RunCalc DocumentationFAQLoginRegister
UsersRacesMapsMountains

Description: Sudety ¦rodkowe - Góry Wałbrzyskie, Kamienne, Sowie, Stołowe, Masyw ¦lęży

Mountain range/group ID: 2Open peaks map

Back to mountain ranges
Peaks in this range/group reached by: Adam Dziurowicz (Gothan)
Click column header to sort
NPeak nameAltitudePeak infoRangeReached

179

¦nieżka (Karkonosze)

1602

Najwyższy szczyt Karkonoszy oraz Sudetów, jak również Czech (zaliczany do Korony Europy), cz. Sněľka, niem. Schneekoppe. Należy do Korony Gór Polski, Diademu Polskich Gór, Korony Sudetów Polskich i Korony Sudetów. Jest to najwybitniejszy szczyt Polski i Czech (wybitno¶ć 1202 m). Na górze znajduje się obserwatorium o charakterystycznym kształcie, kaplica ¶w. Wawrzyńca oraz nowy budynek czeskiej poczty.

979

Ł±czna Góra (Kark., CZ)

1555

Szczyt w czeskiej czę¶ci pasma Karkonoszy, czes. Luční hora, niem. Hochwiesenberg. Drugi pod względem wysoko¶ci szczyt Karkonoszy i Czech, jest to najwyższy szczyt znajduj±cy się cał± swoj± powierzchni± w Czechach. Położony jest na południowy zachód od ¦nieżki, w ¶rodkowej czę¶ci wierzchowiny Karkonoszy, we wschodniej czę¶ci Czeskiego Grzbietu, około 5,5 km na północ od Peca pod Sněľkou. Ze szczytu góry roztacza się rozległa panorama na zachodni± i wschodni± czę¶ć Karkonoszy oraz czeskie Podgórze Karkonoskie. Wierzchołek jednak nie jest dostępny dla turystów, nie prowadzi na niego żaden szlak turystyczny. Znakowanym szlakiem doj¶ć można do Niebieskiej Przełęczy (czes. Modré sedlo).

982

Studzienna G. (Kark., CZ)

1554

Szczyt w czeskiej czę¶ci Karkonoszy, na południowy zachód od ¦nieżki, w ¶rodkowej czę¶ci wierzchowiny Karkonoszy we wschodniej czę¶ci Czeskiego Grzbietu, czes. Studniční hora lub Studničná hora, niem. Brunnenberg, Brandkoppe lub Steinboden. Jest to trzecie pod względem wysoko¶ci w Karkonoszach, położone nad ¶cian± polodowcowych kotłów.

133

Pradziad (CZ)

1491

Pradziad (czes. Praděd, niem. Altvater) - najwyższy szczyt w pa¶mie Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník) oraz w całych Sudetach Wschodnich. Na górze znajduje się wieża retransmisyjna RTV.

180

¦nieżnik

1425

Najwyższy szczyt Masywu ¦nieżnika, zwany też ¦nieżnikiem Kłodzkim dawniej Kładsk± ¦nieżk±, czes. Králický Sněľník, niem. Glatzer Schneeberg, Spieglitzer Schneeberg, Grulicher Schneeberg. Należy do Korony Gór Polski, Diademu Polskich Gór, Korony Sudetów Polskich oraz Korony Sudetów. Na szczycie leż± ruiny dawnej wieży obserwacyjnej, na zachodnim zboczu znajduje się schronisko turystyczne.

984

Zadni planina (Kark., CZ)

1422

Szczyt w czeskiej czę¶ci Karkonoszy, czes. Zadní Planina, niem. Plattenberg

977

Czarna Kopa (Kark.)

1407

Szczyt w głównej grani Karkonoszy, czes. Svorová hora, niem. Schwarze Koppe

980

Ruzova hora (Kark., CZ)

1391

Szczyt w Karkonoszach, w północnej czę¶ci grzbietu Růľohorská hornatina, czes. Růľová hora, niem. Rosenberg. Położona jest w bocznym odgałęzieniu biegn±cym ze szczytu ¦nieżki w kierunku południowym. Oddziela ono dolinę Jeleniego Potoku (Lví důl i Jelení důl) na wschodzie od doliny Úpy na zachodzie. Na północy Růľová hora ł±czy się ze ¦nieżk±, a na południowym wschodzie z Pěnkavčím vrchem. Od południa otacza j± Růľový důl.

978

Lisia Góra (Kark., CZ)

1363

Szczyt w czeskiej czę¶ci pasma Karkonoszy, czes. Liąčí hora, niem. Fuchsberg. Położony jest około 3 km na południowy zachód od Pecu pod ¦nieżk± (czes. Pec pod Sněľku), w bocznym grzbiecie odchodz±cym od Czeskiego Grzbietu w masywie Luční hory.

976

Czarna Góra (Kark., CZ)

1299

Góra w czeskich Karkonoszach, czes. Černá hora, niem. Schwarzenberg, Spiegelkoppe. Na południowo-wschodnim zboczu położony jest o¶rodek narciarski, w którego skład wchodzi kolej gondolowa, któr± można dojechać na górę z miejscowo¶ci Jańskie ŁaĽnie. Na szczycie góry znajduje się nadajnik telewizyjny.

981

Skalny Stół (Kark.)

1282

Najwyższy szczyt Kowarskiego Grzbietu w Karkonoszach, zaliczany do Diademu Polskich Gór, czes. Tabule, Klepý, niem. Tafelstein. Leży na zachodnim krańcu Kowarskiego Grzbietu, na granicy polsko-czeskiej. Na południe opada stromo ku Przełęczy Sowiej. Na wschodzie płytka przełęcz Siodło oddziela go od Czoła. Ku północnemu zachodowi odchodzi boczny grzbiet z Krucz± Kop± nad Karpaczem oraz Buław± nad Sowi± Dolin±.

31

Czoło (Kark.)

1269

Szczyt w głównej grani Karkonoszy, wschodnie zwieńczenie Kowarskiego Grzbietu, czes. Čelo, niem. Kammsteig

983

Svetla (Kark., CZ)

1244

Szczyt w czeskiej czę¶ci Karkonoszy, znajduj±ce się w bocznym ramieniu Czarnej Góry, odchodz±cym od głównego wierzchołka ku północy, a póĽniej skręcaj±cym na wschód, czes. Světlá

985

Czarna Góra (¦nieżnik)

1205

Szczyt w masywie ¦nieżnika, dawniej niem. Schwarzer Berg. Wznosi się w ramieniu Żmijowca w Masywie ¦nieżnika, którego przedłużeniem jest pasmo Krowiarek. Czarna Góra do nich jednak nie należy - granic± między tymi pasmami jest Przełęcz Puchaczówka, położona ok. 1,5 km na północ od szczytu i blisko 350 m poniżej niego. Północne i południowe stoki Czarnej Góry wznosz± się ponad grzbiet Żmijowca i Krowiarek na wysoko¶ć 150-300 m. Stoki wschodnie i zachodnie s± znacznie dłuższe, opadaj±c, odpowiednio 500-700 m w dolinę Siennej i ku Rowowi Górnej Nysy. Czarna Góra jest doskonale widoczna z większo¶ć miejsc Kotliny Kłodzkiej i często mylona ze ¦nieżnikiem, który położony jest głębiej w¶ród innych gór masywu i wydaje się niższy. Na szczycie stoi drewniana wieża widokowa o wysoko¶ci 14 m. Na północnym stoku Czarnej Góry, kilkaset metrów od szczytu, znajduje się maszt nadajnika telewizyjnego. Na wschodnich zboczach góry zbudowano popularny o¶rodek narciarski.

103

Łysocina (Kark.)

1188

Najwyższy szczyt Lasockiego Grzbietu w Karkonoszach, czes. Lysečina, niem. Kolbenberg. Leży na granicy polsko-czeskiej. Jest zaliczany do Diademu Polskich Gór.

986

Smrek (G. Złote, CZ)

1125

Szczyt na granicy Gór Złotych i Bialskich (czes. Rychlebské hory), na terytorium Czech, w odległo¶ci kilkuset metrów od granicy z Polsk±, czes. Smrk, niem. Fichtlich. Jest zaliczany do Korony Sudetów, jako najwyższy szczyt Gór Złotych i Bialskich (w Czechach jest to jedno pasmo - Rychlebské hory).

647

Wlk. Desztna (GO, CZ)

1115

Najwyższy szczyt Sudetów ¦rodkowych, w ¶rodkowo-wschodniej czę¶ci Gór Orlickich w Czechach, czes. Velká Deątná

120

Orlica (G. Orlickie)

1084

Najwyższy szczyt polskiej czę¶ci Gór Orlickich (zaliczany do Korony Gór Polski, Diademu Polskich Gór oraz Korony Sudetów Polskich) i polskich Sudetów ¦rodkowych, niem. Hohe Menze lub Hohe Mense, czes. Vrchmezí. Leży na granicy polsko-czeskiej, na Europejskim Dziale Wodnym, pomiędzy zlewiskami Morza Bałtyckiego i Morza Północnego.

412

Borowa Góra (Kark.)

1056

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Lasockiego Grzbietu, dawniej niem. Hoheberg. Wznosi się w północnej czę¶ci Lasockiego Grzbietu, w bocznym grzbiecie odchodz±cym od Łysociny ku wschodowi. Od zachodu ł±czy się z Łysocin± a od wschodu z Bielcem.

415

Dvorsky les (Kark., CZ)

1036

Szczyt w czeskich Karkonoszach w obrębie masywu Rýchory, będ±cego przedłużeniem ku południowi Lasockiego Grzbietu, czes. Dvorský les, dawniej niem. Hoflbusch. Wznosi się w ¶rodkowej czę¶ci masywu. Na północy ł±czy się z kulminacj± Mravenečník. Ku południowemu zachodowi i ku południowemu wschodowi odchodz± boczne grzbiety. W pierwszym z nich znajduje się kulminacja Bartův les, a w drugim zaznacza się wzniesienie Kámen.

195

Wielka Sowa

1015

Najwyższy szczyt Gór Sowich (zaliczany do Korony Gór Polski, Diademu Polskich Gór, Korony Sudetów Polskich oraz Korony Sudetów), niem. Hohe Eule, po 1945 przez krótki okres Góra Sowia. Na szczycie znajduje się wysoka na 25 metrów kamienna wieża widokowa wybudowana w 1906 roku.

Góry Sowie

115

Mravenecnik (Kark., CZ)

1005

Szczyt w czeskich Karkonoszach, czes. Mravenečník. Położony jest na południowym zakończeniu Lasockiego Grzbietu. Wierzchołek Mravenečníka jest rozrogiem, od którego odchodz± grzbiety w trzech kierunkach. Ku północy ci±gnie się Grzbiet Lasocki ze wzniesieniami Czepiel, Kopina, Łysocina. Ku wschodowi, a póĽniej południowemu wschodowi odchodzi ®acléřský hřbet. Ku południowi krótki grzbiecik poprzez płytk± przełęcz Rýchorský kříľ ł±czy się z grzbietem Rýchory, w miejscu gdzie rozpo¶ciera się górska osada Rýchory.

417

Dzwonkówka (Kark.)

1002

Karkonosze

106

Mała Sowa

972

Szczyt w ¶rodkowej czę¶ci Gór Sowich, drugi pod względem wysoko¶ci po Wielkiej Sowie (1015 m), dawniej niem. Kleine Eule. Przez wierzchołek prowadzi na Wielk± Sowę le¶na droga zwana Cesarsk± Drog±, która jest oznakowana żółtym szlakiem turystycznym.

Góry Sowie

69

Kalenica

964

Szczyt w ¶rodkowej czę¶ci Gór Sowich, trzeci pod względem wysoko¶ci po Wielkiej (1015 m) i Małej Sowie (972 m), dawniej niem. Turnberg. Na szczycie znajduje się stalowa wieża widokowa, któr± zamontowano tu w 1933 roku.

Góry Sowie

443

¦redniak (Okraj, Kark.)

950

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Lasockiego Grzbietu, dawniej niem. Mittelberg. Położony jest w północnej czę¶ci Lasockiego Grzbietu, w krótkim bocznym ramieniu, odchodz±cym od Łysociny ku północy, które kończy się Grabin±. Od zachodu, od Kowarskiego Grzbietu, oddziela go dolina Jedlicy, a od wschodu od Sulicy dolina Jeleniej Strugi.

154

Słoneczna

949

Szczyt w ¶rodkowej czę¶ci pasma Gór Sowich, po północno-zachodniej stronie od Kalenicy, około 2,5 km na północny wschód od centrum miejscowo¶ci Jugów, dawniej niem. Sonnenkoppe

Góry Sowie

149

Skalnik (Rud. Jan.)

945

Najwyższy szczyt Rudaw Janowickich (należ±cy do Korony Gór Polski, Diademu Polskich Gór, Korony Sudetów Polskich oraz Korony Sudetów). Posiada dwa wierzchołki. Na niższym, południowo-zachodnim, znajduje się szereg okazałych skałek o fantazyjnych kształtach, z których szczytowa Ostra Mała (niem. Freie Koppe) udostępniona jest wykutymi w skale stopniami i zwieńczona platform± widokow±. Na zboczach góry znajduj± się rumowiska skalne - gołoborza.

56

Grabina

943

Szczyt w ¶rodkowo-południowej czę¶ci Gór Sowich, po wschodniej stronie Przełęczy Sokolej, na północny wschód od miejscowo¶ci Sokolec, dawniej niem. Grafenstein

Góry Sowie

440

Sulica (Karkonosze)

942

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Lasockiego Grzbietu, dawniej niem. Molkenberg. Wznosi się w północnej czę¶ci Lasockiego Grzbietu, w bocznym ramieniu, odchodz±cym od Łysociny ku północnemu wschodowi. Na północy Sulica ł±czy się przez Przełęcz Kowarsk± z Rudnikiem, pierwszym szczytem Rudaw Janowickich. Na wschód opada do Rozdroża Kowarskiego, gdzie graniczy ze wzgórzami Bramy Lubawskiej.

189

Waligóra

936

Najwyższy szczyt Gór Suchych i całych Gór Kamiennych, dawniej niem. Heidelberg. Należy do Korony Gór Polski, Diademu Polskich Gór, Korony Sudetów Polskich i Korony Sudetów. Północne zbocze opada bardzo ostro ku Przełęczy Trzech Dolin, na której znajduje się schronisko Andrzejówka.

Góry Kamienne

733

Koziołki

935

Szczyt w ¶rodkowo-południowej czę¶ci Gór Sowich, po zachodniej stronie Przełęczy Jugowskiej, góruj±cy od północnego zachodu nad miejscowo¶ci± Jugów, niem. Ziegensteine

Góry Sowie

408

Bielec (Kark.)

931

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Lasockiego Grzbietu, dawniej niem. Weissberg

84

Kozia Równia

930

Płaski, rozległy, mało wybitny szczyt w ¶rodkowo-południowej czę¶ci Gór Sowich, na południowy wschód od przełęczy Kozie Siodło, na północ od miejscowo¶ci Jugów, dawniej niem. Ziegenrücken

Góry Sowie

167

Suchawa

928

Szczyt w zachodniej czę¶ci pasma Gór Suchych, zaliczanych do Gór Kamiennych. Wznosi się na wschód od miejscowo¶ci Sokołowsko. Poniżej szczytu, na północno-zachodnim zboczu, na wysoko¶ci około 840 m położone s± Czerwone Skałki, efektowne charakterystyczne odsłonięcia skalne.

Góry Kamienne

438

Sklerov. vrch (Kark., CZ)

925

Karkonosze

170

Szczeliniec Wielki

919

Najwyższy szczyt Gór Stołowych, zaliczany do Korony Gór Polski, Diademu Polskich Gór, Korony Sudetów Polskich i Korony Sudetów. Dawne nazwy to: Siennica, Strzaskany, Spękany, Stołowiec, niem. Grosse Heuscheuer, czes. Velká Hejąovina. Na szczyt prowadzi kręty szlak składaj±cy się z 665 schodów, ułożonych w 1814 przez Franza Pabla, sołtysa pobliskiego Karłowa. Na jednokierunkowej trasie o długo¶ci około 5 km, biegn±cej wierzchowin± Szczelińca, znajduje się również schronisko turystyczne PTTK Na Szczelińcu, wybudowane w 1846 roku w stylu tyrolskim. Najwyższym punktem góry jest Fotel Pradziada - 12-metrowej wysoko¶ci skała piaskowcowa.

Góry Stołowe

148

Skalniak

915

Drugi co do wysoko¶ci szczyt Gór Stołowych, położony na rozległej wierzchowinie stoliwa o tej samej nazwie. Przy krawędziach na Błędnych Skałach (852 m) i na Ptaku (841 m) znajduj± się punkty widokowe na Szczeliniec Wielki i Mały, Góry Sowie, Góry Kamienne, Góry Bardzkie.

Góry Stołowe

407

Biała Góra (Kark.)

915

Karkonosze

155

Sokolica

915

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci pasma Gór Sowich, na północny wschód od Przełęczy Sokolej, około 1,8 km na północny zachód od centrum miejscowo¶ci Sokolec

Góry Sowie

144

Rymarz

913

Szczyt w ¶rodkowo-południowej czę¶ci pasma Gór Sowich, po południowo-wschodniej stronie Przełęczy Jugowskiej, około 2,5 km na północny wschód od centrum miejscowo¶ci Jugów, dawniej niem. Reimskoppe

Góry Sowie

426

Kopina (Karkonosze)

910

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Lasockiego Grzbietu, inna nazwa Kopista, dawniej niem. Kuppenberg. Wznosi się w ¶rodkowej czę¶ci Lasockiego Grzbietu, pomiędzy Łysocin± na północy a Czepiel± na południu. Sam wierzchołek wznosi się na wschód od grzbietu. Od Kopiny odchodzi ku północnemu wschodowi boczny grzbiet z Owczark±, Pańsk± Gór±, Zagórzem, Ksi±żęc± Kostk± i Przedni± oraz mniej wyraĽny grzbiet ku wschodowi z Kopczykiem.

83

Kostrzyna

906

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci pasma Gór Suchych, zaliczanych do Gór Kamiennych. Wznosi się około 3,2 km na południowy zachód od miejscowo¶ci Rybnica Le¶na. Zbocze wschodnie w czę¶ci grzbietowej stromo opada w dół, a po osi±gnięciu około 50 m różnicy poziomu względem wierzchołka przechodzi w zachodnie zbocze Suchawy (928 m). Zbocze zachodnie opada stromo o 25 m i przechodzi we wschodnie zbocze Włostowej (903 m). Poniżej szczytu, u podnóża północnego zbocza, na wysoko¶ci około 800 m, znajduje się Małpia Skałka.

Góry Kamienne

199

Włostowa

903

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci pasma Gór Suchych, zaliczanych do Gór Kamiennych. Wznosi się około 3,7 km na południowy zachód od miejscowo¶ci Rybnica Le¶na. Zbocze północno-wschodnie w czę¶ci grzbietowej łagodnie opada, a po osi±gnięciu około 25 m różnicy poziomu względem wierzchołka przechodzi w zachodnie zbocze Kostrzyny (906 m). Poniżej szczytu, u podnóża południowego zbocza, na wysoko¶ci około 640 m oraz w czę¶ci grzbietowej wzniesienia znajduj± się grupy skałek.

Góry Kamienne

67

Jeleniec

902

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci pasma Gór Suchych, zaliczanych do Gór Kamiennych. Wznosi się na południowy wschód od miejscowo¶ci Rybnica Le¶na, między Przełęcz± pod Jeleńcem po zachodniej stronie i wzniesieniem Rogowiec po północno-wschodniej stronie. Jest to góra w kształcie stożka o stromych zboczach z wyraĽnie zaznaczon± czę¶ci± szczytow±.

Góry Kamienne

414

Czepiel (Karkonosze)

901

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Lasockiego Grzbietu, czes. Čepel, dawniej niem. Tippelstein lub Tüpelstein. Wznosi się pomiędzy Kopin± na północy a Mravenečníkiem na południu. Przez Czepiel przechodzi dział wód pomiędzy zlewiskami Bałtyku i Morza Północnego. Wschodnie stoki leż± w dorzeczu Bobru a zachodnie Úpy.

15

Bukowiec

898

Szczyt w Górach Kamiennych, w północno-zachodniej czę¶ci pasma Gór Suchych. Wznosi się na pograniczu z Górami Wałbrzyskimi, na północny wschód od miejscowo¶ci Sokołowsko. Od strony zachodniej jest oddzielony Kotlin± Sokołowsk± od Masywu Stożka.

Góry Kamienne

186

Turzyna

895

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci pasma Gór Suchych, zaliczanych do Gór Kamiennych. Wznosi się między Przełęcz± pod Turzyn± po zachodniej stronie a Przełęcz± pod Jeleńcem po wschodniej stronie, na południowy zachód od miejscowo¶ci Rybnica Le¶na.

Góry Kamienne

169

Szczeliniec Mały

895

Szczyt w Górach Stołowych, tworz±cy wraz z przylegaj±cym do niego od wschodu Szczelińcem Wielkim jednolity masyw, niem. Kleiner Heuscheuer, czes. Mala Hejąovina

Góry Stołowe

214

Żmij

887

Szczyt w ¶rodkowej czę¶ci Gór Sowich, około 2,5 km na wschód od miejscowo¶ci Jugów, dawniej niem. Ottenstein, Otterstein

Góry Sowie

86

Kralowecki Szp. (CZ)

881

Szczyt położony na obszarze Czech, w południowo-zachodniej czę¶ci Gór Kruczych (czes. Vraní hory), zaliczanych do Gór Kamiennych, czes. Královecký ©pičák, dawniej niem. Königshaner Spitzberg. Wznosi się na południowy wschód od Przełęczy Lubawskiej. Na szczyt prowadzi niebieski szlak turystyczny.

Góry Kamienne

416

Dzicza Góra (RJ)

881

Jeden z najwyższych szczytów w Rudawach Janowickich, niem. Sauberg

143

Ruprechticki Szpiczak

880

Ruprechticki Szpiczak (czes. Ruprechtický ©pičák) - szczyt w Górach Suchych, zaliczanych do Gór Kamiennych. Wierzchołek znajduje się po stronie czeskiej, 10 m poniżej niego przechodzi granica państwowa. Wznosi się na południe od Przełęczy pod Granicznikiem. Na szczycie znajduje się stalowa wieża telekomunikacyjna z tarasem widokowym.

Góry Kamienne

448

Wołek (Rud. Jan.)

878

Szczyt w Rudawach Janowickich, położony między Miedzianymi Skałami na północnym zachodzie a Dzicz± Gór± na południu, niem. Ochsenkopf

453

Czerwone Skałki

875

Formy skalne w Górach Kamiennych, w zachodniej czę¶ci pasma Gór Suchych

Góry Kamienne

409

Bielec (Rud. Jan.)

871

Szczyt w ¶rodkowej czę¶ci Rudaw Janowickich, na zachód od Przełęczy Rędzińskiej, około 6,5 km na północny wschód od centrum Kowar

194

Wielka Kopa (RJ)

870

Szczyt w Rudawach Janowickich, najwyższy w ich wschodniej czę¶ci, niem. Scharlachberg, krótko po wojnie Szarlach, Wielka Góra

963

Rogowiec

870

Szczyt w Górach Suchych, zaliczanych do Gór Kamiennych. Wznosi się w ramieniu odchodz±cym na północ od Jeleńca. Szczyt zwieńczony jet ruinami zamku Rogowiec.

Góry Kamienne

24

Czarnek

868

Szczyt położony w ¶rodkowej, najwyższej czę¶ci masywu Gór Suchych, zaliczanych do Gór Kamiennych. Wznosi się na zachód od Waligóry i na południowy wschód od Sokołowska. Znajduje się w bocznym grzbieciku, odchodz±cym ku południowi od Suchawy.

Góry Kamienne

72

Klin

866

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci pasma Gór Suchych, zaliczanych do Gór Kamiennych. Wznosi się na południe od miejscowo¶ci Rybnica Le¶na, po zachodniej stronie od Przełęczy pod Turzyn±.

Góry Kamienne

156

Sokół

862

Szczyt w południowo-zachodniej czę¶ci pasma Gór Sowich, po zachodniej stronie od Przełęczy Sokolej, około 1,5 km na północny zachód od centrum miejscowo¶ci Sokolec, dawniej niem. Neumanns-Koppe

Góry Sowie

131

Popielak

860

Szczyt w ¶rodkowo-południowej czę¶ci Gór Sowich, po południowo-wschodniej stronie od przełęczy Bielawska Polana, około 3 km na wschód od Jugowa, dawniej niem. Ascherkoppe

Góry Sowie

309

Niczyja

858

Góry Sowie

Góry Sowie

9

Borowa

853

Najwyższy szczyt Gór Czarnych i całych Gór Wałbrzyskich w Sudetach ¦rodkowych, dawniej niem. Schwarze-Berg, Schwarzeberg, Schwartzenberg. Uważany jest za odrębny masyw lub przypisywany do Rybnickiego Grzbietu. Jest najwyższym punktem w granicach administracyjnych Wałbrzycha, a także w granicach administracyjnych Jedliny-Zdroju. Pod koniec 2017 roku na szczycie oddano do użytku wieżę widokow± o ciekawym kształcie. Borowa zaliczana jest do Diademu Polskich Gór, Korony Sudetów i Korony Sudetów Polskich. Do Korony Gór Polski zaliczony został pobliski Chełmiec, który podczas ustalania tej klasyfikacji uważany był za wyższy, ze względu na to, że instrumenty pomiarowe umieszczono wtedy na wieży widokowej.

Góry Wałbrzyskie

436

Rudnik (Rud. Jan.)

853

Szczyt w południowo-zachodniej czę¶ci Rudaw Janowickich, w południowej czę¶ci grzbietu głównego, na południowy zachód od wzniesienia Bobrzak, około 3,6 km na południowy wschód od centrum Kowar

117

Narożnik

851

Szczyt w Górach Stołowych, położony na południowy wschód od Lisiej Przełęczy, oddzielaj±cej go od masywu Skalniaka, inna nazwa to Narożniak, dawniej niem. Eckstein. Ku zachodowi i południu Narożnik opada pionowymi ¶cianami, dzięki czemu stanowi popularne miejsce do wspinaczki - znajduje się tu ponad 100 dróg. Wierzchołek stanowi punkt widokowy na Góry Stołowe, Obniżenie Dusznickie, Góry Bystrzyckie i Góry Orlickie. Przez szczyt prowadzi niebieski szlak turystyczny z Dusznik-Zdroju do Karłowa. 17 sierpnia 1997 na tej drodze zastrzelono dwoje turystów, studentów wrocławskiej Akademii Rolniczej: Annę Kembrowsk± i Roberta Odżgę. Sprawcy tej zbrodni dot±d nie zostali ujęci. O zdarzeniu przypomina wmurowana na szczycie tablica.

Góry Stołowe

92

Lesista Wielka

851

Najwyższy szczyt w Masywie Dzikowca i Lesistej Wielkiej, w północno-zachodniej czę¶ci Gór Kamiennych, zaliczany do Diademu Polskich Gór, dawniej niem. Hohe Heide. Wznosi się nad dolin± ¦cinawki na wschodzie i dolin± Grzędzkiego Potoku na zachodzie. Przez szczyt przechodz± 3 szlaki turystyczne: czerwony, żółty i niebieski.

Góry Kamienne

19

Chełmiec

851

Szczyt i masyw w Górach Wałbrzyskich, wznosz±cy się nad Wałbrzychem, dawniej niem. Hochwald. Jest najwyższym punktem w granicach administracyjnych Szczawna-Zdroju. Jest drugim co do wysoko¶ci szczytem Gór Wałbrzyskich. Góruje ponad Kotlin± Wałbrzysk±, między Wałbrzychem, Boguszowem a Szczawnem. Według dawnych pomiarów miał wysoko¶ć 869 m i był najwyższym szczytem Gór Wałbrzyskich, przez co zaliczony został do Korony Gór Polski. Bł±d pomiaru wynikał st±d, że punkt triangulacyjny pomiaru wysoko¶ci umieszczono na wieży widokowej, a nie na wierzchołku. Po korekcie okazało się, że w Górach Wałbrzyskich wyższa jest Borowa. Na szczycie znajduje się kamienna wieża widokowa o wysoko¶ci 22 m oraz maszt telekomunikacyjny o wysoko¶ci 69 m. Chełmiec jest zaliczany również do Diademu Polskich Gór (jako najwyższy w Masywie Chełmca), natomiast nie jest zaliczany do Korony Sudetów Polskich i Korony Sudetów.

Góry Wałbrzyskie

136

Ptasia Góra

851

Szczyt w ¶rodkowo-zachodniej czę¶ci Gór Stołowych, na wierzchowinie stoliwa Skalniak, około 3 km na południowy zachód od Karłowa. Południowe zbocze góry stanowi ¶cianę stoliwa Skalniak i stromo opada w kierunku południowym. Na północ od szczytu położone s± Ľródliska potoków Czermnica i czes. ®idovka oraz znikome pozostało¶ci resztek dawnych torfowisk: Długie Mokradło i Kr±głe Mokradło. Około 900 m na północny zachód od szczytu Ptasiej Góry położone s± Błędne Skały z zespołem formacji skalnych, tworz±cych malowniczy labirynt skalnego miasta.

Góry Stołowe

580

Lustrzana Góra

850

Góry Stołowe

Góry Stołowe

57

Graniczna

846

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Gór Suchych, zaliczanych do Gór Kamiennych. Wznosi się na południowy zachód od miejscowo¶ci Rybnica Le¶na, w grzbiecie Bukowca, między Bukowcem po północno-zachodniej stronie i Waligór± po południowo-wschodniej stronie.

Góry Kamienne

174

Szeroka (G. Kam.)

842

Najwyższe wzniesienie w polskiej czę¶ci Gór Kruczych, zaliczanych do Gór Kamiennych, niem. Der breite Berg. Jest zaliczana do Diademu Polskich Gór. Wznosi się w południowej czę¶ci pasma Gór Kruczych. Na północ (NNW) od szczytu leży Polska Góra, a na południe Głazica. Od północnej czę¶ci masywu Szerokiej odchodzi ku wschodowi boczne ramię z Dziulcem, które niżej skręca ku północy i zakończone jest wierzchołkiem Bógdał. Drugie, krótsze ramię odchodzi od głównej kulminacji ku wschodowi. Szczyt leży na granicy polsko-czeskiej. Wschodnie zbocza leż± w Polsce, zachodnie w Czechach.

Góry Kamienne

162

Stożek Wielki

841

Szczyt na północno-zachodnim krańcu Gór Suchych, w północno-¶rodkowej czę¶ci Gór Kamiennych, na pograniczu z Górami Wałbrzyskimi. Wznosi się w północnej czę¶ci pasma Stożka, na północny zachód od miejscowo¶ci Sokołowsko. Od strony wschodniej oddzielony jest Kotlin± Sokołowsk± od masywu Bukowca, a od zachodniej strony głęboka dolina przełomu ¦cinawki oddziela wzniesienie od Masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej. Nazwę Stożek Wielki wprowadzono urzędowo w 1949 roku, zastępuj±c poprzedni± niemieck± nazwę Gross Storch Berg.

Góry Kamienne

135

Ptak

841

Szczyt w Górach Stołowych, około 1,2 km na południowy wschód od Karłowa, na wschodnim fragmencie stoliwa Skalniak, na północ od Lisiej Przełęczy. Przez szczyt prowadzi żółty szlak turystyczny z Dusznik-Zdroju do Karłowa.

Góry Stołowe

175

Szeroki Wierch

839

Szczyt w ¶rodkowej czę¶ci pasma Gór Suchych, zaliczanych do Gór Kamiennych. Polska nazwa została przetłumaczona z czes. ©iroký vrch. Wznosi się na południowy zachód od miejscowo¶ci Głuszyca, pomiędzy Ruprechtickim Szpiczakiem a Ko¶cielcem. Mylony jest z Płońcem.

Góry Kamienne

410

Bobrzak (Rud. Jan.)

839

Szczyt w Rudawach Janowickich, niem. Bibersberg. Bobrzak wraz z Rudnikiem stanowi jedn± z dwóch kulminacji południowo-zachodniej czę¶ci głównego grzbietu Rudaw Janowickich. Od strony północnej, od Skalnika, oddziela go Przełęcz pod Bobrzakiem, od wschodniej jest oddzielony Rozdrożem pod Bobrzakiem od Wilkowyi.

105

Malinowa

839

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Gór Sowich, na północ od Przełęczy pod Gołębi±, na północny wschód od miejscowo¶ci Wolibórz, dawniej niem. Hoher Stein

Góry Sowie

114

Mravenci vrch (CZ)

836

Góry Krucze w Górach Kamiennych

Góry Kamienne

41

Dzikowiec Wielki

836

Szczyt w Masywie Dzikowca i Lesistej Wielkiej, w północno-zachodniej czę¶ci Gór Kamiennych, dawniej niem. Grosser Wildberg. Położony jest około 3,4 km na południe od centrum miejscowo¶ci Boguszów-Gorce, po północno-wschodniej stronie od Lesistej Wielkiej. Przez wierzchołek przechodz± dwa szlaki turystyczne: niebieski i zielony. Na południowo-wschodnim wierzchołku Dzikowca stoi wieża widokowa, wjeżdża tam wyci±g narciarski OSR Dzikowiec, startuj± stamt±d paralotniarze.

Góry Kamienne

203

Wroniec

835

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Gór Sowich na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Sowich, około 1,3 km na północ od Wielkiej Sowy, dawniej niem. Krähen Berg

Góry Sowie

78

Kopa ¦mierci

830

Szczyt w ¶rodkowym piętrze wierzchowiny Gór Stołowych, na południowej krawędzi stoliwa (płaskiego szczytu) Narożnika. Południowo zachodni stok jest podcięty murami skalnymi, które bywaj± celem wspinaczek. Z krawędzi urwiska rozci±ga się rozległa panorama Obniżenia Dusznickiego i otaczaj±cych gór.

Góry Stołowe

387

Koszuta

827

Góry Kamienne

Góry Kamienne

173

Szeroka (G. Sowie)

827

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Gór Sowich, po północnej stronie Przełęcz pod Szerok±, około 3,5 km na wschód od miejscowo¶ci Przygórze, dawniej niem. Schmiedehau

Góry Sowie

46

Gomulnik

826

Szczyt w ¶rodkowej czę¶ci pasma Gór Suchych, zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Schindelberg. Położony jest na zachód od miejscowo¶ci Głuszyca, w bocznym grzbiecie odchodz±cym od Turzyny ku południowi i zakończonym szczytem Kręsko.

Góry Kamienne

946

Szeroka Płd.

824

Graniczny szczyt w południowej czę¶ci Gór Kruczych, zaliczanych do Gór Kamiennych. Jest to południowy wierzchołek Szerokiej (dawniej niem. Der breite Berg) - najwyższego wzniesienia w polskiej czę¶ci Gór Kruczych.

Góry Kamienne

398

Stankowa (Paczyn)

822

Góry Kamienne

Góry Kamienne

474

Rożen

820

Góry Sowie

Góry Sowie

116

Mrowiniec

817

Góry Krucze w Górach Kamiennych

Góry Kamienne

991

Popielak Wsch.

815

Słabo wyodrębniona kulminacja wschodniego grzbietu Popielaka w Górach Sowich

Góry Sowie

77

Końska

813

Szczyt w południowej czę¶ci Gór Kruczych, zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Pferde Berg. Wznosi się w grzbiecie granicznym, przy czym sam wierzchołek znajduje się po polskiej stronie. Na północy ł±czy się z Jaworow±, a na południu z Mrowińcem. Na zachód od szczytu biegnie granica polsko-czeska. Wschodnie zbocza leż± w Polsce, zachodnie w Czechach.

Góry Kamienne

198

Włodarz (G. Sowie)

811

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci pasma Gór Sowich, w małym grzbiecie Masywu Włodarza, około 2,2 km na zachód od centrum miejscowo¶ci Walim, dawniej niem. Wolfsberg. Jest zaliczany do Diademu Polskich Gór. W zboczach Włodarza udostępnione s± do zwiedzania niemieckie sztolnie podziemnego kompleksu Riese z okresu II wojny ¶wiatowej - najbardziej tajemnicze obiekty z tamtego okresu. Do zasadniczej czę¶ci podziemnego kompleksu prowadz± trzy wej¶cia od strony północno-wschodniej i jedno od strony północnej.

Góry Sowie

44

Gołębia

810

Szczyt w ¶rodkowej czę¶ci pasma Gór Sowich, we wschodniej czę¶ci grzbietu głównego, na wschód od miejscowo¶ci Wolibórz, dawniej niem. Taubenschlag. Wznosi się na południe od Przełęczy pod Gołębi±, natomiast po północnej stronie od tej przełęczy znajduje się wyższa Malinowa (839 m).

Góry Sowie

341

Stachoń

808

Szczyt w Masywie Dzikowca i Lesistej Wielkiej, w północno-¶rodkowej czę¶ci Gór Kamiennych. Wznosi się około 2,5 km na zachód od miejscowo¶ci Unisław ¦l±ski, między Lesist± Wielk± po południowej stronie, a Dzikowcem Wielkim po północnej stronie, od którego oddzielony jest rozległym siodłem. Przez szczyt przechodzi niebieski szlak turystyczny.

Góry Kamienne

47

Gomulnik Mały

807

Szczyt w ¶rodkowej czę¶ci pasma Gór Suchych, zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Schindel Berg. Wznosi się na zachód od miejscowo¶ci Głuszyca, w bocznym grzbiecie odchodz±cym od Jeleńca ku południowemu wschodowi.

Góry Kamienne

373

Wysoka (G. Kamienne)

805

Góry Kamienne

Góry Kamienne

79

Kopica

803

Szczyt w ¶rodkowej czę¶ci Gór Suchych, zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Scholzenkoppel. Wznosi się na południowy wschód od miejscowo¶ci Sokołowsko, w granicznym grzbiecie pomiędzy Kozin± a Granicznikiem. Jest zwornikiem kilku bocznych grzbietów, m.in. Garńca, Březový vrch i Světlina. Przez szczyt przechodzi granica państwowa z Czechami. Polska czę¶ć znajduje się w Parku Krajobrazowym Sudetów Wałbrzyskich, natomiast czeska w Obszarze Chronionego Krajobrazu Broumovsko.

Góry Kamienne

549

Grodczyn

803

Najwyższy szczyt Wzgórz Lewińskich, będ±cy kulminacj± grzbietu o tej nazwie, inna nazwa to Grodziec, dawniej Ratschenberg. Jest najwyższym Pogórza Orlickiego, zaliczanym do Korony Sudetów Polskich.

Góry Stołowe

284

Ko¶cielec

802

Szczyt w ¶rodkowej czę¶ci pasma Gór Suchych, zaliczanych do Gór Kamiennych, na granicy polsko-czeskiej, czes. Čertův vrch, dawniej niem. Hüttenberg. Wznosi się na południowy zachód od miejscowo¶ci Głuszyca, pomiędzy Ruprechtickim Szpiczakiem a Słodn±. Poniżej wierzchołka, który w cało¶ci leży w Polsce, przechodzi granica państwowa z Czechami. Czeska, południowo-wschodnia czę¶ć masywu, znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Broumovsko.

Góry Kamienne

987

Bielec Zach.

802

Słabo zaznaczony szczyt, położony na zachód od Rozdroża pod Bielcem w Rudawach Janowickich

58

Granicznik

801

Szczyt w ¶rodkowej czę¶ci pasma Gór Suchych, zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Grenzberg lub Grenz Berg. Wznosi się na południowy zachód od miejscowo¶ci Głuszycy, w bocznym grzbiecie odchodz±cym od Ruprechtickiego Szpiczaka ku północnemu wschodowi.

Góry Kamienne

337

Sokółka (G. Kam.)

801

Szczyt w Masywie Dzikowca i Lesistej Wielkiej, w Górach Kamiennych, dawniej niem. Der schlimme Berg. Znajduje się na grzbiecie ł±cz±cym Dzikowiec z Wysok± i Stachoniem. Z północno-wschodniego zbocza wystaje Brzozówka. Południowo-zachodnia przełęcz oddzielaj±ca go od grzbietu nazywa się Polanka. Rozdziela zlewnie Bobru (dopływy Grzędzkiego Potoku) i Nysy Kłodzkiej (dopływy ¦cinawki).

Góry Kamienne

947

Wi±zowna

800

Graniczny szczyt w południowej czę¶ci Gór Kruczych, zaliczanych do Gór Kamiennych

Góry Kamienne

471

Małpia Skałka

800

Forma skalna w Górach Kamiennych, w zachodniej czę¶ci pasma Gór Suchych, na północnym zboczu Kostrzyny

Góry Kamienne

945

Głazica

798

Graniczny szczyt w południowej czę¶ci Gór Kruczych, zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Stein Berg. Wznosi się pomiędzy Szerok± na północ a Wi±zow± na południe.

Góry Kamienne

253

Garbatka

797

Szczyt w zachodniej czę¶ci pasma Gór Suchych, zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Hohe Stein lub Görbersdorfer Reichmacher. Garbatka położona jest na południe od miejscowo¶ci Sokołowsko, na pograniczu z Pasmem Lesistej, w bocznym grzbiecie odchodz±cym od ¦redniaka ku północnemu zachodowi. Przez wierzchołek przechodzi niebieski szlak turystyczny.

Góry Kamienne

433

Owczarka (Karkonosze)

796

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Lasockiego Grzbietu, dawniej niem. Schafberg. Wznosi się w południowej czę¶ci Lasockiego Grzbietu, w bocznym ramieniu, odchodz±cym ku północnemu wschodowi od Kopiny, na zachód od ostatnich zabudowań Opawy. Zachodnie zbocza opadaj± stromo do doliny Srebrnika, wschodnie opadaj± łagodnie w stronę Opawy. Na południowym zachodzie ł±czy się z Kopin±, a na północnym wschodzie z Pańsk± Gór±.

353

Svetlina (CZ)

796

Szczyt w pa¶mie Gór Suchych (czes. Javoří hory), zaliczanych do Gór Kamiennych, położony na terenie Czech, czes. Světlina, dawniej niem. Lichtenbau. Wznosi się w bocznym grzbieciku, odchodz±cym ku południowi na wschód od Kopicy. Na północy, grzbietem Gór Suchych biegnie polsko-czeska granica państwowa. Na południowym wschodzie leży miejscowo¶ć Ruprechtice.

Góry Kamienne

285

Kozina

796

Dwuwierzchołkowe wzniesienie w zachodniej czę¶ci pasma Gór Suchych, zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Ziegenrücken. Wznosi się na południe od miejscowo¶ci Sokołowsko, w granicznym grzbiecie, na zachód od Granicznika. Przez szczyt przechodzi granica państwowa z Czechami. Polska czę¶ć znajduje się w Parku Krajobrazowym Sudetów Wałbrzyskich, natomiast czeska w Obszarze Chronionego Krajobrazu Broumovsko.

Góry Kamienne

610

Rogowa Kopa

794

Góry Stołowe

Góry Stołowe

964

Warzęcha

793

Szczyt w północnej czę¶ci pasma Gór Suchych, zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Löffelberg lub Löffel Berg. Wznosi na zachód od miejscowo¶ci Głuszyca, w bocznym grzbiecie odchodz±cym ku południowi od Jeleńca.

Góry Kamienne

318

Ostrosz

792

Góry Kamienne

Góry Kamienne

130

Polska Góra

792

Szczyt w Górach Kamiennych, w pa¶mie Gór Kruczych, dawniej niem. Gotschenberg. Położona jest około 3 km na południe od centrum miejscowo¶ci Lubawka, w zachodniej czę¶ci Gór Kruczych, po wschodniej stronie od granicy polsko-czeskiej. Zachodnim zboczem góry wzdłuż granicy z Czechami prowadzi zielony szlak turystyczny.

Góry Kamienne

960

Krzywucha

791

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci pasma Gór Suchych, zaliczanych do Gór Kamiennych. Wznosi się na północny wschód od miejscowo¶ci Sokołowsko, w masywie Bukowca, w jego południowej czę¶ci. Od strony zachodniej znajduje się Kotlina Sokołowska.

Góry Kamienne

335

Słodna

790

Szczyt w ¶rodkowo-północnej czę¶ci pasma Gór Suchych (czes. Javoří hory), zaliczanych do Gór Kamiennych, czes. Čertův vrch, dawniej niem. Süsse Loch Berg. Wznosi się na granicy polsko-czeskiej, na południe od miejscowo¶ci Łomnica, na zachód od Przełęczy Trzy Koguty. Sam wierzchołek znajduje się po polskiej stronie granicy. Poniżej granicy północne zbocze góry położone jest na obszarze Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich. Czę¶ć południowa (czeska) znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Broumovsko.

Góry Kamienne

132

Po¶rednia (G. Krucze)

789

Szczyt w południowej czę¶ci Gór Kruczych, zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Mittelberg. Wznosi się w ramieniu odchodz±cym ku północnemu wschodowi od Końskiej, od której oddziela j± przełęcz 749 m. Na północ od Po¶redniej znajduje się przełęcz 749 m, nosz±ca niemieck± nazwę Sedan-Kurve, która oddziela j± od Gołoty.

Góry Kamienne

961

Płoniec

787

Szczyt w ¶rodkowej czę¶ci pasma Gór Suchych, zaliczanych do Gór Kamiennych, czes. Hraniční vrch, niem. Plautzenberg lub Plautzen Berg. Wznosi się na południowy zachód od miejscowo¶ci Głuszyca, pomiędzy Ruprechtickim Szpiczakiem a Ko¶cielcem. Mylony jest z ©irokým vrchem, który nie ma polskiej nazwy, ale dla potrzeb aplikacji Polskie Góry został przetłumaczony jako Szeroki Wierch.

Góry Kamienne

949

Jaworowa (G. Kam.)

786

Graniczny szczyt w południowej czę¶ci Gór Kruczych, zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Ulmenberg. Leży na europejskim dziale wód pomiędzy zlewiskami Morza Bałtyckiego i Morza Północnego. Ci±gnie się w postaci w±skiego grzbietu odchodz±cego na północ od Końskiej Góry.

Góry Kamienne

17

Cap (CZ)

786

Szczyt w czeskiej czę¶ci Górach Stołowych (czes. Broumovská vrchovina), czes. Čáp . Jest najwyższym szczytem Adrszpasko-Cieplickich Skał i całego mikroregionu Polická vrchovina. Leży w południowej czę¶ci Adrszpasko-Cieplickich Skał, w pobliżu miejscowo¶ci Skály. Ku południowi Čáp opada pionowymi ¶cianami, dzięki czemu stanowi popularne miejsce widokowe - panorama obejmuje Karkonosze, Góry Krucze, Jestřebí hory, Góry Stołowe, Góry Bystrzyckie i Góry Orlickie. Przez szczyt przechodzi zielony szlak turystyczny z Teplic nad Metují do przysiółka Skály i dalej do Marąova nad Metují.

Góry Stołowe

452

Czarne K±ty

786

Szczyt w głównym grzbiecie Gór Sowich, około 3 km na wschód od Jugowa, w ¶rodkowo-południowej czę¶ci Gór Sowich, po południowo-wschodniej stronie od przełęczy Wigancicka Polana, dawniej niem. Schwarze Winkelkuppen

Góry Sowie

397

Pliszka

785

Góry Kamienne

Góry Kamienne

313

Obirka

782

Góry Kamienne

Góry Kamienne

357

¦redniak

782

Szczyt w zachodniej czę¶ci pasma Gór Suchych, zaliczanych do Gór Kamiennych, czes. Obírka, dawniej niem. Mittelberg lub Hegewald. Wznosi się na południe od miejscowo¶ci Sokołowsko, na południowy wschód od Garbatki. Przez wierzchołek przechodzi granica państwowa z Czechami. Od szczytu ¦redniaka odchodzi ku północy boczny grzbiet, w kierunku Sokołowska.

Góry Kamienne

64

Jaworek

781

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Gór Sowich, w niewielkim grzbiecie Masywu Włodarza, po północno-zachodniej stronie od przełęczy Rozdroże pod Moszn±, na zachód od miejscowo¶ci Walim, dawniej niem. Urlenberg

Góry Sowie

291

Lesista Mała

780

Góry Kamienne

Góry Kamienne

265

Hranicni vrch (CZ)

780

Góry Kamienne

Góry Kamienne

185

Trójgarb

778

Szczyt w Górach Wałbrzyskich, krótko po 1945 roku nosił nazwę Potrójna, dawniej niem. Sattelwald. Posiada trzy wierzchołki o wysoko¶ci 778, 757 i 738 m. Przez masyw Trójgarbu zostanie poprowadzona droga S3 - najdłuższy w Polsce tunel będzie miał długo¶ć 2273 m. Przez najwyższy wierzchołek przechodz± 3 szlaki turystyczne: zielony, żółty i niebieski, pod koniec 2018 roku zbudowano tu wieżę widokow±. Trójgarb jest zaliczany do Diademu Polskich Gór, jako najwyższy w Masywie Trójgarbu i Kr±glaka.

Góry Wałbrzyskie

735

Młyńsko (G. Sowie)

777

Szczyt w północno-¶rodkowej czę¶ci pasma Gór Sowich, około 1,5 km na północny wschód od Wielkiej Sowy, dawniej niem. Mühlberg

Góry Sowie

352

Sucha Góra

777

Góry Kamienne

Góry Kamienne

447

Wilkowyja (Rud. Jan.)

776

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Rudaw Janowickich, niem. Wolfsberg

20

Chełmiec Mały

776

Wzniesienie w ¶rodkowej czę¶ci Gór Wałbrzyskich, w Masywie Chełmca, na zachód od centrum Wałbrzycha, dawniej niem. Kleine Hoch-Berg, Klein Hochwald. Wyrasta z południowo-zachodniego zbocza Chełmca, tworz±cego mały grzbiet, zakończony Mniszkiem.

Góry Wałbrzyskie

166

Sucha

776

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Gór Wałbrzyskich, w masywie Rybnickiego Grzbietu, na południowy wschód od dzielnicy Wałbrzycha Podgórze, na obszarze Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich, dawniej niem. Dürreberg, Dürre-Berg. Po południowo-zachodniej stronie poniżej szczytu przez Przełęcz Pod Borow± prowadzi żółty szlak turystyczny z Wałbrzycha do Jedliny-Zdroju.

Góry Wałbrzyskie

200

Wołowiec

776

Szczyt w Górach Wałbrzyskich, w pasmie Gór Czarnych, wznosz±cy się na południowy wschód od Wałbrzycha. Przez szczyt prowadzi niebieski szlak turystyczny.

Góry Wałbrzyskie

75

Kokot

775

Szczyt w północno-wschodniej czę¶ci Górach Sowich, około 3,2 km na północ od Wielkiej Sowy, dawniej niem. Der Hahn

Góry Sowie

85

Kozioł

774

Szczyt w Górach Wałbrzyskich, w pa¶mie Gór Czarnych, dawniej niem. Kauder-Berg. Wznosi się na terenie Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich, na południowy wschód od Wałbrzycha. Zbocze północne w czę¶ci grzbietowej nieznacznie wznosi się w kierunku szczytu Wołowca (776 m), pozostałe zbocza s± strome. Przez szczyt przechodzi niebieski szlak turystyczny.

Góry Wałbrzyskie

423

Kluka (Karkonosze)

774

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Lasockiego Grzbietu, dawniej niem. Kloseberg. Wznosi się w północnej czę¶ci Lasockiego Grzbietu, w bocznym grzbiecie odchodz±cym od Łysociny ku wschodowi. W grzbiecie tym znajduj± się: Borowa, Bielec i Kluka. Od północy ogranicza j± dolina Złotnej, od południa jej dopływu - Srebrnika.

11

Bożanowski Szp. (CZ)

773

Szczyt w czeskiej czę¶ci Gór Stołowych (czes. Broumovská vrchovina) w Broumowskich ¦cianach (czes. Broumovské stěny), czes. Boľanovský ©pičák, dawniej niem. Barzdorfer Spitzberg. Jest najwyższym wzniesieniem Broumowskich ¦cian. Położony jest na obszarze Czech, w granicach czeskiego rezerwatu przyrody Narodni Přírodní Rezervace Broumovské Stěny, około 6 km na północny zachód od Radkowa, w południowo-wschodniej czę¶ci Broumowskich ¦cian, które s± czesk± czę¶ci± Gór Stołowych. Szczyt stanowi punkt widokowy na polsk± czę¶ć Gór Stołowych, Kotlinę Broumovsk±, Góry Kamienne (Góry Suche) i Góry Sowie. Na górze znajduj± się liczne skałki przypominaj±ce swoim wygl±dem postacie ludzkie oraz zwierzęta.

Góry Stołowe

43

G±siorek

773

Góry Sowie

Góry Sowie

113

Moszna

771

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Gór Sowich, w niewielkim grzbiecie Masywie Włodarza, na południowy wschód od przełęczy Rozdroże pod Moszn±, na południowy zachód od miejscowo¶ci Walim, dawniej niem. Mulenberg

Góry Sowie

622

Supi skaly (CZ)

771

Szczyt w czeskich Górach Stołowych, czes. Supí skály

Góry Stołowe

82

Koruna (CZ)

769

Szczyt w czeskiej czę¶ci Gór Stołowych (czes. Broumovska vrchovina) w Broumowskich ¦cianach (czes. Broumovské stěny). Wzniesienie położone jest po zachodniej stronie od Boľanova, w granicach czeskiego parku narodowego (czes. Narodni Přírodní Rezervace Broumovské Stěny), w czeskiej czę¶ci Gór Stołowych (czes. Broumovska vrchovina), w południowo-wschodniej czę¶ci Broumovskich ¦cian (czes. Broumovské stěny), stanowi±cych czesk± czę¶ć Gór Stołowych, około 6 km na północny zachód od Radkowa. Jest drugim co do wysoko¶ci wzniesieniem Broumowskich ¦cian, łatwo rozpoznawalnym w terenie, ze względu na stożkowy kształt.

Góry Stołowe

526

Bykowa

768

Góry Stołowe

Góry Stołowe

456

Dzik (G. Sowie)

767

Góry Sowie

Góry Sowie

74

Kobylec

767

Szczyt w ¶rodkowo-wschodniej czę¶ci pasma Gór Sowich, około 4,2 km na północny wschód od centrum miejscowo¶ci Wolibórz, po północnej stronie od Przełęczy Woliborskiej, dawniej niem. Gaulkappen

Góry Sowie

18

Chełmczyk

766

Góry Kamienne

Góry Kamienne

481

Wolica

766

Góry Sowie

Góry Sowie

464

Karw

766

Góry Sowie

Góry Sowie

485

Zawalidroga

764

Góry Sowie

Góry Sowie

254

Garniec

763

Szczyt w ¶rodkowej czę¶ci pasma Gór Suchych, zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Schüsselberg. Garniec położony jest na południowy wschód od miejscowo¶ci Sokołowsko, w bocznym grzbiecie odchodz±cym ku północy od Kopicy.

Góry Kamienne

476

Szkapa Zach.

762

Góry Sowie

Góry Sowie

45

Gołota

762

Góry Krucze w Górach Kamiennych

Góry Kamienne

737

Przygodna Kopa Płd.

761

Dwuwierzchołkowe wzniesienie o szczytach tej samej wysoko¶ci, położone w północno-zachodniej czę¶ci Gór Sowich, około 0,3 km na północny zachód od Przełęczy Walimskiej, dawniej niem. Venturkoppe

Góry Sowie

738

Przygodna Kopa Płn.

761

Dwuwierzchołkowe wzniesienie o szczytach tej samej wysoko¶ci, położone w północno-zachodniej czę¶ci Gór Sowich, około 0,3 km na północny zachód od Przełęczy Walimskiej, dawniej niem. Venturkoppe

Góry Sowie

226

Brzozówka

761

Góry Kamienne

Góry Kamienne

65

Jaworowa (Rud. Jan.)

760

Szczyt w Rudawach Janowickich, niem. Lauschberg

81

Korczak

758

Szczyt w północno-¶rodkowej czę¶ci Gór Sowich, na wschód od Przełęczy Jugowskiej, w grzbiecie odchodz±cym na północny wschód od Słonecznej, dawniej niem. Kornetkoppe

Góry Sowie

73

Kobyla Góra

758

Szczyt w południowej czę¶ci Gór Kruczych, zaliczanych do Gór Kamiennych. Leży na granicy polsko-czeskiej, czes. Dlouhá straň, dawniej niem. Fleischerberg. Kobyla Góra położona jest na południowym krańcu Gór Kruczych, w grzbiecie granicznym, pomiędzy Mrowińcem na północy (NNW) a Bogori± na południowym wschodzie. Grzbiet ł±cz±cy te dwa ostatnie szczyty nosi nazwę Długiego Grzbietu. Od Kobylej Góry odchodzi ku wschodowi krótkie ramię z Pliszczyn±. Od południowego- i północnego wschodu podchodz± pod Kobyl± Górę głęboko wcięte doliny: Krótki Dół i Długi Dół, którymi płyn± dopływy Szkła. Zbocza południowo-zachodnie s± bardzo strome. Poniżej leży miejscowo¶ć Bečkov.

Góry Kamienne

370

Włodzicka Góra

758

Najwyższy szczyt Wzgórz Włodzickich, położony na zachód od Ludwikowic Kłodzkich, na północno-zachodnim krańcu pasma Wzgórz Włodzickich, w zakolu górnej Włodzicy. Zaliczany jest do Korony Sudetów Polskich. Wybudowana w 1927 roku wieża widokowa na szczycie Włodzickiej Góry popadła w ruinę, w jej miejscu 19 paĽdziernika 2018 roku otwarto now± wieżę o wysoko¶ci 17,4 metra, z platform± widokow±, na któr± prowadzi 50 schodów.

Wzgórza Włodzickie

211

Zbój

757

Góry Stołowe

Góry Stołowe

771

Trójgarb Płn.

757

Szczyt w Górach Wałbrzyskich, krótko po 1945 roku nosił nazwę Potrójna, dawniej niem. Sattelwald. Posiada trzy wierzchołki o wysoko¶ci 778, 757 i 738 m. Przez masyw Trójgarbu zostanie poprowadzona droga S3 - najdłuższy w Polsce tunel będzie miał długo¶ć 2273 m. Przez najwyższy wierzchołek przechodz± 3 szlaki turystyczne: zielony, żółty i niebieski, pod koniec 2018 roku zbudowano tu wieżę widokow±. Trójgarb jest zaliczany do Diademu Polskich Gór, jako najwyższy w Masywie Trójgarbu i Kr±glaka.

Góry Wałbrzyskie

424

Kolebki (Karkonosze)

757

Karkonosze

434

Pańska Góra (Kark.)

756

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Lasockiego Grzbietu, dawniej niem. Herrenberg. Wznosi się w ¶rodkowej czę¶ci Lasockiego Grzbietu, w bocznym ramieniu, odchodz±cym ku północnemu-wschodowi od Kopiny, na południowy zachód od Jarkowic i na północny zachód od Opawy.

441

Szubieniczna (Cz., RJ)

756

Szczyt w Rudawach Janowickich, niem. Galgenberg. Leży w bocznym ramieniu, odchodz±cym od masywu Skalnika ku wschodowi.

480

Trze¶nik

756

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Gór Sowich, na wschód od głównego grzbietu Gór Sowich, około 2,8 km na północny zachód od centrum Srebrnej Góry, dawniej niem. Kirschberg

Góry Sowie

413

Bukowa (Czarnów, RJ)

755

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Rudaw Janowickich. Leży w ramieniu odchodz±cym od głównego grzbietu w kierunku wschodnim. Od zachodu od Wilkowyi oddziela j± Przełęcz pod Wilkowyj±, natomiast od strony wschodniej, od Jaworowej, oddziela j± obniżenie bez nazwy.

428

Li¶ciasta (Rud. Jan.)

755

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Rudaw Janowickich, niem. Laubberg. Leży w krótkim ramieniu odchodz±cym na południe od Bukowej.

22

Chochół Wielki

754

Góry Sowie

Góry Sowie

315

Ostoja

753

Szczyt w ¶rodkowej czę¶ci pasma Gór Suchych, zaliczanych do Gór Kamiennych. Wznosi się na południowy zachód od miejscowo¶ci Głuszyca Górna, na północny zachód od Raroga, poprzez który ł±czy się z głównym (granicznym) grzbietem Gór Suchych.

Góry Kamienne

956

Owcza Głowa

753

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Gór Kruczych, zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Schafberg. Wznosi się na południowy zachód od miejscowo¶ci Chełmsko ¦l±skie, w niewielkiej odległo¶ci na północny wschód od wzniesienia Gołota, jako niższa, słabo zaznaczona kulminacja we wschodnim ramieniu, ci±gn±cym się od Końskiej w kierunku północno-wschodnim, w stronę Przełęczy Ulanowickiej.

Góry Kamienne

273

Jeleni vrch (CZ)

751

Szczyt w ¶rodkowej czę¶ci pasma Gór Suchych (czes. Javoří hory), zaliczanych do Gór Kamiennych, położony na terenie Czech, czes. Jelení vrch, dawniej niem. Rülis. Wznosi się w bocznym grzbieciku, odchodz±cym ku południowemu wschodowi na południe od Ko¶cielca. Na południowym wschodzie leży miejscowo¶ć Heřmánkovice. Znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Broumovsko. Na północ od Jelení vrchu znajduje się rezerwat przyrody Heřmánkovické údolí.

Góry Kamienne

61

Jałowiec

751

Szczyt w Górach Wałbrzyskich, w pasmie Gór Czarnych, dawniej niem. Jägerbänke. Wznosi się na terenie Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich, na zachód od miejscowo¶ci Głuszyca, we wschodniej czę¶ci Gór Czarnych. Poniżej szczytu, u podnóża południowego zbocza, na wysoko¶ci około 640 m, na skarpie doliny potoku Rybna, znajduje się grupa ciekawych skałek.

Góry Wałbrzyskie

23

Cichawa

751

Szczyt w Masywie Chełmca w Górach Wałbrzyskich, w jego południowym ramieniu, na północ od Kopiska, inna nazwa Cichwa, dawniej niem. Kuhberg, Kuh-Berg. Od wierzchołka Chełmca oddziela go rozdroże i siodło Rosochatki.

Góry Wałbrzyskie

344

Stożek Mały

750

Szczyt na północno-wschodnim krańcu Gór Suchych, w północno-¶rodkowej czę¶ci Gór Kamiennych, w ¶rodkowej czę¶ci Masywu Stożka. Wznosi się na północny zachód od miejscowo¶ci Sokołowsko. Od strony wschodniej jest oddzielony Kotlin± Sokołowsk± od masywu Bukowca, a od zachodniej strony głęboka dolina przełomu ¦cinawki oddziela wzniesienie od Masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej. Od strony północnej niewielkie, rozległe siodło i sucha dolina wcinaj±ca się od zachodu, oddzielaj± Stożek Mały od Stożka Wielkiego.

Góry Kamienne

372

Wysoka (Dworki)

749

Szczyt we wschodniej czę¶ci pasma Gór Suchych (czes. Javoří hory), zaliczanych do Gór Kamiennych, czes. Vysoká, dawniej niem. Erber Koppe lub Schulzen Berg. Wznosi się na południowy zachód od miejscowo¶ci Krajanów. Przez wierzchołek przechodzi polsko-czeska granica państwowa. Czeska, południowo-zachodnia czę¶ć wzniesienia znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Broumovsko.

Góry Kamienne

7

Bógdał

747

Szczyt w Górach Kamiennych, w południowej czę¶ci pasma Gór Kruczych, dawniej niem. Magdalenen Felse. Wznosi się w południowo-zachodniej czę¶ci Gór Kruczych, około 3 km na południe od centrum miejscowo¶ci Lubawka, w bocznym grzbieciku odchodz±cym na północny wschód od Szerokiej, między Dolin± Miło¶ci po zachodniej stronie i Krucz± Dolin± po wschodniej stronie.

Góry Kamienne

631

¦rednia Kopa (Kulin)

747

Góry Stołowe

Góry Stołowe

965

Cervena hora (CZ)

747

Szczyt we wschodniej czę¶ci pasma Gór Suchych, zaliczanych do Gór Kamiennych, położony na terenie Czech, czes. Červená hora. Wznosi się w bocznym grzbieciku, odchodz±cym ku południowemu zachodowi od Leszczyńca, przechodz±cym przez Červen± horę i Bobří vrch, zakończonym wierzchołkiem Dlouhý vrch. Červená hora znajduje się kilkadziesi±t metrów od głównego, granicznego grzbietu Gór Suchych. Od masywu Bobřiego vrchu oddziela j± przełęcz U Trojice.

Góry Kamienne

329

Raróg

745

Szczyt w północno-¶rodkowej czę¶ci pasma Gór Suchych, zaliczanych do Gór Kamiennych. Wznosi się na południowy zachód od miejscowo¶ci Głuszyca Górna.

Góry Kamienne

66

Jedlińska Kopa

744

Szczyt w południowo-zachodniej czę¶ci Gór Sowich, w niewielkim Masywie Włodarza, po północno-zachodniej stronie od Przełęczy Marcowej, na południowy wschód od miejscowo¶ci Jedlina-Zdrój, dawniej niem. Saalberg

Góry Sowie

223

Brezovy vrch (CZ)

743

Szczyt w zachodniej czę¶ci pasma Gór Suchych, zaliczanych do Gór Kamiennych, czes. Březový vrch lub Březový kopec, dawniej niem. Birkenberg. Wznosi się na terenie Czech, w bocznym grzbieciku, odchodz±cym ku południowi, pomiędzy Kozin± a Kopic±. Na wschód od niego leży bliĽniaczy grzbiecik z wierzchołkiem Malý kopec. Na północ, grzbietem Gór Suchych biegnie polsko-czeska granica państwowa. Na południowym zachodzie, w dolinie potoku o nazwie Dobrohoą»ský potok, leży miejscowo¶ć Viľňov.

Góry Kamienne

957

Pliszczyna

743

Niższy, wschodni wierzchołek Kobylej Góry, położony w Górach Kruczych, zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Fleisher Berg

Góry Kamienne

419

Jagoda (Rud. Jan.)

743

Szczyt Rudawach Janowickich, niem. Hedwigsberg

259

Głowy

743

Szczyt we wschodniej czę¶ci pasma Gór Suchych (czes. Javoří hory), zaliczanych do Gór Kamiennych, czes. Mez, dawniej niem. Hain Koppe. Wznosi się na południe od miejscowo¶ci Dworki i na południowy zachód od Krajanowa. Przez wierzchołek przechodzi polsko-czeska granica państwowa.

Góry Kamienne

437

Sępia Góra

742

Szczyt w Górach Kamiennych, w ¶rodkowej czę¶ci pasma Gór Kruczych. Wznosi się w ¶rodkowo-zachodniej czę¶ci Gór Kruczych, około 2,5 km na południe od centrum miejscowo¶ci Lubawka, po zachodniej stronie od Doliny Miło¶ci, na zakończeniu grzbietu biegn±cego od Szerokiej, przez Polsk± Górę i kończ±cego się wła¶nie Sępi± Gór±.

Góry Kamienne

533

Czarna Kopa (Stołowe)

742

Góry Stołowe

Góry Stołowe

962

Jeleniec Mały

742

Szczyt w Górach Suchych, zaliczanych do Gór Kamiennych. Wznosi się w ramieniu odchodz±cym na północny wschód od Jeleńca.

Góry Kamienne

30

Czeszka

742

Szczyt w północno-wschodniej czę¶ci Gór Sowich, na północno-wschodniej ich krawędzi, około 1,75 km na południe od centrum miejscowo¶ci Jodłownik, po wschodniej stronie od Przełęczy Woliborskiej, dawniej niem. Böhmsberg

Góry Sowie

268

Jałowiec Mały

741

Góry Wałbrzyskie

Góry Wałbrzyskie

459

Golec

741

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Gór Sowich, na południowo-wschodniej ich krawędzi, około 1,2 km na północny wschód od centrum Przygórza, dawniej niem. Eisen Koppe

Góry Sowie

6

Bobri vrch (CZ)

740

Szczyt w pa¶mie Gór Suchych (czes. Javoří hory), zaliczanych do Gór Kamiennych, położony na terenie Czech, czes. Bobří vrch, dawniej niem. Bieberstein. Wznosi się w bocznym grzbieciku, odchodz±cym ku południowemu zachodowi od Leszczyńca, przechodz±cym przez Červen± horu i zakończonym wzniesieniem Dlouhý vrch. Od szczytu Bobřiego vrchu odchodzi jeszcze podrzędny grzbiecik z kulminacj± nosz±c± nazwę Růľek. Na zachód od wzniesienia znajduje się miejscowo¶ć Janovičky, a na południe Roľmitál (dawniej wie¶, obecnie czę¶ć Broumova). Bobří vrch znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Broumovsko.

Góry Kamienne

486

Zległe

740

Szczyt ¶rodkowo-wschodniej czę¶ci pasma Gór Sowich, po południowo-wschodniej stronie od Przełęczy Woliborskiej, około 3,4 km na północny wschód od centrum miejscowo¶ci Wolibórz, dawniej niem. Schlegelberg

Góry Sowie

741

Szkapa Wsch.

740

Góry Sowie

Góry Sowie

40

Dziczy Grzbiet

739

Góry Stołowe

Góry Stołowe

576

Lech

739

Góry Stołowe

Góry Stołowe

703

Żaltman (G. Jastrz., CZ)

739

Żaltman (czes. ®altman) - dwuwierzchołkowa góra w północno-¶rodkowych Czechach, w Sudetach ¦rodkowych, w ®aclérskiej vrchovinie, w pa¶mie Gór Jastrzębich (czes. Jestřebí hory), zaliczana do Korony Sudetów. Jest najwyższym szczytem w masywie ®acléřská vrchovina i Górach Jastrzębich. Wyrasta nad miejscowo¶ci± Radvanice od południowo-zachodniej strony, w ¶rodkowym fragmencie grzbietu Gór Jastrzębich, w kształcie wyraĽnego wału o do¶ć stromych zboczach. Wznosi się w niewielkiej odległo¶ci od s±siedniego wzniesienia Kolčarka o wysoko¶ci 691 m, położonego po południowo-wschodniej stronie, od którego oddzielony jest niewielkim siodłem.

Góry Jastrzębie

91

Lelkowa Góra

738

Szczyt w ¶rodkowo-zachodniej czę¶ci pasma Gór Stołowych, na północny wschód od miejscowo¶ci Jakubowice, po południowej stronie od Błędnych Skał. Od wschodu wzniesienie wydzielone jest głębok± dolin± Kudowskiego Potoku, wzdłuż której prowadzi Szosa Stu Zakrętów z Radkowa do Kudowy-Zdrój.

Góry Stołowe

770

Trójgarb Płd.

738

Szczyt w Górach Wałbrzyskich, krótko po 1945 roku nosił nazwę Potrójna, dawniej niem. Sattelwald. Posiada trzy wierzchołki o wysoko¶ci 778, 757 i 738 m. Przez masyw Trójgarbu zostanie poprowadzona droga S3 - najdłuższy w Polsce tunel będzie miał długo¶ć 2273 m. Przez najwyższy wierzchołek przechodz± 3 szlaki turystyczne: zielony, żółty i niebieski, pod koniec 2018 roku zbudowano tu wieżę widokow±. Trójgarb jest zaliczany do Diademu Polskich Gór, jako najwyższy w Masywie Trójgarbu i Kr±glaka.

Góry Wałbrzyskie

94

Leszczyniec

736

Szczyt w ¶rodkowej czę¶ci pasma Gór Suchych (czes. Javoří hory), zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Haselberg. Wznosi się na granicy polsko-czeskiej, na południowy zachód od miejscowo¶ci Bartnica.

Góry Kamienne

396

Piwniczna

735

Góry Kamienne

Góry Kamienne

227

Bukowa Góra

734

Szczyt w ¶rodkowej czę¶ci Gór Suchych (Javoří hory), zaliczanych do Gór Kamiennych, położony na granicy polsko-czeskiej, czes. Jedlový vrch, dawniej niem. Stein Hügel lub Buchen-Berg lub Langer Berg. Wznosi się na południe od miejscowo¶ci Głuszyca, pomiędzy Rarogiem a Kopińcem.

Góry Kamienne

541

Gomola

733

Pogórze Orlickie

Pogórze Orlickie

25

Czarnoch

733

Szczyt w ¶rodkowej czę¶ci pasma Gór Suchych (Javoří hory), zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Schwarzer Berg. Przez szczyt przechodzi granica państwowa, a czeska czę¶ć wzniesienia znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Broumovsko.

Góry Kamienne

552

Grzywacz

733

Pogórze Orlickie

Pogórze Orlickie

455

Dziczek

731

Góry Sowie

Góry Sowie

457

Garbiec

731

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Gór Sowich, na południowo-wschodniej ich krawędzi, około 1 km na północny wschód od centrum Przygórza, dawniej niem. Rohmhübel

Góry Sowie

596

Pauł

727

Góry Stołowe

Góry Stołowe

300

Maly kopec (CZ)

726

Szczyt w zachodniej czę¶ci pasma Gór Suchych (czes. Javoří hory), zaliczanych do Gór Kamiennych, położony na terenie Czech, czes. Malý kopec lub Malý vrch, dawniej niem. Kleiner Berg. Wznosi się w bocznym grzbieciku, odchodz±cym ku południowi, pomiędzy Kozin± a Kopic±. Na zachód od niego leży bliĽniaczy grzbiecik z wierzchołkiem Březový vrch. Na północ, grzbietem Gór Suchych biegnie polsko-czeska granica państwowa. Na południowym zachodzie, w dolinie potoku o nazwie Dobrohoą»ský potok, leży miejscowo¶ć Viľňov, natomiast na południowym wschodzie Ruprechtice.

Góry Kamienne

394

Nowa

725

Góry Kamienne

Góry Kamienne

204

Zadzierna

724

Wzniesienie we wschodniej czę¶ci Bramy Lubawskiej, na północ od przełomu Bobru i Szczepanowskiego Grzbietu, około 3,4 km na północny zachód od centrum miejscowo¶ci Lubawka. Leży na skraju Gór Kamiennych, a jako najwyższy szczyt Bramy Lubawskiej, zaliczane jest do Korony Sudetów Polskich.

Góry Kamienne

119

NiedĽwiedzi Grzbiet

723

Góry Sowie

Góry Sowie

573

Krucza Kopa

723

Góry Stołowe

Góry Stołowe

261

Gontowa

723

Szczyt w pa¶mie Gór Sowich, w północno-zachodniej czę¶ci Wzgórz Wyrębińskich, na południowy zachód od miejscowo¶ci Sokolec, dawniej niem. Schindelberg

Góry Sowie

237

Czarna (G. Kam.)

723

Szczyt we wschodniej czę¶ci pasma Gór Suchych (czes. Javoří hory), zaliczanych do Gór Kamiennych, czes. Mez, dawniej niem. Schwarzekoppe. Wznosi się w masywie Słoneczna Kopa, na południe od miejscowo¶ci ¦wierki. Przez wierzchołek przechodzi polsko-czeska granica państwowa.

Góry Kamienne

530

Cisowa Góra

723

Góry Stołowe

Góry Stołowe

10

Borowik

722

Góry Stołowe

Góry Stołowe

93

Leszczówka

721

Góry Krucze w Górach Kamiennych

Góry Kamienne

959

Kresko

721

Szczyt w ¶rodkowej czę¶ci Gór Suchych, zaliczanych do Gór Kamiennych, inna nazwa to Kręsko. Wznosi się na zakończeniu bocznego grzbietu odchodz±cego od Turzyny ku południowi.

Góry Kamienne

181

¦wierczyna

720

Góry Kamienne

Góry Kamienne

123

Ostra Góra (Stołowe)

720

Szczyt na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych, w ¶rodkowo-zachodniej czę¶ci pasma Gór Stołowych, około 2,1 km na południowy zachód od miejscowo¶ci Pasterka, po północno-wschodniej stronie od Błędnych Skał, dawniej niem. Scharfenberg

Góry Stołowe

107

Mały Wołowiec

720

Szczyt w Górach Wałbrzyskich, w pasmie Gór Czarnych, inna nazwa to Mały Kozioł, dawniej niem. Kleiner Ochsenkopf. Wznosi się na południowy wschód od miejscowo¶ci Wałbrzych. Zbocze południowe opada w dół około 20 m względem wierzchołka i przechodzi w strome północne zbocze Wołowca (776 m), a zbocze północne opada łagodnie i przechodzi w niewielkie południowe zbocze Dłużyny (685 m). Przez szczyt przechodzi niebieski szlak turystyczny.

Góry Wałbrzyskie

178

¦lęża

718

Najwyższy szczyt Masywu ¦lęży (należy do Korony Gór Polski, Diademu Polskich Gór, Korony Sudetów Polskich oraz Korony Sudetów) i całego Przedgórza Sudeckiego, imponuj±cy znaczn± wysoko¶ci± względn± (ponad 500 m). Góra stanowiła o¶rodek pogańskiego kultu solarnego i z języka łacińskiego zwana była wtedy Silensi. Niemcy nazywali j± Zobtenberg (Góra Sobótka). Na szczycie tej wyróżniaj±cej się góry stoi wieża RTV o wysoko¶ci 136 metrów. Szczyt zaliczany jest również do Korony Sudetów Polskich.

Masyw ¦lęży

247

Dranica

718

Góry Kamienne

Góry Kamienne

579

Lopota

718

Góry Stołowe

Góry Stołowe

422

Kalwaria (Karkonosze)

717

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Lasockiego Grzbietu, dawniej niem. Kapellenberg. Wznosi się w południowej czę¶ci Lasockiego Grzbietu, w bocznym ramieniu odchodz±cym ku wschodowi od Czepieli, nad Niedamirowem. Na północ znajduje się dolina Ostrężnika i jego dopływu - Ż±dnej.

213

Żebrak

716

Szczyt w północno-¶rodkowej czę¶ci Gór Sowich, położone na północ od Przełęczy Trzy Buki, w ¶rodkowej czę¶ci grzbietu, odchodz±cego na północny wschód od Słonecznej, dawniej niem. Lattigkoppe

Góry Sowie

121

Osówka

716

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Gór Sowich, w niewielkim grzbiecie masywu Włodarza, na południowy wschód od miejscowo¶ci Głuszyca, dawniej niem. Säuferhöhen

Góry Sowie

160

Starzec

716

Góry Krucze w Górach Kamiennych

Góry Kamienne

124

Ostrzew

716

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Górach Sowich, około 3,1 km na północ od Wielkiej Sowy, dawniej niem. Spitzberg

Góry Sowie

739

Soboń

716

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci pasma Gór Sowich, w niewielkim grzbiecie Masywu Włodarza, na zachód od Przełęczy Rozdroża Pod Moszn±, około 2,8 km na północny wschód od centrum miejscowo¶ci Walim, dawniej niem. Ramenberg. W masywie Sobonia na południowo-zachodnim zboczu znajduj± się podziemne sztolnie, wykonane według nazistowskiego projektu Olbrzym (niem. Riese) z okresu II wojny ¶wiatowej.

Góry Sowie

473

Popielny Grzbiet

715

Góry Sowie

Góry Sowie

140

Róg

715

Szczyt w Górach Stołowych, w pa¶mie Zaworów, położony około 2,2 km na północny wschód od granic miejscowo¶ci Chełmsko ¦l±skie, dawniej niem. Strittberg, Streit-Berg. Jest to najwyższy szczyt północno-zachodniej czę¶ci Gór Stołowych, a jako najwyższy szczyt Zaworów, zalicza się go do Diademu Polskich Gór. Na południowo-zachodnim zboczu góry charakterystyczne dwie długie równoległe polany (jedna z nich jest startowiskiem paralotniarskim), opadaj±ce w kierunku Chełmska ¦l±skiego. Na zachód od szczytu, na zboczu góry, przy krawędzi lasu, znajduje się kapliczka (ko¶ciółek) pw. ¶w. Anny. Na południe od szczytu znajduje się przełęcz Strażnicze Naroże, przez któr± przechodzi droga ł±cz±ca Chełmsko ¦l±skie z Ł±czn± i dalej z Mieroszowem.

Góry Stołowe

574

Kukułka (Pog. Orlickie)

714

Pogórze Orlickie

Pogórze Orlickie

336

Słoneczna Kopa

713

Szczyt we wschodniej czę¶ci pasma Gór Suchych (czes. Javoří hory), zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Sonnenkoppe. Wznosi się na południe od miejscowo¶ci ¦wierki. Tworzy rozległy masyw wraz z Czarn±. Przez wierzchołek przechodzi polsko-czeska granica państwowa. Południowa, czeska czę¶ć wzniesienia znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Broumovsko.

Góry Kamienne

68

Joniec

713

Góry Sowie

Góry Sowie

451

Czarcia Góra

712

Góry Sowie

Góry Sowie

193

Widok

712

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Gór Kruczych, zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Aussicht. Leży w grzbiecie odchodz±cym ku północnemu wschodowi od Końskiej, pomiędzy Owcz± Głow± a Skowrończ±. Od Widoku odchodz± dwa krótkie, boczne ramiona - ku północnemu zachodowi z Golicow± Kop± i ku wschodowi z Dług± Gór±.

Góry Kamienne

112

Mniszek (Boreczna)

711

Dwuwierzchołkowe wzniesienie (711 i 704 m) w południowo-¶rodkowej czę¶ci Gór Wałbrzyskich, w Masywie Chełmca, na północny zachód od Boguszowa - czę¶ci miasta Boguszów-Gorce, dawniej niem. Hoch-Berg. W wyrobisku dawnego kamieniołomu znajduje się naturalna ¶ciana wspinaczkowa. Inna nazwa to Boreczna.

Góry Wałbrzyskie

595

Pasterska Góra

711

Góry Stołowe

Góry Stołowe

151

Skały Puchacza

711

Góry Stołowe

Góry Stołowe

55

Góra ¦w. Anny (Stołowe)

711

Góry Stołowe

Góry Stołowe

164

Stróża (G. Kam.)

711

Góry Kamienne

Góry Kamienne

323

Pisztyk

711

Wzgórza Włodzickie

Wzgórza Włodzickie

515

Biskup (CZ)

710

Góry Stołowe

Góry Stołowe

188

Velka kupa (CZ)

708

Góry Stołowe

Góry Stołowe

325

Poręb

708

Góry Sowie

Góry Sowie

153

Skowrończa

707

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Gór Kruczych, zaliczanych do Gór Kamiennych. Leży w grzbiecie odchodz±cym ku północnemu wschodowi od Widoku. Grzbiet ten skręca dalej na północny zachód. Sam szczyt jest niezbyt wybitny.

Góry Kamienne

537

Dzik (G. Stołowe)

707

Góry Stołowe

Góry Stołowe

608

Rogacz

707

Góry Stołowe

Góry Stołowe

517

Bobrówek

707

Góry Stołowe

Góry Stołowe

283

Kopiniec

706

Szczyt w ¶rodkowej czę¶ci Gór Suchych (czes. Javoří hory), zaliczanych do Gór Kamiennych, czes. Kropiwiec, niem. Stein Hügel, Steinhügel lub Brods Berg. Wznosi się na granicy polsko-czeskiej, na południe od miejscowo¶ci Głuszyca, pomiędzy Bukow± Gór± a Przełęcz± pod Czarnochem. Na południe od szczytu odchodzi ku południowemu zachodowi niezbyt wyraĽny grzbiecik, zakończony wyraĽnie stercz±cym nad miejscowo¶ci± Heřmánkovice szczytem Velbloudí vrch.

Góry Kamienne

382

Bednarz

706

Góry Kamienne

Góry Kamienne

513

Biesna

706

Góry Stołowe

Góry Stołowe

728

Kawka Zach.

705

Dwuwierzchołkowe wzniesienie w północno-¶rodkowej czę¶ci Gór Sowich, około 3,9 km na południowy zachód od centrum miejscowo¶ci Bielawa, dawniej niem. Riegers-Koppe

Góry Sowie

988

Czubata (Rud. Jan.)

705

Szczyt w Rudawach Janowickich, wznosz±cy się w bocznym ramieniu, odchodz±cym od masywu Wielkiej Kopy ku południowi. Poniżej Czubatej ramię to jeszcze się obniża, a potem wznosi do Szubienicznej i kończy się Kozimi Górkami nad Pisarzowicami.

450

Chochół Mały

705

Góry Sowie

Góry Sowie

267

Jagodziniec

705

Góry Sowie

Góry Sowie

177

Szubieniczna (RJ)

704

Dwuwierzchołkowy szczyt (niższy ma 700 m) w Rudawach Janowickich, niem. Galgenberg. Szubieniczna leży w bocznym ramieniu, odchodz±cym od masywu Wielkiej Kopy ku południowi.

477

¦redniak (Pokrzywnik)

704

Góry Sowie

Góry Sowie

766

Mniszek Zach.

704

Dwuwierzchołkowe wzniesienie (711 i 704 m) w południowo-¶rodkowej czę¶ci Gór Wałbrzyskich, w Masywie Chełmca, na północny zachód od Boguszowa - czę¶ci miasta Boguszów-Gorce, dawniej niem. Hoch-Berg. W wyrobisku dawnego kamieniołomu znajduje się naturalna ¶ciana wspinaczkowa. Inna nazwa to Boreczna.

Góry Wałbrzyskie

129

Pokrzywnik

704

Góry Sowie

Góry Sowie

948

Golicowa Kopa

703

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Gór Kruczych, zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Gollskuppe. Leży w krótkim ramieniu, odchodz±cym ku północnemu zachodowi od Widoku.

Góry Kamienne

342

Stachonik

703

Góry Kamienne

Góry Kamienne

534

Czech

702

Góry Stołowe

Góry Stołowe

168

Supi hnizdo (CZ)

702

Szczyt w czeskiej czę¶ci Gór Stołowych, po polsku Sępie Gniazdo

Góry Stołowe

524

Bukowina Kłodzka

702

Góry Stołowe

Góry Stołowe

212

Zielonka

701

Szczyt w Górach Stołowych, w północno-zachodniej czę¶ci Zaworów, na granicy polsko-czeskiej, około 2,4 km na południowy wschód od centrum miejscowo¶ci Chełmsko ¦l±skie. Wznosi się w niewielkiej odległo¶ci na północ od wzniesienia Stráľnice (Strażnica), jako wyższa, słabo uwypuklona kulminacja w granicznym grzbiecie, ci±gn±cym się w kierunku południowym równolegle do granicy. Na północny wschód od szczytu znajduje się przełęcz Strażnicze Naroże, przez któr± przechodzi droga ł±cz±ca Chełmsko ¦l±skie z Ł±czn± i dalej z Mieroszowem.

Góry Stołowe

182

¦więta Góra

701

Szczyt w ¶rodkowo-zachodniej czę¶ci Gór Kruczych, zaliczanych do Gór Kamiennych, wznosz±cy się na wschód od centrum miejscowo¶ci Lubawka

Góry Kamienne

732

Kopista

701

Szczyt w północno-¶rodkowej czę¶ci Gór Sowich, w ¶rodkowej czę¶ci grzbietu odchodz±cego na północny wschód od Słonecznej, na północ od Przełęczy Trzy Buki, dawniej niem. Steinkoppe

Góry Sowie

303

Miłosz

701

Szczyt w zachodniej czę¶ci pasma Gór Suchych, zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Friedlander Reichmacher. Wznosi się na północny wschód od miejscowo¶ci Mieroszów, w bocznym grzbiecie odchodz±cym od ¦redniaka, z którym ł±czy się poprzez Garbatkę. Grzbiet ten kończy się Jatkami nad Kowalow± i Mieroszowem.

Góry Kamienne

122

Ostas (CZ)

700

Szczyt w czeskiej czę¶ci Gór Stołowych, położony około 3 km na północny zachód od centrum Police nad Metuji, w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Broumovsko, czes. Ostaą, pol. Ostasz, dawniej niem. Wostasch, Ostasch. Na wierzchołku płyty górnej położona jest Frydlancka Skała z punktem widokowym, a na skraju płyty platforma widokowa. W okolicach szczytu znajduje się wiele formacji skalnych, niektóre nosz± ciekawe nazwy, np. Czarci Samochód, Zdrajca, Cyganka. Nazwa szczytu pochodzi od ¶w. Eustachego (Eustacha lub Ostacha), patrona my¶liwych. W okolicach przechodzi kilka szlaków turystycznych - czerwony, zielony i niebieski ten ostatni prowadzi przez górski labirynt.

Góry Stołowe

347

Stroma

700

Góry Kamienne

Góry Kamienne

729

Kawka Wsch.

698

Dwuwierzchołkowe wzniesienie w północno-¶rodkowej czę¶ci Gór Sowich, około 3,9 km na południowy zachód od centrum miejscowo¶ci Bielawa, dawniej niem. Riegers-Koppe

Góry Sowie

512

Biała Skała

698

Góry Stołowe

Góry Stołowe

299

Łaciaki

698

Góry Sowie

Góry Sowie

62

Jański Wierch

697

Szczyt w Górach Jastrzębich, czasem błędnie zaliczany do Gór Kamiennych, czes. Janský vrch. Jest najwyższym polskim szczytem Gór Jastrzębich i zalicza się go do Diademu Polskich Gór. Wznosi się około 2,5 km na południowy zachód od Okrzeszyna. Przez szczyt biegnie granica polsko-czeska, która na górze zakręca pod k±tem prostym.

Góry Jastrzębie

478

¦redniak (G. Sowie)

697

Góry Sowie

Góry Sowie

252

Dzikowiec Mały

696

Góry Kamienne

Góry Kamienne

163

Strażnica (CZ)

696

Szczyt w Górach Stołowych, w północno-zachodniej czę¶ci Zaworów, około 2,5 km na południowy wschód od centrum miejscowo¶ci Chełmsko ¦l±skie, na granicy polsko-czeskiej, czes. Stráľnice. Wznosi się w niewielkiej odległo¶ci na północ od Przełęczy Chełmskiej, jako słabo uwypuklona kulminacja w granicznym grzbiecie, ci±gn±cym się w kierunku południowym równolegle do granicy. Najwyższy punkt wzniesienia położony jest na terytorium Czech. Wzniesienie ma postać krótkiego płaskiego stoliwa o do¶ć stromo opadaj±cym wschodnim i zachodnim zboczu. Zbocze północne prawie o niewidocznym spadku niezauważalnie przechodzi w zbocza s±siedniego wzniesienia Zielonka, wyższego o 5 m. Południowe zbocze szerokim pasem granicznego grzbietu prawie poziomo ci±gnie się w stronę Przełęczy Chełmskiej, przy której na krótkim odcinku stromo opada w dół.

Góry Stołowe

585

Mały Szalaster

695

Góry Stołowe

Góry Stołowe

139

Rozstaj

695

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Gór Sowich, na wschód od wzniesienia Trze¶nik, około 3 km na północny zachód od centrum Srebrnej Góry, dawniej niem. Bei den Drei Grenzen

Góry Sowie

399

Suszyna

695

Góry Kamienne

Góry Kamienne

111

Mnichy (Rud. Jan.)

694

Szczyt w Rudawach Janowickich, dawniej niem. Pfaffenstein. Wznosz± się w bocznym ramieniu, odchodz±cym od masywu Wielkiej Kopy ku północnemu wschodowi. Pocz±tkowo wyrasta z północno-wschodniego zbocza Wielkiej Kopy, aby następnie utworzyć wyraĽny grzbiet. Kończy się on nad Wie¶ciszowicami, ale ku północnemu wschodowi wysuwa kolejne odgałęzienie z Sowi± Górk±, Owcz± Gór± i zakończone Ostr± i Marciszówkiem nad Bobrem w Marciszowie. Na wschodnim zboczu Mnichów znajduje się skałka Popówka. Atrakcj± u zachodniego podnóża Mnichów s± Kolorowe Jeziorka - cztery stawy powstałe w miejscu wyrobisk dawnych niemieckich kopalni.

42

Dziób

693

Dwuwierzchołkowy szczyt w Górach Stołowych, w pa¶mie Zaworów, niem. Spitzberg, Spitz Berg

Góry Stołowe

87

Kr±glak

692

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Gór Wałbrzyskich, nad dolin± Bobru, najwyższy w Masywie Kr±glaka, dawniej niem. Kregler. Z góry rozlegaj± się widoki m.in. na ¦nieżkę, Rudawy Janowickie, Góry Kaczawskie i pobliski Marciszów. Przez szczyt przechodzi zielony szlak turystyczny Marciszów - Kr±glak - Trójgarb.

Góry Wałbrzyskie

743

Wrona (Kawka, GS)

692

Szczyt w północno-¶rodkowej czę¶ci Gór Sowich, około 3,5 km na południowy zachód od centrum miejscowo¶ci Bielawa, dawniej niem. Krähenberg. Wyrasta ze wschodniego zbocza nieco wyższej Kawki (705 m).

Góry Sowie

619

Smogulec

690

Góry Stołowe

Góry Stołowe

80

Kopisko (Podchełm.)

688

Szczyt w Masywie Chełmca w Górach Wałbrzyskich, w jego południowym ramieniu, pomiędzy szczytami Cichaw± na północy i Boguszówk± na południowym zachodzie, inna nazwa Podchełmiec, dawniej niem. Winkler-Berg, Winklerberg. Leży w obrębie Boguszowa-Gorców.

Góry Wałbrzyskie

466

Kobiałka

687

Góry Sowie

Góry Sowie

472

OboĽna

687

Góry Sowie

Góry Sowie

528

Chochoł Płd.

686

Góry Stołowe

Góry Stołowe

958

Hajek (CZ)

686

Góra graniczna w pa¶mie Gór Suchych (czes. Javoří hory), zaliczanych do Gór Kamiennych, czes. Hájek. Wznosi się na południe od polskiej miejscowo¶ci Dworki, w cało¶ci po stronie czeskiej. Jest to zachodni kraniec grzbietu o nazwie Głowy.

Góry Kamienne

125

Ovcin (CZ)

686

Góry Stołowe

Góry Stołowe

36

Dłużyna

685

Długi grzbiet w pasmie Gór Wałbrzyskich, dawniej niem. Langer Berg

Góry Wałbrzyskie

88

Krucza Skała

685

Szczyt w Górach Kamiennych, w ¶rodkowo-zachodniej czę¶ci Gór Kruczych, na południowy wschód od centrum miejscowo¶ci Lubawka. Szczytow± parti± Kruczej Skały prowadz± dwa szlaki turystyczne: niebieski i zielony. Szczyt stanowi dobry punkt widokowy.

Góry Kamienne

263

Gruntowa

685

Góry Sowie

Góry Sowie

445

Turzec (G. Kacz.)

684

Szczyt w Górach Ołowianych w pa¶mie Gór Kaczawskich, niem. Schubertberg

196

Wiewiórka

684

Góry Sowie

Góry Sowie

951

Pustelnia

683

Szczyt w ¶rodkowej czę¶ci Gór Kruczych, zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Einsiedelberg. Stanowi najwyższ± kulminację w okolicy. Wznosi się na zachodniej krawędzi Gór Kruczych, stromo opadaj±c do doliny Bobru pomiędzy Lubawk± a Błażkow±. Zachodnim zboczem Pustelni prowadzi droga z Kamiennej Góry do przej¶cia granicznego z Czechami położonego na Przełęczy Lubawskiej.

Góry Kamienne

381

¬ródlana

682

Szczyt w ¶rodkowej czę¶ci pasma Gór Suchych (czes. Javoří hory), zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Born Berg. Wznosi się na południowy zachód od miejscowo¶ci Bartnica, w bocznym grzbieciku, odchodz±cym od Czarnocha ku wschodowi, następnie północnemu wschodowi. Od wierzchołka ¬ródlanej grzbiecik ten skręca ku północnemu zachodowi.

Góry Kamienne

449

Bujak

682

Góry Sowie

Góry Sowie

520

Borowa Kopa

682

Góry Stołowe

Góry Stołowe

205

Zajęcznik

682

Szczyt w ¶rodkowo-wschodniej czę¶ci Gór Kruczych, zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Hasen Berg. Wznosi się w bocznym grzbiecie odchodz±cym od Owczej Głowy ku północnemu wschodowi. Leży na zachód od miejscowo¶ci Błażejów. Jest to płaskie wzniesienie bez wyraĽnego zaznaczenia szczytu. Na wschodnim stoku z Jodłowego ¬ródła pocz±tek bierze Zadrna, dopływ Bobru.

Góry Kamienne

38

Drogosz

681

Szczyt w Górach Stołowych, w pa¶mie Zaworów, dawniej niem. Schweine Berg, Schweineberg, Schweinberg. Góra położona jest w północnej czę¶ci Zaworów, na wschód od masywu Rogu. Tworzy grzbiet o przebiegu równoleżnikowym, który na wschodzie ł±czy się z Chochołem.

Góry Stołowe

159

Starozam. vrch (CZ)

681

Góry Stołowe

Góry Stołowe

952

Leszczówka Płn.

680

Szczyt w Górach Kruczych, zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Hasenberg. Leszczówka wyrasta w postaci w±skiego grzbietu odchodz±cego na północny wschód od Widoku, oddzielony od niego skrzyżowaniem dróg le¶nych - Krzyżówk± BHP. Z południowego zbocza Leszczówki wypływa Zadrna.

Góry Kamienne

592

Opalona

680

Góry Stołowe

Góry Stołowe

184

¦wistak

678

Szczyt w Górach Kruczych, zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Pfeifferberg. Wznosi się na południowy wschód od Przełęczy Po¶rodka, z kolei na południe od ¦wistaka wznosi się Sołtysia, a na południowy zachód ci±gnie się grzbiet zakończony Trzema Kawałkami. Zbocza oplataj± drogi le¶ne ł±cz±ce m.in. Ulanowice z Lipienic±.

Góry Kamienne

736

NiedĽwiadki (G. Sowie)

678

Szczyt w północno-¶rodkowej czę¶ci Gór Sowich, około 1,2 km na południowy wschód od centrum Kamionek - dzielnicy Pieszyc, dawniej niem. Steinkoppe

Góry Sowie

104

Łysunia

678

Góry Kamienne

Góry Kamienne

150

Skałka (CZ)

677

Szczyt w Górach Stołowych, w północno-zachodniej czę¶ci Zaworów, na granicy polsko-czeskiej, około 2,5 km na północny wschód od centrum miejscowo¶ci Uniemy¶l, czes. Skalky, dawniej niem. Melzersteine. Najwyższy punkt położony jest na terytorium Czech. Wzniesienie ma postać wydłużonego płaskiego stoliwa, o opadaj±cym stromo zachodnim zboczu i prawie niewidocznym spadku południowego zbocza, które niezauważalnie przechodzi w zbocza s±siedniego wzniesienia Martwiec. Północne zbocze w±skim pasem granicznego grzbietu prawie poziomo ci±gnie się w stronę Przełęczy Chełmskiej, przy której na krótkim odcinku stromo opada w dół. Zbocze wschodnie łagodnie schodzi w kierunku czeskiej miejscowo¶ci Adrspach. Na zachodnim zboczu występuje skupisko pojedynczych skał tworz±cych kilkumetrowej wysoko¶ci pionow± krawędĽ.

Góry Stołowe

427

Kortunał (G. Bardzkie)

676

Najwyższy szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Gór Bardzkich, dawniej niem. Velkenplan. Leży na Obszarze Chronionego Krajobrazu Gór Sowich i Bardzkich, około 2,2 km na północny wschód od centrum miejscowo¶ci Czerwieńczyce, w północno-zachodniej czę¶ci Gór Bardzkich, w bocznym grzbiecie odchodz±cym południkowo od głównego Grzbietu Zachodniego Gór Bardzkich. Grzbiet ten ci±gnie się od Srebrnej Przełęczy na południe przez Zajęcznik.

215

Żołędna

675

Góry Sowie

Góry Sowie

406

Zielona Skała

675

Góry Kamienne

Góry Kamienne

621

Sokółka (G. Stołowe)

675

Góry Stołowe

Góry Stołowe

362

Ułomna

675

Góry Sowie

Góry Sowie

461

Góra Stawna

675

Góry Sowie

Góry Sowie

59

Gwiazda (CZ)

674

Szczyt w czeskich Górach Stołowych (czes. Broumovská vrchovina), w Broumowskich ¦cianach (Broumovské stěny), czes. Hvězda, inna polska nazwa to Policka Góra. Wzniesienie położone jest w granicach czeskiego parku narodowego (Chráněna krajinná oblast Broumovsko - CHKO Broumovsko), w ¶rodkowo-wschodniej czę¶ci Broumowskich ¦cian, stanowi±cych czesk± czę¶ć Gór Stołowych, około 12 km na północny zachód od Radkowa. Na szczycie stoi barokowa kaplica Matki Bożej ¦nieżnej. Obok kaplicy na skałach położony jest punkt widokowy, z którego rozci±ga się panorama Broumova i okolic (Góry Suche, Góry Sowie).

Góry Stołowe

346

Strażowa Góra

674

Szczyt w południowo-zachodniej czę¶ci pasma Gór Sowich, w Masywie Włodarza, po południowo-zachodniej stronie od Działu Jawornickiego, około 3,4 km na południowy wschód od centrum miejscowo¶ci Jedlina-Zdrój, dawniej niem. Wacheberg

Góry Sowie

469

Lisia Kita

673

Góry Sowie

Góry Sowie

21

Chochoł

673

Szczyt w Górach Stołowych, w pa¶mie Zaworów, dawniej niem. Kinderberg. Góra położona jest w północnej czę¶ci Zaworów, na wschód od masywu Rogu, z którym ł±czy się poprzez Drogosz. Tworzy grzbiet o przebiegu równoleżnikowym, który na wschodzie ł±czy się z Bie¶nikiem.

Góry Stołowe

201

Wrona (G. Sowie)

673

Szczyt w północno-¶rodkowej czę¶ci Gór Sowich, około 2,1 km na południowy zachód od centrum Nowej Bielawy, dawniej niem. Schulzen Berg

Góry Sowie

493

Głazowisko

673

Góry Kamienne

Góry Kamienne

435

Poręba (G. Kacz.)

671

Najwyższy szczyt Grzbietu Wschodniego Gór Kaczawskich, zaliczany do Diademu Polskich Gór, niem. Gross Hau lub Grosshau. Wznosi się ponad wsi± Pastewnik. Na górze znajduje się radar meteorologiczny systemu POLRAD. We wschodnim grzbiecie znajduje się słabo zaznaczony wierzchołek Kamiennej (570 m).

13

Bucza Góra (Rud. Jan.)

671

Rudawy Janowickie

216

Babi Kamień

670

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Gór Sowich, około 2,9 km na północ od centrum miejscowo¶ci Walim, dawniej niem. Hexenstein. Wyrasta między Działem Jawornickim po południowo-zachodniej stronie a Działem Michałkowskim po północno-wschodniej stronie, w ¶rodkowej czę¶ci długiego bocznego grzbietu Gór Sowich, ci±gn±cego się w kierunku północno-zachodnim od Przełęczy Walimskiej.

Góry Sowie

301

Małosz

670

Góry Wałbrzyskie

Góry Wałbrzyskie

497

Włodarz (Kozubiec)

668

Szczyt we wschodniej czę¶ci pasma Gór Suchych (czes. Javoří hory), zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Meierkoppe. Wznosi się na południowy zachód od Krajanowa. Przez wierzchołek przechodzi polsko-czeska granica państwowa.

Góry Kamienne

190

Wawrzyniak

668

Szczyt w Górach Wałbrzyskich, we wschodniej czę¶ci Gór Czarnych, położony na terenie Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich, na zachód od miejscowo¶ci Głuszyca, dawniej niem. Lorbeer-Berg, Lorbeerberg. Zbocze zachodnie łagodnie opada, po osi±gnięciu około 20 m różnicy poziomu względem wierzchołka przechodzi w strome, wschodnie zbocze Jałowca (751 m). Poniżej szczytu u podnóża północno-wschodniego zbocza, na wysoko¶ci około 500 m, przebiega szlak kolejowy Wałbrzych - Kłodzko. Wschodnim zboczem prowadzi czerwony szlak turystyczny.

Góry Wałbrzyskie

108

Martwiec

668

Szczyt w Górach Stołowych, w północno-zachodniej czę¶ci Zaworów na granicy polsko-czeskiej, czes. Mrtvy vrch. Wznosi się około 1,6 km na północny wschód od centrum miejscowo¶ci Uniemy¶l.

Góry Stołowe

572

Krizovy vrch (CZ)

667

Szczyt w czeskich Górach Stołowych, czes. Kříľový vrch

Góry Stołowe

50

Góra Marii

667

Góry Sowie

Góry Sowie

383

Długata

667

Góry Kamienne

Góry Kamienne

751

Słup (G. Bardzkie)

667

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Gór Bardzkich, w Grzbiecie Zachodnim, dawniej niem. Hupprichtberg, Hupprich. Wznosi się około 3,6 km na południe od centrum miejscowo¶ci Srebrna Góra, na północ od Wojborza.

101

Łysica

666

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Gór Wałbrzyskich, na granicy powiatów jaworskiego i wałbrzyskiego, dawniej niem. Kahl-Berg, Kahlberg. Stanowi punkt graniczny między dorzeczami Bobru, Kaczawy (poprzez Nysę Szalon±) i Bystrzycy (poprzez Strzegomkę, która ma Ľródła na południowych zboczach góry, na wysoko¶ci ok. 635 m).

Góry Wałbrzyskie

998

Owiecznik

666

Wzgórze w południowej czę¶ci masywu Chełmca w Górach Wałbrzyskich

Góry Wałbrzyskie

197

Wilczyna

665

Szczyt w północno-¶rodkowej czę¶ci Gór Sowich, około 4,9 km na południowy zachód od centrum miejscowo¶ci Bielawa, dawniej niem. Wolfsberg

Góry Sowie

724

Chmielina Zach.

664

Szczyt w ¶rodkowej czę¶ci Gór Sowich, na ich północno-wschodniej krawędzi, około 1,6 km na południowy zachód od centrum Nowej Bielawy, dzielnicy Bielawy, dawniej niem. Hopfenberg. Posiada dwa wierzchołki, wyższy jest zachodni, położony bliżej głównej grani.

Góry Sowie

356

Okr±gła Zachodnia

664

Góry Wałbrzyskie

Góry Wałbrzyskie

458

Garncarz

664

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Gór Sowich, na terenie Parku Krajobrazowego Gór Sowich, około 1,1 km na północny zachód od miejscowo¶ci Przygórze, dawniej niem. Quingenberg. Na szczycie znajduj± się pozostało¶ci zamku Quingenburg z końca XIII wieku.

Góry Sowie

425

Kopczyk (Karkonosze)

664

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Lasockiego Grzbietu. Wznosi się w południowej czę¶ci Lasockiego Grzbietu, w niezbyt wyraĽnym bocznym grzbiecie odchodz±cym ku wschodowi od Kopiny, pomiędzy Opaw± na północy a Niedamirowem na południu. Na północy znajduje się dolina Opawy, a na południu Ostrężnika.

272

Jatki

663

Dwuwierzchołkowe wzniesienie w zachodniej czę¶ci pasma Gór Suchych, zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Fleischer Berge. Wznosi się na północny wschód od miejscowo¶ci Mieroszów. Stanowi zakończenie bocznego grzbietu, odchodz±cego od ¦redniaka, z którym ł±czy się poprzez Garbatkę i Miłosz. Grzbiet ten kończy się nad Kowalow± i Mieroszowem, nad przełomem ¦cinawki, która płynie tędy w kierunku północnym.

Góry Kamienne

446

Wilcza Góra (G. Bardz.)

663

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Gór Bardzkich, dawniej niem. Gross Wiltscherberg. Wznosi się około 3,2 km na południowy zachód od centrum miejscowo¶ci Srebrna Góra, w Grzbiecie Zachodnim, nad przełęcz± Wilcze Rozdroże. Grzbiet ten ci±gnie się ku północnemu zachodowi przez Stróżę i Łys± Górę, do Srebrnej Przełęczy. Od Wilczej Góry odchodzi na południe boczny, południowy grzbiet z kulminacj± Słupa i biegn±cym w stronę Wojborza. Jest to góra o kopulastym kształcie i stromych zboczach, z wyraĽnie zaznaczonym wierzchołkiem. Na zachodnim stoku znajduj± się Ľródła potoku Ja¶nica, dopływu Nysy Kłodzkiej.

568

Konsky hrbet (CZ)

662

Szczyt w czeskich Górach Stołowych, czes. Koňský hřbet

Góry Stołowe

282

Kokosz

662

Góry Wałbrzyskie

Góry Wałbrzyskie

639

Wroniawa

662

Pogórze Orlickie

Pogórze Orlickie

99

Łup (Rud. Jan.)

662

Rudawy Janowickie

71

Kierz Zach.

662

Dwuwierzchołkowy szczyt w ¶rodkowej czę¶ci Gór Kruczych, zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Die Kierze. Wznosi się pomiędzy Czarnogór± na północy, a Miejsk± Górk± na południu. Wierzchołki maj± wysoko¶ć 662 i 650 m, wyższa jest kulminacja zachodnia.

Góry Kamienne

109

Mielna

662

Szczyt w Górach Stołowych, w ¶rodkowej czę¶ci Zaworów, na południowy wschód od wsi Ł±czna, dawniej niem. Mühlberg, Mühl Berg. Na południe od Mielnej przebiega granica z Czechami.

Góry Stołowe

403

Wyżni

662

Góry Kamienne

Góry Kamienne

355

Okr±gła Wschodnia

661

Góry Wałbrzyskie

Góry Wałbrzyskie

623

Svidnicka vez (CZ)

661

Szczyt w czeskich Górach Stołowych, czes. Svidnická věľ

Góry Stołowe

402

Warowna Góra

660

Góry Sowie

Góry Sowie

350

Stróżysko

660

Góry Kamienne

Góry Kamienne

607

Radkowskie Skały

660

Góry Stołowe

Góry Stołowe

640

Wrzesiny

660

Góry Stołowe

Góry Stołowe

32

Czuba

660

Szczyt w ¶rodkowej czę¶ci Czarnego Lasu, w Górach Kamiennych, dawniej niem. Guckelberg. Jest najwyższym wzniesieniem pasma Czarnego Lasu. Wznosi się pomiędzy Jastrzębi± Gór± na północnym zachodzie a Jastrzębnikiem na południowym wschodzie.

Góry Kamienne

634

Tylna Borowa Kopa

655

Góry Stołowe

Góry Stołowe

994

Długa (Chełmiec)

655

Wzgórze w południowej czę¶ci masywu Chełmca w Górach Wałbrzyskich

Góry Wałbrzyskie

996

Wzg. Parkowe

655

Wzgórze w południowej czę¶ci masywu Chełmca w Górach Wałbrzyskich. Na wschód od niego znajduje się drugi wierzchołek o nazwie Boża Góra, o tej samej wysoko¶ci.

Góry Wałbrzyskie

316

Ostra (Walim)

654

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Gór Sowich, w niewielkim grzbiecie Masywu Włodarza, w zakolu Walimki, pomiędzy Walimiem a Rzeczk±, na południe od miejscowo¶ci Walim, dawniej niem. Spitzenberg

Góry Sowie

257

Glinczek

654

Góry Wałbrzyskie

Góry Wałbrzyskie

331

Rudny vrch (CZ)

654

Szczyt we wschodniej czę¶ci pasma Gór Suchych (czes. Javoří hory), zaliczanych do Gór Kamiennych, położony na terenie Czech, czes. Rudný vrch lub Rudný, dawniej niem. Hopprich. Wznosi się w bocznym grzbieciku, odchodz±cym ku południowemu zachodowi od głównego grzbietu Gór Suchych, między masywami Czarna-Słoneczna Kopa a Głowy. Tworzy wyraĽnie wyodrębniony masyw z odgałęzieniem ku południowi, zakończonym wierzchołkiem Liąčí vrch. Na południe od szczytu znajduje się miejscowo¶ć ©onov. Na północny wschód, grzbietem Gór Suchych biegnie polsko-czeska granica państwowa.

Góry Kamienne

100

Łysek

653

Góry Kamienne

Góry Kamienne

966

Dlouhy vrch (CZ)

653

Szczyt we wschodniej czę¶ci pasma Gór Suchych, zaliczanych do Gór Kamiennych, położony na terenie Czech, czes. Dlouhý vrch, dawniej niem. Langer Berg. Wznosi się w bocznym grzbieciku, odchodz±cym ku południowemu zachodowi od Leszczyńca, przechodz±cym przez Červenu horu i Bobří vrch, zakończonym wła¶nie wierzchołkiem Dlouhý vrch. Na południe od wzniesienia znajduje się miejscowo¶ć Roľmitál (dawniej wie¶, obecnie czę¶ć Broumova). Na północny wschód, grzbietem Gór Suchych biegnie polsko-czeska granica państwowa. Góra znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Broumovsko.

Góry Kamienne

430

Ostra (Rud. Jan.)

653

Szczyt w Rudawach Janowickich, dawniej niem. Spitzstein. Leży w bocznym ramieniu, odchodz±cym od masywu Skalnika ku wschodowi, na zakończeniu tego grzbietu, za Szubieniczn± i Jagod±.

278

K±tna

652

Góry Wałbrzyskie

Góry Wałbrzyskie

663

Pustelnik

652

Góry Wałbrzyskie

Góry Wałbrzyskie

500

Ługowina

651

Góry Kamienne

Góry Kamienne

439

Poręba Płd. (G. Kacz.)

651

Góry Kaczawskie

89

Kuczaba

651

Szczyt w Górach Sowich, niedaleko Jodłownika, na skraju powiatu dzierżoniowskiego, przy granicy z powiatem z±bkowickim, dawniej niem. Hocke. Znajduje się w bocznym ramieniu, odchodz±cym ku północy od głównego grzbietu Gór Sowich, między Wigancick± Polan± a Przełęcz± Woliborsk±. Na północnym zboczu Kuczaby znajduje się Koci Grzbiet (615 m). Na północny zachód od tej kulminacji, na wysoko¶ci 530 m, zbudowano platformę widokow±. Widać z niej Kotlinę Dzierżoniowsk± ze ¦lęż± w tle oraz z przeciwnej strony Ciemny Jar i Kalenicę.

Góry Sowie

641

Wysoczka (Pog. Orlickie)

651

Pogórze Orlickie

Pogórze Orlickie

0

Anielska Góra

651

Szczyt w zachodniej czę¶ci Gór Kamiennych, w północnej czę¶ci Gór Kruczych, dawniej niem. Angenelliberg, Angelli-Berg. Wznosi się pomiędzy szczytami Długosz i Czarnogóra, w głównym grzbiecie Gór Kruczych. 4 km na zachód od centrum Krzeszowa. Na wschodnim zboczu Anielskiej Góry położone jest Betlejem - nieoficjalny przysiółek Krzeszowa. Zachodnie zbocze trawersuje droga krajowa nr 5. Przełęcz± między Długoszem i Anielsk± Gór± przechodzi lokalna szosa z Przedwojowa do Krzeszowa - obecnie prowadzi ni± trasa rowerowa Cysterski Szlak.

Góry Kamienne

950

Kierz Wsch.

650

Dwuwierzchołkowy szczyt w ¶rodkowej czę¶ci Gór Kruczych, zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Die Kierze. Wznosi się pomiędzy Czarnogór± na północy, a Miejsk± Górk± na południu. Wierzchołki maj± wysoko¶ć 662 i 650 m, wyższa jest kulminacja zachodnia.

Góry Kamienne

955

Miejska Góra (G. Kam.)

650

Szczyt w Górach Kruczych, zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Kahleberg. Wznosi się w zachodniej krawędzi Gór Kruczych, osłaniaj±c od południowego zachodu Lubawkę, pomiędzy Kierzem na północy, a Lipowcem na południowy wschód. U południowego zachodu podnóża Miejskiej Górki zaczyna się Leszczynowy W±wóz. Miejsk± Górkę wydzielaj± z grzbietu krótkie dolinki potoków, prawych dopływów Bobru.

Góry Kamienne

514

Bie¶nik

650

Szczyt w Górach Stołowych, w pa¶mie Zaworów, dawniej niem. Höllenberg. Góra położona jest w północnej czę¶ci Zaworów. Kończy krótki grzbiet o przebiegu równoleżnikowym, który na zachodzie, poprzez Chochoł i Drogosz, ł±czy się z Rogiem. U jego podnóża znajduj± się Czartowskie Skały.

Góry Stołowe

997

Boguszówka

650

Wzgórze w południowej czę¶ci masywu Chełmca w Górach Wałbrzyskich

Góry Wałbrzyskie

33

Długa Góra

650

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Gór Kruczych, zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Lange-Berg. Leży w krótkim ramieniu, odchodz±cym ku wschodowi od Widoku.

Góry Kamienne

475

Sępia

649

Góry Sowie

Góry Sowie

495

Homole (CZ)

649

Szczyt we wschodniej czę¶ci pasma Gór Suchych, zaliczanych do Gór Kamiennych, położony na terenie Czech, czes. Sopka, dawniej niem. Gold Koppe. Wznosi się w bocznym grzbieciku, odchodz±cym ku południowemu zachodowi od Włodarza. Na południowy zachód od Homole znajduje się miejscowo¶ć ©onov. Na północny wschód, grzbietem Gór Suchych biegnie polsko-czeska granica państwowa.

Góry Kamienne

349

Stróżowa Góra

648

Szczyt w południowo-zachodniej czę¶ci pasma Gór Sowich, w Masywie Włodarza, około 3 km na południowy wschód od centrum miejscowo¶ci Jedlina-Zdrój, po południowo-zachodniej stronie od Działu Jawornickiego

Góry Sowie

384

G. Wszystkich ¦więtych

648

Góra Wszystkich ¦więtych (niem. Allerheiligen Berg) - szczyt w pa¶mie Wzgórz Włodzickich. Wznosi się niedaleko Słupca, w północno-¶rodkowej czę¶ci Wzgórz Włodzickich, na wschód od centrum Nowej Rudy. Na szczycie stoi wieża widokowa.

Wzgórza Włodzickie

386

Góra ¦w. Anny (Włodz.)

647

Szczyt w południowej czę¶ci Nowej Rudy, w północno-¶rodkowej czę¶ci Wzgórz Włodzickich. Razem z Krępcem tworzy charakterystyczny grzbiet w kształcie siodła o do¶ć stromych zboczach, z podkre¶lonymi wierzchołkami wzniesień. Na szczycie stoi wieża widokowa i przechodz± tam dwa szlaki turystyczne: zielony i żółty.

Wzgórza Włodzickie

8

Bogoria

645

Szczyt w Długim Grzbiecie, na południowym krańcu Gór Kruczych, zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Geislerberg. Przez szczyt przechodzi granica polsko-czeska.

Góry Kamienne

637

Wapienek

645

Góry Stołowe

Góry Stołowe

221

Borowiec (Gostków)

645

Góry Wałbrzyskie

Góry Wałbrzyskie

388

Kozie Górki (RJ)

645

Szczyt w południowym grzbiecie Szubienicznej w Rudawach Janowickich

389

Krępiec (Włodzickie)

645

Wzniesienie położone na południowy zachód od centrum Nowej Rudy, w północno-¶rodkowej czę¶ci Wzgórz Włodzickich. Razem z Gór± ¶w. Anny tworzy charakterystyczny grzbiet w kształcie siodła o do¶ć stromych zboczach, z podkre¶lonymi wierzchołkami wzniesień. Przez szczyt przechodz± dwa szlaki turystyczne: żółty i zielony.

Wzgórza Włodzickie

358

¦wiatowid

645

Góry Sowie

Góry Sowie

275

Kamienna (Wałbrzyskie)

644

Góry Wałbrzyskie

Góry Wałbrzyskie

723

Chmielina Wsch.

643

Szczyt w ¶rodkowej czę¶ci Gór Sowich, na ich północno-wschodniej krawędzi, około 1,6 km na południowy zachód od centrum Nowej Bielawy, dawniej niem. Hopfenberg. Posiada dwa wierzchołki, wyższy jest zachodni, położony bliżej głównej grani.

Góry Sowie

765

Kamienna Wsch.

643

Góry Wałbrzyskie

Góry Wałbrzyskie

602

Przed. Borowa Kopa

642

Góry Stołowe

Góry Stołowe

479

¦winka

642

Góry Sowie

Góry Sowie

60

Hanula

641

Góry Stołowe

Góry Stołowe

127

Pisana

640

Góry Sowie

Góry Sowie

54

Sołtysia

640

Szczyt w ¶rodkowo-wschodniej czę¶ci Gór Kruczych, zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Scholzenberg. Wznosi się po północno-wschodniej stronie Przełęczy Ulanowickiej, na południowy wschód od centrum miejscowo¶ci Lubawka.

Góry Kamienne

616

Skowron

640

Góry Stołowe

Góry Stołowe

660

Otok

640

Góry Wałbrzyskie

Góry Wałbrzyskie

128

Pokrzywna (Rud. Jan.)

638

Rudawy Janowickie

63

Jastrzębia Góra

638

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Czarnego Lasu, w Górach Kamiennych, dawniej niem. Hoheberg. Wznosi się pomiędzy Czub± na północnym zachodzie, a Czarn± Skał± na południu.

Góry Kamienne

523

Bukova hora (CZ)

638

Góry Stołowe

Góry Stołowe

755

Wilczak (G. Bardzkie)

637

Szczyt położony około 3,6 km na południowy wschód od centrum miejscowo¶ci Srebrna Góra, w północno-zachodniej czę¶ci Gór Bardzkich, w Grzbiecie Zachodnim. Wznosi się nad przełęczami: Przełęcz Wilcza i Przełęcz Mikołajowska oraz wsi± Wilcza. Od Wilczaka odchodz± dwa krótkie, boczne grzbiety. Przez szczyt prowadzi niebieski szlak turystyczny.

310

NiedĽwiedzi Zak±tek

637

Szczyt w południowo-zachodniej czę¶ci Gór Sowich, w południowo-zachodniej czę¶ci niewielkiego grzbietu Masywu Włodarza, na północny zachód od miejscowo¶ci Sierpnica, pomiędzy Sierpnic± a Kolcami, dawniej niem. Bärenwinkel

Góry Sowie

5

Błyszcz

637

Szczyt w północno-¶rodkowej czę¶ci Gór Sowich, dawniej niem. Silberkoppe. Wznosi się na obszarze Parku Krajobrazowym Gór Sowich, na wschód od Kamionki, dzielnicy Pieszyc, na końcu grzbietu odchodz±cego na północny wschód od Słonecznej.

Góry Sowie

752

Stróża (G. Bardzkie)

636

Szczyt w Grzbiecie Zachodnim Gór Bardzkich, dawniej niem. Wach Berg. Wznosi się w grzbiecie zamykaj±cym od południa Kotlinę Żdanowa. Od Stróży odchodzi na południe boczny grzbiet z masywem Kortunału. Na południowym zboczu góry ma swoje Ľródła górski potok Ja¶nica, lewy dopływ Nysy Kłodzkiej. Przez Stróżę przechodziła granica między ¦l±skiem a Czechami (ziemi± kłodzk±).

674

KuĽnicka Góra

636

Szczyt w Górach Wałbrzyskich, na granicy z Górami Kamiennymi, położony na wschód od stacji Boguszów-Gorce Wschód

Góry Wałbrzyskie

468

Lirnik

635

Szczyt we wschodniej czę¶ci Gór Sowich, na wschód od miejscowo¶ci Jugów, dawniej niem. Lierberg

Góry Sowie

594

Owczarska Kopa

635

Góry Stołowe

Góry Stołowe

609

Rogal

635

Szczyt w Górach Stołowych, w północno-wschodniej czę¶ci Zaworów, w grzbiecie o przebiegu południkowym, który na południu ł±czy się z Mieroszowskimi ¦cianami, a na północy z Dziobem, dawniej niem. Lättig-Berg

Góry Stołowe

542

Góra Anny

635

Góry Stołowe

Góry Stołowe

968

Ruzek (CZ)

635

Szczyt we wschodniej czę¶ci pasma Gór Suchych (czes. Javoří hory), zaliczanych do Gór Kamiennych, położony na obszarze Czech, czes. Růľek, dawniej niem. Hörnl Berg. Wznosi się w bocznym grzbieciku, odchodz±cym ku południowemu zachodowi od Leszczyńca, przechodz±cym przez Červenu horu i Bobří vrch, zakończonym na południu wierzchołkiem Dlouhý vrch, a na zachodzie wzniesieniem Růľek. Na zachód od wzniesienia znajduje się głęboka dolina, któr± płynie Beneąovský potok, dopływ ¦cinawki.

Góry Kamienne

142

Rudzianka

635

Góry Kamienne

Góry Kamienne

941

Długa Góra Zach.

635

Góry Kamienne

Góry Kamienne

2

Barbarka

635

Szczyt w Górach Wałbrzyskich, położony na południe od stacji kolejowej Wałbrzych Główny, dawniej niem. Hain-Berg, Hainkoppe

Góry Wałbrzyskie

612

Rudna Góra

633

Góry Stołowe

Góry Stołowe

369

Włodyka

632

Szczyt w Górach Sowich, w południowo-wschodniej czę¶ci Wzgórz Wyrębińskich, około 1,1 km na zachód od centrum miejscowo¶ci Jugów, dawniej niem. Bauerberg

Góry Sowie

371

Wrze¶nik

632

Góry Kamienne

Góry Kamienne

750

Włóczek (G. Bardzkie)

632

Góry Bardzkie

279

Klasztorzysko

631

Szczyt w Górach Czarnych, zaliczany do Gór Wałbrzyskich, rzadziej do Gór Sowich. Wznosi się około 2,3 km na południowy wschód od centrum miejscowo¶ci Dziećmorowice i 3 km na południowy zachód od miejscowo¶ci Zagórze ¦l±skie. Przez szczyt przechodzi niebieski szlak turystyczny, na górze znajduje się grupa skałek, tzw. Lisia Skała.

Góry Wałbrzyskie

286

Krępiec

631

Wzgórza Włodzickie

Wzgórza Włodzickie

494

Góra Ziuty

631

Góry Kamienne

Góry Kamienne

255

Gawron

630

Góry Wałbrzyskie

Góry Wałbrzyskie

615

Sibenicni vrch (CZ)

630

Szczyt w czeskich Górach Stołowych, czes. ©ibeniční vrch

Góry Stołowe

327

Pusta

630

Góry Kamienne

Góry Kamienne

256

Gawroniec

630

Góry Kamienne

Góry Kamienne

118

NiedĽwiadek Płd.

629

NiedĽwiadki - trójwierzchołkowe wzniesienie 604 m, 623 m i 629 m, dawniej niem. Butter Berg. Wznosi się w północno-wschodniej czę¶ci Gór Wałbrzyskich, na terenie Wałbrzycha, na północny wschód od dzielnicy Podgórze. Przez szczyt przechodzi niebieski szlak turystyczny.

Góry Wałbrzyskie

354

Szerzawa (Szer. Skała)

628

Szczyt w północnej czę¶ci Gór Czarnych, zaliczany do Gór Wałbrzyskich, inna nazwa to Szeroka Skała, dawniej niem. Der Breite Stein. Wznosi się około 3 km na południowy wschód od centrum miejscowo¶ci Dziećmorowice i 3 km na południowy zachód od miejscowo¶ci Zagórze ¦l±skie. Północne zbocze szerokim pasem grzbietowym łagodnie opada w stronę bliĽniaczego, wyższego o 3 m wzniesienia Klasztorzysko, od którego oddzielone jest Przełęcz± NiedĽwiedzi±, przez któr± przechodzi niebieski szlak turystyczny. Na południowy wschód poniżej szczytu położone jest Ľródło potoku Mydlana Woda.

Góry Wałbrzyskie

395

Ostróg (G. Bardzkie)

627

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Gór Bardzkich, w Grzbiecie Zachodnim, w bocznym ramieniu, odchodz±cym od Łysej Góry ku wschodowi i północnemu wschodowi. Jest najdalej na północ wysuniętym szczytem Gór Bardzkich. Leży na południowy zachód od miejscowo¶ci Srebrna Góra. Ostróg znajduje się na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Sowich.

604

Pstr±żnica

627

Góry Stołowe

Góry Stołowe

953

Płonina

626

Szczyt w Górach Kruczych, zaliczanych do Gór Kamiennych

Góry Kamienne

404

Tylna G. (Zagórze, Kark.)

625

Tylna Góra, na niektórych mapach Zagórze, dawniej niem. Hinterberg - szczyt w Karkonoszach, we wschodniej czę¶ci Lasockiego Grzbietu, między Miszkowicami na północy a Opaw± na południu

Karkonosze

210

Zasieka

625

Góry Krucze w Górach Kamiennych

Góry Kamienne

995

Wzg. Hutnicze

625

Wzgórze w południowej czę¶ci masywu Chełmca w Górach Wałbrzyskich

Góry Wałbrzyskie

587

Młyński Kamień

625

Góry Stołowe

Góry Stołowe

225

BrzeĽnik

624

Góry Sowie

Góry Sowie

343

Stankowa

623

Szczyt w Górach Sowich, w pa¶mie Działu Jawornickiego, którego jest najwyższym szczytem. Podczas II wojny ¶wiatowej w zachodnim zboczu Stankowej Niemcy dr±żyli sztolnie.

Góry Sowie

769

NiedĽwiadek ¦rodkowy

623

NiedĽwiadki - trójwierzchołkowe wzniesienie 604 m, 623 m i 629 m, dawniej niem. Butter Berg. Wznosi się w północno-wschodniej czę¶ci Gór Wałbrzyskich, na terenie Wałbrzycha, na północny wschód od dzielnicy Podgórze. Przez szczyt przechodzi niebieski szlak turystyczny.

Góry Wałbrzyskie

39

Duża Dufałka (Lisiak)

622

Szczyt w ¶rodkowo-zachodniej czę¶ci pasma Gór Stołowych, na północ od miejscowo¶ci Czermna, po południowo-zachodniej stronie od Błędnych Skał. Od południowego wschodu i południowego zachodu wzniesienie wydzielone jest głębok± dolin± potoku Czermnica, wzdłuż której prowadzi lokalna droga z Czermnej do Pstr±żnej.

Góry Stołowe

302

Mielnik

622

Góry Kamienne

Góry Kamienne

191

Węgielnik

621

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Gór Wałbrzyskich, w Masywie Trójgarbu i Kr±glaka, na północny zachód od Szczawna Zdroju, dawniej niem. Engels-Berg, Engelsberg. W latach 1787-1795 na zboczu góry funkcjonowała kopalnia węgla kamiennego Friedrich Wilhelm, należ±ca do braci Treutler z Wałbrzycha. Na szczycie znajduje się punkt widokowy, przechodzi tu niebieski szlak turystyczny.

Góry Wałbrzyskie

26

Czarnogóra

621

Szczyt w ¶rodkowej czę¶ci pasma Gór Kruczych (czę¶ci Gór Kamiennych), dawniej niem. Schwarze Berg. Czarnogóra położona jest na końcu grzbieciku przechodz±cego przez Kierz z Pustelni. Od Kierza, znajduj±cego się na południowy zachód od szczytu, dzieli j± siodło o wysoko¶ci ok. 593 m. Na północ od wierzchołka wznosi się Anielska Góra, oddzielona od Czarnogóry szerok± dolin±.

Góry Kamienne

565

Klucek (CZ)

620

Szczyt w czeskich Górach Stołowych, czes. Klůček

Góry Stołowe

454

Czerwony Kacper

620

Góry Sowie

Góry Sowie

241

Czerwień

620

Wzgórza Włodzickie

Wzgórza Włodzickie

266

Jagodnik

619

Góry Wałbrzyskie

Góry Wałbrzyskie

209

Zamkowa Góra

618

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Gór Wałbrzyskich, w masywie Rybnickiego Grzbietu, na południe od dzielnicy Wałbrzycha Podgórze, dawniej niem. Schlossberg, Schloss-Berg. Poniżej szczytu po północno-zachodniej stronie płynie Pełcznica. Na szczycie znajduj± się ruiny ¶redniowiecznego zamku obronnego Nowy Dwór, przechodzi tu żółty szlak turystyczny z Wałbrzycha do Jedliny.

Góry Wałbrzyskie

582

Mała Wysoczka

618

Pogórze Orlickie

Pogórze Orlickie

207

Zameczna

618

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Gór Sowich, na północno-zachodniej ich krawędzi, około 2,5 km na północ od centrum Kamionek, dawniej niem. Burgberg

Góry Sowie

666

Szyja

617

Góry Wałbrzyskie

Góry Wałbrzyskie

730

Kocioł

617

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Gór Sowich, na północno-zachodniej ich krawędzi, około 2,5 km na północ od centrum Kamionek, dawniej niem. Kesselberg

Góry Sowie

158

Sójka

617

Szczyt na północnej granicy Gór Wałbrzyskich, dawniej niem. Spitz-Berg, Spitzberg

Góry Wałbrzyskie

470

Lisianka

615

Góry Sowie

Góry Sowie

954

Lipowiec (G. Kam.)

615

Szczyt w północnej czę¶ci Gór Kruczych, zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Lindenberg. Wyrasta stromym zboczem na północy nad Leszczynowym W±wozem, pomiędzy Miejsk± Górk± na północny zachód, a Dr±żon± na południowy wschód. Jego południowo-zachodnimi i południowo-wschodnimi zboczami prowadzi lokalna droga z Lubawki do Krzeszowa przez Lipienicę.

Góry Kamienne

507

Sokoli Garb

615

Wzgórza Włodzickie

Wzgórza Włodzickie

990

Koci Grzbiet

615

Kulminacja północnego zbocza Kuczaby w Górach Sowich. Na północny zachód od tej kulminacji, na wysoko¶ci 530 m, zbudowano platformę widokow±. Widać z niej Kotlinę Dzierżoniowsk± ze ¦lęż± w tle oraz z przeciwnej strony Ciemny Jar i Kalenicę.

Góry Sowie

705

Ko¶cielec (WW)

615

Wzniesienie położone niedaleko Słupca, w północno-¶rodkowej czę¶ci Wzgórz Włodzickich, na wschód od centrum Nowej Rudy

Wzgórza Włodzickie

718

Przykrzec

614

Szczyt w Górach Sowich, w pa¶mie Garbu Dzikowca, niem. Hutberg. Wznosi się około 0,7 km na południowy zachód od granic miejscowo¶ci Dzikowiec, w ¶rodkowej czę¶ci pasma Garbu Dzikowca, którego jest najwyższym punktem. Na południowo-zachodnim zboczu, poniżej szczytu, znajduje się wyrobisko górnicze dużego czynnego kamieniołomu gabra (skały magmowej). Południowym podnóżem wzniesienia przechodzi czerwony szlak turystyczny.

Góry Sowie

467

Koczan

613

Góry Sowie

Góry Sowie

251

Dziewięciornik

613

Wzgórza Włodzickie

Wzgórza Włodzickie

444

Truskolas

613

Góry Wałbrzyskie

Góry Wałbrzyskie

96

Lisi Kamień

613

Szczyt w północnej czę¶ci Gór Wałbrzyskich, tworz±cy wraz z Ptasi± Kop± (590 m) oraz Czarnot± (526 m) wyrównany grzbiet, dawniej niem. Fuchsstein. Przez szczyt przechodzi niebieski szlak turystyczny.

Góry Wałbrzyskie

161

Stożek

613

Szczyt w Górach Stołowych, w północnej czę¶ci Zaworów, w grzbiecie odchodz±cym ku północy i północnemu zachodowi od Rogu, dawniej niem. Rumpelsberg, Rumpel-Koppe

Góry Stołowe

390

Krowia (Rud. Jan.)

613

Szczyt w Rudawach Janowickich, niem. Kuch Berg. Leży w ramieniu odchodz±cym od głównego grzbietu w kierunku wschodnim, na jego południowo-wschodnim zakończeniu. Na północy ł±czy się z masywem Jaworowej.

727

Jasia

612

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Gór Sowich, około 1,4 km na północ od centrum miejscowo¶ci Walim

Góry Sowie

157

Sołtys

612

Góry Kamienne

Góry Kamienne

543

Góra Błażkowa

612

Góry Stołowe

Góry Stołowe

942

Długosz Płd.

612

Grzbiet górski w północnej czę¶ci Gór Kruczych, zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Langerberg. Wznosi się na północ od Anielskiej Góry, od której oddzielony jest przełęcz±, przez któr± biegnie droga powiatowa (trasa rowerowa pn. Cysterski Szlak) z Przedwojowa do Krzeszowa. Grzbiet posiada kilka kulminacji: 612 m, 600 m, 590 m. Na północy styka się ze skałkami Trzej Bracia.

Góry Kamienne

34

Długa Góra (Paprotki)

612

Góry Kamienne

Góry Kamienne

564

Karwiec

611

Pogórze Orlickie

Pogórze Orlickie

296

Lisci vrch (CZ)

611

Szczyt we wschodniej czę¶ci pasma Gór Suchych (czes. Javoří hory), zaliczanych do Gór Kamiennych, położony na obszarze Czech, czes. Liąčí vrch. Wznosi się w bocznym grzbieciku, odchodz±cym ku południowemu zachodowi od głównego grzbietu Gór Suchych, między masywami Czarna-Słoneczna Kopa a Głowy i przechodz±cym przez Rudný vrch. Tworzy południowe zakończenie masywu Rudneho vrchu. Na południe od szczytu znajduje się miejscowo¶ć ©onov. Na północny wschód, grzbietem Gór Suchych biegnie polsko-czeska granica państwowa. Cały masyw znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Broumovsko.

Góry Kamienne

421

Jastrzębia G. (Borówno)

611

Jastrzębia Góra nad Borównem - szczyt położony w pa¶mie Czarnego Lasu, w Górach Kamiennych, wznosz±cy się na południe od Borówna. Dokładnie tak samo nazywa się pobliski szczyt o wysoko¶ci 638 m, położony w tym samym grzbiecie, na południowy wschód.

Góry Kamienne

704

Lichajówka (GB)

610

Wzniesienie położone w północno-zachodniej czę¶ci Gór Bardzkich, w północno-zachodniej czę¶ci Grzbietu Zachodniego, nad przełęcz± Wilcze Rozdroże, na południe od Żdanowa

742

¦rodkowa

610

Góry Sowie

Góry Sowie

359

¦wierkowa Kopa

609

Szczyt w Górach Sowich, w północno-zachodniej czę¶ci Wzgórz Wyrębińskich, na południowy wschód od miejscowo¶ci Bartnica, dawniej niem. Freirichterkoppe. Pod wzniesieniem, około 70 m poniżej wierzchołka, wydr±żone s± dwa równoległe tunele na trasie kolejowej Wałbrzych - Kłodzko.

Góry Sowie

134

Przednia (Kark.)

608

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Lasockiego Grzbietu, dawniej niem. Hinterberg. Jest najdalej na wschód położonym szczytem Lasockiego Grzbietu. Leży w bocznym ramieniu, odchodz±cym ku północnemu-wschodowi od Kopiny, na południe od Miszkowic. Na zachodzie ł±czy się z Ksi±żęc± Kostk±. Na wschodzie opada do sztucznego zbiornika Bukówka.

Karkonosze

544

Góra Ceglana

607

Pogórze Orlickie

Pogórze Orlickie

392

Ksi±żęca Kostka (Kark.)

607

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Lasockiego Grzbietu, dawniej niem. Fürstenknöckel. Jest jednym z najdalej na wschód położonych szczytów Lasockiego Grzbietu. Leży w bocznym ramieniu, odchodz±cym ku północnemu wschodowi od Kopiny, na południe od Miszkowic. Na zachodzie ł±czy się z Pańsk± Gór±, na wschodzie z Przedni±.

Karkonosze

555

Hejda (CZ)

606

Góry Stołowe

Góry Stołowe

400

Szarak (Rud. Jan.)

605

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Rudaw Janowickich. Leży w ramieniu odchodz±cym od głównego grzbietu w kierunku wschodnim, na jego wschodnim krańcu. Od zachodu znajduje się Jaworowa.

364

Wawel

605

Góry Sowie

Góry Sowie

768

NiedĽwiadek Płn.

604

NiedĽwiadki - trójwierzchołkowe wzniesienie 604 m, 623 m i 629 m, dawniej niem. Butter Berg. Wznosi się w północno-wschodniej czę¶ci Gór Wałbrzyskich, na terenie Wałbrzycha, na północny wschód od dzielnicy Podgórze. Przez szczyt przechodzi niebieski szlak turystyczny.

Góry Wałbrzyskie

484

Zaro¶lak

604

Góry Sowie

Góry Sowie

522

Bucina (CZ)

604

Szczyt w czeskich Górach Stołowych, czes. Bučina

Góry Stołowe

172

Szczytnik (Złotno)

603

Pogórze Orlickie

Pogórze Orlickie

76

Kokotna Ł±ka

603

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Gór Sowich, na północno-zachodniej ich krawędzi, około 1,4 km na północ od centrum Kamionek, dawniej niem. Hahnwiese

Góry Sowie

37

Dr±żona

602

Kilkuwierzchołkowy szczyt w północnej czę¶ci Gór Kruczych, zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Hölen Berg. Wyrasta pomiędzy Lipowcem na północny zachód a ¦wistakiem na południe. Na południe od Dr±żonej jest płytka przełęcz (595 m) z węzłem dróg le¶nych, która nosiła niemieck± nazwę Kujawa Platz. Wschodnie zbocze Dr±żonej nosi nazwę Słupy. U zachodniego i północnego podnóża Dr±żonej prowadzi lokalna droga z Lubawki przez Lipienicę do Krzeszowa.

Góry Kamienne

719

Przykrzec Płd.

602

Południowy wierzchołek Przykrzca w Górach Sowich, w pa¶mie Garbu Dzikowca

Góry Sowie

306

Modrzewiec

602

Góry Wałbrzyskie

Góry Wałbrzyskie

590

Niżawka

602

Góry Stołowe

Góry Stołowe

626

Szańcowa

600

Góry Stołowe

Góry Stołowe

601

Prostredni vrch (CZ)

600

Szczyt w czeskich Górach Stołowych, czes. Prostřední vrch

Góry Stołowe

566

Kocici hrad (CZ)

600

Szczyt w czeskich Górach Stołowych, czes. Kočičí hrad

Góry Stołowe

219

Boracza

600

Góry Kamienne

Góry Kamienne

98

Lisiec

600

Szczyt w Górach Stołowych, w północnej czę¶ci Zaworów, w grzbiecie odchodz±cym ku północnemu zachodowi od masywu Drogosza, dawniej niem. Fuchs Berg, Fuchsberg

Góry Stołowe

740

Spalony Las

600

Góry Sowie

Góry Sowie

483

Zamkowa (Dobrocinek)

600

Dwuwierzchołkowe wzniesienie w północno-wschodniej czę¶ci Gór Sowich, na północno-wschodniej krawędzi, około 2,5 km na południe od centrum miejscowo¶ci Jodłownik, po wschodniej stronie od Przełęczy Woliborskiej, dawniej niem. Burgberg

Góry Sowie

943

Długosz Po¶r.

600

Grzbiet górski w północnej czę¶ci Gór Kruczych, zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Langerberg. Wznosi się na północ od Anielskiej Góry, od której oddzielony jest przełęcz±, przez któr± biegnie droga powiatowa (trasa rowerowa pn. Cysterski Szlak) z Przedwojowa do Krzeszowa. Grzbiet posiada kilka kulminacji: 612 m, 600 m, 590 m. Na północy styka się ze skałkami Trzej Bracia.

Góry Kamienne

510

Trzy Kawałki

598

Szczyt na obszarze Lubawki, w ¶rodkowej czę¶ci Gór Kruczych, zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Die Drei Stücke

Góry Kamienne

613

Rus

598

Góry Stołowe

Góry Stołowe

744

Wysokie Lipy Płd.

598

Grzbiet i zbocze położone w północno-zachodniej czę¶ci pasma Gór Sowich, niem. Die hohe Leipe. Ci±gnie się na północ od szczytu Babi Kamień (670 m) i opada do Jeziora Lubachowskiego. W aplikacji Polskie Góry opisano trzy wierzchołki w grzbiecie: najwyższy południowy, ¶rodkowy i najniższy północny, położony nad Jeziorem Lubachowskim.

Góry Sowie

393

Łysa Góra (G. Bardzkie)

598

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Gór Bardzkich, na północnym krańcu Grzbietu Zachodniego, który się tu kończy. Góruje nad Srebrn± Przełęcz±, przez któr± Góry Bardzkie ł±cz± się z Sowimi. Od Łysej Góry odchodzi ku wschodowi boczne ramię z Ostrogiem i Kapliczk±. W grzbiecie ł±cz±cym Łys± Górę z Wilcz± Górę znajduje się odgałęzienie z Zajęcznikiem.

712

Wilkowiec

598

Wzgórza Włodzickie

Wzgórza Włodzickie

12

Brzezinka

597

Szczyt w Górach Wałbrzyskich, góruj±cy nad był± Kopalni± Victoria w Wałbrzychu, dawniej niem. Birk-Berg, Birkenberg. Do lat 30. XX wieku był poł±czony z położon± na południe Kamienn± Gór± (644 m). Obecnie oba masywy oddziela przekop linii kolejowej Wrocław - Jelenia Góra.

Góry Wałbrzyskie

550

Grodowa (Pog. Orlickie)

597

Pogórze Orlickie

Pogórze Orlickie

731

Końska Kopa

596

Szczyt w północno-¶rodkowej czę¶ci Gór Sowich, na północno-wschodniej ich krawędzi, około 2,6 km na południowy zachód od centrum Nowej Bielawy, dawniej niem. Querkoppe

Góry Sowie

351

Strumycka

595

Góry Wałbrzyskie

Góry Wałbrzyskie

206

Zameczek

595

Góra nad Jeziorem Bukowskim w Górach Kamiennych

Góry Kamienne

492

Garbacz

595

Góry Kamienne

Góry Kamienne

489

G. ¦w. Anny (Krzeszów)

593

Góry Kamienne

Góry Kamienne

378

Zimna Skała

592

Góry Sowie

Góry Sowie

764

Glinik Nowy

592

Góry Wałbrzyskie

Góry Wałbrzyskie

220

Boreczna

591

Szczyt w Górach Sowich, w południowo-wschodniej czę¶ci Działu Michałkowskiego, około 3,3 km na północ od centrum miejscowo¶ci Walim

Góry Sowie

281

Kobylica

591

Góry Sowie

Góry Sowie

1

Bania

591

Góry Kamienne

Góry Kamienne

758

Radosz (G. Bardzkie)

590

Góry Bardzkie

509

Trębna

590

Góry Kamienne

Góry Kamienne

635

Val (CZ)

590

Góry Stołowe

Góry Stołowe

411

Borek (G. Bardzkie)

590

Góry Bardzkie

137

Ptasia Kopa

590

Stromy szczyt w północnej czę¶ci Gór Wałbrzyskich, tworz±cy wraz z Lisim Kamieniem (613 m) i Czarnot± (526 m) do¶ć wyrównany grzbiet. Inna nazwa to Ptasia Góra. Przez szczyt przechodzi niebieski szlak turystyczny.

Góry Wałbrzyskie

35

Długosz Płn.

590

Grzbiet górski w północnej czę¶ci Gór Kruczych, zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Langerberg. Wznosi się na północ od Anielskiej Góry, od której oddzielony jest przełęcz±, przez któr± biegnie droga powiatowa (trasa rowerowa pn. Cysterski Szlak) z Przedwojowa do Krzeszowa. Grzbiet posiada kilka kulminacji: 612 m, 600 m, 590 m. Na północy styka się ze skałkami Trzej Bracia.

Góry Kamienne

659

Młynarka (Nagórnik)

589

Góry Wałbrzyskie

Góry Wałbrzyskie

627

Szczytnik (Szczytna)

589

Kulminacja niewielkiego stoliwa, stanowi±cego południowo-wschodni skraj Gór Stołowych, dawniej niem. Steinberg. Leży na terenie miasta Szczytna. Szczytnik jest wyraĽnie wypiętrzonym, zalesionym stożkiem, góruj±cym na północ od głębokiej doliny Bystrzycy Dusznickiej, pomiędzy Szczytn± na zachodzie i Polanic±-Zdrojem na wschodzie. Najciekawszym fragmentem masywu jest stromy stok ograniczaj±cy Szczytnik od zachodu i południa. W tym miejscu różnica wysoko¶ci w stosunku do dna doliny Bystrzycy wynosi ponad 120 m.

Góry Stołowe

320

Palczyk

588

Góry Wałbrzyskie

Góry Wałbrzyskie

233

Chojniak

588

Wzniesienie w ¶rodkowej czę¶ci północnego grzbietu pasma Czarnego Lasu, w Górach Kamiennych, dawniej niem. Ziegenrucken. Szczyt położony jest w ¶rodkowej czę¶ci północnego grzbietu Czarnego Lasu. Cały grzbiet rozci±ga się równoleżnikowo od okolic Kamiennej Góry po szosę Witków - Czarny Bór. Od szczytu odchodzi boczny grzbiecik ku północnemu wschodowi, zakończony Młynark±.

Góry Kamienne

569

Kopecek (CZ)

587

Szczyt w czeskich Górach Stołowych, czes. Kopeček

Góry Stołowe

14

Buczak

587

Najbardziej na południe wysunięte wzniesienie w Górach Kruczych, zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Buchen Berg. Wyrasta nad dolin± Szkła w Okrzeszynie jako południowo-wschodnia, niższa kulminacja grzbieciku Bogorii.

Góry Kamienne

280

Kobiela

587

Góry Wałbrzyskie

Góry Wałbrzyskie

146

Sajdak

586

Szczyt w Górach Wałbrzyskich, we wschodniej czę¶ci Gór Czarnych, na zachód od miejscowo¶ci Głuszyca, dawniej niem. Donnerberg, Kachler Berg, Köhler-Berg, Köhlerberg. Jest to wierzchołek nieznacznie (o 18 m) wyrastaj±cy na wschód od przełęczy pod Wawrzyniakiem, przez któr± przechodzi czerwony szlak turystyczny. Poniżej szczytu pod zachodnim zboczem góry usytuowany jest tunel kolejowy na linii kolejowej nr 286 Wałbrzych - Kłodzko.

Góry Wałbrzyskie

432

Owcza Góra (RJ)

586

Szczyt w Rudawach Janowickich, niem. Schaf Berg

418

Głownia Wielka (GB)

586

Góry Bardzkie

385

Góra Ptasia (RJ)

585

Rudawy Janowickie

236

Cmentarna

584

Góry Kamienne

Góry Kamienne

496

Kot

582

Góry Kamienne

Góry Kamienne

312

Nowy Lesieniec

582

Góry Kamienne

Góry Kamienne

763

Brzezinka Płn.

582

Szczyt w Górach Wałbrzyskich, góruj±cy nad był± Kopalni± Victoria w Wałbrzychu, dawniej niem. Birk-Berg, Birkenberg. Do lat 30. XX wieku był poł±czony z położon± na południe Kamienn± Gór± (644 m). Obecnie oba masywy oddziela przekop linii kolejowej Wrocław - Jelenia Góra.

Góry Wałbrzyskie

487

Czerep

582

Góry Kamienne

Góry Kamienne

405

Zajęcznik (G. Bardzkie)

581

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Gór Bardzkich, inna nazwa to Orzech. Wznosi się na Obszarze Chronionego Krajobrazu Gór Sowich i Bardzkich, około 2,9 km na południowy zachód od centrum miejscowo¶ci Srebrna Góra, w jednym z bocznych grzbietów odchodz±cych południkowo od głównego Grzbietu Zachodniego Gór Bardzkich. Grzbiet ten ci±gnie się od Srebrnej Przełęczy na południe.

152

Skowroniec

581

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Gór Kruczych, zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Lerchenberg. Leży na zakończeniu bocznego grzbieciku, odchodz±cego ku zachodowi od Anielskiej Góry. Zamyka od wschodu krótki przełom Bobru, w którym znajduj± się zabudowania wsi Błażkowa. Zachodnie zbocze podcięte jest przez linię kolejow± Kamienna Góra - Lubawka. Na wschód od wzniesienia biegnie droga krajowa nr 5.

Góry Kamienne

231

Chłopska Góra (Walim)

581

Góry Sowie

Góry Sowie

972

Jastrzębnik Płd.

580

Kilkuwierzchołkowe wzniesienie w południowo-wschodniej czę¶ci Czarnego Lasu, w Górach Kamiennych, dawniej niem. Habichtsberg. Rozci±ga się na południowy zachód od Czuby.

Góry Kamienne

561

Kamiennik

580

Góry Stołowe

Góry Stołowe

360

Tarnica

580

Góry Wałbrzyskie

Góry Wałbrzyskie

974

Młynarka (G. Kam.)

580

Szczyt w północnym grzbiecie pasma Czarnego Lasu, w Górach Kamiennych, w grzbiecie odchodz±cym na południowy wschód od Chojniaka. Dawna niemiecka nazwa to Muhlberg.

Góry Kamienne

401

Wapienna

579

Szczyt we wschodniej czę¶ci pasma Gór Sowich, charakterystyczna góra w Garbie Dzikowca, dawniej niem. Kalkberg

Góry Sowie

598

Piaskowiec

578

Góry Stołowe

Góry Stołowe

246

Dłużyca

578

Góry Wałbrzyskie

Góry Wałbrzyskie

722

Nagórzany

578

Szczyt w masywie Przykrzca w Górach Sowich, w grzbiecie odchodz±cym od jego południowego wierzchołka na zachód, w stronę Słupca

Góry Sowie

645

Złota Góra

577

Szczyt w Górach Stołowych, w południowo-zachodniej czę¶ci Zaworów, w krótkim grzbiecie o przebiegu równoległym do głównego pasma, w którym na południowym krańcu znajduje się Czerwona, dawniej niem. Goldberg, Gold Berg

Góry Stołowe

969

Velbloudi vrch (CZ)

576

Szczyt w ¶rodkowej czę¶ci pasma Gór Suchych (czes. Javoří hory), zaliczanych do Gór Kamiennych, czes. Velbloudí vrch, dawniej niem. Kammel Berg, tłumaczenie na polski to Wielbł±dzi Wierch. Wznosi się w bocznym grzbieciku, odchodz±cym ku południowemu zachodowi na południe od Kopińca. Jest to nieco odosobnione i do¶ć wybitnie zaznaczaj±ce się w terenie, choć niezbyt wysokie wzniesienie. U podnóży, na zachód i południowy zachód od masywu położone s± górne zabudowania miejscowo¶ci Heřmánkovice.

Góry Kamienne

636

Wabik

574

Góry Stołowe

Góry Stołowe

463

Karczmarka

573

Góry Sowie

Góry Sowie

258

Głodówka

573

Góry Sowie

Góry Sowie

488

Dróżna

573

Góry Kamienne

Góry Kamienne

138

Radunia

573

Drugi wyodrębniony szczyt w Masywie ¦lęży, po wojnie zwany Sępi± Gór±, niem. Geiersberg

Masyw ¦lęży

110

Młynarz

573

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Gór Kruczych, zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Mühl Berg. Leży na zakończeniu bocznego grzbieciku, odchodz±cego ku północnemu zachodowi od Anielskiej Góry. Jest najdalej na północny wschód wysuniętym wzniesieniem Gór Kruczych. Poniżej zachodnich zboczy przepływa Bóbr.

Góry Kamienne

767

Mniszy Las

572

Wzniesienie w południowo-zachodniej czę¶ci Gór Czarnych, zaliczane do Gór Wałbrzyskich, dawniej niem. Mönchshain

Góry Wałbrzyskie

264

Grzybina

572

Góry Sowie

Góry Sowie

992

Kondeja

571

Wzgórze ponad Starym Lesieńciem (czę¶ć miasta Boguszowa-Gorców) w Górach Kamiennych

Góry Kamienne

274

Kamienna (Sowie)

570

Góry Sowie

Góry Sowie

531

Cygan (Płaska)

569

Góry Stołowe

Góry Stołowe

192

Węglarz

568

Góry Jastrzębie

Góry Jastrzębie

187

Urwista (Stołowe)

567

Szczyt w Górach Stołowych, na południowo-zachodnim krańcu polskiej czę¶ci Zaworów, nad centrum Okrzeszyna, dawniej niem. Flegel Berg, Flegelberg

Góry Stołowe

375

Zabójcza

567

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Górach Sowich, około 4,7 km na północ od centrum miejscowo¶ci Walim

Góry Sowie

756

Dębień (G. Bardzkie)

566

Góry Bardzkie

322

Pasternik

566

Góry Wałbrzyskie

Góry Wałbrzyskie

519

Borek (CZ)

566

Góry Stołowe

Góry Stołowe

753

Głownia (G. Bardzkie)

566

Góry Bardzkie

217

Biesek

565

Góry Sowie

Góry Sowie

292

Le¶niak

565

Góry Wałbrzyskie

Góry Wałbrzyskie

547

Góra Płaska

565

Góry Stołowe

Góry Stołowe

29

Czerwona (Zawory)

565

Szczyt w Górach Stołowych, w pa¶mie Zaworów, dawniej niem. Rote Höhe. Góra położona jest w południowo-zachodniej czę¶ci Zaworów. Kończy od południa krótki grzbiet o przebiegu równoległym do głównego pasma, w którym na północy znajduje się Złota Góra.

Góry Stołowe

748

Cisowa Kopa (GB)

564

Góry Bardzkie

228

Cerekwica

562

Szczyt w północnej czę¶ci Gór Sowich, około 4,1 km na południowy wschód od centrum miejscowo¶ci Zagórze ¦l±skie, dawniej niem. Kirchberg

Góry Sowie

28

Czarnuszka

562

Szczyt w ¶rodkowej czę¶ci grzbietu Gór Wałbrzyskich, ci±gn±cego się od Borowej do Czarnoty, dawniej niem. Schwarzerberg

Góry Wałbrzyskie

465

Kmiotek

560

Góry Sowie

Góry Sowie

145

Rzepisko

560

Wzniesienie w południowo-zachodniej czę¶ci Gór Czarnych, zaliczane do Gór Wałbrzyskich, dawniej niem. Fischerberg

Góry Wałbrzyskie

391

Królówka (G. Bardzkie)

560

Góry Bardzkie

462

Kamiennik (G. Sowie)

560

Szczyt w Górach Sowich, w północno-zachodniej czę¶ci Garbu Dzikowca, około 3 km na północny wschód od centrum Nowej Rudy, dawniej niem. Steinberg

Góry Sowie

16

Bukowina (G. Kam.)

559

Szczyt w zachodniej czę¶ci masywu Czarnego Lasu, w Górach Kamiennych, na terenie Kamiennej Góry. Na południowym zalesionym stoku góry ulokowane s± obiekty szpitalne Dolno¶l±skiego Centrum Rehabilitacji (ul. Janusza Korczaka 1). Na północnym stoku umiejscowiony jest nowy cmentarz komunalny (przy ul. Wałbrzyskiej - przy drodze wojewódzkiej nr 367), natomiast na zachodnim stoku góry rozpo¶ciera się Osiedle Krzeszowskie.

Góry Kamienne

511

Ampuła

557

Góry Stołowe

Góry Stołowe

711

Tylna

557

Wzgórza Włodzickie

Wzgórza Włodzickie

539

Gardzień

556

Najwyższy szczyt Wzgórz ¦cinawskich, zaliczany do Korony Sudetów Polskich

Wzgórza ¦cinawskie

725

Czyżyk

555

Szczyt w północno-¶rodkowej czę¶ci Gór Sowich, około 3,8 km na południowy zachód od centrum miejscowo¶ci Bielawa, dawniej niem. Zeisig Koppe

Góry Sowie

95

Lewińska Czuba

555

Szczyt w ¶rodkowej czę¶ci Wzgórz Lewińskich na Pogórzu Orlickim, na północ od miejscowo¶ci Lewin Kłodzki, po zachodniej stronie od Przełęczy Lewińskiej. Północnym i zachodnim zboczem biegnie widokowy odcinek linii kolejowej Kłodzko - Kudowa Zdrój.

Pogórze Orlickie

971

Jastrzębnik Po¶r.

555

Kilkuwierzchołkowe wzniesienie w południowo-wschodniej czę¶ci Czarnego Lasu, w Górach Kamiennych, dawniej niem. Habichtsberg. Rozci±ga się na południowy zachód od Czuby.

Góry Kamienne

746

Wysokie Lipy ¦r.

555

Grzbiet i zbocze położone w północno-zachodniej czę¶ci pasma Gór Sowich, niem. Die hohe Leipe. Ci±gnie się na północ od szczytu Babi Kamień (670 m) i opada do Jeziora Lubachowskiego. W aplikacji Polskie Góry opisano trzy wierzchołki w grzbiecie: najwyższy południowy, ¶rodkowy i najniższy północny, położony nad Jeziorem Lubachowskim.

Góry Sowie

973

Czarna Skała (Grzędy)

555

Zakończenie południowo-wschodniego grzbietu Jastrzębiej Góry, na krańcu Czarnego Lasu w Górach Kamiennych. Góruje nad miejscowo¶ci± Grzędy.

Góry Kamienne

944

Trzej Bracia

555

Skałki na grzbiecie odchodz±cym na północ od Długosza w Górach Kruczych, zaliczanych do Gór Kamiennych. Niedaleko skałek przechodzi żółty szlak turystyczny z Kamiennej Góry przez Betlejem do Krzeszowa.

Góry Kamienne

361

Tyńcowa

554

Góry Sowie

Góry Sowie

630

¦lepowron

553

Góry Stołowe

Góry Stołowe

697

Wilkoń (GK)

552

Góry Kaczawskie

245

Dębówka (G. Sowie)

551

Góry Sowie

Góry Sowie

202

Wronie Wzgórze

551

Wzniesienie na terenie Uniemy¶la, w Górach Kruczych, zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Krähen Hügel

Góry Kamienne

249

Drogosław

550

Wzgórza Włodzickie

Wzgórza Włodzickie

747

Korzecznik (G. Bardzkie)

548

Góry Bardzkie

591

Nowa Kopa

548

Wzgórza ¦cinawskie

Wzgórza ¦cinawskie

567

Kokocko

547

Góry Stołowe

Góry Stołowe

90

Kurek

547

Górka w okolicach Kamiennej Góry

Góry Kamienne

289

Kurasz

547

Góry Sowie

Góry Sowie

967

Holy vrch (CZ)

546

Szczyt w ¶rodkowej czę¶ci pasma Gór Suchych (czes. Javoří hory), zaliczanych do Gór Kamiennych, czes. Holý vrch. Wznosi się w bocznym grzbiecie odchodz±cym na południe od Ko¶cielca. Za kulminacj± Jelení vrch grzbiet znacznie się obniża. Jego wysoko¶ć ro¶nie dopiero w Holým vrchu. Wschodnie zbocza wierzchołka i całego grzbietu s± łagodne, natomiast zachodnie stromo opadaj± w dolinę Uhlířské údolí.

Góry Kamienne

503

Ptasi Szczyt

545

Szczyt we wschodniej czę¶ci pasma Gór Suchych (czes. Javoří hory), zaliczanych do Gór Kamiennych, czes. Ptačí vrch, dawniej niem. Flucht Koppe. Stanowi południowo-wschodnie zakończenie Gór Suchych. Na wschód od Ptasiego Szczytu znajduj± się Włodowice. Przez wierzchołek przechodzi polsko-czeska granica państwowa. Czeska, zachodnia czę¶ć wzniesienia znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Broumovsko.

Góry Kamienne

584

Mały Lisiak

545

Góry Stołowe

Góry Stołowe

53

Góra Sanatoryjna (GK)

544

Górka w okolicach Kamiennej Góry

Góry Kamienne

339

So¶nina

543

Góry Wałbrzyskie

Góry Wałbrzyskie

250

Dział Jawornicki

543

Grzbiet Gór Sowich, który rozdziela to pasmo na dwie czę¶ci: zachodni± i wschodni±, dawniej niem. Mittelberg. Wznosi się w północnej czę¶ci Gór Sowich między potokami: Walimka i Jaworzyna. Rozdziela Góry Sowie na dwie nierówne czę¶ci: mniejsz± czę¶ć zachodni±, z Włodarzem (811 m) i Osówk± (707 m) i zasadnicz± czę¶ć wschodni±. Posiada kilka kulminacji z Chłopsk± Gór± (576 m) i najwyższ± Stankow± (626 m). Południowo-zachodnim zboczem prowadzi czarny szlak turystyczny.

Góry Sowie

993

Biela Góra

542

Wzgórze ponad Starym Lesieńciem (czę¶ć miasta Boguszowa-Gorców) w Górach Kamiennych

Góry Kamienne

749

Szlachcic (G. Bardzkie)

541

Góry Bardzkie

600

Ponury Róg

540

Góry Stołowe

Góry Stołowe

575

L±dko

540

Góry Stołowe

Góry Stołowe

975

Góra Krawca

540

Szczyt w północnym grzbiecie pasma Czarnego Lasu, w Górach Kamiennych, w grzbiecie odchodz±cym na południowy wschód od Chojniaka. Szczyt nazywany jest też czasem Młynark±, choć ta nazwa dotyczy wyższego wierzchołka w tym grzbiecie, położonego znacznie bliżej Chojniaka.

Góry Kamienne

304

Młynarka (G. Wałb.)

539

Góry Wałbrzyskie

Góry Wałbrzyskie

218

Bogusza

539

Szczyt w północnej czę¶ci Wzgórz Włodzickich, w granicach administracyjnych Nowej Rudy, dawniej niem. Hentschelkoppe, Henschelkuppe. Wznosi się w zakolu Włodzicy, pomiędzy Drogosławiem na północy a centrum miasta na południowym zachodzie. Przez szczyt przechodzi żółty szlak turystyczny.

Wzgórza Włodzickie

311

Nieroda

538

Góry Kamienne

Góry Kamienne

147

S±dowa Góra

538

Górka w okolicach Kamiennej Góry, w Górach Kruczych, zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Gerichtsberg. Znajduje się pomiędzy Kurkiem na południowy zachód, a Szubiank± i Ko¶cieln± na północ.

Góry Kamienne

599

Piekielna Góra

537

Góry Stołowe

Góry Stołowe

501

Młynarz (Przedwojów)

537

Góry Kamienne

Góry Kamienne

706

Łysa Góra (Bieganów)

537

Wzgórza Włodzickie

Wzgórza Włodzickie

720

Banach

536

Góry Sowie

Góry Sowie

629

¦cinawka

536

Wzgórza ¦cinawskie

Wzgórza ¦cinawskie

70

Kamienista

536

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Gór Wałbrzyskich, w Masywie Chełmca, około 4 km na zachód od Szczawna Zdroju, dawniej niem. Stain-Berg. Wschodnim podnóżem wzniesienia prowadziła linia kolejowa Boguszów-Gorce - Szczawno-Zdrój, któr± rozebrano w latach 90. XX wieku.

Góry Wałbrzyskie

726

Forteczna

535

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Gór Sowich, na północno-zachodniej ich krawędzi, około 2,8 km na północ od centrum Kamionek, ponad Pieszycami i Rociszowem. Inna nazwa góry to Grodzisko, dawniej niem. Burgschlossberg.

Góry Sowie

317

Ostrężnik

535

Góry Sowie

Góry Sowie

420

Jarota (GB)

535

Góry Bardzkie

648

Bukowa (Nagórnik)

535

Góry Wałbrzyskie

Góry Wałbrzyskie

3

Bijakowa

533

Góry Kamienne

Góry Kamienne

540

Golec (Wamb.)

533

Góry Stołowe

Góry Stołowe

554

Gwiezdne Szańce

533

Góry Stołowe

Góry Stołowe

536

Drzewna

532

Góry Stołowe

Góry Stołowe

482

Wrońsko

532

Góry Sowie

Góry Sowie

271

Jastrzębnik Płn.

532

Kilkuwierzchołkowe wzniesienie w południowo-wschodniej czę¶ci Czarnego Lasu, w Górach Kamiennych, dawniej niem. Habichtsberg. Rozci±ga się na południowy zachód od Czuby.

Góry Kamienne

754

Żdanka (G. Bardzkie)

530

Góry Bardzkie

224

Brona

529

Góry Sowie

Góry Sowie

298

Lisiec (Sowie)

529

Góry Sowie

Góry Sowie

183

¦wini Grzbiet

528

Szczyt w ¶rodkowo-zachodniej czę¶ci pasma Gór Stołowych, około 1,8 km na północny wschód od centrum miejscowo¶ci Kudowa-Zdrój, po południowo-zachodniej stronie od Błędnych Skał. Jest to rozci±gnięte wzniesienie w kształcie małego grzbietu górskiego, o stromych zboczach, z płaskim, mało wyrazistym wierzchołkiem, góruj±ce od północnego wschodu nad Czermn±. U północno-wschodniego podnóża wzniesienia położony jest o¶rodek sportów zimowych Dolina Sportów Zimowych.

Góry Stołowe

504

Rudna

528

Wzniesienie w Górach Kruczych, zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Rothe Höhe. Wyrasta słabo zaznaczon± kulminacj± na obszarze Kotliny Krzeszowskiej, na zakończeniu długiego, bocznego ramienia, biegn±cego na wschód od Widoku przez Skowrończ±. Oddziela Błażejów na południu od Olszyn i Chełmska ¦l±skiego na wschodzie. Jej północne i zachodnie podnóża opływa Olszanica, a pod wierzchołkiem wiedzie od południowego zachodu lokalna szosa z Chełmska ¦l±skiego do Lubawki.

Góry Kamienne

262

Goryczka

528

Góry Sowie

Góry Sowie

527

Chłopska Góra (G. St.)

526

Góry Stołowe

Góry Stołowe

27

Czarnota

526

Szczyt będ±cy północnym zakończeniem grzbietu Gór Wałbrzyskich, ci±gn±cego się od Borowej przez Dłużynę i Lisi Kamień, dawniej niem. Schwarze Lehne. Od południa płytkie siodło oddziela górę od Ptasiej Kopy.

Góry Wałbrzyskie

97

Lisie Skałki

525

Góry Kamienne

Góry Kamienne

558

Junak

523

Góry Stołowe

Góry Stołowe

4

Bluszczowa

523

Szczyt w ¶rodkowo-zachodniej czę¶ci pasma Gór Stołowych, na północ od centrum miejscowo¶ci Kudowa-Zdrój, po północno-zachodniej stronie od wzniesienia ¦wini Grzbiet

Góry Stołowe

589

Mnich Wsch.

523

Góry Stołowe

Góry Stołowe

588

Mnich

522

Góry Stołowe

Góry Stołowe

896

Skalne (¦lęża)

522

Szczyt w Masywie ¦lęży

Masyw ¦lęży

429

Marciszówek (RJ)

522

Rudawy Janowickie

551

Gródek

521

Pogórze Orlickie

Pogórze Orlickie

721

Steinwald

521

Góry Bardzkie

379

Złote Wzgórze

520

Góry Sowie

Góry Sowie

460

Góra Kło¶na

520

Góry Sowie

Góry Sowie

165

Stróżek

517

Wzniesienie w Górach Wałbrzyskich, na północno-zachodnim zakończeniu grzbietu oddzielaj±cego Szczawno-Zdrój od Starego Zdroju, dawniej niem. Wachberg, Wacheberg, Wache-Berg, Wacht-Berg, Wachtberg. Przez szczyt przechodzi niebieski szlak turystyczny.

Góry Wałbrzyskie

586

Miechy

517

Góry Stołowe

Góry Stołowe

230

Chłopska Góra

516

Szczyt w Górach Sowich, w południowo-wschodniej czę¶ci Działu Jawornickiego, około 0,6 km na północny zachód od centrum miejscowo¶ci Walim, dawniej niem. Stenzelberg

Góry Sowie

330

Ruda Góra

516

Góry Sowie

Góry Sowie

745

Wysokie Lipy Płn.

515

Grzbiet i zbocze położone w północno-zachodniej czę¶ci pasma Gór Sowich, niem. Die hohe Leipe. Ci±gnie się na północ od szczytu Babi Kamień (670 m) i opada do Jeziora Lubachowskiego. W aplikacji Polskie Góry opisano trzy wierzchołki w grzbiecie: najwyższy południowy, ¶rodkowy i najniższy północny, położony nad Jeziorem Lubachowskim.

Góry Sowie

102

Łysina

515

Szczyt w zachodniej czę¶ci Czarnego Lasu, w Górach Kamiennych, dawniej niem. Rabeberg. Położony jest na południowo-zachodnim krańcu Czarnego Lasu, w grzbiecie odchodz±cym od Bukowiny. Ogranicza od północnego wschodu Bramę Czadrowsk±.

Góry Kamienne

333

Sas

515

Wzgórze położone na Pogórzu Zachodniosudeckim, w południowo-zachodniej czę¶ci Pogórza Wałbrzyskiego, między Szczawnem-Zdrój a Strug±, około 2,4 km na północny zachód od centrum miejscowo¶ci Szczawno-Zdrój. Jako najwyższy szczyt Pogórza Wałbrzyskiego, zaliczane jest do Korony Sudetów Polskich.

Pogórze Wałbrzyskie

578

Lipowa

514

Góry Stołowe

Góry Stołowe

49

G. Ko¶cielna (G. Kam.)

513

Szczyt w Górach Kamiennych, w północnej czę¶ci Gór Kruczych, stanowi±cy ich północne zakończenie, dawniej niem. Kirchberg. Posiada dwa wierzchołki o wysoko¶ci 513 m (południowy) i 511 m (północny), który wznosi się nad centrum Kamiennej Góry i zwany jest też Gór± Parkow±. Wznosi się w widłach Bobru i Zadrny. Na jej północno-wschodnim zboczu znajduje się barokowy ko¶ciół Matki Boskiej Różańcowej z XVIII wieku, tzw. ko¶ciół łaski.

Góry Kamienne

176

Szubianka

513

Szczyt w Górach Kruczych, zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Galgen Berg. Wznosi się na południe od centrum Kamiennej Góry, nad Bobrem, opływaj±cym jej zachodnie podnóża, natomiast od wschodu, pod szczytem Szubianki, biegnie szosa nr 371 z Kamiennej Góry do Lubawki, a u północnego zbocza prowadziła dawna linia kolejowa do Okrzeszyna. Góra zapewnia ładne widoki na miasto i otoczenie Kotliny Kamiennogórskiej.

Góry Kamienne

48

Góra Jaskiniowa

512

Górka w okolicach Kamiennej Góry

Góry Kamienne

294

Lipiec

511

Góry Sowie

Góry Sowie

51

G. Parkowa (G. Kam.)

511

Szczyt w Górach Kamiennych, w północnej czę¶ci Gór Kruczych, stanowi±cy ich północne zakończenie, dawniej niem. Kirchberg. Posiada dwa wierzchołki o wysoko¶ci 513 m (południowy) i 511 m (północny), który wznosi się nad centrum Kamiennej Góry i zwany jest też Gór± Parkow±. Wznosi się w widłach Bobru i Zadrny. Na jej północno-wschodnim zboczu znajduje się barokowy ko¶ciół Matki Boskiej Różańcowej z XVIII wieku, tzw. ko¶ciół łaski.

Góry Kamienne

642

Wysoki Kamień (G. St.)

507

Góry Stołowe

Góry Stołowe

490

Gaik

505

Góry Kamienne

Góry Kamienne

620

Sokół (G. Stołowe)

504

Góry Stołowe

Góry Stołowe

606

Ptaszyca (Suszyna)

503

Góra należ±ca do Wzgórz ¦cinawskich, położona na wschód od Raszkowa. U jej południowo wschodniego podnóża leży miejscowo¶ć Suszyna, w której stoi murowana wieża widokowa Suszynka o wysoko¶ci 27 metrów. Na 22. metrze znajduje się platforma widokowa, na któr± prowadzi 140 schodów.

Wzgórza ¦cinawskie

365

Wawrzyn

503

Góry Sowie

Góry Sowie

628

Szubieniczna (Lewin)

502

Pogórze Orlickie

Pogórze Orlickie

646

Złoty Widok

502

Góry Stołowe

Góry Stołowe

491

Gaj

502

Góry Kamienne

Góry Kamienne

638

Widnica (G. St.)

501

Góry Stołowe

Góry Stołowe

521

Brzeliniec

500

Pogórze Orlickie

Pogórze Orlickie

563

Kamionka (Gajów)

497

Wzgórza ¦cinawskie

Wzgórza ¦cinawskie

893

Łysa Góra (¦lęża)

495

Szczyt w Masywie ¦lęży, w grupie Raduni

Masyw ¦lęży

287

Krowiniec

493

Góry Wałbrzyskie

Góry Wałbrzyskie

760

BrzeĽnica (Przedg. Sud.)

492

Wzgórze położone na Przedgórzu Sudeckim, w południowo-zachodniej czę¶ci Obniżenia Otmuchowskiego, którego jest najwyższym szczytem, w zwi±zku z czym zalicza się je do Korony Sudetów Polskich

709

Wesoła

492

Wzgórza Włodzickie

Wzgórza Włodzickie

553

Guzowata

492

Góry Stołowe

Góry Stołowe

603

Przepiórka

491

Wzgórza ¦cinawskie

Wzgórza ¦cinawskie

363

Waga

491

Góry Sowie

Góry Sowie

757

Łysa (Mikołajów, GB)

490

Góry Bardzkie

314

Olbrachtówka

490

Góry Sowie

Góry Sowie

235

Cisówka

490

Szczyt w Górach Sowich, w pobliżu Ro¶ciszowa - dzielnicy Pieszyc

Góry Sowie

141

Równa Góra

490

Górka w okolicach Kamiennej Góry

Góry Kamienne

305

Modliszów

487

Pogórze Wałbrzyskie

Pogórze Wałbrzyskie

887

Czernica (¦lęża)

487

Szczyt w Masywie ¦lęży, w grupie Raduni

Masyw ¦lęży

431

Ostra (Spitz B., RJ)

486

Szczyt w Rudawach Janowickich, dawniej niem. Spitz Berg. Wnosi się w bocznym ramieniu, odchodz±cym od masywu Wielkiej Kopy ku północnemu wschodowi, a dokładniej od Mnichów. Ostra leży na zakończeniu tego ramienia, na północno-wschodnim krańcu Rudaw Janowickich, w widłach Bobru i Sierniawy. W ramieniu tym, na południowy zachód od Ostrej leż± Sowia Górka i Owcza Góra.

696

Trupień (PK)

481

Szczyt w Parku Krajobrazowym Chełmy na Pogórzu Kaczawskim, dawniej niem. Sarg Berg, Sargberg. Jest to najwyższe wzniesienie na Pogórzu Złotoryjskim.

525

Bukówka (Polanica)

480

Góry Stołowe

Góry Stołowe

376

Zamkowa

480

Góry Wałbrzyskie

Góry Wałbrzyskie

516

Błonie

480

Pogórze Orlickie

Pogórze Orlickie

277

Kawiniec

477

Góry Wałbrzyskie

Góry Wałbrzyskie

52

Góra Parkowa (Stołowe)

477

Szczyt w ¶rodkowo-zachodniej czę¶ci pasma Gór Stołowych, około 0,6 km na północny wschód od centrum miejscowo¶ci Kudowa-Zdrój, po północno-wschodniej stronie od Parku Zdrojowego. Na szczycie stoi maszt, natomiast na południowym zboczu góry na wysoko¶ci 440 m umiejscowiona jest drewniana altana widokowa zwana Altan± Miło¶ci.

Góry Stołowe

686

Mszana (PK)

475

Wzniesienie w Parku Krajobrazowym Chełmy na Pogórzu Kaczawskim, dawniej niem. Mochenberg lub Mochen Berg

780

Działynia (Wacławka)

474

Szczyt Wzgórz Bielawskich, w południowej czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Bielawskie

240

Czernica

472

Góry Wałbrzyskie

Góry Wałbrzyskie

970

Grodzisko

472

Wzniesienie w Kamiennej Górze, nad uj¶ciem Zadrny do Bobru, zaliczanego do pasma Czarnego Lasu w Górach Kamiennych, potocznie Góra Zamkowa, dawniej niem. Burgberg. Od strony Zadrny przy ul. Księcia Bolka I występuj± urwiska skalne. Na szczycie stoi wieża wodoci±gowa z 1880 r. w formie stylizowanej baszty obronnej. Na zboczach usytuowany jest cmentarz komunalny (były katolicki) z XVI-wiecznym ko¶ciołem pw. Bożego Ciała.

Góry Kamienne

377

Zawadka

471

Góry Wałbrzyskie

Góry Wałbrzyskie

326

Prożek

471

Góry Wałbrzyskie

Góry Wałbrzyskie

560

Kamieniec (Kudowa)

470

Pogórze Orlickie

Pogórze Orlickie

532

Cygan (Wolany)

468

Góry Stołowe

Góry Stołowe

171

Szczytna

468

Najwyższe wzniesienie Wzgórz Kiełczyńskich, wchodz±cych w skład Masywu ¦lęży

Masyw ¦lęży

238

Czarna (G. Wałb.)

467

Góry Wałbrzyskie

Góry Wałbrzyskie

374

Wzgórze Ułańskie

466

Pogórze Wałbrzyskie

Pogórze Wałbrzyskie

692

Rosocha (PK)

464

Wzniesienie w Parku Krajobrazowym Chełmy na Pogórzu Kaczawskim, dawniej niem. Willmannsdorfer Hoch-Berg

675

Dębnica (PK)

463

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

707

Chłopska Góra (Bieg.)

463

Wzgórza Włodzickie

Wzgórza Włodzickie

529

Ciernina

463

Wzgórza ¦cinawskie

Wzgórza ¦cinawskie

505

Sarbin

462

Góry Kamienne

Góry Kamienne

295

Lipina

462

Pogórze Wałbrzyskie

Pogórze Wałbrzyskie

308

Mrowina

461

Pogórze Wałbrzyskie

Pogórze Wałbrzyskie

332

Rudówka

461

Pogórze Wałbrzyskie

Pogórze Wałbrzyskie

307

Mrowica

460

Góry Wałbrzyskie

Góry Wałbrzyskie

989

Garncarz (G. Stołowe)

460

Góry Stołowe

Góry Stołowe

126

Pagórek Monarchów

460

Górka w okolicach Kamiennej Góry

Góry Kamienne

810

Wrona (Ostroszowice)

458

Najwyższy szczyt Wzgórz Bielawskich oraz najwyższy szczyt Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich, położony w południowej ich czę¶ci. Zaliczany jest do Korony Sudetów Polskich. Przez szczyt wzniesienia biegnie dział wodny oddzielaj±cy zlewnie rzek Bystrzycy i Nysy Kłodzkiej.

Wzgórza Bielawskie

786

Kopista (W. Bielaw.)

457

Szczyt Wzgórz Bielawskich, w południowej czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Bielawskie

348

Stróżanka

457

Góry Wałbrzyskie

Góry Wałbrzyskie

368

Witosz

456

Pogórze Wałbrzyskie

Pogórze Wałbrzyskie

290

Kurzętnik

456

Szczyt nad Jeziorem Bystrzyckim na granicy Gór Wałbrzyskich i Sowich

Góry Wałbrzyskie

242

Czerwone Wzgórze

456

Pogórze Wałbrzyskie

Pogórze Wałbrzyskie

570

Ko¶cielna Góra (Tłum.)

455

Wzgórza ¦cinawskie

Wzgórza ¦cinawskie

779

Długinia (W. Bielaw.)

455

Szczyt Wzgórz Bielawskich, w południowej czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Bielawskie

571

Kowalik

454

Góry Stołowe

Góry Stołowe

248

Drewnica

453

Szczyt nad Jeziorem Bystrzyckim na granicy Gór Wałbrzyskich i Sowich

Góry Wałbrzyskie

243

Dębniak

453

Góry Sowie

Góry Sowie

605

Ptak (Ratno)

453

Wzgórza ¦cinawskie

Wzgórza ¦cinawskie

661

Palica

452

Pogórze Wałbrzyskie

Pogórze Wałbrzyskie

782

Góra Parkowa (WB)

452

Szczyt Wzgórz Bielawskich, w południowej czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Bielawskie

260

Gołuch

450

Pogórze Wałbrzyskie

Pogórze Wałbrzyskie

324

Popek

450

Góry Wałbrzyskie

Góry Wałbrzyskie

232

Choina

450

Szczyt w Górach Wałbrzyskich, na zboczu którego znajduje się Zamek Grodno

Góry Wałbrzyskie

583

Mały Kamieniec

450

Pogórze Orlickie

Pogórze Orlickie

652

Długa Góra (Pog. Wałb.)

448

Pogórze Wałbrzyskie

Pogórze Wałbrzyskie

799

Pagór (W. Bielaw.)

447

Szczyt Wzgórz Bielawskich, w południowej czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Bielawskie

805

Suchań (W. Bielaw.)

447

Szczyt Wzgórz Bielawskich, w południowej czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Bielawskie

293

Le¶nica

446

Góry Wałbrzyskie

Góry Wałbrzyskie

668

Wały

445

Pogórze Wałbrzyskie

Pogórze Wałbrzyskie

681

Górzec (PK)

445

Wzniesienie w Parku Krajobrazowym Chełmy na Pogórzu Kaczawskim, obecnie używa się również nazwy Kalwaria, dawniej niem. Hessberg

319

Otok (Pogorzała)

444

Pogórze Wałbrzyskie

Pogórze Wałbrzyskie

545

Góra Czerwona

443

Góry Stołowe

Góry Stołowe

671

Chełmek (PK)

443

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

562

Kamiona

442

Wzgórza ¦cinawskie

Wzgórza ¦cinawskie

802

So¶ninka (W. Bielaw.)

442

Szczyt Wzgórz Bielawskich, w południowej czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Bielawskie

655

Gółka

441

Pogórze Wałbrzyskie

Pogórze Wałbrzyskie

654

GołaĽnia

441

Pogórze Wałbrzyskie

Pogórze Wałbrzyskie

611

Rozdroże

439

Wzgórza ¦cinawskie

Wzgórza ¦cinawskie

506

Sępówka

438

Góry Kamienne

Góry Kamienne

508

Spadzista

437

Góry Kamienne

Góry Kamienne

518

Bogatka

437

Góry Stołowe

Góry Stołowe

650

D±brówka

437

Pogórze Wałbrzyskie

Pogórze Wałbrzyskie

581

Mała Kopka

435

Wzgórza ¦cinawskie

Wzgórza ¦cinawskie

784

Kluczowska Góra (WB)

432

Szczyt Wzgórz Bielawskich, w południowej czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Bielawskie

794

Mrowica (W. Bielaw.)

432

Szczyt Wzgórz Bielawskich, w południowej czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Bielawskie

772

Brunowa (W. Bielaw.)

432

Szczyt Wzgórz Bielawskich, w południowej czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Bielawskie

334

Skiba

431

Pogórze Wałbrzyskie

Pogórze Wałbrzyskie

556

Horeb

429

Góry Stołowe

Góry Stołowe

548

Góra Sępia

429

Wzgórza ¦cinawskie

Wzgórza ¦cinawskie

633

Twaróg

428

Góry Stołowe

Góry Stołowe

787

Kopka (W. Bielaw.)

427

Szczyt Wzgórz Bielawskich, w południowej czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Bielawskie

535

Czeskie Wzgórze

427

Wzgórza ¦cinawskie

Wzgórza ¦cinawskie

502

Otovicky vrch (CZ)

427

Góry Kamienne

Góry Kamienne

813

Zajęcznik (W. Bielaw.)

427

Szczyt Wzgórz Bielawskich, w południowej czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Bielawskie

657

Kaczorek

426

Pogórze Wałbrzyskie

Pogórze Wałbrzyskie

244

Dębówka (Pog. Wałb.)

426

Pogórze Wałbrzyskie

Pogórze Wałbrzyskie

366

Widna Góra

426

Góry Wałbrzyskie

Góry Wałbrzyskie

656

Grabnik

425

Pogórze Wałbrzyskie

Pogórze Wałbrzyskie

499

Kurak (Rudawa)

425

Góry Kamienne

Góry Kamienne

796

Olbrachtówka (WB)

425

Szczyt Wzgórz Bielawskich, w południowej czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Bielawskie

761

Grochowiec (PS)

425

Wzgórze na Przedgórzu Sudeckim, w Obniżeniu Otmuchowskim, dawniej niem. Groch Berg

644

Wzgórze Kwarantanny

425

Wzgórza ¦cinawskie

Wzgórza ¦cinawskie

708

Pustółka

425

Wzgórza Włodzickie

Wzgórza Włodzickie

807

¦wierkowiec (W. Bielaw.)

425

Szczyt Wzgórz Bielawskich, w południowej czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Bielawskie

806

Szubieniczna (WB)

425

Szczyt Wzgórz Bielawskich, w południowej czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Bielawskie

789

Koprzywnik (W. Bielaw.)

423

Szczyt Wzgórz Bielawskich, w południowej czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Bielawskie

809

Wiewiórka (W. Bielaw.)

423

Szczyt Wzgórz Bielawskich, w południowej czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Bielawskie

793

Maciejowa (W. Bielaw.)

422

Szczyt Wzgórz Bielawskich, w południowej czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Bielawskie

643

Wzgórze Kapliczne

422

Góry Stołowe

Góry Stołowe

328

Radoń

422

Pogórze Wałbrzyskie

Pogórze Wałbrzyskie

288

Kruczyce

422

Pogórze Wałbrzyskie

Pogórze Wałbrzyskie

665

Sosnowica

421

Pogórze Wałbrzyskie

Pogórze Wałbrzyskie

345

Straconka

420

Pogórze Wałbrzyskie

Pogórze Wałbrzyskie

269

Jambina

420

Góry Wałbrzyskie

Góry Wałbrzyskie

498

Kurak

418

Góry Kamienne

Góry Kamienne

828

Zguba (W. Gilowskie)

418

Najwyższe wzniesienie na Wzgórzach Gilowskich, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich. Położone jest w północno-wschodniej czę¶ci Wzgórz Gilowskich, około 4 km na wschód od miejscowo¶ci Dzierżoniów, po północnej stronie drogi lokalnej Dzierżoniów - Niemcza. W pobliżu szczytu góry przechodzi żółty szlak turystyczny.

Wzgórza Gilowskie

649

Czartki

417

Pogórze Wałbrzyskie

Pogórze Wałbrzyskie

625

Synaj

415

Góry Stołowe

Góry Stołowe

239

Czepiec

415

Pogórze Wałbrzyskie

Pogórze Wałbrzyskie

577

Leszczynka

415

Wzgórza ¦cinawskie

Wzgórza ¦cinawskie

900

¦wierczyna (¦lęża)

414

Szczyt w Masywie ¦lęży, w grupie Raduni

Masyw ¦lęży

902

Wieżyca (¦lęża)

414

Szczyt w Masywie ¦lęży

Masyw ¦lęży

693

Skałka (Bolków, GK)

413

Góry Kaczawskie

380

Zwierzyniec

413

Pogórze Wałbrzyskie

Pogórze Wałbrzyskie

710

Chmielnik (WW)

413

Wzniesienie w najniższej, południowej czę¶ci Wzgórz Włodzickich, w pobliżu Bożkowa

Wzgórza Włodzickie

208

Zamek Ksi±ż

412

Pogórze Wałbrzyskie

Pogórze Wałbrzyskie

222

Borowiec Mały

412

Pogórze Wałbrzyskie

Pogórze Wałbrzyskie

785

Kłodnik (W. Bielaw.)

412

Szczyt Wzgórz Bielawskich, w południowej czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Bielawskie

234

Cieszów Górny

411

Pogórze Wałbrzyskie

Pogórze Wałbrzyskie

367

Wilk

409

Pogórze Wałbrzyskie

Pogórze Wałbrzyskie

801

Ptasze (W. Bielaw.)

408

Szczyt Wzgórz Bielawskich, w południowej czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Bielawskie

849

Zamkowa G. (Stoł±żek)

407

Najwyższy szczyt Wzgórz Krzyżowych, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich, dawniej niem. Schloss-Berg. Przez górę przechodzi zielony szlak turystyczny.

Wzgórza Krzyżowe

624

Syjon

406

Góry Stołowe

Góry Stołowe

800

Połom (W. Bielaw.)

405

Szczyt Wzgórz Bielawskich, w południowej czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Bielawskie

811

Wrona (W. Bielaw.)

404

Szczyt Wzgórz Bielawskich, w południowej czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Bielawskie

340

Sowina

403

Pogórze Wałbrzyskie

Pogórze Wałbrzyskie

682

Grabowa (Grobla, PK)

403

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

338

Sosnówka

402

Pogórze Wałbrzyskie

Pogórze Wałbrzyskie

672

Chmieliniec (GK)

402

Góry Kaczawskie

679

Góra Diany (PK)

402

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

618

Słoneczne Wzgórze

401

Pogórze Orlickie

Pogórze Orlickie

847

Twardno (W. Krzyż.)

400

Szczyt Wzgórz Krzyżowych, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Krzyżowe

597

Pawłówka

400

Wzgórza ¦cinawskie

Wzgórza ¦cinawskie

775

Chmielec (W. Bielaw.)

400

Szczyt Wzgórz Bielawskich, w południowej czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Bielawskie

687

Mylnik (Pog. Kacz.)

400

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

276

Kamieńsko

399

Pogórze Wałbrzyskie

Pogórze Wałbrzyskie

297

Lisek

399

Pogórze Wałbrzyskie

Pogórze Wałbrzyskie

690

Radogost (PK)

398

Wzniesienie w Parku Krajobrazowym Chełmy na Pogórzu Kaczawskim, dawniej niem. Janusberg. Na szczycie stoi murowana okr±gła wieża widokowa o wysoko¶ci 22 metry, zbudowana pod koniec XIX wieku, wyremontowana w latach 90. XX wieku. Z tarasu widokowego wieży rozci±ga się panorama na Sudety oraz Przedgórze Sudeckie.

538

Farna Góra

397

Góry Stołowe

Góry Stołowe

829

Czarnogórze (WK)

397

Szczyt Wzgórz Krzyżowych, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Krzyżowe

662

Popielec

396

Pogórze Wałbrzyskie

Pogórze Wałbrzyskie

715

Grodziszcze

396

Wzniesienie w najniższej, południowej czę¶ci Wzgórz Włodzickich, w pobliżu Bożkowa

Wzgórza Włodzickie

593

Orla

395

Wzgórza ¦cinawskie

Wzgórza ¦cinawskie

669

Wieżyca

395

Pogórze Wałbrzyskie

Pogórze Wałbrzyskie

546

Góra Nowa

395

Góry Stołowe

Góry Stołowe

321

Paluch

395

Pogórze Wałbrzyskie

Pogórze Wałbrzyskie

820

Krowiniec (W. Gilow.)

394

Szczyt Wzgórz Gilowskich, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Gilowskie

684

Łomna (PK)

394

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

617

Słone Wzgórze

393

Pogórze Orlickie

Pogórze Orlickie

683

Karczmarz (PK)

393

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

781

Garniec (W. Bielaw.)

393

Szczyt Wzgórz Bielawskich, w południowej czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Bielawskie

632

Tabor

392

Góry Stołowe

Góry Stołowe

614

Sępnia

392

Góry Stołowe

Góry Stołowe

559

Kalwaria (Wamb.)

392

Góry Stołowe

Góry Stołowe

694

Swarna (PK)

390

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

815

Czoło (W. Gilowskie)

390

Szczyt Wzgórz Gilowskich, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Gilowskie

894

Oleszenka (¦lęża)

388

Szczyt w Masywie ¦lęży, na Wzgórzach Oleszeńskich

Masyw ¦lęży

676

Diabelska Góra (PK)

388

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

778

Dębina (W. Bielaw.)

388

Szczyt Wzgórz Bielawskich, w południowej czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Bielawskie

790

Korniak (W. Bielaw.)

387

Szczyt Wzgórz Bielawskich, w południowej czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Bielawskie

812

Wzgórze Pojednania

386

Szczyt Wzgórz Bielawskich, w południowej czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Bielawskie

886

Bartoszek (¦lęża)

385

Szczyt w Masywie ¦lęży

Masyw ¦lęży

685

Miejska G. (Bolków, GK)

385

Góry Kaczawskie

699

Wysoka (My¶l., PK)

384

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

862

Siodlasta (Gęba)

384

Najwyższy szczyt Wzgórz Szklarskich, w południowej czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Szklarskie

895

Oleszyńskie G. (¦lęża)

384

Szczyt w Masywie ¦lęży, na Wzgórzach Oleszeńskich

Masyw ¦lęży

875

Cierniowa Kopa

384

Najwyższy szczyt Wzgórz Dobrzenieckich, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich. U podnóży Cierniowej Kopy leż±: Bobolice, Baldwinowice i Sieroszów.

Wzgórza Dobrzenieckie

667

Twardota

381

Pogórze Wałbrzyskie

Pogórze Wałbrzyskie

702

Zamkowa (PK)

381

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

842

Skowron (W. Krzyż.)

381

Szczyt Wzgórz Krzyżowych, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Krzyżowe

783

Klinek (W. Bielaw.)

381

Szczyt Wzgórz Bielawskich, w południowej czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Bielawskie

901

¦wierkowa (¦lęża)

378

Szczyt w Masywie ¦lęży

Masyw ¦lęży

854

Gontowa (Łupkowa)

377

Szczyt Wzgórz Gumińskich, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Gumińskie

803

Stożek (W. Bielaw.)

376

Szczyt Wzgórz Bielawskich, w południowej czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Bielawskie

653

Dobromierz

376

Pogórze Wałbrzyskie

Pogórze Wałbrzyskie

797

Owie¶niak (W. Bielaw.)

375

Szczyt Wzgórz Bielawskich, w południowej czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Bielawskie

804

Studnik (W. Bielaw.)

375

Szczyt Wzgórz Bielawskich, w południowej czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Bielawskie

856

Jodłowiec (Jelniak)

373

Szczyt Wzgórz Gumińskich, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Gumińskie

859

Kło¶nik (W. Szklar.)

373

Szczyt Wzgórz Szklarskich, w południowej czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Szklarskie

865

Szklarka (W. Szklar.)

372

Szczyt Wzgórz Szklarskich, w południowej czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Szklarskie

678

Góra Bekera (GK)

372

Góry Kaczawskie

716

K±dziela

372

Wzgórza Włodzickie

Wzgórza Włodzickie

795

Obłoga (W. Bielaw.)

370

Szczyt Wzgórz Bielawskich, w południowej czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Bielawskie

773

Brzozówka (W. Bielaw.)

370

Szczyt Wzgórz Bielawskich, w południowej czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Bielawskie

774

Celna Góra (W. Bielaw.)

370

Szczyt Wzgórz Bielawskich, w południowej czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Bielawskie

229

Chłodnik

370

Pogórze Wałbrzyskie

Pogórze Wałbrzyskie

695

¦wierczek (PK)

368

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

670

Bazaltowa Góra (PK)

368

Powulkaniczne wzniesienie w Parku Krajobrazowym Chełmy na Pogórzu Kaczawskim, dawniej niem. Breiteberg. Na szczycie znajduje się 10-metrowa wieża widokowa z 1906 roku, która utraciła swoje znaczenie widokowe, ze względu na otaczaj±ce wyższe drzewa.

898

Stolna (¦lęża)

368

Szczyt w Masywie ¦lęży

Masyw ¦lęży

717

Masłówka

367

Wzgórza Włodzickie

Wzgórza Włodzickie

817

Gajno (W. Gilowskie)

366

Szczyt Wzgórz Gilowskich, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Gilowskie

861

Lipniak (W. Szklar.)

365

Szczyt Wzgórz Szklarskich, w południowej czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Szklarskie

855

Grzybowiec (W. Gum.)

364

Szczyt Wzgórz Gumińskich, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich, położony między miejscowo¶ciami Piława Górna i Przerzeczyn-Zdrój. Na szczycie znajduje się platforma widokowa. Przez szczyt przechodzi czarny szlak turystyczny, natomiast 600 m na północ od szczytu krzyżuje się on z zielonym szlakiem, na tzw. Skrzyżowaniu Pod Grzybowcem.

Wzgórza Gumińskie

734

Łysa Góra (Strażnik)

364

Szczyt Wzgórz Bielawskich, we wschodniej czę¶ci Bielawy, inna nazwa Strażnik. Na szczycie znajduje się betonowy słup. Roztacza się stamt±d panorama miasta z widokiem na Góry Sowie.

Wzgórza Bielawskie

700

Wzgórze Ryszarda (GK)

363

Najbardziej rozpoznawany przez mieszkańców Bolkowa szczyt w granicach miasta, zaliczany do Gór Kaczawskich, dawniej niem. Wilhelmshöhe

777

D±bek (W. Bielaw.)

362

Szczyt Wzgórz Bielawskich, w południowej czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Bielawskie

825

Stromiec (W. Gilow.)

361

Szczyt Wzgórz Gilowskich, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Gilowskie

892

Kwarcowa (¦lęża)

361

Szczyt w Masywie ¦lęży

Masyw ¦lęży

868

Ostra Góra (Ostrosz)

360

Szczyt na południowym krańcu Wzgórz Dębowych, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich, dawniej niem. Spitzberg. Wznosi się około 2,9 km na północny wschód od centrum historycznej Niemczy. Na szczycie znajduje się wieża widokowa.

Wzgórza Dębowe

808

Ubocze (W. Bielaw.)

360

Szczyt Wzgórz Bielawskich, w południowej czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Bielawskie

680

Wzg. Ryszarda Płn. (GK)

359

Najbardziej rozpoznawany przez mieszkańców Bolkowa szczyt w granicach miasta, zaliczany do Gór Kaczawskich, dawniej niem. Wilhelmshöhe

882

Ruszkowicka Góra

358

Szczyt Wzgórz Dobrzenieckich, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Dobrzenieckie

911

Krzyżowa (Wzg. Strzeg.)

358

Szczyt na Przedgórzu Sudeckim na Wzgórzach Strzegomskich, inne nazwy Kromole, Kromoła, Boża Męka, Krzyżna Góra, dawniej niem. Spitz Berg, Kreutz-Berg. Należy do Korony Sudetów Polskich.

Wzgórza Strzegomskie

557

Jacisko

358

Wzgórza ¦cinawskie

Wzgórza ¦cinawskie

791

Łomek (W. Bielaw.)

357

Szczyt Wzgórz Bielawskich, w południowej czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Bielawskie

857

Buk (Wzg. Szklarskie)

357

Szczyt Wzgórz Szklarskich, w południowej czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Szklarskie

838

Lipno (W. Krzyż.)

357

Szczyt Wzgórz Krzyżowych, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Krzyżowe

698

Wolbromka (GK)

355

Góry Kaczawskie

776

Chwastne (W. Bielaw.)

354

Szczyt Wzgórz Bielawskich, w południowej czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Bielawskie

907

Jedlice (Wzg. Strzeg.)

354

Wzgórza Strzegomskie

Wzgórza Strzegomskie

714

Sobkowa

352

Wzgórza Włodzickie

Wzgórza Włodzickie

713

Srebrna

352

Wzgórza Włodzickie

Wzgórza Włodzickie

658

Kozia Góra (Dobromierz)

352

Pogórze Wałbrzyskie

Pogórze Wałbrzyskie

871

Babia Góra (W. Dobrz.)

351

Szczyt Wzgórz Dobrzenieckich, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Dobrzenieckie

691

Rataj (Pog. Kacz.)

350

Wzgórze w Parku Krajobrazowym Chełmy na Pogórzu Kaczawskim, dawniej niem. Ratschberg. W wyrobisku dawnego kamieniołomu znajduje się pomnik przyrody Małe Organy My¶liborskie.

830

Dębowa (W. Krzyż.)

350

Szczyt Wzgórz Krzyżowych, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Krzyżowe

831

Dębowa Góra (W. Krzyż.)

348

Szczyt Wzgórz Krzyżowych, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Krzyżowe

677

Garbiec (PK)

348

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

688

Okr±glak (PK)

348

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

858

Kępka (W. Szklar.)

347

Szczyt Wzgórz Szklarskich, w południowej czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Szklarskie

869

Starzec (Starogórze)

345

Szczyt Wzgórz Dębowych, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich. Położony jest między wzgórzami Tylna Dębowa Kopa i Ostra Góra, od której oddzielony jest szos± Niemcza - Strzelin. U podnóży Starca leż±: Stasin, Piotrkówek i Strachów.

Wzgórza Dębowe

876

Kamienista (W. Dobrz.)

341

Szczyt Wzgórz Dobrzenieckich, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Dobrzenieckie

920

Gozdne

340

Pogórze Wałbrzyskie

Pogórze Wałbrzyskie

879

Kawia Góra (Łysica)

339

Szczyt Wzgórz Dobrzenieckich, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich. Na szczycie znajduje się drewniana wieża widokowa.

Wzgórza Dobrzenieckie

270

Janówka (Stromica)

338

Pogórze Wałbrzyskie

Pogórze Wałbrzyskie

818

Garbek (W. Gilowskie)

337

Szczyt Wzgórz Gilowskich, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Gilowskie

884

Twardziel (W. Dobrz.)

336

Szczyt Wzgórz Dobrzenieckich, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Dobrzenieckie

827

Zamecko (W. Gilow.)

336

Szczyt Wzgórz Gilowskich, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Gilowskie

823

Ostra Góra (W. Gilow.)

336

Szczyt Wzgórz Gilowskich, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Gilowskie

877

Kamionek (W. Dobrz.)

336

Szczyt Wzgórz Dobrzenieckich, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Dobrzenieckie

852

Dworska K. (Chmielnik)

335

Dworska Kopa, inaczej Chmielnik - szczyt Wzgórz Gumińskich, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Gumińskie

897

Słupicka Góra (¦lęża)

335

Szczyt w Masywie ¦lęży

Masyw ¦lęży

867

Dębowa Góra Tylna

334

Szczyt Wzgórz Dębowych, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich, inna nazwa to Dębogóra

Wzgórza Dębowe

836

Kramarz (W. Krzyż.)

333

Szczyt Wzgórz Krzyżowych, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Krzyżowe

819

Gilówki (W. Gilowskie)

332

Szczyt Wzgórz Gilowskich, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Gilowskie

880

Olszak (W. Dobrz.)

329

Szczyt Wzgórz Dobrzenieckich, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Dobrzenieckie

864

Sulisławickie (W. Szklar.)

328

Szczyt Wzgórz Szklarskich, w południowej czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Szklarskie

844

Szańcowa (W. Krzyż.)

327

Szczyt Wzgórz Krzyżowych, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Krzyżowe

651

Dębowa

326

Pogórze Wałbrzyskie

Pogórze Wałbrzyskie

899

Strzegomianka (¦lęża)

325

Szczyt w Masywie ¦lęży

Masyw ¦lęży

837

Kruszel (W. Krzyż.)

325

Szczyt Wzgórz Krzyżowych, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Krzyżowe

792

Łysaja (W. Bielaw.)

324

Szczyt Wzgórz Bielawskich, w południowej czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Bielawskie

788

Kopnik (W. Bielaw.)

323

Szczyt Wzgórz Bielawskich, w południowej czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Bielawskie

883

Stożna

322

Szczyt Wzgórz Dobrzenieckich, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Dobrzenieckie

824

Piławka (W. Gilow.)

322

Szczyt Wzgórz Gilowskich, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Gilowskie

870

Wysoki Las

322

Szczyt Wzgórz Dębowych, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Dębowe

905

Czeska G. (Wzg. Strzeg.)

321

Wzgórza Strzegomskie

Wzgórza Strzegomskie

906

Granitowa (Wzg. Strzeg.)

321

Wzgórza Strzegomskie

Wzgórza Strzegomskie

918

Szeroka (Wzg. Strzeg.)

320

Wzgórza Strzegomskie

Wzgórza Strzegomskie

889

Gozdnica (¦lęża)

318

Szczyt w Masywie ¦lęży

Masyw ¦lęży

664

Rudawka

318

Pogórze Wałbrzyskie

Pogórze Wałbrzyskie

843

Stoszowska Góra (WK)

318

Szczyt Wzgórz Krzyżowych, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Krzyżowe

903

Winna Góra (¦lęża)

317

Szczyt w Masywie ¦lęży, na Wzgórzach Oleszeńskich

Masyw ¦lęży

821

Krzyżnik (W. Gilow.)

316

Szczyt Wzgórz Gilowskich, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Gilowskie

762

Skałki (Pog. Kacz.)

316

Wzniesienie w Parku Krajobrazowym Chełmy na Pogórzu Kaczawskim, dawniej niem. Küchenberg

917

Swarna (Wzg. Strzeg.)

315

Wzgórza Strzegomskie

Wzgórza Strzegomskie

798

Ownia (W. Bielaw.)

315

Szczyt Wzgórz Bielawskich, w południowej czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Bielawskie

890

Gozdnik (¦lęża)

314

Szczyt w Masywie ¦lęży

Masyw ¦lęży

839

Ł±czno (W. Krzyż.)

314

Szczyt Wzgórz Krzyżowych, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Krzyżowe

866

Dębowa Góra Przednia

312

Szczyt Wzgórz Dębowych, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich, inna nazwa to Dębina

Wzgórza Dębowe

816

Dobrocińskie Wzg. (WG)

307

Szczyt Wzgórz Gilowskich, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Gilowskie

860

KoĽmickie (W. Szklar.)

307

Szczyt Wzgórz Szklarskich, w południowej czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Szklarskie

689

Psia Góra (PK)

306

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

833

Kicznik (W. Krzyż.)

306

Szczyt Wzgórz Krzyżowych, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Krzyżowe

924

Górzno (Wzg. Ernesta)

305

Wzgórze na Przedgórzu Sudeckim, na Obniżeniu Przedsudeckim, inna nazwa to Wzgórze Ernesta, dawniej Ernestinenhöhe. Wznosi się około 6 km na zachód od centrum ¦widnicy. Jako najwyższy szczyt obniżenia Sudeckiego, zaliczane jest do Korony Sudetów Polskich.

Przedgórze Sudeckie

701

Zamczysko (PK)

305

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

840

Pogorzelak (W. Krzyż.)

305

Szczyt Wzgórz Krzyżowych, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Krzyżowe

908

Konicz (Wzg. Strzeg.)

305

Wzgórza Strzegomskie

Wzgórza Strzegomskie

910

Krowiarka (Wzg. Strzeg.)

305

Wzgórza Strzegomskie

Wzgórza Strzegomskie

881

Piotrowicka Góra

303

Szczyt Wzgórz Dobrzenieckich, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Dobrzenieckie

921

Górczyn

302

Pogórze Wałbrzyskie

Pogórze Wałbrzyskie

848

Ugorniak (W. Krzyż.)

302

Szczyt Wzgórz Krzyżowych, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Krzyżowe

919

Żelazowska (W. Strzeg.)

301

Wzgórza Strzegomskie

Wzgórza Strzegomskie

673

Czartki (PK)

300

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

863

Strachowa (W. Szklar.)

299

Szczyt Wzgórz Szklarskich, w południowej czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Szklarskie

834

Kołaczowska Góra (WK)

299

Szczyt Wzgórz Krzyżowych, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Krzyżowe

845

Szubieniczna (W. Krzyż.)

298

Szczyt Wzgórz Krzyżowych, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Krzyżowe

835

Kozioł (W. Krzyż.)

292

Szczyt Wzgórz Krzyżowych, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Krzyżowe

846

Tarnowiec (W. Krzyż.)

290

Szczyt Wzgórz Krzyżowych, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Krzyżowe

822

Lubień (W. Gilowskie)

285

Szczyt Wzgórz Gilowskich, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Gilowskie

885

Zameczna (W. Dobrz.)

285

Szczyt Wzgórz Dobrzenieckich, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Dobrzenieckie

926

Karczmarz (Bojanice)

285

Przedgórze Sudeckie

Przedgórze Sudeckie

934

Popiel (¦widnica)

285

Wzgórze w południowo-zachodniej czę¶ci Równiny ¦widnickiej, około 4,2 km na południowy wschód, od centrum miejscowo¶ci ¦widnica. Jako najwyższe na Równinie ¦widnickiej, jest zaliczane do Korony Sudetów Polskich.

Przedgórze Sudeckie

853

Działowa (Kokosznik)

284

Szczyt Wzgórz Gumińskich, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Gumińskie

826

Winnik (W. Gilowskie)

284

Szczyt Wzgórz Gilowskich, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Gilowskie

832

Działowa (W. Krzyż.)

284

Szczyt Wzgórz Krzyżowych, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Krzyżowe

851

Cierniak (Młyńska)

283

Szczyt Wzgórz Gumińskich, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Gumińskie

937

Wiatrołom (Przedg. Sud.)

278

Przedgórze Sudeckie

Przedgórze Sudeckie

930

Łomy (Przedg. Sud.)

277

Przedgórze Sudeckie

Przedgórze Sudeckie

872

Bucznik (W. Dobrz.)

277

Szczyt Wzgórz Dobrzenieckich, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Dobrzenieckie

814

Wzg. Krzyżowe (Dzierż.)

277

Wzgórze na Przedgórzu Sudeckim, wznosz±ce się na północ od Dzierżoniowa

Przedgórze Sudeckie

914

Łupela (Wzg. Strzeg.)

276

Wzgórza Strzegomskie

Wzgórza Strzegomskie

935

Stożek (Przedg. Sud.)

276

Przedgórze Sudeckie

Przedgórze Sudeckie

936

Wiatrak (Przedg. Sud.)

276

Przedgórze Sudeckie

Przedgórze Sudeckie

442

Pyszczyńska Góra

275

Najwyższy szczyt Wzgórz Imbramowickich, położony w gminie Żarów, między Pyszczynem, Imbramowicami i Marcinowiczkami

Wzgórza Imbramowickie

841

Popiel (W. Krzyż.)

275

Szczyt Wzgórz Krzyżowych, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Krzyżowe

923

Cierniak (Przedg. Sud.)

270

Przedgórze Sudeckie

Przedgórze Sudeckie

940

Wzg. Cment. (Piława)

270

Wzgórze na Przedgórzu Sudeckim, położone nad rzek± Piław±, na południe od ¦widnicy

Przedgórze Sudeckie

909

Ko¶cielisko (W. Strzeg.)

270

Wzgórza Strzegomskie

Wzgórza Strzegomskie

925

Kamionek (Przedg. Sud.)

266

Przedgórze Sudeckie

Przedgórze Sudeckie

873

Buczynka (W. Dobrz.)

265

Szczyt Wzgórz Dobrzenieckich, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Dobrzenieckie

938

Wierzbnik (Przedg. Sud.)

264

Przedgórze Sudeckie

Przedgórze Sudeckie

878

Kapliczne Wzg. (WD)

262

Szczyt Wzgórz Dobrzenieckich, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Dobrzenieckie

913

Łopusza (Wzg. Strzeg.)

260

Wzgórza Strzegomskie

Wzgórza Strzegomskie

874

Bugaj (W. Dobrz.)

258

Szczyt Wzgórz Dobrzenieckich, czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Dobrzenieckie

931

Pasternik (Przedg. Sud.)

256

Przedgórze Sudeckie

Przedgórze Sudeckie

912

Lisiec (Wzg. Strzeg.)

256

Wzgórza Strzegomskie

Wzgórza Strzegomskie

850

Jańska Góra (W. Łag.)

255

Najwyższy szczyt Wzgórz Łagiewnickich, znajduj±cy się w północno-zachodniej czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich, dawniej niem. Johns-Berg, Johnsberg, Bismarck. Tworzy grzbiet o wydłużeniu południkowym, od wschodu ograniczony dolin± ¦lęzy, a od zachodu jej dopływu - Olesznej. Na północy leży wie¶ Janówek, a na południu Sokolniki.

Wzgórza Łagiewnickie

915

Młyńskie Wzgórze (WS)

255

Wzgórza Strzegomskie

Wzgórza Strzegomskie

916

Płaskie Wzgórze (WS)

255

Wzgórza Strzegomskie

Wzgórza Strzegomskie

928

Księżówka (Przedg. Sud.)

253

Przedgórze Sudeckie

Przedgórze Sudeckie

932

Piaseczno (Przedg. Sud.)

253

Przedgórze Sudeckie

Przedgórze Sudeckie

888

Dwa Garby (¦lęża)

252

Szczyt w Masywie ¦lęży

Masyw ¦lęży

939

Winniki (Przedg. Sud.)

251

Przedgórze Sudeckie

Przedgórze Sudeckie

927

Kopki (Przedg. Sud.)

250

Przedgórze Sudeckie

Przedgórze Sudeckie

904

Wrzos (¦lęża)

250

Szczyt w Masywie ¦lęży

Masyw ¦lęży

933

Płaszczak (Przedg. Sud.)

243

Przedgórze Sudeckie

Przedgórze Sudeckie

929

Lisia Góra (Przedg. Sud.)

242

Przedgórze Sudeckie

Przedgórze Sudeckie

922

Alpy (Przedg. Sud.)

225

Przedgórze Sudeckie

Przedgórze Sudeckie

759

Winna Góra (Kierzna)

209

Wzniesienie ponad wsi± M¶ciwojów, zaliczane do Wzgórz Strzegomskich. Na szczycie znajduje się wieża widokowa.

Wzgórza Strzegomskie

891

Kopaniec (¦lęża)

209

Szczyt w Masywie ¦lęży

Masyw ¦lęży

RangePeaks reached

Góry Jastrzębie

0 / 3

Góry Kamienne

0 / 201

Góry Sowie

0 / 154

Góry Stołowe

0 / 142

Góry Wałbrzyskie

0 / 90

Karkonosze

0 / 3

Masyw ¦lęży

0 / 22

Pogórze Orlickie

0 / 19

Pogórze Wałbrzyskie

0 / 47

Przedgórze Sudeckie

0 / 20

Wzgórza Bielawskie

0 / 43

Wzgórza Dębowe

0 / 5

Wzgórza Dobrzenieckie

0 / 15

Wzgórza Gilowskie

0 / 14

Wzgórza Gumińskie

0 / 6

Wzgórza Imbramowickie

0 / 1

Wzgórza Krzyżowe

0 / 21

Wzgórza Łagiewnickie

0 / 1

Wzgórza Strzegomskie

0 / 16

Wzgórza Szklarskie

0 / 9

Wzgórza ¦cinawskie

0 / 19

Wzgórza Włodzickie

0 / 24

Total

0 / 875(c) 2010 - 2019 Robert Celiński, Byledobiec Anin