého Labe.

Karkonosze

207

Tracka Góra

897

Góry Izerskie

Góry Izerskie

208

Trójgarb (Wałb.)

778

Szczyt w Górach Wałbrzyskich, krótko po 1945 Potrójna, niem. Sattelwald. Posiada trzy wierzchołki o wysoko¶ci 778, 757 i 738 m n.p.m.

209

Trzy Korony

525

Jeden z szczytów Gór Sokolich w Rudawach Janowickich, niem. Silberstein. Położony najdalej ku południowemu wschodowi, pomiędzy Krzyżn± Gór± a Przełęc± Karpnick±.

Rudawy Janowickie

210

Turek

1003

Szczyt w Karkonoszach, niem. Türkenhübel. Położony jest w północno-wschodniej czę¶ci ¦l±skiego Grzbietu, pomiędzy dolinami Pl±sawy na północy i Łomnicy na południu.

Karkonosze

211

Turzec

684

Szczyt w Górach Ołowianych w pa¶mie Gór Kaczawskich, niem. Schubertberg

Góry Kaczawskie

212

Vlci hreben (CZ)

1140

Grzbiet w czeskiej czę¶ci Karkonoszy, czes. Vlčí hřeben, pol. Wilczy Grzebień, niem. Wolfskamm

Karkonosze

213

Vlassky vrch (CZ)

1038

Szczyt w czeskiej czę¶ci Karkonoszy, czes. Vlaąský vrch

Karkonosze

214

Widok

616

Dwuwierzchołkowy szczyt (616 i 612 m n.p.m., niem. Freuden-Berg) znajduj±cy się w Grzbiecie Południowym Gór Kaczawskich, nieznacznie góruj±cy nad Przełęcz± Widok, w bocznym grzbiecie ci±gn±cym się od Łysej Góry przez Widok i Krzyżow± po Radostkę.

Góry Kaczawskie

215

Wielka Kopa

871

Szczyt w Rudawach Janowickich, najwyższy w ich wschodniej czę¶ci, niem. Scharlachberg, krótko po wojnie Szarlach, Wielka Góra

Rudawy Janowickie

216

Wielka Sowa

1015

Najwyższy szczyt Gór Sowich (należy do Korony Gór Polski), niem. Hohe Eule, po 1945 przez krótki okres Góra Sowia. Na szczycie znajduje się wysoka na 25 metrów kamienna wieża widokowa wybudowana w 1906 roku.

217

Wielki Szyszak

1509

Czwarty pod względem wysoko¶ci szczyt Karkonoszy i całych Sudetów, a drugi szczyt polskich Karkonoszy, położony w zachodniej czę¶ci ¦l±skiego Grzbietu, czes. Vysoké Kolo, niem. Hohe Rand, Hohe Rad lub Hohes Rad

Karkonosze

218

Wilczysko

790

Szczyt w południowo-zachodniej czę¶ci Rudaw Janowickich, w masywie Skalnika, na zachód od jego południowego wierzchołka, niem. Wolfsberg

Rudawy Janowickie

219

Wilkowyja

776

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Rudaw Janowickich, niem. Wolfsberg

Rudawy Janowickie

220

Wołek

878

Szczyt w Rudawach Janowickich, położony między Miedzianymi Skałami na północnym zachodzie a Dzicz± Gór± na południu, niem. Ochsenkopf

Rudawy Janowickie

221

Wołowa Góra

1033

Wybitny masyw w północnej czę¶ci Kowarskiego Grzbietu, niem. Ochsenberg. Stanowi główn± kulminację bocznego grzbietu odchodz±cego od Czoła ku północy i rozci±gaj±cego się od Krzaczyny do Kowar. W masywie tym wyróżnia się jeszcze Łysa Góra oraz wysunięty na północ i dużo niższy Modrzak.

Karkonosze

222

Wysoka Kopa

1126

Najwyższy szczyt Gór Izerskich, położone w masywie Wysokiego Grzbietu, niem. Hinterberg. Należy do Korony Gór Polski.

Góry Izerskie

223

Wysoki Kamień

1058

Szczyt położony w Wysokim Grzbiecie Gór Izerskich, tuż nad Szklarsk± Poręb±, niem. Hochstein im Isergebirge

Góry Izerskie

224

Zadni Planina (CZ)

1422

Szczyt w czeskiej czę¶ci Karkonoszy, czes. Zadní Planina, niem. Plattenberg

Karkonosze

225

Zadni Zaly (CZ)

1035

Szczyt w czeskiej czę¶ci Karkonoszy, czes. Zadní ®alý, niem. Hinterer Heidelberg

Karkonosze

226

Zielarz

1236

Rygiel skalny w Karkonoszach, zamykaj±cy od południowego wschodu Kocioł Wielkiego Stawu

Karkonosze

227

Ziemski Kopczyk

672

Szczyt w Południowym Grzbiecie Gór Kaczawskich, między Barańcem a Leszczyńcem, niem. Grundhübel

Góry Kaczawskie

228

Złote Jamy

1087

Szczyt w Grzbiecie Wysokim Gór Izerskich, niem. Goldengrubenhübel

Góry Izerskie

229

Zwalisko

1046

Szczyt w Grzbiecie Wysokim Gór Izerskich, niem. Abendburg. Znajduje się między wzniesieniem Izerskie Garby po zachodniej stronie a Wysokim Kamieniem po wschodniej stronie. Inna nazwa to Wieczorny Zamek.

Góry Izerskie

230

Zelezny vrch (CZ)

1321

Szczyt w czeskiej czę¶ci Karkonoszy, czes. ®elezný vrch

Karkonosze

231

ŻeleĽniak (Kaczaw.)

664

Rozległy masyw w północnej czę¶ci Grzbietu Wschodniego w Górach Kaczawskich, niem. Eisen-Koppe. Przez Przełęcz Mysłowsk± ł±czy się z południow± czę¶ci± Grzbietu Wschodniego. Od zachodu ł±czy się z Osełk± i Miłkiem. Na wschód od ŻeleĽniaka odchodzi grzbiet z Bukowink± i Głogowcem. Na północny zachód ci±gnie się grzbiet z Marcińcem, Rogaczem, Dłużkiem, Chmielarzem, Polank±, Trzcińcem, Zador± i Lipn±.

Góry Kaczawskie

232

Albericky vrch (CZ)

944

Karkonosze

Karkonosze

233

Andelsky vrch

572

Góry Izerskie

Góry Izerskie

234

Barwna Góra

720

Góry Izerskie

Góry Izerskie

235

Bielec (Lasocki)

931

Karkonosze

Karkonosze

236

Bile Kameny (CZ)

993

Góry Izerskie

Góry Izerskie

237

Blizbor

712

Góry Izerskie

Góry Izerskie

238

Bobrowe Skały

620

Góry Izerskie

Góry Izerskie

239

Bogatka

580

Karkonosze

Karkonosze

240

Borowa Góra

1056

Karkonosze

Karkonosze

241

Brożyna

437

Pogórze Izerskie

Pogórze Izerskie

242

BrzeĽniak

691

Karkonosze

Karkonosze

243

Bucznik (Łagodna)

670

Karkonosze

Karkonosze

244

Buczyna (Barcinek)

434

Pogórze Izerskie

Pogórze Izerskie

245

Bukowa (Latoniów)

551

Góry Izerskie

Góry Izerskie

246

Bukowina (Sosn.)

542

Karkonosze

Karkonosze

247

Bukowna

544

Góry Izerskie

Góry Izerskie

248

Cerny vrch (CZ)

1026

Góry Izerskie

Góry Izerskie

249

Certova plan (CZ)

974

Karkonosze

Karkonosze

250

Certovo navrsi (CZ)

1471

Karkonosze

Karkonosze

251

Cerveny vrch (CZ)

961

Karkonosze

Karkonosze

252

Cesky vrch (CZ)

918

Góry Izerskie

Góry Izerskie

253

Chata Petrovka (CZ)

885

Góry Izerskie

Góry Izerskie

254

Chełm (Lawend. W.)

483

Karkonosze

Karkonosze

255

Chmielarz

585

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

256

Chmielnik

422

Kotlina Jeleniogórska

Kotlina Jeleniogórska

257

Chojnik

627

Karkonosze

Karkonosze

258

Cichoń

390

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

259

Cisowiec

595

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

260

Cykada

680

Karkonosze

Karkonosze

261

Czapiel

901

Karkonosze

Karkonosze

262

Czarna Góra (Wang)

945

Karkonosze

Karkonosze

263

Czernicka Góra

513

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

264

Czerwień

625

Karkonosze

Karkonosze

265

Czerwoniak

426

Kotlina Jeleniogórska

Kotlina Jeleniogórska

266

Czoło (Karpacz)

874

Karkonosze

Karkonosze

267

Czop

450

Kotlina Jeleniogórska

Kotlina Jeleniogórska

268

Czyżyk

425

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

269

Danek

755

Karkonosze

Karkonosze

270

Długa Góra

654

Góry Izerskie

Góry Izerskie

271

Długotka

669

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

272

Dłużek

592

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

273

Drewniak

672

Karkonosze

Karkonosze

274

Dzwonkówka

1002

Karkonosze

Karkonosze

275

Gackowa

550

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

276

Gaik (KJ)

461

Kotlina Jeleniogórska

Kotlina Jeleniogórska

277

Garb (Karpacz)

701

Karkonosze

Karkonosze

278

Garby

422

Kotlina Jeleniogórska

Kotlina Jeleniogórska

279

Gę¶le

470

Kotlina Jeleniogórska

Kotlina Jeleniogórska

280

Gła¶nica

615

Karkonosze

Karkonosze

281

Godzisz

510

Pogórze Izerskie

Pogórze Izerskie

282

Gołębnik

447

Kotlina Jeleniogórska

Kotlina Jeleniogórska

283

Góra Bukowa

458

Kotlina Jeleniogórska

Kotlina Jeleniogórska

284

Góra Gapy

483

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

285

Góra Szybowcowa

561

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

286

Góra Żar

680

Karkonosze

Karkonosze

287

Górka (Przesieka)

490

Karkonosze

Karkonosze

288

Góry Rudzianki

591

Karkonosze

Karkonosze

289

Grabowiec

784

Karkonosze

Karkonosze

290

Grodna

504

Kotlina Jeleniogórska

Kotlina Jeleniogórska

291

Grzebień

435

Kotlina Jeleniogórska

Kotlina Jeleniogórska

292

Grzybowiec

752

Karkonosze

Karkonosze

293

Gwarczyk

559

Góry Izerskie

Góry Izerskie

294

Hrebenac (CZ)

566

Góry Izerskie

Góry Izerskie

295

Hromovka (CZ)

1031

Karkonosze

Karkonosze

296

Hruskove Skaly (CZ)

997

Góry Izerskie

Góry Izerskie

297

Hucianka

548

Góry Izerskie

Góry Izerskie

298

Husycka Góra

770

Karkonosze

Karkonosze

299

Huta (Szkarska Por.)

760

Góry Izerskie

Góry Izerskie

300

Huta Szklarska

820

Góry Izerskie

Góry Izerskie

301

Hutnicza Górka

771

Góry Izerskie

Góry Izerskie

302

Iwanica

411

Pogórze Izerskie

Pogórze Izerskie

303

Izbica

856

Karkonosze

Karkonosze

304

Jarkowa Górka

402

Kotlina Jeleniogórska

Kotlina Jeleniogórska

305

Jastrzębiec (Żel. Most)

798

Góry Izerskie

Góry Izerskie

306

Jelenie Skały

700

Góry Izerskie

Góry Izerskie

307

Jeleniec

905

Karkonosze

Karkonosze

308

Kamienista

385

Kotlina Jeleniogórska

Kotlina Jeleniogórska

309

Kamionek

546

Góry Izerskie

Góry Izerskie

310

Kapliczne Wzgórze

511

Karkonosze

Karkonosze

311

Karpatka

727

Karkonosze

Karkonosze

312

Kazalnica (Sosn.)

626

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Pogórza Karkonoskiego, położony ponad Sosnówk± Górn±, niem. Hainberghöhe

Karkonosze

313

Kępa (Szlarska Por.)

692

Góry Izerskie

Góry Izerskie

314

Klinovy vrch (CZ)

972

Góry Izerskie

Góry Izerskie

315

Kocioł

721

Góry Izerskie

Góry Izerskie

316

Kolebki

757

Karkonosze

Karkonosze

317

Kopa (Zachełmie)

665

Karkonosze

Karkonosze

318

Kopina

910

Karkonosze

Karkonosze

319

Kopista

681

Karkonosze

Karkonosze

320

Kostelni vrch (CZ)

856

Karkonosze

Karkonosze

321

Kowalowe Skały

360

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

322

Kozel (CZ)

967

Karkonosze

Karkonosze

323

Kozi Grzbiet (Kark.)

540

Karkonosze

Karkonosze

324

Kozi Grzbiet (Kacz.)

473

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

325

Kozi hrbet (CZ)

1034

Karkonosze

Karkonosze

326

Kozi hrbety (CZ)

1318

Karkonosze

Karkonosze

327

Kozia Górka

396

Kotlina Jeleniogórska

Kotlina Jeleniogórska

328

Koziniec

442

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

329

Krakonos (CZ)

1422

Karkonosze

Karkonosze

330

Kromosz

449

Góry Izerskie

Góry Izerskie

331

Krowiniec

661

Karkonosze

Karkonosze

332

Krucze Skały

720

Karkonosze

Karkonosze

333

Krypliczanka

426

Pogórze Izerskie

Pogórze Izerskie

334

Krzyżowa Góra

427

Kotlina Jeleniogórska

Kotlina Jeleniogórska

335

Księża Góra

628

Karkonosze

Karkonosze

336

Kucznik

577

Karkonosze

Karkonosze

337

Kutna (CZ)

1001

Karkonosze

Karkonosze

338

Le¶niak

812

Karkonosze

Karkonosze

339

Lipnik

494

Pogórze Izerskie

Pogórze Izerskie

340

Lisiura

525

Karkonosze

Karkonosze

341

Łagodna

676

Karkonosze

Karkonosze

342

Łysa Góra (Kowary)

946

Niezbyt wybitny szczyt w Karkonoszach, w obrębie Kowarskiego Grzbietu, niem. Freieberg

Karkonosze

343

Łysa Góra (Szronowiec)

650

Karkonosze

Karkonosze

344

Mały Ciemniak

588

Góry Izerskie

Góry Izerskie

345

Medenec (CZ)

777

Góry Izerskie

Góry Izerskie

346

Międlica

466

Pogórze Izerskie

Pogórze Izerskie

347

Miluv kopec (CZ)

714

Karkonosze

Karkonosze

348

Młynarz (Borowice)

675

Karkonosze

Karkonosze

349

Młyniec

573

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

350

Młynik

688

Karkonosze

Karkonosze

351

Młyńczak

472

Góry Izerskie

Góry Izerskie

352

Modrzak

540

Szczyt w Karkonoszach, najdalej na północ położone wzniesienie Kowarskiego Grzbietu, niem. Blauberg

Karkonosze

353

Mostowa

716

Karkonosze

Karkonosze

354

Mylnica

461

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

355

Mysłów

580

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

356

Nad Mytem (CZ)

743

Karkonosze

Karkonosze

357

Nad Nadrazim (CZ)

522

Góry Izerskie

Góry Izerskie

358

NiedĽwiednik (regle)

626

Karkonosze

Karkonosze

359

NiedĽwiedzia Skała

700

Góry Izerskie

Góry Izerskie

360

Niezgodna

590

Góry Izerskie

Góry Izerskie

361

Ogier

646

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

362

Olszynka

606

Karkonosze

Karkonosze

363

Oresnik (CZ)

800

Góry Izerskie

Góry Izerskie

364

Ostrosz

504

Karkonosze

Karkonosze

365

Owczarek

494

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

366

Owczarka

796

Karkonosze

Karkonosze

367

Parkowa

382

Kotlina Jeleniogórska

Kotlina Jeleniogórska

368

Piaskowa (Piechow.)

445

Karkonosze

Karkonosze

369

Piechowicka Góra

604

Karkonosze

Karkonosze

370

Plochy vrch (CZ)

939

Góry Izerskie

Góry Izerskie

371

Płoszczań

747

Karkonosze

Karkonosze

372

Podgórzynka

497

Karkonosze

Karkonosze

373

Pohulanka

712

Karkonosze

Karkonosze

374

Popiel (Izery)

530

Góry Izerskie

Góry Izerskie

375

Popiel (Kacz.)

632

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

376

Predni Planina (CZ)

1196

Karkonosze

Karkonosze

377

Prochowa

495

Góry Izerskie

Góry Izerskie

378

Przecznica

544

Góry Izerskie

Góry Izerskie

379

Przysiecka Góra

610

Karkonosze

Karkonosze

380

Ptaci kamen (CZ)

1310

Karkonosze

Karkonosze

381

Ptak (Piastów)

440

Góry Izerskie

Góry Izerskie

382

Pytlacke kameny (CZ)

960

Góry Izerskie

Góry Izerskie

383

Radosta

532

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

384

Radziwiłłówka

464

Kotlina Jeleniogórska

Kotlina Jeleniogórska

385

Rapicka hora (CZ)

708

Góry Izerskie

Góry Izerskie

386

Rębinka

435

Pogórze Izerskie

Pogórze Izerskie

387

Rogatka

490

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

388

Rogowa

382

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

389

Rozłóg

534

Pogórze Izerskie

Pogórze Izerskie

390

Rudzik

500

Rudawy Janowickie

Rudawy Janowickie

391

Rybień

436

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

392

Samotnik

605

Rudawy Janowickie

Rudawy Janowickie

393

Saneczkowa

789

Karkonosze

Karkonosze

394

Skalica (RJ)

748

Rudawy Janowickie

Rudawy Janowickie

395

Skalica

501

Pogórze Izerskie

Pogórze Izerskie

396

Skaliska

457

Kotlina Jeleniogórska

Kotlina Jeleniogórska

397

Skalna Grzęda

536

Rudawy Janowickie

Rudawy Janowickie

398

Skała (Janówek)

485

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

399

Skałki Zakochanych

680

Góry Izerskie

Góry Izerskie

400

Skiba

740

Karkonosze

Karkonosze

401

Skowron (Czernica)

472

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

402

Skowron (Jel.)

400

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

403

Slunecny vrch (CZ)

1000

Karkonosze

Karkonosze

404

Smolnik

624

Góry Izerskie

Góry Izerskie

405

Smrcinek (CZ)

923

Góry Izerskie

Góry Izerskie

406

Sobiesz

623

Karkonosze

Karkonosze

407

Sołtysia

440

Kotlina Jeleniogórska

Kotlina Jeleniogórska

408

Sosnowiec

727

Karkonosze

Karkonosze

409

So¶nia

430

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

410

So¶nik

650

Karkonosze

Karkonosze

411

Sowiniec

675

Góry Izerskie

Góry Izerskie

412

Spicak (CZ)

877

Karkonosze

Karkonosze

413

Spław

850

Góry Izerskie

Góry Izerskie

414

Srebrna

491

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

415

Sroczka

542

Pogórze Izerskie

Pogórze Izerskie

416

Stanek (Mostek Kap.)

340

Pogórze Izerskie

Pogórze Izerskie

417

Staniszówka

441

Kotlina Jeleniogórska

Kotlina Jeleniogórska

418

Stara hora (CZ)

896

Karkonosze

Karkonosze

419

Stożek (Gierczyn)

601

Góry Izerskie

Góry Izerskie

420

Stożna

507

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

421

Straconka

472

Kotlina Jeleniogórska

Kotlina Jeleniogórska

422

Stromiec

551

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

423

Strzelczyk

746

Karkonosze

Karkonosze

424

Strzelec

755

Karkonosze

Karkonosze

425

Strzyżowa

424

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

426

Studnik

505

Karkonosze

Karkonosze

427

Sulica

942

Karkonosze

Karkonosze

428

Susz

708

Karkonosze

Karkonosze

429

Svetly vrch (CZ)

1314

Karkonosze

Karkonosze

430

Svinsky vrch (CZ)

756

Góry Izerskie

Góry Izerskie

431

Szczepki

500

Góry Izerskie

Góry Izerskie

432

Szerzawa (Kark.)

706

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Karkonoskiego Padołu ¦ródgórskiego, niem. Breitberg. Położony jest w ¶rodkowej czę¶ci Karkonoskiego Padołu ¦ródgórskiego, pomiędzy Jagni±tkowem na zachodzie a Przesiek± na wschodzie. Na północnym wschodzie ł±czy się z Kopist±.

Karkonosze

433

Szklarz

593

Karkonosze

Karkonosze

434

Szwedzkie Skały

890

Karkonosze

Karkonosze

435

¦ciernisko

839

Góry Izerskie

Góry Izerskie

436

¦redniak (Okraj)

950

Karkonosze

Karkonosze

437

¦wierczek

588

Góry Izerskie

Góry Izerskie

438

¦wierczyna

665

Karkonosze

Karkonosze

439

¦wierki

561

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

440

¦wierkowiec

741

Góry Izerskie

Góry Izerskie

441

¦więtojanki

620

Góry Izerskie

Góry Izerskie

442

Tarczowa

575

Góry Izerskie

Góry Izerskie

443

Tetrevi vrch (CZ)

964

Karkonosze

Karkonosze

444

Tisina (CZ)

872

Góry Izerskie

Góry Izerskie

445

Tkacka Góra

580

Karkonosze

Karkonosze

446

Tłoczyna

783

Góry Izerskie

Góry Izerskie

447

Trzcinak

562

Góry Izerskie

Góry Izerskie

448

Trzmielak

647

Karkonosze

Karkonosze

449

U Spal. Hospody (CZ)

533

Góry Izerskie

Góry Izerskie

450

Urwista

445

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

451

Vici kameny (CZ)

848

Góry Izerskie

Góry Izerskie

452

Viesovy vrch (CZ)

1020

Karkonosze

Karkonosze

453

Vrbatovo navrsi (CZ)

1410

Karkonosze

Karkonosze

454

Wapienna

507

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

455

Warzelnia

640

Karkonosze

Karkonosze

456

W±żówka

781

Karkonosze

Karkonosze

457

Wierzchnica

649

Karkonosze

Karkonosze

458

Wilcza Góra

482

Góry Izerskie

Góry Izerskie

459

Wilcza Góra (Kacz.)

660

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

460

Wilczak

707

Karkonosze

Karkonosze

461

Wi¶niowa

550

Góry Izerskie

Góry Izerskie

462

Witosza

483

Kotlina Jeleniogórska

Kotlina Jeleniogórska

463

Wroniec

569

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

464

Wrzosówka

695

Góry Izerskie

Góry Izerskie

465

Wygorzel

531

Pogórze Izerskie

Pogórze Izerskie

466

Wywołaniec

543

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

467

Wzgórze Ko¶ciuszki

397

Kotlina Jeleniogórska

Kotlina Jeleniogórska

468

Wzgórze Krzywoustego

375

Pogórze Izerskie

Pogórze Izerskie

469

Wzgórze Partyzantów

415

Kotlina Jeleniogórska

Kotlina Jeleniogórska

470

Wzgórze Roweckiego

387

Kotlina Jeleniogórska

Kotlina Jeleniogórska

471

Wzgórze Schiestla

428

Kotlina Jeleniogórska

Kotlina Jeleniogórska

472

Wzgórze Zamkowe

407

Kotlina Jeleniogórska

Kotlina Jeleniogórska

473

Zadni kopec (CZ)

905

Góry Izerskie

Góry Izerskie

474

Zadni Piech (CZ)

1210

Karkonosze

Karkonosze

475

Zadnia

442

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

476

Zajęcznik

600

Góry Izerskie

Góry Izerskie

477

Zajęcznik (Wang)

900

Karkonosze

Karkonosze

478

Zakręt ¦mierci

800

Góry Izerskie

Góry Izerskie

479

Zamczysko

690

Góry Izerskie

Góry Izerskie

480

Zamek Bolczów

560

Rudawy Janowickie

Rudawy Janowickie

481

Zamkowa Góra (Jel.)

440

Kotlina Jeleniogórska

Kotlina Jeleniogórska

482

Zaro¶lak

455

Kotlina Jeleniogórska

Kotlina Jeleniogórska

483

Zaro¶lak (Izery)

560

Góry Izerskie

Góry Izerskie

484

Zavornik (CZ)

696

Góry Izerskie

Góry Izerskie

485

Zbyrk

470

Góry Izerskie

Góry Izerskie

486

Zeleny kamen (CZ)

933

Góry Izerskie

Góry Izerskie

487

Zeleny vrch (CZ)

966

Góry Izerskie

Góry Izerskie

488

Ziębiniec

447

Kotlina Jeleniogórska

Kotlina Jeleniogórska

489

Zlate navrsi (CZ)

1411

Karkonosze

Karkonosze

490

Złomisko

640

Góry Izerskie

Góry Izerskie

491

Złomy

436

Kotlina Jeleniogórska

Kotlina Jeleniogórska

492

Zrcadla (CZ)

1243

Karkonosze

Karkonosze

493

Żelazna

534

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

494

ŻeleĽniak

427

Kotlina Jeleniogórska

Kotlina Jeleniogórska

495

Bezimienne Wzgórze

390

Rudawy Janowickie

Rudawy Janowickie

496

Biała Góra

915

Karkonosze

Karkonosze

497

Borowa (Wałb.)

853

Najwyższy szczyt Gór Wałbrzyskich

498

Bukowiec (Staniszów)

405

Kotlina Jeleniogórska

Kotlina Jeleniogórska

499

Góra Ptasia

585

Rudawy Janowickie

Rudawy Janowickie

500

Kalwaria

717

Karkonosze

Karkonosze

501

Kluka

774

Karkonosze

Karkonosze

502

Kopczyk

664

Karkonosze

Karkonosze

503

Pańska Góra

756

Karkonosze

Karkonosze

504

Polska Góra

427

Kotlina Jeleniogórska

Kotlina Jeleniogórska

505

Popiel (Czarne)

422

Kotlina Jeleniogórska

Kotlina Jeleniogórska

506

Skopiec (Staniszów)

425

Kotlina Jeleniogórska

Kotlina Jeleniogórska

507

¦redniak (Jarkowice)

849

Karkonosze

Karkonosze

508

Wrona

410

Kotlina Jeleniogórska

Kotlina Jeleniogórska

509

Ziębia Góra

376

Kotlina Jeleniogórska

Kotlina Jeleniogórska

510

Anielska Góra (GK)

651

Góry Krucze w Górach Kamiennych

511

Bania (GK)

591

Góry Kamienne

512

Bartuv les (CZ)

740

Karkonosze

Karkonosze

513

Bednarz (GK)

706

Góry Kamienne

514

Bogoria (GK)

645

Góry Kamienne

515

Bukowina (KG)

554

Górka w okolicach Kamiennej Góry

516

Chełmczyk (GK)

766

Góry Kamienne

517

Długa Góra (GK)

650

Góry Krucze w Górach Kamiennych

518

Długata (GK)

667

Góry Kamienne

519

Długosz (GK)

590

Górka w okolicach Kamiennej Góry

520

Dvorsky les (CZ)

1036

Karkonosze

Karkonosze

521

Góra Parkowa (KG)

511

Górka w okolicach Kamiennej Góry

522

Jański Wierch (GK)

693

Góry Kamienne

523

Kierz (GK)

662

Góry Krucze w Górach Kamiennych

524

Kobyla Góra (GK)

758

Góry Krucze w Górach Kamiennych

525

Kokosz (GW)

662

Góry Wałbrzyskie

526

Końska (GK)

813

Góry Krucze w Górach Kamiennych

527

Koszuta (GK)

827

Góry Kamienne

528

Kralowecki Szp. (GK, CZ)

881

Góry Krucze w Górach Kamiennych

529

Kr±glak (GW)

692

Góry Wałbrzyskie

530

Krucza Skała (GK)

685

Góry Krucze w Górach Kamiennych

531

Ksi±żęca Kostka (GK)

607

Góry Kamienne

532

Lisie Skałki (GK)

525

Góry Kamienne

533

Łysek (GK)

653

Góry Kamienne

534

Łysica (GW)

666

Góry Wałbrzyskie

535

Łysunia (GK)

678

Góry Kamienne

536

Młynarz (GK)

573

Góry Kamienne

537

Mravenci vrch (GK, CZ)

836

Góry Krucze w Górach Kamiennych

538

Mrowiniec (GK)

817

Góry Krucze w Górach Kamiennych

539

Nowa (GK)

725

Góry Kamienne

540

Piwniczna (GK)

735

Góry Kamienne

541

Pliszka (GK)

785

Góry Kamienne

542

Polska Góra (GK)

792

Góry Krucze w Górach Kamiennych

543

Przednia (GK)

608

Góry Kamienne

544

Rudzianka (GK)

635

Góry Kamienne

545

Sępia Góra (GK)

742

Góry Krucze w Górach Kamiennych

546

Sklerovicky vrch (CZ)

925

Karkonosze

Karkonosze

547

Sołtys (GK)

612

Góry Kamienne

548

Stankowa (GK)

822

Góry Kamienne

549

Stróża (GK)

711

Góry Kamienne

550

Suszyna (GK)

695

Góry Kamienne

551

Szeroka (GK)

842

Góry Krucze w Górach Kamiennych

552

¦wierczyna (GK)

720

Góry Kamienne

553

¦więta Góra (GK)

701

Góry Krucze w Górach Kamiennych

554

Truskolas (GW)

613

Góry Wałbrzyskie

555

Wyżni (GK)

662

Góry Kamienne

556

Zadzierna (GK)

724

Góry Kamienne

557

Zagórze (GK)

624

Góry Kamienne

558

Zameczek (GK)

595

Góra nad Jeziorem Bukowskim w Górach Kamiennych

559

Zielona Skała (GK)

675

Góry Kamienne

560

Zawalidroga

999

Skałka w Górach Izerskich, na Wysokim Grzbiecie, niem. Branntweinstein

Góry Izerskie

561

Wlk. Desztna (GO, CZ)

1115

Najwyższy szczyt Sudetów ¦rodkowych, w ¶rodkowo-wschodniej czę¶ci Gór Orlickich w Czechach, czes. Velká Deątná

562

Babiniec (Kaczawskie)

486

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

563

Barania Góra

309

Pogórze Izerskie

Pogórze Izerskie

564

Bucze Małe

474

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

565

Bucze Wielkie

473

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

566

Buczek (Radomił.)

352

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

567

Buczyniec

405

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

568

Bukowa (Jastrowiec)

429

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

569

Chmielec

319

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

570

Dębnik

335

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

571

Dłuska Góra

325

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

572

Dudek

361

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

573

Dworkowa

280

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

574

Dwory

404

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

575

Dziewicza

403

Pogórze Izerskie

Pogórze Izerskie

576

Dziób

342

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

577

Folwarczna

347

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

578

Gajowa Wsch.

394

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

579

Gajowa Zach.

390

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

580

Garb nad Kaczaw±

404

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

581

Gil

330

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

582

Gładka

289

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

583

Głogowiec

535

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

584

Gniazdo

445

Pogórze Izerskie

Pogórze Izerskie

585

Go¶ciradka

332

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

586

Góra Boboli

331

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

587

Grodowa

343

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

588

Grodowa (Sokołowiec)

386

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

589

Grodzik

615

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

590

Grodzina

372

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

591

Jaglarz

301

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

592

Kapliczka

408

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

593

K±tnica

379

Pogórze Izerskie

Pogórze Izerskie

594

Kokotek

349

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

595

Księża Góra (Bystrz.)

445

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

596

Księżnik

323

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

597

Le¶nica nad Bobrem

270

Pogórze Izerskie

Pogórze Izerskie

598

Lipna

436

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

599

Lisia Górka

346

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

600

Łomy

424

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

601

Łopata

366

Pogórze Izerskie

Pogórze Izerskie

602

Łuczywo

409

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

603

Łysa Góra (Rz±¶nik)

437

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

604

Ostrzyca Proboszcz.

501

Wyróżniaj±cy się szczyt na Pogórzu Kaczawskim, dobry punkt widokowy

Pogórze Kaczawskie

605

Owcza

451

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

606

Pasternik

358

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

607

Piaskowa Góra

346

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

608

Płócznik

343

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

609

Popielnik

410

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

610

PrzeĽdziecki Las

342

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

611

Radziej

349

Pogórze Izerskie

Pogórze Izerskie

612

Rawka

427

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

613

S±dreckie Wzgórze

425

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

614

Skalica (Bełczyna)

355

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

615

Skałka (Bolków)

413

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

616

Skałka (Lwówek)

305

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

617

Skiba (Sobota)

265

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

618

Sokołowa Góra

452

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

619

Sołtysia Czuba

463

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

620

Stachówka

242

Pogórze Izerskie

Pogórze Izerskie

621

Stróża

366

Pogórze Izerskie

Pogórze Izerskie

622

Szeroka (Dobków)

453

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

623

Szeroka Wsch.

462

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

624

Szeroka Zach.

466

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

625

Szklarka

428

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

626

Szubienica

480

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

627

Szubieniczna Wsch.

325

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

628

Szubieniczna Zach.

315

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

629

Tarczynka

422

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

630

Wapnik Mały

501

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

631

Wapnik Wielki

509

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

632

Wietrznik

482

Pogórze Izerskie

Pogórze Izerskie

633

Wietrznik (Lwówek)

292

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

634

Winna Góra

270

Pogórze Izerskie

Pogórze Izerskie

635

Włócznik

386

Pogórze Izerskie

Pogórze Izerskie

636

Wysoka (Jastrowiec)

461

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

637

Zadora

435

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

638

Bazaltowe Wzgórze

367

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

639

Biesówka

368

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

640

BrzeĽna

357

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

641

Chełmek

443

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

642

Czartki

300

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

643

Czartowska Skała

463

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

644

Czerwony Kamień

325

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

645

Dębna

411

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

646

Dębnica

463

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

647

Diabelska Góra

388

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

648

Diablak

391

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

649

Dłużyca

325

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

650

Duży Młynik

303

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

651

Dworska Góra

397

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

652

Garbiec

348

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

653

Goleń

302

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

654

Golica

342

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

655

Gozdnica

455

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

656

Góra Diany

402

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

657

Górzec

445

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

658

Grabowa (Grobla)

403

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

659

Grzebiesty

448

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

660

Jastrzębna

466

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

661

Jaworska Góra

402

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

662

Jeziorna

293

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

663

Jeżyca

398

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

664

Karczmarz

393

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

665

Kondratowskie Wzg.

370

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

666

Kostrze

313

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

667

Kozia Góra

360

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

668

Kra¶nickie Wzgórze

343

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

669

Kwietnicka Góra

321

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

670

Leszczyna

350

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

671

Łaskotka

406

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

672

Łomna

394

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

673

Łupkowa

351

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

674

Łysanka

444

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

675

Łysanka (Wilków)

427

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

676

Miejska G. (Bolków)

385

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

677

Międzydroże

463

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

678

Młyniczna

395

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

679

Mszana

475

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

680

Muchowskie Wzgórze

462

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

681

Mylnik

400

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

682

Nad Grobl±

386

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

683

Obłoga

442

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

684

Okr±glak

348

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

685

O¶cień

409

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

686

Owczarek (PK)

448

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

687

Owczarnia

358

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

688

Pasternik (Rzeszówek)

351

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

689

Piaseczna

409

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

690

Piekl±ce Wzgórza

305

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

691

Prusicka Góra

402

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

692

Psia Góra

306

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

693

Pustelnik

440

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

694

Radogost

398

Góra z wież± widokow± na szczycie w Parku Krajobrazowym Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

695

Rakarz

381

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

696

Rataj

350

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

697

Rosocha

465

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

698

Swarna

390

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

699

Szubieniczna (Grobla)

319

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

700

¦wierczek (PK)

368

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

701

Tarnawa

385

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

702

Trupień

481

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

703

Wielisławka (Organy)

375

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

704

Wilkołak

363

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

705

Wołek (PK)

380

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

706

Wysoka (Jakuszowa)

384

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

707

Zagroda

358

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

708

Zamczysko (PK)

305

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

709

Zamkowa (Chełmiec)

381

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

710

Zawodna

442

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

711

Ziębniak

387

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

712

Żarnowiec

376

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

713

Chmieliniec

402

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

714

Góra Bekera

372

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

715

Góra Ryszarda

359

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

716

Pustelnik (GW)

652

Góry Wałbrzyskie

717

Wilkoń

552

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

718

Wolbromka

355

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

719

Wzgórze Ryszarda

363

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

720

Gaik (G. Izerskie)

788

Wzniesienie we wschodniej czę¶ci Grzbietu Kamienickiego Gór Izerskich, niem. Hochstein, Leopoldsbaude. Wyrasta pomiędzy Jastrzębcem na zachodzie a Kopaniem na północnym wschodzie.

Góry Izerskie

721

Pluszcz

835

Grzbiet schodz±cy z Wołowej Góry w Karkonoszach w stronę Kowar. Na południe od grzbietu znajduje się Białe ¬ródło potoku Pluszcz.

Karkonosze

722

Ostra Mała

935

Drugi co do wysoko¶ci szczyt Rudaw Janowickich, położony niedaleko na południowy zachód od Skalnika, niem. Freie Koppe. Na skalistym szczycie znajduje się platforma widokowa.

Rudawy Janowickie

723

Luż (Góry Łuż., DE, CZ)

793

Najwyższy szczyt w Górach Łużyckich w Sudetach Zachodnich, na granicy Czech i Niemiec, czes. Luľ, niem. Lausche. Jest zaliczany do Korony Sudetów. Góra jest dawn± kopuł± wulkaniczn±. Na szczycie znajduje się wieża telekomunikacyjna.

Góry Łużyckie

RangePeaks reached

Góry Izerskie

0 / 125

Góry Kaczawskie

0 / 101

Góry Łużyckie

0 / 2

Grzbiet Jesztedzki

0 / 1

Karkonosze

0 / 192

Kotlina Jeleniogórska

0 / 37

Landeskrone

0 / 1

Pogórze Izerskie

0 / 26

Pogórze Kaczawskie

0 / 116

Rudawy

0 / 2

Rudawy Janowickie

0 / 62

¦redniogórze Czeskie

0 / 1

Total

0 / 666(c) 2010 - 2018 Robert Celiński, Byledobiec Anin