RunCalc DocumentationFAQLoginRegister
UsersRacesMapsMountains

Description: Wielka Fatra, Mała Fatra, Góry Choczańskie, Niżne Tatry

Mountain range/group ID: 14


Open peaks map

Back to mountain ranges
Peaks in this range/group reached by: Ewa Kowalówka (Ewa1956)
Click column header to sort
NPeak nameAltitudePeak infoRangeReached

0

Wielka Racza

1236

Najwyższy szczyt grupy Wielkiej Raczy w Beskidzie Żywieckim, słow. Veľká Rača. Na szczycie znajduje się schronisko turystyczne.

1

Mała Racza

1153

Szczyt w Grupie Wielkiej Raczy w Beskidzie Żywieckim (na Słowacji są to Kysucké Beskydy), pomiędzy Wielką Raczą (1236 m) a Przełęczą pod Orłem (1060 m), słow. Mala Rača. Znajduje się w głównym grzbiecie Beskidu Żywieckiego, którym przebiega granica polsko-słowacka oraz Wielki Europejski Dział Wodny.

2

Orzeł

1119

Szczyt w Beskidzie Żywieckim (Kysucké Beskydy na Słowacji), inna nazwa Orło, słow. Orol. Nazwa pochodzi od słowackiego słowa orljo oznaczającego pole uprawne, które leżą po stronie naszych sąsiadów. Znajduje się w Grupie Wielkiej Raczy, w głównym grzbiecie Beskidu Żywieckiego, pomiędzy przełęczą Śrubita (980 m) oddzielającą go od Wielkiej Czerwenkowej a Przełęczą pod Orłem (1060 m) oddzielającą go od Małej Raczy. Grzbietem tym przebiega granica polsko-słowacka i Wielki Europejski Dział Wodny. Na wierzchołku Orło grzbiet zmienia kierunek pod kątem prostym.

3

Wielka Czerwenkowa

1131

Szczyt w Beskidzie Żywieckim (Kysucké Beskydy na Słowacji), słow. Veľká Červenková. Znajduje się w głównym grzbiecie tego pasma, w grupie Wielkiej Raczy, pomiędzy przełęczą Śrubita (980 m) oddzielającą go od szczytu Orło (Orzeł) a Bugajem (1140 m), od którego oddzielona jest dwoma płytkimi przełęczami.

4

Bugaj

1140

Szczyt w Beskidzie Żywieckim (Kysucké Beskydy na Słowacji). Znajduje się w głównym grzbiecie tego pasma, w grupie Wielkiej Raczy, pomiędzy szczytami Wielka Czerwenkowa (1131 m) i Jaworzyna (1173 m), od której oddziela go Przełęcz pod Jaworzyną (1040 m).

5

Jaworzyna (Abram.)

1173

Szczyt w Beskidzie Żywieckim (Kysucké Beskydy na Słowacji), słow. Javorina. Znajduje się w głównym grzbiecie tego pasma, w Grupie Wielkiej Raczy, pomiędzy szczytami Bugaj (1140 m) i Kikula (1119 m). Grzbietem tym przebiega granica polsko-słowacka i Wielki Europejski Dział Wodny. W północno-zachodnim kierunku (na polską stronę) opada z Jaworzyny grzbiecik Abramów.

6

Kikula

1119

Szczyt należący do Grupy Wielkiej Raczy, położony w Beskidzie Żywieckim (po słowackiej stronie są to Kysucké Beskydy), słow. Kykuľa. Przez szczyt przebiega Wielki Europejski Dział Wodny (między zlewiskiem Bałtyku i Morza Czarnego) oraz granica polsko-słowacka. Nazwa w języku wołoskim oznacza zarośniętą górę.

7

Przegibek (Bania)

1124

Góra w Beskidzie Żywieckim (słow. Kysucké Beskydy), na którym granica polsko-słowacka zakręca pod kątem prostym, słow. Priehybok. Znajduje się w grupie Wielkiej Raczy, pomiędzy szczytem Majów (słow. Majov grúň, 1135 m) a Kikulą (1119 m), od której oddzielony jest przełęczą Pod Banią. Na przełęczy pod Przegibkiem znajduje się schronisko.

8

Majów (SK)

1135

Beskid Żywiecki, Worek Raczański

9

Wielka Rycerzowa

1226

Szczyt należący do Grupy Wielkiej Raczy, położony w Beskidzie Żywieckim, słow. Rycierova hora. Przez szczyt przebiega Wielki Europejski Dział Wodny (między zlewiskiem Bałtyku i Morza Czarnego) oraz granica polsko-słowacka.

10

Świtkowa

1082

Szczyt w Grupie Oszusa w Beskidzie Żywieckim (Beskidy Orawskie na Słowacji), słow. Svitkova. Znajduje się w głównym grzbiecie tego pasma, pomiędzy przełęczą Przysłop, a Bukowiną (1049 m). Grzbietem tym przebiega granica polsko-słowacka oraz Wielki Europejski Dział Wodny. Świtkowa jest najbardziej na zachód wysuniętym szczytem Grupy Oszusa.

11

Bukowina Zach.

1077

Dwuwierzchołkowy szczyt w Grupie Oszusa w Beskidzie Żywieckim (Beskidy Orawskie na Słowacji), znajdujący się w głównym grzbiecie tego pasma, pomiędzy Świtkową (1082 m), a Beskidem Bednarów (1093 m). Leży na granicy ze Słowacją, słow. Talapkov Beskyd.

12

Bukowina Wsch.

1069

Dwuwierzchołkowy szczyt w Grupie Oszusa w Beskidzie Żywieckim (Beskidy Orawskie na Słowacji), znajdujący się w głównym grzbiecie tego pasma, pomiędzy Świtkową (1082 m), a Beskidem Bednarów (1093 m). Leży na granicy ze Słowacją, słow. Talapkov Beskyd.

13

Beskid Bednarów

1093

Szczyt położony w Grupie Oszusa w Beskidzie Żywieckim (na Słowacji w Beskidach Orawskich), słow. Bednárová. Przez szczyt przebiega granica ze Słowacją.

14

Krkoskula

1023

Beskid Żywiecki, Worek Raczański

15

Oszust

1155

Szczyt w Beskidzie Żywieckim (Beskidy Orawskie na Słowacji), inna nazwa to Oszus, słow. Úšust. Znajduje się w głównym grzbiecie tego pasma, pomiędzy przełęczami Glinka i Przysłop, a dokładniej pomiędzy Równym Beskidem, od którego oddzielony jest Przełęczą pod Oszusem (950 m) i Kaniówką (952 m). Grzbietem tym przebiega granica polsko-słowacka oraz Wielki Europejski Dział Wodny.

16

Dedova (SK)

959

Beskid Żywiecki

17

Bryzgalky (SK)

972

Beskid Żywiecki

18

Vysne Uhliska (SK)

1120

Beskid Żywiecki

19

Mrvova Kykula (SK)

1040

Beskid Żywiecki

20

Demenovska Kyk. (SK)

1026

Beskid Żywiecki

21

Oravska Lesna (SK)

1042

Beskid Żywiecki

22

Bukovina (SK)

1049

Beskid Żywiecki, Worek Raczański

23

Vysoka Magura (SK)

1111

Beskid Żywiecki, Worek Raczański

24

Kovalov vrch (SK)

960

Beskid Żywiecki

25

Strakov vrch (SK)

978

Beskid Żywiecki

26

Velky kopec (SK)

1086

Beskid Żywiecki

27

Romanka

1366

Najwyższy szczyt w Grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki w Beskidzie Żywieckim. Posiada dwa wierzchołki, północny nosi nazwę Majcherkowa. Od sąsiedniej Rysianki oddziela ją Przełęcz Pawlusia (1176 m).

28

Pilsko (SK)

1557

Drugi po masywie Babiej Góry najwyższy szczyt Beskidu Żywieckiego. Główny wierzchołek jest położony w całości po stronie słowackiej, polski (graniczny) nosi nazwę Góra Pięciu Kopców (1534 m). Na znajdującą się poniżej Halę Miziową można wjechać wyciągiem krzesełkowym, znajduje się tam również schronisko.

29

Mała Babia

1515

Mała Babia Góra lub Cyl (słow. Malá Babia hora) jest jednym z wierzchołków masywu Babiej Góry w Beskidzie Żywieckim. Od głównej części wyraźnie oddziela go Przełęcz Brona (1408 m). Mała Babia Góra jest uznawana za trzeci co do wysokości szczytem w całych polskich Beskidach (po Diablaku i Pilsku), jeżeli nie liczy się wschodnich przedwierzchołków Babiej Góry - Gówniaka i Kępy.

30

Babia Góra

1725

Inaczej Diablak, Królowa Beskidów, najwyższy szczyt Beskidu Żywieckiego. Na południowym zboczu znajduje się schronisko Markowe Szczawiny. We wschodnim grzbiecie schodzącym w stronę Przełęczy Krowiarki można wyróżnić szczyty: Gówniak (Wołowe Skałki), Kępa oraz Sokolica. W zachodnim grzbiecie można wyróżnić Kościółek Wschodni i Kościółek Zachodni, natomiast od Małej Babiej Góry masyw jest oddzielony Przełęczą Brona.

31

Parac (Magura Or., SK)

1325

Magura Orawska

32

Mincol (Magura Or., SK)

1394

Minčol - najwyższy szczyt w grupie górskiej Magury Orawskiej

33

Javorinka (Mag. Or., SK)

1210

Magura Orawska

34

Magurka Orawska (SK)

1107

Szczyt w grupie górskiej Magury Orawskiej w Beskidach Zachodnich na Słowacji. Leży we wschodniej części Magury Orawskiej, zwanej Pasmem Budína i jest jej ostatnią górą w kierunku północno-wschodnim przekraczającą 1000 m. Jest to najwyższa szczyt w bezpośredniej bliskości Jeziora Orawskiego, górujący nad Namiestowem. Magurka jest charakterystycznym puntem orientacyjnym na tym obszarze, ze względu na stojącą na szczycie wysoką wieżę przekaźnika telekomunikacyjnego.

35

Wielki Rozsutec (MF, SK)

1610

Jeden z najwyższych i chyba najbardziej charakterystyczny szczyt w tzw. Krywańskiej części Małej Fatry, słow. Veľký Rozsutec

36

Stoh (M. Fatra, SK)

1607

Jeden z najwyższych i najbardziej charakterystycznych szczytów w tzw. Krywańskiej części Małej Fatry na Słowacji

37

Południowy Groń (MF, SK)

1460

Szczyt w paśmie górskim Mała Fatra na Słowacji, słow. Poludňový grúň. Leży w głównym grzbiecie tzw. krywańskiej części Małej Fatry, wybrzuszającym się tu w kierunku północno-zachodnim, pomiędzy Stenami na południu a Stohem na wschodzie.

38

Steny Płn. (M. Fatra, SK)

1536

Dwuwierzchołkowy szczyt w tzw. krywańskiej części Małej Fatry na Słowacji

39

Chleb (M. Fatra, SK)

1646

Jeden z najwyższych szczytów pasma Małej Fatry na Słowacji. Znajduje się we wschodniej części, w tzw. Krywańskiej Fatrze. Wznosi się w głównym grzbiecie tych gór, tuż na wschód od najwyższego Wielkiego Krywania (1709 m), oddzielony od niego Przełęczą Snilowską (1524 m). Niedaleko na wschód od szczytu Chleba znajdują się dwa niższe wierzchołki - Hromove (1636 m) oraz południowy wierzchołek grzbietu Steny (1572 m).

40

Wielki Krywań (MF, SK)

1709

Najwyższy szczyt Małej Fatry na Słowacji, słow. Veľký Kriváň. Masyw Wielkiego Krywania znajduje się w głównej grani Małej Fatry Krywańskiej, pomiędzy szczytem Pekelník (1609 m) i przełęczą Snilovské sedlo (1524 m) oddzielającą go od Chleba (drugiego co do wysokości szczytu Małej Fatry).

41

Mały Krywań (MF, SK)

1671

Drugi co do wysokości szczyt w paśmie górskim Mała Fatra na Słowacji, słow. Malý Kriváň. Wznosi się w głównym grzbiecie tzw. Małej Fatry Krywańskiej, pomiędzy Koniarkami na wschodzie a masywem Suchego na zachodzie.

42

Stratenec (M. Fatra, SK)

1513

Szczyt w paśmie górskim Mała Fatra na Słowacji. Wznosi się w głównym grzbiecie Małej Fatry Krywańskiej, pomiędzy Małym Krywaniem, od którego oddzielony jest przełęczą Priehyb (1462 m) a Białymi Skałami, od których oddziela go przełęcz Vráta (1446 m).

43

Mincol (M. Fatra, SK)

1363

Minčol - szczyt w luczańskiej części Małej Fatry

44

Velka luka (SK)

1476

Po polsku Wielka Łąka, najwyższy szczyt Luczańskiej Małej Fatry

45

Klak (M. Fatra, SK)

1352

Szczyt w Luczańskiej części Małej Fatry

46

Hrcova Kecka

1226

Mała Fatra

47

Lysica

1210

Mała Fatra

48

Lysica Płn.

1214

Mała Fatra

49

Ostre (Osnica)

1167

Mała Fatra

50

Osnica

1363

Mała Fatra

51

Magurka (Parnica)

1008

Mała Fatra

52

Magura (Parnica)

1259

Mała Fatra

53

Zobrak

1308

Mała Fatra

54

Suchy vrch

1267

Mała Fatra

55

Uplaz

1450

Mała Fatra

56

Hromove

1636

Mała Fatra

57

Kokolova

1380

Mała Fatra

58

Pekelnik

1609

Mała Fatra

59

Hole

1466

Mała Fatra

60

Kraviarske

1360

Mała Fatra

61

Zitne

1264

Mała Fatra

62

Baraniarky

1270

Mała Fatra

63

Mojsky grun

1525

Mała Fatra

64

Meskalka

1536

Mała Fatra

65

Velka Kralova

1173

Mała Fatra

66

Priehyb

1462

Mała Fatra

67

Biele Skaly

1448

Mała Fatra

68

Suchy

1468

Mała Fatra

69

Klacianska Magura

1372

Mała Fatra

70

Usypana skala

1158

Mała Fatra

71

Hnilicka Kycera

1217

Mała Fatra

72

Socovsky vrch

1164

Mała Fatra

73

Skalky

1190

Mała Fatra

74

Ostra skala

1220

Mała Fatra

75

Maly Rozsutec

1343

Mała Fatra

76

Boboty

1085

Mała Fatra

77

Sokolie

1171

Mała Fatra

78

Sokolie Zach.

914

Mała Fatra

79

Dlhy vrch

1016

Mała Fatra

80

Hole Płn.

1242

Mała Fatra

81

Kykula (Bela)

953

Mała Fatra

82

Vysoky vrch

1050

Mała Fatra

83

Kurikova

1102

Mała Fatra

84

Prosta Zach.

1057

Mała Fatra

85

Prosta

1144

Mała Fatra

86

Prislopok

1141

Mała Fatra

87

Jedlovina

1035

Mała Fatra

88

Kopa (Suchy)

1140

Mała Fatra

89

Suchy Zach.

1203

Mała Fatra

90

Plesel

981

Mała Fatra

91

Lipovska Magura

1101

Mała Fatra

92

Panosina

1022

Mała Fatra

93

Nad Kycerou

1119

Mała Fatra

94

Kozinec

925

Mała Fatra

95

Suchy Płd.

1343

Mała Fatra

96

Soliska

1217

Mała Fatra

97

Ciertaz (M. Fatra)

1086

Mała Fatra

98

Vinicko

1054

Mała Fatra

99

Strażow (SK)

1213

Najwyższy szczyt Gór Strażowskich na Słowacji

100

Vtacnik (Ponitrie)

1246

Ponitrie

101

Polana

1458

Polana

102

Ciertaz (Veporske)

1204

Veporske vrchy

103

Klenovsky Vepor

1338

Veporske vrchy

104

Wielki Chocz (SK)

1608

Kulminacja Grupy Wielkiego Chocza i najwyższy szczyt całych Gór Choczańskich w Łańcuchu Tatrzańskim, słow. Veľký Choč. Wielki Chocz leży w zachodniej części Gór Choczańskich. W skład masywu wchodzą także: 1. Mały Chocz (słow. Malý Choč, 1465 m) na południe od głównego szczytu, oddzielony od niego halną przełączką Vráca (1422 m), 2. mało wybitny i zalesiony Zadni Chocz (Zadný Choč, 1288 m) na południowy zachód od Małego Chocza, pod którym istniało w latach międzywojennych małe schronisko turystyczne, tzw. Hviezdoslavova útulňa, 3. widokowy Przedni Chocz (słow. Predný Choč, 1249 m) na południowy zachód od Zadniego Chocza, oddzielony z kolei od niego przełęczą Spuštiak (słow. Sedlo Spuštiak, 1095 m).

105

Hradkova (SK)

1206

Szczyt ponad słowacką Doliną Kwaczańską, zaliczany do Gór Choczańskich

106

Prosecne

1372

Góry Choczańskie

107

Lomne

1278

Góry Choczańskie

108

Cerenova

1221

Góry Choczańskie

109

Pravnac

1206

Góry Choczańskie

110

Pravnac Zach.

1121

Góry Choczańskie

111

Elias

1172

Góry Choczańskie

112

Helias

1186

Góry Choczańskie

113

Rakytnik

1021

Góry Choczańskie

114

Liptovski hrad

1000

Góry Choczańskie

115

Sielnicka hora

1021

Góry Choczańskie

116

Sielnicka Płn.

1013

Góry Choczańskie

117

Havrania

1134

Góry Choczańskie

118

Magura (Havrania)

1171

Góry Choczańskie

119

Magura Płn.

1052

Góry Choczańskie

120

Ostre (G. Chocz.)

1105

Góry Choczańskie

121

Ostry vrch

1011

Góry Choczańskie

122

Havran

1034

Góry Choczańskie

123

Wielki Chocz Zach.

1409

Góry Choczańskie

124

Holica

1086

Góry Choczańskie

125

Holica Wsch.

1015

Góry Choczańskie

126

Burkov

1218

Góry Choczańskie

127

Mały Chocz

1465

Góry Choczańskie

128

Zadni Chocz

1288

Góry Choczańskie

129

Kopa (W. Chocz)

1217

Góry Choczańskie

130

Przedni Chocz

1249

Góry Choczańskie

131

Przedni Chocz Zach.

1199

Góry Choczańskie

132

Sokol

1134

Góry Choczańskie

133

Cebrat

1054

Góry Choczańskie

134

Przedni Cebrat

945

Góry Choczańskie

135

Radicina

1127

Góry Choczańskie

136

Tlsta hora (G. Chocz.)

1062

Góry Choczańskie

137

Kecky

1139

Góry Choczańskie

138

Ostre (Svosov)

1066

Góry Choczańskie

139

Havran (Svosov)

882

Góry Choczańskie

140

Lovisko

808

Góry Choczańskie

141

Likava

629

Góry Choczańskie

142

Kopanica

596

Góry Choczańskie

143

Mnich Zach.

657

Góry Choczańskie

144

Mnich

695

Góry Choczańskie

145

Vrchstal

663

Góry Choczańskie

146

Turicka Magura

1084

Góry Choczańskie

147

Smrekov (G. Chocz.)

1024

Góry Choczańskie

148

Ostry Wierch Kwacz. (SK)

1128

Ostry Wierch Kwaczański (słow. Ostrý vrch) - szczyt ponad słowacką Doliną Kwaczańską, zaliczany jeszcze do Tatr Zachodnich, jako najdalej na zachód wysunięte ich wzniesienie. Leży na końcu bocznego grzbietu odchodzącego na południowy zachód od znajdującej się w grani głównej Jaworzyńskiej Kopy (Javorina, 1277 m). Od Golicy (Holica, 1341 m) jest oddzielony Kwaczańską Przełęczą (Kvačianske sedlo, ok. 1070 m), zwaną też Zawozami.

149

Golica Huciańska (SK)

1341

Wybitny szczyt w słowackich Tatrach Zachodnich, słow. Holica. Znajduje się w bocznej grani odchodzącej od Jaworzyńskiej Kopy (Javorina, 1277 m) i zakończonej Ostrym Wierchem Kwaczańskim (Ostrý vrch, 1128 m). Od Jaworzyńskiej Kopy Golica oddzielona jest Jaworzyńską Przełęczą (Hutianske sedlo, sedlo Javorina, 1185 m), od Ostrego Wierchu natomiast Kwaczańską Przełęczą (Kvačianske sedlo, ok. 1070 m). Masyw Golicy góruje nad Doliną Suchą Sielnicką (Suchá dolina) oraz nad Doliną Kwaczańską (Kvačianska dolina) i jej górną częścią - Doliną Huciańską.

150

Siwy Wierch (SK)

1805

Szczyt położony na Słowacji, w grani głównej Tatr Zachodnich, w pobliżu jej zachodniego końca, słow. Sivý vrch. Jest ostatnim ku zachodowi wybitniejszym szczytem Tatr Zachodnich. W grani głównej znajduje się pomiędzy Siwą Kopą (1627 m), oddzielony od niej przełęczą Siwy Przechód (ok. 1600 m), a Zuberskim Wierchem (1753 m), od którego oddziela go szeroka przełęcz Palenica Jałowiecka (1579 m).

151

Ostra (Zachodnie, SK)

1764

Szczyt w południowej grani Siwego Wierchu w słowackich Tatrach Zachodnich, słow. Ostrá, Ostré. Znajduje się pomiędzy Małą Ostrą (1707 m), od której oddzielony jest przełęczą Przysłop (1680 m), a Wielką Kopą (1648 m), od której oddziela go płytka i nienazwana przełączka. Jest zwornikiem - w zachodnim kierunku odchodzi od niej długi grzbiet, ciągnący się poprzez przełęcz Suchą Przehybę i Suchy Wierch po grzbiet Suchego Gronia. Oddziela on główny ciąg Doliny Suchej Sielnickiej od jej odnogi - Doliny Guniowej. Wschodnie stoki Ostrej opadają do Doliny Bobrowieckiej Liptowskiej.

152

Salatyn (SK)

2048

Salatyński Wierch lub Salatyn (słow. Salatín, Salatínsky vrch) - szczyt w słowackich Tatrach Zachodnich, jeden z 6 szczytów należących do tzw. grupy Salatynów. Znajduje się w grani głównej Tatr Zachodnich oddzielającej w tym miejscu Dolinę Rohacką od Doliny Jałowieckiej. W grani tej znajduje się pomiędzy Małym Salatynem (2046 m), od którego oddzielony jest niewielką Pośrednią Salatyńską Przełęczą (2012 m), a Brestową (1934 m), od której oddziela go Skrajna Salatyńska Przełęcz (1870 m). Jego północno-wschodnie stoki opadają do Doliny Salatyńskiej.

153

Banówka (SK)

2178

Szczyt leżący w grani głównej Tatr Zachodnich, w ich słowackiej części, słow. Baníkov. Znajduje się pomiędzy szczytem Pachoł (2167 m), oddzielony od niego Banikowską Przełęczą (2040 m), a Hrubą Kopą (2166 m), od której oddziela go Przełęcz nad Zawratami. Jest najwyższym szczytem Tatr Zachodnich leżącym w grani głównej oraz czwartym co do wysokości szczytem Tatr Zachodnich (ustępując Bystrej, Raczkowej Czubie i Barańcowi).

154

Baraniec (SK)

2185

Szczyt w słowackiej części Tatr Zachodnich, trzeci co do wysokości szczyt tego pasma, słow. Baranec, Veľký vrch. Znajduje się ok. 2,5 km na południe od grani głównej i jest najwyższym szczytem w bocznej grani Barańców.

155

Jakubina (Raczk., SK)

2194

Raczkowa Czuba lub Jakubina (słow. Jakubina) - szczyt w masywie Otargańców w słowackich Tatrach Zachodnich. Znajduje się w tym masywie pomiędzy Jarząbczym Wierchem (2134 m) i Wyżnią Magurą (2095 m), od której oddzielony jest Jakubińską Przełęczą (2069 m). Jest to najwyższy szczyt tego masywu i drugi co do wysokości szczyt Tatr Zachodnich. Jego zachodnie zbocza opadają do Doliny Jamnickiej, zbocza wschodnie do Doliny Raczkowej z Raczkowymi Stawami (a dokładniej Doliny Zadniej Raczkowej).

156

Bystra (SK)

2248

Najwyższy szczyt Tatr Zachodnich, słow. Bystrá. Leży w odległości 600 m na południe od grani głównej Tatr Zachodnich, po której biegnie granica polsko-słowacka.

157

Krywań (SK)

2496

Szczyt w południowo-zachodniej części Tatr Wysokich po stronie słowackiej, o charakterystycznym, zakrzywionym wierzchołku, od którego wziął swoją nazwę, słow. Kriváň

158

Gerlach (SK)

2655

Położony na Słowacji najwyższy szczyt Tatr oraz całych Karpat, zaliczany do Korony Europy, słow. Gerlachovský štít. Masyw Gerlacha składa się z kilku wierzchołków. Grań rozpoczyna się od strony północno-zachodniej wierzchołkiem zwornikowym z granią główną - Zadnim Gerlachem (Zadný Gerlach, 2616 m), którego zbocza obniżają się do Przełęczy Tetmajera (Gerlachovské sedlo), za którą wznosi się główny wierzchołek (2655 m). Dalej w grani znajdują się kolejno Wyżnie Gerlachowskie Wrótka, wierzchołek Pośredniego Gerlacha, Pośrednie Gerlachowskie Wrótka, Gerlachowska Czuba i Niżnie Gerlachowskie Wrótka. Grzbiet kończy się południowo-wschodnim szczytem Małego Gerlacha (Kotlový štít, 2601 m). Z wierzchołka Małego Gerlacha odchodzą dwa boczne ramiona obejmujące Gerlachowski Kocioł (Gerlachovský kotol).

159

Salatyn (Niżne Tatry, SK)

1630

Szczyt w zachodniej części Niżnych Tatr na Słowacji, słow. Salatín, najwyższy w tzw. Grupie Salatynów (Salatíny)

160

Velka Chochula (NT, SK)

1753

Veľká Chochuľa - szczyt w zachodniej części Niżnych Tatr na Słowacji, najwyższy w masywie Prašivej

161

Latiborska hola (NT, SK)

1648

Latiborská hoľa - szczyt w zachodniej części Niżnych Tatr na Słowacji, w głównym grzbiecie wododziałowym tych gór

162

Skalka (Latiborska, NT, SK)

1549

Niżne Tatry

163

Kosarisko (N. Tatry, SK)

1695

Niżne Tatry

164

Ondrejska hola (NT, SK)

1597

Niżne Tatry

165

Raztocka hola (NT, SK)

1566

Niżne Tatry

166

Chabenec (NT, SK)

1533

Niżne Tatry

167

Mala Chochula (NT, SK)

1719

Niżne Tatry

168

Prasiva (N. Tatry, SK)

1673

Niżne Tatry

169

Fedorka (N. Tatry, SK)

1303

Niżne Tatry

170

Skorusova (NT, SK)

1348

Niżne Tatry

171

Kozi chrbat (NT, SK)

1340

Niżne Tatry

172

Kecka (N. Tatry, SK)

1225

Niżne Tatry

173

Durkova (Niż. Tatry, SK)

1751

Ďurková - szczyt w Niżnych Tatrach na Słowacji. Leży w zachodniej części Niżnych Tatr, w ich głównym grzbiecie, pomiędzy Zamostską Halą (1612 m) na zachodzie a Chabencem (1955 m) na północnym wschodzie. Od tej pierwszej oddziela ją płytkie, halne Sedlo Zámostskej hole (1594 m), od drugiej - szerokie, również halne Siodło Dziurkowej (1709 m).

174

Chabenec (N. Tatry, SK)

1955

Położony na Słowacji jeden z najwyższych szczytów Niżnych Tatr

175

Skalka (Niżne Tatry, SK)

1980

Skalka (pol. Skałka) - szczyt w Niżnych Tatrach na Słowacji. Jest piątym co do wysokości szczytem tej grupy górskiej i drugim co do wysokości spośród wznoszących się poza głównym grzbietem (po Štiavnicy).

176

Deresze (N. Tatry, SK)

2004

Położony na Słowacji jeden z najwyższych szczytów Niżnych Tatr, słow. Dereše

177

Chopok (N. Tatry, SK)

2024

Położony na Słowacji jeden z najwyższych szczytów Niżnych Tatr (podawany jako drugi lub trzeci najwyższy niżnotatrzański szczyt - wyższe są Dziumbier i Štiavnica). U podnóży Chopoka znajduje się duży ośrodek narciarski Jasná podzielony na 2 części: Jasná - Chopok północ (Chopok sever) z terenami: Otupné (1142 m), Záhradky (1025 m), Luková (1670 m) oraz ośrodek Chopok południe (Chopok juh) z terenami: Kosodrevina (1489 m) i Srdiečko (1216 m). Jest to największy ośrodek narciarski na Słowacji.

178

Dziumbier (N. Tatry, SK)

2043

Najwyższy szczyt Niżnych Tatr na Słowacji, słow. Ďumbier. Znajduje się w głównym grzbiecie tych Tatr, pomiędzy szczytem Krúpova hoľa (1922 m), od którego oddzielony jest przełęczą Krúpovo sedlo (ok. 1890 m) i Štiavnica (2025 m).

179

Stiavnica (N. Tatry, SK)

2025

Štiavnica - położony na Słowacji jeden z najwyższych szczytów Niżnych Tatr

180

Krakova hola (NT, SK)

1752

Krakova hoľa (pol. Krakowa Hala) - szczyt w zachodniej (tzw. dziumbierskiej) części Niżnych Tatr na Słowacji

181

Południca (Niż. Tatry, SK)

1549

Szczyt w słowackich Niżnych Tatrach, słow. Poludnica

182

Demanovska (NT, SK)

1304

Demänovská hora - szczyt w północnej części Niżnych Tatr (tzw. Dziumbierskie Tatry) na Słowacji. W tłumaczeniu na język polski nazwa szczytu to Demianowska Góra.

183

Sina (Niżne Tatry, SK)

1560

Wapienny szczyt w północnej części Niżnych Tatr na Słowacji, słow. Siná. Wznosi się w bocznym grzbiecie, który odgałęzia się od głównego grzbietu Niżnych Tatr w szczycie Polany i biegnie w kierunku północnym poprzez Zákľuky (1915 m), Bôr (1888 m) i Sedlo Sinej (ok. 1310 m) do szczytu Sinej. Masyw Sinej oddziela Dolinę Demianowską (Demänovská dolina) od doliny Mošnica. Na wierzchołku Sinej grzbiet rozgałęzia się na dwa ramiona: północno-zachodnie ze szczytem Sitieň (1266 m) i północno-wschodnie ze szczytem Na jame (1438 m).

184

Kutiny

889

Niżne Tatry

185

Zapazit

834

Niżne Tatry

186

Kundrak

948

Niżne Tatry

187

Ostre (N. Tatry)

1066

Niżne Tatry

188

Brankov

1177

Niżne Tatry

189

Kozol

1157

Niżne Tatry

190

Vysny Brankov

1136

Niżne Tatry

191

Kacianka

1006

Niżne Tatry

192

Cervena Magura Płn.

1236

Niżne Tatry

193

Cervena Magura

1298

Niżne Tatry

194

Magura (Cerv.)

1274

Niżne Tatry

195

Strapata

1416

Niżne Tatry

196

Magura (Salatyn)

1338

Niżne Tatry

197

Salatyn Zach.

1362

Niżne Tatry

198

Tlsta (N. Tatry)

1555

Niżne Tatry

199

Kohut

1009

Niżne Tatry

200

Krivan

1233

Niżne Tatry

201

Bohunovo

1304

Niżne Tatry

202

Maly Salatyn Zach.

1424

Niżne Tatry

203

Maly Salatyn

1444

Niżne Tatry

204

Salatynka

1321

Niżne Tatry

205

Slosar

1089

Niżne Tatry

206

Cerveny grun (NT)

1180

Niżne Tatry

207

Homolka

950

Niżne Tatry

208

Homolka Płd.

963

Niżne Tatry

209

Sliacska Magura

1116

Niżne Tatry

210

Sliacska Magura Płn.

1109

Niżne Tatry

211

Maly Salatyn Płn.

1236

Niżne Tatry

212

Prostredny grun

1037

Niżne Tatry

213

Prislop (NT)

1103

Niżne Tatry

214

Gregor

914

Niżne Tatry

215

Loviska

998

Niżne Tatry

216

Lupcianska Magura

1315

Niżne Tatry

217

Vysoka Lupcianska

1318

Niżne Tatry

218

Holy vrch

1143

Niżne Tatry

219

Hlacovo

1281

Niżne Tatry

220

Kramec

1523

Niżne Tatry

221

Oprihlie

1654

Niżne Tatry

222

Siprun (W. Fatra, SK)

1461

Šiprúň - wyróżniający się szczyt w grupie górskiej Wielkiej Fatry

223

Smrekowica (WF, SK)

1530

Wyróżniający się szczyt w grupie Wielkiej Fatry, słow. Smrekovica

224

Kopa (Stankovany)

1187

Wielka Fatra

225

Nizna Lipova

1161

Wielka Fatra

226

Klak

1394

Wielka Fatra

227

Vysna Lipova

1220

Wielka Fatra

228

Jarabina

1314

Wielka Fatra

229

Lysec

1381

Wielka Fatra

230

Maly Lysec

1298