RunCalc DocumentationFAQLoginRegister
UsersRacesMapsMountains

Description: Sudety Zachodnie - Góry Izerskie, Karkonosze, Rudawy Janowickie, Góry Kaczawskie

Mountain range/group ID: 1Open peaks map

Back to mountain ranges
Peaks in this range/group reached by: Adam Krzemiński (admkrz)
Click column header to sort
NPeak nameAltitudePeak infoRangeReached

0

Babiniec

998

Szczyt w Karkonoszach w obrębie ¦l±skiego Grzbietu

Karkonosze

1

Baraniec

723

Szczyt w południowo-¶rodkowej czę¶ci Gór Kaczawskich, w ¶rodkowej czę¶ci Grzbietu Południowego, zaliczany do Diademu Polskich Gór. Prawdopodobnie jest najwyższym szczytem Gór Kaczawskich, gdyż wysoko¶ć pobliskiego Skopca (924 m) jest według wielu Ľródeł zawyżona o 5 m i niesłusznie ten szczyt został zaliczony do Korony Gór Polski zamiast Barańca. Na wierzchołku położone s± widokowe polany oraz maszt nadawczy.

Góry Kaczawskie

2

Biały Wierch (CZ)

1033

Karkonosze

Karkonosze

3

Bielec (Rud. Jan.)

871

Szczyt w ¶rodkowej czę¶ci Rudaw Janowickich, na zachód od Przełęczy Rędzińskiej, około 6,5 km na północny wschód od centrum Kowar

Rudawy Janowickie

4

Bila Skala (CZ)

964

Szczyt w czeskiej czę¶ci Gór Izerskich, niem. Heidstein

Góry Izerskie

5

Bobrzak

839

Szczyt w Rudawach Janowickich, niem. Bibersberg. Bobrzak wraz z Rudnikiem stanowi jedn± z dwóch kulminacji południowo-zachodniej czę¶ci głównego grzbietu Rudaw Janowickich. Od strony północnej, od Skalnika, oddziela go Przełęcz pod Bobrzakiem, od wschodniej jest oddzielony Rozdrożem pod Bobrzakiem od Wilkowyi.

Rudawy Janowickie

6

Bożniak

613

Szczyt we wschodniej czę¶ci Grzbietu Południowego Gór Kaczawskich, niem. Moosberg. Położony jest w krótkim grzbiecie bocznym, odchodz±cym od Barańca ku północnemu wschodowi, między Barańcem a Gór± Połom.

Góry Kaczawskie

7

Bramka

500

Niewysokie, rozległe, kilkuwierzchołkowe wzniesienie w Rudawach Janowickich, niem. Kloebers Denkmal

Rudawy Janowickie

8

Hnedy vrch (CZ)

1207

Fragment wschodniego grzbietu Lisiej Góry w czeskich Karkonoszach, czes. Hnědý vrch. Wznosi się na zachód od Peca pod ¦nieżk±. Na górę można wjechać wyci±giem, stoi tam wysoka na 27 m wieża widokowa.

Karkonosze

9

Browarówka

510

Jeden z sze¶ciu szczytów Gór Sokolich w Rudawach Janowickich, położony najdalej ku południowemu zachodowi, niem. Brauer Berg

Rudawy Janowickie

10

BrzeĽnik

555

Wzniesienie w Rudawach Janowickich, w pa¶mie Wzgórz Karpnickich

Rudawy Janowickie

11

Bucza Góra

671

Rudawy Janowickie

Rudawy Janowickie

12

Buczek

456

Jeden z sze¶ciu szczytów Gór Sokolich w Rudawach Janowickich, położony najdalej ku zachodowi, niem. Buchberg

Rudawy Janowickie

13

Bucznik

450

Wzniesienie w Rudawach Janowickich, w pa¶mie Wzgórz Karpnickich

Rudawy Janowickie

14

Bukowa (Czarnów)

755

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Rudaw Janowickich. Leży w ramieniu odchodz±cym od głównego grzbietu w kierunku wschodnim. Od zachodu od Wilkowyi oddziela j± Przełęcz pod Wilkowyj±, natomiast od strony wschodniej, od Jaworowej, oddziela j± obniżenie bez nazwy.

Rudawy Janowickie

15

Bukowiec (CZ)

1005

Szczyt w czeskiej czę¶ci Gór Izerskich, czes. Bukovec, niem. Buchberg. Jest wyraĽnym wzniesieniem w kształcie stożka ze stromymi zboczami. Z wierzchołka rozci±gaj± się rozległe widoki na Góry Izerskie i zachodni± czę¶ć Karkonoszy.

Góry Izerskie

16

Bukowa (Buchen)

550

Wzniesienie w Rudawach Janowickich, na południe od Wzgórz Karpnickich, niem. Buchen Berg

Rudawy Janowickie

17

Bukowinka

621

Rozległe wzniesienie o rozci±gło¶ci wschód-zachód z kilkoma kulminacjami, znajduj±ce się w północnej czę¶ci Grzbietu Wschodniego Gór Kaczawskich

Góry Kaczawskie

18

Cerna skala (CZ)

1039

Szczyt w zachodnich Karkonoszach, na terenie Czech, ok. 3 km na południe od Horních Míseček i ok. 3,5 km od Szpindlerowego Młyna, czes. Černá skála, dawniej niem. Schwarze koppe lub Dreistein. Wznosi się w bocznym grzbiecie o nazwie ®alský hřbet, pomiędzy szczytami Mechovinec na północy i ©eřín na południu. Jest to rozległy masyw o stromych zboczach zachodnich i wschodnich. Na wierzchołu znajduje się skałka, udostępniona schodkami wykutymi w skale i z metalow± barierk± na szczycie. Kiedy¶ był to punkt widokowy, ale obecnie rosn±ce wokół ¶wierki zasłoniły widok.

Karkonosze

19

Cerna Studnice (CZ)

869

Černá Studnice - Góry Izerskie

Góry Izerskie

20

Chełmiec (G. Wałb.)

851

Szczyt i masyw w Górach Wałbrzyskich, wznosz±cy się nad Wałbrzychem, dawniej niem. Hochwald. Jest najwyższym punktem w granicach administracyjnych Szczawna-Zdroju i drugim co do wysoko¶ci szczytem Gór Wałbrzyskich. Góruje ponad Kotlin± Wałbrzysk±, między Wałbrzychem, Boguszowem a Szczawnem. Według dawnych pomiarów miał wysoko¶ć 869 m i był najwyższym szczytem Gór Wałbrzyskich, przez co od tego czasu jest zaliczany do Korony Gór Polski. Bł±d pomiaru wynikał z tego, że punkt triangulacyjny pomiaru wysoko¶ci umieszczono na wieży widokowej, a nie na wierzchołku. Po korekcie okazało się, że w Górach Wałbrzyskich wyższa jest Borowa (853 m). Chełmiec jest zaliczany również do Diademu Polskich Gór (jako najwyższy w Masywie Chełmca), natomiast nie jest zaliczany do Korony Sudetów Polskich i Korony Sudetów. Na szczycie Chełmca znajduje się kamienna wieża widokowa o wysoko¶ci 22 m oraz maszt telekomunikacyjny o wysoko¶ci 69 m. Poniżej szczytu postawiono również 45-metrowy krzyż milenijny. W Masywie Chełmca przechodz± liczne szlaki turystyczne. Można tu dotrzeć zielonym szlakiem z położonego na południu miasta Boguszów-Gorce (pod drodze możliwy jest też skrót żółtym szlakiem), niebieskim szlakiem z południowego zachodu oraz zielonym szlakiem z położonej na północy wsi Lubomin. Z położonego na północnym wschodzie Szczawna-Zdroju na masyw Chełmca prowadz± czarny i niebieski szlak, natomiast z położonego na wschodzie Wałbrzycha można doj¶ć na szczyt żółtym szlakiem.

21

Cicha Równia

1002

Szczyt w Górach Izerskich, w Grzbiecie Wysokim, niem. Theisenhübel, czes. Tichá rovina. Wznosi się w ¶rodkowo-wschodniej czę¶ci Gór Izerskich, w południowej czę¶ci bocznego pasma Wysokiego Grzbietu Gór Izerskich, na południe od Rozdroża pod Cich± Równi±, około 1,8 km na północny zachód od Jakuszyc.

Góry Izerskie

22

Ciemniak (G. Mgieł)

705

Szczyt w Górach Izerskich, w Grzbiecie Kamienickim, dawniej nazywany Gór± Mgieł, niem. Nebelberg. Wznosi się na wschodnim krańcu Grzbietu Kamienickiego Gór Izerskich, północne zbocze nosi nazwę Czarnego Stoku. Na zachodzie przez Przełęcz Czarownic ł±czy się z Wrzosówk±, na wschodzie poprzez Zimn± Przełęcz ł±czy się z Pogórzem Izerskim. Na wschodnim zboczu wyrastaj± Bobrowe Skały. Ku południowemu wschodowi odchodzi boczne ramię z Małym Ciemniakiem.

Góry Izerskie

23

Czarcia Góra (CZ)

1021

Szczyt w czeskich Karkonoszach, czes. Čertova hora, dawniej niem. Teufelsberg. Znajduje się na zakończeniu bocznego ramienia odchodz±cego od Czeskiego Grzbietu na zachód. Ramię to zaczyna się w masywie Lysej hory, biegnie przez szczyty: Čertova pláň, Studená, Janova skála i kończy się Čertov± hor±. Na szczyt można wjechać wyci±giem. Na wschodnich zboczach znajduj± się narciarskie trasy zjazdowe, a u północnego podnóża kompleks skoczni narciarskich Čer»ák.

Karkonosze

24

Czarna Góra (CZ)

1299

Góra w czeskich Karkonoszach, czes. Černá hora, niem. Schwarzenberg, Spiegelkoppe. Na południowo-wschodnim zboczu położony jest o¶rodek narciarski, w którego skład wchodzi kolej gondolowa, któr± można dojechać na górę z miejscowo¶ci Jańskie ŁaĽnie. Na szczycie góry znajduje się nadajnik telewizyjny.

Karkonosze

25

Czarna Góra (G. Izer.)

965

Szczyt w Górach Izerskich, położony w Wysokim Grzbiecie, dawniej niem. Schwarze Berg. Wznosi się we wschodniej czę¶ci Wysokiego Grzbietu, najdłuższego Grzbietu Gór Izerskich, ci±gn±cego się od zachodu w kierunku wschodnim przez Stóg Izerski, Wysok± Kopę, Wysoki Kamień . Znajduje się się na północny zachód od centrum Szklarskiej Poręby nad Zakrętem ¦mierci.

Góry Izerskie

26

Czarna Kopa

1407

Szczyt w głównej grani Karkonoszy, czes. Svorová hora, niem. Schwarze Koppe

Karkonosze

27

Czartowiec

552

Wzniesienie w Rudawach Janowickich, w obrębie Wzgórz Karpnickich, niem. Drescher Koppe

Rudawy Janowickie

28

Czepiec

825

Góry Izerskie

Góry Izerskie

29

Czerniawska Kopa

776

Szczyt w Górach Izerskich, dawniej niem. Dresslerberg. Wznosi się w zachodniej czę¶ci Gór Izerskich, w północnej czę¶ci Wysokiego Grzbietu. Leży w bocznym ramieniu, odchodz±cym od Smreka ku północy (NNE), między wzniesieniem Mała Góra po zachodniej stronie a Opaleniec po południowo-wschodniej stronie, około 3,2 km na zachód od centrum ¦wieradowa-Zdroju. Masyw od zachodu oddziela dolina Łużycy a od wschodu dolina Czarnego Potoku. Na wschód od Czerniawskiej Kopy, w głębokiej dolinie Czarnego Potoku oraz na północ od niej, leży Czerniawa-Zdrój. Przez szczyt prowadzi zielony szlak turystyczny Pobiedna - Gryfów ¦l±ski, w 2021 roku na górze zbudowano wieżę widokow± Sky Walk.

Góry Izerskie

30

Czerwone Skałki

948

Góry Izerskie

Góry Izerskie

31

Czeskie Kamienie

1416

Szczyt w pa¶mie Karkonoszy (¦l±ski Grzbiet) oraz grupa skał o tej samej nazwie. Czes. Muľské kameny, niem. Mannsteine. Wraz z leż±cymi na wschodzie ¦l±skimi Kamieniami tworz± rozległ± kulminację grzbietu.

Karkonosze

32

Czoło

1269

Szczyt w głównej grani Karkonoszy, wschodnie zwieńczenie Kowarskiego Grzbietu, czes. Čelo, niem. Kammsteig

Karkonosze

33

Długi Grzebień (CZ)

1085

Szczyt w Karkonoszach, czes. Dlouhý hřeben, dawniej niem. Langerberg

Karkonosze

34

Dłużec

867

Wzniesienie w Górach Izerskich, dawniej niem. Langeberg, Langerberg. Wznosi się w zachodniej czę¶ci Grzbietu Kamienickiego Gór Izerskich. Wyrasta pomiędzy Sępi± Gór± na zachodzie a Kamienic± na południowym wschodzie. Wraz z Wysok± tworzy wydłużony, w±ski grzbiet o równoleżnikowym przebiegu. Na zachód od szczytu Dłużca, odchodzi ku południowi boczne ramię z Jastrzębcem, a ku północy ramię z Blizborem i Kuflem oraz Stożkiem i Prochow±, a także drugie z Barwn± Gór±. Poniżej szczytu, południowym zboczem prowadzi niebieski szlak turystyczny.

Góry Izerskie

35

Dłużyna

465

Wzniesienie w Rudawach Janowickich, w obrębie Wzgórz Karpnickich

Rudawy Janowickie

36

Dudziarz

652

Szczyt w Południowym Grzbiecie Gór Kaczawskich, między Straconk± a Przełęcz± Radomiersk±, niem. Galgenberg

Góry Kaczawskie

37

Dział Izerski

904

Niewielkie wzniesienie w Górach Izerskich między Hal± Izersk± a Przełęcz± Szklarsk±. Wiedzie tędy szosa ze schroniska Orle do Jakuszyc oraz droga gruntowa w kierunku granicy państwa.

Góry Izerskie

38

Dzicza Góra

881

Jeden z najwyższych szczytów w Rudawach Janowickich, niem. Sauberg

Rudawy Janowickie

39

Góra Parkowa

550

Wzniesienie położone w południowo-zachodniej czę¶ci Rudaw Janowickich, na południe od Wzgórz Karpnickich. Od BrzeĽnika, na południowym zachodzie, oddziela go Przełęcz pod BrzeĽnikiem. Na wschodzie ł±czy się z Bukow±, a na północnym zachodzie z Bramk±. Wznosi się na północ od centrum Kowar.

Rudawy Janowickie

40

Góra Połom

667

Szczyt w pobliżu miejscowo¶ci Wojcieszów, w Górach Kaczawskich, niem. Kitzelberg. Połom leży na lewym brzegu Kaczawy, nad Wojcieszowem Górnym, na zakończeniu krótkiego grzbiety bocznego, odchodz±cego od Barańca w Południowym Grzbiecie ku północnemu wschodowi.

Góry Kaczawskie

41

Graniczna

887

Góry Izerskie

Góry Izerskie

42

Granicznik

875

Granitowa skała w Górach Izerskich, położona jest około 7 minut drogi zielonym szlakiem od Schroniska Orle

Góry Izerskie

43

Grapa

627

Szczyt w Południowym Grzbiecie Gór Kaczawskich, pomiędzy masywem Chro¶nickich Kop, od których oddziela go Przełęcz Chro¶nicka, a Przełęcz± Widok

Góry Kaczawskie

44

Gruszkowska Góra

535

Wzniesienie w Rudawach Janowickich, w obrębie Wzgórz Karpnickich, niem. Martins Stein

Rudawy Janowickie

45

Harrahovy kam. (CZ)

1421

Harrachovy kameny (niem. Harrachsteine) - wzniesienie w czeskiej czę¶ci Karkonoszy

Karkonosze

46

Herlikovicki Zaly (CZ)

958

Karkonosze

Karkonosze

47

Holubnik (CZ)

1071

Szczyt w czeskich Górach Izerskich, niem. Taubenhaus. Na skalisty wierzchołek prowadzi czerwony szlak.

Góry Izerskie

48

Hrebinek (CZ)

699

Karkonosze, górka w Harrahovie

Karkonosze

49

Izera (CZ)

1122

Szczyt w czeskich Górach Izerskich, czes. Jizera, niem. Siechhübel. Wznosi się w zachodniej czę¶ci Gór Izerskich, na północny zachód od czeskiej osady Izerka. Jest trzecim pod względem wysoko¶ci szczytem Gór Izerskich, drugim w czeskiej czę¶ci tego pasma. Na szczyt prowadzi żółty szlak turystyczny.

Góry Izerskie

50

Izerskie Garby

1084

Szczyt w Wysokim Grzbiecie Gór Izerskich, niem. Weisser Steinrücken, Weiss Flins. Wznosi się w najwyższej centralnej czę¶ci Wysokiego Grzbietu Gór Izerskich, między masywem Zielonej Kopy po zachodniej stronie a Zwaliskiem po wschodniej stronie, około 1,6 km na południe od Rozdroża Izerskiego. Obok szczytu prowadzi droga odchodz±ca od czerwonego Głównego Szlaku Sudeckiego. Na wschodnim zboczu Izerskich Garbów znajduje się punkt widokowy ponad Kopalni± Kwarcu Stanisław.

Góry Izerskie

51

Jagoda

743

Szczyt Rudawach Janowickich, niem. Hedwigsberg

Rudawy Janowickie

52

Jaksin (CZ)

1115

Szczyt w czeskich Karkonoszach, czes. Jakąín

Karkonosze

53

Janova Skala (CZ)

1002

Szczyt w czeskich Karkonoszach, czes. Janova skála

Karkonosze

54

Jańska Góra

565

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Rudaw Janowickich, dawniej niem. Henningsberg. Wznosi się pomiędzy Przełęcz± Karpnick± a Masywem Fajki.

Rudawy Janowickie

55

Jastrzębiec

792

Szczyt w Górach Izerskich, niem. Geierberg. Leży we wschodniej czę¶ci Grzbietu Kamienickiego Gór Izerskich, na wschód od Rozdroża Izerskiego. Wyrasta pomiędzy Piaszczyst± na południowym zachodzie a Gaikiem na wschodzie. Wraz z Gaikiem i Kopaniem tworzy rozległy, wydłużony masyw.

Góry Izerskie

56

Javor (CZ)

1002

Góra w czeskiej czę¶ci Karkonoszy, niem. Urlaskoppe. Położony jest w centralnej czę¶ci Karkonoszy, ok. 1,5 km na południowy wschód od centrum Pecu pod Sněľkou i ok. 1,5 km na południowy zachód od miejscowo¶ci Velká Úpa, w grzbiecie Černohorská hornatina. Stanowi kulminację ramienia opadaj±cego ku północnemu wschodowi od szczytu Slatinná stráň. Zbocza północne s± strome, zbocza wschodnie jeszcze bardziej strome, ze skałkami i blokowiskami. Zbocza zachodnie s± łagodne.

Karkonosze

57

Jaworowa

760

Szczyt w Rudawach Janowickich, niem. Lauschberg

Rudawy Janowickie

58

Jeleni hora (CZ)

1172

Szczyt w Karkonoszach w obrębie masywu Czarnego Grzbietu, niem. Löwenberg. Położona jest w bocznym odgałęzieniu odchodz±cym ku południowi od wierzchołka Czarnej Kopy. Oddziela on Lví důl i Jelení důl na zachodzie od doliny Male Úpy.

Karkonosze

59

Jeleni stran (CZ)

1018

Szczyt w czeskich Górach Izerskich, czes. Jelení stráň, niem. Törmelfelsen. Wznosi się we wschodniej czę¶ci Gór Izerskich, w obrębie ¦redniego Grzbietu, na północ od czeskiej osady Izerka. Północne zbocza odwadnia Izera, a południowe Jizerka. Na północ od wierzchołka przechodzi czerwony szlak turystyczny.

Góry Izerskie

60

Jeleni vrch (CZ)

1024

Szczyt w czeskiej czę¶ci Karkonoszy, czes. Jelení vrch, niem. Bönischberg. Położony jest w południowej czę¶ci Karkonoszy, ok. 2,5 km na północ od miejscowo¶ci Černý Důl, w bocznym grzbiecie, odchodz±cym od Lisiej Góry ku południowi. Na zachód od szczytu Jelení vrch leży Sluneční hora, a na południowy wschód - ©pičák.

Karkonosze

61

Jeszted (CZ)

1012

Najwyższy szczyt Grzbietu Jesztedzkiego o charakterystycznym stożkowym kształcie, zwieńczony strzelist± wież±, czes. Jeątěd, niem. Jeschken. Leży na południowy zachód od Liberca w północnych Czechach. O¶rodek sportów narciarskich, kompleks skoczni narciarskich, trasy zjazdowe.

Grzbiet Jesztedzki

62

Kahleberg (DE)

905

Szczyt położony na obszarze niemieckich Rudaw

Rudawy

63

Kamenec (CZ)

1238

Karkonosze

Karkonosze

64

Kamienica

973

Najwyższy szczyt Grzbietu Kamienickiego Gór Izerskich, dawniej niem. Kemnitzberg. Położona jest w ¶rodkowej czę¶ci Grzbietu Kamienickiego. Odchodz± od niej trzy ramiona. Na północny zachód odchodzi ramię z Dłużcem, Wysok± i zakończone Sępi± Gór± nad ¦wieradowem-Zdrój. Na północ odchodzi najkrótsze ramię z Kowalówk±, Tłoczyn± i Huciank± oraz ¦wierczkiem. Ku południowemu wschodowi odchodzi najdłuższe ramię, skręcaj±ce póĽniej na wschód, z Piaszczyst±, Jastrzębcem, Gaikiem, Kopaniem, Kozi± Szyj±, Wrzosówk± i Ciemniakiem.

Góry Izerskie

65

Kamiennik (Luboch)

1297

Szczyt górski położony w zachodniej czę¶ci Karkonoszy, na granicy państwowej z Czechami, czes. Luboch, niem. Wasserkoppe. Położony jest w zachodniej czę¶ci ¦l±skiego Grzbietu, pomiędzy Szrenic± na wschodzie a Mumlawskim Wierchem na zachodzie.

Karkonosze

66

Kazalnica (Kopa)

620

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Chro¶nickich Kop, w zachodniej czę¶ci Południowego Grzbietu Gór Kaczawskich, położony nad Przełęcz± Chro¶nick±, dawniej niem. Krappenstein

Góry Kaczawskie

67

Klucz (CZ)

760

Klucz (czes. Klíč, niem. Kleis) - strzelisty szczyt w Górach Łużyckich (czes. Luľické hory, niem. Zittauer Gebirge - Góry Żytawskie)

Góry Łużyckie

68

Kobyła (G. Izer.)

906

Szczyt w Górach Izerskich, w Grzbiecie Wysokim, na północny zachód od Przełęczy Szklarskiej, około 4,2 km na północny zachód od Jakuszyc. Wznosi się w bocznym ramieniu Wysokiego Grzbietu Gór Izerskich, w kształcie wydłużonego kopulastego masywu z niewyraĽnie podkre¶lonym szczytem wyrastaj±cym na północno-zachodnim zboczu Krogulca. Na zachód od szczytu występuje grupa granitowych bloków skalnych Stary Zamek.

Góry Izerskie

69

Kobyła (G. Kacz.)

626

Szczyt w Południowym Grzbiecie Gór Kaczawskich, między Przełęcz± Widok a Ogierem, niem. Altes Pferd

Góry Kaczawskie

70

Kocierz

929

Szczyt w Karkonoszach w obrębie ¦l±skiego Grzbietu, czes. Kacirske Kamene, Kočiči Kamene, niem. Katzenstein. Jest najdalej na zachód wysuniętym szczytem polskich Karkonoszy i jednym z najdalej wysuniętych na zachód szczytów całych Karkonoszy. Stromo opada ku Przełęczy Szklarskiej.

Karkonosze

71

Kopa

1377

Szczyt w Karkonoszach, inaczej Czarna Kopa lub Mała Kopa, niem. Kleine Koppe. Jest kulminacyjnym punktem Kompleksu Narciarskiego Kopa i znajduje się tu pocz±tek tras narciarskich. Na górę można wjechać z Karpacza kolej± krzesełkow± Kopa.

Karkonosze

72

Kopa nad Moren±

1390

Karkonosze

Karkonosze

73

Kopań

757

Góra we wschodniej czę¶ci Grzbietu Kamienickiego Gór Izerskich, dawniej niem. Huttenbusch. Wyrasta pomiędzy Gaikiem na zachodzie a Kozi± Szyj± na wschodzie. Ku północy od Kopania odchodzi boczne ramię ze Smolnikiem.

Góry Izerskie

74

Koprivnik (CZ)

1046

Szczyt w Karkonoszach, czes. Kopřivník

Karkonosze

75

Koralowa Góra

1039

Karkonosze

Karkonosze

76

Kocioł (Kotel, CZ)

1435

Szczyt w pa¶mie Karkonoszy, czes. Kotel, dawniej Kokrhacz, niem. Kesselkoppe. Położony jest na Czeskim Grzbiecie Karkonoszy, na południowy zachód od Łabskiego Szczytu. Jest to najwyższa góra Karkonoszy w zachodniej czę¶ci Czeskiego Grzbietu. Powyżej obszarów le¶nych regla górnego szczyt poro¶nięty jest kosodrzewin±. Południowo-wschodnie strome zbocza wpadaj± do Kotłowych Jam (czes. Kotelní jámy), gdzie znajduje się duża liczba stanowisk chronionych gatunków ro¶lin, zbocze północne łagodnie opada, zmieniaj±c się w rozległ± wierzchowinę z podmokłymi ł±kami i torfowiskami. Na zachodzie łęk oddziela Kotel od Łysej Góry. Z wierzchołka Kotła rozpo¶ciera się panoramiczny widok na czeskie i polskie Karkonosze.

Karkonosze

77

Kowalówka

889

Szczyt w Grzbiecie Kamienickim Gór Izerskich, dawniej niem. Schmiedelsberg. Wznosi się w ¶rodkowej czę¶ci Grzbietu Kamienickiego, w bocznym ramieniu odchodz±cym od Kamienicy ku północnemu wschodowi. Na północy ł±czy się z Tłoczyn±, a na wschodzie ze ¦wierczkiem. Północno-zachodnim zboczem przechodzi żółty szlak turystyczny.

Góry Izerskie

78

Kozi Grzbiet

945

Szczyt w Grzbiecie Wysokim Gór Izerskich, dawniej niem. Ziegenkamm. Wznosi się w południowo-wschodniej czę¶ci Gór Izerskich, na południowy zachód od Przełęczy Szklarskiej, około 4,2 km na południowy zachód od Jakuszyc. Na szczycie wzniesienia występuje grupa granitowych bloków skalnych Kozie Skały. Zbocze południowe łagodnie opada, tworz±c poniżej szczytu na wysoko¶ci 880 m niewielkie siodło, a następnie przechodzi w północne zbocze Tkackiej Góry. Zbocze wschodnie do¶ć łagodnie opada w stronę doliny Mielnicy, a zachodnie stromo opada w kierunku doliny Izery.

Góry Izerskie

79

Kozia Szyja

748

Szczyt w Grzbiecie Kamienickim Gór Izerskich, dawniej niem. Ziegenhalsberg. Wznosi się w północno-wschodniej czę¶ci Gór Izerskich, we wschodniej czę¶ci Grzbietu Kamienieckiego Gór Izerskich, około 2,4 km na południowy wschód od miejscowo¶ci Chromiec. Na zachodzie ł±czy się z Kopaniem, na wschodzie z Ciemniakiem. Grzbiet Koziej Szyi posiada kilka wierzchołków, w okolicach zachodniego znajduje się dobry punkt widokowy.

Góry Izerskie

80

Kozie Górki

645

Szczyt w południowym grzbiecie Szubienicznej w Rudawach Janowickich

Rudawy Janowickie

81

Kravi hora (CZ)

1071

Szczyt w Karkonoszach w obrębie Lasockiego Grzbietu, niem. Kuhberg, pol. Krowia Góra. Położony jest w bocznym odgałęzieniu Lasockiego Grzbietu, odchodz±cym na zachód spod szczytu Łysociny. W siodle pomiędzy Łysocin± a Kraví hor± znajduje się centralna czę¶ć wsi Malá Úpa. Niewielki masyw Kraví hory jest ze wszystkich stron otoczony głęboko wciętymi dolinami potoków. Od północy jest to Rennerův potok, od zachodu i południa Malá Úpa, a od wschodu Kraví potok (niem. Plader Bach). Oba potoki s± lewymi dopływami Malé Úpy.

Karkonosze

82

Krogulec

1001

Szczyt w Grzbiecie Wysokim Gór Izerskich, dawniej niem. Theisensteine. Wznosi się w ¶rodkowo-wschodniej czę¶ci Gór Izerskich, w południowej czę¶ci bocznego ramienia Wysokiego Grzbietu Gór Izerskich, na południowy zachód od Rozdroża pod Cich± Równi±, około 2,7 km na północny zachód od Jakuszyc. Szczyt zwieńczony jest grup± skaln± o tej samej nazwie, na zachodnim zboczu poniżej szczytu znajduje się grupka skalna Pelikan. Zbocze północne łagodnie opada w kierunku Rozdroża pod Cich± Równi±, a południowe w kierunku Przełęczy Szklarskiej. Zbocze wschodnie jest prawie poziome, zachodnie zbocze minimalnie obniża się do skałek Pelikan, a od poziomu 970 m gwałtownie opada w kierunku doliny Izery.

Góry Izerskie

83

Krowia

613

Szczyt w Rudawach Janowickich, niem. Kuch Berg. Leży w ramieniu odchodz±cym od głównego grzbietu w kierunku wschodnim, na jego południowo-wschodnim zakończeniu. Na północy ł±czy się z masywem Jaworowej.

Rudawy Janowickie

84

Krowia Kopa

930

Góry Izerskie

Góry Izerskie

85

Krzyżna Góra

654

Szczyt Rudawach Janowickich, jeden z dwóch tzw. Cycków Bardotki w Górach Sokolich (drugi to Sokolik). Niemiecka nazwa Kreuzberg. Jako najwyższy szczyt Gór Sokolich, jest zaliczany do Diademu Polskich Gór.

Rudawy Janowickie

86

Kufel (Łyszczyk)

589

Wzniesienie w zachodniej czę¶ci Grzbietu Kamienickiego Gór Izerskich, dawniej niem. Seidelberg. Wyrasta z bocznego ramienia, odchodz±cego ku północy od Dłużca.

Góry Izerskie

87

Landeskrone (DE)

419

Stożkowa góra położona na Pogórzu Łużyckim, na południowy zachód od Görlitz w Niemczech. Jest to wygasły od 30 milionów lat wulkan, powstały w okresie paleogenu. Na szczycie znajduje się zameczek, wieża Bismarcka oraz nadajnik telewizyjny.

Pogórze Łużyckie

88

Lastek

638

Dwuwierzchołkowy szczyt, najwyższy w masywie Chro¶nickich Kop, w Południowym Grzbiecie Gór Kaczawskich. Niemiecka nazwa Hölleberge. Położony jest pomiędzy Ptasi± a Kazalnic±.

Góry Kaczawskie

89

Lesni hora (CZ)

1128

Karkonosze

Karkonosze

90

Leszczyniec

604

Mało wybitny szczyt w Południowym Grzbiecie Gór Kaczawskich, między Ziemskim Kopczykiem a Straconk±, niem. Galgenberg

Góry Kaczawskie

91

Le¶niak (G. Kacz.)

677

Szczyt w Północnym Grzbiecie Gór Kaczawskich

Góry Kaczawskie

92

Le¶nica

665

Szczyt w Południowym Grzbiecie Gór Kaczawskich, leż±cy pomiędzy Łys± Gór± a Grap±, niem. Stangeberg

Góry Kaczawskie

93

Lisia Góra (CZ)

1363

Szczyt w czeskiej czę¶ci pasma Karkonoszy, czes. Liąčí hora, niem. Fuchsberg. Położony jest około 3 km na południowy zachód od Pecu pod ¦nieżk± (czes. Pec pod Sněľku), w bocznym grzbiecie odchodz±cym od Czeskiego Grzbietu w masywie Luční hory.

Karkonosze

94

Lisiak (Lisia Góra)

465

Szczyt w Rudawach Janowickich, w obrębie Wzgórz Karpnickich, niem. Lange Berg. Na południu, poprzez bezimienn± przełęcz ł±czy się z Dłużyn±, a na północy góruje nad doln± czę¶ci± wsi Karpniki.

Rudawy Janowickie

95

Li¶ciasta

755

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Rudaw Janowickich, niem. Laubberg. Leży w krótkim ramieniu odchodz±cym na południe od Bukowej.

Rudawy Janowickie

96

Lubrza

666

Szczyt w Grzbiecie Wschodnim Gór Kaczawskich, leż±cy w jego zachodniej czę¶ci. Niemiecka nazwa Waldberg. Wraz z NiedĽwiedzimi Skałkami, Skib± i Lisiank± tworzy wyraĽnie wyodrębniony masyw. Na północny zachód od Lubrzy położony jest niewielki masyw Grodzik.

Góry Kaczawskie

97

Lwia Góra

718

Szczyt w pa¶mie Rudaw Janowickich, w Górach Strużnickich. Leży w ramieniu odchodz±cym od Dziczej Góry w kierunku północno-zachodnim, w stronę Gór Sokolich. Wznosi się pomiędzy ¦wini± Gór± a bezimienn± kulminacj±, na której znajduje się grupa skał Fajka.

Rudawy Janowickie

98

Łabski Szczyt

1471

Szczyt na Głównym Grzbiecie Karkonoszy (wierzchowinie), w zachodniej czę¶ci ¦l±skiego Grzbietu, pomiędzy Szrenic± na zachodzie a ¦nieżnymi Kotłami na wschodzie, czes. Violík lub Labský ątít, niem. Veilchenstein lub Veilchenspitze. Przez partie podszczytowe przebiega granica polsko-czeska, natomiast sam wierzchołek leży po jej polskiej stronie. W okolicy Łabskiego Kotła, na północnym stoku, znajduje się schronisko PTTK Pod Łabskim Szczytem.

Karkonosze

99

Ł±czna Góra (CZ)

1555

Szczyt w czeskiej czę¶ci pasma Karkonoszy, czes. Luční hora, niem. Hochwiesenberg. Drugi pod względem wysoko¶ci szczyt Karkonoszy i Czech, jest to najwyższy szczyt znajduj±cy się cał± swoj± powierzchni± w Czechach. Położony jest na południowy zachód od ¦nieżki, w ¶rodkowej czę¶ci wierzchowiny Karkonoszy, we wschodniej czę¶ci Czeskiego Grzbietu, około 5,5 km na północ od Peca pod Sněľkou. Ze szczytu góry roztacza się rozległa panorama na zachodni± i wschodni± czę¶ć Karkonoszy oraz czeskie Podgórze Karkonoskie. Wierzchołek jednak nie jest dostępny dla turystów, nie prowadzi na niego żaden szlak turystyczny. Znakowanym szlakiem doj¶ć można do Niebieskiej Przełęczy (czes. Modré sedlo).

Karkonosze

100

Łom

815

Góry Izerskie

Góry Izerskie

101

Łup

662

Rudawy Janowickie

Rudawy Janowickie

102

Łużec

1055

Szczyt w Górach Izerskich, położony w zachodniej czę¶ci Wysokiego Grzbietu, na wschód od Stogu Izerskiego, dawniej niem. Flinsberger Kamm

Góry Izerskie

103

Łysa

490

Jeden z sze¶ciu wierzchołków Gór Sokolich w Rudawach Janowickich, położony najdalej ku północy, nad Bobrem, który tworzy zakole wokół Łysej, niem. Kahlenberg

Rudawy Janowickie

104

Łysa Góra (CZ)

1344

Szczyt w zachodnich Karkonoszach, w Czeskim Grzbiecie, czes. Lysá hora, niem. Kahleberg. Leży pomiędzy wzniesieniami Pleąivec na zachodzie i Kotel na wschodzie. Na stokach znajduje się schronisko Dvoračky. U stóp góry leży o¶rodek narciarski w miejscowo¶ci Rokytnice nad Jizerou.

Karkonosze

105

Łysa Góra (G. Kacz.)

708

Wzniesienie nad Dziwiszowem i Płoszczyn± od południa oraz Chro¶nic± od północy, w zachodniej czę¶ci Południowego Grzbietu Gór Kaczawskich, między przełęcz± Widok (Kapella) a Chro¶nickimi Kopami, niem. Blücher-Höhe

Góry Kaczawskie

106

Łysocina

1188

Najwyższy szczyt Lasockiego Grzbietu w Karkonoszach, czes. Lysečina, niem. Kolbenberg. Leży na granicy polsko-czeskiej. Jest zaliczany do Diademu Polskich Gór.

Karkonosze

107

Mała Góra

728

Szczyt w zachodniej czę¶ci Gór Izerskich, niem. Kleinerberg. Wznosi się w bocznym grzbiecie odchodz±cym od Wysokiego Grzbietu Gór Izerskich w kierunku północnym, na zakończeniu ramienia Jindřichoveckecho hřbena, które odchodzi od Smreka, około 4 km na zachód od miejscowo¶ci ¦wieradów-Zdrój. Zbocza wschodnie i zachodnie schodz± stromo w kierunku dobrze wykształconych dolin rzecznych, które wyraĽnie wydzielaj± wzniesienie, od zachodu dolina potoku Granicznik (czes. Hraniční potok), a od wschodu dolina potoku Łużyca. Zbocze południowe łagodnie przechodzi w północne strome zbocza Smreka (1124 m), od którego oddzielone jest niewielkim wypłaszczeniem. Po północnej stronie wzniesienia prowadzi droga nr 361 do byłego przej¶cia granicznego z Czechami Czerniawa-Zdrój - Nové Město pod Smrkem. Od południa wzniesienie góruje nad Ulickiem, niewielk± czę¶ci± miasta ¦wieradów-Zdrój. Północnym podnóżem prowadzi zielony szlak turystyczny.

Góry Izerskie

108

Mały Szyszak

1440

Szczyt na głównej wierzchowinie Karkonoszy (¦l±skim Grzbiecie), czes. Malý ©iąák, niem. Kleine Sturmhaube

Karkonosze

109

Mały Wołek

774

Niezbyt wybitna kulminacja w Rudawach Janowickich, położona na północnym zboczu Wołka, niem. Kleine Ochsen Berg

Rudawy Janowickie

110

Marciniec

624

Niewielki masyw o kilku wierzchołkach w północnej czę¶ci Grzbietu Wschodniego w Górach Kaczawskich, niem. Marienstein, Martenstein

Góry Kaczawskie

111

Marciszówek

522

Rudawy Janowickie

Rudawy Janowickie

112

Martwy Wierch (CZ)

1059

Szczyt w Karkonoszach, 3 km na północ od Harrachova, czes. Mrtvý vrch, niem. Weifserberg

Karkonosze

113

Ma¶lak (Folwarczna)

723

Szczyt Gór Kaczawskich w Południowym Grzbiecie, oddzielony od masywu Skopca i Barańca Przełęcz± Komarnick±. Spotyka się nazwy Ma¶lak lub Folwarczna, dawniej niem. Butter-Berg (Butter to po niemiecku masło). Jest zaliczany do Diademu Polskich Gór. Na północny zachód od głównego wierzchołka znajduje się charakterystyczna skała o nazwie Psi Ko¶ciół (715 m), a na zachodnim krańcu kopuły szczytowej można wyróżnić Górę Okopow± (711 m). Na Ma¶lak najlepiej dotrzeć z Przełęczy Komarnickiej, przez któr± przechodz± żółty i niebieski szlak. Z przełęczy należy się kierować ¶cieżk± na zachód.

Góry Kaczawskie

114

Mechovinec (CZ)

1081

Karkonosze

Karkonosze

115

Medwiedin (CZ)

1235

Szczyt w czeskiej czę¶ci Karkonoszy, położony na północny zachód od miejscowo¶ci Szpindlerowy Młyn, czes. Medvédín, niem. Schüsselberg

Karkonosze

116

Mężykowa

543

Szczyt w Rudawach Janowickich, w obrębie Wzgórz Karpnickich, niem. Kittner Berg

Rudawy Janowickie

117

Miedziana Góra

542

Szczyt w północnej czę¶ci Rudaw Janowickich, niem. Chaussyhöhe

Rudawy Janowickie

118

Mnichy

694

Szczyt w Rudawach Janowickich, dawniej niem. Pfaffenstein. Wznosz± się w bocznym ramieniu, odchodz±cym od masywu Wielkiej Kopy ku północnemu wschodowi. Pocz±tkowo wyrasta z północno-wschodniego zbocza Wielkiej Kopy, aby następnie utworzyć wyraĽny grzbiet. Kończy się on nad Wie¶ciszowicami, ale ku północnemu wschodowi wysuwa kolejne odgałęzienie z Sowi± Górk±, Owcz± Gór± i zakończone Ostr± i Marciszówkiem nad Bobrem w Marciszowie. Na wschodnim zboczu Mnichów znajduje się skałka Popówka. Atrakcj± u zachodniego podnóża Mnichów s± Kolorowe Jeziorka - cztery stawy powstałe w miejscu wyrobisk dawnych niemieckich kopalni.

Rudawy Janowickie

119

Mravenecnik (CZ)

1005

Szczyt w czeskich Karkonoszach, czes. Mravenečník. Położony jest na południowym zakończeniu Lasockiego Grzbietu. Wierzchołek Mravenečníka jest rozrogiem, od którego odchodz± grzbiety w trzech kierunkach. Ku północy ci±gnie się Grzbiet Lasocki ze wzniesieniami Czepiel, Kopina, Łysocina. Ku wschodowi, a póĽniej południowemu wschodowi odchodzi ®acléřský hřbet. Ku południowi krótki grzbiecik poprzez płytk± przełęcz Rýchorský kříľ ł±czy się z grzbietem Rýchory, w miejscu gdzie rozpo¶ciera się górska osada Rýchory.

Karkonosze

120

Mrowiec

513

Szczyt w Rudawach Janowickich, w obrębie Wzgórz Karpnickich

Rudawy Janowickie

121

Mumlawski Wierch

1217

Szczyt w Karkonoszach w obrębie ¦l±skiego Grzbietu, czes. Mumlavská hora, niem. Mummelberg

Karkonosze

122

Wysoka (NiedĽwiednik)

817

Szczyt w zachodniej czę¶ci Grzbietu Kamienickiego Gór Izerskich, spotykane nazwy to Wysoka lub NiedĽwiednik, dawniej niem. Hoheberg. Wyrasta pomiędzy Sępi± Gór± na zachodzie a Dłużcem na wschodzie. Wraz z Dłużcem tworzy wydłużony, w±ski grzbiet o równoleżnikowym przebiegu. Na zachód od szczytu Dłużca odchodzi ku południowi boczne ramię z Jastrzębcem, a ku północy ramię z Blizborem i Kuflem oraz drugie z Barwn± Gór± i Stożkiem. Poniżej szczytu, południowym zboczem prowadzi niebieski szlak turystyczny.

Góry Izerskie

123

NiedĽwiedzie Skałki

657

Szczyt w Grzbiecie Wschodnim Gór Kaczawskich, leż±cy w jego ¶rodkowej czę¶ci, niem. Barstein

Góry Kaczawskie

124

Ogier (Łysa Góra)

666

Szczyt w Południowym Grzbiecie Gór Kaczawskich, położony między Grap± i Ma¶lakiem, niem. Altes Pferd

Góry Kaczawskie

125

Okole

725

Szczyt w Grzbiecie Północnym Gór Kaczawskich, najwyższy w okolicy, zaliczany do Diademu Polskich Gór. Wraz z Le¶niakiem tworzy rozległy masyw. Krótko po 1945 nosił nazwę Ogule, niem. Hogolie. Na szczycie znajduje się platforma widokowa. Pierwotnie wysoko¶ć Okola szacowano na 718 m, a po dokładniejszych pomiarach podniesiono j± do 725 m, co czyni ten szczyt najwyższym w Górach Kaczawskich.

Góry Kaczawskie

126

Ołowiana

658

Szczyt w ¶rodkowej czę¶ci Gór Ołowianych, pomiędzy Różank± a Turzcem w Grzbiecie Południowym Gór Kaczawskich, niem. Bleiberge

Góry Kaczawskie

127

Opaleniec

825

Szczyt w Górach Izerskich, w północnej czę¶ci Wysokiego Grzbietu, niem. Brandhöhe. Wznosi się w bocznym ramieniu, odchodz±cym od Stogu Izerskiego ku północy. W ramieniu tym znajduj± się Tarczowa i Zajęcznik. Od zachodu, od Czerniawskiej Kopy, oddziela j± głęboka dolina Czarnego Potoku, czasem oznaczanego na mapach jako Czerniawski Potok.

Góry Izerskie

128

Orlica (G. Orlickie)

1084

Najwyższy szczyt polskiej czę¶ci Gór Orlickich (zaliczany do Korony Gór Polski, Diademu Polskich Gór oraz Korony Sudetów Polskich) i jednocze¶nie cały polskich Sudetów ¦rodkowych, niem. Hohe Menze lub Hohe Mense, czes. Vrchmezí. Najwyższym szczytem Gór Orlickich jest położona na terenie Czech Wielka Desztna (1115 m). Orlica leży na granicy polsko-czeskiej, na Europejskim Dziale Wodnym, pomiędzy zlewiskami Morza Bałtyckiego i Morza Północnego. W 2012 roku na szczycie odsłonięto pomnik upamiętniaj±cy pobyt na wierzchołku Johna Quincy Adamsa - póĽniejszego prezydenta USA (w 1800 roku), cesarza Józefa II (w 1779 roku) oraz Fryderyka Chopina (w 1826 roku). Pod koniec 2020 roku około 50 m na północny wschód od szczytu Orlicy wybudowano drewnian± wieżę widokow± o wysoko¶ci 25,5 m (platforma na wysoko¶ci 17,7 m). Na wschodnich zboczach Orlicy zbudowano drogę 389, tzw. Autostradę Sudeck±, któr± prowadzi czerwony Główny Szlak Sudecki. Stamt±d można przej¶ć w kierunku Orlicy zielonym szlakiem, a potem dotrzeć na szczyt wydeptanymi ¶cieżkami. Ze strony czeskiej można dotrzeć na Orlicę czerwonym szlakiem, który przechodzi przez Ostruznik (982 m) na północnym zachodzie oraz Polomsky kopec (1051 m) na południowym zachodzie.

129

Ostra

653

Szczyt w Rudawach Janowickich, dawniej niem. Spitzstein. Leży w bocznym ramieniu, odchodz±cym od masywu Skalnika ku wschodowi, na zakończeniu tego grzbietu, za Szubieniczn± i Jagod±.

Rudawy Janowickie

130

Ostra (Spitz Berg)

486

Szczyt w Rudawach Janowickich, dawniej niem. Spitz Berg. Wnosi się w bocznym ramieniu, odchodz±cym od masywu Wielkiej Kopy ku północnemu wschodowi, a dokładniej od Mnichów. Ostra leży na zakończeniu tego ramienia, na północno-wschodnim krańcu Rudaw Janowickich, w widłach Bobru i Sierniawy. W ramieniu tym, na południowy zachód od Ostrej leż± Sowia Górka i Owcza Góra.

Rudawy Janowickie

131

Ostroga

1090

Szczyt w Karkonoszach, mało wybitne wzniesienie w zachodniej czę¶ci ¦l±skiego Grzbietu, poniżej ¦nieżnych Kotłów

Karkonosze

132

Owcza Góra

586

Szczyt w Rudawach Janowickich, niem. Schaf Berg

Rudawy Janowickie

133

Pańska Wysoczka

658

Szczyt w centralnej czę¶ci Północnego Grzbietu Gór Kaczawskich, we wschodniej czę¶ci masywu Okola, między Okolem a ¦wierkami, niem. Güntherhöhe

Góry Kaczawskie

134

Penkavci vrch (CZ)

1105

Szczyt w Karkonoszach w północnej czę¶ci grzbietu Ruľohorská hornatina, czes. Pěnkavčí vrch, niem. Pinkenberg. Położony jest w bocznym odgałęzieniu biegn±cym od szczytu ¦nieżki łukiem, najpierw w kierunku południowym, póĽniej południowo-wschodnim i wschodnim, wreszcie kawałek w kierunku północno-wschodnim, na jego zakończeniu. Oddziela ono dolinę Jeleniego Potoku (Lví důl i Jelení důl) na wschodzie i północnym wschodzie od doliny Úpy na zachodzie i południu.

Karkonosze

135

Pevnost (CZ)

1012

Szczyt w Karkonoszach, 3 km na północ od miejscowo¶ci Szpindlerowy Młyn, niem. Festungshübel

Karkonosze

136

Piaskowa (Rud. Jan.)

586

Najwyższy szczyt Hutniczego Grzbietu w Rudawach Janowickich, niem. Sand Berg

Rudawy Janowickie

137

Piaszczysta

785

Szczyt w ¶rodkowej czę¶ci Grzbietu Kamienickiego Gór Izerskich, niem. Hochstein, Leopoldsbaude. Wznosi pomiędzy Kamienic± na północnym zachodzie a Jastrzębcem na północnym wschodzie. Na południe od szczytu przechodzi niebieski szlak turystyczny.

Góry Izerskie

138

Pielgrzymy

1204

Forma skał granitowych w Karkonoszach o wysoko¶ci dochodz±cej do 25 m, niem. Dreisteine. Pielgrzymy położone s± we wschodniej czę¶ci ¦l±skiego Grzbietu, na jego północno-wschodnim zboczu, na południe od Borowic.

Karkonosze

139

Plesivec (CZ)

1210

Karkonosze

Karkonosze

140

Płonica

507

Szczyt w Rudawach Janowickich, w obrębie Wzgórz Karpnickich, niem. Martins Stein

Rudawy Janowickie

141

Podmokła

1001

Szczyt w Górach Izerskich, położony w zachodniej czę¶ci Wysokiego Grzbietu, dawniej niem. Tiefengrundkamm

Góry Izerskie

142

Pokrzywna

638

Rudawy Janowickie

Rudawy Janowickie

143

Poledni Kameny (CZ)

1007

Góry Izerskie

Góry Izerskie

144

Poręba (Pastewnik)

671

Najwyższy szczyt Grzbietu Wschodniego Gór Kaczawskich, zaliczany do Diademu Polskich Gór, niem. Gross Hau lub Grosshau. Wznosi się ponad wsi± Pastewnik. Na górze znajduje się radar meteorologiczny systemu POLRAD. We wschodnim grzbiecie znajduje się słabo zaznaczony wierzchołek Kamiennej (570 m).

Góry Kaczawskie

145

Pradziad (CZ)

1491

Pradziad (czes. Praděd, niem. Altvater) - najwyższy szczyt w pa¶mie Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník) oraz w całych Sudetach Wschodnich. Na górze znajduje się wieża retransmisyjna RTV o wysoko¶ci 146,5 m. Pocz±tkowo miała 162 m, ale po wymianie anteny nadajnika w 1993 roku jej wysoko¶ć jest niższa. Zbudowano w niej przeszklony taras widokowy, na który można wjechać szybkobieżn± wind±.

146

Pramenac (CZ)

909

Szczyt położony na obszarze czeskich Rudaw, czes. Pramenáč

Rudawy

147

Predni Zaly (CZ)

1036

Szczyt w czeskiej czę¶ci Karkonoszy, czes. Přední ®alý, niem. Vorderer Heidelberg

Karkonosze

148

Preisleruv Kopec (CZ)

1035

Karkonosze

Karkonosze

149

Przednia Kopa

1114

Szczyt w najwyższej, centralnej czę¶ci Wysokiego Grzbietu Gór Izerskich, dawniej niem. Cornelsberg. Wznosi się w masywie Zielonej Kopy, około 2,3 km na południowy zachód od Rozdroża Izerskiego. Zbocze północne stromo opada w kierunku Doliny Kwisy, a zachodnie w kierunku Mokrej Przełęczy. Zbocza południowe i wschodnie s± prawie poziome. Na południe od Przedniej Kopy wznosi się najwyższy szczyt w Górach Izerskich - Wysoka Kopa. Przez wzniesienie przechodzi granica wododziału zlewisk morza Bałtyckiego i Północnego. Przez masyw prowadzi czerwony szlak turystyczny.

Góry Izerskie

150

Przedział

1068

Wybitny szczyt w Karkonoszach, w obrębie ¦l±skiego Grzbietu, niem. Scheitberg

Karkonosze

151

Ptacinec (CZ)

950

Karkonosze

Karkonosze

152

Ptasia

626

Szczyt stanowi±cy północno-zachodni± kulminację Chro¶nickich Kop w Południowym Grzbiecie Gór Kaczawskich, w Sudetach Zachodnich, pomiędzy Czernick± Gór± a Lastkiem. Inna nazwa to Ptasiak, niem. Vogelkippe.

Góry Kaczawskie

153

Ptasiak

1046

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie ¦l±skiego Grzbietu, niem. Vogelsberg

Karkonosze

154

Radlica

403

Szczyt w Rudawach Janowickich, w pa¶mie Wzgórz Karpnickich

Rudawy Janowickie

155

Radunia

573

Drugi wyodrębniony szczyt w Masywie ¦lęży, po wojnie zwany Sępi± Gór±, niem. Geiersberg

156

Ralsko (CZ)

696

Kopulasty szczyt ¦redniogórza Czeskiego z ruinami zamku na szczycie

¦redniogórze Czeskie

157

Rogacz

617

Szczyt w północnej czę¶ci Grzbietu Wschodniego w Górach Kaczawskich, niem. Reh-Berg. Leży między Marcińcem a Dłużkiem, w grzbiecie ci±gn±cym się na zachód od Bukowinki poprzez Marciniec, Rogacz, Dłużek, Chmielarz, Polankę, Trzciniec, Zadorę i Lipn± nad Wojcieszowem.

Góry Kaczawskie

158

Różanka

628

Wzniesienie w Górach Ołowianych, w pobliżu Janowic Wielkich, zaliczane do Gór Kaczawskich, niem. Rosenbaude

Góry Kaczawskie

159

Rudnik

853

Szczyt w południowo-zachodniej czę¶ci Rudaw Janowickich, w południowej czę¶ci grzbietu głównego, na południowy zachód od wzniesienia Bobrzak, około 3,6 km na południowy wschód od centrum Kowar

Rudawy Janowickie

160

Rudy Grzbiet

945

Szczyt w Górach Izerskich, w Wysokim Grzbiecie, niem. Rotenflosskamm

Góry Izerskie

161

Ruzova hora (CZ)

1391

Szczyt w Karkonoszach, w północnej czę¶ci grzbietu Růľohorská hornatina, czes. Růľová hora, niem. Rosenberg. Położona jest w bocznym odgałęzieniu biegn±cym ze szczytu ¦nieżki w kierunku południowym. Oddziela ono dolinę Jeleniego Potoku (Lví důl i Jelení důl) na wschodzie od doliny Úpy na zachodzie. Na północy Růľová hora ł±czy się ze ¦nieżk±, a na południowym wschodzie z Pěnkavčím vrchem. Od południa otacza j± Růľový důl.

Karkonosze

162

Serin (CZ)

1027

Karkonosze

Karkonosze

163

Sępia Góra

829

Szczyt w Górach Izerskich, leż±cy ponad ¦wieradowem-Zdrój, dawniej niem. niem. Grosser Geierstein. Jest to ostatni na zachodzie szczyt Grzbietu Kamienickiego. Na górze znajduje się Biały Kamień - grupa granito-gnejsowych skałek z duż± zawarto¶ci± kwarcu. Ze skał roztacza się widok na Góry Izerskie i Pogórze Izerskie.

Góry Izerskie

164

Sielna Kopa

888

Góry Izerskie

Góry Izerskie

165

Sine Skałki

1122

Szczyt w Grzbiecie Wysokim Gór Izerskich, czes. Modré kameny, niem. Blaue Steine. Wznosi się w masywie Zielonej Kopy, około 2,4 km na południowy zachód od Rozdroża Izerskiego. Przez masyw szczyt prowadzi czerwony szlak turystyczny.

Góry Izerskie

166

Skalnik

945

Najwyższy szczyt Rudaw Janowickich, zaliczany do Korony Gór Polski, Diademu Polskich Gór, Korony Sudetów Polskich oraz Korony Sudetów. Posiada dwa wierzchołki. Na niższym, południowo-zachodnim, znajduje się szereg okazałych skałek o fantazyjnych kształtach, z których szczytowa Ostra Mała (935 m, niem. Freie Koppe) udostępniona jest wykutymi w skale stopniami i zwieńczona platform± widokow±. Na zboczach góry znajduj± się rumowiska skalne - gołoborza. Przez Skalnik przechodzi niebieski szlak turystyczny, a węzeł szlaków znajduje się około pół kilometra na południowy zachód od szczytu, w okolicach Ostrej Małej. Prowadzi tam czerwony Główny Szlak Sudecki, zielony szlak z Kowar na zachodzie do Rędzin na wschodzie, a także żółty szlak z Gruszkowa na północy do Przełęczy Kowarskiej (727 m) na południu (ł±cz± się tam drogi 367 i 369).

Rudawy Janowickie

167

Skalny Stół

1282

Najwyższy szczyt Kowarskiego Grzbietu w Karkonoszach, zaliczany do Diademu Polskich Gór, czes. Tabule, Klepý, niem. Tafelstein. Leży na zachodnim krańcu Kowarskiego Grzbietu, na granicy polsko-czeskiej. Na południe opada stromo ku Przełęczy Sowiej. Na wschodzie płytka przełęcz Siodło oddziela go od Czoła. Ku północnemu zachodowi odchodzi boczny grzbiet z Krucz± Kop± nad Karpaczem oraz Buław± nad Sowi± Dolin±.

Karkonosze

168

Skiba (G. Kacz.)

601

Szczyt w Grzbiecie Wschodnim Gór Kaczawskich, leż±cy w jego ¶rodkowej czę¶ci. Tworzy wraz z Lubrz±, NiedĽwiedzimi Skałkami i Lisiank± wyraĽnie wyodrębniony i nieco rozczłonkowany masyw. Skiba znajduje się w jego wschodniej czę¶ci, nad Nowymi Rochowicami. Na południe od Skiby wyrasta Lisianka.

Góry Kaczawskie

169

Skopiec

724

Szczyt zaliczany do Korony Gór Polski jako najwyższy w Górach Kaczawskich, jednak według innych pomiarów ma wysoko¶ć 719 m i wyższe od niego w tym pa¶mie s± pobliski Baraniec (723 m), Folwarczna (inaczej Ma¶lak, 720 m) oraz Okole, którego pierwotn± wysoko¶ć 718 m podniesiono po dokładnych pomiarach do 725 m. Szczyt zalicza się również do Diademu Polskich Gór, Korony Sudetów Polskich i Korony Sudetów. Wycieczkę na Skopiec najlepiej rozpocz±ć ze wsi Komarno, sk±d można się kierować żółtym szlakiem na północ na Przełęcz Komarnick± (662 m). Na przełęczy znajduje się wykonana z pnia uschłej czere¶ni rzeĽba Into the Blue, stworzona przez Magdalenę Osak w 2013 roku. RzeĽba jest obwieszona butami. Z Przełęczy Komarnickiej można i¶ć niebieskim szlakiem na wschód, a na przełęczy między pod Barańcem skręcić w ¶cieżkę lewo, w stronę znajduj±cego się w lesie szczytu Skopca. Na północ od szczytu przechodzi kontynuacja żółtego szlaku, prowadz±cego potem na wschód w stronę Wojcieszowa, a w drug± stronę można nim wrócić na Przełęcz Komarnick±. Inna opcja to powrót do niebieskiego szlaku i pod±żanie nim na południe w stronę Komarna.

Góry Kaczawskie

170

Słonecznik

1423

Formacja skalna w pa¶mie Karkonoszy, na zachód od Kotła Wielkiego Stawu, na północnym zboczu Smogorni, niem. Mittagstein

Karkonosze

171

Smedawska hora (CZ)

1084

Szczyt w czeskiej czę¶ci Gór Izerskich, czes. Smědavská hora, niem. Wittigberg

Góry Izerskie

172

Smogornia

1489

Szczyt na głównej grani Karkonoszy (¦l±ski Grzbiet), czes. Stříbrný hřbet, niem. Mittagsberg. Położony jest we wschodniej czę¶ci ¦l±skiego Grzbietu. Na zachodzie ł±czy się z Tępym Szczytem, na wschodzie z Równi± pod ¦nieżk±.

Karkonosze

173

Smrek (G. Izer., CZ)

1124

Szczyt na zachodnim krańcu Wysokiego Grzbietu Gór Izerskich, czes. Smrk, niem. Tafelfichte. Ma dwa wierzchołki, oddzielone ledwo zauważaln± przeł±czk±. Jest najwyższym szczytem czeskiej czę¶ci Gór Izerskich. Na górze stoi 20-metrowa, zbudowana w latach 2001-2003 (w miejsce starej z 1892 roku) wieża widokowa, z której przy dobrej widoczno¶ci roztacza się rozległa panorama na Góry Łużyckie i czesk± czę¶ć Gór Izerskich (na południu i zachodzie), Pogórze Izerskie (na północy), polsk± czę¶ć Gór Izerskich i Karkonosze (na wschodzie). Przez szczyt przechodzi niebieski i zielony szlak turystyczny.

Góry Izerskie

174

Snezne Vezicky (CZ)

1070

Skalna formacja w czeskiej czę¶ci Gór Izerskich, czes. Sněľné věľičky, niem. Haindorfer Schwarzer Berg

Góry Izerskie

175

Sokolik

642

Drugi co do wysoko¶ci szczyt w Sokolich Górach, w Rudawach Janowickich, niem. Forst Berg lub Forstberg. Jeden z tzw. Cycków Bardotki, drugi to Krzyżna Góra, od której oddziela go Przeł±czka.

Rudawy Janowickie

176

Sokolnik

1384

Szczyt w Karkonoszach w zachodniej czę¶ci ¦l±skiego Grzbietu, czes. Sokolník niem. Tefelsteinpaltte, Falkensteine. Położony jest w północno-zachodniej czę¶ci ¦l±skiego Grzbietu pomiędzy Szrenic± na zachodzie a Łabskim Szczytem na wschodzie. Od północy pomiędzy Szrenicę, Sokolnik i Łabski Szczyt wcięte jest rozległe, podmokłe obniżenie - Szrenicki Kocioł. Od południa rozci±ga się Labská louka - szerokie spłaszczenie ł±cz±ce ¦l±ski Grzbiet z Czeskim Grzbietem, na którym znajduj± się Ľródła Łaby.

Karkonosze

177

Sołtysie Skały

695

Szczyt w centralnej czę¶ci Północnego Grzbietu Gór Kaczawskich, w masywie Okola, między Le¶niakiem a Okolem, niem. Scholzenstein

Góry Kaczawskie

178

Sowia Górka

558

Szczyt w Rudawach Janowickich, niem. Eulen Hügel. Leży w bocznym ramieniu, odchodz±cym od masywu Wielkiej Kopy ku północnemu wschodowi, a dokładniej od Mnichów, pomiędzy dolinami Mienicy i Sierniawy. W ramieniu tym, na północ od Sowiej Górki znajduj± się Owcza Góra, Ostra i Marciszówek nad Bobrem w Marciszowie.

Rudawy Janowickie

179

Stoh (CZ)

1315

Karkonosze

Karkonosze

180

Stóg Izerski

1105

Jeden z najwyższych szczytów Gór Izerskich, położony na zachodnim krańcu Wysokiego Grzbietu, w pobliżu granicy polsko-czeskiej. Często używa się skróconej nazwy Stóg, czes. Stoh, dawniej niem. Heufuder. Do 2000 roku na Stogu stała drewniana wieża widokowa, jednak została rozebrana, natomiast tuż obok postawiono maszt telekomunikacyjny. Na północnym zboczu Stogu działa O¶rodek Ski and Sun ¦wieradów-Zdrój z kolej± gondol± Stóg Izerski. Na południowych zboczach bierze pocz±tek jedna z największych czeskich rzek - Izera (czes. Jizera, niem. Iser). Przez szczyt przechodz± szlaki turystyczne: żółty, zielony i czerwony.

Góry Izerskie

181

Straconka (G. Kacz.)

611

Szczyt w Południowym Grzbiecie Gór Kaczawskich, między Leszczyniec a Dudziarzem, niem. Galgenberg

Góry Kaczawskie

182

Stribrne navrsi (CZ)

1433

Szczyt w czeskiej czę¶ci Karkonoszy, tuż przy granicy z Polsk±, czes. Stříbrné návrąí

Karkonosze

183

Stróżnik

808

Szczyt w Rudawach Janowickich, niem. Wache Berg. Leży w bocznym ramieniu, ł±cz±cym masyw Wielkiej Kopy z Dzicz± Gór± w głównym grzbiecie Rudaw Janowickich. Na północnym zachodzie opada do Przełęczy Rędzińskiej, a od południowego wschodu ł±czy się z masywem Wielkiej Kopy.

Rudawy Janowickie

184

Struhadlo (CZ)

1002

Szczyt w czeskiej czę¶ci Karkonoszy, niem. Kläuselberg

Karkonosze

185

Studena (CZ)

989

Szczyt w zachodnich Karkonoszach, na terenie Czech, ok. 3 km na południowy wschód od Harrachova, czes. Studená, dawniej niem. Kaltenberg. Położona jest w bocznym grzbiecie, odchodz±cym od wierzchołka góry Lysá hora (1344 m) ku zachodowi. Na północnym zachodzie ł±czy się poprzez wzniesienie Janova skála (1002 m) z Čertov± hor± (1021 m) nad Harrachovem, a na wschodzie z gór± Čertova pláň (974 m).

Karkonosze

186

Studzienna Góra (CZ)

1554

Szczyt w czeskiej czę¶ci Karkonoszy, na południowy zachód od ¦nieżki, w ¶rodkowej czę¶ci wierzchowiny Karkonoszy we wschodniej czę¶ci Czeskiego Grzbietu, czes. Studniční hora lub Studničná hora, niem. Brunnenberg, Brandkoppe lub Steinboden. Jest to trzecie pod względem wysoko¶ci w Karkonoszach, położone nad ¶cian± polodowcowych kotłów.

Karkonosze

187

Sucha Góra

1101

Szczyt w Karkonoszach, niem. Dürre Berg, Dürrerberg. Położony jest w ¶rodkowej czę¶ci ¦l±skiego Grzbietu, w bocznym ramieniu odchodz±cym ku północy od Małego Szyszaka i zakończonego Płonikiem nad Przesiek±. Od wschodu ramię to ogranicza głęboko wcięta dolina Podgórnej, a od zachodu dolina jej dopływu Czerwienia.

Karkonosze

188

Suchacz

918

Góry Izerskie

Góry Izerskie

189

Suszyca

1062

Szczyt w Karkonoszach, niem. Dürre Hübel. Położony jest w północno-wschodniej czę¶ci ¦l±skiego Grzbietu, w bocznym ramieniu, odchodz±cym od Smogorni ku północnemu wschodowi. Poniżej leży Rówienka, a dalej Czarna Góra, która przez Przełęcz pod Czołem ł±czy się z Czołem. Na północ od Suszycy leż± Borowice a na wschód Karpacz.

Karkonosze

190

Svetla (CZ)

1244

Szczyt w czeskiej czę¶ci Karkonoszy, znajduj±ce się w bocznym ramieniu Czarnej Góry, odchodz±cym od głównego wierzchołka ku północy, a póĽniej skręcaj±cym na wschód, czes. Světlá

Karkonosze

191

Szarak

605

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Rudaw Janowickich. Leży w ramieniu odchodz±cym od głównego grzbietu w kierunku wschodnim, na jego wschodnim krańcu. Od zachodu znajduje się Jaworowa.

Rudawy Janowickie

192

Szerzawa (G. Izer.)

975

Szczyt w Górach Izerskich, w Wysokim Grzbiecie, niem. Weissflossberg. Wznosi się w połowie Wysokiego Grzbietu, około 3 km na południowy wschód od ¦wieradowa-Zdroju, pomiędzy Podmokł± na zachodzie a Rudym Grzbietem i Mokr± Przełęcz± na wschodzie. Zbocza południowe, zachodnie i wschodnie s± łagodne, natomiast zbocze północne stromo opada w kierunku doliny Kwisy. Przez wzniesienie przechodzi granica wododziału zlewisk morza Bałtyckiego i Północnego. Przez szczyt prowadzi czerwony szlak turystyczny.

Góry Izerskie

193

Szrenica

1362

Szczyt położony w zachodniej czę¶ci Karkonoszy, w pobliżu granicy z Czechami, na południe od Szklarskiej Poręby, dawniej niem. Reifträger. Pod szczyt można wjechać wyci±giem krzesełkowym, znajduje się tam schronisko.

Karkonosze

194

Szubieniczna (RJ)

704

Dwuwierzchołkowy szczyt (niższy ma 700 m) w Rudawach Janowickich, niem. Galgenberg. Szubieniczna leży w bocznym ramieniu, odchodz±cym od masywu Wielkiej Kopy ku południowi.

Rudawy Janowickie

195

Szubieniczna (Czarnów)

756

Szczyt w Rudawach Janowickich, niem. Galgenberg. Leży w bocznym ramieniu, odchodz±cym od masywu Skalnika ku wschodowi.

Rudawy Janowickie

196

¦l±skie Kamienie

1413

Szczyt w Karkonoszach, czes. Dívči kameny, niem. Mädelsteine lub Mädelkamm. Znajduj± się mniej więcej w połowie drogi między Petrov± boud± a Czarn± Przełęcz±. Wraz z leż±cymi na zachód Czeskimi Kamieniami tworz± rozległ± kulminację ¦l±skiego Grzbietu. Tę sam± nazwę nosi znajduj±ca się na szczycie grupa skał o ciekawych kształtach.

Karkonosze

197

¦lęża

718

Najwyższy szczyt Masywu ¦lęży (zaliczany do Korony Gór Polski, Diademu Polskich Gór, Korony Sudetów Polskich oraz Korony Sudetów) i całego Przedgórza Sudeckiego, imponuj±cy znaczn± wysoko¶ci± względn± (ponad 500 m). Góra stanowiła o¶rodek pogańskiego kultu solarnego i z języka łacińskiego zwana była wtedy Silensi. Niemcy nazywali j± Zobtenberg (Góra Sobótka). Na szczycie tej wyróżniaj±cej się góry stoi wieża RTV o wysoko¶ci 136 metrów, a także kilka zabytków: ko¶ciół Nawiedzenia Naj¶więtszej Maryi Panny odbudowany po pożarze w latach 1851-1852, razem z wież± widokow± z XX wieku, ruiny zamku ¶redniowiecznego, ogrodzenie z murem oporowym oraz Dom Turysty PTTK im. Romana Zmorskiego, wybudowany w 1908 roku. Kawałek na południe od wierzchołka ¦lęży stoi wysoka na 12 metrów wieża widokowa, wybudowana na pocz±tku XX wieku. Ze względu na zły stan techniczny wieża została wył±czona z ruchu turystycznego w 2014 roku i oddana po remoncie 2 lata póĽniej. Nie zmienił się jednak charakter wieży, która nie jest zbyt wygodna dla turystów. Trzeba być ostrożnym przy podej¶ciu i zej¶ciu po stromej drabinie i uważać na głowę. ¦lęża jest bardzo popularna turystycznie i prowadzi na ni± wiele szlaków, a najczęstszym miejscem startu jest miasto Sobótka w północnej czę¶ci masywu. Po prawej stronie szlaku z Sobótki na ¦lężę można obejrzeć pogańsk± rzeĽbę Panna z ryb± - celtycki pos±g kultowy powstały w okresie lateńskim (około 400-200 roku p.n.e.) oraz pos±g NiedĽwiedzia z tego samego okresu.

198

¦mielec

1424

Szczyt na głównej grani Karkonoszy - ¦l±skim Grzbiecie, czes. Velky ©iąak, niem. Grosse Sturmhaube. Dawna nazwa tego szczytu to Wielki Szyszak, natomiast położony w s±siedztwie obecny Wielki Szyszak nosił nazwę Wielkie Koło.

Karkonosze

199

¦nieżka

1603

Najwyższy szczyt Karkonoszy oraz Sudetów, jak również Czech (należ±cy do Korony Europy), czes. Sněľka, niem. Schneekoppe. Zaliczany do Korony Gór Polski, Diademu Polskich Gór, Korony Sudetów Polskich, Korony Sudetów oraz Korony Polski (jako najwyższy w województwie dolno¶l±skim). Jest to najwybitniejszy szczyt Polski i Czech (wybitno¶ć 1203 m). Na górze znajduje się obserwatorium o charakterystycznym kształcie, kaplica ¶w. Wawrzyńca oraz nowy budynek czeskiej poczty. Z polskiej strony ¦nieżkę można zdobyć na wiele sposobów. Od strony zachodniej można doj¶ć kilkoma szlakami do schroniska ¦l±ski Dom (1400 m). Obok schroniska przechodzi między innymi czerwony Główny Szlak Sudecki, który omija szczyt ¦nieżki. Drogę czarnym szlakiem z Białego Jaru w Karpaczu można sobie skrócić kolejk±, która wjeżdża na Kopę (1377 m). Spod ¦l±skiego Domu na szczyt ¦nieżki prowadzi do¶ć stromy czerwony szlak. Przechodzi on przez szczyt na stronę czesk±, gdzie ł±czy się z niebieskim szlakiem, tzw. Drog± Jubileuszow±, któr± można doj¶ć do ¦l±skiego Domu. Od strony wschodniej na ¦nieżkę prowadzi niebieski szlak graniczny z Przełęczy Okraj (1046 m) przez Przełęcz Sowi± (1164 m). Od strony czeskiej można wjechać pod sam szczyt ¦nieżki kolejk± z kurortu Pec pod Sněľkou. Czerwony Główny Szlak Sudecki został poprowadzony obok ¦l±skiego Domu, ale nie przechodzi przez szczyt ¦nieżki.

Karkonosze

200

¦nieżne Kotły

1490

Kotły polodowcowe w Karkonoszach, niem. Schneegruben, czes. Sněľné jámy. Na grani stoi zbudowane w 1897 Schronisko Nad ¦nieżnymi Kotłami, obecnie radiowo-telewizyjny o¶rodek nadawczy z wież± o wysoko¶ci 24 m.

Karkonosze

201

¦nieżnik

1425

Najwyższy szczyt Masywu ¦nieżnika, zwany też ¦nieżnikiem Kłodzkim, dawniej Kładsk± ¦nieżk±, czes. Králický Sněľník, niem. Glatzer Schneeberg, Spieglitzer Schneeberg, Grulicher Schneeberg. Zaliczany do Korony Gór Polski, Diademu Polskich Gór, Korony Sudetów Polskich oraz Korony Sudetów. Na zachodnim zboczu znajduje się schronisko PTTK na ¦nieżniku. Na szczycie w 2021 roku zbudowano wieżę widokow±, w miejscu starej, kamiennej wieży, która stała tam w latach 1899-1973. Ze szczytu ¦nieżnika dokonano najdalszych obserwacji gór z terytorium Polski. Przy dobrych warunkach widać st±d oddalony o przeszło 281 km Schneeberg (2076 m) w Alpach Styryjsko-Dolnoaustriackich. Od strony polskiej na szczyt ¦nieżnika najlepiej dostać się zielonym szlakiem, prowadz±cym od schroniska. Ł±czy się on na grani z czerwonym szlakiem granicznym. Od strony czeskiej na szczyt dochodz± żółty i czerwony szlak, przy których stoi kamienna figurka słonia. Od szczytu na północ odchodzi w±ska ¶cieżka, która niżej przecina drogę z niebieskim szlakiem, po czym dociera do skalistego szczytu Stroma (1167 m). Czerwony Główny Szlak Sudecki został poprowadzony obok schroniska, ale nie przechodzi przez szczyt ¦nieżnika.

202

¦rednica

622

Szczyt w południowo-zachodniej czę¶ci Rudaw Janowickich, na Wzgórzach Karpnickich, na północny wschód od centrum miejscowo¶ci Kowary

Rudawy Janowickie

203

¦wieradowiec

1002

szczyt w Górach Izerskich, położony w zachodniej czę¶ci Wysokiego Grzbietu, na wschodnim zakończeniu Łużca, niem. Victoriahöhe. Wznosi się na wschodnim zakończeniu Łużca.

Góry Izerskie

204

¦winia Góra

751

Szczyt w Rudawach Janowickich, w Górach Strużnickich, niem. Saukamm

Rudawy Janowickie

205

Tanvaldsky Szp. (CZ)

810

Szczyt w czeskiej czę¶ci Gór Izerskich, czes. Tanvaldský ©pičák, niem. Tannwalder Spitzberg. Na północnym zboczu znajduje się największy w Górach Izerskich O¶rodek narciarski.

Góry Izerskie

206

Tępy Szczyt

1388

Szczyt na głównej grani Karkonoszy, niem. Kleines Rad, Mittelberg lub Stuurmhaubenköppel. Położony jest we wschodniej czę¶ci ¦l±skiego Grzbietu, pomiędzy Małym Szyszakiem a Smogorni±. Znajduje się nad miejscowo¶ci± Przesieka. Na południe od szczytu przechodzi granica państwowa między Polsk± a Czechami. Na południe od Tępego Szczytu znajduje się Čertův důl, a poniżej schronisko U Bílého Labe.

Karkonosze

207

Tkacka Góra (G. Izer.)

897

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Gór Izerskich, w Grzbiecie Wysokim, na południowy zachód od Przełęczy Szklarskiej, około 4,7 km na południowy zachód od Jakuszyc, dawniej niem. Stendel, Steibenberg. Jest to najbardziej na południe wysunięte wzniesienie w bocznym ramieniu Wysokiego Grzbietu Gór Izerskich, wchodz±ce w skład masywu Koziego Grzbietu.

Góry Izerskie

208

Trójgarb (G. Wałb.)

778

Szczyt w Górach Wałbrzyskich, krótko po 1945 roku nosił nazwę Potrójna, dawniej niem. Sattelwald. Posiada trzy wierzchołki o wysoko¶ci 778, 757 i 738 m. Przez masyw Trójgarbu zostanie poprowadzona droga S3 - najdłuższy w Polsce tunel będzie miał długo¶ć 2273 m. Przez najwyższy wierzchołek przechodz± 3 szlaki turystyczne: zielony, żółty i niebieski, pod koniec 2018 roku zbudowano tu wieżę widokow±. Trójgarb jest zaliczany do Diademu Polskich Gór, jako najwyższy w Masywie Trójgarbu i Kr±glaka.

209

Trzy Korony

525

Jeden ze szczytów Gór Sokolich w Rudawach Janowickich, niem. Silberstein. Położony jest najdalej ku południowemu wschodowi, pomiędzy Krzyżn± Gór± a Przełęcz± Karpnick±.

Rudawy Janowickie

210

Turek

1003

Szczyt w Karkonoszach, niem. Türkenhübel. Położony jest w północno-wschodniej czę¶ci ¦l±skiego Grzbietu, pomiędzy dolinami Pl±sawy na północy i Łomnicy na południu.

Karkonosze

211

Turzec

684

Szczyt w Górach Ołowianych w pa¶mie Gór Kaczawskich, niem. Schubertberg

Góry Kaczawskie

212

Vlci hreben (CZ)

1140

Grzbiet w czeskiej czę¶ci Karkonoszy, czes. Vlčí hřeben, pol. Wilczy Grzebień, niem. Wolfskamm

Karkonosze

213

Vlassky vrch (CZ)

1038

Szczyt w czeskiej czę¶ci Karkonoszy, czes. Vlaąský vrch

Karkonosze

214

Widok

616

Dwuwierzchołkowy szczyt (616 i 612 m, niem. Freuden-Berg) znajduj±cy się w Grzbiecie Południowym Gór Kaczawskich, nieznacznie góruj±cy nad Przełęcz± Widok, w bocznym grzbiecie ci±gn±cym się od Łysej Góry przez Widok i Krzyżow± po Radostkę.

Góry Kaczawskie

215

Wielka Kopa

870

Szczyt w Rudawach Janowickich, najwyższy w ich wschodniej czę¶ci, niem. Scharlachberg, krótko po wojnie Szarlach, Wielka Góra

Rudawy Janowickie

216

Wielka Sowa (G. Sowie)

1015

Najwyższy szczyt Gór Sowich (zaliczany do Korony Gór Polski, Diademu Polskich Gór, Korony Sudetów Polskich oraz Korony Sudetów), niem. Hohe Eule, po 1945 roku przez krótki okres Góra Sowia. Na szczycie znajduje się wysoka na 25 metrów kamienna wieża widokowa, wzniesiona w 1906 roku. Na północnych zboczach wybudowano wyci±g narciarski z Polany Potoczkowej. Szczyt Wielkiej Sowy stanowi węzeł szlaków turystycznych. Ze wschodu z Przełęczy Jugowskiej (805 m) przez Kozie Siodło (887 m) prowadzi fragment czerwonego Głównego Szlaku Sudeckiego, a potem szlak schodzi na południe i przez Schronisko Sowa oraz Schronisko Orzeł dociera na Przełęcz Sokol± (754 m). Skrót do Schroniska Sowa stanowi zielony szlak prowadz±cy z południa z Rozdroża nad Sokolcem (697 m). Z zachodu z Walimia można doj¶ć na Wielk± Sowę żółtym szlakiem, a z północy z Przełęczy Walimskiej (755 m) prowadzi niebieski szlak przez Wroniec (835 m).

217

Wielki Szyszak

1509

Czwarty pod względem wysoko¶ci szczyt Karkonoszy i całych Sudetów, a drugi szczyt polskich Karkonoszy, położony w zachodniej czę¶ci ¦l±skiego Grzbietu, czes. Vysoké Kolo, niem. Hohe Rand, Hohe Rad lub Hohes Rad. Na wierzchołek nie prowadzi żaden znakowany szlak turystyczny, ale przez szczyt biegnie zimowa wersja trasy grani± Karkonoszy (trawers północn± stron± Wielkiego Szyszaka jest zamknięty).

Karkonosze

218

Wilczysko

790

Szczyt w południowo-zachodniej czę¶ci Rudaw Janowickich, w masywie Skalnika, na zachód od jego południowego wierzchołka, niem. Wolfsberg

Rudawy Janowickie

219

Wilkowyja

776

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Rudaw Janowickich, niem. Wolfsberg

Rudawy Janowickie

220

Wołek

878

Szczyt w Rudawach Janowickich, położony między Miedzianymi Skałami na północnym zachodzie a Dzicz± Gór± na południu, niem. Ochsenkopf

Rudawy Janowickie

221

Wołowa Góra

1041

Wybitny masyw w północnej czę¶ci Kowarskiego Grzbietu, dawniej niem. Ochsenberg. Stanowi główn± kulminację bocznego grzbietu odchodz±cego od Czoła ku północy i rozci±gaj±cego się od Krzaczyny do Kowar. W masywie tym wyróżnia się jeszcze Łysa Góra oraz wysunięty na północ i dużo niższy Modrzak.

Karkonosze

222

Wysoka Kopa

1126

Najwyższy szczyt Gór Izerskich, położony w masywie Wysokiego Grzbietu, dawniej niem. Hinterberg. Zaliczany do Korony Gór Polski, Diademu Polskich Gór, Korony Sudetów Polskich i Korony Sudetów. Wznosi się w najwyższej, centralnej czę¶ci Wysokiego Grzbietu Gór Izerskich, między wzniesieniem Złote Jamy po południowo-zachodniej stronie a Izerskimi Garbami po wschodniej stronie, przeszło 2,5 km na południowy zachód od Rozdroża Izerskiego. Sam szczyt leży poza szlakiem, jednak północnymi zboczami Wysokiej Kopy prowadzi czerwony szlak turystyczny ze ¦wieradowa-Zdroju do Szklarskiej Poręby, fragment Głównego Szlaku Sudeckiego. Stamt±d na górę można dotrzeć wydeptanymi przez turystów ¶cieżkami.

Góry Izerskie

223

Wysoki Kamień

1058

Szczyt położony w Wysokim Grzbiecie Gór Izerskich, tuż nad Szklarsk± Poręb±, dawnie niem. Hochstein im Isergebirge. Ze szczytu rozci±ga się panorama na Karkonosze, Góry Izerskie, Góry Kaczawskie oraz Rudawy Janowickie. Na górę prowadz± dwa szlaku turystyczne: zółty i czerwony.

Góry Izerskie

224

Zadni Planina (CZ)

1422

Szczyt w czeskiej czę¶ci Karkonoszy, czes. Zadní Planina, niem. Plattenberg

Karkonosze

225

Zadni Zaly (CZ)

1035

Szczyt w czeskiej czę¶ci Karkonoszy, czes. Zadní ®alý, niem. Hinterer Heidelberg

Karkonosze

226

Zielarz

1236

Rygiel skalny w Karkonoszach, zamykaj±cy od południowego wschodu Kocioł Wielkiego Stawu

Karkonosze

227

Ziemski Kopczyk

672

Szczyt w Południowym Grzbiecie Gór Kaczawskich, między Barańcem a Leszczyńcem, dawniej niem. Grundhübel

Góry Kaczawskie

228

Złote Jamy

1088

Szczyt w Grzbiecie Wysokim Gór Izerskich, niem. Goldengrubenhübel. Wznosi się w ¶rodkowo-wschodniej czę¶ci Gór Izerskich, we wschodniej czę¶ci Grzbietu Wysokiego Gór Izerskich, około 3,6 km na południowy zachód od Rozdroża Izerskiego. Na północny wschód od szczytu wznosi się Wysoka Kopa, najwyższe wzniesienie Gór Izerskich. Nazwa Złote Jamy ma zwi±zek ze ¶redniowiecznymi poszukiwaniami złota i kamieni szlachetnych prowadzonymi w Karkonoszach oraz Górach Izerskich przez Walonów i ich następców.

Góry Izerskie

229

Zwalisko

1047

Szczyt w Grzbiecie Wysokim Gór Izerskich, niem. Abendburg. Znajduje się między wzniesieniem Izerskie Garby po zachodniej stronie a Wysokim Kamieniem po wschodniej stronie. Inna nazwa to Wieczorny Zamek.

Góry Izerskie

230

Zelezny vrch (CZ)

1321

Szczyt w czeskiej czę¶ci Karkonoszy, czes. ®elezný vrch

Karkonosze

231

ŻeleĽniak (G. Kacz.)

664

Rozległy masyw w północnej czę¶ci Grzbietu Wschodniego w Górach Kaczawskich, niem. Eisen-Koppe. Przez Przełęcz Mysłowsk± ł±czy się z południow± czę¶ci± Grzbietu Wschodniego. Od zachodu ł±czy się z Osełk± i Miłkiem. Na wschód od ŻeleĽniaka odchodzi grzbiet z Bukowink± i Głogowcem. Na północny zachód ci±gnie się grzbiet z Marcińcem, Rogaczem, Dłużkiem, Chmielarzem, Polank±, Trzcińcem, Zador± i Lipn±.

Góry Kaczawskie

232

Albericky vrch (CZ)

944

Szczyt w czeskiej czę¶ci Karkonoszy, w obrębie Lasockiego Grzbietu, czes. Albeřický vrch, dawniej niem. Albendorfer Berg. Położony w bocznym odgałęzieniu Lasockiego Grzbietu, odchodz±cym na południe pomiędzy Łysocin± a Kopin±. Grzbiecik ten oddziela doliny Lysečinskiego potoku i Albeřickiego potoku, które poniżej ł±cz± się i jako Lysečinský potok wpadaj± do Úpy. Na północ od wierzchołka przechodzi czerwony szlak turystyczny.

Karkonosze

233

Andelsky vrch

572

Góry Izerskie

Góry Izerskie

234

Barwna Góra

720

Wzniesienie, a raczej załamanie stoku, w zachodniej czę¶ci Grzbietu Kamienickiego Gór Izerskich, dawniej niem. Farbenberg. Wyrasta z niewyraĽnego, bocznego ramienia, odchodz±cego ku północy od Dłużca. Poniżej góry rozłożone s± górne zabudowania Przecznicy. Od połowy XVIII wieku w pobliskiej Przecznicy wydobywano rudy kobaltu do produkcji farby - błękitu kobaltowego i st±d może pochodzić nazwa tego miejsca.

Góry Izerskie

235

Bielec (Kark.)

931

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Lasockiego Grzbietu, dawniej niem. Weissberg

Karkonosze

236

Bile Kameny (CZ)

993

Góry Izerskie

Góry Izerskie

237

Blizbor

712

Stożkowate wzniesienie w Górach Izerskich, dawniej niem. Bliesberg. Jest to kulminacja ramienia odchodz±cego od Dłużca ku północy, położona powyżej wsi Gierczyn, na przedpolu Grzbietu Kamienickiego. Od Blizbora rozchodz± się dwa poboczne ramiona, jedno biegn±ce na północ i zakończone Kuflem, a drugie ci±gn±ce się ku północnemu wschodowi i wschodowi, ze Stożkiem i zakończone Prochow± nad centrum Przecznicy. Na zboczu północnym, w dolinie Przecznickiego Potoku, od XVI wieku wydobywano rudy cyny (przerabiane w hucie w Gierczynie), a od XVII - rudy kobaltu.

Góry Izerskie

238

Bobrowe Skały

625

Granitognejsowe skały na północno-wschodnim stoku góry Ciemniak (inaczej Góra Mgieł, wysoko¶ć 699 m lub 705 m) w Górach Izerskich, we wschodniej czę¶ci Kamienickiego Grzbietu, dawniej niem. Bibersteine. Od północnej strony ¶ciana skalna wznosi się na wysoko¶ć około 25-30 m. Na szczycie znajduje się dobry punkt widokowy na Karkonosze (szczególnie ich zachodni± czę¶ć) oraz Kotlinę Jeleniogórsk± i w oddali Rudawy Janowickie. Na szczyt skałek prowadz± metalowe schodki. W pobliżu w latach 30. XX wieku mie¶ciła się tu popularna restauracja i wieża widokowa, dzi¶ pozostały tylko resztki fundamentów.

Góry Izerskie

239

Bogatka

580

Karkonosze

Karkonosze

240

Borowa Góra

1056

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Lasockiego Grzbietu, dawniej niem. Hoheberg. Wznosi się w północnej czę¶ci Lasockiego Grzbietu, w bocznym grzbiecie odchodz±cym od Łysociny ku wschodowi. Od zachodu ł±czy się z Łysocin± a od wschodu z Bielcem.

Karkonosze

241

Brożyna (Pog. Izer.)

437

Pogórze Izerskie

Pogórze Izerskie

242

BrzeĽniak

691

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Karkonoskiego Padołu ¦ródgórskiego, na południe od Michałowic i na zachód od Jagni±tkowa, dawniej niem. Birkhübel

Karkonosze

243

Bucznik (Łagodna)

670

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Pogórza Karkonoskiego, na południowy wschód od Szklarskiej Poręby i na południowy zachód od Michałowic, dawniej niem. Buchhübel

Karkonosze

244

Buczyna (Barcinek)

434

Pogórze Izerskie

Pogórze Izerskie

245

Bukowa (Latoniów)

551

Góry Izerskie

Góry Izerskie

246

Bukowna (Sosn.)

542

Szczyt w Karkonoszach, położony w północno-wschodniej czę¶ci Pogórza Karkonoskiego, między Podgórzynem, Przesiek± a Sosnówk±. Leży w grzbiecie biegn±cym od Młynarza poprzez Wierzchnicę, Warzelnię, Bukown±, Lisiurę i kończ±cym się Podgórzynk±.

Karkonosze

247

Bukowna

544

Góry Izerskie

Góry Izerskie

248

Cerny vrch (CZ)

1026

Szczyt w ¶rodkowo-wschodniej, czeskiej czę¶ci Gór Izerskich, w obrębie Walońskiego Grzbietu, na północny zachód od czeskiej osady Izerka, czes. Černý vrch, dawniej niem. Iser Schwarzer Berg. Jest najwyższym wzniesieniem Walońskiego Grzbietu. Przez Černý vrch przebiega Europejski Dział Wodny, oddzielaj±cy zlewiska Morza Bałtyckiego i Północnego. Zachodnie zbocza odwadnia Smědá, dopływ Nysy Łużyckiej, a pozostałe - dopływy Izery: Jizerka i Černá Desná.

Góry Izerskie

249

Certova plan (CZ)

974

Szczyt w zachodnich Karkonoszach, na terenie Czech, ok. 3,5 km na południowy wschód od Harrachova, czes. Čertova pláň, dawniej niem. Teufelsplan. Położony jest w bocznym grzbiecie, odchodz±cym od wierzchołka góry Lysá hora (1344 m) ku zachodowi. Na zachodzie ł±czy się ze wzniesieniem Studená (989 m), ł±cz±cym j± z Čertov± hor± (1021 m) nad Harrachovem.

Karkonosze

250

Certova louka (CZ)

1471

Wzniesienie na wierzchowinie w Sudetach Zachodnich, w czeskiej czę¶ci Karkonoszy, czes. Čertova louka lub Čertovo navrsi, po polsku Czartowa Ł±ka lub Czarcia Ł±ka. Wznosi się na południowy zachód od Smogorni, w ¶rodkowej czę¶ci Karkonoszy, a we wschodniej czę¶ci ¦l±skiego Grzbietu. Jest to szczytowa wierzchowina ¦l±skiego Grzbietu, położona po czeskiej stronie, na obszarze czeskiego Karkonoskiego Parku Narodowego (Krkonoąský národní park - KRNAP), w szczytowej partii Karkonoszy.

Karkonosze

251

Cerveny vrch (CZ)

961

Szczyt w Karkonoszach, we wschodniej czę¶ci masywu, czes. Červený vrch, dawniej niem. Rotenberg. Położony jest na zakończeniu bocznego grzbietu odchodz±cego od ¦nieżki na południe i południowy wschód i rozdzielaj±cego dorzecza Úpy i Male Úpy, zwanego Růľohorská hornatina. Cały masyw leży w obrębie Parku Narodowego (Krkonoąský národní park, KRNAP).

Karkonosze

252

Cesky vrch (CZ)

918

Góry Izerskie

Góry Izerskie

253

Chata Petrovka (CZ)

885

Góry Izerskie

Góry Izerskie

254

Chełm (Lawend. Wzg.)

483

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Pogórza Karkonoskiego, w jego ¶rodkowej czę¶ci, dawniej niem. Birksberg. Góruje nad Podgórzynem Dolnym. Jego zachodnim podnóżem biegnie droga z Sobieszowa do Zachełmia.

Karkonosze

255

Chmielarz

585

Szczyt w północnej czę¶ci Grzbietu Wschodniego w Górach Kaczawskich, dawniej niem. Hopfen-Berg, Hopfenberg. Wznosi się między Dłużkiem a Polank±, w grzbiecie ci±gn±cym się na zachód od Bukowinki poprzez Marciniec, Rogacz, Dłużek, Chmielarz, Polankę, Trzciniec, Zadorę i Lipn± nad Wojcieszowem. Sam szczyt leży na południe od linii grzbietowej. Na wierzchołku występuj± niewielkie skałki.

Góry Kaczawskie

256

Chmielnik

422

Kotlina Jeleniogórska

Kotlina Jeleniogórska

257

Chojnik

627

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Pogórza Karkonoskiego, dawniej niem. Kynast. Wznosi się w granicach administracyjnych Jeleniej Góry i góruje nad Sobieszowem - dzielnic± tego miasta. Na wierzchołku góry znajduj± się ruiny zamku Chojnik. Prowadzi na ni± kilka szlaków turystycznych.

Karkonosze

258

Cichoń

390

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

259

Cisowa (Miłek)

596

Miłek (niem. Mühlberg) - niewielki masyw z trzema wierzchołkami w zachodniej czę¶ci Grzbietu Wschodniego w Górach Kaczawskich, położony nad Wojcieszowem Górnym. Od wschodu ł±czy się z Osełk± i ŻeleĽniakiem. Jego trzy kulminacje maj± odrębne nazwy - od zachodu: Młyniec (573 m), Cisowa lub Cisowiec (596 m) i Wroniec (569 m).

Góry Kaczawskie

260

Skalnica

685

Szczyt w Karkonoszach w obrębie Pogórza Karkonoskiego, dawniej niem. Falsberg. Znajduje się na północno-zachodnim krańcu Pogórza Karkonoskiego, w Szklarskiej Porębie. Od północy opada stromo do doliny Kamiennej, tworz±c urwiska, natomiast południowe zbocza s± łagodne. Cały masyw obfituje w skałki, głazowiska i pojedyncze głazy. Na północno-zachodnim zboczu stoi Głazisko i Dziobata, na północnym Piekielnik, na północno-wschodnim znajduje się Czerwona Jaskinia. Większa czę¶ć masywu poro¶nięta jest lasem natomiast południowe zbocza s± coraz bardziej zajmowane przez budownictwo pensjonatowe.

Karkonosze

261

Czepiel

901

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Lasockiego Grzbietu, czes. Čepel, dawniej niem. Tippelstein lub Tüpelstein. Wznosi się pomiędzy Kopin± na północy a Mravenečníkiem na południu. Przez Czepiel przechodzi dział wód pomiędzy zlewiskami Bałtyku i Morza Północnego. Wschodnie stoki leż± w dorzeczu Bobru a zachodnie Úpy.

Karkonosze

262

Czarna Góra (Wang)

945

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie ¦l±skiego Grzbietu, nad Bierutowicami, dawniej niem. Schwarzehübel. Wznosi się w północno-wschodniej czę¶ci ¦l±skiego Grzbietu, w bocznym grzbiecie odchodz±cym od Smogorni ku północnemu wschodowi. Powyżej leż± Suszyca i Rówienka, a po niej Czarnej Góry Przełęcz pod Czołem, która ł±czy go z Czołem. Na wschód od szczytu znajduje się ¦wi±tynia Wang.

Karkonosze

263

Czernicka Góra

513

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Chro¶nickich Kop, stanowi±cy ich zakończenie oraz zakończenie Południowego Grzbietu Gór Kaczawskich, dawniej niem. Kratz Berg. Wznosi się nad Czernic± i Janówkiem.

Góry Kaczawskie

264

Czerwień

625

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Karkonoskiego Padołu ¦ródgórskiego, na południowy zachód od Zachełmia, dawniej niem. Rotehübel

Karkonosze

265

Czerwoniak

426

Kotlina Jeleniogórska, Wzgórza Łomnickie

Kotlina Jeleniogórska

266

Czoło (Karpacz)

874

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Pogórza Karkonoskiego, dawniej niem. Stirnberg. Wznosi się w grzbiecie odchodz±cym na północny wschód od Czarnej Góry, z któr± ł±czy je Przełęcz pod Czołem. Na szczycie i zboczach znajduj± się liczne skałki.

Karkonosze

267

Czop

450

Kotlina Jeleniogórska, Wzgórza Łomnickie

Kotlina Jeleniogórska

268

Czyżyk

425

Szczyt w zachodniej czę¶ci Grzbietu Małego w Górach Kaczawskich, położony ponad Pilchowicami i Strzyżowcem, dawniej niem. Hartenberg

Góry Kaczawskie

269

Danek

755

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Pogórza Karkonoskiego, dawniej niem. Dangelshübel. Położony jest w zachodniej czę¶ci Pogórza Karkonoskiego, nad Szklarsk± Poręb± Górn± i Marysinem.

Karkonosze

270

Młynica (¦wieradów)

654

Młynica, inaczej Długa Góra - szczyt w Górach Izerskich, wznosz±cy się na wschód od ¦wieradowa-Zdroju. Na szczycie zbudowano stalow± wieżę widokow± o wysoko¶ci 34 metrów (platforma widokowa na wysoko¶ci 25 metrów), oddan± do użytku na przełomie 2021 i 2022 roku.

Góry Izerskie

271

Długotka

669

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

272

Dłużek

592

Szczyt w północnej czę¶ci Grzbietu Wschodniego w Górach Kaczawskich, dawniej niem. Repprichts-Berg. Wznosi się między Marcińcem a Chmielarzem, w grzbiecie ci±gn±cym się na zachód od Bukowinki poprzez Marciniec, Rogacz, Dłużek, Chmielarz, Polankę, Trzciniec, Zadorę i Lipn± nad Wojcieszowem. Na szczycie znajduje się wieża widokowa.

Góry Kaczawskie

273

Drewniak

672

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Pogórza Karkonoskiego, dawniej niem. Holzberg. Znajduje się na północno-zachodnim krańcu Pogórza Karkonoskiego, w krótkim grzbiecie, ł±cz±cym się w rejonie Michałowic z masywem Grzybowca. W północno-zachodnim krańcu tego grzbietu znajduje się Złoty Widok.

Karkonosze

274

Dzwonkówka

1002

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Lasockiego Grzbietu, dawniej niem. Glocke. Wznosi się w północnej czę¶ci Lasockiego Grzbietu, w bocznym grzbiecie odchodz±cym ku wschodowi w północnej czę¶ci masywu Łysociny, w widłach Złotnej i jej dopływu - Białego Strumienia.

Karkonosze

275

Gackowa

550

Szczyt w Grzbiecie Północnym Gór Kaczawskich, na północny wschód od Okola, dawniej niem. Scheibel-Berg

Góry Kaczawskie

276

Gaik (Kotl. Jel.)

461

Kotlina Jeleniogórska, Wzgórza Łomnickie

Kotlina Jeleniogórska

277

Garb (Karpacz)

701

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie ¦l±skiego Grzbietu, dawniej niem. Keulige Berg. Położony jest w północno-zachodniej czę¶ci ¦l±skiego Grzbietu, w obrębie Karpacza. Oddziela centrum Karpacza od Wilczej Poręby. Na północnym zachodzie ł±czy się z Pohulank±.

Karkonosze

278

Garby

422

Dwuwierzchołkowe wzniesienie w Jeleniej Górze, w ¶rodkowej czę¶ci Kotliny Jeleniogórskiej, w ¶rodkowej czę¶ci Wzgórz Łomnickich, dawniej niem. Lorenzkrück, Krück Berg

Kotlina Jeleniogórska

279

Gę¶le

470

Kotlina Jeleniogórska, Wzgórza Łomnickie

Kotlina Jeleniogórska

280

Gła¶nica

615

Szczyt w Karkonoszach w obrębie Pogórza Karkonoskiego, dawniej niem. Matzkenberg. Jest najdalej na północny wschód wysuniętym wzniesieniem Karkonoszy. Leży na zakończeniu grzbietu odchodz±cym na północny wschód od Czarnej Góry. W grzbiecie tym wznosz± się, kolejno: Czoło, Grabowiec i Gła¶nica.

Karkonosze

281

Godzisz

510

Pogórze Izerskie

Pogórze Izerskie

282

Gołębnik

447

Kotlina Jeleniogórska, Wzgórza Łomnickie

Kotlina Jeleniogórska

283

Bukowa (Kotl. Jel.)

458

Kotlina Jeleniogórska, Wzgórza Łomnickie

Kotlina Jeleniogórska

284

Góra Gapy

483

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

285

Szybowcowa Góra

561

Szczyt w Grzbiecie Małym Gór Kaczawskich, dawniej niem. Schieferberg. Wznosi się na północny wschód od Jeleniej Góry. W 1924 roku wybudowano na górze szybowisko wykorzystuj±ce znakomite warunki naturalne. Silne pr±dy wznosz±ce umożliwiaj± osi±ganie pułapów do 10 000 m.

Góry Kaczawskie

286

Żar

685

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Pogórza Karkonoskiego, dawniej niem. Heerdberg. Stanowi wybitny masyw w ¶rodkowej czę¶ci Pogórza Karkonoskiego, położony pomiędzy Jagni±tkowem, Sobieszowem i Zachełmiem. Na północnym wschodzie przez Przełęcz Żarsk± ł±czy się z Chojnikiem, na południowym zachodzie przez Przełęcz pod Kopist± z masywem Kopistej i Szerzawy. Zboczami Żaru biegn± dwa szlaki turystyczne: zielony i niebieski.

Karkonosze

287

Górka (Przesieka)

490

Karkonosze

Karkonosze

288

Rudzianki

591

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Pogórza Karkonoskiego, dawniej niem. Eisenberge, Saalberg-Eisen Berge. Położony jest w ¶rodkowej czę¶ci Pogórza Karkonoskiego, pomiędzy Zachełmiem na południu i wschodzie a Dolin± Choińca na północnym zachodzie. Od południa i południowego masyw Rudzianek opływa Zachełmiec, a od północnego zachodu Choiniec, dopływy Podgórnej. Na szczycie i zboczach znajduj± się liczne skałki oraz Czerwona Jaskinia.

Karkonosze

289

Grabowiec

784

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Pogórza Karkonoskiego, dawniej niem. Gräber-Berg, Kräberberg lub Kräbenberg. Leży w grzbiecie odchodz±cym na północny wschód od Czarnej Góry. W grzbiecie tym wznosz± się kolejno: Czoło, Grabowiec i Gła¶nica. Pod szczytem i na zboczach znajduj± się liczne skałki, zarówno granitowe jak i porfirowe, a także liczne bloki. Najokazalsze nosz± nazwy Mała, Ostra i Patelnia. Ostatnia z nich ma formę płaskiego bloku o wysoko¶ci ok. 10 metrów, dostępnego wykutymi w skale schodkami i stanowi punkt widokowy na Karkonosze. Na skałkach z rzadka spotyka się kociołki wietrzeniowe. Na zachodnim zboczu znajduje się kaplica ¶w. Anny wraz z Dobrym ¬ródłem. Na wschód od Grabowca leży Miłków, a na północny zachód Sosnówka.

Karkonosze

290

Grodna

504

Wzniesienie w ¶rodkowej czę¶ci Kotliny Jeleniogórskiej, w południowej czę¶ci Wzgórz Łomnickich, około 1,1 km na wschód od centrum miejscowo¶ci Marczyce. Jako najwyższe w Kotlinie Jeleniogórskiej, zaliczane jest do Korony Sudetów Polskich.

Kotlina Jeleniogórska

291

Grzebień

435

Kotlina Jeleniogórska, Wzgórza Łomnickie

Kotlina Jeleniogórska

292

Grzybowiec

752

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Pogórza Karkonoskiego, dawniej niem. Matzlerberg, Bismarckhöhe. Jest to najwyższy szczyt rozległego masywu w północno-zachodniej czę¶ci Pogórza Karkonoskiego, położonego pomiędzy Piechowicami, Sobieszowem, Jagni±tkowem, Michałowicami i Szklarsk± Poręb± Doln±. Masyw ten składa się z pięciu grzbietów wybiegaj±cych ze szczytu Grzybowca: 1. zachodni z Drewniakiem i Złotym Widokiem, 2. północno-zachodni z Piechowick± Gór±, 3. północny z K±tnikiem i Młynikiem, 4. północno-wschodni z Trzmielakiem, Sobieszem i Ostroszem, 5. południowo-wschodni (najkrótszy) z So¶nikiem. Pod szczytem, na wysoko¶ci 715 m znajduje się pensjonat Grzybowiec-Bismarckhöhe, który był kiedy¶ siedzib± kanclerza Niemiec Otto von Bismarcka.

Karkonosze

293

Gwarczyk

559

Góry Izerskie

Góry Izerskie

294

Hrebenac (CZ)

566

Góry Izerskie

Góry Izerskie

295

Hromovka (CZ)

1031

Szczyt w czeskiej czę¶ci Karkonoszy, dawniej niem. Tannenstein. Położony jest w centralnej czę¶ci Karkonoszy, ok. 1,5 km na południe od centrum Szpindlerowego Młyna, w grzbiecie Černohorská hornatina. Stanowi niezbyt wyraĽn± kulminację ramienia opadaj±cego ku północnemu zachodowi od szczytu Přední planiny. Ma strome zbocza o wysoko¶ci powyżej 300 m.

Karkonosze

296

Hruskove Skaly (CZ)

997

Góry Izerskie

Góry Izerskie

297

Hucianka

548

Szczyt w północnej czę¶ci Gór Izerskich, dawniej niem. Hüttenhübel. Wznosi się w północnej czę¶ci Grzbietu Kamienickiego, w bocznym ramieniu odchodz±cym od Kowalówki ku północy. Jest najdalej na północ położonym wzniesieniem Gór Izerskich. W łupkach łyszczykowych wydobywano w latach 1769-1840 rudy kobaltu, z których produkowano farbę - błękit kobaltowy. Zachodnim zboczem przechodzi żółty szlak turystyczny.

Góry Izerskie

298

Husycka Górka

770

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Karkonoskiego Padołu ¦ródgórskiego, dawniej niem. Mordgrundhübel. Wznosi się we wschodniej czę¶ci Karkonoskiego Padołu ¦ródgórskiego, w Karpaczu, pomiędzy Karpaczem Górnym a Płóczkami. Od zachodu i północy opływa go Dziki Potok. Na południu ł±czy się z Saneczkow±.

Karkonosze

299

Huta (Szkarska Por.)

760

Góry Izerskie

Góry Izerskie

300

Huta Szklarska

820

Góry Izerskie

Góry Izerskie

301

Hutnicza Górka

771

Góry Izerskie

Góry Izerskie

302

Iwanica

411

Pogórze Izerskie

Pogórze Izerskie

303

Izbica

856

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Kowarskiego Grzbietu, dawniej niem. Zimmerberg. Wznosi się w bocznym grzbiecie odchodz±cym ku północy od Skalnego Stołu. Południowo-zachodnie zbocza opadaj± stromo w dolinę Skałki, wschodnie równie stromo w dolinę Maliny, a północno-zachodnie nieco łagodniej w stronę Wilczej Poręby i ¦cięgien.

Karkonosze

304

Jarkowa Górka

402

Kotlina Jeleniogórska

Kotlina Jeleniogórska

305

Jastrzębiec (Żel. Most)

798

Szczyt w zachodniej czę¶ci Grzbietu Kamienickiego Gór Izerskich, na zachód od Rozdroża Izerskiego, dawniej niem. Habichtshübel. Wyrasta z bocznego ramienia, odchodz±cego ku południowi od Dłużca. Tuż poniżej szczytu prowadzi niebieski szlak turystyczny.

Góry Izerskie

306

Jelenie Skały

700

Góry Izerskie

Góry Izerskie

307

Jeleniec

905

Karkonosze

Karkonosze

308

Kamienista

385

Wzniesienie w północnej czę¶ci Kotliny Jeleniogórskiej, w północnej czę¶ci Wzgórz Łomnickich, dawniej niem. Audienz-Berg. Wznosi się około 500 m na południe od dworca kolejowego w Jeleniej Górze. Na północy ł±czy się z Parkow±, na południu ze Wzgórzem Partyzantów.

Kotlina Jeleniogórska

309

Kamionek

546

Góry Izerskie

Góry Izerskie

310

Kapliczne Wzgórze

511

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Kowarskiego Grzbietu. Znajduje się na północno-wschodnim krańcu Kowarskiego Grzbietu, w Kowarach, w ich południowo-wschodniej czę¶ci. Od wschodu opływa go Jedlica, a od południa Łomnica. Na szczycie znajduje się póĽnobarokowa kaplica ¶w. Anny z 1727 roku, na planie elipsy, z barokowym wyposażeniem. Pod Kaplicznym Wzgórzem przechodzi niebieski szlak turystyczny z Kowar na Przełęcz Kowarsk±.

Karkonosze

311

Karpatka

727

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Karkonoskiego Padołu ¦ródgórskiego, dawniej niem. Heidelberg. Znajduje się we wschodniej czę¶ci Karkonoskiego Padołu ¦ródgórskiego, w Karpaczu, pomiędzy jego centrum, Karpaczem Górnym a Płóczkami. Na zachodzie ł±czy się z Saneczkow±. Od północy opływa go Dziki Potok, a od południa Łomnica. W XVII wieku poszukiwano tu złóż srebra. Na północnym zboczu znajdowały się trzy sztolnie, które były eksploatowane do 1720 roku. Pod szczytem i na południowych zboczach występuj± liczne skałki.

Karkonosze

312

Kazalnica (Sosn.)

626

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Pogórza Karkonoskiego, położony ponad Sosnówk± Górn±, niem. Hainberghöhe

Karkonosze

313

Kępa (Szklarska Por.)

692

Góry Izerskie

Góry Izerskie

314

Klinovy vrch (CZ)

972

Szczyt w ¶rodkowej czę¶ci Gór Izerskich, w obrębie ¦redniego Grzbietu, na wschód od czeskiej osady Bílý Potok, czes Klínový vrch. Jest pierwszym od północnego zachodu wzniesieniem ¦redniego Grzbietu. Południowe zbocza odwadnia Smědá, północne jej prawy dopływ Hájený potok, wschodnie Izera. Na wierzchołek nie prowadzi żaden szlak turystyczny. Do skałki Pytlácká skála pod szczytem można doj¶ć nieoznakowan± ¶cieżk± od zachodu. Niecały kilometr na zachód od szczytu znajduje się skalny punkt widokowy Paličník. Na zboczach przechodz± 3 szlaki: niebieski, żółty i czerwony.

Góry Izerskie

315

Kocioł (G. Izer.)

721

Szczyt w zachodniej czę¶ci Grzbietu Kamienickiego Gór Izerskich, dawniej niem. Kesselberg. Wyrasta w bocznym, krótkim ramieniu pomiędzy Sępi± Gór± na zachodzie a Wysok± na wschodzie. Na północnych zboczach znajduj± się niewielkie skałki oraz nieczynny kamieniołom łupków łyszczykowych. Na północno-wschodnich zboczach położona jest wie¶ Kotlina z ruinami dawnego schroniska. Wschodnimi zboczami biegnie zielony szlak turystyczny z Gryfowa przez Mirsk na Sępi± Górę i do ¦wieradowa.

Góry Izerskie

316

Kolebki

757

Karkonosze

Karkonosze

317

Kopa (Zachełmie)

665

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Karkonoskiego Padołu ¦ródgórskiego, dawniej niem. Fucksnersberg. Wznosi się w centralnej czę¶ci Karkonoskiego Padołu ¦ródgórskiego, na zachód od Zachełmia. Na zachodzie ł±czy się z Kopist±, na wschodzie przez Zachełmsk± Przełęcz z Przesieck± Gór±.

Karkonosze

318

Kopina

910

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Lasockiego Grzbietu, inna nazwa Kopista, dawniej niem. Kuppenberg. Wznosi się w ¶rodkowej czę¶ci Lasockiego Grzbietu, pomiędzy Łysocin± na północy a Czepiel± na południu. Sam wierzchołek wznosi się na wschód od grzbietu. Od Kopiny odchodzi ku północnemu wschodowi boczny grzbiet z Owczark±, Pańsk± Gór±, Zagórzem, Ksi±żęc± Kostk± i Przedni± oraz mniej wyraĽny grzbiet ku wschodowi z Kopczykiem.

Karkonosze

319

Kopista

681

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Karkonoskiego Padołu ¦ródgórskiego, dawniej niem. Menzelberg. Wznosi się w ¶rodkowej czę¶ci Karkonoskiego Padołu ¦ródgórskiego, pomiędzy Jagni±tkowem na zachodzie, Zachełmiem na północnym wschodzie a Przesiek± na południowym wschodzie. Na południowym zachodzie ł±czy się z Szerzaw±. Na północnym wschodzie, przez Przełęcz pod Kopist±, graniczy z masywem Żaru.

Karkonosze

320

Kostelni vrch (CZ)

856

Karkonosze

Karkonosze

321

Kowalowe Skały

360

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

322

Kozel (CZ)

967

Karkonosze

Karkonosze

323

Kozi Grzbiet (Kark.)

540

Karkonosze

Karkonosze

324

Kozi Grzbiet (G. Kacz.)

473

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

325

Kozi hrbet (CZ)

1034

Karkonosze

Karkonosze

326

Kozi hrbety (CZ)

1318

Karkonosze

Karkonosze

327

Kozia Górka

396

Kotlina Jeleniogórska

Kotlina Jeleniogórska

328

Koziniec

442

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

329

Krakonos (CZ)

1422

Karkonosze

Karkonosze

330

Kromosz

449

Góry Izerskie

Góry Izerskie

331

Krowiniec

661

Szczyt w Karkonoszach, który jest najdalej na północny wschód wysuniętym szczytem Kowarskiego Grzbietu. Leży na zakończeniu bocznego ramienia, biegn±cego na północny wschód od Czoła, nad Kowarami Górnymi. Od zachodu ogranicza go dolina Piszczaka, a od wschodu Jedlicy.

Karkonosze

332

Krucze Skały

720

Karkonosze

Karkonosze

333

Krypliczanka

426

Pogórze Izerskie

Pogórze Izerskie

334

Krzyżowa G. (Kotl. Jel.)

427

Kotlina Jeleniogórska, Wzgórza Łomnickie

Kotlina Jeleniogórska

335

Księża Góra

628

szczyt w Karkonoszach, w obrębie Pogórza Karkonoskiego, na jego wschodnim krańcu, między Karpaczem a ¦cięgnami, dawniej niem. Pfaffenberg. Zamknięty dla zwiedzaj±cych szczyt Księżej Góry zajmuje Zameczek, wybudowana w 1897 rezydencja baronów Kurta i Agnes Pergler von Perglas. W czasach II wojny ¶wiatowej Zameczek był osobist± rezydencj± Hermanna Göringa. Po 1945 roku zarz±dzało nim Ministerstwo Ziem Odzyskanych. W latach 70. był miejscem wypoczynku rz±dz±cych, bywał tu m. in. Edward Gierek, st±d szczyt nosi nieoficjaln± nazwę Gierkówka. Od 2010 stanowi własno¶ć Dolno¶l±skiego Urzędu Wojewódzkiego.

Karkonosze

336

Kucznik

577

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Pogórza Karkonoskiego, dawniej niem. Bertermannsberg. Położony jest w centralnej czę¶ci Pogórza Karkonoskiego, na wschód od Zachełmia. Na północnym wschodzie ł±czy się ze Studnikiem. Od zachodu i południa biegnie czarny szlak turystyczny z Sobieszowa przez zamek Chojnik do Podgórzyna Górnego.

Karkonosze

337

Kutna Płn. (CZ)

1001

Szczyt w czeskich Karkonoszach, w obrębie masywu Rýchory, czes. Kutná, dawniej niem. Quetschenstein. Stanowi przedłużenie Lasockiego Grzbietu w kierunku południowym. Wznosi się w pobliżu szczytu Mravenečník oraz masywu Dvorský les.

Karkonosze

338

Le¶niak (Kark.)

812

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie ¦l±skiego Grzbietu, dawniej niem. Matzenberg. Wznosi się w północnej, dolnej czę¶ci ¦l±skiego Grzbietu, w bocznym ramieniu, odchodz±cym ku północy od ¦mielca i zakończonego Wężówk±, na południowy zachód od Jagni±tkowa. Od zachodu opływa go Pracz, który nieco wyżej ma swoje Ľródło, a od wschodu Wrzosówka. Na północny wschód od Le¶niaka znajduje się zakole Drogi pod Reglami ze Szklarskiej Poręby do Jagni±tkowa i dalej przez Zachełmie do Przesieki. Pod wierzchołkiem biegnie niebieski szlak turystyczny.

Karkonosze

339

Lipnik

494

Pogórze Izerskie

Pogórze Izerskie

340

Lisiura

525

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Pogórza Karkonoskiego, niem. Fuchshübel. Położony jest w północno-wschodniej czę¶ci Pogórza Karkonoskiego, między Podgórzynem, Przesiek± a Sosnówk±. Leży w grzbiecie biegn±cym od Młynarza, poprzez Wierzchnicę, Warzelnię, Bukown±, Lisiura i kończ±cym się Podgórzynk±.

Karkonosze

341

Łagodna

676

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Pogórza Karkonoskiego, dawniej niem. Drei Urlenberg, czyli Trzy Jawory. Wznosi się pomiędzy Bucznikiem a ¦wierczyn±, w pobliżu Michałowic, czę¶ci miasta Piechowice. Między Łagodn± a ¦wierczyn± leży rozdroże o nazwie Trzy Jawory. Na południe od Łagodnej biegnie Droga pod Reglami ze Szklarskiej Poręby do Jagni±tkowa i dolej przez Zachełmie do Przesieki.

Karkonosze

342

Łysa Góra (Kowary)

946

Niezbyt wybitny szczyt w Karkonoszach, w obrębie Kowarskiego Grzbietu, niem. Freieberg

Karkonosze

343

Łysa Góra (Szronowiec)

650

Karkonosze

Karkonosze

344

Mały Ciemniak Wsch.

588

Szczyt na wschodnim krańcu Grzbietu Kamienickiego Gór Izerskich, dawniej niem. Untern Nebelberg. Wyrasta z bocznego ramienia, które odchodzi ku południowemu wschodowi od Ciemniaka.

Góry Izerskie

345

Medenec (CZ)

777

Góry Izerskie

Góry Izerskie

346

Międlica

466

Pogórze Izerskie

Pogórze Izerskie

347

Miluv kopec (CZ)

714

Karkonosze

Karkonosze

348

Młynarz (Borowice)

675

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Pogórza Karkonoskiego, dawniej niem. Mühlberg. Położony jest we wschodniej czę¶ci Pogórza Karkonoskiego, na północ od Borowic. Ku północy odchodzi od niego grzbiet biegn±cy poprzez Wierzchnicę, Warzelnię, Bukown±, Lisiurę i Podgórzynkę w stronę Podgórzyna.

Karkonosze

349

Młyniec (Miłek)

573

Miłek (niem. Mühlberg) - niewielki masyw z trzema wierzchołkami w zachodniej czę¶ci Grzbietu Wschodniego w Górach Kaczawskich, położony nad Wojcieszowem Górnym. Od wschodu ł±czy się z Osełk± i ŻeleĽniakiem. Jego trzy kulminacje maj± odrębne nazwy - od zachodu: Młyniec (573 m), Cisowa lub Cisowiec (596 m) i Wroniec (569 m).

Góry Kaczawskie

350

Młynik

688

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Pogórza Karkonoskiego, dawniej niem. Mühlberg. Położony jest w północno-zachodniej czę¶ci Pogórza Karkonoskiego, w niewielkim grzbiecie biegn±cym na północ od szczytu Grzybowca. W grzbiecie na południe od Młynika znajduje się K±tnik. Na północ od niego leż± Piechowice. Pod szczytem i na północnych zboczach znajduj± się nieliczne skałki. Największe nosz± nazwy: Okno Skalne i Łomiska.

Karkonosze

351

Młyńczak

472

Góry Izerskie

Góry Izerskie

352

Modrzak

540

Szczyt w Karkonoszach, najdalej na północ położone wzniesienie Kowarskiego Grzbietu, niem. Blauberg

Karkonosze

353

Mostowa

716

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie ¦l±skiego Grzbietu, dawniej niem. Brückenberg. Położony jest we wschodniej czę¶ci ¦l±skiego Grzbietu, w jego dolnej partii, w bocznym grzbiecie odchodz±cego od Smogorni ku północy i biegn±cym przez Ptasiak, nad Przesiek±. Znajduje się pomiędzy dolinami Podgórnej i Myi. Na północ od szczytu biegnie tzw. Droga Sudecka z Podgórzyna na Przełęcz Karkonosk±.

Karkonosze

354

Młynica

462

Szczyt w północno-wschodniej czę¶ci Grzbietu Południowego Gór Kaczawskich, dawniej niem. Klein Mühlberg. Znajduje się na zakończeniu krótkiego grzbietu bocznego, odchodz±cego od Skopca ku północnemu wschodowi, w pobliżu miejscowo¶ci Wojcieszów.

Góry Kaczawskie

355

Osełka (Mysłów)

581

Szczyt w zachodniej czę¶ci Grzbietu Wschodniego w Górach Kaczawskich, dawniej niem. Wetzelberg. Wznosi się nad wsi± Mysłów, na południowy zachód od ŻeleĽniaka, od zachodu ł±czy się z Miłkiem.

Góry Kaczawskie

356

Nad Mytem (CZ)

743

Karkonosze

Karkonosze

357

Nad Nadrazim (CZ)

522

Góry Izerskie

Góry Izerskie

358

NiedĽwiednik (regle)

626

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Karkonoskiego Padołu ¦ródgórskiego. Leży między Olszynk± a Czerwieniem, na zachód od Przesieki.

Karkonosze

359

NiedĽwiedzia Skała

700

Góry Izerskie

Góry Izerskie

360

Niezgodna

590

Góry Izerskie

Góry Izerskie

361

Ogier

646

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

362

Olszynka

616

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie ¦l±skiego Grzbietu, dawniej niem. Bärflosshübel. Olszynka położona jest w północnej, dolnej czę¶ci ¦l±skiego Grzbietu, w bocznym ramieniu, odchodz±cym ku północy od ¦l±skich Kamieni przez Hutniczy Grzbiet i zakończonym Olszynk±. Znajduje się on na wschód od Jagni±tkowa i na zachód od Przesieki. Od zachodu opływa j± Sopot, od wschodu Ziębnik, a od północy bezimienny dopływ Ziębnika.

Karkonosze

363

Oresnik (CZ)

800

Góry Izerskie

Góry Izerskie

364

Ostrosz Płd.

504

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Pogórza Karkonoskiego, dawniej niem. Die Schärfe. Położony jest w północno-zachodniej czę¶ci Pogórza Karkonoskiego, nad Sobieszowem. Jest najdalej ku północnemu wschodowi wysuniętym wierzchołkiem grzbietu odchodz±cego od Grzybowca. W grzbiecie tym występuj±: Trzmielak, Sobiesz i Ostrosz. Ostrosz nie jest zbyt wysoki, ale jego w±ski grzbiet i strome zbocza północno-zachodnie i południowo-wschodnie czyni± zeń obiekt warty przej¶cia. Przez szczyt prowadzi niebieski szlak turystyczny z Sobieszowa na Grzybowiec.

Karkonosze

365

Owczarek

494

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

366

Owczarka

796

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Lasockiego Grzbietu, dawniej niem. Schafberg. Wznosi się w południowej czę¶ci Lasockiego Grzbietu, w bocznym ramieniu, odchodz±cym ku północnemu wschodowi od Kopiny, na zachód od ostatnich zabudowań Opawy. Zachodnie zbocza opadaj± stromo do doliny Srebrnika, wschodnie opadaj± łagodnie w stronę Opawy. Na południowym zachodzie ł±czy się z Kopin±, a na północnym wschodzie z Pańsk± Gór±.

Karkonosze

367

Parkowa (Kotl. Jel.)

382

Wzniesienie w Jeleniej Górze, w północnej czę¶ci Kotliny Jeleniogórskiej, w północnej czę¶ci Wzgórz Łomnickich, dawniej niem. Kuh Berg, Siegert Berg

Kotlina Jeleniogórska

368

Piaskowa (Piechow.)

445

Szczyt położony na zachód od Piechowic, na lewym brzegu Kamiennej, zaliczany do Gór Izerskich

Góry Izerskie

369

Piechowicka Góra

604

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Pogórza Karkonoskiego, dawniej niem. Kieferberg. Położony jest w północno-zachodniej czę¶ci Pogórza Karkonoskiego. Na północ od niego leż± Piechowice, a na południowy zachód Michałowice. Leży w grzbiecie, który odchodzi na północny zachód od Grzybowca i stanowi jego najważniejsze wzniesienie. W północno-zachodnim krańcu grzbietu znajduje się tunel, którym prowadzi droga z Piechowic do Michałowic. Na zachód od szczytu biegnie niebieski szlak turystyczny z Piechowic do Michałowic.

Karkonosze

370

Plochy vrch (CZ)

939

Góry Izerskie

Góry Izerskie

371

Płoszczań

747

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Pogórza Karkonoskiego, dawniej niem. Breiteberg, Breiterberg. Znajduje się w zachodniej czę¶ci Pogórza Karkonoskiego, na południowy zachód od Michałowic i na zachód od Jagni±tkowa oraz na wschód od Szklarskiej Poręby. Na południu ł±czy się z Łagodn± i ¦wierczyn±. Na północnym wschodzie poprzez obniżenie Michałowic graniczy z masywem Grzybowca. Od północy opływa go Rudnik, od południowego zachodu Czarna Płóczka, dopływy Kamiennej, od wschodu Brocz wraz z dopływami, uchodz±cy w Jagni±tkowie do Wrzosówki.

Karkonosze

372

Podgórzynka

497

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Pogórza Karkonoskiego, dawniej niem. Hohe Hübel. Położony jest w północnej czę¶ci Pogórza Karkonoskiego, nad Podgórzynem. Leży na zakończeniu grzbietu biegn±cego od Młynarza poprzez Wierzchnicę, Warzelnię, Bukown±, Lisiurę i Podgórzynkę.

Karkonosze

373

Pohulanka

715

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Karkonoskiego Padołu ¦ródgórskiego, dawniej niem. Die Lehne. Pohulanka położona jest we wschodniej czę¶ci Karkonoskiego Padołu ¦ródgórskiego, w Karpaczu, pomiędzy centrum, Wilcz± Poręb± i Skalnym Osiedlem. Jest czę¶ciowo poro¶nięta lasem, od północy wkracza zabudowa pensjonatowa. Na południowym zboczu znajduje o¶wietlony stok narciarski z wyci±giem orczykowym.

Karkonosze

374

Popiel (G. Izer.)

530

Góry Izerskie

Góry Izerskie

375

Popiel (G. Kacz.)

632

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

376

Predni planina (CZ)

1196

Szczyt w czeskiej czę¶ci Karkonoszy, w zachodniej czę¶ci Černohorskiej hornatiny, dawniej niem. Planur. Położona jest w centralnej czę¶ci Karkonoszy, ok. 2,5 km na południe od centrum Szpindlerowego Młyna. Stanowi kulminację grzbietu odchodz±cego ku zachodowi od Zadní planiny. Grzbiet ten skręca tu ku południowi. Od znajduj±cego się na północnym wschodzie Stohu oddziela j± niezbyt głęboka przełęcz. Ku północnemu zachodowi odchodzi krótkie, boczne ramię z Hromovk±. Ku południowi odchodzi długi grzbiet, kończ±cy się nad Vrchlabí. Północne zbocza, opadaj±ce w stron± przysiółka Svatý Petr s± długie i strome.

Karkonosze

377

Prochowa Płn.

495

Szczyt w zachodniej czę¶ci Grzbietu Kamienickiego Gór Izerskich, dawniej niem. Pulverberg. Wyrasta z bocznego ramienia, odchodz±cego ku północy od Dłużca. W ramieniu tym najpierw zaznacza się wyraĽna kulminacja Blizbora, a od niej rozchodz± się poboczne ramiona, jedno biegn±ce na północ i zakończone Kuflem, a drugie rozci±gaj±ce się ku północnemu wschodowi i wschodowi, ze Stożkiem i zakończone Prochow±. Od połowy XVIII wieku w pobliskiej Przecznicy wydobywano rudy kobaltu do produkcji farby - błękitu kobaltowego.

Góry Izerskie

378

Przecznica

544

Góry Izerskie

Góry Izerskie

379

Przesiecka Góra

610

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Karkonoskiego Padołu ¦ródgórskiego. Wznosi się w ¶rodkowej czę¶ci Karkonoskiego Padołu ¦ródgórskiego, pomiędzy Przesiek± a Zachełmiem. Na szczycie i zboczach występuj± liczne skałki i urwiska skalne, m.in. Schodki.

Karkonosze

380

Ptaci kamen (CZ)

1310

Grupa skał i boczny szczyt w Karkonoszach, należ±cy do masywu Czeskich i ¦l±skich Kamieni, leż±cy po ich południowej stronie (czeskiej), ok. 850 m na południe od wierzchołka ¦l±skich Kamieni, czes. Ptačí kámen. Przez Ptačí kámen przechodzi niebieski szlak turystyczny ze schroniska Petrova bouda przez Fučikove boudy, Martinov± boudę na Przełęcz pod ¦mielcem.

Karkonosze

381

Ptak (Piastów)

440

Góry Izerskie

Góry Izerskie

382

Pytlacke kameny (CZ)

975

Szczyt we wschodniej czę¶ci Gór Izerskich, w obrębie ¦redniego Grzbietu, na północ od czeskiej osady Izerka, czes. Pytlácké kameny. Wznosz± się w ¶rodkowej czę¶ci ¦redniego Grzbietu. Na północnym zachodzie znajduj± się Český vrch, a na południowym wschodzie Jelení stráň. Na szczycie występuj± skałki o tej samej nazwie. Prowadzi tam czerwony szlak turystyczny. Nazwa wzniesienia i skałek pochodzi od kłusownika (czes. pytlák) Hennricha, który miał tu swoj± kryjówkę i został zastrzelony w 1813 roku. Około 500 m na południowy zachód od wierzchołka stoi krzyż upamiętniaj±cy to wydarzenie.

Góry Izerskie

383

Radostka

532

Szczyt w Grzbiecie Południowym Gór Kaczawskich, dawniej niem. Freuden-Berg. Stanowi zakończenie bocznego grzbietu ci±gn±cego się od Łysej Góry ku wschodowi, przez Widok i Krzyżow±. Wznosi się nad Podgórkami i Wojcieszowem Dolnym.

Góry Kaczawskie

384

Radziwiłłówka

464

Kotlina Jeleniogórska

Kotlina Jeleniogórska

385

Rapicka hora (CZ)

708

Szczyt w północno-zachodniej, czeskiej czę¶ci Gór Izerskich, czes. Rapická hora. Wznosi się około 2,6 km na południowy wschód od miejscowo¶ci Nové Město pod Smrkem i 2,1 km na północ od wzniesienia Smrek.

Góry Izerskie

386

Rębinka

435

Pogórze Izerskie

Pogórze Izerskie

387

Rogatka

490

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Północnego Grzbietu Gór Kaczawskich, położony pomiędzy masywem Okola a Skał±, dawniej niem. Hornig-Berg

Góry Kaczawskie

388

Rogowa

382

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

389

Rozłóg

534

Pogórze Izerskie

Pogórze Izerskie

390

Rudzik

500

Jeden z sze¶ciu wierzchołków Gór Sokolich w Rudawach Janowickich, dawniej niem. Braunner Berg. Położony jest w centrum Gór Sokolich, w północno-zachodniej czę¶ci Rudaw Janowickich. Na południu ł±czy się z Browarówk±.

Rudawy Janowickie

391

Rybień

436

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

392

Samotnik

605

Rudawy Janowickie

Rudawy Janowickie

393

Saneczkowa

789

Szczyt w Karkonoszach w obrębie Karkonoskiego Padołu ¦ródgórskiego, dawniej niem. Querseifen. Znajduje się we wschodniej czę¶ci Karkonoskiego Padołu ¦ródgórskiego, w Karpaczu, pomiędzy Karpaczem Górnym a Płóczkami. Od zachodu opływa go Dziki Potok, na północy ł±czy się z Husyck± Górk±. Na zboczu góry znajduje się najdłuższy w Karpaczu tor saneczkowy, maj±cy 1650 m przy różnicy wzniesień 114 m.

Karkonosze

394

Skalica (Rud. Jan.)

748

Rudawy Janowickie

Rudawy Janowickie

395

Skalica

501

Pogórze Izerskie

Pogórze Izerskie

396

Skalista (Kotl. Jel.)

457

Wzniesienie w ¶rodkowo-zachodniej czę¶ci Wzgórz Łomnickich, w ¶rodkowej czę¶ci Kotliny Jeleniogórskiej, położone około 2,6 km na południe od centrum miejscowo¶ci Jelenia Góra

Kotlina Jeleniogórska

397

Skalna Grzęda

536

Rudawy Janowickie

Rudawy Janowickie

398

Skała (Janówek)

485

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Północnego Grzbietu Gór Kaczawskich, położony pomiędzy Rogatk± a Babińcem, dawniej niem. Stein-Berg

Góry Kaczawskie

399

Skałki Zakochanych

680

Góry Izerskie

Góry Izerskie

400

Skiba (Kark.)

749

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Pogórza Karkonoskiego, dawniej niem. Scheibenberg. Położony jest we wschodniej czę¶ci Pogórza Karkonoskiego, na północny wschód od Borowic i na południowy zachód od Sosnówki.

Karkonosze

401

Skowron (Czernica)

472

Szczyt w północnej czę¶ci Grzbietu Małego Gór Kaczawskich, dawniej niem. Lerchenberg. Wznosi się na północny zachód od Płoszczynki, gdzie ł±czy się z Wapienn±. Ku zachodowi odchodzi od niego kilka bocznych ramion z Zadni± i Strzyżowcem.

Góry Kaczawskie

402

Skowron (G. Kacz.)

400

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

403

Slunecny vrch (CZ)

1000

Karkonosze

Karkonosze

404

Smolnik

624

Szczyt we wschodniej czę¶ci Grzbietu Kamienickiego Gór Izerskich, dawniej niem. Untern Nebelberg. Wyrasta z bocznego ramienia, które odchodzi ku północy od Kopania. Na północnych zboczach rozci±gaj± się zabudowania Chromca.

Góry Izerskie

405

Smrcinek (CZ)

923

Góry Izerskie

Góry Izerskie

406

Sobiesz

623

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Pogórza Karkonoskiego, dawniej niem. Säbrich. Wznosi się w zachodniej czę¶ci Pogórza Karkonoskiego, nad najwyżej położonymi zabudowaniami Sobieszowa. Leży w grzbiecie odchodz±cym od Grzybowca ku północnemu wschodowi. W grzbiecie tym występuj±: Trzmielak, Sobiesz i Ostrosz. Pod szczytem Sobiesza występuj± pojedyncze skałki.

Karkonosze

407

Sołtysia

440

Sołtysia (inaczej Sołtysia Kopa, Góra Sołtysia, dawniej niem. Scholzenberg) - wzniesienie w Jeleniej Górze, w południowej czę¶ci Kotliny Jeleniogórskiej, w zachodniej czę¶ci Wzgórz Łomnickich, położone na wschód od Cieplic (dzielnicy Jeleniej Góry). Na szczycie stoi pięciokondygnacyjna wieża murowana o wysoko¶ci 16 m.

Kotlina Jeleniogórska

408

Sosnowiec

727

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Karkonoskiego Padołu ¦ródgórskiego. Położony jest we wschodniej czę¶ci Karkonoskiego Padołu ¦ródgórskiego, w Karpaczu, pomiędzy centrum a Bierutowicami. Od północy opływa go Łomnica. Czę¶ciowo poro¶nięty lasem, od południa i wschodu wkracza zabudowa pensjonatowa.

Karkonosze

409

So¶nia

430

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

410

So¶nik

650

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Pogórza Karkonoskiego. Znajduje się w północno-wschodniej czę¶ci Pogórza Karkonoskiego, w masywie Grzybowca. Położony jest na południowy wschód od Grzybowca, nad Jagni±tkowem. W roku 1954 pod tym wzgórzem prowadzono prace badawcze nad wydobyciem rudy uranowej. Kopalnia otrzymała oznaczenie OP-7 Jagni±tków i była eksploatowana przez kilka miesięcy.

Karkonosze

411

Sowiniec

675

Góry Izerskie

Góry Izerskie

412

Spicak (CZ)

877

Karkonosze

Karkonosze

413

Spław

850

Góry Izerskie

Góry Izerskie

414

Srebrna

491

Szczyt w Grzbiecie Małym Gór Kaczawskich, położony na południe od Stromca, dawniej niem. Silber Berg

Góry Kaczawskie

415

Sroczka

542

Pogórze Izerskie

Pogórze Izerskie

416

Stanek (Mostek Kap.)

340

Pogórze Izerskie

Pogórze Izerskie

417

Staniszówka

441

Kotlina Jeleniogórska, Wzgórza Łomnickie

Kotlina Jeleniogórska

418

Stara hora (CZ)

896

Karkonosze

Karkonosze

419

Stożek (Gierczyn)

601

Szczyt w zachodniej czę¶ci Grzbietu Kamienickiego Gór Izerskich, dawniej niem. Seidelberg. Wyrasta z bocznego ramienia odchodz±cego ku północy od Dłużca. W ramieniu tym najpierw zaznacza się wyraĽna kulminacja Blizbora, a od niej rozchodz± się poboczne ramiona, jedno biegn±ce na północ i zakończone Kuflem, a drugie rozci±gaj±ce się ku północnemu wschodowi i wschodowi, ze Stożkiem i zakończone Prochow± nad centrum Przecznicy.

Góry Izerskie

420

Stożna

507

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

421

Straconka (Kotl. Jel.)

472

Kotlina Jeleniogórska

Kotlina Jeleniogórska

422

Stromiec

551

Szczyt w Grzbiecie Małym Gór Kaczawskich, położony pomiędzy Wapienn± a Szybowcow± Gór±, dawniej niem. Grünauer Spitz-Berg

Góry Kaczawskie

423

Strzelczyk

746

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Pogórza Karkonoskiego, dawniej niem. Koppen Hübel. Znajduje się we wschodniej czę¶ci Pogórza Karkonoskiego, pomiędzy Karpaczem (Bierutowicami) a Miłkowem. Leży w bocznym grzbiecie odchodz±cym na wschód od Czoła i zakończonym Strzelcem.

Karkonosze

424

Strzelec

751

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Pogórza Karkonoskiego, dawniej niem. Schützenberg. Znajduje się we wschodniej czę¶ci Pogórza Karkonoskiego, pomiędzy Karpaczem a Miłkowem. Leży w bocznym grzbiecie odchodz±cym na wschód od Czoła, biegn±cym przez Strzelczyk i zakończonym wła¶nie Strzelcem.

Karkonosze

425

Strzyżowa

424

Szczyt w zachodniej czę¶ci Grzbietu Małego Gór Kaczawskich, położony ponad Strzyżowcem

Góry Kaczawskie

426

Studnik

505

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Pogórza Karkonoskiego, niem. Brunnenberg, Brunnberg. Wznosi się w centralnej czę¶ci Pogórza Karkonoskiego, na wschód od Zachełmia i na zachód od Podgórzyna. Na południowym zachodzie ł±czy się z Kucznikiem. Od północnego zachodu zboczami Studnika biegnie niebieski szlak turystyczny z Podgórzyna Dolnego przez Zachełmie do Jagni±tkowa.

Karkonosze

427

Sulica

942

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Lasockiego Grzbietu, dawniej niem. Molkenberg. Wznosi się w północnej czę¶ci Lasockiego Grzbietu, w bocznym ramieniu, odchodz±cym od Łysociny ku północnemu wschodowi. Na północy Sulica ł±czy się przez Przełęcz Kowarsk± z Rudnikiem, pierwszym szczytem Rudaw Janowickich. Na wschód opada do Rozdroża Kowarskiego, gdzie graniczy ze wzgórzami Bramy Lubawskiej.

Karkonosze

428

Susz

708

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie ¦l±skiego Grzbietu, dawniej niem. Himprichthübel. Położony jest w północno-wschodniej czę¶ci ¦l±skiego Grzbietu, na zachód od Borowic. Na zachodzie od Mostowej oddziela go Dolina Myi.

Karkonosze

429

Svetly vrch (CZ)

1314

Szczyt w czeskiej czę¶ci Karkonoszy, czes. Světlý vrch. Na szczycie znajduje się wieża widokowa o wysoko¶ci 21,5 m. Wstęp na wieżę jest bezpłatny, na jej taras widokowy w kształcie bocianiego dniazda trzeba pokonać 105 schodów.

Karkonosze

430

Svinsky vrch (CZ)

756

Góry Izerskie

Góry Izerskie

431

Szczepki

500

Góry Izerskie

Góry Izerskie

432

Szerzawa (Kark.)

706

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Karkonoskiego Padołu ¦ródgórskiego, niem. Breitberg. Położony jest w ¶rodkowej czę¶ci Karkonoskiego Padołu ¦ródgórskiego, pomiędzy Jagni±tkowem na zachodzie a Przesiek± na wschodzie. Na północnym wschodzie ł±czy się z Kopist±.

Karkonosze

433

Szklarz

593

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Pogórza Karkonoskiego, dawniej niem. Peterhübel. Położony jest w północno-zachodniej czę¶ci Pogórza Karkonoskiego, na wschód od zabudowań Szklarskiej Poręby. Od północy i zachodu opada stromo do doliny Kamiennej tworz±c urwiska, od południowego wschodu podcina go Szklarka, która tworzy w±wóz, a w nim Wodospad Szklarki.

Karkonosze

434

Szwedzkie Skały

890

Karkonosze

Karkonosze

435

¦ciernisko

839

Góry Izerskie

Góry Izerskie

436

¦redniak (Okraj)

950

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Lasockiego Grzbietu, dawniej niem. Mittelberg. Położony jest w północnej czę¶ci Lasockiego Grzbietu, w krótkim bocznym ramieniu, odchodz±cym od Łysociny ku północy, które kończy się Grabin±. Od zachodu, od Kowarskiego Grzbietu, oddziela go dolina Jedlicy, a od wschodu od Sulicy dolina Jeleniej Strugi.

Karkonosze

437

¦wierczek

588

Szczyt w Grzbiecie Kamienickim Gór Izerskich, w ¶rodkowej jego czę¶ci, w bocznym ramieniu odchodz±cym od Kamienicy ku północnemu wschodowi. Na zachodzie ł±czy się z Kowalówk±. Zachodnim zboczem przechodzi żółty szlak turystyczny.

Góry Izerskie

438

¦wierczyna (Kark.)

665

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Pogórza Karkonoskiego, dawniej niem. Fichtighübel. Położony jest w zachodniej czę¶ci Pogórza Karkonoskiego, na wschód od Szklarskiej Poręby, na południe od Michałowic i na zachód od Jagni±tkowa. Na północny zachód leży potężny masyw Płoszczania, a na zachód niewielkie wzniesienie Łagodna. Między Łagodn± a ¦wierczyn± leży rozdroże o nazwie Trzy Jawory. Na południe od ¦wierczyny biegnie Droga pod Reglami ze Szklarskiej Poręby do Jagni±tkowa i dolej przez Zachełmie do Przesieki. Na północ od szczytu biegnie niebieski szlak turystyczny z Piechowic przez Michałowice na Przełęcz pod ¦mielcem, a na południe od wierzchołka czarny szlak z Jagni±tkowa do Schroniska PTTK Pod Łabskim Szczytem.

Karkonosze

439

¦wierki

561

Szczyt we wschodniej czę¶ci Północnego Grzbietu Gór Kaczawskich, stanowi±cy wschodnie zakończenie masywu Okola, dawniej niem. Stumpen

Góry Kaczawskie

440

¦wierkowiec

741

Góry Izerskie

Góry Izerskie

441

¦więtojanki

620

Góry Izerskie

Góry Izerskie

442

Tarczowa

575

Góry Izerskie

Góry Izerskie

443

Tetrevi vrch (CZ)

964

Karkonosze

Karkonosze

444

Tisina (CZ)

872

Góry Izerskie

Góry Izerskie

445

Tkacka Góra (Kark.)

580

Karkonosze

Karkonosze

446

Tłoczyna

783

Szczyt w północnej czę¶ci Grzbietu Kamienickiego Gór Izerskich, w bocznym ramieniu odchodz±cym od Kowalówki ku północy, inna nazwa to Łysa Góra, dawniej niem. Scheibenberg. Jeszcze dalej na północ położona jest Hucianka. Na północnym stoku znajduje się gołoborze. Zachodnim zboczem przechodzi żółty szlak turystyczny.

Góry Izerskie

447

Trzciniak

562

Szczyt w Górach Izerskich, na północnym przedpolu Grzbietu Kamienickiego, dawniej. niem. Ramberg. Wznosi się pomiędzy Chromcem i Kamienic±, na południe od Międzylesia.

Góry Izerskie

448

Trzmielak

647

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Pogórza Karkonoskiego, dawniej niem. Hummelberg. Położony jest w zachodniej czę¶ci Pogórza Karkonoskiego, nad doln± czę¶ci± Jagni±tkowa. Leży w grzbiecie odchodz±cym od Grzybowca ku północnemu wschodowi. W grzbiecie tym występuj±: Trzmielak, Sobiesz i Ostrosz. W rejonie Trzmielala występuj± pojedyncze skałki. Przez szczyt prowadzi niebieski szlak turystyczny z Sobieszowa na Grzybowiec, a jego zachodnim zboczem żółty szlak z Piechowic na Grzybowiec.

Karkonosze

449

U Spal. Hospody (CZ)

533

Góry Izerskie

Góry Izerskie

450

Urwista

445

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

451

Vici kameny (CZ)

848

Góry Izerskie

Góry Izerskie

452

Viesovy vrch (CZ)

1020

Karkonosze

Karkonosze

453

Vrbatovo navrsi (CZ)

1410

Karkonosze

Karkonosze

454

Wapienna

507

Szczyt w południowo-zachodniej czę¶ci Grzbietu Małego Gór Kaczawskich, dawniej niem. Kalk Berge. Wznosi się pomiędzy Siedlęcinem a Płoszczynk±, gdzie ł±czy się z pozostał± czę¶ci± Grzbietu Małego.

Góry Kaczawskie

455

Warzelnia (Borowice)

640

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Pogórza Karkonoskiego, dawniej niem. Sieberberg. Administracyjnie leży na terenie Borowic. Położony jest we wschodniej czę¶ci Pogórza Karkonoskiego, między Przesiek±, Borowicami a Sosnówk±. Leży w grzbiecie biegn±cym od Młynarza poprzez Wierzchnicę, Warzelnię, Bukown±, Lisiurę i kończ±cym się Podgórzynk±.

Karkonosze

456

Wężówka

781

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie ¦l±skiego Grzbietu, dawniej niem. Pfützenberg. Położony jest w północnej, dolnej czę¶ci ¦l±skiego Grzbietu, stanowi±c zakończenie bocznego ramienia, odchodz±cego ku północy od ¦mielca i biegn±cego przez Le¶niak, na południowy zachód od Jagni±tkowa. Od zachodu opływa go Pracz, a od wschodu Wrzosówka. Leży w obrębie Karkonoskiego Parku Narodowego. Na północny wschód od Wężówki biegnie Droga pod Reglami ze Szklarskiej Poręby do Jagni±tkowa i dolej przez Zachełmie do Przesieki. Wschodnim zboczem biegnie niebieski szlak z Jagni±tkowa na Czarn± Przełęcz.

Karkonosze

457

Wierzchnica

649

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Pogórza Karkonoskiego, dawniej niem. Langeberg, Küchenkammer. Położony jest we wschodniej czę¶ci Pogórza Karkonoskiego, między Przesiek±, Borowicami a Sosnówk±. Leży w grzbiecie biegn±cym od Młynarza poprzez Wierzchnicę, Warzelnię, Bukown±, Lisiurę i kończ±cym się Podgórzynk±. U zachodnich podnóży znajduj± się liczne skałki, m.in. Dziki i Szachownica.

Karkonosze

458

Wilcza Góra (G. Izer.)

482

Góry Izerskie

Góry Izerskie

459

Wilcza Góra (G. Kacz.)

660

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

460

Wilczak

707

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Pogórza Karkonoskiego, dawniej niem. Wolfsberg. Położony jest we wschodniej czę¶ci Pogórza Karkonoskiego, na wschód od Borowic. Leży pomiędzy dolin± Czerwonki na północy i Jeleniego Potoku (Jeleniej Strugi) na południu.

Karkonosze

461

Wi¶niowa

550

Góry Izerskie

Góry Izerskie

462

Witosza

483

Wzniesienie w południowej czę¶ci Wzgórz Łomnickich, w ¶rodkowej czę¶ci Kotliny Jeleniogórskiej, położone na wschodnich obrzeżach miejscowo¶ci Staniszów

Kotlina Jeleniogórska

463

Wroniec (Miłek)

569

Miłek (niem. Mühlberg) - niewielki masyw z trzema wierzchołkami w zachodniej czę¶ci Grzbietu Wschodniego w Górach Kaczawskich, położony nad Wojcieszowem Górnym. Od wschodu ł±czy się z Osełk± i ŻeleĽniakiem. Jego trzy kulminacje maj± odrębne nazwy - od zachodu: Młyniec (573 m), Cisowa lub Cisowiec (596 m) i Wroniec (569 m).

Góry Kaczawskie

464

Wrzosówka

695

Szczyt we wschodniej czę¶ci Grzbietu Kamienickiego Gór Izerskich, dawniej niem. Heidelberg. Wyrasta pomiędzy Kozi± Szyj± na zachodzie a Ciemniakiem na wschodzie. Od Ciemniaka oddziela j± Przełęcz Czarownic. Przez szczyt prowadzi niebieski szlak turystyczny.

Góry Izerskie

465

Wygorzel (Pog. Iz.)

531

Wzniesienie w południowo-wschodniej czę¶ci Pogórza Izerskiego, dawniej niem. Brand-Berg. Wznosi się w południowej czę¶ci Przedgórza Rębiszowskiego, pomiędzy miejscowo¶ciami Przecznica, Kłopotnica i Proszowa, w Rębiszowskim Lesie. Kontrowersje budzi przynależno¶ć wzniesienia. Według Staffy niektórych należy do Grzbietu Kamienickiego Gór Izerskich i jest najdalej na północ wysuniętym jego szczytem.

Pogórze Izerskie

466

Wywołaniec

543

Rozległe wzniesienie w centralnej czę¶ci Północnego Grzbietu Gór Kaczawskich, dawniej niem. Zippel-Berg. Stanowi zachodnie zakończenie masywu Okola, między Le¶niakiem a Rogatk±, nad Chro¶nic± i Rz±¶nikiem.

Góry Kaczawskie

467

Wzgórze Ko¶ciuszki

397

Rozległe wzniesienie w Jeleniej Górze, w północnej czę¶ci Kotliny Jeleniogórskiej, w północnej czę¶ci Wzgórz Łomnickich, dawniej niem. Faurant Berge, Kavalierberg

Kotlina Jeleniogórska

468

Wzgórze Krzywoustego

375

Pogórze Izerskie

Pogórze Izerskie

469

Wzgórze Partyzantów

412

Wzgórze w północnej czę¶ci Kotliny Jeleniogórskiej, w północnej czę¶ci Wzgórz Łomnickich, dawniej niem. Fischer Berg. Wznosi się około 600 m na południe od dworca kolejowego w Jeleniej Górze. Na północy ł±czy się z Kamienist± i Parkow±, na południowym wschodzie z Paulinum, na południu ze Wzgórzem Wandy i na zachodzie ze Wzgórzem Generała Grota-Roweckiego.

Kotlina Jeleniogórska

470

Wzgórze Roweckiego

387

Wzniesienie w północnej czę¶ci Kotliny Jeleniogórskiej, w północnej czę¶ci Wzgórz Łomnickich. Wznosi się około 600 m na południowy zachód od dworca kolejowego w Jeleniej Górze. Położone między ulicami: Nowowiejsk±, Staffa, Sudeck± i Wojska Polskiego. Na wschodzie ł±czy się ze Wzgórzem Partyzantów, na południowym wschodzie ze Wzgórzem Wandy i na południu ze Wzgórzem Ko¶ciuszki.

Kotlina Jeleniogórska

471

Wzgórze Schiestla

428

Kotlina Jeleniogórska

Kotlina Jeleniogórska

472

Paulinum (Wzg. Zamk.)

408

Wzniesienie w Jeleniej Górze, w północno-wschodniej czę¶ci Kotliny Jeleniogórskiej, w północnej czę¶ci Wzgórz Łomnickich, dawniej niem. Post Berg, Kreuz Berg, Gut Paulinum

Kotlina Jeleniogórska

473

Zadni kopec (CZ)

905

Góry Izerskie

Góry Izerskie

474

Zadni Piech (CZ)

1210

Karkonosze

Karkonosze

475

Zadnia

442

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

476

Zajęcznik (G. Izer.)

595

Szczyt w Wysokim Grzbiecie Gór Izerskich, dawniej niem. Hasenberg czy Hasenstein. Położony jest w północnej czę¶ci Wysokiego Grzbietu, w bocznym ramieniu odchodz±cym od Stogu Izerskiego ku północy i północnemu wschodowi. Rozdziela Czerniawę-Zdrój od głównej czę¶ci ¦wieradowa-Zdroju. Na zalesionym szczycie Zajęcznika znajduje się stacja przekaĽnikowa RTV.

Góry Izerskie

477

Zajęcznik (Wang)

930

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie ¦l±skiego Grzbietu, niem. Hasenberg. Położony jest w północno-wschodniej czę¶ci ¦l±skiego Grzbietu, w bocznym ramieniu, odchodz±cym na wschód od Czarnej Góry, na zachód od Karpacza Górnego. Wznosi się na południe od ¦wi±tyni Wang.

Karkonosze

478

Zakręt ¦mierci

800

Góry Izerskie

Góry Izerskie

479

Zamczysko

690

Góry Izerskie

Góry Izerskie

480

Zamek Bolczów

560

Rudawy Janowickie

Rudawy Janowickie

481

Zamkowa Góra (Jel.)

449

Wzniesienie we wschodniej czę¶ci Kotliny Jeleniogórskiej, w północnej czę¶ci Wzgórz Łomnickich, około 1,5 km na południowy wschód od dworca kolejowego w Jeleniej Górze, jeszcze w granicach miasta

Kotlina Jeleniogórska

482

Zaro¶lak (Kotl. Jel.)

455

Kotlina Jeleniogórska, Wzgórza Łomnickie

Kotlina Jeleniogórska

483

Zaro¶lak (G. Izerskie)

560

Góry Izerskie

Góry Izerskie

484

Zavornik (CZ)

696

Góry Izerskie

Góry Izerskie

485

Zbyrk

470

Góry Izerskie

Góry Izerskie

486

Zeleny kamen (CZ)

933

Góry Izerskie

Góry Izerskie

487

Zeleny vrch (CZ)

966

Góry Izerskie

Góry Izerskie

488

Ziębiniec

449

Wzniesienie we wschodniej czę¶ci Kotliny Jeleniogórskiej, w północnej czę¶ci Wzgórz Łomnickich, dawniej niem. Finkenberg

Kotlina Jeleniogórska

489

Zlate navrsi (CZ)

1411

Karkonosze

Karkonosze

490

Złomisko

640

Góry Izerskie

Góry Izerskie

491

Złomy

436

Kotlina Jeleniogórska, Wzgórza Łomnickie

Kotlina Jeleniogórska

492

Zrcadla (CZ)

1243

Karkonosze

Karkonosze

493

Żelazna

534

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

494

ŻeleĽniak

427

Wzniesienie w Jeleniej Górze, w ¶rodkowej czę¶ci Kotliny Jeleniogórskiej, w ¶rodkowej czę¶ci Wzgórz Łomnickich, dawniej niem. Eisen-Berg

Kotlina Jeleniogórska

495

Bezimienne Wzgórze

390

Rudawy Janowickie

Rudawy Janowickie

496

Biała Góra

915

Karkonosze

Karkonosze

497

Borowa (G. Wałb.)

853

Najwyższy szczyt Gór Czarnych i całych Gór Wałbrzyskich w Sudetach ¦rodkowych, dawniej niem. Schwarze-Berg, Schwarzeberg, Schwartzenberg. Uważany jest za odrębny masyw lub przypisywany do Rybnickiego Grzbietu. Jest najwyższym punktem w granicach administracyjnych Wałbrzycha, a także w granicach administracyjnych Jedliny-Zdroju. Pod koniec 2017 roku na szczycie oddano do użytku wieżę widokow± o ciekawym kształcie. Borowa zaliczana jest do Diademu Polskich Gór, Korony Sudetów i Korony Sudetów Polskich. Do Korony Gór Polski zaliczony został pobliski Chełmiec, który podczas ustalania tej klasyfikacji uważany był za wyższy, ze względu na to, że instrumenty pomiarowe umieszczono wtedy na wieży widokowej.

498

Bukowiec (Staniszów)

423

Kotlina Jeleniogórska, Wzgórza Łomnickie

Kotlina Jeleniogórska

499

Góra Ptasia

585

Rudawy Janowickie

Rudawy Janowickie

500

Kalwaria

717

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Lasockiego Grzbietu, dawniej niem. Kapellenberg. Wznosi się w południowej czę¶ci Lasockiego Grzbietu, w bocznym ramieniu odchodz±cym ku wschodowi od Czepieli, nad Niedamirowem. Na północ znajduje się dolina Ostrężnika i jego dopływu - Ż±dnej.

Karkonosze

501

Kluka

774

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Lasockiego Grzbietu, dawniej niem. Kloseberg. Wznosi się w północnej czę¶ci Lasockiego Grzbietu, w bocznym grzbiecie odchodz±cym od Łysociny ku wschodowi. W grzbiecie tym znajduj± się: Borowa, Bielec i Kluka. Od północy ogranicza j± dolina Złotnej, od południa jej dopływu - Srebrnika.

Karkonosze

502

Kopczyk

664

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Lasockiego Grzbietu. Wznosi się w południowej czę¶ci Lasockiego Grzbietu, w niezbyt wyraĽnym bocznym grzbiecie odchodz±cym ku wschodowi od Kopiny, pomiędzy Opaw± na północy a Niedamirowem na południu. Na północy znajduje się dolina Opawy, a na południu Ostrężnika.

Karkonosze

503

Pańska Góra

756

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Lasockiego Grzbietu, dawniej niem. Herrenberg. Wznosi się w ¶rodkowej czę¶ci Lasockiego Grzbietu, w bocznym ramieniu, odchodz±cym ku północnemu-wschodowi od Kopiny, na południowy zachód od Jarkowic i na północny zachód od Opawy.

Karkonosze

504

Polska Góra

427

Wzniesienie Wzgórz Łomnickich w Kotlinie Jeleniogórskiej inna nazwa to Polska Górka

Kotlina Jeleniogórska

505

Popiel (KJ, Czarne)

422

Dwuwierzchołkowe wzniesienie w ¶rodkowej czę¶ci Kotliny Jeleniogórskiej, we wschodniej czę¶ci Wzgórz Łomnickich, dawniej niem. Popel Berg. Wznosi się w południowo-wschodniej czę¶ci Jeleniej Góry, na południe od osiedla Czarne. Na wschód od wzniesienia, za dolin± potoku Pijawnik, rozci±ga się Obniżenie Mysłakowickie.

Kotlina Jeleniogórska

506

Skopiec (KJ, Staniszów)

425

Kotlina Jeleniogórska, Wzgórza Łomnickie

Kotlina Jeleniogórska

507

¦redniak (Jarkowice)

849

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Grzbietu Lasockiego, dawniej niem. Mittelberg. Położony jest w północno-wschodniej czę¶ci Lasockiego Grzbietu, w krótkim, bocznym ramieniu, odchodz±cym od Łysociny ku wschodowi. Od północy, od Borowej Góry i Bielca, ogranicza go dolina Białej Wody, a od południa dolina bezimiennego potoku, dopływu Srebrnika.

Karkonosze

508

Wrona (Kotl. Jel.)

410

Kotlina Jeleniogórska, Wzgórza Łomnickie

Kotlina Jeleniogórska

509

Ziębia Góra

376

Kotlina Jeleniogórska

Kotlina Jeleniogórska

510

Anielska Góra (G. Kam.)

651

Szczyt w zachodniej czę¶ci Gór Kamiennych, w północnej czę¶ci Gór Kruczych, dawniej niem. Angenelliberg, Angelli-Berg. Wznosi się pomiędzy szczytami Długosz i Czarnogóra, w głównym grzbiecie Gór Kruczych. 4 km na zachód od centrum Krzeszowa. Na wschodnim zboczu Anielskiej Góry położone jest Betlejem - nieoficjalny przysiółek Krzeszowa. Zachodnie zbocze trawersuje droga krajowa nr 5. Przełęcz± między Długoszem i Anielsk± Gór± przechodzi lokalna szosa z Przedwojowa do Krzeszowa - obecnie prowadzi ni± trasa rowerowa Cysterski Szlak.

511

Bania (G. Kam.)

591

Góry Kamienne

512

Bartuv les (CZ)

740

Karkonosze

Karkonosze

513

Bednarz (G. Kam.)

706

Góry Kamienne

514

Bogoria (G. Kam.)

645

Szczyt w Długim Grzbiecie, na południowym krańcu Gór Kruczych, zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Geislerberg. Przez szczyt przechodzi granica polsko-czeska.

515

Bukowina (G. Kam.)

559

Szczyt w zachodniej czę¶ci masywu Czarnego Lasu, w Górach Kamiennych, na terenie Kamiennej Góry. Na południowym zalesionym stoku góry ulokowane s± obiekty szpitalne Dolno¶l±skiego Centrum Rehabilitacji (ul. Janusza Korczaka 1). Na północnym stoku umiejscowiony jest nowy cmentarz komunalny (przy ul. Wałbrzyskiej - przy drodze wojewódzkiej nr 367), natomiast na zachodnim stoku góry rozpo¶ciera się Osiedle Krzeszowskie.

516

Chełmczyk (G. Kam.)

766

Góry Kamienne

517

Długa Góra (G. Kam.)

612

Góry Kamienne

518

Długata (G. Kam.)

667

Góry Kamienne

519

Długosz Płn. (G. Kam.)

590

Grzbiet górski w północnej czę¶ci Gór Kruczych, zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Langerberg. Wznosi się na północ od Anielskiej Góry, od której oddzielony jest przełęcz±, przez któr± biegnie droga powiatowa (trasa rowerowa pn. Cysterski Szlak) z Przedwojowa do Krzeszowa. Grzbiet posiada kilka kulminacji: 612 m, 600 m, 590 m. Na północy styka się ze skałkami Trzej Bracia.

520

Dvorsky les (CZ)

1036

Szczyt w czeskich Karkonoszach w obrębie masywu Rýchory, będ±cego przedłużeniem ku południowi Lasockiego Grzbietu, czes. Dvorský les, dawniej niem. Hoflbusch. Wznosi się w ¶rodkowej czę¶ci masywu. Na północy ł±czy się z kulminacj± Mravenečník. Ku południowemu zachodowi i ku południowemu wschodowi odchodz± boczne grzbiety. W pierwszym z nich znajduje się kulminacja Bartův les, a w drugim zaznacza się wzniesienie Kámen.

Karkonosze

521

G. Parkowa (G. Kam.)

511

Szczyt w Górach Kamiennych, w północnej czę¶ci Gór Kruczych, stanowi±cy ich północne zakończenie, dawniej niem. Kirchberg. Posiada dwa wierzchołki o wysoko¶ci 513 m (południowy) i 511 m (północny), który wznosi się nad centrum Kamiennej Góry i zwany jest też Gór± Parkow±. Wznosi się w widłach Bobru i Zadrny. Na jej północno-wschodnim zboczu znajduje się barokowy ko¶ciół Matki Boskiej Różańcowej z XVIII wieku, tzw. ko¶ciół łaski.

522

Jański Wierch (G. Kam.)

697

Szczyt w Górach Jastrzębich, czasem błędnie zaliczany do Gór Kamiennych, czes. Janský vrch. Jest najwyższym polskim szczytem Gór Jastrzębich i zalicza się go do Diademu Polskich Gór. Wznosi się około 2,5 km na południowy zachód od Okrzeszyna. Przez szczyt biegnie granica polsko-czeska, która na górze zakręca pod k±tem prostym.

523

Kierz Zach. (G. Kam.)

662

Dwuwierzchołkowy szczyt w ¶rodkowej czę¶ci Gór Kruczych, zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Die Kierze. Wznosi się pomiędzy Czarnogór± na północy, a Miejsk± Górk± na południu. Wierzchołki maj± wysoko¶ć 662 i 650 m, wyższa jest kulminacja zachodnia.

524

Kobyla Góra (G. Kam.)

758

Szczyt w południowej czę¶ci Gór Kruczych, zaliczanych do Gór Kamiennych. Leży na granicy polsko-czeskiej, czes. Dlouhá straň, dawniej niem. Fleischerberg. Kobyla Góra położona jest na południowym krańcu Gór Kruczych, w grzbiecie granicznym, pomiędzy Mrowińcem na północy (NNW) a Bogori± na południowym wschodzie. Grzbiet ł±cz±cy te dwa ostatnie szczyty nosi nazwę Długiego Grzbietu. Od Kobylej Góry odchodzi ku wschodowi krótkie ramię z Pliszczyn±. Od południowego- i północnego wschodu podchodz± pod Kobyl± Górę głęboko wcięte doliny: Krótki Dół i Długi Dół, którymi płyn± dopływy Szkła. Zbocza południowo-zachodnie s± bardzo strome. Poniżej leży miejscowo¶ć Bečkov.

525

Kokosz (G. Wałb.)

662

Góry Wałbrzyskie

526

Końska (G. Kam.)

813

Szczyt w południowej czę¶ci Gór Kruczych, zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Pferde Berg. Wznosi się w grzbiecie granicznym, przy czym sam wierzchołek znajduje się po polskiej stronie. Na północy ł±czy się z Jaworow±, a na południu z Mrowińcem. Na zachód od szczytu biegnie granica polsko-czeska. Wschodnie zbocza leż± w Polsce, zachodnie w Czechach.

527

Koszuta (G. Kam.)

827

Góry Kamienne

528

Kralowecki Szp. (GK, CZ)

881

Szczyt położony na obszarze Czech, w południowo-zachodniej czę¶ci Gór Kruczych (czes. Vraní hory), zaliczanych do Gór Kamiennych, czes. Královecký ©pičák, dawniej niem. Königshaner Spitzberg. Wznosi się na południowy wschód od Przełęczy Lubawskiej. Na szczyt prowadzi niebieski szlak turystyczny.

529

Kr±glak (G. Wałb.)

692

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Gór Wałbrzyskich, nad dolin± Bobru, najwyższy w Masywie Kr±glaka, dawniej niem. Kregler. Z góry rozlegaj± się widoki m.in. na ¦nieżkę, Rudawy Janowickie, Góry Kaczawskie i pobliski Marciszów. Przez szczyt przechodzi zielony szlak turystyczny Marciszów - Kr±glak - Trójgarb.

530

Krucza Skała (G. Kam.)

685

Szczyt w Górach Kamiennych, w ¶rodkowo-zachodniej czę¶ci Gór Kruczych, na południowy wschód od centrum miejscowo¶ci Lubawka. Szczytow± parti± Kruczej Skały prowadz± dwa szlaki turystyczne: niebieski i zielony. Szczyt stanowi dobry punkt widokowy.

531

Ksi±żęca Kostka (Kark.)

607

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Lasockiego Grzbietu, dawniej niem. Fürstenknöckel. Jest jednym z najdalej na wschód położonych szczytów Lasockiego Grzbietu. Leży w bocznym ramieniu, odchodz±cym ku północnemu wschodowi od Kopiny, na południe od Miszkowic. Na zachodzie ł±czy się z Pańsk± Gór±, na wschodzie z Przedni±.

532

Lisie Skałki (G. Kam.)

525

Góry Kamienne

533

Łysek (G. Kam.)

653

Góry Kamienne

534

Łysica (G. Wałb.)

666

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Gór Wałbrzyskich, na granicy powiatów jaworskiego i wałbrzyskiego, dawniej niem. Kahl-Berg, Kahlberg. Stanowi punkt graniczny między dorzeczami Bobru, Kaczawy (poprzez Nysę Szalon±) i Bystrzycy (poprzez Strzegomkę, która ma Ľródła na południowych zboczach góry, na wysoko¶ci ok. 635 m).

535

Łysunia (G. Kam.)

678

Góry Kamienne

536

Młynarz (G. Kam.)

573

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Gór Kruczych, zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Mühl Berg. Leży na zakończeniu bocznego grzbieciku, odchodz±cego ku północnemu zachodowi od Anielskiej Góry. Jest najdalej na północny wschód wysuniętym wzniesieniem Gór Kruczych. Poniżej zachodnich zboczy przepływa Bóbr.

537

Mravenci vrch (GK, CZ)

836

Góry Krucze w Górach Kamiennych

538

Mrowiniec (G. Kam.)

817

Góry Krucze w Górach Kamiennych

539

Nowa (G. Kam.)

725

Góry Kamienne

540

Piwniczna (G. Kam.)

735

Góry Kamienne

541

Pliszka (G. Kam.)

785

Góry Kamienne

542

Polska Góra (G. Kam.)

792

Szczyt w Górach Kamiennych, w pa¶mie Gór Kruczych, dawniej niem. Gotschenberg. Położona jest około 3 km na południe od centrum miejscowo¶ci Lubawka, w zachodniej czę¶ci Gór Kruczych, po wschodniej stronie od granicy polsko-czeskiej. Zachodnim zboczem góry wzdłuż granicy z Czechami prowadzi zielony szlak turystyczny.

543

Przednia (Kark.)

608

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Lasockiego Grzbietu, dawniej niem. Hinterberg. Jest najdalej na wschód położonym szczytem Lasockiego Grzbietu. Leży w bocznym ramieniu, odchodz±cym ku północnemu-wschodowi od Kopiny, na południe od Miszkowic. Na zachodzie ł±czy się z Ksi±żęc± Kostk±. Na wschodzie opada do sztucznego zbiornika Bukówka.

544

Rudzianka (G. Kam.)

635

Góry Kamienne

545

Sępia Góra (G. Kam.)

742

Szczyt w Górach Kamiennych, w ¶rodkowej czę¶ci pasma Gór Kruczych. Wznosi się w ¶rodkowo-zachodniej czę¶ci Gór Kruczych, około 2,5 km na południe od centrum miejscowo¶ci Lubawka, po zachodniej stronie od Doliny Miło¶ci, na zakończeniu grzbietu biegn±cego od Szerokiej, przez Polsk± Górę i kończ±cego się wła¶nie Sępi± Gór±.

546

Sklerovicky vrch (CZ)

925

Karkonosze

Karkonosze

547

Sołtys (G. Kam.)

612

Góry Kamienne

548

Stankowa (G. Kam.)

822

Góry Kamienne

549

Stróża (G. Kam.)

711

Góry Kamienne

550

Suszyna (G. Kam.)

695

Góry Kamienne

551

Szeroka (G. Kam.)

842

Najwyższe wzniesienie w polskiej czę¶ci Gór Kruczych, zaliczanych do Gór Kamiennych, niem. Der breite Berg. Jest zaliczana do Diademu Polskich Gór. Wznosi się w południowej czę¶ci pasma Gór Kruczych. Na północ (NNW) od szczytu leży Polska Góra, a na południe Głazica. Od północnej czę¶ci masywu Szerokiej odchodzi ku wschodowi boczne ramię z Dziulcem, które niżej skręca ku północy i zakończone jest wierzchołkiem Bógdał. Drugie, krótsze ramię odchodzi od głównej kulminacji ku wschodowi. Szczyt leży na granicy polsko-czeskiej. Wschodnie zbocza leż± w Polsce, zachodnie w Czechach.

552

¦wierczyna (G. Kam.)

720

Góry Kamienne

553

¦więta Góra (G. Kam.)

701

Szczyt w ¶rodkowo-zachodniej czę¶ci Gór Kruczych, zaliczanych do Gór Kamiennych, wznosz±cy się na wschód od centrum miejscowo¶ci Lubawka

554

Truskolas (G. Wałb.)

613

Góry Wałbrzyskie

555

Wyżni (G. Kam.)

662

Góry Kamienne

556

Zadzierna (G. Kam.)

724

Wzniesienie we wschodniej czę¶ci Bramy Lubawskiej, na północ od przełomu Bobru i Szczepanowskiego Grzbietu, około 3,4 km na północny zachód od centrum miejscowo¶ci Lubawka. Leży na skraju Gór Kamiennych, a jako najwyższy szczyt Bramy Lubawskiej, zaliczane jest do Korony Sudetów Polskich.

557

Tylna G. (Zagórze, Kark.)

625

Tylna Góra, na niektórych mapach Zagórze, dawniej niem. Hinterberg - szczyt w Karkonoszach, we wschodniej czę¶ci Lasockiego Grzbietu, między Miszkowicami na północy a Opaw± na południu

558

Zameczek (G. Kam.)

595

Góra nad Jeziorem Bukowskim w Górach Kamiennych

559

Zielona Skała (G. Kam.)

675

Góry Kamienne

560

Zawalidroga

999

Skałka w Górach Izerskich, na Wysokim Grzbiecie, niem. Branntweinstein

Góry Izerskie

561

Wlk. Desztna (GO, CZ)

1115

Najwyższy szczyt Sudetów ¦rodkowych, w ¶rodkowo-wschodniej czę¶ci Gór Orlickich w Czechach, czes. Velká Deątná. W paĽdzierniku 2019 roku na szczycie otwarto wieżę widokow± o ciekawym kształcie i fasadzie.

562

Babiniec (G. Kacz.)

486

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Północnego Grzbietu Gór Kaczawskich, dawniej niem. Frauenberg. Wznosi się pomiędzy Tarczynk± a Skał±.

Góry Kaczawskie

563

Barania Góra

309

Pogórze Izerskie

Pogórze Izerskie

564

Bucze Małe

474

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

565

Bucze Wielkie

473

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

566

Buczek (Radomił.)

352

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

567

Buczyniec

405

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

568

Bukowa (Jastrowiec)

429

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

569

Chmielec

319

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

570

Dębnik

335

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

571

Dłuska Góra

325

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

572

Dudek

361

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

573

Dworkowa

280

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

574

Dwory

404

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

575

Dziewicza

403

Pogórze Izerskie

Pogórze Izerskie

576

Dziób

342

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

577

Folwarczna

347

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

578

Gajowa Wsch.

394

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

579

Gajowa Zach.

390

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

580

Garb nad Kaczaw±

404

Szczyt na północno-zachodnim krańcu Grzbietu Wschodniego w Górach Kaczawskich, dawniej niem. Rufferstein. Leży na zakończeniu podrzędnego grzbieciku odchodz±cego ku północy od Chmielarza, gdzie ł±czy się z innym grzbietem - Bukowinka - Marciniec - Rogacz - Dłużek - Chmielarz - Polanka - Trzciniec.

Góry Kaczawskie

581

Gil

330

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

582

Gładka

289

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

583

Głogowiec

535

Szczyt w północnej czę¶ci Grzbietu Wschodniego Gór Kaczawskich, leż±cy na północny wschód od Przełęczy Mysłowskiej, dawniej niem. Galgenberg. Na południe od Głogowca, przez Przełęcz Mysłowsk± przechodzi szosa Wrocław - Jelenia Góra.

Góry Kaczawskie

584

Gniazdo

445

Pogórze Izerskie

Pogórze Izerskie

585

Go¶ciradka

332

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

586

Góra Boboli

331

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

587

Grodowa

343

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

588

Grodowa (Sokołowiec)

386

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

589

Grodzik

615

Szczyt w Grzbiecie Wschodnim Gór Kaczawskich, leż±cy w jego zachodniej czę¶ci, dawniej niem. Burgberg. Znajduje się w masywie utworzonym przez Lubrzę, NiedĽwiedzie Skałki, Skibę i Lisiankę. Stanowi północno-zachodnie odgałęzienie od Lubrzy.

Góry Kaczawskie

590

Grodzina

372

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

591

Jaglarz

301

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

592

Kapliczka

408

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

593

K±tnica

379

Pogórze Izerskie

Pogórze Izerskie

594

Kokotek

349

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

595

Księża Góra (Bystrz.)

445

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

596

Księżnik

323

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

597

Le¶nica nad Bobrem

270

Pogórze Izerskie

Pogórze Izerskie

598

Lipna Zach.

436

Szczyt na północno-zachodnim krańcu Grzbietu Wschodniego w Górach Kaczawskich, dawniej niem. Linden Berg. Wznosi się na zakończeniu podrzędnego grzbieciku odchodz±cego ku północy od Chmielarza, gdzie ł±czy się z innym grzbietem - Bukowinka - Marciniec - Rogacz - Dłużek - Chmielarz - Polanka - Trzciniec.

Góry Kaczawskie

599

Lisia Górka

346

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

600

Łomy

424

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

601

Łopata

366

Pogórze Izerskie

Pogórze Izerskie

602

Łuczywo

409

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

603

Łysa Góra (Rz±¶nik)

437

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

604

Ostrzyca Proboszcz.

501

Ostrzyca Proboszczowska - najwyższy szczyt na Pogórzu Kaczawskim, zaliczany do Korony Sudetów Polskich. Wznosi się około 2,5 km na południowy zachód od miejscowo¶ci Proboszczów.

Pogórze Kaczawskie

605

Owcza

451

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

606

Pasternik

358

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

607

Piaskowa Góra

346

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

608

Płócznik

343

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

609

Popielnik

410

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

610

PrzeĽdziecki Las

342

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

611

Radziej

349

Pogórze Izerskie

Pogórze Izerskie

612

Rawka

427

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

613

S±dreckie Wzgórze

425

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

614

Skalica (Bełczyna)

355

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

615

Skałka (Bolków)

413

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

616

Skałka (Lwówek)

305

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

617

Skiba (Sobota)

265

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

618

Sokołowa Góra

452

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

619

Sołtysia Czuba

463

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

620

Stachówka

242

Pogórze Izerskie

Pogórze Izerskie

621

Stróża

366

Pogórze Izerskie

Pogórze Izerskie

622

Szeroka (Dobków)

453

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

623

Szeroka Wsch.

462

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

624

Szeroka Zach.

466

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

625

Szklarka

428

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

626

Trzciniec

480

Szczyt w północnej czę¶ci Grzbietu Wschodniego Gór Kaczawskich, dawniej też Gruszka lub Szubienica, niem. Rohrs-Berg. Stanowi zakończenie grzbietu ci±gn±cego się na zachód od Bukowinki poprzez Marciniec, Rogacz, Dłużek, Chmielarz, Polankę po Trzciniec. Na południe od Trzcińca znajduje się boczne ramię odchodz±ce od Polanki ku południowemu zachodowi, zakończone szczytem Bielec.

Góry Kaczawskie

627

Szubieniczna Wsch.

325

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Północnego Grzbietu Gór Kaczawskich, dawniej niem. Galgenberg. Wznosi się w północno zachodnim zakończeniu tego grzbietu, nad prawym brzegiem Bobru, na południe od Wlenia. Zapewnia dobre widoki na Pogórze Izerskie po drugim brzegu Bobru.

Góry Kaczawskie

628

Szubieniczna Zach.

315

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Północnego Grzbietu Gór Kaczawskich, dawniej niem. Galgenberg. Wznosi się w północno zachodnim zakończeniu tego grzbietu, nad prawym brzegiem Bobru, na południe od Wlenia. Zapewnia dobre widoki na Pogórze Izerskie po drugim brzegu Bobru.

Góry Kaczawskie

629

Tarczynka

422

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Północnego Grzbietu Gór Kaczawskich, dawniej niem. Kuttenberg. Wznosi się pomiędzy Szubieniczn± a Babińcem, nad wsi± Tarczyn.

Góry Kaczawskie

630

Wapniki Płd.

501

Wapniki (dawniej niem. Kalkberge) - kilkuwierzchołkowe wzniesienie w północno-wschodniej czę¶ci Grzbietu Wschodniego Gór Kaczawskich. U jego południowo-wschodnich podnóży leż± Gorzanowice, u północno-zachodnich Grudno, a u północnych Jastrowiec.

Góry Kaczawskie

631

Wapniki Płn.

509

Wapniki (dawniej niem. Kalkberge) - kilkuwierzchołkowe wzniesienie w północno-wschodniej czę¶ci Grzbietu Wschodniego Gór Kaczawskich. U jego południowo-wschodnich podnóży leż± Gorzanowice, u północno-zachodnich Grudno, a u północnych Jastrowiec.

Góry Kaczawskie

632

Wietrznik

482

Pogórze Izerskie

Pogórze Izerskie

633

Wietrznik (Lwówek)

292

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

634

Winna Góra

270

Pogórze Izerskie

Pogórze Izerskie

635

Włócznik

386

Pogórze Izerskie

Pogórze Izerskie

636

Wysoka (Jastrowiec)

461

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

637

Zadora

435

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Grzbietu Wschodniego Gór Kaczawskich, dawniej niem. Galgenberg. Wznosi się na zakończeniu podrzędnego grzbieciku odchodz±cego ku północy i północnemu zachodowi od Chmielarza, gdzie ł±czy się z innym grzbietem - Bukowinka - Marciniec - Rogacz - Dłużek - Chmielarz - Polanka - Trzciniec. U zachodniego podnóża Zadory znajduj± się zabudowania Wojcieszowa Dolnego. Grzbiet jest do¶ć wyrównany, natomiast wierzchołek stanowi do¶ć stromy kopczyk. Na zboczach występuj± niewielkie skałki.

Góry Kaczawskie

638

Bazaltowa Góra

368

Powulkaniczne wzniesienie w Parku Krajobrazowym Chełmy na Pogórzu Kaczawskim, dawniej niem. Breiteberg. Na szczycie znajduje się 10-metrowa wieża widokowa z 1906 roku, która utraciła swoje znaczenie widokowe, ze względu na otaczaj±ce wyższe drzewa.

Pogórze Kaczawskie

639

Biesówka

368

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

640

BrzeĽna

357

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

641

Chełmek

443

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

642

Czartki

300

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

643

Czartowska Skała

463

Wzniesienie powulkaniczne w Parku Krajobrazowym Chełmy na Pogórzu Kaczawskim, dawniej niem. Spitzberg

Pogórze Kaczawskie

644

Czerwony Kamień

325

Wzgórze na Pogórzu Kaczawskim, znajduj±ce się w północnej czę¶ci wsi Nowy Ko¶ciół, nad zabudowaniami Krzeniowa, po wschodniej stronie doliny Kaczawy, któr± biegnie linia kolejowa nr 312 i droga wojewódzka nr 328. U podnóży południowych przebiega dolina Wilczy.

Pogórze Kaczawskie

645

Dębna

411

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

646

Dębnica

463

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

647

Diabelska Góra

388

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

648

Diablak

391

Wzniesienie w Parku Krajobrazowym Chełmy na Pogórzu Kaczawskim, dawniej niem. Hohle Stein

Pogórze Kaczawskie

649

Dłużyca

325

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

650

Duży Młynik

303

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

651

Dworska Góra

397

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

652

Garbiec

348

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

653

Goleń

302

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

654

Golica

342

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

655

Gozdnica

455

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

656

Góra Diany

402

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

657

Górzec

445

Wzniesienie w Parku Krajobrazowym Chełmy na Pogórzu Kaczawskim, obecnie używa się również nazwy Kalwaria, dawniej niem. Hessberg

Pogórze Kaczawskie

658

Grabowa (Grobla)

403

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

659

Grzebiesty

448

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

660

Jastrzębna

466

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

661

Jaworska Góra

402

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

662

Jeziorna

293

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

663

Jeżyca

398

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

664

Karczmarz

393

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

665

Kondratowskie Wzg.

370

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

666

Kostrze

313

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

667

Kozia Góra

360

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

668

Kra¶nickie Wzgórze

343

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

669

Kwietnicka Góra

321

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

670

Leszczyna

350

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

671

Łaskotka

406

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

672

Łomna

394

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

673

Łupkowa

351

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

674

Łysanka Płd.

378

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

675

Łysanka (Wilków)

444

Wzniesienie w Parku Krajobrazowym Chełmy na Pogórzu Kaczawskim, dawniej niem. niem. Kahle-Berg, Kahleberg

Pogórze Kaczawskie

676

Miejska G. (Bolków)

385

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

677

Międzydroże

463

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

678

Młyniczna

395

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

679

Mszana

475

Wzniesienie w Parku Krajobrazowym Chełmy na Pogórzu Kaczawskim, dawniej niem. Mochenberg lub Mochen Berg

Pogórze Kaczawskie

680

Muchowskie Wzgórze

462

Wzgórze w Parku Krajobrazowym Chełmy na Pogórzu Kaczawskim. Na szczycie stoi niska ceglana wieża z 1912 roku, z której obecnie nie ma już widoków, ponieważ okolicę porosły wysokie drzewa.

Pogórze Kaczawskie

681

Mylnik

400

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

682

Nad Grobl±

386

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

683

Obłoga

442

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

684

Okr±glak

348

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

685

O¶cień

409

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

686

Owczarek (Pog. Kacz.)

448

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

687

Owczarnia

358

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

688

Pasternik (Rzeszówek)

351

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

689

Piaseczna

409

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

690

Piekl±ce Wzgórza

305

Pogórze Kaczawskie

Pogórze Kaczawskie

691

Prusicka Góra

402

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

692

Psia Góra

306

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

693

Pustelnik

440

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

694

Radogost

398

Wzniesienie w Parku Krajobrazowym Chełmy na Pogórzu Kaczawskim, dawniej niem. Janusberg. Na szczycie stoi murowana okr±gła wieża widokowa o wysoko¶ci 22 metry, zbudowana pod koniec XIX wieku, wyremontowana w latach 90. XX wieku. Z tarasu widokowego wieży rozci±ga się panorama na Sudety oraz Przedgórze Sudeckie.

Pogórze Kaczawskie

695

Rakarz

381

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

696

Rataj (M. Organy My¶l.)

350

Wzgórze w Parku Krajobrazowym Chełmy na Pogórzu Kaczawskim, dawniej niem. Ratschberg. W wyrobisku dawnego kamieniołomu znajduje się pomnik przyrody Małe Organy My¶liborskie.

Pogórze Kaczawskie

697

Rosocha

464

Wzniesienie w Parku Krajobrazowym Chełmy na Pogórzu Kaczawskim, dawniej niem. Willmannsdorfer Hoch-Berg

Pogórze Kaczawskie

698

Swarna

390

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

699

Szubieniczna (Grobla)

319

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

700

¦wierczek (Pog. Kacz.)

368

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

701

Tarnawa

385

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

702

Trupień

481

Szczyt w Parku Krajobrazowym Chełmy na Pogórzu Kaczawskim, dawniej niem. Sarg Berg, Sargberg. Jest to najwyższe wzniesienie na Pogórzu Złotoryjskim.

Pogórze Kaczawskie

703

Wielisławka (Organy)

375

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

704

Wilcza (Wilkołak)

367

Wilcza Góra (inna nazwa Wilkołak, dawniej niem. Wolfsberg) - bazaltowy szczyt na Pogórzu Kaczawskim. W wyniku działalno¶ci kopalni bazaltu na wschodnich zboczach wysoko¶ć Wilkołaka obniżyła się z 373 do 367 m.

Pogórze Kaczawskie

705

Wołek (Pog. Kacz.)

380

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

706

Wysoka (My¶linów)

384

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

707

Zagroda

358

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

708

Zamczysko (Pog. Kacz.)

305

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

709

Zamkowa (Chełmiec)

330

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

710

Zawodna (Zawadna)

442

Wzgórze w Parku Krajobrazowym Chełmy na Pogórzu Kaczawskim, inne nazwy to Zawodnia, Zawadna. Położone jest na południowy zachód od wsi Gozdno. W okolicach szczytu znajduje się wieża widokowa.

Pogórze Kaczawskie

711

Ziębniak

387

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

712

Żarnowiec

376

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

713

Chmieliniec

402

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

714

Góra Bekera

372

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

715

Wzgórze Ryszarda Płn.

359

Najbardziej rozpoznawany przez mieszkańców Bolkowa szczyt w granicach miasta, zaliczany do Gór Kaczawskich, dawniej niem. Wilhelmshöhe

Góry Kaczawskie

716

Pustelnik (G. Wałb.)

652

Góry Wałbrzyskie

717

Wilkoń

552

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

718

Wolbromka

355

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

719

Wzgórze Ryszarda

363

Najbardziej rozpoznawany przez mieszkańców Bolkowa szczyt w granicach miasta, zaliczany do Gór Kaczawskich, dawniej niem. Wilhelmshöhe

Góry Kaczawskie

720

Gaik (G. Izerskie)

788

Wzniesienie we wschodniej czę¶ci Grzbietu Kamienickiego Gór Izerskich, niem. Hochstein, Leopoldsbaude. Wyrasta pomiędzy Jastrzębcem na zachodzie a Kopaniem na północnym wschodzie.

Góry Izerskie

721

Pluszcz

835

Grzbiet schodz±cy z Wołowej Góry w Karkonoszach w stronę Kowar. Na południe od grzbietu znajduje się Białe ¬ródło potoku Pluszcz.

Karkonosze

722

Ostra Mała

935

Drugi co do wysoko¶ci szczyt Rudaw Janowickich, położony niedaleko na południowy zachód od Skalnika, niem. Freie Koppe. Na skalistym szczycie znajduje się platforma widokowa.

Rudawy Janowickie

723

Luż (Lausche, DE, CZ)

793

Najwyższy szczyt w Górach Łużyckich (niem. Zittauer Gebirge - Góry Żytawskie) w Sudetach Zachodnich, na granicy Czech i Niemiec, czes. Luľ, niem. Lausche. Jest zaliczany do Korony Sudetów oraz Korony Sudetów Niemieckich. Góra jest dawn± kopuł± wulkaniczn±. Na szczycie znajduje się wieża telekomunikacyjna.

Góry Łużyckie

724

Długosz Płd. (G. Kam.)

612

Grzbiet górski w północnej czę¶ci Gór Kruczych, zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Langerberg. Wznosi się na północ od Anielskiej Góry, od której oddzielony jest przełęcz±, przez któr± biegnie droga powiatowa (trasa rowerowa pn. Cysterski Szlak) z Przedwojowa do Krzeszowa. Grzbiet posiada kilka kulminacji: 612 m, 600 m, 590 m. Na północy styka się ze skałkami Trzej Bracia.

725

Długosz Po¶r. (G. Kam.)

600

Grzbiet górski w północnej czę¶ci Gór Kruczych, zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Langerberg. Wznosi się na północ od Anielskiej Góry, od której oddzielony jest przełęcz±, przez któr± biegnie droga powiatowa (trasa rowerowa pn. Cysterski Szlak) z Przedwojowa do Krzeszowa. Grzbiet posiada kilka kulminacji: 612 m, 600 m, 590 m. Na północy styka się ze skałkami Trzej Bracia.

726

Trzej Bracia (G. Kam.)

555

Skałki na grzbiecie odchodz±cym na północ od Długosza w Górach Kruczych, zaliczanych do Gór Kamiennych. Niedaleko skałek przechodzi żółty szlak turystyczny z Kamiennej Góry przez Betlejem do Krzeszowa.

727

Trójgarb Płd. (G. Wałb.)

738

Szczyt w Górach Wałbrzyskich, krótko po 1945 roku nosił nazwę Potrójna, dawniej niem. Sattelwald. Posiada trzy wierzchołki o wysoko¶ci 778, 757 i 738 m. Przez masyw Trójgarbu zostanie poprowadzona droga S3 - najdłuższy w Polsce tunel będzie miał długo¶ć 2273 m. Przez najwyższy wierzchołek przechodz± 3 szlaki turystyczne: zielony, żółty i niebieski, pod koniec 2018 roku zbudowano tu wieżę widokow±. Trójgarb jest zaliczany do Diademu Polskich Gór, jako najwyższy w Masywie Trójgarbu i Kr±glaka.

728

Trójgarb Płn. (G. Wałb.)

757

Szczyt w Górach Wałbrzyskich, krótko po 1945 roku nosił nazwę Potrójna, dawniej niem. Sattelwald. Posiada trzy wierzchołki o wysoko¶ci 778, 757 i 738 m. Przez masyw Trójgarbu zostanie poprowadzona droga S3 - najdłuższy w Polsce tunel będzie miał długo¶ć 2273 m. Przez najwyższy wierzchołek przechodz± 3 szlaki turystyczne: zielony, żółty i niebieski, pod koniec 2018 roku zbudowano tu wieżę widokow±. Trójgarb jest zaliczany do Diademu Polskich Gór, jako najwyższy w Masywie Trójgarbu i Kr±glaka.

729

Wzgórze Wandy (KJ)

401

Wzniesienie w Jeleniej Górze, w północnej czę¶ci Kotliny Jeleniogórskiej, w północnej czę¶ci Wzgórz Łomnickich, dawniej niem. Audienz-Berg

Kotlina Jeleniogórska

730

Szeroka Płd. (G. Kam.)

824

Graniczny szczyt w południowej czę¶ci Gór Kruczych, zaliczanych do Gór Kamiennych. Jest to południowy wierzchołek Szerokiej (dawniej niem. Der breite Berg) - najwyższego wzniesienia w polskiej czę¶ci Gór Kruczych.

731

Spitzberg (DE)

510

Szczyt Pogórza Łużyckiego (czes. ©luknovská pahorkatina, niem. Lausitzer Bergland) w Sudetach Zachodnich, jednocze¶nie najwyższy szczyt na Pogórzu Wschodniołużyckim, położony na terenie Niemiec, w Saksonii. Inne nazwy to Oberoderwitzer Spitzberg, Oderwitzer Spitzberg. Znajduje się około 1,8 km na zachód od centrum miejscowo¶ci Oderwitz i 1,5 km na południe od miejscowo¶ci Oberoderwitz. Spitzberg jest jednym z najbardziej charakterystycznych stożków pochodzenia wulkanicznego w Łużycach Górnych. Wierzchołek wieńczy pięć bazaltowych skał, zastygłych w kominie dawnego wulkanu. Na szczyt prowadzi żółty szlak z Leutersdorf i Oberordewitz, a także zielony z Oberordewitz i Spitzkunnersdorf. Na szczytowym płaskowyżu znajduje się schronisko Spitzbergbaude, a na szczytowej skale utworzono platformę widokow±. Szczyt jest zaliczany do klasyfikacji Korony Sudetów Niemieckich PTTK.

Pogórze Łużyckie

732

Długa Góra Zach. (GK)

635

Góry Kamienne

733

Żabiniec (Kotl. Jel.)

381

Wniesienie we wschodniej czę¶ci Kotliny Jeleniogórskiej, w północnej czę¶ci Wzgórz Łomnickich, na wschód od Czarnego

Kotlina Jeleniogórska

734

Breiteberg (DE)

510

Najwyższe wzniesienie na Obniżeniu Żytawsko-Zgorzeleckim (zaliczanym do Pogórza Łużyckiego) w Sudetach Zachodnich, w południowo-wschodniej czę¶ci Niemiec. Wznosi się około 2,5 km na wschód od centrum miejscowo¶ci Grosschönau i 1,7 km na południe od miejscowo¶ci Hainewalde. Na szczycie znajduje się 13-metrowa kamienna wieża widokowa wybudowana w 1936 roku, restauracja Breiteberg Baude wybudowana w 1880 roku oraz parking. Na południowym zboczu poniżej szczytu znajduje się wyrobisko po nieczynnym kamieniołomie, z którego pozyskiwano kamień na budowę wieży. Zachodnim podnóżem przebiega szlak kolejowy. Szczyt jest zaliczany do klasyfikacji Korony Sudetów Niemieckich PTTK.

Pogórze Łużyckie

735

Pustelnia (G. Kam.)

683

Szczyt w ¶rodkowej czę¶ci Gór Kruczych, zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Einsiedelberg. Stanowi najwyższ± kulminację w okolicy. Wznosi się na zachodniej krawędzi Gór Kruczych, stromo opadaj±c do doliny Bobru pomiędzy Lubawk± a Błażkow±. Zachodnim zboczem Pustelni prowadzi droga z Kamiennej Góry do przej¶cia granicznego z Czechami położonego na Przełęczy Lubawskiej.

736

G. Ko¶cielna (G. Kam.)

513

Szczyt w Górach Kamiennych, w północnej czę¶ci Gór Kruczych, stanowi±cy ich północne zakończenie, dawniej niem. Kirchberg. Posiada dwa wierzchołki o wysoko¶ci 513 m (południowy) i 511 m (północny), który wznosi się nad centrum Kamiennej Góry i zwany jest też Gór± Parkow±. Wznosi się w widłach Bobru i Zadrny. Na jej północno-wschodnim zboczu znajduje się barokowy ko¶ciół Matki Boskiej Różańcowej z XVIII wieku, tzw. ko¶ciół łaski.

737

Lipowiec (G. Kam.)

615

Szczyt w północnej czę¶ci Gór Kruczych, zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Lindenberg. Wyrasta stromym zboczem na północy nad Leszczynowym W±wozem, pomiędzy Miejsk± Górk± na północny zachód, a Dr±żon± na południowy wschód. Jego południowo-zachodnimi i południowo-wschodnimi zboczami prowadzi lokalna droga z Lubawki do Krzeszowa przez Lipienicę.

738

Miejska Góra (G. Kam.)

650

Szczyt w Górach Kruczych, zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Kahleberg. Wznosi się w zachodniej krawędzi Gór Kruczych, osłaniaj±c od południowego zachodu Lubawkę, pomiędzy Kierzem na północy, a Lipowcem na południowy wschód. U południowego zachodu podnóża Miejskiej Górki zaczyna się Leszczynowy W±wóz. Miejsk± Górkę wydzielaj± z grzbietu krótkie dolinki potoków, prawych dopływów Bobru.

739

Skowroniec (G. Kam.)

581

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Gór Kruczych, zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Lerchenberg. Leży na zakończeniu bocznego grzbieciku, odchodz±cego ku zachodowi od Anielskiej Góry. Zamyka od wschodu krótki przełom Bobru, w którym znajduj± się zabudowania wsi Błażkowa. Zachodnie zbocze podcięte jest przez linię kolejow± Kamienna Góra - Lubawka. Na wschód od wzniesienia biegnie droga krajowa nr 5.

740

Kurek (G. Kam.)

547

Górka w okolicach Kamiennej Góry

741

S±dowa Góra (G. Kam.)

538

Górka w okolicach Kamiennej Góry, w Górach Kruczych, zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Gerichtsberg. Znajduje się pomiędzy Kurkiem na południowy zachód, a Szubiank± i Ko¶cieln± na północ.

742

Szubianka (G. Kam.)

513

Szczyt w Górach Kruczych, zaliczanych do Gór Kamiennych, dawniej niem. Galgen Berg. Wznosi się na południe od centrum Kamiennej Góry, nad Bobrem, opływaj±cym jej zachodnie podnóża, natomiast od wschodu, pod szczytem Szubianki, biegnie szosa nr 371 z Kamiennej Góry do Lubawki, a u północnego zbocza prowadziła dawna linia kolejowa do Okrzeszyna. Góra zapewnia ładne widoki na miasto i otoczenie Kotliny Kamiennogórskiej.

743

Góra Jaskiniowa (GK)

512

Górka w okolicach Kamiennej Góry

744

Pagórek Monarchów (GK)

460

Górka w okolicach Kamiennej Góry

745

Grodzisko (G. Kam.)

472

Wzniesienie w Kamiennej Górze, nad uj¶ciem Zadrny do Bobru, zaliczanego do pasma Czarnego Lasu w Górach Kamiennych, potocznie Góra Zamkowa, dawniej niem. Burgberg. Od strony Zadrny przy ul. Księcia Bolka I występuj± urwiska skalne. Na szczycie stoi wieża wodoci±gowa z 1880 r. w formie stylizowanej baszty obronnej. Na zboczach usytuowany jest cmentarz komunalny (były katolicki) z XVI-wiecznym ko¶ciołem pw. Bożego Ciała.

746

Równa Góra (G. Kam.)

490

Górka w okolicach Kamiennej Góry

747

G. Sanatoryjna (GK)

544

Górka w okolicach Kamiennej Góry

748

Łysina (G. Kam.)

515

Szczyt w zachodniej czę¶ci Czarnego Lasu, w Górach Kamiennych, dawniej niem. Rabeberg. Położony jest na południowo-zachodnim krańcu Czarnego Lasu, w grzbiecie odchodz±cym od Bukowiny. Ogranicza od północnego wschodu Bramę Czadrowsk±.

749

Czarnogóra (G. Kam.)

621

Szczyt w ¶rodkowej czę¶ci pasma Gór Kruczych (czę¶ci Gór Kamiennych), dawniej niem. Schwarze Berg. Czarnogóra położona jest na końcu grzbieciku przechodz±cego przez Kierz z Pustelni. Od Kierza, znajduj±cego się na południowy zachód od szczytu, dzieli j± siodło o wysoko¶ci ok. 593 m. Na północ od wierzchołka wznosi się Anielska Góra, oddzielona od Czarnogóry szerok± dolin±.

750

Hochstein (Elstra, DE)

449

Najwyższy szczyt na Pogórzu Zachodniołużyckim w Sudetach Zachodnich, w południowo-wschodniej czę¶ci Niemiec. Wznosi się około 4,5 km na południowy zachód od centrum miejscowo¶ci Elstra i 3,8 km na północny zachód od miejscowo¶ci Rammenaum. Masyw Hochstein tworz± trzy wzniesienia: Hochstein (449 m) oraz dwa mniejsze wzgórza na jego zboczach - Ohorner Steinberg (432 m) i Kuppe (396 m). Na szczycie znajduje się ciekawa formacja skalna. Szczyt jest zaliczany do klasyfikacji Korony Sudetów Niemieckich PTTK.

Pogórze Łużyckie

751

Poręba Płd.

651

Góry Kaczawskie

Góry Kaczawskie

752

Młynarka (Nagórnik, GW)

589

Góry Wałbrzyskie

753

D±brówka (Pog. Wałb.)

437

Pogórze Wałbrzyskie

754

Palica (Pog. Wałb.)

452

Pogórze Wałbrzyskie

755

Chróstnik

671

Szczyt w Górach Kaczawskich, położony na wschód od grzbietu Baraniec - Ziemski Kopczyk

Góry Kaczawskie

756

Kaczorek (Pog. Wałb.)

426

Pogórze Wałbrzyskie

757

Cerna hora (G. Izer., CZ)

1085

Szczyt w czeskiej czę¶ci Gór Izerskich, czes. Černá hora

Góry Izerskie

758

Granitowa (W. Strzeg.)

321

Wzgórza Strzegomskie

759

Czeska G. (W. Strzeg.)

321

Wzgórza Strzegomskie

760

Krowiarka (W. Strzeg.)

305

Wzgórza Strzegomskie

761

Winna Góra (Kierzna)

209

Wzniesienie ponad wsi± M¶ciwojów, zaliczane do Wzgórz Strzegomskich. Wznosi się na północnym brzegu zbiornika wodnego M¶ciwojów na rzece Wierzbiak. Na szczycie znajduje się wieża widokowa z platform± widokow± na wysoko¶ci 21 m.

762

Jedlice (W. Strzeg.)

354

Wzgórza Strzegomskie

763

Czubata

705

Szczyt w Rudawach Janowickich, wznosz±cy się w bocznym ramieniu, odchodz±cym od masywu Wielkiej Kopy ku południowi. Poniżej Czubatej ramię to jeszcze się obniża, a potem wznosi do Szubienicznej i kończy się Kozimi Górkami nad Pisarzowicami.

Rudawy Janowickie

764

Bielec (G. Kacz.)

450

Słabo zaznaczaj±ce się wzniesienie w północno-zachodniej czę¶ci Grzbietu Wschodniego w Górach Kaczawskich, inna nazwa to Gruszka. Stanowi zakończenie bocznego ramienia odchodz±cego od szczytu Polanka w kierunku południowo-zachodnim, w stronę Wojcieszowa. Polanka z kolei znajduje się w grzbiecie ci±gn±cym się na zachód od Bukowinki poprzez Marciniec, Rogacz, Dłużek i Chmielarz, a dalej przez Trzciniec, Zadorę i Lipn± w stronę Wojcieszowa.

Góry Kaczawskie

765

Brożyna (G. Kacz.)

570

Szczyt w ¶rodkowej czę¶ci Gór Ołowianych, kończ±cy niewielki grzbiecik odchodz±cy na południe od Ołowianej, w pa¶mie Gór Kaczawskich, dawniej niem. Karlsberg

Góry Kaczawskie

766

Ciechanówka

580

Szczyt w Górach Ołowianych w pa¶mie Gór Kaczawskich, stanowi±cy południowo-wschodnie zakończenie Grzbietu Południowego, dawniej niem. Prittwitzberg

Góry Kaczawskie

767

Czerniak (G. Kacz.)

557

Szczyt w północnej czę¶ci Gór Ołowianych, nad Kaczorowem, kończ±ca niewielki grzbiecik odchodz±cy na północ od Ołowianej w pa¶mie Gór Kaczawskich, dawniej niem. Kretscham Berg

Góry Kaczawskie

768

Krzyżowa (G. Kacz.)

567

Szczyt w Grzbiecie Południowym Gór Kaczawskich, dawniej niem. Kreuzberg. Wznosi się około 1,5 km na południowy wschód od Przełęczy Chro¶cieńskie Rozdroże, w bocznym odgałęzieniu ci±gn±cym się od Łysej Góry przez Widok i Krzyżow± po Radostkę.

Góry Kaczawskie

769

Lipna Wsch.

435

Szczyt na północno-zachodnim krańcu Grzbietu Wschodniego w Górach Kaczawskich, dawniej niem. Linden Berg. Wznosi się na zakończeniu podrzędnego grzbieciku odchodz±cego ku północy od Chmielarza, gdzie ł±czy się z innym grzbietem - Bukowinka - Marciniec - Rogacz - Dłużek - Chmielarz - Polanka - Trzciniec.

Góry Kaczawskie

770

Lisianka

585

Szczyt w Grzbiecie Wschodnim Gór Kaczawskich, leż±cy w jego ¶rodkowej czę¶ci. Wyrasta w krótkim grzbiecie odchodz±cym na południe od Skiby.

Góry Kaczawskie

771

Meszna

590

Szczyt w północno-wschodniej czę¶ci Grzbietu Południowego Gór Kaczawskich, dawniej niem. Moosberg. Znajduje się na zakończeniu krótkiego grzbietu bocznego, odchodz±cego od Barańca ku północnemu wschodowi.

Góry Kaczawskie

772

Polanka (G. Kacz.)

547

Dwuwierzchołkowy szczyt (547, 543 m) w północno-zachodniej czę¶ci Grzbietu Wschodniego w Górach Kaczawskich, dawniej niem. Wiesen Berge. Wznosi się między Chmielarzem a Trzcińcem, w grzbiecie ci±gn±cym się na zachód od Bukowinki poprzez Marciniec, Rogacz, Dłużek, Chmielarz, Polankę, Trzciniec, Zadorę i Lipn± w stronę Wojcieszowa. Od szczytu Polanki odchodzi ku południowemu zachodowi boczne ramię ze szczytem Bielec.

Góry Kaczawskie

773

Polna (G. Kacz.)

522

Szczyt w Południowym Grzbiecie Gór Kaczawskich, leż±cy w bocznym grzbieciku odchodz±cym ku południowi od Le¶nicy, w masywie Łysej Góry

Góry Kaczawskie

774

Rakarnia

548

Szczyt w ¶rodkowej czę¶ci Grzbietu Wschodniego Gór Kaczawskich. U jego południowo-wschodnich podnóży leż± Nowe Rochowice.

Góry Kaczawskie

775

Rochowicka Skała

495

Szczyt w ¶rodkowej czę¶ci Grzbietu Wschodniego Gór Kaczawskich z grup± skał o tej samej nazwie na szczycie (nazwa dotyczy wła¶ciwie samych skałek). Wznosi się na wschód od wsi Nowe Rochowice. Na południe od Rochowickiej Skały znajduje się Józkowa Góra o podobnej wysoko¶ci, na której zbudowano punkt widokowy.

Góry Kaczawskie

776

Skiba (Le¶nica)

562

Szczyt w Południowym Grzbiecie Gór Kaczawskich, dawnie niem. Scheibeberg. Wznosi się w bocznym grzbieciku odchodz±cym ku południowi od Le¶nicy w masywie Łysej Góry. Na zakończeniu tego grzbietu leżu Polna.

Góry Kaczawskie

777

Zamkowa (G. Kacz.)

321

Niewielkie wzniesienie w zachodniej czę¶ci Grzbietu Małego Gór Kaczawskich, położone nad Pilchowicami i Jeziorem Pilchowickim, dawniej niem. Schloss Berg. Stanowi zakończenie bocznego ramienia odchodz±cego od szczytu Czyżyk. Opada do Bobru i stanowi najdalej na zachód wysunięty fragment Gór Kaczawskich.

Góry Kaczawskie

778

Grodziec

389

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Pogórza Kaczawskiego, w centralnej czę¶ci Pogórza Bolesławieckiego, dawniej niem. Gröditzberg

Pogórze Kaczawskie

779

Ruprechticki Szp. (GK)

880

Ruprechticki Szpiczak (czes. Ruprechtický ©pičák) - szczyt w Górach Suchych, zaliczanych do Gór Kamiennych. Wierzchołek znajduje się po stronie czeskiej, 10 m poniżej niego przechodzi granica państwowa. Wznosi się na południe od Przełęczy pod Granicznikiem. Na szczycie znajduje się stalowa wieża telekomunikacyjna z tarasem widokowym.

780

Szczeliniec W. (G. Stoł.)

922

Najwyższy szczyt Gór Stołowych, zaliczany do Korony Gór Polski, Diademu Polskich Gór, Korony Sudetów Polskich i Korony Sudetów. Dawne nazwy to: Siennica, Strzaskany, Spękany, Stołowiec, niem. Grosse Heuscheuer, czes. Velká Hejąovina. Na szczyt prowadzi kręty szlak składaj±cy się z 665 schodów, ułożonych w 1814 przez Franza Pabla, sołtysa pobliskiego Karłowa. Na jednokierunkowej trasie o długo¶ci około 5 km, biegn±cej wierzchowin± Szczelińca, znajduje się również schronisko turystyczne PTTK Na Szczelińcu, wybudowane w 1846 roku w stylu tyrolskim. Najwyższym punktem góry jest Fotel Pradziada - 12-metrowej wysoko¶ci skała piaskowcowa. Do skały można doj¶ć tras± zwiedzania Szczelińca Wielkiego, znajduje się tam punkt widokowy, na który prowadz± metalowe schody. Na południe od masywu Szczelińca Wielkiego przechodzi czerwony Główny Szlak Sudecki, który schodzi potem w dół do Karłowa. Ta wie¶ jest poł±czona żółtym szlakiem turystycznym z położon± na północy Pasterk±. Żółty szlak oddziela Szczeliniec Wielki od położonego na zachód Szczelińca Małego (895 m). Ten z kolei od zachodu obiega niebieski szlak, który w dwóch miejscach ł±czy się z żółtym.

781

Waligóra (G. Kam.)

936

Najwyższy szczyt Gór Suchych i całych Gór Kamiennych, dawniej niem. Heidelberg. Zaliczany do Korony Gór Polski, Diademu Polskich Gór, Korony Sudetów Polskich i Korony Sudetów. Północne zbocze opada bardzo ostro ku Przełęczy Trzech Dolin, na której znajduje się schronisko Andrzejówka, stanowi±ce węzeł szlaków turystycznych. Przechodzi tamtędy czerwony Główny Szlak Sudecki, niebieski szlak, którym można przej¶ć z Jeleńca (902 m) na wschodzie w stronę najwyższego poza Waligór± masywu Suchawy (928 m), Kostrzyny (906 m) i Włostowej (903 m) na zachodzie, a także zielony szlak z położonej na zachodzie wsi Sokołowsko. Spod schroniska Andrzejówka na szczyt Waligóry prowadzi bardzo stromy żółty szlak, którym póĽniej można i¶ć dalej na południowy zachód, by dotrzeć do Rozdroża Pod Waligór±. Stamt±d można wrócić niebieskim szlakiem do Andrzejówki lub i¶ć nim w drug± stronę - na Suchawę. Do Rozdroża pod Waligór± dochodzi również czarny szlak, prowadz±cy z południa od granicy polsko-czeskiej.

782

Bucznik Zach.

660

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Pogórza Karkonoskiego, na południowy wschód od Szklarskiej Poręby i na południowy zachód od Michałowic, dawniej niem. Buchhübel

Karkonosze

783

Buława

877

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Kowarskiego Grzbietu, dawniej niem. Keuligeberg. Jest to charakterystyczny, izolowany szczyt, położony na zachodnim krańcu Kowarskiego Grzbietu, na zachodnim zboczu Skalnego Stołu, nad Sowi± Dolin±. U stóp Buławy dnem Sowiej Doliny przechodzi czarny szlak turystyczny.

Karkonosze

784

Cista Wsch. (CZ)

695

Szczyt w czeskiej czę¶ci Karkonoszy

Karkonosze

785

Cista Zach. (CZ)

691

Szczyt w czeskiej czę¶ci Karkonoszy

Karkonosze

786

Garb (Bielec)

1087

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie ¦l±skiego Grzbietu, dawniej niem. Querberg. Leży na północnym skłonie ¦l±skiego Grzbietu, na północ od Ptasiego Kamienia, w widłach Czerwienia i jego prawego, bezimiennego dopływu, powyżej Kozackiej Doliny. Poniżej szczytu skałka Bielec.

Karkonosze

787

Gonciarek

633

Szczyt w Karkonoszach, w zachodniej czę¶ci Pogórza Karkonoskiego, dawniej niem. Scheundelhübel. Położony jest na południowy wschód od Marysina w Szklarskiej Porębie.

Karkonosze

788

Gozdawa

790

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie ¦l±skiego Grzbietu, dawniej niem. Kriegberg. Znajduje się w północno-wschodniej czę¶ci ¦l±skiego Grzbietu, w Karpaczu.

Karkonosze

789

Grabina

805

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Lasockiego Grzbietu. Wznosi się w północnej czę¶ci Lasockiego Grzbietu, w krótkim bocznym grzbiecie odchodz±cym od Łysociny ku północy, który kończy się wła¶nie Grabin±. Od zachodu, od Kowarskiego Grzbietu oddziela go dolina Jedlicy, a od wschodu, od masywu Sulicy, dolina Jeleniej Strugi. Obie doliny s± głęboko wcięte i maj± strome zbocza. W zachodnim zboczu znajduje się wykuta w skale sztolnia dawnej kopalni uranu, w którym póĽniej urz±dzono sanatorium.

Karkonosze

790

Hanapetrova (CZ)

890

Szczyt w czeskiej czę¶ci Karkonoszy

Karkonosze

791

Horni Lanov (CZ)

594

Szczyt w czeskiej czę¶ci Karkonoszy

Karkonosze

792

Horni Marsov (CZ)

757

Szczyt w czeskiej czę¶ci Karkonoszy

Karkonosze

793

Jankuv kopec (CZ)

695

Szczyt w czeskiej czę¶ci Karkonoszy

Karkonosze

794

Janska hora (CZ)

728

Szczyt w czeskiej czę¶ci Karkonoszy

Karkonosze

795

Kamienna Górka (Szkl.)

645

Górka nad Szklarsk± Poręb±, w pobliżu której przechodzi linia kolejowa

Góry Izerskie

796

K±tnik

715

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Pogórza Karkonoskiego, dawniej niem. Bärwinkel. Położony jest w północno-zachodniej czę¶ci Pogórza Karkonoskiego, w niewielkim ramieniu, odchodz±cym na północ od szczytu Grzybowca, biegn±cym przez K±tnik i zakończonym Młynikiem. Na północ od Młynika leż± Piechowice.

Karkonosze

797

Krucza Kopa

905

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Kowarskiego Grzbietu, dawniej niem. Rabenberg. Płożona jest na zachodnim krańcu Kowarskiego Grzbietu, na zachodnim zboczu Skalnego Stołu, nad Sowi± Dolin± i Karpaczem.

Karkonosze

798

Krucze Skały (Karpacz)

670

Urwisko skalne w Karkonoszach, we wschodniej czę¶ci Karpacza. Jest to grupa skalna o wysoko¶ci 25 m, wznosz±ca się nad prawym brzegiem potoku Płomnica.

Karkonosze

799

Krukowa

1170

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Kowarskiego Grzbietu, wznosz±cy się na północnocnym zboczu Skalnego Stołu

Karkonosze

800

Kutna Płd. (CZ)

1013

Szczyt w czeskich Karkonoszach, w obrębie masywu Rýchory, czes. Kutná, dawniej niem. Quetschenstein. Stanowi przedłużenie Lasockiego Grzbietu w kierunku południowym. Wznosi się w pobliżu szczytu Mravenečník oraz masywu Dvorský les.

Karkonosze

801

Kuzel (CZ)

843

Szczyt w czeskiej czę¶ci Karkonoszy

Karkonosze

802

Lisci kopec (CZ)

547

Szczyt w czeskiej czę¶ci Karkonoszy

Karkonosze

803

Modre kameny (CZ)

920

Szczyt w czeskiej czę¶ci Karkonoszy

Karkonosze

804

Muchomurka Wsch. (CZ)

609

Szczyt w czeskiej czę¶ci Karkonoszy

Karkonosze

805

Muchomurka Zach. (CZ)

622

Szczyt w czeskiej czę¶ci Karkonoszy

Karkonosze

806

Ostrosz Płn.

486

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Pogórza Karkonoskiego, dawniej niem. Die Schärfe. Położony jest w północno-zachodniej czę¶ci Pogórza Karkonoskiego, nad Sobieszowem. Jest najdalej ku północnemu wschodowi wysuniętym wierzchołkiem grzbietu odchodz±cego od Grzybowca. W grzbiecie tym występuj±: Trzmielak, Sobiesz i Ostrosz. Ostrosz nie jest zbyt wysoki, ale jego w±ski grzbiet i strome zbocza północno-zachodnie i południowo-wschodnie czyni± zeń obiekt warty przej¶cia. Przez szczyt prowadzi niebieski szlak turystyczny z Sobieszowa na Grzybowiec.

Karkonosze

807

Płonik

682

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Karkonoskiego Padołu ¦ródgórskiego, dawniej niem. Exners Kiefern. Położony jest w centralnej czę¶ci Karkonoskiego Padołu ¦ródgórskiego, na południe od Przesieki, na zakończeniu grzbietu schodz±cego od Małego Szyszaka, przez Such± Górę. Północno-zachodnim zboczem biegnie niebieski szlak turystyczny z Przesieki na Przełęcz Karkonosk±, natomiast północno-wschodnim żółty szlak z Przesieki przez Borowice, Star± Polanę, Pielgrzymy na Słonecznik.

Karkonosze

808

Ptasi Kamień

1215

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie ¦l±skiego Grzbietu, czes. Čihadlo, dawniej niem. Im Löchel lub Vogelstein. Jest to niezbyt wybitny szczyt w ¶rodkowej czę¶ci ¦l±skiego Grzbietu. Oddziela Przełęcz Karkonosk± na wschodzie od Przełęczy Dołek na zachodzie. Przechodzi przez niego granica między Polsk± a Czechami. Położony jest na obszarze Karkonoskiego Parku Narodowego oraz czeskiego Karkonoskiego Parku Narodowego (czes. Krkonoąský národní park, KRNAP).

Karkonosze

809

Rówienka

960

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie ¦l±skiego Grzbietu, dawniej niem. Rübezahle Kegelbahn. Jest to słabo zaznaczone wzniesienie w północno-wschodniej czę¶ci ¦l±skiego Grzbietu, leż±ce w bocznym ramieniu, odchodz±cym od Smogorni ku północnemu wschodowi. Powyżej leży Suszyca, a niżej Czarna Góra, która przez Przełęcz pod Czołem ł±czy się z Czołem. Na wschód od Rówienki leży Karpacz.

Karkonosze

810

Równia pod ¦nieżk±

1430

Płaskowyż w Karkonoszach, położony na wysoko¶ci od 1400 m do 1446 m, na grzbiecie Karkonoszy, na zachód od ¦nieżki - najwyższej góry Sudetów. Rozci±ga się nad kotłem Łomniczki i Małego Stawu, Białym Jarem i Upsk± Jam± (czes. Úpská Jáma) oraz Dolin± Białej Łaby (czes. Dul Bílého Labe). Jest to płaska, rozległa przestrzeń o powierzchni ok. 9 km kw., położona na wierzchowinie Głównego Grzbietu (¦l±skiego Grzbietu) i rozci±gaj±ca się po polskiej i czeskiej stronie Karkonoszy.

Karkonosze

811

Slatinna stran (CZ)

1153

Szczyt w czeskiej czę¶ci Karkonoszy, czes. Slatinná stráň, dawniej niem. Moorlahn. Położony jest w centralnej czę¶ci Karkonoszy, ok. 2,5 km na południe od centrum Pecu pod Sněľkou, w grzbiecie Černohorská hornatina, pomiędzy szczytami Liąčí hora na północnym zachodzie a Czarna Góra na południu. Od obu oddzielaj± je siodła o wysoko¶ci ok. 1100 m. Od szczytu odchodzi ku północy boczny grzbiet, zakończony na północnym wschodzie kulminacj± Javora.

Karkonosze

812

Smrcina Wsch. (CZ)

753

Szczyt w czeskiej czę¶ci Karkonoszy

Karkonosze

813

Smrcina Zach. (CZ)

687

Szczyt w czeskiej czę¶ci Karkonoszy

Karkonosze

814

Spicak (Jeleni, CZ)

1001

Szczyt w czeskiej czę¶ci Karkonoszy

Karkonosze

815

Spicka (CZ)

614

Szczyt w czeskiej czę¶ci Karkonoszy

Karkonosze

816

Spicka Zach. (CZ)

625

Szczyt w czeskiej czę¶ci Karkonoszy

Karkonosze

817

Strazna hura (CZ)

825

Szczyt w czeskiej czę¶ci Karkonoszy

Karkonosze

818

¦rednia Kopa

1230

Szczyt w głównej grani Karkonoszy, dawniej niem. Mittelberg. Znajduje się w Czarnym Grzbiecie, na wschód od szczytu Czarnej Kopy. ¦rednia Kopa położona jest na granicy polsko-czeskiej, na wschodzie góruje nad czeskim schroniskiem Jelenka. Przez szczyt przechodzi niebieski szlak z rozdroża pod ¦nieżk±, Czarnym Grzbietem na Czarn± i ¦redni± Kopę i dalej na Sowi± Przełęcz.

Karkonosze

819

U Matciny louku (CZ)

612

Szczyt w czeskiej czę¶ci Karkonoszy

Karkonosze

820

Vapenice (CZ)

791

Szczyt w czeskiej czę¶ci Karkonoszy

Karkonosze

821

Vrchlabi (CZ)

512

Szczyt w czeskiej czę¶ci Karkonoszy

Karkonosze

822

Warzelnia (Szklarska)

662

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Pogórza Karkonoskiego, dawniej niem. Sieberhübel. Leży na terenie Szklarskiej Poręby.

Karkonosze

823

Zaro¶lak (Kark.)

485

Szczyt w Karkonoszach, najdalej na północny zachód wysunięty szczyt Pogórza Karkonoskiego, dawniej niem. Heideberg. Stanowi zakończenie bocznego grzbietu, odchodz±cego ku północy od Złotego Widoku. Zboczami Zaro¶laka przechodzi czarny szlak turystyczny z Piechowic przez Wodospad Szklarki do Szklarskiej Poręby Górnej.

Karkonosze

824

Zlata vyhlidka (CZ)

806

Szczyt w czeskiej czę¶ci Karkonoszy

Karkonosze

825

Złoty Widok

610

Szczyt w Karkonoszach, w obrębie Pogórza Karkonoskiego, dawniej niem. Goldene Aussicht. Znajduje się na północno-zachodnim krańcu Pogórza Karkonoskiego, tworz±c zakończenie krótkiego ramienia, ł±cz±cego się w rejonie Michałowic z masywem Grzybowca. Na południowy wschód od Złotego Widoku wznosi się Drewniak. Ku północy odchodzi od Złotego Widoku podrzędny grzbiet zakończony Zaro¶lakiem. Zbocza północno-wschodnie i południowo-zachodnie opadaj± niezbyt stromo do dolin Michałowickiego Potoku oraz Rudnika. Zbocza zachodnie opadaj± bardzo stromo do doliny Kamiennej. Urwiska nad zakolem Kamiennej nosz± nazwę Cisowiec, natomiast skałki na grzbiecie - Kociołki.

Karkonosze

826

Czarna Góra (¦nieżnik)

1205

Szczyt w masywie ¦nieżnika, dawniej niem. Schwarzer Berg. Wznosi się w ramieniu Żmijowca w Masywie ¦nieżnika, którego przedłużeniem jest pasmo Krowiarek. Czarna Góra do nich jednak nie należy - granic± między tymi pasmami jest Przełęcz Puchaczówka, położona ok. 1,5 km na północ od szczytu i blisko 350 m poniżej niego. Północne i południowe stoki Czarnej Góry wznosz± się ponad grzbiet Żmijowca i Krowiarek na wysoko¶ć 150-300 m. Stoki wschodnie i zachodnie s± znacznie dłuższe, opadaj±c, odpowiednio 500-700 m w dolinę Siennej i ku Rowowi Górnej Nysy. Czarna Góra jest doskonale widoczna z większo¶ci miejsc Kotliny Kłodzkiej i często mylona ze ¦nieżnikiem, który położony jest głębiej w¶ród innych gór masywu i wydaje się niższy. Na szczycie stała drewniana wieża widokowa, jednak uległa zniszczeniu. Na północnym stoku Czarnej Góry, kilkaset metrów od szczytu, znajduje się maszt nadajnika telewizyjnego. Na wschodnich zboczach góry we wsi Sienna zbudowano popularny o¶rodek narciarski.

827

Smrek (G. Złote, CZ)

1125

Szczyt na granicy Gór Złotych i Bialskich (czes. Rychlebské hory), na terytorium Czech, w odległo¶ci kilkuset metrów od granicy z Polsk±, czes. Smrk, niem. Fichtlich. Jest zaliczany do Korony Sudetów, jako najwyższy szczyt Gór Złotych i Bialskich (w Czechach jest to jedno pasmo - Rychlebské hory).

828

Brandfels (CZ)

900

Szczyt w północnej, czeskiej czę¶ci Gór Izerskich. W jego okolicach znajduj± się Frýdlantské cimbuří (niem. Friedlander Zinne) - granitowa grupa skalna. Wznosi się na południowy wschód od miasta Hejnice oraz na południe od wsi gminnej Bílý Potok. W okolicach szczytu przechodz± szlaki turystyczne: żółty, zielony i niebieski.

Góry Izerskie

829

Ciemniak Wsch.

703

Szczyt w Górach Izerskich, w Grzbiecie Kamienickim, dawniej nazywany Gór± Mgieł, niem. Nebelberg. Wznosi się na wschodnim krańcu Grzbietu Kamienickiego Gór Izerskich, północne zbocze nosi nazwę Czarnego Stoku. Na zachodzie przez Przełęcz Czarownic ł±czy się z Wrzosówk±, na wschodzie poprzez Zimn± Przełęcz ł±czy się z Pogórzem Izerskim. Na wschodnim zboczu wyrastaj± Bobrowe Skały. Ku południowemu wschodowi odchodzi boczne ramię z Małym Ciemniakiem.

Góry Izerskie

830

Czerniawka

572

Szczyt w Górach Izerskich, położony na północny wschód od Czerniawskiej Stoki. Północne stoki opadaj± do Pobiednej.

Góry Izerskie

831

Góra Prusa

451

Wzniesienie na Pogórzu Izerskim, na terenie Pobiednej

Pogórze Izerskie

832

Mały Ciemniak Zach.

583

Szczyt na wschodnim krańcu Grzbietu Kamienickiego Gór Izerskich, dawniej niem. Untern Nebelberg. Wyrasta z bocznego ramienia, które odchodzi ku południowemu wschodowi od Ciemniaka.

Góry Izerskie

833

Prochowa Płd.

505

Szczyt w zachodniej czę¶ci Grzbietu Kamienickiego Gór Izerskich, dawniej niem. Pulverberg. Wyrasta z bocznego ramienia, odchodz±cego ku północy od Dłużca. W ramieniu tym najpierw zaznacza się wyraĽna kulminacja Blizbora, a od niej rozchodz± się poboczne ramiona, jedno biegn±ce na północ i zakończone Kuflem, a drugie rozci±gaj±ce się ku północnemu wschodowi i wschodowi, ze Stożkiem i zakończone Prochow±. Od połowy XVIII wieku w pobliskiej Przecznicy wydobywano rudy kobaltu do produkcji farby - błękitu kobaltowego.

Góry Izerskie

834

¦wieradówka

605

Szczyt w Górach Izerskich, położony na północ od ¦wieradowa-Zdroju

Góry Izerskie

835

Zajęcznik Zach.

600

Szczyt w Wysokim Grzbiecie Gór Izerskich, dawniej niem. Hasenberg czy Hasenstein. Położony jest w północnej czę¶ci Wysokiego Grzbietu, w bocznym ramieniu odchodz±cym od Stogu Izerskiego ku północy i północnemu wschodowi. Rozdziela Czerniawę-Zdrój od głównej czę¶ci ¦wieradowa-Zdroju. Na zalesionym szczycie Zajęcznika znajduje się stacja przekaĽnikowa RTV.

Góry Izerskie

836

Bielec Zach.

802

Słabo zaznaczony szczyt, położony na zachód od Rozdroża pod Bielcem w Rudawach Janowickich

Rudawy Janowickie

837

Koło Obserwatora

341

Wzniesienie w Sudetach Zachodnich, na Pogórzu Zachodniosudeckim, na Obniżeniu Żytawsko-Zgorzeleckim, we wschodniej czę¶ci Kotliny Turoszowskiej. Jako najwyższy punkt Obniżenia Żytawsko-Zgorzeleckiego, zaliczane jest do Korony Sudetów Polskich.

Obniżenie Żytawsko-Zgorzeleckie

838

Wojkowa

502

Wzniesienie w południowo-zachodniej czę¶ci Pogórza Izerskiego, w ¶rodkowej czę¶ci Przedgórza Izerskiego, około 2,8 km na północny zachód od północnej granicy miejscowo¶ci Giebułtów. Jako najwyższy szczyt Pogórza Izerskiego, zaliczane jest do Korony Sudetów Polskich.

Pogórze Izerskie

839

Grosser Zschirnstein (DE)

562

Najwyższy szczyt Saskiej Szwajcarii, czyli niemieckiej czę¶ci Gór Połabskich (niem. Elbsandsteingebirge)

Saska Szwajcaria

840

Kleiner Zschirnstein (DE)

473

Jeden z najwyższych szczytów Saskiej Szwajcarii (niem. Sächsische Schweiz) w niemieckiej czę¶ci Gór Połabskich (niem. Elbsandsteingebirge)

Saska Szwajcaria

841

Katzsteinfels (DE)

474

Jeden z najwyższych szczytów Saskiej Szwajcarii (niem. Sächsische Schweiz) w niemieckiej czę¶ci Gór Połabskich (niem. Elbsandsteingebirge)

Saska Szwajcaria

842

Grosser Winterberg (DE)

556

Jeden z najwyższych szczytów Saskiej Szwajcarii (niem. Sächsische Schweiz) w niemieckiej czę¶ci Gór Połabskich (niem. Elbsandsteingebirge)

Saska Szwajcaria

843

Czorneboh (DE)

556

Szczyt Pogórza Łużyckiego (czes. ©luknovská pahorkatina, niem. Lausitzer Bergland), położony na terenie Niemiec

Pogórze Łużyckie

844

Hochstein (Lobau, DE)

534

Szczyt Pogórza Łużyckiego (czes. ©luknovská pahorkatina, niem. Lausitzer Bergland), położony na terenie Niemiec

Pogórze Łużyckie

845

Pickaerberg (DE)

486

Szczyt Pogórza Łużyckiego (czes. ©luknovská pahorkatina, niem. Lausitzer Bergland), położony na terenie Niemiec

Pogórze Łużyckie

846

Kalbersteine (DE)

487

Szczyt Pogórza Łużyckiego (czes. ©luknovská pahorkatina, niem. Lausitzer Bergland), położony na terenie Niemiec

Pogórze Łużyckie

847

Weifaer Hohe (DE)

504

Szczyt Pogórza Łużyckiego (czes. ©luknovská pahorkatina, niem. Lausitzer Bergland), położony na terenie Niemiec

Pogórze Łużyckie

848

Dahrener Berg (DE)

491

Szczyt Pogórza Łużyckiego (czes. ©luknovská pahorkatina, niem. Lausitzer Bergland), położony na terenie Niemiec

Pogórze Łużyckie

849

Grosser Picho (DE)

499

Szczyt Pogórza Łużyckiego (czes. ©luknovská pahorkatina, niem. Lausitzer Bergland), położony na terenie Niemiec

Pogórze Łużyckie

850

Teufelkanzel (DE)

463

Szczyt Pogórza Łużyckiego (czes. ©luknovská pahorkatina, niem. Lausitzer Bergland), położony na terenie Niemiec

Pogórze Łużyckie

851

Adlerberg (DE)

433

Szczyt Pogórza Łużyckiego (czes. ©luknovská pahorkatina, niem. Lausitzer Bergland), położony na terenie Niemiec

Pogórze Łużyckie

852

Monchswalder (DE)

447

Szczyt Pogórza Łużyckiego (czes. ©luknovská pahorkatina, niem. Lausitzer Bergland), położony na terenie Niemiec

Pogórze Łużyckie

853

Thromberg (DE)

430

Szczyt Pogórza Łużyckiego (czes. ©luknovská pahorkatina, niem. Lausitzer Bergland), położony na terenie Niemiec

Pogórze Łużyckie

854

Schmoritz (DE)

412

Szczyt Pogórza Łużyckiego (czes. ©luknovská pahorkatina, niem. Lausitzer Bergland), położony na terenie Niemiec

Pogórze Łużyckie

855

Mehitheuerberg (DE)

384

Szczyt Pogórza Łużyckiego (czes. ©luknovská pahorkatina, niem. Lausitzer Bergland), położony na terenie Niemiec

Pogórze Łużyckie

856

Hromadnik (DE)

514

Szczyt Pogórza Łużyckiego (czes. ©luknovská pahorkatina, niem. Lausitzer Bergland), położony na terenie Niemiec

Pogórze Łużyckie

857

Pielitzhohe (DE)

406

Szczyt Pogórza Łużyckiego (czes. ©luknovská pahorkatina, niem. Lausitzer Bergland), położony na terenie Niemiec

Pogórze Łużyckie

858

Valtenberg (DE)

587

Najwyższy szczyt niemieckiej czę¶ci Pogórza Łużyckiego (czes. ©luknovská pahorkatina, niem. Lausitzer Bergland). W 1857 roku na szczycie wybudowano 22-metrow± kamienn± wieżę widokow±, któr± na cze¶ć ówczesnego króla Saksonii Johana Wettyna nazwano König-Johann-Turm. Szczyt jest zaliczany do klasyfikacji Korony Sudetów Niemieckich PTTK.

Pogórze Łużyckie

859

Angstberg (DE)

517

Szczyt Pogórza Łużyckiego (czes. ©luknovská pahorkatina, niem. Lausitzer Bergland), położony na terenie Niemiec

Pogórze Łużyckie

860

Nestebberg (DE)

512

Szczyt Pogórza Łużyckiego (czes. ©luknovská pahorkatina, niem. Lausitzer Bergland), położony na terenie Niemiec

Pogórze Łużyckie

861

Steinberg (DE)

511

Szczyt Pogórza Łużyckiego (czes. ©luknovská pahorkatina, niem. Lausitzer Bergland), położony na terenie Niemiec

Pogórze Łużyckie

862

Seifberg (DE)

502

Szczyt Pogórza Łużyckiego (czes. ©luknovská pahorkatina, niem. Lausitzer Bergland), położony na terenie Niemiec

Pogórze Łużyckie

863

Schelmberg (DE)

504

Szczyt Pogórza Łużyckiego (czes. ©luknovská pahorkatina, niem. Lausitzer Bergland), położony na terenie Niemiec

Pogórze Łużyckie

864

Hoher Hahn (DE)

527

Szczyt Pogórza Łużyckiego (czes. ©luknovská pahorkatina, niem. Lausitzer Bergland), położony na terenie Niemiec

Pogórze Łużyckie

865

Ungerberg (DE)

537

Szczyt Pogórza Łużyckiego (czes. ©luknovská pahorkatina, niem. Lausitzer Bergland), położony na terenie Niemiec

Pogórze Łużyckie

866

Gestenbeg (DE)

532

Szczyt Pogórza Łużyckiego (czes. ©luknovská pahorkatina, niem. Lausitzer Bergland), położony na terenie Niemiec

Pogórze Łużyckie

867

Bukova hora (CZ)

512

Szczyt Pogórza Łużyckiego (czes. ©luknovská pahorkatina, niem. Lausitzer Bergland), położony na terenie Czech

Pogórze Łużyckie

868

Studzieniec (CZ)

736

Wzniesienie w masywie Gór Łużyckich (Żytawskich), położone na terenie Czech, czes. Studenec, niem. Kaltenberg. Na szczycie stoi wieża widokowa.

Góry Łużyckie

869

Jedlova (CZ)

744

Wzniesienie w masywie Gór Łużyckich (Żytawskich), położone na terenie Czech

Góry Łużyckie

870

Hochwald (DE, CZ)

750

Wzniesienie w masywie Gór Łużyckich (Żytawskich), położone na granicy Niemiec i Czech

Góry Łużyckie

871

Dieczyński ¦nieżnik (CZ)

723

Stołowa góra, położona na terenie Czech, czes. Děčínský Sněľník, niem. Hoher Schneeberg. Znajduje się w w północnych Czechach w ¶rodkowo-zachodniej czę¶ci Wyżyny Dieczyńskiej czes. Děčínská vrchovina, w granicach obszaru chronionego krajobrazu Łabskie Piaskowce czes. CHKO Labské pískovce około 9,0 km na północny zachód od miasta Děčín. Według czeskiego podziału wzniesienie należy do Kruąnohorské subprovincie. Na szczycie znajduje się wieża widokowa o wysoko¶ci 33 m, wybudowana w 1864 roku. Rozci±ga się z niej widok na góry stołowe w Szwajcarii Saskiej, Szwajcarii Czeskiej, Góry Łużyckie i Rudawy oraz Czeskie ¦redniogórze.

Wyżyna Dieczyńska

872

Mlyny (CZ)

475

Jeden z najwyższych szczytów Czeskiej Szwajcarii (czes. České ©výcarsko), czyli czeskiej czę¶ci Gór Połabskich (czes. Děčínská vrchovina)

Czeska Szwajcaria

873

Vetrovec (CZ)

450

Jeden z najwyższych szczytów Czeskiej Szwajcarii (czes. České ©výcarsko), czyli czeskiej czę¶ci Gór Połabskich (czes. Děčínská vrchovina)

Czeska Szwajcaria

874

Bournak (CZ)

461

Jeden z najwyższych szczytów Czeskiej Szwajcarii (czes. České ©výcarsko), czyli czeskiej czę¶ci Gór Połabskich (czes. Děčínská vrchovina)

Czeska Szwajcaria

875

Oltarni kamen (CZ)

471

Jeden z najwyższych szczytów Czeskiej Szwajcarii (czes. České ©výcarsko), czyli czeskiej czę¶ci Gór Połabskich (czes. Děčínská vrchovina)

Czeska Szwajcaria

876

Hochstein (Thiem., DE)

406

Szczyt Pogórza Łużyckiego (czes. ©luknovská pahorkatina, niem. Lausitzer Bergland), położony na terenie Niemiec

Pogórze Łużyckie

877

Ahlberg (DE)

415

Szczyt Pogórza Łużyckiego (czes. ©luknovská pahorkatina, niem. Lausitzer Bergland), położony na terenie Niemiec

Pogórze Łużyckie

878

Rotstein (DE)

455

Szczyt Pogórza Łużyckiego (czes. ©luknovská pahorkatina, niem. Lausitzer Bergland), położony na terenie Niemiec. Stanowi najwyższe wzniesienie na Płaskowyżu Budziszyńskim (niem. Oberlausitzer Gefilde). Wznosi się około 1,7 km na południowy zachód od centrum miejscowo¶ci Sohland am Rotstein i 2,7 km na północny wschód od miejscowo¶ci Rosenbach. Wzniesienie otaczaj± miejscowo¶ci Bischdorf, Dolgowitz, Sohland am Rotstein, Zoblitz i Rosenhain. Na zalesionym szczycie znajduje się 21-metrowa wieża widokowa o metalowej konstrukcji, hotel górski Berghotel Rotstein wybudowany w 1872 roku oraz szcz±tki małej kaplicy z XI wieku. Na północno-wschodnim zboczu poniżej szczytu okazała skałka Teufelsstein (pol. Diabelski kamień) oraz obelisk upamiętniaj±cy poległych w I wojnie ¶wiatowej. Szczyt jest zaliczany do klasyfikacji Korony Sudetów Niemieckich PTTK.

Pogórze Łużyckie

879

Schafsberg (DE)

449

Szczyt Pogórza Łużyckiego (czes. ©luknovská pahorkatina, niem. Lausitzer Bergland), położony na terenie Niemiec

Pogórze Łużyckie

880

Lobauer Berg (DE)

448

Szczyt Pogórza Łużyckiego (czes. ©luknovská pahorkatina, niem. Lausitzer Bergland), położony na terenie Niemiec. Niemieckie nazwy to Löbauer Berg, Löbauerberg, czes. Lubijska hora. Na szczycie znajduje się jedyna w Europie żeliwna wieża widokowa. Została wybudowana w 1854 roku z żeliwa, ma 28 metrów wysoko¶ci i cztery metry ¶rednicy, o¶miok±tny kształt i zawiera trzy zewnętrzne galerie widokowe na wysoko¶ci 12, 18 i 24 metrów. Wewnętrzne spiralne schody maj± 119 stopni. Została nazwana na cze¶ć saksońskiego króla Fryderyka Augusta II - König-Friedrich-August-­Turm.

Pogórze Łużyckie

881

Wolfsberg (DE)

446

Szczyt Pogórza Łużyckiego (czes. ©luknovská pahorkatina, niem. Lausitzer Bergland), położony na terenie Niemiec

Pogórze Łużyckie

882

Kottmar (DE)

583

Szczyt Pogórza Łużyckiego (czes. ©luknovská pahorkatina, niem. Lausitzer Bergland), położony na terenie Niemiec. Na szczycie znajduje się wieża widokowa i schronisko. W 2023 roku obie budowle były nieczynne. Na północnym zboczu znajduje się czynna skocznia narciarska.

Pogórze Łużyckie

883

Partyzansky vrch (CZ)

543

Szczyt Pogórza Łużyckiego (czes. ©luknovská pahorkatina, niem. Lausitzer Bergland), położony na terenie Czech

Pogórze Łużyckie

884

Hrazeny (CZ)

610

Najwyższy szczyt całego Pogórza Łużyckiego (czes. ©luknovská pahorkatina, niem. Lausitzer Bergland), położony na terenie Czech

Pogórze Łużyckie

885

Plesny (CZ)

593

Szczyt Pogórza Łużyckiego (czes. ©luknovská pahorkatina, niem. Lausitzer Bergland), położony na terenie Czech

Pogórze Łużyckie

886

Vicice (CZ)

512

Szczyt Pogórza Łużyckiego (czes. ©luknovská pahorkatina, niem. Lausitzer Bergland), położony na terenie Czech

Pogórze Łużyckie

887

Vici hora (CZ)

581

Szczyt Pogórza Łużyckiego (czes. ©luknovská pahorkatina, niem. Lausitzer Bergland), położony na terenie Czech

Pogórze Łużyckie

888

Tanecnice (CZ)

597

Szczyt Pogórza Łużyckiego (czes. ©luknovská pahorkatina, niem. Lausitzer Bergland), położony na terenie Czech

Pogórze Łużyckie

889

Spicak (Varnsdorf, CZ)

544

Szczyt Pogórza Łużyckiego (czes. ©luknovská pahorkatina, niem. Lausitzer Bergland), położony na terenie Czech

Pogórze Łużyckie

890

Sonnenhuebel (DE)

469

Szczyt Pogórza Łużyckiego (czes. ©luknovská pahorkatina, niem. Lausitzer Bergland), położony na terenie Niemiec

Pogórze Łużyckie

891

Grosser Berg (DE)

438

Szczyt Pogórza Łużyckiego (czes. ©luknovská pahorkatina, niem. Lausitzer Bergland), położony na terenie Niemiec

Pogórze Łużyckie

892

Schoenbrunner B. (DE)

428

Szczyt Pogórza Łużyckiego (czes. ©luknovská pahorkatina, niem. Lausitzer Bergland), położony na terenie Niemiec

Pogórze Łużyckie

893

¦winiec

378

Wzgórze na Pogórzu Izerskim, położone na wschód od zwałowiska kopalni Turów w Bogatyni

Pogórze Izerskie

894

Polednik (CZ)

864

Szczyt w zachodniej czę¶ci Gór Izerskich

Góry Izerskie

895

Koprivnik (G. Izer., CZ)

598

Szczyt w zachodniej czę¶ci Gór Izerskich

Góry Izerskie

896

Strzovy vrch (CZ)

704

Szczyt w zachodniej czę¶ci Gór Izerskich

Góry Izerskie

897

Spicak (G. Izer., CZ)

724

Szczyt w zachodniej czę¶ci Gór Izerskich

Góry Izerskie

898

Strmy vrch (CZ)

698

Szczyt w zachodniej czę¶ci Gór Izerskich

Góry Izerskie

899

Lysy vrch (CZ)

643

Szczyt na Pogórzu Zachodniosudeckim

Pogórze Zachodniosudeckie

900

Graniczny Wierch

575

Szczyt na Pogórzu Zachodniosudeckim, na granicy polsko-czeskiej

Pogórze Zachodniosudeckie

901

Gu¶larz (Vyhledy, CZ)

569

Szczyt na Pogórzu Zachodniosudeckim

Pogórze Zachodniosudeckie

902

Cerna hora (Liberec, CZ)

811

Szczyt Grzbietu Jesztedzkiego, położony na terenie Czech

Grzbiet Jesztedzki

903

Dlouha hora (CZ)

748

Szczyt Grzbietu Jesztedzkiego, położony na terenie Czech

Grzbiet Jesztedzki

904

Velky Vapenny (CZ)

790

Szczyt Grzbietu Jesztedzkiego, położony na terenie Czech

Grzbiet Jesztedzki

905

Jitravsky vrch (CZ)

651

Szczyt Grzbietu Jesztedzkiego, położony na terenie Czech

Grzbiet Jesztedzki

906

Havran u Jitravy (CZ)

600

Szczyt Grzbietu Jesztedzkiego, położony na terenie Czech

Grzbiet Jesztedzki

907

Sedlecki Spicak (CZ)

544

Wzniesienie w Górach Łużyckich (Żytawskich), położone na terenie Czech

Góry Łużyckie

908

Popova Skala (CZ)

565

Wzniesienie w Górach Łużyckich (Żytawskich), położone na terenie Czech

Góry Łużyckie

909

Vysoka (Jitrava, CZ)

545

Wzniesienie w Górach Łużyckich (Żytawskich), położone na terenie Czech

Góry Łużyckie

910

Ostry vrch (Jitrava, CZ)

507

Wzniesienie w Górach Łużyckich (Żytawskich), położone na terenie Czech

Góry Łużyckie

911

Hrebeny (CZ)

530

Wzniesienie w Górach Łużyckich (Żytawskich), położone na terenie Czech

Góry Łużyckie

912

Piskovy vrch (CZ)

547

Wzniesienie w Górach Łużyckich (Żytawskich), położone na terenie Czech

Góry Łużyckie

913

Strassberg (DE)

539

Wzniesienie w Górach Łużyckich (Żytawskich), położone na terenie Niemiec

Góry Łużyckie

914

Heiderberg (DE)

549

Wzniesienie w Górach Łużyckich (Żytawskich), położone na terenie Niemiec

Góry Łużyckie

915

Zigeunerberg (DE)

510

Wzniesienie w Górach Łużyckich (Żytawskich), położone na terenie Niemiec

Góry Łużyckie

916

Luisenhohe (DE)

567

Wzniesienie w Górach Łużyckich (Żytawskich), położone na terenie Niemiec

Góry Łużyckie

917

Scharfenstein (DE)

569

Wzniesienie w Górach Łużyckich (Żytawskich), położone na terenie Niemiec

Góry Łużyckie

918

Brandhohe (DE)

633

Wzniesienie w Górach Łużyckich (Żytawskich), położone na terenie Niemiec

Góry Łużyckie

919

Jonsberg (DE)

653

Wzniesienie w Górach Łużyckich (Żytawskich), położone na terenie Niemiec

Góry Łużyckie

920

Pferdeberg (DE)

545

Wzniesienie w Górach Łużyckich (Żytawskich), położone na terenie Niemiec

Góry Łużyckie

921

Janske kameny (CZ)

589

Wzniesienie w Górach Łużyckich (Żytawskich), położone na terenie Czech

Góry Łużyckie

922

Plesivec (Svetla, CZ)

653

Wzniesienie w Górach Łużyckich (Żytawskich), położone na terenie Czech

Góry Łużyckie

923

Buchberg (DE)

652

Wzniesienie w Górach Łużyckich (Żytawskich), położone na terenie Niemiec

Góry Łużyckie

924

Sonneberg (DE)

627

Wzniesienie w Górach Łużyckich (Żytawskich), położone na terenie Niemiec

Góry Łużyckie

925

Ptacinec (DE, CZ)

680

Wzniesienie w Górach Łużyckich (Żytawskich), położone na granicy Niemiec i Czech

Góry Łużyckie

926

Vyhlidka (CZ)

711

Wzniesienie w Górach Łużyckich (Żytawskich), położone na terenie Czech

Góry Łużyckie

927

Rohal (CZ)

651

Wzniesienie w Górach Łużyckich (Żytawskich), położone na terenie Czech

Góry Łużyckie

928

Penkavci (G. Łuż., CZ)

792

Drugi najwyższy (po Lużu) szczyt Gór Łużyckich (Żytawskich), położony na terenie Czech

Góry Łużyckie

929

Slovanka (CZ)

820

Góry Izerskie

Góry Izerskie

930

Severak (CZ)

803

Góry Izerskie

Góry Izerskie

931

Krasny (CZ)

797

Góry Izerskie

Góry Izerskie

932

Bramberg (CZ)

787

Góry Izerskie

Góry Izerskie

933

Bukova (Smrzovka, CZ)

836

Góry Izerskie

Góry Izerskie

934

Desensky vrch (CZ)

908

Góry Izerskie

Góry Izerskie

935

Zamky (CZ)

1002

Góry Izerskie

Góry Izerskie

936

Dlouha skala (CZ)

868

Góry Izerskie

Góry Izerskie

937

Dlouhy Kopec (CZ)

788

Góry Izerskie

Góry Izerskie

938

Bucina (CZ)

868

Góry Izerskie

Góry Izerskie

939

Milire (CZ)

1003

Góry Izerskie

Góry Izerskie

940

Uhlirsky vrch (CZ)

966

Góry Izerskie

Góry Izerskie

941

Cihadlo (CZ)

967

Góry Izerskie

Góry Izerskie

942

Na Kneipe (CZ)

1012

Góry Izerskie

Góry Izerskie

943

Ptaci kupy (CZ)

1013

Góry Izerskie

Góry Izerskie

944

Olivetska hora (CZ)

886

Góry Izerskie

Góry Izerskie

945

Vresoviste (CZ)

662

Góry Izerskie

Góry Izerskie

946

Ostry (Mnisek, CZ)

552

Góry Izerskie

Góry Izerskie

947

Nad Lomem (CZ)

681

Góry Izerskie

Góry Izerskie

948

Brdo (CZ)

876

Góry Izerskie

Góry Izerskie

949

Milir (CZ)

836

Góry Izerskie

Góry Izerskie

950

Javorovy (Liberec, CZ)

723

Góry Izerskie

Góry Izerskie

951

Draci vrch (CZ)

676

Góry Izerskie

Góry Izerskie

952

Jezdec (CZ)

587

Góry Izerskie

Góry Izerskie

953

Zulovy vrch (CZ)

743

Góry Izerskie

Góry Izerskie

954

Jilovy vrch (CZ)

634

Góry Izerskie

Góry Izerskie

955

Kotel (CZ)

652

Góry Izerskie

Góry Izerskie

956

Loucensky vrch (CZ)

624

Góry Izerskie

Góry Izerskie

957

Loucensky Płd. (CZ)

622

Góry Izerskie

Góry Izerskie

958

Nekras (CZ)

859

Góry Izerskie

Góry Izerskie

959

Malinovy vrch (CZ)

826

Góry Izerskie

Góry Izerskie

960

Vysoky hreben (CZ)

809

Góry Izerskie

Góry Izerskie

961

Mittlerer Steinberg (DE)

347

Pogórze Łużyckie

Pogórze Łużyckie

962

Hinterer Steinberg (DE)

322

Pogórze Łużyckie

Pogórze Łużyckie

963

Kesselstein (DE)

325

Pogórze Łużyckie

Pogórze Łużyckie

964

Leisehuebel (DE)

342

Pogórze Łużyckie

Pogórze Łużyckie

965

Knorrberg (DE)

379

Pogórze Łużyckie

Pogórze Łużyckie

966

Schlegelberg (DE)

353

Pogórze Łużyckie

Pogórze Łużyckie

967

Steinberg (Dittelsd., DE)

329

Pogórze Łużyckie

Pogórze Łużyckie

968

Steinberg (Wittg., DE)

409

Pogórze Łużyckie

Pogórze Łużyckie

969

Buchberg (Oberw., DE)

401

Pogórze Łużyckie

Pogórze Łużyckie

970

Schanzberg (DE)

408

Pogórze Łużyckie

Pogórze Łużyckie

971

Ostroga (Pog. Łuż.)

277

Pogórze Łużyckie

Pogórze Łużyckie

972

Góra Działoszyńska

305

Pogórze Łużyckie

Pogórze Łużyckie

973

Por±bka

353

Pogórze Łużyckie

Pogórze Łużyckie

974

Turów (zwałowisko)

465

Zwałowisko elektrowni Turów na Pogórzu Łużyckiem

Pogórze Łużyckie

975

Buczek (Turów)

325

Pogórze Łużyckie

Pogórze Łużyckie

976

Kamień (Jasna G.)

319

Pogórze Łużyckie

Pogórze Łużyckie

977

Stromica

300

Pogórze Łużyckie

Pogórze Łużyckie

978

Granicznik (Pog. Łuż.)

366

Pogórze Łużyckie

Pogórze Łużyckie

979

Gu¶lica

330

Pogórze Łużyckie

Pogórze Łużyckie

980

Wysoczyzna Kopacza

296

Pogórze Łużyckie

Pogórze Łużyckie

981

Księża Góra (Zatonie)

270

Pogórze Łużyckie

Pogórze Łużyckie

982

Kukułcze Skały

1125

Grupa granitowych skałek w zachodniej czę¶ci Karkonoszy, na północnym zboczu ¦l±skiego Grzbietu, pomiędzy dolinami Szrenickiego Potoku i Bystrego Potoku. Jest to zgrupowanie trzech skałek w kształcie trzech baszt o wysoko¶ci około 7 m. Obok Kukułczych Skał przechodzi żółty szlak turystyczny ze Szklarskiej Poręby do schroniska Pod Łabskim Szczytem.

Karkonosze

983

Trzy ¦winki

1315

Grupa zamczysk skalnych w zachodniej czę¶ci Karkonoszy, znajduj±ca się na południowych stokach Szrenicy, na pocz±tku Drogi PrzyjaĽni Polsko-Czeskiej. Najwyższa ze skałek ma około 8 m. Leży na granicy polsko-czeskiej, czes. Svinské kameny.

Karkonosze

984

Twarożnik

1332

Skałka granitowa w zachodniej czę¶ci Karkonoszy, położona pomiędzy Szrenic± a Sokolnikiem, powyżej Mokrej Przełęczy. Ma wysoko¶ć 12,5 metra, a na jej spłaszczonym szczycie stoi słupek graniczny. Leży na granicy polsko-czeskiej, czes. Tvaroľník.

Karkonosze

985

Gaj (Zawodna Płn.)

405

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

986

Buczynka

302

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

987

Krowia (Dłużyca)

335

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

988

Czerwona (Zawodna)

374

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

989

Gajowa

372

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

990

Grodzkie Pole

329

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

991

Wygorzel (Pog. Kacz.)

334

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

992

Czeska Góra

377

Park Krajobrazowy Chełmy na Pogórzu Kaczawskim

Pogórze Kaczawskie

993

Lesista Wielka (GK)

851

Najwyższy szczyt w Masywie Dzikowca i Lesistej Wielkiej, w północno-zachodniej czę¶ci Gór Kamiennych, zaliczany do Diademu Polskich Gór, dawniej niem. Hohe Heide. Wznosi się nad dolin± ¦cinawki na wschodzie i dolin± Grzędzkiego Potoku na zachodzie. Przez szczyt przechodz± 3 szlaki turystyczne: czerwony, żółty i niebieski.

994

Wysoka (G. Kamienne)

805

Góry Kamienne

995

Dzikowiec Wielki (GK)

836

Szczyt w Masywie Dzikowca i Lesistej Wielkiej, w północno-zachodniej czę¶ci Gór Kamiennych, dawniej niem. Grosser Wildberg. Położony jest około 3,4 km na południe od centrum miejscowo¶ci Boguszów-Gorce, po północno-wschodniej stronie od Lesistej Wielkiej. Przez wierzchołek przechodz± dwa szlaki turystyczne: niebieski i zielony. Na południowo-wschodnim wierzchołku Dzikowca stoi wieża widokowa, wjeżdża tam wyci±g narciarski OSR Dzikowiec, startuj± stamt±d paralotniarze.

996

Bukowiec (G. Kam.)

898

Szczyt w Górach Kamiennych, w północno-zachodniej czę¶ci pasma Gór Suchych. Wznosi się na pograniczu z Górami Wałbrzyskimi, na północny wschód od miejscowo¶ci Sokołowsko. Od strony zachodniej jest oddzielony Kotlin± Sokołowsk± od Masywu Stożka.

997

Włostowa (G. Kam.)

903

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci pasma Gór Suchych, zaliczanych do Gór Kamiennych. Wznosi się około 3,7 km na południowy zachód od miejscowo¶ci Rybnica Le¶na. Zbocze północno-wschodnie w czę¶ci grzbietowej łagodnie opada, a po osi±gnięciu około 25 m różnicy poziomu względem wierzchołka przechodzi w zachodnie zbocze Kostrzyny (906 m). Poniżej szczytu, u podnóża południowego zbocza, na wysoko¶ci około 640 m oraz w czę¶ci grzbietowej wzniesienia znajduj± się grupy skałek.

998

Skałki (Pog. Kacz.)

316

Wzniesienie w Parku Krajobrazowym Chełmy na Pogórzu Kaczawskim, dawniej niem. Küchenberg

Pogórze Kaczawskie

RangePeaks reached

Czeska Szwajcaria

0 / 4

Góry Izerskie

31 / 172

Góry Kaczawskie

23 / 117

Góry Łużyckie

2 / 27

Grzbiet Jesztedzki

1 / 6

Karkonosze

49 / 237

Kotlina Jeleniogórska

1 / 39

Obniżenie Żytawsko-Zgorzeleckie

0 / 1

Pogórze Izerskie

1 / 29

Pogórze Kaczawskie

4 / 126

Pogórze Łużyckie

0 / 67

Pogórze Zachodniosudeckie

0 / 3

Rudawy

0 / 2

Rudawy Janowickie

16 / 64

Saska Szwajcaria

0 / 4

¦redniogórze Czeskie

0 / 1

Wyżyna Dieczyńska

0 / 1

Total

128 / 900(c) 2010 - 2024 Robert Celiński, Byledobiec Anin