RunCalc DocumentationFAQLoginRegister
UsersRacesMapsMountains

Description: Beskidy Zachodnie - Beskid Żywiecki, Makowski, Mały, ¦l±ski, ¦l±sko-Morawski (CZ)

Mountain range/group ID: 4Open peaks map

Back to mountain ranges
Peaks in this range/group reached by: Artur Twardoń (Art)
Click column header to sort
NPeak nameAltitudePeak infoRangeReached

0

Babia Góra

1725

Najwyższy szczyt Beskidu Żywieckiego, zaliczany do Korony Gór Polski. Jest najwyższym szczytem Beskidów Zachodnich i poza Tatrami najwyższym szczytem w Polsce, a drugim co do wybitno¶ci (po ¦nieżce). Babi± Górę zalicza się również do Diademu Polskich Gór, jako najwyższy szczyt mikroregionu Pasma Babiogórskiego. Inne nazwy to Diablak, Królowa Beskidów, a także bardziej potocznie Matka Niepogód lub Kapry¶nica, ze względu na zmienn± pogodę. We wschodnim grzbiecie schodz±cym w stronę Przełęczy Krowiarki można wyróżnić szczyty: Gówniak (inaczej Wołowe Skałki, 1617 m), Kępa (1521 m) oraz Sokolica (1367 m). W zachodnim grzbiecie można wyróżnić Ko¶ciółek Wschodni i Ko¶ciółek Zachodni, natomiast od Małej Babiej Góry (inaczej Cylu, 1515 m) masyw jest oddzielony Przełęcz± Brona (1408 m). W masywie Babiej Góry wytyczono liczne szlaki turystyczne. Najpopularniejszy czerwony Główny Szlak Beskidzki prowadzi z Przełęczy Lipnickiej (Krowiarki), na szczyt Babiej Góry, po czym schodzi na Przełęcz Brona i do schroniska na Markowych Szczawinach. Przełęcz Lipnicka jest poł±czona ze schroniskiem Markowe Szczawiny niebieskim szlakiem, od którego po drodze odchodz± na grzbiet dwa szlaki - zielony (Perć Przyrodników) i na sam szczyt żółty (trudna Perć Akademików). Z południa z Jabłonki na szczyt prowadzi zielony szlak, natomiast najpopularniejszy w¶ród Słowaków jest żółty szlak, wychodz±cy spod schroniska Slana voda.

Beskid Żywiecki

1

Baków (Czeretniki)

766

Najwyższy szczyt w Pa¶mie Pewelskim Beskidu Makowskiego. Znajduje się w nim pomiędzy szczytami Bigoska (742 m) i Ubocz (733 m). Inne nazwy: B±ków, Batków Groń, Czeretnik lub Czeretniki.

Beskid Makowski

2

Barania Góra

1220

Drugi najwyższy szczyt Beskidu ¦l±skiego (po Skrzycznem). Na wierzchołku znajduje się wieża widokowa. Z zachodnich zboczy Baraniej Góry wypływa Wisła - największa rzeka w Polsce.

Beskid ¦l±ski

3

Bendoszka Wielka

1144

Szczyt w Beskidzie Żywieckim, jeden z wyższych w grupie Wielkiej Raczy, w tzw. Worku Raczańskim. Inna nazwa to Będoszka. Nie znajduje się w głównym grzbiecie Wielkiej Raczy, lecz w bocznym, który odgałęzia się od Bani (1124 m) i biegnie w północnym kierunku poprzez przełęcz Przegibek, Bendoszkę Wielk±, Praszywkę Mał± i Praszywkę Wielk±. Na szczycie Bendoszki Wielkiej znajduje się polana, z której rozci±gaj± się ładne widoki na okolicę, a na wierzchołku stoi postawiony tam we wrze¶niu 2000 roku Jubileuszowy Krzyż Ziemi Żywieckiej, o wysoko¶ci 23,5 metra.

Beskid Żywiecki

4

Beskid (Biła)

860

Góra w Beskidzie ¦l±skim ponad osiedlem Biła w Szczyrku, na południe od przełęczy Karkoszczonka. Na jej zboczu w głębi doliny zbudowano popularny o¶rodek narciarski Beskid Sport Arena. Na wschodnim zboczu nad centrum Szczyrku istnieje dawny stok slalomowy Beskidek, obecnie nieużywany. Przełęcz Karkoszczonka (729 m) stanowi najniższy punkt ł±cz±cy Szczyrk z Brenn± (konkretnie osiedlem Brenna Bukowa). Pod przełęcz± od strony Biłej istnieje popularne schronisko Chata Wuja Toma.

Beskid ¦l±ski

5

Beskid (Głębce)

824

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

6

Beskid (Kocierz)

759

Szczyt w głównym grzbiecie wschodniej czę¶ci Beskidu Małego, zwanej Beskidem Andrychowskim lub Górami Zasolskimi. Znajduje się w tym grzbiecie pomiędzy Kocierzem (884 m) i Błasiakówk±. Od Kocierza oddziela go płytkie i szerokie obniżenie Przełęczy Szerokiej.

Beskid Mały

7

Beskid Bednarów

1093

Szczyt położony w Grupie Oszusa w Beskidzie Żywieckim (na Słowacji w Beskidach Orawskich), słow. Bednárová. Przez szczyt przebiega granica ze Słowacj±.

Beskid Żywiecki

8

Beskid Graniczny

875

Szczyt na zachodnich stokach OĽnej w Beskidzie Żywieckim, przez które biegnie granica polsko-słowacka, słow. Vreąčovský Beskyd

Beskid Żywiecki

9

Beskid Korbielowski

955

Szczyt w Beskidzie Żywieckim, na głównym grzbiecie karpackim, na granicy polsko-słowackiej, pomiędzy Studentem (935 m) a Beskidem Krzyżowskim (923 m). Inne nazwy to Weska lub Wyska, słow. Veska.

Beskid Żywiecki

10

Beskid Krzyżowski

923

Szczyt w Beskidzie Żywieckim, po zachodniej stronie Przełęczy Półgórskiej (809 m), na granicy polsko-słowackiej. Położony jest na głównym grzbiecie karpackim, nad miejscowo¶ci± Krzyżówki, do której opadaj± jego północno-wschodnie stoki. Inna nazwa to Szelust.

Beskid Żywiecki

11

Beskidek (Stecówka)

796

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

12

Biedaszkowa Groń

630

Góra ponad Pewl± Mał± w Beskidzie Makowskim (lub Żywieckim)

Beskid Makowski

13

Bielsko-Biała

375

Piękne miasto położone u stóp Beskidu Małego i Beskidu ¦l±skiego, stolica Podbeskidzia. Zostało wprowadzone do aplikacji Polskie Góry w celach testowych na samym pocz±tku i tak już zostało. W bazie danych zarejestrowany jest szczyt wzgórza na ul. Konopnickiej, naprzeciwko pływalni Panorama, niedaleko Placu Zwycięstwa.

Pogórze ¦l±skie

14

Bigoska

742

Wzgórze w ¶rodkowej czę¶ci Pasma Pewelskiego w Beskidzie Makowskim, znajduj±ce się w nim pomiędzy Garlejowym Groniem (730 m) a Bakowem (765 m).

Beskid Makowski

15

BliĽniak Wsch.

577

BliĽniaki - dwuwierzchołkowy szczyt w północno-wschodniej czę¶ci Beskidu Małego, na pograniczu miejscowo¶ci Chocznia, Kaczyna i Ponikiew. Inne nazwy to Giermotka, Germadka lub Skolec.

Beskid Mały

16

Błatnia

917

Popularna góra w grupie Klimczoka w Beskidzie ¦l±skim, dawna nazwa Błotny lub Góra Błotna. Wznosi się na południe od Doliny Wapienicy, niecałe 4 km na zachód od Klimczoka (ramię z Trzema Kopcami i Stołowem) i jest zwornikiem dla biegn±cego w kierunku zachodnim ramienia Wielkiej Cisowej, Małego Cisowego, Czupla, Łazka i Zebrzydki oraz dla odgałęziaj±cej się ku północy rosochy Przykrej, Wielkiej Polany, Kopanego i Palenicy. Pod szczytem na wschód ci±gnie się polana z panoramicznym widokiem, a nieco niżej w lesie, na południowy zachód znajduje się Schronisko PTTK na Błatniej, wybudowane w latach 1925-1926. W najwyższym punkcie polany znajduje się kopczyk z betonow± konstrukcj±, która wygl±da jak bunkier, ale stanowi zbiornik wody dla schroniska.

Beskid ¦l±ski

17

Boraczy Wierch

1244

Szczyt w Grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki w Beskidzie Żywieckim. Znajduje się w grzbiecie, który od Rysianki (1322 m) biegnie w północno-zachodnim kierunku poprzez Lipowski Wierch (1324 m) i Boraczy Wierch do Redykalnego Wierchu (1144 m).

Beskid Żywiecki

18

Borowina

718

Szczyt w północnej czę¶ci Beskidu ¦l±skiego, znajduj±cy się na końcu ramienia grzbietu odchodz±cego na północny zachód od szczytu Wysokie

Beskid ¦l±ski

19

Bucznik

683

Szczyt w północnej czę¶ci Beskidu ¦l±skiego, stanowi±cy zakończenie górskiego ramienia Wielkiej Polany w pa¶mie Błotnego. Wznosi się od wschodu nad Jaworzem Nałężem.

Beskid ¦l±ski

20

Bugaj

1140

Szczyt w Beskidzie Żywieckim (Kysucké Beskydy na Słowacji). Znajduje się w głównym grzbiecie tego pasma, w grupie Wielkiej Raczy, pomiędzy szczytami Wielka Czerwenkowa (1131 m) i Jaworzyna (1173 m), od której oddziela go Przełęcz pod Jaworzyn± (1040 m).

Beskid Żywiecki

21

Bujakowski Groń

729

Wznosz±cy się ponad Bujakowem szczyt w północnej czę¶ci Grupy Magurki Wilkowickiej w Beskidzie Małym. Znajduje się w jej głównym grzbiecie wznosz±cym się na zachodnich brzegach Soły i jest najdalej na północ wysuniętym szczytem tej grupy. Na szczycie Bujakowskiego Gronia grzbiet zakręca w kierunku południowo-wschodnim i poprzez Zasolnicę opada do doliny Soły. Między podnóżami tego grzbietu i Żaru wybudowano na Sole Zaporę w Por±bce, za któr± powstał sztuczny zbiornik wodny - Jezioro Międzybrodzkie. Na szczycie Bujakowskiego Gronia znajduje się kapliczka i informacj± o szczycie i ławeczka. Na mapach można spotkać niepoprawnie zawyżon± wysoko¶ć Bujakowskiego Gronia - 749 m (prawidłowa to 729 m).

Beskid Mały

22

Bukovina (SK)

1049

Beskid Żywiecki, Worek Raczański

Beskid Żywiecki

23

Bukowa

713

Górka w Beskidzie ¦l±skim za zachód od drogi ł±cz±cej Ustroń z Wisł±. Ma kształt masywnego stożka.

Beskid ¦l±ski

24

Bukowiec

753

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

25

Bukowski Groń

767

Szczyt w Beskidzie Małym, znajduj±cy się w pa¶mie Bukowca, które na Błasiakówce odgałęzia się od głównego grzbietu Beskidu Małego i biegnie w zachodnim kierunku, do Jeziora Czanieckiego w Por±bce. Inna nazwa to Bukowiec. Południowym grzbietem Bukowskiego Gronia prowadzi zielony szlak turystyczny, a do kamiennego kopca na szczycie można doj¶ć ¶cieżkami. Szczyt jest wypłaszczony i ciężko wyróżnić najwyższy wierzchołek - kopiec szczytowy usypano we wschodniej czę¶ci.

Beskid Mały

26

Burów Groń

715

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

27

Bystra (Tatry Zach., SK)

2248

Najwyższy szczyt Tatr Zachodnich, słow. Bystrá. Leży w odległo¶ci 600 m na południe od grani głównej Tatr Zachodnich, po której biegnie granica polsko-słowacka.

28

Cebula

1035

Góra w Beskidzie ¦l±skim w grzbiecie prowadz±cym z Węgierskiej Górki na Magurkę Radziechowsk±

Beskid ¦l±ski

29

Chełm (B. Mak.)

603

Najwyższy szczyt Pasma Chełmu w Beskidzie Makowskim

30

Chleb (M. Fatra, SK)

1646

Jeden z najwyższych szczytów pasma Małej Fatry na Słowacji. Znajduje się we wschodniej czę¶ci, w tzw. Krywańskiej Fatrze. Wznosi się w głównym grzbiecie tych gór, tuż na wschód od najwyższego Wielkiego Krywania (1709 m), oddzielony od niego Przełęcz± Snilowsk± (1524 m). Niedaleko na wschód od szczytu Chleba znajduj± się dwa niższe wierzchołki - Hromove (1636 m) oraz południowy wierzchołek grzbietu Steny (1572 m).

Mała Fatra

31

Chopok (N. Tatry, SK)

2024

Położony na Słowacji jeden z najwyższych szczytów Niżnych Tatr (podawany jako drugi lub trzeci najwyższy niżnotatrzański szczyt - wyższe s± Dziumbier i ©tiavnica). U podnóży Chopoka znajduje się duży o¶rodek narciarski Jasná podzielony na 2 czę¶ci: Jasná - Chopok północ (Chopok sever) z terenami: Otupné (1142 m), Záhradky (1025 m), Luková (1670 m) oraz o¶rodek Chopok południe (Chopok juh) z terenami: Kosodrevina (1489 m) i Srdiečko (1216 m). Jest to największy o¶rodek narciarski na Słowacji.

32

Cieńków

716

Góra w Beskidzie ¦l±skim w grzbiecie między Wisł±-Malink± i dolin± Białej Wisełki

Beskid ¦l±ski

33

Cieńków Niżni

720

Góra w Beskidzie ¦l±skim w grzbiecie między Wisł±-Malink± i dolin± Białej Wisełki

Beskid ¦l±ski

34

Cieńków Postrzedni

867

Góra w Beskidzie ¦l±skim w grzbiecie między Wisł±-Malink± i dolin± Białej Wisełki

Beskid ¦l±ski

35

Cieńków Wyżni

957

Góra w Beskidzie ¦l±skim w grzbiecie między Wisł±-Malink± i dolin± Białej Wisełki

Beskid ¦l±ski

36

Cie¶lar

920

Pokryty polanami szczyt w Beskidzie ¦l±skim, w głównym grzbiecie pasma Czantorii i Stożka, położony między Wielkim Soszowem a Małym Stożkiem

Beskid ¦l±ski

37

Cisowa Grapa

810

Szczyt w Grupie Kocierza w Beskidzie Małym. Jego południowo-zachodnie stoki opadaj± ku dolinie Isepnicy, północne ku Przełęczy Isepnickiej (698 m), za¶ w stoki północno-wschodnie wcina się potok Roztoka będ±cy dopływem Wielkiej Puszczy. W południowym kierunku poprzez bezimienn± przełęcz 730 m ci±gnie się grzbiet ze szczytami Wielka Cisowa Grapa, Maleckie i Jaworzyna, oddzielaj±cy dolinę Isepnicy od doliny Kocierzanki. Przez nie przechodzi szlak turystyczny, ale jest wyraĽna ¶cieżka. Na szczycie s± ładne widoki - można popatrzeć z góry na zbiornik na Górze Żar.

Beskid Mały

38

Cuberniok (Cyb.)

735

Szczyt położony w północnym grzbiecie Szyndzielni w Beskidzie ¦l±skim, inne nazwy to Cyberniok, Koziniec. Od północnego zbocza Szyndzielni oddziela go Przełęcz Dylówki (720 m), na któr± prowadzi niebieski szlak spod dolnej stacji kolei gondolowej na Szyndzielnię oraz przechodz± dwa szlaki prowadz±ce spod Dębowca na Szyndzielnię - zielony i czerwony.

Beskid ¦l±ski

39

Cyl Hali ¦mietanowej

1298

Szczyt w Beskidzie Żywieckim, w zachodniej czę¶ci Pasma Policy. Nazwa pochodzi od dawniej istniej±cej w szczytowych partiach Hali ¦mietanowej. Na mapach czasem spotyka się nazwę Kiczorka, co jest myl±ce, ponieważ tak nazywa się również szczyt w północnym ramieniu. Cyl Hali ¦mietanowej jest zwornikiem, gdyż od głównego grzbietu odchodz± dwa boczne - jeden na północ, w kierunku Kiczorki (1012 m), drugi na zachód, w stronę Mosornego Gronia (1047 m), a główna grań, któr± prowadzi czerwony Główny Szlak Beskidzki, zakręca w tym miejscu pod k±tem prostym.

Beskid Żywiecki

40

Czantoria Mała

865

Szczyt w głównym grzbiecie Pasma Czantorii w Beskidzie ¦l±skim, niecałe 3 km na północny zachód od Wielkiej Czantorii

Beskid ¦l±ski

41

Czantoria Wielka

995

Szczyt graniczny w Beskidzie ¦l±skim ponad Ustroniem, inaczej Wielka Czantoria, czes. Velká Čantoryje. Pod górę można wjechać wyci±giem krzesełkowym, przy górnej stacji znajduje się maszt. Na samym szczycie stoi wieża obserwacyjna. Czantoria Wielka zaliczana jest do Diademu Polskich Gór, jako najwyższy szczyt mikroregionu Pasma Stożka i Czantorii.

Beskid ¦l±ski

42

Czarna Góra (B. Mak.)

858

Szczyt w pa¶mie Solnisk (Przedbabiogórskim) w Beskidzie Makowskim. Inna nazwa to Cicha Góra.

Beskid Makowski

43

Czarna Góra (B. Mały)

790

Szczyt w Pa¶mie Łamanej Skały w Beskidzie Małym, znajduj±cy się w bocznym, południowo-wschodnim grzbiecie Smrekowicy

Beskid Mały

44

Czarny (Czupel)

948

Górka położona ponad Jeziorem Czerniańskim w Beskidzie ¦l±skim

Beskid ¦l±ski

45

Czarny Groń (B. Mały)

793

Szczyt w centralnej czę¶ci Beskidu Andrychowskiego (Beskid Mały), znajduj±cy się w ramieniu odchodz±cym od Potrójnej w kierunku północnym

Beskid Mały

46

Czepelówka

610

Góra na północno-wschodnim krańcu Pasma Solnisk w Beskidzie Makowskim, położony między Lachowicami i Stryszaw±. Na szczycie znajduje się wieża z przekaĽnikami telekomunikacyjnymi.

Beskid Makowski

47

Czerniawa Sucha

1062

Szczyt w Pa¶mie Jałowieckim, zaliczanym do Beskidu Makowskiego lub Żywieckiego. Inne nazwy to Suchy Groń albo Sucha Góra. Znajduje się w głównym grzbiecie Pasma Jałowieckiego, pomiędzy Kolistym Groniem (1114 m), od którego oddzielony jest przełęcz± Klekociny (864 m), a Jałowcem, oddzielony od niego Such± Przełęcz± (982 m). Jest zwornikiem - w zachodnim kierunku odchodzi od niego grzbiet Lachowego Gronia. Czerniawa Sucha ma do¶ć długi grzbiet, w którym wyróżnia się 3 wierzchołki. Najwyższy jest ¶rodkowy (1062 m), na północnym (1060 m) znajduje się rozwidlenie szlaków turystycznych, a południowy (1044 m) nosi nazwę Beskidek.

Beskid Żywiecki

48

Czerwieniec

631

Góra położona ponad Przyłękowem w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

49

Czerwieńska Grapa

838

Szczyt w Pa¶mie Baraniej Góry w Beskidzie ¦l±skim, ponad Węgiersk± Górk±. Od południa na północ znajduj± się tam trzy o¶miosetniki: Czerwieńska Grapa, Mały Żar i Wielki Żar.

Beskid ¦l±ski

50

Czoło

821

Szczyt w Grupie Mędralowej, która wchodzi w skład Pasma Przedbabiogórskiego, zaliczanego do Beskidu Makowskiego lub Żywieckiego. Inna nazwa to Na Groń. Czoło znajduje się w bocznym i krętym grzbiecie, który od Mędralowej Zachodniej (1024 m) odchodzi w północno-zachodnim kierunku i poprzez Mał± Mędralow± (1042 m), Jaworzynę (997 m), Kalików Groń (916 m), Miziowy Groń (874 m) i Czoło (821 m) opada do doliny rzeki Koszarawy w Przyborowiu.

Beskid Żywiecki

51

Czupel

930

Najwyższy szczyt Beskidu Małego, zaliczany do Korony Gór Polski oraz Diademu Polskich Gór (jako najwyższy szczyt mikroregionu Grupy Magurki Wilkowickiej). Według starszych pomiarów miał wysoko¶ć 933 m, ale po dokładnej weryfikacji obniżono tę warto¶ć o 3 metry. Na szczycie znajduje się miejsce wypoczynku z ławkami i stołami oraz zamykana skrzynka z piecz±tk± turystyczn±. Przez wierzchołek Czupla przechodzi niebieski szlak turystyczny, prowadz±cy z Lipnika w Bielsku-Białej przez Gaiki (816 m), Przełęcz Przegibek (663 m), Magurkę Wilkowick± (909 m) i wła¶nie Czupel. Niebieski szlak schodzi potem na wschód na Przełęcz pod Czuplem (872 m), omija położony po drugiej stronie przełęczy Rogacz (898 m) i przez Suchy Wierch (781 m) schodzi w dół do Czernichowa i na zaporę w Tresnej. Na Przełęczy pod Czuplem niebieski szlak przecina się z czerwonym, którym można tu dotrzeć z południa z Łodygowic lub z północnego wschodu z Międzybrodzia Bialskiego. Popularn± tras± jest niebieski szlak prowadz±cy z Przełęczy Przegibek (znajduje się tam spory parking) przez Magurkę Wilkowick± i dalej grani± w kierunku południowo-wschodnim. W połowie drogi z Magurki na Czupel, niedaleko zł±czenia niebieskiego szlaku z czarnym, znajduje się Jaskinia Wietrzna Dziura, a nieco dalej na wschód rozci±ga się szeroka polana, na szczycie której kiedy¶ znajdowało się schronisko Widok na Tatry, które spłonęło w 1966 roku i nigdy nie zostało odbudowane. Obecnie to miejsce nosi nazwę Polana Spalone.

Beskid Mały

52

Czupel (Nowa Osada)

882

Szczyt w Pa¶mie Baraniej Góry w Beskidzie ¦l±skim, który jest ¶wietnym punktem widokowym. Niedaleko od wierzchołka prowadzi zielony szlak turystyczny, na szczyt można doj¶ć ¶cieżk±.

Beskid ¦l±ski

53

Czupel (Cisowy)

736

Szczyt Beskidzie ¦l±skim, leż±cy w grzbiecie ci±gn±cym się na południowy wschód od Górek Wielkich: Zebrzydka, Łazek, Czupel, Mały Cisowy, Wielka Cisowa, Błatnia

Beskid ¦l±ski

54

Dębowiec

536

Niewysoka góra w Beskidzie ¦l±skim nad miastem Bielsko-Biała. Zalesiony szczyt o wysoko¶ci 686 m znajduje się wyżej w lesie, natomiast bardziej charakterystycznym punktem jest szczyt polany o wysoko¶ci 536 m, na który można wjechać wyci±giem krzesełkowym. Znajduje się tam również schronisko turystyczne.

Beskid ¦l±ski

55

Dragonowski Groń

659

Beskid ¦l±ski, Trójstyk

Beskid ¦l±ski

56

Dziumbier (N. Tatry, SK)

2043

Najwyższy szczyt Niżnych Tatr na Słowacji, słow. Ďumbier. Znajduje się w głównym grzbiecie tych Tatr, pomiędzy szczytem Krúpova hoµa (1922 m), od którego oddzielony jest przełęcz± Krúpovo sedlo (ok. 1890 m) i ©tiavnica (2025 m).

57

Gachowizna

758

Szczyt w Pa¶mie Pewelskim w Beskidzie Makowskim, znajduj±cy się w nim pomiędzy Ubocz± (740 m) a Kocońk± (701 m). Inna nazwa to Gachów Groń.

Beskid Makowski

58

Gaiki

816

Szczyt w Beskidzie Małym ponad dzielnicami Lipnik i Straconka w Bielsku-Białej. Rozpoczyna ci±gn±cy się na wschód masyw Gaiki - Kopce - Groniczki - Hrobacza Ł±ka. Wierzchołek o wysoko¶ci 816 m jest słabo zaznaczony i znajduje się na zachód od punktu rozgałęzienia szlaków turystycznych (808 m).

Beskid Mały

59

Gancarz

802

Szczyt we wschodniej czę¶ci Beskidu Małego. Znajduje się w północno-zachodnim grzbiecie Gronia Jana Pawła II w Beskidzie Małym, pomiędzy Czub± a Czołem.

Beskid Mały

60

Gańczorka

909

WyraĽny, prawie w cało¶ci zalesiony szczyt w głównym grzbiecie Beskidu ¦l±skiego, pierwszy na południe licz±c od zwornikowej Karolówki

Beskid ¦l±ski

61

Gawlasi

1076

Słabo zaznaczony szczyt w Pa¶mie Baraniej Góry w Beskidzie ¦l±skim, położony między Zielonym Kopcem i Magurk± Wi¶lańsk±

Beskid ¦l±ski

62

Gawroniec

606

Góra położona ponad Przyłękowem w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

63

Gerlach (Tatry, SK)

2655

Położony na Słowacji najwyższy szczyt Tatr oraz całych Karpat, zaliczany do Korony Europy, słow. Gerlachovský ątít. Masyw Gerlacha składa się z kilku wierzchołków. Grań rozpoczyna się od strony północno-zachodniej wierzchołkiem zwornikowym z grani± główn± - Zadnim Gerlachem (Zadný Gerlach, 2616 m), którego zbocza obniżaj± się do Przełęczy Tetmajera (Gerlachovské sedlo), za któr± wznosi się główny wierzchołek (2655 m). Dalej w grani znajduj± się kolejno Wyżnie Gerlachowskie Wrótka, wierzchołek Po¶redniego Gerlacha, Po¶rednie Gerlachowskie Wrótka, Gerlachowska Czuba i Niżnie Gerlachowskie Wrótka. Grzbiet kończy się południowo-wschodnim szczytem Małego Gerlacha (Kotlový ątít, 2601 m). Z wierzchołka Małego Gerlacha odchodz± dwa boczne ramiona obejmuj±ce Gerlachowski Kocioł (Gerlachovský kotol).

64

Gibasówka

842

Szczyt w Pa¶mie Łamanej Skały w Beskidzie Małym (a dokładniej w jego czę¶ci zwanej Pasmem Łysiny). Inna nazwa to Mały Gibasowy Groń. Znajduje się pomiędzy Wielkim Gibasów Groniem (890 m) a Czarnymi Działami.

Beskid Mały

65

Glinne

1034

Góra w Beskidzie ¦l±skim, przez któr± przechodzi Główny Szlak Beskidzki, konkretnie odcinek czerwonego szlaku, prowadz±cego z Węgierskiej Górki na Magurkę Radziechowsk±, Magurkę Wi¶lańsk± i Barani± Górę

Beskid ¦l±ski

66

Góra ¦więtej Anny

408

Góra ¦więtej Anny (niem. Sankt Annaberg) - najwyższe wzniesienie grzbietu Chełma na Wyżynie ¦l±skiej. Wysoko¶ć względna mierzona od dna doliny Odry (przepływaj±cej w odległo¶ci 6,7 km) wynosi około 220 m. Na szczycie znajduje się kompleks ¶wi±tynny. Wzgórze znajduje się w obrębie wsi o tej samej nazwie, administracyjnie należ±cej do gminy Le¶nica w powiecie strzeleckim, w województwie opolskim. Północnym zboczem Góry ¶w. Anny przechodzi autostrada A4 Wrocław - Katowice, w tym miejscu przy autostradzie znajduje się MOP (miejsce obsługi podróżnych) Wysoka, jednak nie ma tam możliwo¶ci zjazdu z autostrady.

Wzgórza

67

Górka

474

Niewysoka góra w Górkach Wielkich na Pogórzu Cieszyńskim, u podnóża Beskidu ¦l±skiego. Na północ od Górki, ponad wsi± Grodziec, znajduje się wzgórze o nazwie Goruszka (365 m), które jest dobrze widoczne z drogi S52 Cieszyn - Bielsko-Biała.

Pogórze Cieszyńskie

68

Grapa (Jele¶nia)

661

Góra położona na zachód od Jele¶ni w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

69

Grojec

612

Położony ponad Żywcem niewysoki szczyt Beskidu Żywieckiego. Na górze znajduje się maszt.

Beskid Żywiecki

70

Groniczki

833

Inna nazwa Groniczek - kulminacja grani Gaiki - Hrobacza Ł±ka w Beskidzie Małym w Grupie Magurki Wilkowickiej. Na wschód od szczytu znajduje się Przełęcz u Panienki (739 m), na południowy zachód - grzbiet Kopców z kulminacj± 826 m oraz Gaiki (816 m).

Beskid Mały

71

Gronik

619

Szczyt w Beskidzie Małym w grzbiecie oddzielaj±cym wsie Łodygowice i Czernichów (dolinę Żylicy od doliny Roztoki). Znajduje się w dolnej czę¶ci tego grzbietu, między Przyszopem (601 m) i Soliskiem (639 m).

Beskid Mały

72

Groń (Przyłęków)

726

Góra położona ponad Przyłękowem w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

73

Groń Jana Pawła II

890

Szczyt w Pa¶mie Łamanej Skały w Beskidzie Małym, dawna nazwa to Jaworzyna, a obecna wzięła imię od papieża, który w młodo¶ci wielokrotnie wchodził na tę górę. Znajduje się w głównym grzbiecie Beskidu Małego między pobliskim Leskowcem (922 m), od którego oddzielony jest płytk± Przełęcz± Midowicza, a bardziej odległ± Magurk± Ponikiewsk± (817 m). Pod szczytem znajduje się schronisko PTTK Leskowiec.

Beskid Mały

74

Gruba Buczyna

1132

Szczyt w Grupie Pilska w Beskidzie Żywieckim (Beskidy Orawskie na Słowacji). Wierzchołkiem przebiega granica polsko-słowacka i Wielki Europejski Dział Wodny między zlewiskami Bałtyku i Morza Czarnego.

Beskid Żywiecki

75

Gugów Groń

759

Szczyt w Pa¶mie Łysiny w Beskidzie Małym. Znajduje się w jego głównym grzbiecie, pomiędzy Przykrzyc± (754 m) a Łysin±, zwan± też ¦cieszków Groniem (779 m).

Beskid Mały

76

Hałda Szarlota

406

Hałda odpadów pokopalnianych w Rydułtowach

Wzgórza

77

Hawrań (Tatry B., SK)

2152

Najwyższy szczyt Tatr Bielskich na Słowacji, słow. Havran. Jest to najwyższy wapienny szczyt całych Tatr. Hawrań oddzielony jest na zachodzie od s±siedniego Nowego Wierchu (1999 lub 2009 m) wyraĽn± Hawrani± Przełęcz± (1919 m). Na wschodzie Hawrań graniczy z Płaczliw± Skał± (2142 m), oddzielony Strzystarsk± Przełęcz± (1969 m). Szczyty te razem z Muraniem (na zachód od Nowego Wierchu) tworz± charakterystyczn± grupę, widoczn± m.in. z wielu miejsc w Tatrach Wysokich.

78

Horzelica

797

Najwyższe wzniesienie w grzbiecie Starego Gronia w Beskidzie ¦l±skim. Od Starego Gronia (792 m) oddzielona jest charakterystyczn± przeł±czk± z zabudowaniami i kapliczk±.

Beskid ¦l±ski

79

Hrobacza Ł±ka

828

Góra w Beskidzie Małym wznosz±ca się nad Kozami. Znajduje się w głównym grzbiecie Grupy Magurki Wilkowickiej, między przełęcz± Przegibek a Bujakowskim Groniem. Na szczycie od 2002 roku stoi o¶wietlony noc± krzyż o wysoko¶ci aż 35 m, a pod szczytem znajduje się polana (ł±ka), przy której znajduje się schronisko turystyczne. Nazwa szczytu pochodzi prawdopodobnie od popularnego w okolicy nazwiska Chrobak i często spotyka się również pisownię Chrobacza Ł±ka.

Beskid Mały

80

Hyrca

929

Szczyt w głównym grzbiecie Pasma Baraniej Góry w Beskidzie ¦l±skim, między Kotarzem na południowym zachodzie a Beskidkiem na północnym wschodzie. Przez szczyt przechodzi czerwony szlak turystyczny im. Stanisława Huli. Inna nazwa tego szczytu to Beskid Mały.

Beskid ¦l±ski

81

Iłowiec

471

Szczyt górski we wschodniej czę¶ci Beskidu Małego w pa¶mie BliĽniaków i Łysej Góry, nad miejscowo¶ciami Gorzeń Górny, Ponikiew i Zawadka

Beskid Mały

82

Jałowiec

1111

Szczyt Pasma Przedbabiogórskiego, które według regionalizacji Polski opracowanej przez Jerzego Kondrackiego należy do Beskidu Makowskiego, jednak według innych Ľródeł Pasmo Przedbabiogórskie dzieli się na Grupę Mędralowej, Pasmo Solnisk i Pasmo Jałowieckie, wszystkie zaliczaj±c do Beskidu Żywieckiego. Jałowiec jest najwyższym szczytem Pasma Jałowieckiego i zalicza się go do Diademu Polskich Gór. Znajduje się pomiędzy Czerniaw± Such± (1062 m), od której oddziela go Przełęcz Sucha (982 m), a Kolędówk± (884 m), od której oddziela go płytka przełęcz Opaczne (879 m).

Beskid Żywiecki

83

Janikowa Grapa Niżna

620

Beskid Makowski

Beskid Makowski

84

Jasieniowa (Wyrgóra)

521

Wzgórze ponad Goleszowem na Pogórzu Cieszyńskim. Bliżej Goleszowa znajduje się niższy wierzchołek o wysoko¶ci 518 m, zwany Wyrgóra lub Wyrchgóra, który zapewnia dobre widoki na pobliski Beskid ¦l±ski. Kiedy¶ pozyskiwano tu wapień, czego efekty widać w stromych zboczach Wyrgóry. U wschodnich podnóży znajduje się jeziorko Pod Księżycem, u zachodnich - strzelnice sportowe, a na północy - skocznia narciarska oraz zbiornik wodny TON, użytkowany przez lokalne towarzystwo wędkarskie.

Pogórze Cieszyńskie

85

Jastrzębica (Przyłęków)

758

Góra położona ponad Przyłękowem w Beskidzie Żywieckim. Na północnym zboczu zbudowano stok narciarski.

Beskid Żywiecki

86

Jawierzny

799

Niewybitne, płaskie i prawie w cało¶ci zalesione wzniesienie w grzbiecie pasemka Równicy w Beskidzie ¦l±skim, pierwsze na południowy zachód licz±c od Przełęczy Salmopolskiej

Beskid ¦l±ski

87

Jawornica

830

Szczyt w Beskidzie Małym ponad Targanicami, znajduj±cy się w północno-zachodnim grzbiecie Potrójnej, oddzielaj±cym dolinę Targaniczanki od doliny Bolęcinianki. Grzbietem prowadzi żółty szlak turystyczny. Na szczycie stoi metalowy krzyż ufundowany na pami±tkę ¶mierci czterech narciarzy z andrychowskiego Klubu Sportowego Beskid, którzy zginęli tragicznie na Babiej Górze w nocy z 14 na 15 lutego 1935. Kiedy¶ miejsce to stanowiło dobry punkt widokowy, obecnie jest poro¶nięte lasem.

Beskid Mały

88

Jaworowy (CZ)

1032

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim, czes. Javorový

Beskid ¦l±sko-Morawski

89

Jaworzyna (Abram.)

1173

Szczyt w Beskidzie Żywieckim (Kysucké Beskydy na Słowacji), słow. Javorina. Znajduje się w głównym grzbiecie tego pasma, w Grupie Wielkiej Raczy, pomiędzy szczytami Bugaj (1140 m) i Kikula (1119 m). Grzbietem tym przebiega granica polsko-słowacka i Wielki Europejski Dział Wodny. W północno-zachodnim kierunku (na polsk± stronę) opada z Jaworzyny grzbiecik Abramów.

Beskid Żywiecki

90

Jaworzyna (Głuchaczki)

1047

Szczyt w Beskidzie Żywieckim, pomiędzy Przełęcz± Półgórsk± (809 m), a Przełęcz± Głuchaczki (830 m), na granicy ze Słowacj±

Beskid Żywiecki

91

Jaworzyna (B. Mak.)

997

Szczyt w Grupie Mędralowej, zaliczanej do Beskidu Makowskiego lub Żywieckiego. Jaworzyna znajduje się w bocznym i krętym grzbiecie, który od Mędralowej Zachodniej (1024 m) odchodzi w północno-zachodnim kierunku i poprzez Mał± Mędralow± (1042 m), Jaworzynę, Kalików Groń (916 m), Miziowy Groń (874 m) i Czoło (821 m) opada do doliny rzeki Koszarawa w Przyborowiu.

Beskid Żywiecki

92

Jaworzyna (B. Mały)

864

Szczyt w Beskidzie Małym, położony w grzbiecie oddzielaj±cym dolinę Kocierzanki od doliny Isepnicy, pomiędzy Ko¶cielcem a Przełęcz± Cisow±

Beskid Mały

93

Jaworzyna (Solniska)

825

Szczyt w Pa¶mie Solnisk, zaliczanym do Beskidu Makowskiego lub Żywieckiego. Inna nazwa to Dzikasowa Góra. Wznosi się pomiędzy wierzchołkami Solnisk (849 m) i Wojewodow± Gór± (656 m).

Beskid Makowski

94

Jaworzynka

862

Szczyt w Beskidzie ¦l±skim, zboczami którego prowadzi niebieski szlak ze wsi Radziechowy na Halę Radziechowsk±. Na wielu mapach jako szczyt Jaworzynki podaje się wyższy wierzchołek 951 m, położony bardziej na zachód, w punkcie zwornikowym z ramieniem Wytrzyszczonej.

Beskid ¦l±ski

95

Kalików Groń

916

Słabo wyodrębniony szczyt w Grupie Mędralowej, która wchodzi w skład Pasma Przedbabiogórskiego i wraz z nim według Jerzego Kondrackiego, autora regionalizacji fizycznogeograficznej Polski, należy do Beskidu Makowskiego, jednak inne Ľródła zaliczaj± to pasmo do Beskidu Żywieckiego. Inna nazwa to Mrowców Groń. Szczyt ten znajduje się w bocznym i krętym grzbiecie, który od Mędralowej Zachodniej (1024 m) odchodzi w północno-zachodnim kierunku i poprzez Mał± Mędralow± (1042 m), Jaworzynę (997 m), Kalików Groń (916 m), Miziowy Groń (874 m) i Czoło (821 m) opada do doliny rzeki Koszarawa w Przyborowie.

Beskid Żywiecki

96

Karolówka

931

Wzniesienie w Beskidzie ¦l±skim, około 3,2 km na południowy zachód od szczytu Baraniej Góry

Beskid ¦l±ski

97

Kiczera

831

¦wietny punkt widokowy w Beskidzie Małym, z którego można popatrzeć z góry na taflę zbiornika na Górze Żar. Stanowi zwieńczenie grzbietu, który poprzez Żar (761 m) opada do Jeziora Międzybrodzkiego. Południowe stoki tego grzbietu opadaj± do doliny potoku Isepnica, północne do doliny potoku Wielka Puszcza, południowo-wschodnie do Przełęczy Isepnickiej (698 m) oddzielaj±cej Kiczerę od Cisowej Grapy (810 m).

Beskid Mały

98

Kiczora

905

Szczyt Pasma Przedbabiogórskiego (Jałowieckiego), zaliczanego do Beskidu Makowskiego lub Żywieckiego. Inna nazwa to Kiczera. Leży pomiędzy Przełęcz± Przysłop (661 m) a Solniskami (879 m).

Beskid Żywiecki

99

Kiczora (Cięcina)

838

Góra ponad Cięcin± w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

100

Kiczora (Przyłęków)

761

Góra położona ponad Przyłękowem w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

101

Kiczory

989

Szczyt w zachodniej czę¶ci Beskidu ¦l±skiego, na granicy z Czechami, czes. Kyčera. Jest drugim co do wysoko¶ci (po Wielkiej Czantorii) szczytem w całym Pa¶mie Czantorii.

Beskid ¦l±ski

102

Kikula

1119

Szczyt należ±cy do Grupy Wielkiej Raczy, położony w Beskidzie Żywieckim (po słowackiej stronie s± to Kysucké Beskydy), słow. Kykuµa. Przez szczyt przebiega Wielki Europejski Dział Wodny (między zlewiskiem Bałtyku i Morza Czarnego) oraz granica polsko-słowacka. Nazwa w języku wołoskim oznacza zaro¶nięt± górę.

Beskid Żywiecki

103

Kikula (zachodnia)

1087

Szczyt w Grupie Wielkiej Raczy w Beskidzie Żywieckim (na Słowacji s± to Beskidy Kysuckie), słow. Kykuµa. Znajduje się w głównym grzbiecie, przez który biegnie granica polsko-słowacka oraz Wielki Europejski Dział Wodny. Kikula znajduje się w tym grzbiecie pomiędzy Beskidem Granicznym (875 m) i Magur± (1073 m). Nazwa w języku wołoskim oznacza zaro¶nięt± górę.

Beskid Żywiecki

104

Klimczok

1117

Najwyższy szczyt północnej czę¶ci Beskidu ¦l±skiego. Na górze stoi maszt, a ze stoku Klimczoka roztacza się piękna panorama - przy dobrej pogodzie między Babi± Gór± i Pilskiem widać linię Tatr Wysokich. Szczyt jest oddzielony od pobliskiej Magury (1109 m) Przełęcz± Kowiorek (1042 m), zwan± również Siodłem pod Klimczokiem lub Siodłem Klimczoka. Na zboczu Magury ponad przełęcz± znajduje się schronisko PTTK Klimczok. Szczyt jest zaliczany do Diademu Polskich Gór, jako najwyższy szczyt Pasma Klimczoka.

Beskid ¦l±ski

105

Klin

904

Szczyt w Grupie Oszusa w Beskidzie Żywieckim, położony nad Soblówk±. Inna nazwa to Słapówka.

Beskid Żywiecki

106

Kobyla Głowa (B. Mak.)

841

Szczyt w pa¶mie Solnisk, które według regionalizacji Polski opracowanej przez Jerzego Kondrackiego jest czę¶ci± Pasma Przedbabiogórskiego i należy do Beskidu Makowskiego, jednak inne Ľródła zaliczaj± ten obszar do Beskidu Żywieckiego. Kobyla Głowa jest zwornikiem. W południowo-wschodnim kierunku jej grzbiet poprzez przełęcz Cich± (774 m) ł±czy się z północno-zachodnim grzbietem Jałowca (1111 m), w północno-zachodnim kierunku s±siaduje z Czarn± Gór± (Cich± Gór±, 858 m), za¶ w północno-wschodnim kierunku odchodzi od niej główny grzbiet Pasma Solnisk ł±cz±cy j± z Opu¶niokiem (819 m).

Beskid Makowski

107

Kobylica Wsch. (Czuby)

491

Dwuwierzchołkowy szczyt w północnej czę¶ci Beskidu Małego, w Pa¶mie BliĽniaków ci±gn±cym się od doliny Wieprzówki w Andrychowie po dolinę Skawy na wschodzie. Inna nazwa to Czuby. Znajduje się w tym pa¶mie między Przełęcz± Pańsk± oddzielaj±c± go od Pańskiej Góry a Przełęcz± Biadasowsk±.

Beskid Mały

108

Kocierz (Szeroka)

884

Szczyt w głównym grzbiecie Beskidu Małego, w jego czę¶ci zwanej Beskidem Andrychowskim lub Górami Zasolskimi. Znajduje się w tym grzbiecie pomiędzy przełęcz± Przysłop Cisowy i Przełęcz± Szerok±. Spotykane nazwy szczytu to Kocierz, Szeroka i Wielka Góra.

Beskid Mały

109

Kocońka

701

Wzgórze w ¶rodkowej czę¶ci Pasma Pewelskiego, zaliczanego do Beskidu Makowskiego lub Żywieckiego. Znajduje się pomiędzy Gachowym Groniem (758 m) a Małysiakowym Groniem (680 m).

Beskid Makowski

110

Kolędówka

884

Szczyt w Pa¶mie Przedbabiogórskim (Pa¶mie Jałowieckim), zaliczanym do Beskidu Makowskiego lub Żywieckiego. Jest położony pomiędzy przełęcz± Opaczne (879 m) a przełęcz± Kolędówki (809 m).

Beskid Żywiecki

111

Kołowrót

798

Dwuwierzchołkowy szczyt w Beskidzie ¦l±skim między Kozi± Gór± (686 m) i Szyndzielni± (1028 m). Wznosi się na wschód od przełęczy Kołowrót (770 m), oddzielaj±cej go od Szyndzielni, natomiast od Koziej Góry oddziela go Przełęcz Kozia (Sipa, 608 m). Grzbietem Kołowrotu przechodzi żółty szlak turystyczny. Dwa wypiętrzenia oddziela płytkie siodło, nieco wyższy jest wschodni wierzchołek.

Beskid ¦l±ski

112

Kołyska

1015

Beskid Żywiecki, Worek Raczański

Beskid Żywiecki

113

Komarnik

560

Góra położona ponad Przyłękowem w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

114

Koń (SK)

998

Góra pod Pilskiem na terenie Słowacji

Beskid Żywiecki

115

Kopa Skrzyczeńska

1189

Kopulaste wzniesienie w Pa¶mie Baraniej Góry w Beskidzie ¦l±skim, położone między Małym Skrzycznem i Malinowsk± Skał±. Przez wierzchołek przechodzi zielony szlak turystyczny.

Beskid ¦l±ski

116

Ko¶cielec (B. ¦l±ski)

1019

Szczyt w Beskidzie ¦l±skim, wieńcz±cy krótki grzbiet górski, odchodz±cy w kierunku wschodnim od Malinowskiej Skały

Beskid ¦l±ski

117

Ko¶cielec (B. Mały)

795

Południowo-zachodni skraj masywu Jaworzyny w Beskidzie Małym, stanowi±cy załamanie grzbietu, a nie faktyczny szczyt. Na mapach pod t± nazw± podaje się bardziej na południe wysunięty punkt o wysoko¶ci około 735 m, a w aplikacji Polskie Góry przyjęto nieco wyżej położony punkt (dla potrzeb bardziej wiarygodnego odwzorowania kształtu góry).

Beskid Mały

118

Kotarnica

1159

Szczyt w Grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki w Beskidzie Żywieckim. Znajduje się w północno-wschodnim grzbiecie Romanki, oddzielony od niego przełęcz± i wierzchołkiem Majcherkowej (drugi wierzchołek Romanki). Na Kotarnicy grzbiet Romanki rozgałęzia się na dwa ramiona: krótsze w kierunku północno-wschodnim opada do doliny Sopotni, dłuższe poprzez Łazy opada w kierunku północnym.

Beskid Żywiecki

119

Kotarz

974

Góra w głównym grzbiecie Pasma Baraniej Góry w Beskidzie ¦l±skim, najwyższe na odcinku między Przełęcz± Salmopolsk± a przełęcz± Karkoszczonka. Nazwa pochodzi od miejsca kocenia się owiec. Na szczycie znajduje się niewysoki maszt.

Beskid ¦l±ski

120

Kozia Góra

686

Popularna w¶ród mieszkańców Bielska-Białej niewysoka góra w Beskidzie ¦l±skim, zwana również Stefank±. Posiada dwa wierzchołki, nieco wyższy jest zachodni. Od położonego na zachód Kołowrotu (798 m) oddziela j± Przełęcz Kozia (Sipa, 608 m), od położonej na wschód Równi (610 m) - płytka Przełęcz pod Równi± (598 m). Pod szczytem Koziej Góry znajduje się schronisko Stefanka. Przez szczyt przechodzi niebieski szlak turystyczny, który ł±czy się z innymi szlakami - od zachodu: żółtym, zielonym i czerwonym. Na zboczach Koziej Góry zbudowano wiele tras MTB i jest to bardzo popularne miejsce w¶ród rowerzystów. Na terenie schroniska znajduje się tablica z opisami szczytów, przygotowana z użyciem aplikacji Polskie Góry.

Beskid ¦l±ski

121

Kozubowa (CZ)

982

Wybitna góra w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, czes. Kozubová

Beskid ¦l±sko-Morawski

122

Krawców Wierch

1084

Szczyt w Beskidzie Żywieckim (Beskidy Orawskie na Słowacji), znajduj±cy się w grzbiecie pomiędzy przełęczami Glinka i Bory Orawskie, a dokładniej pomiędzy szczytami Jaworzyna (1045 m) i Gruba Buczyna (1132 m). Grzbietem tym przebiega granica polsko-słowacka oraz Wielki Europejski Dział Wodny.

Beskid Żywiecki

123

Pański Kamień (Równy)

1023

Pański Kamień lub Pański Kopiec, słow. Krkoąkula - zachodni koniec Równego Beskidu w Grupie Oszusa w Beskidzie Żywieckim (na Słowacji s± to Beskidy Orawskie). Przebiega przez niego granica polsko-słowacka. Nie jest to szczyt, lecz miejsce, w którym kończy się maj±cy długo¶ć około 1,3 km grzbiet Równego Beskidu. Na północno-zachodni± stronę z Pańskiego Kamienia Równy Beskid opada stromo do przełęczy Pański Kamień (ok. 980 m), oddzielaj±cej go od Beskidu Bednarów (1093 m). Północne stoki Pańskiego Kamienia s± polskie i opadaj± do dopływu potoku Urwisko w Soblówce. W południowym kierunku, już na Słowacji, odchodzi od niego krótki grzbiet opływany przez dwa Ľródłowe cieki potoku o nazwie Jurikov potok. Rejon Pańskiego Kamienia jest zalesiony. Nazwa miejsca pochodzi od znajduj±cego się na nim prostopadło¶ciennego głazu z napisami. Zamontowany on tutaj został jako graniczny kopiec dóbr Zamku Orawskiego, ale także dla uczczenia pracowników tego zamku. Inicjatorem był Robert Rovland, będ±cy od 1884 roku nadle¶niczym na Zamku Orawskim. Na kamieniu kazał on wyryć funkcje i nazwiska le¶ników oraz datę 16 czerwca 1888.

Beskid Żywiecki

124

Krywań (Tatry, SK)

2496

Szczyt w południowo-zachodniej czę¶ci Tatr Wysokich po stronie słowackiej, o charakterystycznym, zakrzywionym wierzchołku, od którego wzi±ł swoj± nazwę, słow. Kriváň. Południow± grani± na szczyt prowadzi niebieski szlak turystyczny przez Mały Krywań (słow. Malý Kriváň) i Krywańsk± Przeł±czkę (słow. Daxnerovo sedlo). Do 1793 roku uważany był za najwyższy szczyt Tatr, od 1935 roku jest narodow± gór± Słowaków. Szczyt został umieszczony także w hymnie Słowacji, w herbie Słowackiej Republiki Socjalistycznej (wieczny ogień na tle góry), a od 1 stycznia 2009 roku znajduje się na słowackich monetach o nominale 1, 2 i 5 eurocentów.

125

Krzywy

641

Niewybitne, dwuwierzchołkowe (646 m i 641 m) wzniesienie w Pa¶mie Czantorii w Beskidzie ¦l±skim

Beskid ¦l±ski

126

Kubalonka

830

Zalesiony, niewybitny szczyt o dwóch spłaszczonych wierzchołkach, wznosz±cy się w Pa¶mie Baraniej Góry w Beskidzie ¦l±skim, tuż na północny wschód od przełęczy Kubalonka. Pod szczytem znajduj± się popularne trasy do biegów narciarskich.

Beskid ¦l±ski

127

Kucówki

832

Szczyt w Pa¶mie Łysiny w Beskidzie Małym. Jest drugim co do wysoko¶ci szczytem tego pasma (po Wielkim Gibasów Groniu). Znajduje się w ¶rodkowej czę¶ci pasma, między szczytem Nad Płone (770 m) a Czarnymi Działami.

Beskid Mały

128

Lachów Groń (Buciorysz)

1045

Szczyt Pasma Przedbabiogórskiego w Beskidzie Żywieckim (lub Makowskim - według regionalizacji Kondrackiego), zwana również Lachowy Groń lub Buciorysz. Lachów Groń znajduje się w zakończeniu grzbietu odbiegaj±cego od Czerniawej Suchej, od której oddziela go przełęcz o wysoko¶ci ok. 950 m. Posiada dwa wierzchołki o niemal jednakowej wysoko¶ci, leż±ce 280 m od siebie, oddzielone płytkim siodłem. W partii podszczytowej oraz na szczycie rozpo¶ciera się Hala Janoszkowa. Od północy i zachodu Lachów Groń jest opływany przez Koszarawę, a od południa przez jej dopływ - potok Bystra. Przez szczyt prowadzi żółty szlak turystyczny: Koszarawa - Lachów Groń - Czerniawa Sucha - przełęcz Sucha - Jałowiec.

Beskid Żywiecki

129

Leskowiec

922

Szczyt we wschodniej czę¶ci Beskidu Małego, w Pa¶mie Łamanej Skały, inna zwyczajowa nazwa to Beskid. Znajduje się w głównym grzbiecie tego pasma, między Groniem Jana Pawła II (890 m), oddzielony od niego płytk± Przełęcz± Midowicza, a Potrójn± (847 m), oddzielony od niej przełęcz± Beskidek (805 m). Na szczycie znajduje się drewniany krzyż i wiata, a z polany rozci±gaj± się ładne widoki na południe. Pod szczytem pobliskiego Gronia Jana Pawła II znajduje się schronisko PTTK Leskowiec.

Beskid Mały

130

Lipowski Groń

745

Góra w masywie Równicy w Beskidzie ¦l±skim między Górkami Małymi i Ustroniem

Beskid ¦l±ski

131

Lipowski Wierch

1324

Szczyt w Grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki w Beskidzie Żywieckim. Znajduje się w grzbiecie, który od Rysianki ci±gnie się w północno-zachodnim kierunku do Redykalnego Wierchu i jest najwyższym szczytem w tym obszarze. Nazwa pochodzi od lip porastaj±cych niegdy¶ zbocze Lipowskiego Wierchu.

Beskid Żywiecki

132

Lubogoszcz (B. Wysp.)

968

Wybitny szczyt górski w Beskidzie Wyspowym, znajduj±cy się pomiędzy Szczeblem, ¦nieżnic±, Wierzbanowsk± Gór± i grzbietem Czarnego Działu. Ma długi grzbiet, posiadaj±cy trzy wierzchołki: zachodni (Zapadliska - 766 m), ¶rodkowy (Lubogoszcz Zachodnia - 953 m) i wschodni, najwyższy - Lubogoszcz (968 m). Istniej± kontrowersje, jakiego rodzaju jest nazwa szczytu - męskiego (ten Lubogoszcz) czy żeńskiego (ta Lubogoszcz). Obie formy spotyka się równie często. Według strony poradniajezykowa.pl powinno się odmieniać w rodzaju żeńskim (jak Bydgoszcz) i tak też zostało to przyjęte w aplikacji Polskie Góry.

133

Nad Zawodziem

753

Załamanie południowo-zachodniego grzbietu Równicy w Beskidzie ¦l±skim. Obok prowadzi droga z Ustronia na Równicę.

Beskid ¦l±ski

134

Luboń Wielki (B. Wysp.)

1022

Najwybitniejszy szczyt górski w Beskidzie Wyspowym, nazywany przez miejscowych Biernatk±. Zaliczany jest do Diademu Polskich Gór. Od pobliskiego Szczebla oddziela go przełęcz Glisne. Na górze znajduje się schronisko oraz maszt radiowo-telewizyjny. W kierunku zachodnim od szczytu odchodzi długi grzbiet, w którym znajduje się Luboń Mały, dochodzi ono aż do Naprawy. Ze znajduj±cej się na tym ramieniu Polany Surówki, przy niebieskim szlaku, widoczna jest rozległa panorama Tatr, Gorców i Babiej Góry.

135

Łabysówka

904

Szczyt w Grupie Pilska w Beskidzie Żywieckim. Znajduje się w dolnej czę¶ci długiego, północnego grzbietu masywu Pilska biegn±cego poprzez Skałki, Buczynkę, Malorkę, Uszczawne Niżne i przełęcz Przysłopy do Łabysówki. Grzbiet ten ci±gnie się dalej poprzez Krzyżow± aż do kotliny w Jele¶ni. Inne nazwy to: Łobysówka, Labesówka lub Przysłop.

Beskid Żywiecki

136

Łamana Skała

929

Drugi co do wysoko¶ci (po Czuplu) szczyt Beskidu Małego, najwyższy w Beskidzie Andrychowskim. Znajduje się w Pa¶mie Łamanej Skały, przez które przebiega główny grzbiet Beskidu Małego. Ma dwa wierzchołki, z których niższy nosi nazwę Madohora i jest zwornikiem dla Pasemka Łysiny. Łamana Skała jest zaliczana do Diademu Polskich Gór, jako najwyższy szczyt mikroregionu Łamanej Skały i Beskidu Andrychowskiego.

Beskid Mały

137

Łazek

713

Szczyt w Beskidzie ¦l±skim, rozpoczynaj±cy grzbiet z Górek Wielkich w stronę Błatniej. Inna nazwa to Suchy Groń.

Beskid ¦l±ski

138

Łomnica (Tatry, SK)

2634

Drugi po Gerlachu najwyższy szczyt Tatr, słow. Lomnický ątít. Na górę można wjechać kolej± linow±, której dolna stacja znajduje się w Tatrzańskiej Łomnicy, a po¶rednia nad Łomnickim Stawem (słow. Skalnaté pleso). Łomnica położona jest w bocznej grani odchodz±cej na południowy wschód od grani głównej w Wyżnim Baranim Zworniku (słow. Vyąná Barania stráľnica) w masywie Baranich Rogów (słow. Baranie rohy).

139

Łosek

868

Najwyższy szczyt Pasma Laskowskiego w Beskidzie Makowskim. Inne nazwy to Lasek lub Łazek. Zaliczany jest do Diademu Polskich Gór, jako najwyższy w mikroregionie Pasma Laskowskiego, Pewelskiego i Żurawnicy.

Beskid Makowski

140

Łysa Góra (Straconka)

660

Zalesiony szczyt w Grupie Magurki Wilkowickiej w Beskidzie Małym, położony ponad dzielnic± Straconka w Bielsku-Białej. Jest najdalej na zachód wysuniętym szczytem Beskidu Małego. Stanowi zakończenie grzbietu, który odchodzi na zachód (potem skręca na północy zachód) od szczytu Magurki Wilkowickiej i przez wypiętrzenie Rogacz (828 m), Łys± Przełęcz (570 m) i Łys± Górę opada do Leszczyn i Mikuszowic Krakowskich - dzielnic Bielska-Białej.

Beskid Mały

141

Łysa Góra (CZ)

1323

Najwyższy szczyt Beskidu ¦l±sko-Morawskiego, czes. Lysá hora. Na górze znajduje się maszt.

Beskid ¦l±sko-Morawski

142

Łysa Góra (Zawadka)

554

Góra położona ponad wsi± Zawadka w Beskidzie Małym. Znajduje się w najdalej na północ wysuniętym jego pa¶mie, tzw. Pa¶mie BliĽniaków, ci±gn±cym się od doliny Wieprzówki w Andrychowie po dolinę Skawy na wschodzie. Łysa Góra leży pomiędzy oddzielaj±c± j± od BliĽniaków Przełęcz± Czesława Panczakiewicza (506 m) a Iłowcem (465 m).

Beskid Mały

143

Łysina (¦cieszków Groń)

779

Szczyt w Pa¶mie Łysiny w Beskidzie Małym, inne nazwy to ¦cieszków Groń lub ¦ciszków Groń. Znajduje się pomiędzy Gugów Groniem (759 m) a Kucówkami (833 m). Na polanie na południe od szczytu znajduje się taras widokowy, z którego roztaczaj± się wspaniałe widoki na Beskid Żywiecki. Na wschód od szczytu (¶cieżka prowadzi na południe od zielonego szlaku) znajduje się grupa skał zwana Zamczyskiem, a w nim Jaskinia Lodowa. Jest to najniżej w Polsce położona jaskinia, w której w okresie letnim występuje lód.

Beskid Mały

144

Łyska

620

Góra ponad Kocurowem, zaliczana do Beskidu Makowskiego lub Żywieckiego

Beskid Makowski

145

Magura

1109

Szczyt ponad Kotlin± Żywieck± w Beskidzie ¦l±skim. Jest to wydłużona i spłaszczona kulminacja, oddzielona od Klimczoka Przełęcz± Kowiorek (1042 m), zwan± również Siodłem pod Klimczokiem lub Siodłem Klimczoka. Na zachodnim zboczu Magury i jednocze¶nie przed przełęcz± znajduje się schronisko PTTK Klimczok, a powyżej niego - stacja GOPR. Grzbietem Magury prowadzi czerwony i żółty szlak turystyczny. Niedaleko rozej¶cia czerwonego i żółtego szlaku (około 100 m na północ od niego) znajduj± się ruiny dawnego basenu k±pielowego. Na północno-wschodnim zboczu w stronę Bystrej można wyróżnić dwa nazwane załamania grzbietu - Lanckorona (751 m) oraz Rówień (601 m). Wschodnim grzbietem Magury prowadzi żółty szlak, który schodzi w kierunku Mesznej. Znajduje się tam popularna Chata na Groniu, na której jest zawieszona tablica z opisem szczytów, przygotowanym z użyciem aplikacji Polskie Góry.

Beskid ¦l±ski

146

Magura (Cięcina)

891

Góra ponad Cięcin± w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

147

Magurka (Borsucza)

872

Szczyt po wschodniej stronie Przełęczy Przysłop w głównym grzbiecie Pasma Jałowieckiego, zaliczanego do Beskidu Makowskiego lub Żywieckiego. Na szczycie schodz± się granice czterech miejscowo¶ci - s± to: Stryszawa, Sucha Beskidzka, Zawoja i Grzechynia.

148

Magurka (Kolisty Groń)

1114

Szczyt w Grupie Mędralowej, zaliczanej do Beskidu Żywieckiego (lub Makowskiego), położony pomiędzy przełęcz± Klekociny (864 m) a Mędralow± (1169 m)

Beskid Żywiecki

149

Magurka Orawska (SK)

1107

Szczyt w grupie górskiej Magury Orawskiej w Beskidach Zachodnich na Słowacji. Leży we wschodniej czę¶ci Magury Orawskiej, zwanej Pasmem Budína i jest jej ostatni± gór± w kierunku północno-wschodnim przekraczaj±c± 1000 m. Jest to najwyższa szczyt w bezpo¶redniej blisko¶ci Jeziora Orawskiego, góruj±cy nad Namiestowem. Magurka jest charakterystycznym puntem orientacyjnym na tym obszarze, ze względu na stoj±c± na szczycie wysok± wieżę przekaĽnika telekomunikacyjnego.

Magura Orawska

150

Magurka Ponikiewska

820

Trójwierzchołkowy szczyt we wschodniej czę¶ci Beskidu Małego, w jego głównym grzbiecie opadaj±cym od Gronia Jana Pawła II w stronę doliny rzeki Skawy. Inna nazwa to Królewizna. Znajduje się grzbiecie między Groniem Jana Pawła II a Żarem (678 m), na granicy miejscowo¶ci Ponikiew i Jaszczurowa. Od najwyższego jego wierzchołka (820 m) w południowo-wschodnim kierunku odchodzi do¶ć długi grzbiet Makowej Góry, który niżej zakręca w północno-wschodnim kierunku i kończy się wzniesieniem Jedlicznika nad Skaw±. Pomiędzy grzbietem tym, a głównym grzbietem Beskidu Małego znajduje się dolina potoku Jaszczurówka. Od najniższego wierzchołka (791 m) odchodzi w południowo-wschodnim kierunku grzbiet Jaszczurowej Góry tworz±cy prawe zbocza doliny Jaszczurówki.

Beskid Mały

151

Magurka Radziech.

1108

Magurka Radziechowska - istotny szczyt zwornikowy w Beskidzie ¦l±skim, stanowi±cy zł±czenie trzech grzbietów: od strony Ostrego, Węgierskiej Górki i Magurki Wi¶lańskiej. Na wschodnim zboczu (w stronę szczytu Cebula) rozci±ga się Hala Radziechowska.

Beskid ¦l±ski

152

Magurka Wilkowicka

909

Popularna góra w Beskidzie Małym, na szczycie której znajduje się maszt oraz schronisko turystyczne. Wyrasta w głównym grzbiecie tzw. Grupy Magurki Wilkowickiej, między Czuplem i Sokołówk±. Na zachód od Magurki Wilkowickiej odchodzi boczny grzbiet ze szczytami Rogacza i Łysej Góry. Na szczyt prowadzi wiele szlaków turystycznych, o wszystkich możliwych kolorach.

Beskid Mały

153

Magurka Wi¶lańska

1140

Kulminacja trzech grzbietów górskich w Beskidzie ¦l±skim: od strony Baraniej Góry, Magurki Radziechowskiej i Skrzycznego

Beskid ¦l±ski

154

Majów (SK)

1135

Beskid Żywiecki, Worek Raczański

Beskid Żywiecki

155

Maleckie

844

Szczyt w Beskidzie Małym, znajduj±cy się w grzbiecie oddzielaj±cym dolinę Kocierzanki od doliny Isepnicy, pomiędzy Jaworzyn± (864 m), od grzbietu której jest oddzielony Przełęcz± Cisow± (805 m), a Wielk± Cisow± Grap± (Wielkim Cisownikiem, 853 m). Szczyt znajduje się poza szlakiem, ale prowadzi na niego ¶cieżka z Przełęczy Cisowej.

Beskid Mały

156

Malinowska Skała

1152

Zwornikowy szczyt w głównym grzbiecie Pasma Baraniej Góry w Beskidzie ¦l±skim z ciekawymi formami skalnymi na szczycie. Ku północnemu zachodowi biegnie od tej kulminacji grzbiet przez Malinów ku Przełęczy Salmopolskiej, ku południu - grzbiet w stronę Baraniej Góry. Na północ odchodzi od Malinowskiej Skały grzbiet ku Skrzycznemu, a ku wschodowi wybiega krótki grzbiet Ko¶cielca. Przez szczyt przechodzi zielony szlak turystyczny na Skrzyczne, pocz±tek ma również czerwony szlak, schodz±cy przez Malinów na Przełęcz Salmopolsk±. Na południe od szczytu odchodzi niebieski szlak ł±cznikowy oraz żółty, który schodzi na wschód do Doliny Zimnika.

Beskid ¦l±ski

157

Malinów

1115

Płaskie, rozległe wzniesienie w Pa¶mie Baraniej Góry w Beskidzie ¦l±skim, w grzbiecie biegn±cym od Malinowskiej Skały ku Przełęczy Salmopolskiej. Przez szczyt przechodzi czerwony szlak turystyczny. W południowo-wschodnim zboczu znajduje się Jaskinia Malinowska, która jest dostępna dla turystów do wygodnego zwiedzania (wystarczy mieć latarkę).

Beskid ¦l±ski

158

Mała Babia (Cyl)

1515

Mała Babia Góra lub Cyl (słow. Malá Babia hora) jest jednym z wierzchołków masywu Babiej Góry w Beskidzie Żywieckim. Od głównej czę¶ci wyraĽnie oddziela go Przełęcz Brona (1408 m). Mała Babia Góra jest uznawana za trzeci co do wysoko¶ci szczytem w całych polskich Beskidach (po Diablaku i Pilsku), jeżeli nie liczy się wschodnich przedwierzchołków Babiej Góry - Gówniaka i Kępy.

Beskid Żywiecki

159

Mała Mędralowa

1042

Szczyt w Grupie Mędralowej, która wchodzi w skład Pasma Przedbabiogórskiego i wraz z nim według Jerzego Kondrackiego, autora regionalizacji fizycznogeograficznej Polski, należy do Beskidu Makowskiego, jednak inne Ľródła zaliczaj± ten obszar do Beskidu Żywieckiego. Mała Mędralowa znajduje się w bocznym i krętym grzbiecie, który od Mędralowej Zachodniej (1024 m) odchodzi w północno-zachodnim kierunku i poprzez Mał± Mędralow± (1042 m), Jaworzynę (997 m), Kalików Groń (916 m), Miziowy Groń (874 m) i Czoło (821 m) opada do doliny rzeki Koszarawa w Przyborowiu.

Beskid Żywiecki

160

Mała Palenica

618

Góra pod Skrzycznem w Beskidzie ¦l±skim

Beskid ¦l±ski

161

Mała Racza

1153

Szczyt w Grupie Wielkiej Raczy w Beskidzie Żywieckim (na Słowacji s± to Kysucké Beskydy), pomiędzy Wielk± Racz± (1236 m) a Przełęcz± pod Orłem (1060 m), słow. Mala Rača. Znajduje się w głównym grzbiecie Beskidu Żywieckiego, którym przebiega granica polsko-słowacka oraz Wielki Europejski Dział Wodny.

Beskid Żywiecki

162

Mała Rycerzowa

1207

Szczyt w Beskidzie Żywieckim należ±cy do Grupy Wielkiej Raczy. Znajduje się w bocznym grzbiecie, który odgałęzia się od Wielkiej Rycerzowej na północ i poprzez Mał± Rycerzow±, Wiertalówkę, Kotarz i Muńcuł ci±gnie się aż do doliny Soły w Ujsołach.

Beskid Żywiecki

163

Małe Skrzyczne

1211

Szczyt w Beskidzie ¦l±skim, znajduj±cy się w grzbiecie między Skrzycznem i Malinowsk± Skał±. Przez wierzchołek przechodzi zielony szlak turystyczny, znajduje się tu górna stacja O¶rodka Narciarskiego Czyrna-Solisko. Na północnym zboczu Małego Skrzycznego rozci±ga się Hala Skrzyczeńska. Pomiędzy Skrzycznem i Małym Skrzycznem znajduje się niewybitny wierzchołek Zbójnicka Kopa (1205 m), na której w 2018 roku zbudowano górn± stację wyci±gu narciarskiego.

Beskid ¦l±ski

164

Mały Cisowy

829

Szczyt w Beskidzie ¦l±skim, położony w grzbiecie między Górkami Wielkimi i Błatni± (tzw. pasemko Błatniej). Inna nazwa to Mała Cisowa.

Beskid ¦l±ski

165

Mały Krywań (MF, SK)

1671

Drugi co do wysoko¶ci szczyt w pa¶mie górskim Mała Fatra na Słowacji, słow. Malý Kriváň. Wznosi się w głównym grzbiecie tzw. Małej Fatry Krywańskiej, pomiędzy Koniarkami na wschodzie a masywem Suchego na zachodzie.

Mała Fatra

166

Małysiaków Groń

680

Wzniesienie na północno-wschodnim końcu Pasma Pewelskiego w Beskidzie Makowskim, znajduj±ce się pomiędzy Wajdowym Groniem (677 m) a Kocońk± (701 m)

Beskid Makowski

167

Matyska

609

Najdalej na wschód wysunięty szczyt Beskidu ¦l±skiego. Wznosi się między wsiami Radziechowy i Przybędza. Ze względu na prowadz±c± z Radziechów drogę krzyżow±, Matyska nazywana jest również Golgot± Beskidów. W 2001 roku na górze wybudowano Krzyż Milenijny, droga krzyżowa została ukończona w 2009 roku. Ze szczytu Matyski roztacza się wspaniała panorama okolicznych szczytów Beskidu ¦l±skiego, Małego i Żywieckiego (dobrze widoczna Babia Góra).

Beskid ¦l±ski

168

Mechy (SK)

1466

Niższy wierzchołek masywu Pilska w Beskidzie Żywieckim, położony na Słowacji

Beskid Żywiecki

169

Mędralowa

1169

Szczyt znajduj±cy się w tzw. Grupie Mędralowej (lub Pa¶mie Mędralowej), na mapach i w przewodnikach turystycznych często zaliczanej do Beskidu Żywieckiego, jednak według regionalizacji Kondrackiego jest to Beskid Makowski. Po stronie słowackiej s± to Oravské Beskydy. Mędralowa jest najwyższym szczytem Grupy Mędralowej i zarazem całego Beskidu Makowskiego, jeżeli trzymać się regionalizacji Kondrackiego. Znajduje się na granicy polsko-słowackiej, w grzbiecie pomiędzy Przełęcz± Jałowieck± Północn± (998 m) oddzielaj±c± j± od Pasma Babiogórskiego, a przełęcz± Głuchaczki (830 m) oddzielaj±c± j± od Grupy Pilska. Grzbietem tym biegnie Wielki Europejski Dział Wodny. Pomiędzy głównym wierzchołkiem Mędralowej a przełęcz± Głuchaczki na mapach wyróżniany jest jeszcze mało wybitny szczyt Mędralowej Zachodniej (1024 m). Te wierzchołki s± najdalej na północ wysuniętymi punktami na obszarze Słowacji.

Beskid Żywiecki

170

Mędralowa Zachodnia

1024

Szczyt znajduj±cy się w tzw. Grupie Mędralowej (lub Pa¶mie Mędralowej), na mapach i w przewodnikach turystycznych często zaliczanej do Beskidu Żywieckiego, jednak według regionalizacji Kondrackiego jest to Beskid Makowski. Po stronie słowackiej s± to Oravské Beskydy. Znajduje się pomiędzy Przełęcz± Głuchaczki (830 m) a Mędralow± (1169 m), w grzbiecie górskim, którym przebiega granica polsko-słowacka, a także Wielki Europejski Dział Wodny. Południowe stoki Zachodniej Mędralowej opadaj± do doliny słowackiego potoku Polhoranka, w północno-zachodnim kierunku natomiast, na polsk± stronę, odbiega od wierzchołka boczny i kręty grzbiet, który poprzez Mał± Mędralow±, Jaworzynę, Kalików Groń, Miziowy Groń i Czoło opada do doliny rzeki Koszarawa w Przyborowie. Wierzchołki Małej Mędralowej i Mędralowej stanowi± najbardziej na północ wysunięte punkty na obszarze Słowacji.

Beskid Żywiecki

171

Mincol (M. Fatra, SK)

1363

Minčol - szczyt w luczańskiej czę¶ci Małej Fatry

Mała Fatra

172

Mincol (Magura Or., SK)

1394

Minčol - najwyższy szczyt w grupie górskiej Magury Orawskiej

Magura Orawska

173

Mincol (Żywiecki, SK)

1272

Minčol - szczyt w słowackiej czę¶ci Beskidu Żywieckiego

Beskid Żywiecki

174

Miziowy Groń

874

Szczyt w Grupie Mędralowej, zaliczanej do Beskidu Żywieckiego (lub Makowskiego). znajduje się w bocznym i krętym grzbiecie, który od Mędralowej Zachodniej (1024 m) odchodzi w północno-zachodnim kierunku i poprzez Mał± Mędralow± (1042 m), Jaworzynę (997 m), Kalików Groń (916 m), Miziowy Groń i Czoło (821 m) opada do doliny rzeki Koszarawa w Przyborowie.

Beskid Żywiecki

175

Młoda Góra

838

Rozłożysta góra nad Istebn± w Pa¶mie Czantorii w Beskidzie ¦l±skim

Beskid ¦l±ski

176

Mogielica (B. Wysp.)

1171

Najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego, zaliczany do Korony Gór Polski oraz Diademu Polskich Gór. Na górze znajduje się wieża widokowa, któr± po remoncie otwarto ponownie pod koniec 2022 roku. Na południowo-zachodnim zboczu Mogielicy znajduje się długa Polana Stumorgi, inaczej zwana Polan± Stumorgow± lub Hal± Stumorgow±. Nazwa hali Stumorgi pochodzi od dawnej jednostki powierzchni - mórg (ok. 0,5 ha). Szczyt Mogielicy stanowi węzeł szlaków. Z Jurkowa na północnym zachodzie można doj¶ć niebieskim szlakiem, z północy z Przełęczy Rydza-¦migłego (700 m, oddziela Mogielicę od Łopienia - 961 m, jest to najpopularniejsze miejsce do startu wycieczki) można doj¶ć zielonym szlakiem (póĽniej z góry prowadzi on dalej na wschód), a nieco dalej na wschód równolegle do zielonego prowadzi żółty szlak, którym również można dotrzeć na szczyt. Żółty i niebieski szlak prowadz± ze szczytu w drug± stronę przez Polanę Stumorgi - żółty idzie na zachód na Jasień (1052 m), natomiast niebieski schodzi na południe w kierunku Szczawy. Wokół Mogielicy prowadz± szlaki rowerowe, które zim± s± wykorzystywane jako trasy do narciarstwa biegowego.

177

Mosorny Groń

1047

Szczyt w Beskidzie Żywieckim ponad Zawoj±. Na górę można wjechać wyci±giem krzesełkowym. W 2021 roku na szczycie Mosornego Gronia zbudowano stalow± wieżę widokow±. Konstrukcja ma 24,5 m wysoko¶ci, a balkon widokowy znajduje się 18 metrów nad ziemi±.

Beskid Żywiecki

178

Mrozków

811

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

179

Munczolik (Sypurzeń)

1356

Szczyt w Grupie Pilska w Beskidzie Żywieckim (na Słowacji s± Oravské Beskydy). Inna nazwa to Sypurzeń, Szczawina. Znajduje się w głównym grzbiecie Beskidu Żywieckiego pomiędzy Kopcem (1391 m) a Przełęcz± Cudzichow± (ok. 1300 m), oddzielaj±c± go od Palenicy (Szypronia, Brts, 1339 m). Przez Munczolik przebiega granica polsko-słowacka oraz Wielki Europejski Dział Wodny. Północne stoki (polskie) opadaj± do doliny potoku Sopotnia, południowe do doliny słowackiego potoku Mutnianka.

Beskid Żywiecki

180

Muńcuł

1165

Masyw górski w Beskidzie Żywieckim. Inne nazwy to Muńczoł, Muńcoł, dawniej też Menczoł. Znajduje się w Grupie Wielkiej Raczy, w bocznym grzbiecie, który odgałęzia się na północ od Wielkiej Rycerzowej i poprzez Mał± Rycerzow±, Wiertalówkę, Kotarz, przełęcz Kotarz i Muńcuł ci±gnie się aż do doliny Soły w Ujsołach.

Beskid Żywiecki

181

Murońka

1021

Góra w Beskidzie ¦l±skim w grzbiecie prowadz±cym z Ostrego na Magurkę Radziechowsk±

Beskid ¦l±ski

182

Na Beskidzie

863

Szczyt w głównym grzbiecie Pasma Łamanej Skały w Beskidzie Małym. Znajduje się w tym grzbiecie pomiędzy szczytami Smrekowica (885 m) i Potrójna (847 m).

Beskid Mały

183

Niesłychany Groń

744

Góra pod Skrzycznem w Beskidzie ¦l±skim

Beskid ¦l±ski

184

Narożnik

511

Szczyt w północnej czę¶ci Beskidu Andrychowskiego (Beskid Mały). Znajduje się w bocznym, północno-zachodnim grzbiecie Gronia Jana Pawła II.

Beskid Mały

185

Obłaziec

638

Górka w Pa¶mie Równicy w Beskidzie ¦l±skim, położona na zachód od drogi ł±cz±cej Ustroń z Wisł±. Inna nazwa to Obora.

Beskid ¦l±ski

186

Ochodzita

894

Samotna góra o kopulastym kształcie w Beskidzie ¦l±skim w okolicach Koniakowa. Na szczycie znajduje się maszt.

Beskid ¦l±ski

187

Okr±glica

1239

Góra w Pa¶mie Policy w Beskidzie Żywieckim. Na szczycie znajduje się maszt i kaplica, poniżej - schronisko na Hali Krupowej.

Beskid Żywiecki

188

Orłowa

813

Góra w Beskidzie ¦l±skim, w północnej czę¶ci Pasma Równicy, między Ustroniem i Wisł±

Beskid ¦l±ski

189

Orło (Orzeł)

1119

Orło lub Orzeł, słow. Orol - szczyt w Beskidzie Żywieckim (Kysucké Beskydy na Słowacji). Nazwa pochodzi od słowackiego słowa orljo oznaczaj±cego pole uprawne, które leż± po stronie naszych s±siadów. Znajduje się w Grupie Wielkiej Raczy, w głównym grzbiecie Beskidu Żywieckiego, pomiędzy przełęcz± ¦rubita (980 m) oddzielaj±c± go od Wielkiej Czerwenkowej a Przełęcz± pod Orłem (1060 m) oddzielaj±c± go od Małej Raczy. Grzbietem tym przebiega granica polsko-słowacka i Wielki Europejski Dział Wodny. Na wierzchołku Orło grzbiet zmienia kierunek pod k±tem prostym.

Beskid Żywiecki

190

Ostre

932

Szczyt w Pa¶mie Baraniej Góry w Beskidzie ¦l±skim. Stanowi zakończenie ramienia, które odchodzi w kierunku północno-wschodnim od Magurki Radziechowskiej. Wschodnie ramię Ostrego kończy się na bezimiennej górce o wysoko¶ci 581 m, która oddziela wsie Ostre (na północy) i Twardorzeczka (na południu). Południowym zboczem Ostrego przechodzi zielony szlak turystyczny, prowadz±cy przez Murońkę na Magurkę Radziechowsk±.

Beskid ¦l±ski

191

Ostry

659

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

192

Ostry (CZ)

1044

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim, na zboczach znajduje się rezerwat Čerňavina, czes. Ostrý

Beskid ¦l±sko-Morawski

193

Ostry (Czantoria)

709

Góra w pa¶mie Czantorii w Beskidzie ¦l±skim, czes. Ostrý vrch. Leży w bocznym grzbiecie odchodz±cym od Małej Czantorii w kierunku zachodnim, na granicy z Czechami.

Beskid ¦l±ski

194

Ostry Groń

643

Wzgórze w zachodniej czę¶ci Pasma Pewelskiego w Beskidzie Makowskim (lub Żywieckim). Wraz z wzgórzami Łyska, Barutka i Jasna Górka, tworzy drugi, niższy ci±g wzniesień Pasma Pewelskiego.

Beskid Makowski

195

Oszust

1155

Szczyt w Beskidzie Żywieckim (Beskidy Orawskie na Słowacji), inna nazwa to Oszus, słow. Úąust. Znajduje się w głównym grzbiecie tego pasma, pomiędzy przełęczami Glinka i Przysłop, a dokładniej pomiędzy Równym Beskidem, od którego oddzielony jest Przełęcz± pod Oszusem (950 m) i Kaniówk± (952 m). Grzbietem tym przebiega granica polsko-słowacka oraz Wielki Europejski Dział Wodny.

Beskid Żywiecki

196

OĽna

952

Szczyt w grupie Wielkiej Raczy w Beskidzie Żywieckim, wchodz±cy w skład jednego z jej bocznych grzbietów, położony między Skalank± i Kikul±

Beskid Żywiecki

197

Pahorok (SK)

721

Beskid ¦l±ski, Trójstyk

Beskid ¦l±ski

198

Zadni Gaj (Zagoj)

538

Wzgórze na Pogórzu Cieszyńskim, położone w północnym ramieniu góry Tuł, na południowy zachód od Cisownicy. Na wzgórzu utworzono rezerwat przyrody Zadni Gaj. U zachodniego podnóża znajduje się budynek, w którym kiedy¶ mie¶ciło się schronisko PTTK Pod Tułem, obecnie jest to hotel i restauracja.

Pogórze Cieszyńskie

199

Palenica

688

Stroma góra ponad Jaworzem w Beskidzie ¦l±skim. 200 m na południowy zachód od Palenicy znajduje się wyższy o zaledwie 2 m wierzchołek Kopany, przez który przechodzi niebieski szlak turystyczny.

Beskid ¦l±ski

200

Palenica (Por±bka)

592

Szczyt w zachodnim grzbiecie masywu Bukowskiego Gronia w Beskidzie Małym, położony nad Por±bk±, inna nazwa to Stojaczyska. Na szczycie stoi drewniany krzyż, tuż obok przechodzi zielony szlak turystyczny.

Beskid Mały

201

Palenica (Skrzyczne)

761

Góra pod Skrzycznem w Beskidzie ¦l±skim

Beskid ¦l±ski

202

Pańska Góra

432

Najbardziej na północ wysunięte wzniesienie w Beskidzie Andrychowskim (wschodnia czę¶ć Beskidu Małego). Znajduje się w Pa¶mie BliĽniaków ci±gn±cym się od doliny Wieprzówki na zachodzie, po dolinę Skawy na wschodzie. Pańska Góra znajduje się w Andrychowie i jest najbardziej na zachód wysuniętym wzniesieniem w tym pa¶mie. Od następnego na wschód wzniesienia Czuby (Kobylicy) oddziela j± Przełęcz Pańska (380 m).

Beskid Mały

203

Pawlacki Wierch

729

Góra położona ponad Przyłękowem w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

204

Pilsko (SK)

1557

Drugi po masywie Babiej Góry najwyższy szczyt Beskidu Żywieckiego. Główny wierzchołek jest położony w cało¶ci po stronie słowackiej, polski (graniczny) nosi nazwę Góra Pięciu Kopców (1542 m) i zalicza się go do Diademu Polskich Gór (jako najwyższy w polskiej czę¶ci mikroregionu Grupy Pilska i Romanki) oraz Korony Polski (jako najwyższy w województwie ¶l±skim). Na znajduj±c± się poniżej Halę Miziow± można wjechać wyci±giem krzesełkowym, znajduje się tam również schronisko.

Beskid Żywiecki

205

Polica

1369

Najwyższy szczyt w Pa¶mie Policy w Beskidzie Żywieckim, zaliczany do Diademu Polskich Gór. Dawniej szczyt nosił nazwę Police, co w języku wołoskim oznaczało półkę, na której w bacówce trzymano sery. Na szczycie znajduje się pomnik upamiętniaj±cy katastrofę lotnicz± z 1969 roku.

Beskid Żywiecki

206

Potrójna

887

Panoramiczny, dwuwierzchołkowy (887, 883 m) szczyt w Beskidzie Andrychowskim (wschodnia czę¶ć Beskidu Małego). Przez niższy, południowy wierzchołek, przechodzi czerwony szlak, prowadz±cy głównym grzbietem Beskidu Małego. Obydwa wierzchołki s± zwornikami dla trzech grzbietów - wyższy rozgałęzia się na północno-zachodni grzbiet Jawornicy i północno-wschodni grzbiet Czarnego Gronia. Na południowym zboczu Potrójnej znajduje się charakterystyczna forma skalna Zbójeckie Okno.

Beskid Mały

207

Pradziad (CZ)

1491

Pradziad (czes. Praděd, niem. Altvater) - najwyższy szczyt w pa¶mie Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník) oraz w całych Sudetach Wschodnich. Na górze znajduje się wieża retransmisyjna RTV, zbudowano w niej przeszklony taras widokowy, na który można wjechać szybkobieżn± wind±.

208

Praszywka Wielka

1043

Szczyt Beskidu Żywieckiego, znajduj±cy się w Grupie Wielkiej Raczy, w bocznym grzbiecie, który odgałęzia się od Bani (1124 m) i biegnie w północnym kierunku poprzez przełęcz Przegibek, Bendoszkę Wielk±, Praszywkę Mał±, przełęcz Przysłop Potócki i Praszywkę Wielk±

Beskid Żywiecki

209

Prusów

1010

Szczyt w Grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki w Beskidzie Żywieckim. Wznosi się w bocznym, północno-zachodnim grzbiecie Redykalnego Wierchu, który poprzez Prusów, Borucz i Palenicę ci±gnie się do doliny Soły w Węgierskiej Górce.

Beskid Żywiecki

210

Przegibek (Bania)

1124

Góra w Beskidzie Żywieckim (słow. Kysucké Beskydy), na którym granica polsko-słowacka zakręca pod k±tem prostym, słow. Priehybok. Znajduje się w grupie Wielkiej Raczy, pomiędzy szczytem Majów (słow. Majov grúň, 1135 m) a Kikul± (1119 m), od której oddzielony jest przełęcz± Pod Bani±. Na przełęczy pod Przegibkiem znajduje się schronisko.

Beskid Żywiecki

211

Przybór

898

Szczyt w Grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki w Beskidzie Żywieckim, inna nazwa to Przypór. Znajduje się w północnym grzbiecie Skały, który poprzez Lachowe Młaki, Juszczynkę i Przybór ci±gnie się po dolinę potoku Juszczynka w Juszczynie.

Beskid Żywiecki

212

Przykra

824

Szczyt w pa¶mie Błatniej Beskidzie ¦l±skim. Jest zwornikiem dla rozgałęziaj±cych się tu grzbietów Wielkiej Polany i Palenicy. Od Błatniej oddziela go wyraĽna przełęcz.

Beskid ¦l±ski

213

Przykrzyca

754

Szczyt na zachodnim końcu Pasma Łysiny w Beskidzie Andrychowskiem (czę¶ć Beskidu Małego). Jego zachodnie i północne stoki stromo opadaj± ku dolinie Kocierzanki, wschodnie do doliny potoku będ±cego dopływem Łękawki. W południowo-wschodnim kierunku grzbiet Przykrzycy poprzez przełęcz 730 m przechodzi w szczyt Gugów Groń (759 m). Przykrzyca wznosi się nad miejscowo¶ciami: Kocierz Moszczanicki, Łękawica i Okrajnik.

Beskid Mały

214

Przypór (Zr±b Bobr.)

1008

Szczyt w Beskidzie ¦l±skim, znajduj±cy się w grzbiecie Baraniej Góry schodz±cym w stronę Jeziora Czerniańskiego

Beskid ¦l±ski

215

Przysłop (Barania)

1028

Wydłużone wzniesienie w masywie Baraniej Góry w Beskidzie ¦l±skim

Beskid ¦l±ski

216

Przyszop

601

Szczyt w Beskidzie Małym, znajduj±cy się w zachodniej czę¶ci, w Grupie Magurki Wilkowickiej, w południowym grzbiecie Czupla, oddzielaj±cym dolinę Żylicy (wsie Łodygowice, Bierna i Zarzecze) od doliny Roztoki (wie¶ Czernichów). Inne nazwy to Łysy Groń lub Przysop. Wschodnie zbocza schodz± do zapory na Sole w Tresnej, która tworzy Jezioro Żywieckie.

Beskid Mały

217

Rachowiec

954

Szczyt w Beskidzie Żywieckim w Grupie Wielkiej Raczy, położony ponad Zwardoniem

Beskid Żywiecki

218

Rogacz

898

Szczyt Beskidu Małego, znajduj±cy się w jego zachodniej czę¶ci położonej na zachód od doliny Soły. Jest to tzw. Grupa Magurki Wilkowickiej. Rogacz znajduje się w tym samym grzbiecie co najwyższy szczyt Beskidu Małego Czupel (najnowsze pomiary 930 m, wcze¶niej 933 m), w odległo¶ci 730 m (w linii prostej) na wschód od niego. Obydwa szczyty oddzielone s± przełęcz± Wysokie Siodło. Na Rogaczu grzbiet rozgałęzia się na dwie odnogi: południowo-wschodni± z Suchym Wierchem i północno-wschodni±, schodz±c± do centrum Międzybrodzia Bialskiego. Obydwa grzbiety opadaj± na wschód do Jeziora Międzybrodzkiego.

Beskid Mały

219

Rogacz Wilkowicki

828

Bardzo mało wybitny szczyt w Beskidzie Małym, punkt załamania grzbietu Magurki w stronę Wilkowic i Bielska-Białej. Od Łysej Góry (660 m, najdalej na zachód wysuniętego szczytu Beskidu Małego) oddziela go Łysa Przełęcz (570 m). Na północnym zboczu Rogacza znajduje się Druciak - przecinka w lesie dla potrzeb linii elektrycznej, pod któr± lokalni biegacze górscy trenuj± podbiegi przy dużych przewyższeniach.

Beskid Mały

220

Romanka

1366

Najwyższy szczyt w Grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki w Beskidzie Żywieckim. Posiada dwa wierzchołki, północny nosi nazwę Majcherkowa. Od s±siedniej Rysianki oddziela j± Przełęcz Pawlusia (1176 m).

Beskid Żywiecki

221

Ropica (CZ)

1082

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim, najwyższy w Pa¶mie Ropicy

Beskid ¦l±sko-Morawski

222

Równia

610

Niewysoka góra w Beskidzie ¦l±skim o spłaszczonym wierzchołku, rozpoczynaj±ca grzbiet Równia - Kozia Góra (686 m) - Kołowrót (798 m) - Szyndzielnia (1028 m) i jednocze¶nie stanowi±ca północno-wschodnie zakończenie czę¶ci Pasma Baraniej Góry. Zarówno północne, jak i południowe stoki góry znajduj± się w granicach administracyjnych Bielska-Białej i wchodz± w skład Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Cygański Las. U wschodnich podnóży Równi wznosz± się zabudowania Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej, popularnie nazywanego Sanatorium. Na stoku północno-wschodnim góry znajduje się czynna skocznia narciarska miejscowego klubu LKS Klimczok Bystra.

Beskid ¦l±ski

223

Równica

884

Popularna góra ponad Ustroniem w Beskidzie ¦l±skim. Pod szczyt można podjechać samochodem, znajduje się tam schronisko i karczmy.

Beskid ¦l±ski

224

Rysianka

1324

Szczyt w Grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki w Beskidzie Żywieckim. Pod szczytem znajduje się schronisko turystyczne przy dużej Hali Rysiance.

Beskid Żywiecki

225

Sałasz Dupne

894

Góra nad Istebn± w Beskidzie ¦l±skim

Beskid ¦l±ski

226

Siwoniowski

798

Niewybitny szczyt w południowej czę¶ci Beskidu ¦l±skiego, na obszarze tzw. Trójstyku

Beskid ¦l±ski

227

Skalanka

867

Szczyt w Beskidzie Żywieckim, znajduj±cy się na granicy polsko-słowackiej, pomiędzy Przełęcz± Zwardońsk± (675 m), a Beskidem Granicznym, od którego oddzielony jest Przełęcz± Graniczne (755 m)

Beskid Żywiecki

228

Skalisko (SK)

1450

Słabo zaznaczony szczyt w Masywie Pilska po stronie słowackiej

Beskid Żywiecki

229

Skalite

863

Góra położona nad Szczyrkiem w Beskidzie ¦l±skim. Na zboczach zbudowano skocznię narciark± o tej samej nazwie.

Beskid ¦l±ski

230

Skała (Żabnica)

946

Góra ponad Żabnic± w Beskidzie Żywieckim, w bocznym, północno-zachodnim grzbiecie Romanki, zwornik dla 4 grzbietów

Beskid Żywiecki

231

Skałka (Barania)

1020

Wzniesienie w masywie Baraniej Góry w Beskidzie ¦l±skim, inna nazwa to Jaworzyna

Beskid ¦l±ski

232

Skrzyczne

1257

Najwyższy szczyt Beskidu ¦l±skiego, zaliczany do Korony Gór Polski oraz Diademu Polskich Gór, jako najwyższy szczyt mikroregionu Pasma Baraniej Góry, zwanego również Pasmem Wi¶lańskim. Na górze znajduje się 87-metrowy maszt oraz schronisko turystyczne. Na szczyt można wjechać ze Szczyrku 4-osobow± kanapow± kolej± linow± z przesiadk± na Hali Jaworzyna. Prowadzi tu kilka szlaków turystycznych - niebieski i zielony z północy ze Szczyrku, zielony od strony południowo-zachodniej (Barania Góra, Malinowska Skała) oraz niebieski ze strony południowo-wschodniej - z pocz±tku Doliny Zimnika. Na północnych zboczach Skrzycznego w kierunku Szczyrku zbudowano popularny o¶rodek narciarski z wieloma trasami. Położona na zachód od wierzchołka Skrzycznego Hala Skrzyczeńska jest poł±czona trasami z pobliskim Małym Skrzycznem (1211 m) i Zbójnick± Kop±, leż±c± na grani bardziej na wschód, w stronę wierzchołka Skrzycznego. W 2022 roku na Skrzycznem wybudowano pomnik żaby, który nawi±zuje do historii nazwy góry. Według zapisków Andrzeja Komonieckiego, który był wójtem żywieckim i kronikarzem na przełomie XVII i XVIII wieku, pomiędzy Małym Skrzycznem i Skrzycznem istniał kiedy¶ staw zamieszkały przez liczne żaby, których skrzeczenie skłoniło miejscowych do nadania górze nazwy Skrzyczne.

Beskid ¦l±ski

233

Sławicz (CZ)

1054

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim, czes. Slavíč

Beskid ¦l±sko-Morawski

234

Smereków (Czoło)

1041

Stromy szczyt w Beskidzie Żywieckim, nazywany Smereków Wielki lub Czoło. Znajduje się w Grupie Oszusa, ponad wsi± Soblówka.

Beskid Żywiecki

235

Smereków Mały

1043

Szczyt w Grupie Oszusa w Beskidzie Żywieckim (na Słowacji s± to Beskidy Orawskie), inna nazwa to Żebrakówka

Beskid Żywiecki

236

Smrekowica

885

Szczyt w głównym grzbiecie Pasma Łamanej Skały w Beskidzie Małym. Znajduje się w tym grzbiecie między Łaman± Skał± (929 m) i szczytem Na Beskidzie (863 m).

Beskid Mały

237

Smrekowiec

835

Niewybitny szczyt w Pa¶mie Baraniej Góry w Beskidzie ¦l±skim, wznosz±cy się w bocznym pasemku Równicy, inna nazwa to Smerekowiec

Beskid ¦l±ski

238

Sobański Groń

759

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

239

Sokolica

1367

Najniższy i położony najdalej na wschód wierzchołek w północno-wschodniej grani masywu Babiej Góry w Beskidzie Żywieckim. Wschodnie stoki opadaj± stromo bezpo¶rednio do przełęczy Krowiarki, natomiast na południowy zachód od szczytu biegnie główny grzbiet babiogórski w kierunku następnej kulminacji, jak± jest Kępa. Na szczyt Sokolicy prowadzi wygodny, choć stromy szlak z przełęczy Krowiarki, a na szczycie znajduje się taras widokowy.

Beskid Żywiecki

240

Sokołówka

853

Szczyt w Grupie Magurki Wilkowickiej w Beskidzie Małym. Znajduje się w głównym grzbiecie tej grupy, pomiędzy Magurk± Wilkowick± (909 m) i przełęcz± Przegibek (663 m).

Beskid Mały

241

Solisko

639

Zalesiony szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci grupy Czupla i Magurki Wilkowickiej w Beskidzkie Małym, leż±cy w grzbiecie oddzielaj±cym wsie Łodygowice, Biern± i Zarzecze od Czernichowa

Beskid Mały

242

Solniska

849

Najwyższy szczyt w Pa¶mie Solnisk w Beskidzie Makowskim

Beskid Makowski

243

Solniska (Jałowieckie)

879

Szczyt w Pa¶mie Jałowieckim w Beskidzie Żywieckim (lub Makowskim). Jest położony pomiędzy Kiczor± (905 m) a przełęcz± Kolędówki (809 m).

Beskid Żywiecki

244

Sołowy Wierch

850

Szczyt w okolicach trójstyku beskidzkiego, położony na północny zachód od Zwardonia, zaliczany formalnie do Beskidu ¦l±skiego

Beskid ¦l±ski

245

Soszów Wielki

885

Szczyt w Beskidzie ¦l±skim ponad Wisł±, na który można wyjechać wyci±giem krzesełkowym. Leży na granicy z Czechami, czes. Velký ©oąov. Pod szczytem znajduje się schronisko.

Beskid ¦l±ski

246

Stary Groń

792

Szczyt w Beskidzie ¦l±skim z wież± widokow± oraz wiat± na polanie. Stary Groń nie jest idealnym miejscem widokowym - nie widać st±d Skrzycznego (jest zasłonięte przez Kotarz) oraz grzbietu Stożek Wielki - Cie¶lar - Soszów (zasłaniaj± drzewa). Aby go zobaczyć, należy zej¶ć zielonym szlakiem w stronę Brennej Le¶nicy na poblisk± polanę.

Beskid ¦l±ski

247

Stefanka

722

Beskid ¦l±ski, Trójstyk

Beskid ¦l±ski

248

Stoh (M. Fatra, SK)

1607

Jeden z najwyższych i najbardziej charakterystycznych szczytów w tzw. Krywańskiej czę¶ci Małej Fatry na Słowacji

Mała Fatra

249

Stołów

1035

Rozległe, spłaszczone wypiętrzenie grzbietu między Trzema Kopcami koło Klimczoka a Błatni± w Beskidzie ¦l±skim

Beskid ¦l±ski

250

Stożek Wielki

978

Szczyt w Pa¶mie Czantorii w Beskidzie ¦l±skim ponad Wisł±, na który można wyjechać wyci±giem krzesełkowym. Pod szczytem znajduje się schronisko. Jest trzecim co do wysoko¶ci (po Wielkiej Czantorii i Kiczorach) szczytem w wododziale Wisły i Odry. Leży na granicy z Czechami, czes. Velký Stoľek.

Beskid ¦l±ski

251

Student

935

Szczyt w Beskidzie Żywieckim, położony w głównym grzbiecie karpackim, na granicy polsko-słowackiej, pomiędzy przełęcz± Glinne a Beskidem Krzyżowskim. Inna nazwa to Zimna.

Beskid Żywiecki

252

Sucha Góra

1040

Szczyt w Grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki w Beskidzie Żywieckim, położony na północny wschód od Rajczy

Beskid Żywiecki

253

Suchy Wierch

781

Szczyt w grupie Czupla i Magurki Wilkowickiej w Beskidzie Małym, położony na grzbiecie schodz±cym na południowy wschód z Czupla i Rogacza w stronę Czernichowa. W rzeczywisto¶ci jest to załamanie tego grzbietu, które z tego miejsca opada mocno w dół do doliny Soły (Jeziora Międzybrodzkiego).

Beskid Mały

254

Syhlec

1146

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

255

Szarcula

803

Dwuwierzchołkowe (803 m i 798 m) wzniesienie w Pa¶mie Baraniej Góry w Beskidzie ¦l±skim. Po północnej stronie góry przebiega droga z Przełęczy Kubalonka do Stecówki, pod wyższym wierzchołkiem znajduje się wychodnia skalna zwana Dorkow± Skał±.

Beskid ¦l±ski

256

Szare

653

Słabo zaznaczony szczyt w Beskidzie ¦l±skim w niewysokim masywie oddzielaj±cym wie¶ Szare od Kamesznicy

Beskid ¦l±ski

257

Szyndzielnia

1028

Szczyt w Beskidzie ¦l±skim, najwyższa góra ponad miastem Bielsko-Biała. Pod szczytem znajduje się schronisko oraz wieża obserwacyjna. Na zboczach Szyndzielni można wyróżnić dawny stok narciarski o nazwie Sahara. Na szczyt można wjechać kolej± gondolow±. Inne dawne nazwy to Szędzielnia lub Gaciok, a niem. Kamitzerplatte, Kamnitzerplatte - od nazwy niemieckiej leż±cej u podnóża góry Kamienicy (Kamnitz) oraz dzielnicy Bielska (Bielitz) o tej samej nazwie.

Beskid ¦l±ski

258

Szyproń (Palen., Brts)

1339

Szczyt w Grupie Pilska w Beskidzie Żywieckim (na Słowacji s± Oravské Beskydy). Pierwotna nazwy to Szyproń, Syfon, Polonica, obecnie Palenica, słow. Brts. Znajduje się w głównym grzbiecie Beskidu Żywieckiego pomiędzy Trzema Kopcami (1216 m) a Przełęcz± Cudzichow± (ok. 1300 m), oddzielaj±c± Palenicę od Munczolika, zwanego też Sypurzeniem (1356 m).

Beskid Żywiecki

259

¦nieżnica (B. Wysp.)

1006

Zalesiony szczyt w Beskidzie Wyspowym, od pobliskiego Ćwilina oddzielony głębok± przełęcz± Gruszowiec. Posiada trzy wierzchołki o praktycznie równej wysoko¶ci: główny, zwany Na Budaszowie, oraz położone na wschód od niego Wierchy i Nad Stambrukiem.

260

¦rubity Groń

1032

Beskid Żywiecki, Worek Raczański

Beskid Żywiecki

261

¦winiorka

700

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

262

¦witkowa

1082

Szczyt w Grupie Oszusa w Beskidzie Żywieckim (Beskidy Orawskie na Słowacji), słow. Svitkova. Znajduje się w głównym grzbiecie tego pasma, pomiędzy przełęcz± Przysłop, a Bukowin± (1049 m). Grzbietem tym przebiega granica polsko-słowacka oraz Wielki Europejski Dział Wodny. ¦witkowa jest najbardziej na zachód wysuniętym szczytem Grupy Oszusa.

Beskid Żywiecki

263

Tokarka

588

Góra położona ponad Przyłękowem w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

264

Tokarzonka

874

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

265

Trzy Kopce (B. Żyw.)

1216

Szczyt w Grupie Pilska w Beskidzie Żywieckim (na Słowacji s± Oravské Beskydy). Znajduje się w głównym grzbiecie Beskidu Żywieckiego pomiędzy Rysiank± a Palenic± (Szyproniem, Brts).

Beskid Żywiecki

266

Trzy Kopce (B. ¦l±ski)

1082

Szczyt położony około 750 m na południowy zachód od Klimczoka w Beskidzie ¦l±skim. Na południowym stoku znajduje się Jaskinia w Trzech Kopcach (współrzędne: 49.733239, 18.985505), a na szczycie pozostały ruiny dawnego prywatnego schroniska z lat trzydziestych XX wieku.

Beskid ¦l±ski

267

Trzy Kopce Wi¶lańskie

810

Szczyt w pa¶mie Równicy w Beskidzie ¦l±skim, dawniej Malinka. Nazwa góry pochodzi od jej położenia na styku trzech miejscowo¶ci: Ustronia, Wisły i Brennej, których granice były oznaczane kamiennymi kopcami. Obok szczytu znajduje się przytulisko Telesforówka - sympatyczny lokal gastronomiczny, obok którego stoi pomalowany na różowo Volkswagen Garbus. Z ł±ki na Trzech Kopcach rozci±gaj± się piękne widoki na północ - od masywu Czantorii, przez Dolinę Wisły, wystaj±cy nad Orłow± wierzchołek Równicy, Dolinę Brennicy z Pasmem Klimczoka, aż po najwyższe szczyty Beskidu ¦l±skiego - Skrzyczne i Barani± Górę.

Beskid ¦l±ski

268

Trzy Lipki

386

Wzgórze na Pogórzu ¦l±skim w obrębie miasta Bielsko-Biała. Na szczycie znajduje się 40-metrowy krzyż.

Pogórze ¦l±skie

269

Tuł

621

Góra na Pogórzu Cieszyńskim, stanowi±ca północno-zachodnie przedłużenie pasma Czantorii w Beskidzie ¦l±skim. Wschodnim zboczem Tułu przechodzi czarny szlak Goleszów-Czantoria.

Pogórze Cieszyńskie

270

Turbacz (Gorce)

1310

Najwyższy szczyt Gorców, zaliczany do Korony Gór Polski oraz Diademu Polskich Gór, jako najwyższy szczyt Gniazda Turbacza. Na wschodnim zboczu znajduje się schronisko PTTK na Turbaczu, z którego jest dobry widok między innymi na Tatry. Spod schroniska na szczyt prowadzi fragment czerwonego Głównego Szlaku Beskidzkiego, który potem schodzi w dół na północ. Szczyt nie jest specjalnie widokowy ze względu na zalesienie. Znajduje się tutaj kamienny obelisk oraz żelazny krzyż. Schronisko stanowi węzeł gorczańskich szlaków - poza czerwonym GSB przechodz± tutaj również żółty, zielony i niebieski szlak.

271

Tyniok

892

Dwuwierzchołkowy szczyt w głównym grzbiecie Beskidu ¦l±skiego, wznosz±cy się bezpo¶rednio na północ od Przełęczy Koniakowskiej

Beskid ¦l±ski

272

Valy (SK)

606

Beskid ¦l±ski, Trójstyk

Beskid ¦l±ski

273

Velka luka (M. Fatra, SK)

1476

Najwyższy szczyt tzw. Luczańskiej Małej Fatry, słow. Veµká lúka, pol. Wielka Ł±ka. Na wzniesieniu Kriżawy, ok. 1 km na północ od kulminacji szczytu Wielkiej Ł±ki, znajduje się wysoki maszt nadajnika radiowo-telewizyjnego.

Mała Fatra

274

Vysoka Magura (SK)

1111

Beskid Żywiecki, Worek Raczański

Beskid Żywiecki

275

Waligórka

818

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

276

Wawrzaczków Groń

687

Beskid ¦l±ski, Trójstyk

Beskid ¦l±ski

277

Wełczoń (Patria)

879

Szczyt w Pa¶mie Jałowieckim, zaliczanym do Beskidu Żywieckiego lub Makowskiego. Inna nazwa to Patria.

Beskid Żywiecki

278

Wielka Cisowa

878

Rozległe i płaskie wypiętrzenie grzbietu pasemka Błatniej w Pa¶mie Baraniej Góry w północnej czę¶ci Beskidu ¦l±skiego. Jest to pierwszy wierzchołek tego grzbietu, patrz±c od strony Błatniej.

Beskid ¦l±ski

279

Wielka Polana

787

Wydłużone, rozległe wzniesienie w północnej czę¶ci Beskidu ¦l±skiego, w pa¶mie Błotnego

Beskid ¦l±ski

280

Wielka Racza

1236

Najwyższy szczyt grupy Wielkiej Raczy (Worka Raczańskiego) w Beskidzie Żywieckim, zaliczany do Diademu Polskich Gór, słow. Veµká Rača. Na szczycie znajduje się schronisko turystyczne.

Beskid Żywiecki

281

Wielka Rycerzowa

1226

Szczyt należ±cy do Grupy Wielkiej Raczy, położony w Beskidzie Żywieckim, słow. Rycierova hora. Przez szczyt przebiega Wielki Europejski Dział Wodny (między zlewiskiem Bałtyku i Morza Czarnego) oraz granica polsko-słowacka.

Beskid Żywiecki

282

Wielki Chocz (SK)

1608

Kulminacja Grupy Wielkiego Chocza i najwyższy szczyt całych Gór Choczańskich w Łańcuchu Tatrzańskim, słow. Veµký Choč. Wielki Chocz leży w zachodniej czę¶ci Gór Choczańskich. W skład masywu wchodz± także: 1. Mały Chocz (słow. Malý Choč, 1465 m) na południe od głównego szczytu, oddzielony od niego haln± przeł±czk± Vráca (1422 m), 2. mało wybitny i zalesiony Zadni Chocz (Zadný Choč, 1288 m) na południowy zachód od Małego Chocza, pod którym istniało w latach międzywojennych małe schronisko turystyczne, tzw. Hviezdoslavova útulňa, 3. widokowy Przedni Chocz (słow. Predný Choč, 1249 m) na południowy zachód od Zadniego Chocza, oddzielony z kolei od niego przełęcz± Spuątiak (słow. Sedlo Spuątiak, 1095 m).

Góry Choczańskie

283

Wielki Cisownik

853

Stromo zwieńczony, zalesiony szczyt w zachodniej czę¶ci Beskidu Andrychowskiego (Beskid Mały), inna nazwa to Wielka Cisowa Grapa. Główny wierzchołek jest zwornikiem trzech grzbietów: południowo-zachodni poprzez Maleckie, Jaworzynę i Stary Groń opada do Jeziora Żywieckiego, północno-zachodni poprzez Cisow± Grapę, Przełęcz Isepnick±, Kiczerę i Żar opada do Jeziora Międzybrodzkiego, wschodni to główny grzbiet Beskidu Małego, biegn±cy przez Kocierz i Beskid do Przełęczy Kocierskiej i dalej na wschód.

Beskid Mały

284

Wielki Krywań (MF, SK)

1709

Najwyższy szczyt Małej Fatry na Słowacji, słow. Veµký Kriváň. Masyw Wielkiego Krywania znajduje się w głównej grani Małej Fatry Krywańskiej, pomiędzy szczytem Pekelník (1609 m) i przełęcz± Snilovské sedlo (1524 m) oddzielaj±c± go od Chleba (drugiego co do wysoko¶ci szczytu Małej Fatry).

Mała Fatra

285

Wielki Połom (CZ, SK)

1067

Góra graniczna między Czechami a Słowacj± w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim, w głównym grzbiecie wododziałowym Karpat, czes. Velký Polom. Na szczycie znajduje się maszt.

Beskid ¦l±sko-Morawski

286

Wielki Przysłop

1044

Szczyt w Grupie Wielkiej Raczy w Beskidzie Żywieckim (na Słowacji s± to Kysucké Beskydy), słow. Veµký Príslop. Znajduje się w głównym grzbiecie, przez który biegnie granica polsko-słowacka oraz Wielki Europejski Dział Wodny. Przysłop Wielki znajduje się w tym grzbiecie pomiędzy Małym Przysłopem (966 m) a Obłazem.

Beskid Żywiecki

287

Wielki Rozsutec (MF, SK)

1610

Jeden z najwyższych i chyba najbardziej charakterystyczny szczyt w tzw. Krywańskiej czę¶ci Małej Fatry, słow. Veµký Rozsutec

Mała Fatra

288

Równiański Wierch

1160

Rozległe wypłaszczenie w bocznym grzbiecie masywu Baraniej Góry w Beskidzie ¦l±skim

Beskid ¦l±ski

289

Wojtasowa Grapa

790

Góra ponad Kamesznic± w Beskidzie ¦l±skim. Najwyższy szczyt w grzbiecie Kiczory, Motykowej i Palenicy.

Beskid ¦l±ski

290

Wolentarski Groń

603

Góra położona ponad Przyłękowem w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

291

Wójtowski Wierch

719

Góra położona ponad Przyłękowem w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

292

Wysokie

756

Szczyt w północnej czę¶ci Beskidu ¦l±skiego, w pa¶mie Błotnego. Przez szczyt przechodzi niebieski szlak prowadz±cy z Wapienicy na Błatni±. Niedaleko szczytu, po skręceniu ze szlaku niebieskiego w kierunku Borowiny znajduje się Uroczysko Kultowe z XVII wieku, w którym odbywały się tajne nabożeństwa i ¶luby ewangelickie. W miejscu tym na kształt amfiteatru wyciosane jest kilkana¶cie kamiennych stopni, które pomie¶cić mogły około 500 osób.

Beskid ¦l±ski

293

Wytrzeszczon

743

Szczyt Pasma Laskowskiego, zaliczanego do Beskidu Makowskiego lub Żywieckiego. Inna nazwa to Wytrzyszczon. Na północ od Wytrzyszczona ci±gnie się grzbiet w kierunku Zagrodzkiego Gronia (668 m), a po drodze można jeszcze wyróżnić niższy wierzchołek Trzech Kopców (615 m).

Beskid Makowski

294

Wytrzyszczona

865

Szczyt w Beskidzie ¦l±skim, położony nad Dolin± Twardorzeczki, na zboczach którego można wyróżnić wychodnie skalne, niektóre zbliżone wygl±dem do Flatirons nad Boulder w Stanach Zjednoczonych. Wytrzyszczona posiada dwa wierzchołki o podobnej wysoko¶ci, na mapach przeważnie oznaczony jest południowo-zachodni, a w aplikacji Polskie góry - północno-wschodni.

Beskid ¦l±ski

295

Zabawa

824

Góra ponad Milówk± w Beskidzie ¦l±skim

Beskid ¦l±ski

296

Zadni Groń (Zamek)

727

Góra w Wi¶le Czarnem w Beskidzie ¦l±skim. Na jej zboczu znajduje się rezydencja prezydenta RP.

Beskid ¦l±ski

297

Zebrzydka

577

Niewysoka górka w kształcie kopca w Górkach Wielkich w Beskidzie ¦l±skim. Inne nazwy: Rzebrzydka, Rzebrzyczka lub Rzybrzyczka.

Beskid ¦l±ski

298

Zielony Kopiec

1152

Skalisty szczyt w Pa¶mie Baraniej Góry w Beskidzie ¦l±skim, położony między Malinowsk± Skał± i Magurk± Wi¶lańsk±. Jest jednocze¶nie kulminacj± wznosz±cego się z Wisły grzbietu Cieńkowa. Inne nazwy to Kopiec Cieńków lub Kopiec Cienków.

Beskid ¦l±ski

299

Złota Góra

757

Szczyt w masywie Porębskiego Gronia w Beskidzie Andrychowskim (wschodnia czę¶ć Beskidu Małego). Na północnym stoku istnieje siarczane Ľródło oraz odkrywki wapienia. Z nazw± szczytu wi±że się legenda, że w jaskini Złotej Górki mieli swoj± kryjówkę zbójnicy, chodz±cy na wyprawy na szczudłach, wzbudzaj±c tym samym popłoch w¶ród miejscowej ludno¶ci. Podobno skarby zbójców do tej pory znajduj± się w pieczarze na stokach Złotej Góry.

Beskid Mały

300

Złoty Groń

710

Góra nad Istebn± w Beskidzie ¦l±skim, na zboczach której zbudowano trasy narciarskie

Beskid ¦l±ski

301

Zwaliska

757

Wzgórze w ¶rodkowej czę¶ci Pasma Pewelskiego, zaliczanego do Beskidu Makowskiego lub Żywieckiego. Znajduje się pomiędzy Garlejowym Groniem (730 m) a Bigosk± (742 m).

Beskid Makowski

302

Żar

761

Popularny w¶ród narciarzy, paralotniarzy i szybowników szczyt w Beskidzie Małym. Na górze znajduje się zbiornik elektrowni szczytowo-pompowej, maszt oraz rozbudowana infrastruktura turystyczna. Na Żar można wjechać kolej± linowo-terenow±.

Beskid Mały

303

Żor

589

Górka nad Istebn± w Beskidzie ¦l±skim

Beskid ¦l±ski

304

Żurawnica

727

Szczyt w Beskidzie Małym, najwyższy w tzw. Grupie Żurawnicy. Ma dwa wierzchołki: zachodni 707 m i wschodni 727 m. W kierunku wschodnim grzbiet Żurawnicy opada do przełęczy Carchel (632 m), stoki północne do doliny Tarnawki, południowe do doliny potoku Ustrzyzna. Grzbietem Żurawnicy biegnie długi pas Kozich Skał, które po stronie północnej tworz± strome urwisko.

305

Kopce

826

Szczyt w Beskidzie Małym w grani Gaiki - Groniczki - Hrobacza Ł±ka, położony między Gaikami i Groniczkami. Na południowym zboczu znajduje się Polana Anulki pod Kopcami.

Beskid Mały

306

Nowy ¦wiat

660

Szczyt w centralnej czę¶ci Grupy Magurki Wilkowickiej w Beskidzkie Małym. Znajduje się w bocznym grzbiecie, oddzielaj±cym doliny potoków Ponikiew i Żarnówka Duża. Grzbiet ten odgałęzia się od Kopców (między Gaikami i Groniczkami) i poprzez szczyt Na Łazach (662 m), przełęcz Przegib i Nowy ¦wiat opada do doliny Soły w Międzybrodziu Bialskim.

Beskid Mały

307

Snoza

568

Szczyt w Beskidzie Małym, znajduj±cy się w północno-zachodnim grzbiecie Kiczery opadaj±cym do rzeki Soła na jej odcinku między Jeziorem Międzybrodzkim a Jeziorem Czanieckim. W cało¶ci znajduje się na terenie wsi Por±bka.

Beskid Mały

308

Trzonka

729

Szczyt w Beskidzie Andrychowskim w Beskidzie Małym, położony między Bukowskim Groniem i Przełęcz± Bukowsk±. Inne nazwy to Szronka lub Czonka. Ze szczytowych polan roztaczaj± się widoki na wschód w stronę Potrójnej i na zachód w stronę Hrobaczej Ł±ki (charakterystyczny masyw z krzyżem na wierzchołku), Żaru (płaski szczyt ze zbiornikiem wodnym na górze). Dalej na wschód, około 400 m za Przełęcz± Bukowsk±, przy zielonym szlaku, znajduje się murowana kapliczka i Ľródło wody pitnej.

Beskid Mały

309

Zasolnica

556

Szczyt w północnej czę¶ci Grupy Magurki Wilkowickiej w Beskidzie Małym, położony na zachód od wsi Por±bka, w grzbiecie schodz±cym na południowy wschód od Bujakowskiego Gronia. Południowe i wschodnie stoki Zasolnicy opadaj± ku Sole, a południowo-zachodnie ku dolinie potoku Żarnówka Mała. Pomiędzy podnóżami Zasolnicy i Żaru wybudowano na Sole zaporę Por±bka.

Beskid Mały

310

Klak (M. Fatra, SK)

1352

Szczyt w Luczańskiej czę¶ci Małej Fatry

Mała Fatra

311

Strażow (SK)

1213

Najwyższy szczyt Gór Strażowskich na Słowacji

Góry Strażowskie

312

Abrahamów

857

Góra nad Żabnic± w Beskidzie Żywieckim. Należy do Grupy Lipowskiego Wierchu i Romanki i znajduje się w grzbiecie odgałęziaj±cym się od wierzchołka Skały (946 m). Grzbiet ten poprzez Abrahamów, Grapę (613 m) i Bukowinę (510 m) ci±gnie się do doliny Soły w Węgierskiej Górce pomiędzy dolinami potoków Żabniczanka i Cięcinka.

Beskid Żywiecki

313

Bacmańska Góra

1051

Niewielki wierzchołek na południowo-zachodnim grzbiecie Boraczego Wierchu (1244 m) w Grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki w Beskidzie Żywieckim. Nazwa pochodzi od znajduj±cej się na nim Hali Bacmańskiej (z języka wołoskiego baca i niemieckiego mann).

Beskid Żywiecki

314

Białożyński Groń

659

Góra ponad Milówk± w Beskidzie ¦l±skim, inne nazwy to Białożycki Groń lub Mała Barania

Beskid ¦l±ski

315

Biernatka

763

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

316

Brejówka

743

Góra ponad rozgałęzieniem dróg Glinka / Soblówka w Beskidzie Żywieckim. Należy do Grupy Oszusa i leży w zakończeniu północno-zachodniego grzbietu Smerekowa Wielkiego.

Beskid Żywiecki

317

Compel (Czapel)

652

Wzgórze w miejscowo¶ci Rajcza w Beskidzie Żywieckim, stanowi±ce zakończenie północno-zachodniego grzbietu Kiczory, który oddziela dolinę Soły od doliny Nickuliny - jej dopływu. Inna nazwa to Czapel.

Beskid Żywiecki

318

Cypel

761

Słabo zaznaczony szczyt w Beskidzie ¦l±skim w niewysokim masywie oddzielaj±cym wie¶ Szare od Kamesznicy

Beskid ¦l±ski

319

Czumowa Grapa

521

Góra ponad Milówk± w Beskidzie ¦l±skim, inne nazwy to Sumowa Grapa lub Sumówka

Beskid ¦l±ski

320

Glinka

929

Szczyt w Grupie Pilska w Beskidzie Żywieckim, znajduj±cy się w zachodnim, długim grzbiecie Krawcowego Wierchu. Grzbiet ten poprzez Glinkę, Kubieszówkę i Kotelnicę opada do wideł Bystrej i potoku Glinka w Ujsołach. Inna nazwa to Długi Groń.

Beskid Żywiecki

321

Gryniówki

711

Słabo zaznaczony szczyt w Beskidzie ¦l±skim w niewysokim masywie oddzielaj±cym wie¶ Szare od Kamesznicy

Beskid ¦l±ski

322

Hutyrów

744

Góra ponad Rajcz± w Beskidzie Żywieckim. Na górze znajduje się maszt.

Beskid Żywiecki

323

Jaworzyna (Pientkula)

1045

Szczyt w Grupie Pilska w Beskidzie Żywieckim (Beskidy Orawskie na Słowacji), znajduj±cy się w pomiędzy przełęcz± Glinka (845 m) a Krawców Wierchem (1071 m), na granicy ze Słowacj±

Beskid Żywiecki

324

Kiczora (Krzyżowa)

752

Góra ponad Krzyżow± w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

325

Kiczora (Sól-Laliki)

712

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

326

Kiczora (Ujsoły)

785

Szczyt w Grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki w Beskidzie Żywieckim. Znajduje się w południowo-zachodnim grzbiecie Redykalnego Wierchu, który poprzez Halę Redykaln±, wierzchołek 1067 m, Zapolankę i Kiczorę opada do doliny Wody Ujsolskiej w Ujsołach.

Beskid Żywiecki

327

Kiczorka (Laliki)

800

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

328

Kopiec (Milówka)

615

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

329

Kotelnica

767

Góra między Ujsołami i Glink± w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

330

Kubieszówka

868

Góra ponad Glink± w Beskidzie Żywieckim, inna nazwa to Kubiesówka. Znajduje się w zachodnim, długim grzbiecie Krawcowego Wierchu, który poprzez Glinkę, Kubieszówkę i Kotelnicę opada do wideł Bystrej i potoku Glinka w Ujsołach. Na szczycie znajduje się maszt.

Beskid Żywiecki

331

Madejowa Kiczora

708

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

332

Mała Zabawa

798

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

333

Okr±gła

947

Szczyt w miejscowo¶ci Złatna w Beskidzie Żywieckim, w Grupie Pilska. Znajduje się w północno-zachodnim grzbiecie Grubej Buczyny opadaj±cym do doliny potoku Bystrej. Grzbiet ten z dwóch stron opływaj± potoki Ko¶cielec i Straceniec.

Beskid Żywiecki

334

Palenica (Cisiec)

686

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

335

Popręcinka

786

Szczyt w Beskidzie ¦l±skim, czasem niepoprawnie zaliczany do Beskidu Żywieckiego, gdyż granica między pasmami przebiega wzdłuż potoku Czerna (Czarna Soła). Znajduje się między Przełęcz± Kotelnica (660 m), oddzielaj±c± j± od Małej Zabawy (798 m), a Szczytem Kiczorka (800 m).

Beskid ¦l±ski

336

Redykalny Wierch

1144

Szczyt w Grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki w Beskidzie Żywieckim. Znajduje się w grzbiecie odchodz±cym od Rysianki w południowo-zachodnim kierunku poprzez Lipowski Wierch i Boraczy Wierch do Redykalnego Wierchu. Na szczycie grzbiet ten rozgałęzia się na dwa ramiona - jedno biegnie w północno-zachodnim kierunku poprzez Halę Boracz± do Prusowa, drugie poprzez Zapolankę i Kiczorę opada w południowo-zachodnim kierunku do centrum miejscowo¶ci Ujsoły.

Beskid Żywiecki

337

Salomonka

553

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

338

Słowików Groń

702

Góra ponad Rycerk± Doln± w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

339

Sobczakowa Grapa

768

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

340

Straceniec

993

Szczyt w Beskidzie Żywieckim, znajduj±cy się w krótkim północno-zachodnim grzbiecie Krawcowego Wierchu

Beskid Żywiecki

341

Sucha

629

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

342

Surpaja Groń

663

Południowo-zachodni grzbiet Suchej Góry w Grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

343

Syberia

637

Góra na zachód od Milówki Beskidzie ¦l±skim, inna nazwa to Sybirka

Beskid ¦l±ski

344

¦lebiedowa

651

Słabo zaznaczony szczyt w Beskidzie ¦l±skim w niewysokim masywie oddzielaj±cym wie¶ Szare od Kamesznicy

Beskid ¦l±ski

345

Urówka

823

Szczyt w Beskidzie Żywieckim, należ±cy do Grupy Wielkiej Raczy. Znajduje się w długim, północnym grzbiecie Kiczorki (Mładej Hory).

Beskid Żywiecki

346

Wielki Groń

1075

Szczyt w Grupie Pilska w Beskidzie Żywieckim (Beskidy Orawskie na Słowacji). Wierzchołkiem przebiega granica polsko-słowacka i Wielki Europejski Dział Wodny między zlewiskami Bałtyku i Morza Czarnego.

Beskid Żywiecki

347

Połom (SK)

973

Szczyt po południowo-zachodniej stronie przełęczy Bory Orawskie w Grupie Pilska w Beskidzie Żywieckim, słow. Polom. Jest wyższym wierzchołkiem granicznego Wilczego Gronia i znajduje się w cało¶ci po stronie słowackiej.

Beskid Żywiecki

348

Wilczy Groń (Ujsoły)

665

Wzgórze w północno-zachodnim grzbiecie Kiczory w Beskidzie Żywieckim, w Grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki. Znajduje się w długim, niskim i w±skim grzbiecie, odbiegaj±cym od Kiczory i poprzez Wilczy Groń ci±gn±cym się po Compel (Czapel). Grzbiet ten oddziela dolinę Soły od doliny Nickuliny - jej dopływu.

Beskid Żywiecki

349

Zapolanka

853

Szczyt w Grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki w Beskidzie Żywieckim, znajduj±cy się na południowo-zachodnim grzbiecie Redykalnego Wierchu, który poprzez Halę Redykaln±, Zapolankę i Kiczorę opada do doliny Wody Ujsolskiej w Ujsołach.

Beskid Żywiecki

350

Zi±tkowa

730

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

351

Koczy Zamek

847

Niezalesione wzgórze w obrębie Bramy Koniakowskiej w południowej czę¶ci Beskidu ¦l±skiego. Szczyt Koczego Zamku jest doskonałym punktem widokowym, łatwo dostępnym z parkingu przy drodze 943.

Beskid ¦l±ski

352

Barutka

614

Beskid Makowski

Beskid Makowski

353

Janikowa Grapa

726

Szczyt w Beskidzie Makowskim, w południowo-wschodniej czę¶ci Pasma Pewelskego, gdzie jest czwarty pod względem wysoko¶ci. Inna nazwa to Beskid.

Beskid Makowski

354

Capia Górka

622

Beskid Mały

Beskid Mały

355

Chrz±szczowa Góra

560

Beskid Makowski

Beskid Makowski

356

Gancarz (Leskowiec)

800

Beskid Mały

Beskid Mały

357

Garlejów Groń

730

Beskid Makowski

Beskid Makowski

358

Grodzisko (¦lemień)

601

Beskid Makowski

Beskid Makowski

359

Groń Komorkowy

502

Beskid Makowski

Beskid Makowski

360

Kamienna Góra

605

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Beskidu Andrychowskiego (Beskid Mały). Wznosi się w zakończeniu zachodniego grzbietu Zdziebla, oddzielony od niego płytk± przeł±czk±.

Beskid Mały

361

Kukowska Gajka

595

Beskid Mały

Beskid Mały

362

Łękawka

556

Beskid Mały

Beskid Mały

363

Madejów Groń

703

Beskid Makowski

Beskid Makowski

364

Mlada Hora

872

Szczyt w Beskidzie Małym, znajduj±cy się w bocznym grzbiecie Pasma Łamanej Skały, który odchodzi od niej na południe, niżej zakręcaj±c na zachód i tworzy lewe zbocza doliny Kocierzanki. Mlada Hora znajduje się w górnej czę¶ci grzbietu, pomiędzy Łaman± Skał± (a wła¶ciwie jej niższym wierzchołkiem - Madohor±) a Wielkim Gibasów Groniem (890 m).

Beskid Mały

365

Opu¶niok

819

Beskid Makowski

Beskid Makowski

366

Palenica (M±czne)

624

Wzgórze na północno-wschodnim końcu Pasma Pewelskiego w Beskidzie Makowskim. Znajduje się pomiędzy Wajdowym Groniem (677 m) a Łopuszniakiem (538 m).

Beskid Makowski

367

Paprotnia

660

Szczyt w Pa¶mie Łysiny w Beskidzie Małym. Nie znajduje się w głównym grzbiecie tego pasma, lecz na południowych jego stokach, po wschodniej stronie Łysiny.

Beskid Mały

368

Pierchałowa

596

Beskid Makowski

Beskid Makowski

369

Pietrasowa

814

Szczyt w południowej czę¶ci Beskidu Małego. Znajduje się w bocznym, opadaj±cym na południe grzbiecie Wielkiego Gibasów Gronia, oddzielony jest od niego płytk± przełęcz± Przystopek.

Beskid Mały

370

Po¶redni Groń

734

Południowy grzbiet Smrekowicy w Pa¶mie Łamanej Skały w Beskidzie Małym

Beskid Mały

371

Stary Groń (Oczków)

550

Szczyt w Beskidzie Małym, położony nad Jeziorem Żywieckim. Znajduje się w zakończeniu południowo-zachodniego grzbietu Wielkiej Cisowej Grapy, oddzielaj±cego dolinę Kocierzanki od doliny Isepnicy. Obok szczytu przechodzi żółty szlak turystyczny, prowadz±cy z Wilczego Jaru.

Beskid Mały

372

Ubocz (Bierna)

509

Zalesiony szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci grupy Czupla i Magurki Wilkowickiej w Beskidzie Małym. Jego południowe zbocza opadaj± w stronę wsi Bierna, a zachodnie ku Łodygowicom. Wschodnie stoki Ubocza trawersuje zielony szlak turystyczny z Czernichowa przez Przyszop do Łodygowic.

Beskid Mały

373

Ubocz (Hucisko)

752

Szczyt w Pa¶mie Pewelskim w Beskidzie Makowskim, znajduj±cy się w nim pomiędzy Bakowem (766 m) a Gachowizn± (758 m)

Beskid Makowski

374

Wajdów Groń

677

Wzgórze w północno-wschodniej czę¶ci Pasma Pewelskiego, znajduj±ce się w nim pomiędzy Groniem (lub Wajdów Groniem Wyżnim, 687 m) a Palenic± (624 m). Inna nazwa to Wajdowy Groń.

Beskid Makowski

375

Groń (Wajdów Wyżni)

687

Wzgórze na północno-wschodnim końcu Pasma Pewelskiego, znajduj±ce się pomiędzy Wajdowym Groniem (677 m) a Małysiakowym Groniem (680 m). Inna nazwa to po prostu Groń.

Beskid Makowski

376

Wielki Gibasów Groń

890

Najwyższy szczyt w Pa¶mie Łysiny, zaliczanym do Pasma Łamanej Skały w Beskidzie Małym.

Beskid Mały

377

Wojewodowa Góra

656

Szczyt w Pa¶mie Solnisk, zaliczanym do Beskidu Makowskiego lub Żywieckiego. Znajduje się pomiędzy Jaworzyn± (825 m) a Czepelówk± (610 m). Jest zwornikiem dla trzech grzbietów: w kierunku zachodnim biegnie przez Gibasowe Siodło grzbiet do Gibasówki (841 m), we wschodnim do Mladej Hory (873 m), a w południowym przez Przełęcz Przystopek grzbiet Pietrasowej (814 m).

Beskid Makowski

378

Zagrodzki Groń

668

Beskid Makowski

Beskid Makowski

379

Zdziebel

628

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Beskidu Andrychowskiego (Beskid Mały). Znajduje się w południowo-wschodnim grzbiecie Smrekowicy (885 m), który poprzez Czarn± Górę (808 m) i Zdziebel opada do doliny Kocońki w Kukowie. Zdziebel jest zwornikiem dla krótkiego, południowo-zachodniego grzbietu ze szczytem Kamiennej Góry (611 m).

Beskid Mały

380

Beskid (Potrójna)

826

Szczyt w Pa¶mie Łamanej Skały w Beskidzie Małym, pomiędzy Przełęcz± Zakociersk± (801 m) a Przełęcz± na Przykrej (757 m). Przebiega przez niego główny grzbiet Beskidu Małego.

Beskid Mały

381

Kapral (Ponikiew)

550

Szczyt w północno-wschodniej czę¶ci Beskidu Andrychowskiego (Beskid Mały), położony w grzbiecie schodz±cym na północ ze wschodniego wierzchołka Magurki Ponikiewskiej. Na mapach często oznacza się niższy szczyt Kaprala o wysoko¶ci 511 m, który leży nieco na północ od wierzchołka na grani.

Beskid Mały

382

Kapral Zach. (Ponikiew)

562

Szczyt w północno-wschodniej czę¶ci Beskidu Małego. Znajduje się w północno-wschodnim grzbiecie Gronia Jana Pawła II, konkretnie w bocznym grzbiecie odbiegaj±cym od wierzchołka Głownika (663 m) na północny zachód w stronę Ponikwi. Istniej± kontrowersje, gdzie znajduje się szczyt Kaprala. Obecnie na mapach wierzchołek oznacza się bardziej na wschód.

Beskid Mały

383

Kiczora (Potrójna)

746

Dwuwierzchołkowy szczyt w centralnej czę¶ci Beskidu Andrychowskiego (Beskid Mały). Znajduje się w głównym grzbiecie tego pasma, pomiędzy Roczenk± (735 m) a Przełęcz± Skaliste (726 m), oddzielaj±c± go od Potrójnej.

Beskid Mały

384

Klimaska

787

Szczyt w Pa¶mie Łamanej Skały w Beskidzie Małym. Znajduje się na krótkim, północno-zachodnim grzbiecie Potrójnej (847 m), inaczej zwanej Beskidkiem (nie mylić z wła¶ciw± Potrójn± - 892 m).

Beskid Mały

385

Kocembowski Groń

653

Szczyt w Pa¶mie Bukowskim w Beskidzie Małym. Znajduje się pomiędzy Trzonk± (729 m) i Mał± Bukow± (641 m), w bocznym grzbiecie opadaj±cym do doliny Wielkiej Puszczy.

Beskid Mały

386

Mała Bukowa

641

Szczyt w Beskidzie Małym, pomiędzy Przełęcz± Cygańsk± (636 m) i Przełęcz± Bukowsk± (Targanick±). Znajduje się w Pa¶mie Bukowca zaliczanym do Grupy Kocierza.

Beskid Mały

387

Micherda

601

Szczyt w Beskidzie Małym, wznosz±cy się na południe od doliny potoku Wielka Puszcza, w północnym grzbiecie masywu Kiczery. Do Micherdy najlepiej dotrzeć zbaczaj±c na północ od żółtego szlaku prowadz±cego z Por±bki na Kiczerę.

Beskid Mały

388

Okr±giełek

627

Beskid Mały

Beskid Mały

389

Ostry Wierch (Chocznia)

562

Szczyt we wschodniej czę¶ci Beskidu Małego. Znajduje się w niskim Pa¶mie BliĽniaków ci±gn±cym się od doliny Wieprzówki w Andrychowie po dolinę Skawy na wschodzie.

Beskid Mały

390

Porębski Groń

743

Szczyt w Pa¶mie Bukowskim w Beskidzie Małym. Jego stoki opadaj±: południowo-zachodnie - ku Przełęczy Bukowskiej i dolinie potoku Wielka Puszcza, za¶ północne - ku dolinie potoku będ±cego dopływem Targaniczanki. Na południowym stoku Porębskiego Gronia, przy zielonym szlaku (Por±bka - Przełęcz Kocierska) znajduje się murowana kapliczka z obrazem Matki Boskiej ¦nieżnej oraz wypływaj±cym spod niej Ľródełkiem. Z jej powstaniem wi±że się legenda o mieszkańcu osiedla Trzonka, który został powołany do austriackiego wojska i ¶lubował, że jeżeli powróci szczę¶liwie do domu, wystawi kaplicę. Corocznie, w pierwsz± niedzielę sierpnia organizowany jest tu górski odpust.

Beskid Mały

391

Potrójna (Beskidek)

847

Szczyt w głównym grzbiecie Pasma Łamanej Skały w Beskidzie Małym. Znajduje się pomiędzy Leskowcem (922 m) a przełęcz± Beskidek (799 m). Nie należy go mylić z wyższ± Potrójn±, położon± bardziej na zachód, również w głównym grzbiecie Beskidu Małego.

Beskid Mały

392

Roczenka

736

Szczyt w centralnej czę¶ci Beskidu Andrychowskiego (Beskid Mały). Znajduje się w głównym grzbiecie tego pasma, pomiędzy Przełęcz± Kociersk± (718 m) a dwuwierzchołkow± Kiczor± (746 m).

Beskid Mały

393

Skalany

681

Beskid Mały

Beskid Mały

394

Sołówka

769

Szczyt w centralnej czę¶ci Beskidu Andrychowskiego (Beskid Mały). Znajduje się w zakończeniu południowo-zachodniego grzbietu Beskidu opadaj±cego w widły dwóch Ľródłowych cieków Kocierzanki. Jest poro¶nięty lasem, ale na jego grzbiecie i na południowych stokach wyr±bano kilka polan. Znajduje się na nich osiedle Zakocierz i polany Suwor (Suwar) i Słonków. Na wschód od Sołówki (w stronę głównej grani Beskidu Małego) znajduje się ciekawa forma skalna Zbójeckie Okno, a dalej - Chatka pod Potrójn±.

Beskid Mały

395

Suszyce

591

Szczyt we wschodniej czę¶ci Beskidu Andrychowskiego (Beskid Mały), położony w grzbiecie, schodz±cym z Magurki Ponikiewskiej przez Jaszczurow± Górę i Suszece do Zbiornika ¦winna Poręba. Na niektórych mapach podawany jest zachodni, wyższy punkt tego grzbietu (619 m), na innych wschodni, nieco niższy (591 lub 581 m).

Beskid Mały

396

Turoń

686

Szczyt w Pa¶mie Łamanej Skały w Beskidzie Małym, znajduj±cy się w bocznym, północno-zachodnim grzbiecie szczytu Na Beskidzie (863 m)

Beskid Mały

397

Wapienica (Inwałd)

528

Szczyt w północnej czę¶ci Beskidu Małego, w Pa¶mie BliĽniaków ci±gn±cym się od doliny Wieprzówki w Andrychowie po dolinę Skawy na wschodzie. Znajduje się w tym pa¶mie między Przełęcz± Biadasowsk± oddzielaj±c± go od Czub (Kobylicy), a Przełęcz± Wapienick± oddzielaj±c± go od PrzykraĽni. Wznosi się nad miejscowo¶ciami Inwałd (po północnej stronie) i Zagórnik (po południowej stronie).

Beskid Mały

398

Wlk. Bukowa (Kaprówka)

743

Szczyt w Beskidzie Małym, położony pomiędzy Przełęcz± Cygańsk± i Przełęcz± Targanick±, inna nazwa to Góra Kaprówka. Należy do Pasma Bukowca w Grupie Kocierza. Stoki zachodnie opadaj± do doliny potoku Wielka Puszcza w przysiółku Wielka Puszcza, należ±cym do miejscowo¶ci Por±bka, stoki wschodnie do doliny Targaniczanki i miejscowo¶ci Targanice.

Beskid Mały

399

Czupel (Straconka)

654

Zalesiony szczyt we północno-zachodniej czę¶ci grupy Czupla i Magurki Wilkowickiej w Beskidzie Małym, położony ponad dzielnicami Straconka i Lipnik w Bielsku-Białej

Beskid Mały

400

Jaroszowicka Góra

541

Szczyt na prawym brzegu Skawy, wznosz±cy się nad miejscowo¶ciami Jaroszowice, Klecza Górna, Łękawica, ¦winna Poręba i Zagórze. Wraz z Wierzchowin± tworzy graniczny masyw między Beskidem Małym i Makowskim. Obszar ten zaliczany jest do Beskidu Małego (według klasyfikacji Kondrackiego) lub Beskidu Makowskiego.

Beskid Mały

401

Jasień (Mały)

521

Beskid Mały

402

Jaszczurowa Góra

777

Szczyt we wschodniej czę¶ci Beskidu Andrychowskiego (Beskid Mały). Znajduje się w bocznym południowo-wschodnim grzbiecie najniższego z wierzchołków (791 m) Magurki Ponikiewskiej. Na szczycie Jaszurowskiej Góry grzbiet ten rozgałęzia się na trzy ramiona opadaj±ce do doliny Skawy. Najdłuższe jest ramię północno-wschodnie zwane Suszycami.

Beskid Mały

403

Jedlicznik

543

Jeden z najbardziej na wschód wysuniętych szczytów Beskidu Andrychowskiego w Beskidzie Małym

Beskid Mały

404

Kamień (Ponikiew)

678

Szczyt w północno-wschodniej czę¶ci Beskidu Andrychowskiego (Beskid Mały). Znajduje się w północno-wschodnim grzbiecie Gronia Jana Pawła II, którym biegnie główny grzbiet Beskidu Małego. Położony jest w tym grzbiecie pomiędzy Żarem (678 m) a Główniakiem.

Beskid Mały

405

Prorokowa Góra

584

Szczyt w Grupie Żurawnicy w Beskidzie Małym. Wznosi się w północno-wschodniej czę¶ci pasma, w jego głównym grzbiecie, pomiędzy Kocurow± Gór± (na południowym wschodzie) a Żmijow± (na zachodzie).

406

Przegibek (Straconka)

685

Mało wybitny, zalesiony szczyt w centralnej czę¶ci Grupy Magurki Wilkowickiej w Beskidzkie Małym. Jego zachodnie stoki opadaj± do doliny potoku Straconka, wschodnie do doliny Ponikwy. Wznosi się tuż po północnej stronie przełęczy Przegibek (663 m), przez któr± przechodzi droga ł±cz±ca Bielsko-Biał± z Międzybrodziem Bialskim. Na przełęczy znajduje się parking, który jest znanym miejscem wypadowym na Magurkę Wilkowick± na południu oraz mniej popularny, choć równie ciekawy szczyt Gaiki na północy. Na południowy zachód od szczytu znajduje się wysoko położone osiedle Hańderkula, wzniesione na szczycie Po¶rednie (inaczej Jałowcowa Góra) o wysoko¶ci 624 m.

Beskid Mały

407

Skalnica (Brzegorowiec)

415

Zalesiony szczyt w północno-wschodniej czę¶ci Beskidu Andrychowskiego (Beskid Mały), położony ponad ¦winn± Poręb±. Inna nazwa to Brzegorowiec. Przez szczyt przechodzi żółty szlak turystyczny z Jaroszowic na Magurkę Ponikiewsk± i dalej na Groń Jana Pawła II.

Beskid Mały

408

Tarnawska Góra

502

Szczyt w Beskidzie Małym, znajduj±cy się w zakończeniu grzbietu Makowej Góry. Od s±siedniego po północno-zachodniej stronie wzniesienia tego grzbietu (Jedlicznika) oddziela j± Przełęcz ¦leszowicka (424 m).

Beskid Mały

409

Tatry (Jaszczurowa)

443

Szczyt we wschodniej czę¶ci Beskidu Małego, zwanej Beskidem Andrychowskim. Znajduje się w bocznym, południowo-wschodnim grzbiecie Magurki Ponikiewskiej, który poprzez Jaszczurow± Górę, Suszyce i Tatry opada do doliny Skawy. Południowe stoki Tatr opadaj± ku wsi Jaszczurowa i dolinie potoku Jaszczurówka, północne - ku ¦winnej Porębie i dolinie potoku Bystrz.

Beskid Mały

410

Wielki Jawornik (SK)

1072

Najwyższy szczyt pasma górskiego Jaworniki w Zewnętrznych Karpatach Zachodnich, na pograniczu morawsko-słowackim, słow. Veµký Javorník. Na północny zachód od szczytu przebiega granica słowacko-czeska.

Jaworniki

411

Wierzchowina

487

Szczyt na prawym brzegu Skawy, wznosz±cy się nad miejscowo¶ciami Łękawica, ¦winna Poręba i Zagórze. Wraz z Jaroszowick± Gór± (541 m) tworz± zwarty i odosobniony masyw górski, który jest oddzielony od głównego grzbietu Beskidu Małego przełomem Skawy. Według klasyfikacji Kondrackiego Wierzchowina zaliczana jest do Beskidu Małego, według innych Ľródeł do Beskidu Makowskiego.

Beskid Mały

412

Babicki

590

Szczyt w Beskidzie ¦l±skim, położony nad centrum Węgierskiej Górki, po drugiej stronie Soły

Beskid ¦l±ski

413

Barański Groń

920

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

414

Beskidek (Jaszowiec)

700

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

415

Bucze

417

Kopulaste wzgórze na Pogórzu Cieszyńskim, ostatnie w pa¶mie Błotnego w Beskidzie ¦l±skim. Wznosi się na prawym brzegu Brennicy, na terenie Górek Wielkich. Na jego północno-wschodnich stokach znajduj± się Ľródła rzeczki Iłownicy.

Pogórze Cieszyńskie

416

Buczynka (Huńców)

1205

Szczyt górski w Grupie Pilska w Beskidzie Żywieckim. Znajduje się w północnym grzbiecie Pilska, oddzielaj±cym dolinę potoku Buczynka od doliny potoku Sopotnia. Pod szczytem znajduje się duża Hala Jodłowcowa, a poniżej niej Hala Górowa ze studenck± baz± namiotow±. Inna nazwa to Góra Huńców.

Beskid Żywiecki

417

Bukowina (Węg. G.)

510

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

418

Gołuszkowa Góra

715

Góra w Grupie Żurawnicy w Beskidzie Małym. Wznosi się w centralnej czę¶ci tej grupy, w jego głównym grzbiecie, pomiędzy Żurawnic± (na zachodzie) a Żmijow± (na wschodzie).

419

G. Wilam. (Kaplicówka)

388

Górka Wilamowicka - wzgórze na Pogórzu Cieszyńskim. Na jego południowo-zachodnich stokach znajduje się wie¶ Wilamowice (st±d nazwa), natomiast wschodnie zbocza opadaj± w stronę Skoczowa, a najbardziej charakterystycznym punktem tego grzbietu jest Kaplicówka, na szczycie której stoi krzyż i kaplica ¶w. Jana Sarkandra. Kaplicówka jest popularnym miejscem spacerów mieszkańców Skoczowa oraz ¶wietnym punktem widokowym na Beskid Mały, ¦l±ski i ¦l±sko-Morawski.

Pogórze Cieszyńskie

420

Grabowa (Salmopol)

907

Długi i płaski odcinek głównego grzbietu Beskidu ¦l±skiego między Przełęcz± Salmopolsk± na południu a Kotarzem na północy, dominuj±cy od zachodu nad Szczyrkiem Salmopolem

Beskid ¦l±ski

421

Grapa (Węg. G.)

613

Wzniesienie w Grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki w Beskidzie Żywieckim. Znajduje się w przedłużeniu grzbietu Abrahamowa (857 m), który poprzez Grapę i Bukowinę (510 m) opada do doliny Soły w Węgierskiej Górce.

Beskid Żywiecki

422

Groniczek (Huciska)

571

Zalesiony szczyt w południowo-zachodniej czę¶ci grupy Czupla i Magurki Wilkowickiej w Beskidzie Małym. Jego zachodnie stoki opadaj± w stronę Hucisk i Wilkowic Górnych, południowe - w stronę Łodygowic, a wschodnie - ku dolinie potoku Bartoszowiec. Na północno-zachodnich stokach góry znajduje się Skała Czarownic.

Beskid Mały

423

Gronik (Le¶nica)

662

Szczyt w Beskidzie ¦l±skim, położony nad Brenn±-Le¶nic±. Zbocze góry trawersuje zielony szlak turystyczny, na szczyt można doj¶ć w±sk± ¶cieżk±.

Beskid ¦l±ski

424

Gronik (Poniwiec)

720

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

425

Groń (Cięcina)

638

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

426

Hala Jaskowa

932

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

427

Hala Jaworowa

917

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

428

Ićkowa (Gawronowa)

582

Beskid Makowski

429

Jaworzyna (Rycerka)

1021

Szczyt w Grupie Wielkiej Raczy w Beskidzie Żywieckim. Znajduje się w bocznym grzbiecie Kikuli, który odbiega w kierunku północno-wschodnim i na Skrzadnicy zakręca na południowy wschód.

Beskid Żywiecki

430

Jaworzynka Rycerzowa

1117

Szczyt w Beskidzie Żywieckim, należ±cy do Grupy Wielkiej Raczy, znajduj±cy się w bocznym, północno-zachodnim grzbiecie Małej Rycerzowej

Beskid Żywiecki

431

Jelenica

511

Pogórze Cieszyńskie

Pogórze Cieszyńskie

432

Jelenica (Poniwiec)

468

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

433

Juszczynka

895

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

434

Kamienna

744

Beskid Makowski

435

Kamionka (Brenna)

634

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

436

Kępa (Wieprz)

533

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

437

Kobyła

835

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

438

Kokocznik

512

Szczyt w północnej czę¶ci Beskidu Małego. Znajduje się w niskim Pa¶mie BliĽniaków, ci±gn±cym się od doliny Wieprzówki w Andrychowie po dolinę Skawy na wschodzie.

Beskid Mały

439

Kończyn

595

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

440

Kopiec (Cięcina)

478

Wzgórze w Beskidzie Żywieckim, położone nad Cięcin±. Północnym zboczem Kopca prowadzi ulica Sosnowa, która dochodzi póĽniej do Brzu¶nika. Na południowy zachód od Kopca, nad ulic± Górsk± w Cięcinie, znajduje się wzgórze Kępa o podobnej wysoko¶ci.

Beskid Żywiecki

441

Kotarz (Brenna)

831

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

442

Kotarz (Muńcuł)

1107

Mało wybitny szczyt w Beskidzie Żywieckim. Znajduje się w Grupie Wielkiej Raczy, w grzbiecie odchodz±cym od Wielkiej Rycerzowej, który poprzez Mał± Rycerzow±, Wiertalówkę, Kotarz, przełęcz Kotarz i Muńcuł ci±gnie się aż do doliny Soły w Ujsołach.

Beskid Żywiecki

443

Krzyżowa

725

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

444

Rysy (Tatry, PL/SK)

2501

Położony w Tatrach Wysokich najwyższy szczyt Polski, zaliczany do Korony Gór Polski, Diademu Polskich Gór, Korony Polski (jako najwyższy w województwie małopolskim) oraz Korony Europy. Graniczny wierzchołek Rysów (północno-zachodni) liczy 2499 m (pomiar między 2498,7-2499,6 m n.p.m.), natomiast położony w cało¶ci na Słowacji ¶rodkowy wierzchołek jest o około 2 metry wyższy (2500,2-2501,1 m). Najniższy jest trzeci wierzchołek na Słowacji - południowo-wschodni (2473 m). Masyw Rysów leży na południowy wschód od Morskiego Oka (wznosz±c się ponad 1100 metrów nad jego powierzchnię), w punkcie zwornikowym głównego grzbietu Tatr i północnej grani Rysów, w której można wyróżnić Niżnie Rysy i Żabie Szczyty (Wyżni i Niżni). U stóp leż±: Dolina Rybiego Potoku, Dolina Białej Wody i Dolina Mięguszowiecka. Od północy oddziela go od Niżnich Rysów Przełęcz pod Rysami, od zachodu od Żabiego Konia - Żabia Przełęcz, a od południowego wschodu od Ciężkiego Szczytu w masywie Wysokiej - szerokie siodło Wagi. Na wschodni± stronę opada z Rysów 500-metrowa ¶ciana skalna, w której znajduj± się liczne drogi wspinaczkowe. Od strony polskiej Rysy najlepiej zdobyć czerwonym szlakiem, prowadz±cym z Palenicy Białczańskiej najpierw drog± asfaltow± przy Wodogrzmotach Mickiewicza, potem nad Morskim Okiem (1395 m), wyżej nad Czarnym Stawem pod Rysami (1583 m), przy Buli pod Rysami (2054 m). Wyżej droga zabezpieczona jest łańcuchami. Łatwiejszy jest szlak od strony słowackiej, prowadz±cy ze Szczyrbskiego Jeziora.

445

Kwakowa (Pluchowa)

669

Beskid Makowski

446

Lachowe Młaki

886

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

447

Lanckorona

831

Szczyt w północnej czę¶ci masywu Skrzycznego w Beskidzie ¦l±skim, położony nad Szczyrkiem. Przez szczyt przechodzi czerwony szlak turystyczny, maj±cy swój pocz±tek w Buczkowicach, prowadz±cy na Siodło pod Skalitem i dalej przez Lanckoronę, grzbiet o nazwie Becyrk (około 870 m, nazwa od położonego pod nim osiedla w Szczyrku) i przełęcz Becyrek (862 m), gdzie ł±czy się z zielonym szlakiem, prowadz±cym ze Szczyrku.

Beskid ¦l±ski

448

Lipska Góra

625

Do¶ć rozległy masyw w Grupie Żurawnicy w Beskidzie Małym. Leży na południe od głównego grzbietu pasma, około 2 km na południowy wschód od Gołuszkowej Góry, z któr± ł±czy się przez płytkie siodło przełęczy Lipie.

449

Łazy

1002

Szczyt w Grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki w Beskidzie Żywieckim. Znajduje się w grzbiecie Romanki, który poprzez Majcherkow± i Kotarnicę biegnie w kierunku północno-wschodnim.

Beskid Żywiecki

450

Łuszczowa

799

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

451

Łysa Góra (Wieprz)

482

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

452

Malarka

1051

Szczyt w Grupie Pilska w Beskidzie Żywieckim, położony na północ od szczytu Uszczawne Wyżne. Inne nazwy to Uszczawne Niżne lub Malorka.

Beskid Żywiecki

453

Mały Grojec

422

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

454

Mały Żar

833

Szczyt w Pa¶mie Baraniej Góry w Beskidzie ¦l±skim, ponad Węgiersk± Górk±. Od południa na północ znajduj± się tam trzy o¶miosetniki: Czerwieńska Grapa, Mały Żar i Wielki Żar.

Beskid ¦l±ski

455

Młada Hora (Żyw.)

1003

Szczyt w Beskidzie Żywieckim należ±cy do Grupy Wielkiej Raczy, inna nazwa to Kiczorka. Znajduje się w bocznym, północno-zachodnim grzbiecie Małej Rycerzowej (1207 m).

Beskid Żywiecki

456

Palenica (Jaszowiec)

672

Niewysoka góra w Pa¶mie Równicy w Beskidzie ¦l±skim położona ponad Jaszowcem

Beskid ¦l±ski

457

Palenica (Szczyrk)

680

Szczyt w masywie Skrzycznego w Beskidzie ¦l±skim, wznosz±cy się stromo na południe od Szczyrku. Na górze znajduj± się pozostało¶ci po dawnym wyci±gu narciarskim.

Beskid ¦l±ski

458

Pietyrowa

460

Szczyt w Grupie Żurawnicy w Beskidzie Małym. Znajduje się w miejscowo¶ci Stryszawa, w widłach Lachówki i jej dopływu, potoku Ustrzyzna.

459

Półrolka (¦r. Grojec)

474

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

460

Praszywka Mała

980

Szczyt Beskidu Żywieckiego, znajduj±cy się w Grupie Wielkiej Raczy, w bocznym grzbiecie, który odgałęzia się od Bani (1124 m) i biegnie w północnym kierunku poprzez przełęcz Przegibek, Bendoszkę Wielk±, Praszywkę Mał±, przełęcz Przysłop Potócki i Praszywkę Wielk±

Beskid Żywiecki

461

Kałużnica (Przybędza)

885

Szczyt w Beskidzie ¦l±skim, u podnóża którego leży wie¶ Przybędza. Nazwa Kałużnica pochodzi od wielkiej kałuży, która zalega na drodze pod szczytem, a górę nazwał tak Krzysztof Dołęgowski, biegacz górski i mieszkaniec Przybędzy.

Beskid ¦l±ski

462

Przysłop (Diabli Kam.)

629

Zalesiony szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci grupy Czupla i Magurki Wilkowickiej w Beskidzie Małym. Na zachód od wierzchołka (po drugiej stronie czerwonego szlaku) znajduje się Diabli Kamień - sporych rozmiarów skała piaskowca.

Beskid Mały

463

Pykowica

615

Beskid Makowski

464

Równia (Lipowa)

850

Wierzchołek w południowo wschodnim grzbiecie Skrzycznego w Beskidzie ¦l±skim, położony ponad wsi± Lipowa. Obok szczytu przechodzi niebieski szlak, prowadz±cy spod Hotelu Zimnik w osiedlu Jaski w Lipowej na szczyt Skrzycznego. Wschodnim zakończeniem ramienia Równi jest bezimienna górka o wysoko¶ci 574 m.

Beskid ¦l±ski

465

Sałaczyków Groń

980

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

466

Skalica (Ustroń)

487

Charakterystyczny, zalesiony szczyt górski w Beskidzie ¦l±skim w Ustroniu. Wznosi się tuż nad prawym brzegiem Wisły, na wprost wylotu doliny Poniwca. Stanowi zakończenie południowo-zachodniego ramienia Pasma Równicy.

Beskid ¦l±ski

467

Stożek Breński

651

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

468

Surzynówka

816

Szczyt w Pa¶mie Przedbabiogórskim (Jałowieckim), zaliczanym do Beskidu Makowskiego lub Żywieckiego. Znajduje się po północno-zachodniej stronie przełęczy Przysłop. Na górze zbudowano o¶rodek wypoczynkowy Beskidzki Raj z wież± widokow± o wysoko¶ci 25 metrów.

469

Susfatowa Góra Płd.

546

Szczyt w północnej czę¶ci Beskidu Małego, położony w Pa¶mie BliĽniaków, ci±gn±cym się od doliny Wieprzówki w Andrychowie po dolinę Skawy na wschodzie. Zachodnie stoki Susfatowej Góry opadaj± w stronę Zagórnika, południowo-wschodnie - ku Przełęczy Kaczyńskiej, wschodnie - ku dolinie Wadowskiego Potoku (Zbójecka Dolina). Ma dwa wierzchołki: północny (542 m) i południowy (546 m).

Beskid Mały

470

Upalenisko

438

Beskid Mały

Beskid Mały

471

Uszczawne Wyżne

1145

Szczyt w północnym grzbiecie Pilska w Beskidzie Żywieckim. Inna nazwa to Gawory.

Beskid Żywiecki

472

Wielki Żar

834

Szczyt w Pa¶mie Baraniej Góry w Beskidzie ¦l±skim, ponad Węgiersk± Górk±. Od południa na północ znajduj± się tam trzy o¶miosetniki: Czerwieńska Grapa, Mały Żar i Wielki Żar.

Beskid ¦l±ski

473

Wiertalówka

1062

Szczyt w Beskidzie Żywieckim, należ±cy do Grupy Wielkiej Raczy, znajduj±cy się w bocznym, północnym grzbiecie Wielkiej Rycerzowej, który poprzez Przełęcz Haln±, Mał± Rycerzow±, Wiertalówkę, przełęcz Kotarz, Kotarz i Muńcuł ci±gnie się aż do doliny Soły w Ujsołach.

Beskid Żywiecki

474

Witalusz

398

Pogórze Cieszyńskie

Pogórze Cieszyńskie

475

Żar (Górki)

688

Niższy wierzchołek Lipowskiego Gronia w pa¶mie Równicy w Beskidzie ¦l±skim, wznosz±cy się na południe od Górek Małych

Beskid ¦l±ski

476

Żarek

669

Niewysoka górka w Beskidzie ¦l±skim, położona ponad Ci¶cem, między Węgiersk± Górk± i Milówk±. Na zboczach Żarka istnieje O¶rodek Narciarski Za Groniem.

Beskid ¦l±ski

477

Żmijowa Wsch.

584

Szczyt w Grupie Żurawnicy w Beskidzie Małym, położony w centralnej czę¶ci tej grupy, w jej głównym grzbiecie, pomiędzy Gołuszkow± Gór± (715 m) na zachodzie a Prorokow± Gór± (584 m) na wschodzie. Posiada dwa wierzchołki - zachodni (591 m) i wschodni (584 m).

478

Godula (CZ)

737

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

479

Knehyne (CZ)

1256

Kněhyně - szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim

Beskid ¦l±sko-Morawski

480

Praszywa (CZ)

843

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Pasma Ropicy w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, czes. Praąivá. Na szczycie znajduje się maszt.

Beskid ¦l±sko-Morawski

481

Smrek (CZ)

1278

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, czes. Velký Smrk, Smrk. Położony jest między miejscowo¶ciami Ostravice i Čeladná.

Beskid ¦l±sko-Morawski

482

Travny (CZ)

1203

Szczyt w centralnej czę¶ci Beskidu ¦l±sko-Morawskiego, czes. Travný

Beskid ¦l±sko-Morawski

483

Abramów

1084

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

484

Bandikovka (BOP, SK)

906

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

485

Barani Groń

864

Beskid Żywiecki/Makowski

Beskid Żywiecki

486

Beskyd (Jabl., CZ)

700

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

487

Blazejovec (SK)

831

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

488

Bryzgalky (SK)

972

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

489

Bucinka (SK)

786

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

490

Oravska Lesna (SK)

1042

Szczyt w słowackiej czę¶ci Worka Raczańskiego w Beskidzie Żywieckim, według terminologii słowackiej jest to Kysucka vrchovina. Na południowym zboczu zbudowano wieżę widokow±, a jeszcze bardziej na południe znajduje się Przełęcz Beskid (Sedlo Beskid lub Sedlo Demanova, 940 m), która oddziela Orawsk± Le¶n± od położonej jeszcze bardziej na południe góry Demanovska Kykula (1026 m). Przez przełęcz przejeżdża w±skotorowa kolejka le¶na (słow. Historická lesná úvra»ová ľeleznica - HLÚ®), której stacja pocz±tkowa znajduje się w położonej 200 m niżej wsi Vychylovka. Przy pokonywaniu zbocza wykorzystano system zwrotów, na których lokomotywa zmienia kierunek jazdy na przeciwny - najpierw ci±gnie wagoniki, a po zwrocie je pcha.

Beskid Żywiecki

491

Bukovsky grun (SK)

1230

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

492

Bukowina Wsch.

1069

Dwuwierzchołkowy szczyt w Grupie Oszusa w Beskidzie Żywieckim (Beskidy Orawskie na Słowacji), znajduj±cy się w głównym grzbiecie tego pasma, pomiędzy ¦witkow± (1082 m), a Beskidem Bednarów (1093 m). Leży na granicy ze Słowacj±, słow. Talapkov Beskyd.

Beskid Żywiecki

493

Butorówka

813

Szczyt ponad miejscowo¶ci± Glinka w Grupie Oszusa w Beskidzie Żywieckim. Znajduje się na północno-zachodnim grzbiecie Żebrakówki zwanej też Smerekowem Małym.

Beskid Żywiecki

494

Chełm (Goleszów)

464

Wzgórze na Pogórzu ¦l±skim, wznosz±ce się od północy nad Goleszowem. Stanowi kulminację w grzbiecie wododziałowym Wisły i Odry. Biegnie on od Wielkiej Czantorii przez Mał± Czantorię, Tuł, Zagoj i Machow± na Jasieniow± (Wyrgórę), a dalej przez centrum Goleszowa na Chełm. Kiedy¶ działała tu szkoła szybowcowa, obecnie znajduje się tu prywatny pensjonat. Szczyt stanowi dobry punkt widokowy, można tu podjechać samochodem.

Pogórze Cieszyńskie

495

Cis

523

Pogórze Cieszyńskie

Pogórze Cieszyńskie

496

Czantoria (kolej)

851

Górna stacja kolei linowej z Ustronia Polany na polanę Stokłosica, znajduj±c± się w północno-wschodnim ramieniu Czantorii Wielkiej (995 m). Nad budynkiem górnej stacji kolei stoi maszt.

Beskid ¦l±ski

497

Czoch

478

Beskid Mały

Beskid Mały

498

Czyrniec

1328

Szczyt w Pa¶mie Policy, należ±cym do Beskidu Żywieckiego. Znajduje się w jego bocznym grzbiecie odbiegaj±cym od Policy na południowy wschód, do Przełęczy Zubrzyckiej.

Beskid Żywiecki

499

Dedova (SK)

959

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

500

Dedovka (SK)

916

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

501

Dejuvka (CZ)

637

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

502

Demanovska Kyk. (SK)

1026

Demänovská Kykula - szczyt w słowackiej czę¶ci Worka Raczańskiego w Beskidzie Żywieckim, według terminologii słowackiej jest to Kysucka vrchovina. Na północ od wierzchołka znajduje się Przełęcz Beskid (Sedlo Beskid lub Sedlo Demanova, 940 m), która oddziela szczyt od położonej jeszcze bardziej na północ góry Oravska Lesna (1042 m). Przez przełęcz przejeżdża w±skotorowa kolejka le¶na (słow. Historická lesná úvra»ová ľeleznica - HLÚ®), której stacja pocz±tkowa znajduje się w położonej 200 m niżej wsi Vychylovka. Przy pokonywaniu zbocza wykorzystano system zwrotów, na których lokomotywa zmienia kierunek jazdy na przeciwny - najpierw ci±gnie wagoniki, a po zwrocie je pcha.

Beskid Żywiecki

503

Descany (SK)

940

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

504

Długosy

692

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

505

Dudova (SK)

1095

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

506

Durajewski Groń

623

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

507

Dybkowa

637

Szczyt w Beskidzie Małym, położony w masywie Jaworzyny (864 m), w południowej czę¶ci doliny Isepnicy. Nie prowadzi przez niego szlak turystyczny ani nawet wyraĽna ¶cieżka, jest zalesiony i do¶ć trudno tu dotrzeć. Ze szczytu między drzewami widać zbiornik na Górze Żar.

Beskid Mały

508

Filipka (CZ)

762

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

509

Firkova Kycera (SK)

804

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

510

Girova (CZ)

839

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

511

Goruszka (Jaworze)

411

Wzgórze na Pogórzu Cieszyńskim, wznosz±ce się tuż na zachód od centrum Jaworza. Szczyt jest poro¶nięty lasem, na górze znajduje się okr±gła glorieta z ławeczkami.

Pogórze Cieszyńskie

512

Goruszka

432

Pogórze Cieszyńskie

Pogórze Cieszyńskie

513

Górka (Ustroń)

558

Pogórze Cieszyńskie

Pogórze Cieszyńskie

514

Grebacovka (SK)

933

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

515

Grodzisko (Ustroń)

550

Pogórze Cieszyńskie

Pogórze Cieszyńskie

516

Groniowa

739

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

517

Grun (SK)

772

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

518

Gronicek (Grunicek, CZ)

832

Groníček lub Gruníček - szczyt w Beskidzie ¦l±skim, położony po stronie czeskiej, w grzbiecie opadaj±cym od masywu Stożka Wielkiego do Jabłonkowa (czes. Jablunkov). Posiada dwa wierzchołki, nieco wyższy jest wschodni (837 m). Przez położon± jeszcze bardziej na wschód przełęcz Groníček - sedlo przechodzi niebieski szlak turystyczny Jabłonków - Stożek Wielki.

Beskid ¦l±ski

519

Gruniki (SK)

1080

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

520

Hala Jaworzyna

961

Hala na północnym zboczu Skrzycznego w Beskidzie ¦l±skim. Na hali zbudowano stację po¶redni± wyci±gu Szczyrk - Skrzyczne.

Beskid ¦l±ski

521

Hladka (SK)

972

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

522

Holy vrch (SK)

616

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

523

Jałowcowy Garb

1017

Niewybitne, zalesione wzniesienie w Beskidzie Żywieckim, położone pomiędzy Przełęcz± Jałowieck± Północn± i Południow±, na granicy polsko-słowackiej

Beskid Żywiecki

524

Javorinka (Mag. Or., SK)

1210

Magura Orawska

Magura Orawska

525

Javorovy (Hradek, CZ)

627

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

526

Jaworówka

789

Beskid Żywiecki/Makowski

Beskid Żywiecki

527

Jaworzyna (Smer.)

1052

Dwuwierzchołkowy szczyt w Grupie Oszusa w Beskidzie Żywieckim (Beskidy Orawskie na Słowacji), znajduj±cy się w głównym grzbiecie tego pasma, pomiędzy przełęczami Glinka i Przysłop, a dokładniej pomiędzy Żebrakówk± (1048 m) a Kaniówk± (952 m). Grzbietem tym przebiega granica polsko-słowacka oraz Wielki Europejski Dział Wodny.

Beskid Żywiecki

528

Jedla (SK)

1348

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

529

Jurikova (SK)

918

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

530

Kalinovy vrch (SK)

816

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

531

Kaniówka

952

Szczyt w Grupie Oszusa w Beskidzie Żywieckim (na Słowacji s± to Beskidy Orawskie). Znajduje się w głównym grzbiecie Beskidu Żywieckiego, pomiędzy Żebrakówk± (1043 m) a Oszustem (1155 m). Grzbietem tym biegnie granica polsko-słowacka oraz Wielki Europejski Dział Wodny.

Beskid Żywiecki

532

Kempa (CZ)

571

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

533

Kempa Płn. (CZ)

557

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

534

Kikula (Trojak)

844

Szczyt w Beskidzie ¦l±skim, położony na granicy polsko-słowackiej, na zachód od Zwardonia i na północ od słowackiej wsi Skalite. Na południe od szczytu znajduje się wielka ławka z widokiem na okoliczne góry.

Beskid ¦l±ski

535

Klobasova (SK)

945

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

536

Kłokocz

740

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

537

Kobyłkula

699

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

538

Kolisty Groń

810

Beskid Żywiecki/Makowski

Beskid Żywiecki

539

Komarne (SK)

1020

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

540

Komorovsky grun (CZ)

732

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

541

Konuszka

408

Beskid Makowski

Beskid Makowski

542

Kopiec (Sól)

819

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

543

Kosariska (SK)

618

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

544

Kovalov vrch (SK)

960

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

545

Kozia Grapa

800

Załamanie grzbietu we wschodniej czę¶ci Rachowca w Beskidzie Żywieckim. W tej okolicy znajduj± się jeszcze dwa wschodnie grzbiety Rachowca - bardziej na północ ponad osiedlem Butorza oraz na południe grzbiet Ubocz, przez który prowadzi czerwony szlak turystyczny z Soli na Rachowiec.

Beskid Żywiecki

546

Kozove vrsky (SK)

628

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

547

Kupkovci (CZ, SK)

583

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

548

Kurcinka (SK)

920

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

549

Kyrkawica

973

Niewybitne wypiętrzenie w głównym grzbiecie Pasma Czantorii w Beskidzie ¦l±skim, między Wielkim Stożkiem a Kiczorami, w miejscu, w którym grzbiet ten zakręca pod k±tem prostym. Wierzchołek leży na granicy z Czechami.

Beskid ¦l±ski

550

Lesten (SK)

733

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

551

Lieskova (SK)

849

Beskidy Kysuckie

Beskidy Kysuckie

552

Loucka (CZ)

835

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

553

Łukoszowa Kępa

381

Wzgórze na Pogórzu ¦l±skim z zalesionym wierzchołkiem, otoczonym polami uprawnymi. Najłatwiej zdobyć je z ulicy Liliowej, położonej pod tras± S52. Należy i¶ć stamt±d na północny zachód, granic± pól uprawnych. Za zalesiony wierzchołek od południowej strony prowadzi w±ska ¶cieżka. Południowe zbocze Łukoszowej Kępy zapewnia piękne widoki na Beskid Mały, Babi± Górę, Beskid ¦l±ski i czeski Beskid ¦l±sko-Morawki z Łys± Gór±.

Pogórze ¦l±skie

554

Łysica (Rycerka)

704

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

555

Machowa

464

Wzgórze na Pogórzu Cieszyńskim, wznosz±ce się od północnego zachodu nad centrum Cisownicy. Inne nazwy to Machowa Kępa, Machula. Leży w głównym wododziale Polski, rozdzielaj±cym dorzecza Odry i Wisły, biegn±cym od Wielkiej Czantorii przez Mał± Czantorię, Tuł i Zagoj na Machow±, a dalej przez Jasieniow± i centrum Goleszowa na Chełm.

Pogórze Cieszyńskie

556

Magura (Glinka)

996

Szczyt w Grupie Oszusa w Beskidzie Żywieckim (na Słowacji s± to Beskidy Orawskie). Znajduje się tuż po zachodniej stronie przełęczy Glinka w głównym grzbiecie Beskidu Żywieckiego, którym biegnie granica polsko-słowacka oraz Wielki Europejski Dział Wodny.

Beskid Żywiecki

557

Magura (Kikula)

1073

Szczyt w Grupie Wielkiej Raczy w Beskidzie Żywieckim (na Słowacji s± to Beskidy Kysuckie). Znajduje się w głównym grzbiecie, przez który biegnie granica polsko-słowacka oraz Wielki Europejski Dział Wodny. Magura znajduje się w nim pomiędzy Kikul± (1087 m) i Małym Przysłopem (996 m). Nazwa w języku wołoskim oznacza wyniosł± i samotn± górę.

Beskid Żywiecki

558

Magurka (Glinka)

969

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

559

Majcherowa

1105

Szczyt w Grupie Wielkiej Raczy w Beskidzie Żywieckim (na Słowacji s± to Kysucké Beskydy), znajduj±cy się w Grupie Wielkiej Raczy, pomiędzy szczytem Majów (1135 m) a Wielk± Rycerzow± (1226 m). Leży w głównym grzbiecie Beskidu Żywieckiego, którym biegnie granica polsko-słowacka oraz Wielki Europejski Dział Wodny.

Beskid Żywiecki

560

Majove (SK)

648

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

561

Malcowa Góra

528

Pogórze Cieszyńskie

Pogórze Cieszyńskie

562

Maly kopec (SK)

1038

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

563

Mały Ostry

588

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

564

Mały Przysłop (SK)

996

Szczyt w Grupie Wielkiej Raczy w Beskidzie Żywieckim (na Słowacji s± to Kysucké Beskydy), słow. Maµý Príslop. Znajduje się w głównym grzbiecie, przez który biegnie granica polsko-słowacka oraz Wielki Europejski Dział Wodny. Jest położony pomiędzy Magur± (1073 m) i Wielkim Przysłopem (1037 m).

Beskid Żywiecki

565

Margusova grun (SK)

591

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

566

Marsalkov Grun (SK)

934

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

567

Mionsi (CZ)

744

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

568

Misovka (SK)

864

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

569

Mi¶kowców Groń

815

Beskid Żywiecki/Makowski

Beskid Żywiecki

570

Młyńska Kępa

403

Zalesione wzgórze na Pogórzu Cieszyńskim, wznosz±ce się na północny wschód od centrum Jaworza. Na szczyt najłatwiej dotrzeć drog± odchodz±c± od położonej u wschodniego podnóża ulicy Sielskiej. Nazwa zwi±zana jest z młynem, który istniał u zachodnich stóp wzgórza na przepływaj±cym tu Potoku Wysokim, natomiast "kępami" nazywa tutejsza ludno¶ć wszystkie tego typu izolowane pagórki u podnóży Beskidów.

Pogórze Cieszyńskie

571

Modlovy vrch (SK)

915

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

572

Mokry Kozub

842

Beskid Żywiecki/Makowski

Beskid Żywiecki

573

Mrvova Kykula (SK)

1040

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

574

Na Vrchu (CZ)

519

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

575

Nickulina

662

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

576

NiedĽwiedziarka

719

Beskid Żywiecki/Makowski

Beskid Żywiecki

577

Nova Osada (CZ)

572

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

578

Obłaz

1042

Szczyt w Grupie Wielkiej Raczy w Beskidzie Żywieckim (na Słowacji s± to Kysucké Beskydy), słow. Uplaz. Znajduje się w głównym grzbiecie, przez który biegnie granica polsko-słowacka oraz Wielki Europejski Dział Wodny. Jest położony pomiędzy Wielkim Przysłopem (1037 m) a Wielk± Racz± (1236 m).

Beskid Żywiecki

579

Olecka

701

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

580

Oselne (SK)

815

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

581

Oselne Wyżne (SK)

825

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

582

Ostra Hora (CZ)

721

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

583

Parac (Magura Or., SK)

1325

Magura Orawska

Magura Orawska

584

Polana (SK)

807

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

585

Poledni (CZ)

672

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

586

Polhorsky hradok (SK)

905

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

587

Prasiva hora (CZ)

542

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

588

Priehyba (SK)

1050

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

589

Pydychów Groń

751

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

590

Lysa (Radvanov, CZ)

548

Szczyt w Beskidzie ¦l±skim, położony po stronie czeskiej, w grzbiecie opadaj±cym od masywu Stożka Wielkiego do Jabłonkowa (czes. Jablunkov). Na południe od szczytu przechodzi niebieski szlak turystyczny Jabłonków - Stożek Wielki.

Beskid ¦l±ski

591

Rovny vrch (SK)

880

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

592

Sihelniansky hr. (SK)

993

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

593

Skalanka (Laliki)

703

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

594

Skalite (SK)

710

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

595

Skrzadnica

1070

Szczyt w Grupie Wielkiej Raczy w Beskidzie Żywieckim. Znajduje się w bocznym, północno-wschodnim grzbiecie Magury, w odległo¶ci zaledwie około 400 m od jej szczytu.

Beskid Żywiecki

596

Solisko (Glinka)

1031

Szczyt w Grupie Oszusa w Beskidzie Żywieckim (na Słowacji s± to Beskidy Orawskie). Znajduje się w głównym grzbiecie Beskidu Żywieckiego, pomiędzy Magur± (996 m) a Żebrakówk± (1043 m). Grzbietem tym biegnie granica polsko-słowacka oraz Wielki Europejski Dział Wodny.

Beskid Żywiecki

597

Solisko (Pilsko)

1196

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

598

Spalenica

854

Beskid Żywiecki

599

Stankovo (SK)

792

Beskidy Kysuckie

Beskidy Kysuckie

600

Stary Kosiar (SK)

863

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

601

Stos (SK)

962

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

602

Strakov vrch (SK)

978

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

603

Studenicny (CZ)

717

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

604

Surmiaków Groń

768

Beskid Żywiecki/Makowski

Beskid Żywiecki

605

Susansky vrch (CZ)

618

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

606

Szyndzielnia (kolej)

959

Górna stacja kolei linowej z Bielska-Białej na Szyndzielnię. Obok budynku stoi maszt i wieża widokowa.

Beskid ¦l±ski

607

Szyroki Wierch

702

Szczyt we południowej czę¶ci Pasma Baraniej Góry w Beskidzie ¦l±skim, w obszarze tzw. trójstyku beskidzkiego, przy granicy ze Słowacj±, ale po stronie polskiej

Beskid ¦l±ski

608

Tanecznik

1325

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

609

Tokarovka (SK)

908

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

610

Tri kopce (SK)

823

Beskidy Kysuckie

Beskidy Kysuckie

611

Trojaki

820

Szczyt w Beskidzie ¦l±skim, na granicy polsko-słowackiej, w głównym grzbiecie wododziałowym Karpat Zachodnich, na południowy zachód od szczytu Sołowego Wierchu. Dawniej zbiegały się tutaj trzy granice (st±d nazwa) i stykały terytoria trzech organizmów państwowych: Rzeczypospolitej (póĽniej Galicji), księstwa cieszyńskiego (póĽniej austriackiego ¦l±ska) i Węgier.

Beskid ¦l±ski

612

Upratiska (SK)

948

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

613

Urówki

796

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

614

Vavrikova hora (CZ)

530

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

615

Velky kopec (SK)

1086

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

616

Veselska Magura (SK)

964

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

617

Vitalisov (CZ)

463

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

618

Vlkov grun (SK)

918

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

619

Vrata (SK)

1051

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

620

Waliczki

717

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

621

Waliczkowa

691

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

622

Wawrzyczkowa Kępa

417

Szczyt na Pogórzu Cieszyńskim, położony na terenie Jaworza. Tuż obok wierzchołka przechodzi ulica Spadzista, odchodz±ca od głównej ulicy Wapienickiej.

Pogórze Cieszyńskie

623

Wielka Czerwenkowa

1131

Szczyt w Beskidzie Żywieckim (Kysucké Beskydy na Słowacji), słow. Veµká Červenková. Znajduje się w głównym grzbiecie tego pasma, w grupie Wielkiej Raczy, pomiędzy przełęcz± ¦rubita (980 m) oddzielaj±c± go od szczytu Orło (Orzeł) a Bugajem (1140 m), od którego oddzielona jest dwoma płytkimi przełęczami.

Beskid Żywiecki

624

Wi¶licka Kępa

367

Wzgórze na Pogórze Cieszyńskim, oddzielaj±ce Skoczów od Wi¶licy. Jego szczyt znajduje się przy bocznej uliczce odchodz±cej od głównej drogi przy numerze 36. Przy głównej drodze w Wi¶licy jest prze¶wit na wschód i widać st±d panoramę Beskidu Małego (od Hrobaczej Ł±ki po Magurkę) oraz ¦l±skiego (widoczne np. Skrzyczne i Barania Góra).

Pogórze Cieszyńskie

625

Wróżna

571

Góra w Pa¶mie Czantorii w Beskidzie ¦l±skim, w grzbiecie granicznym, czes. Vruľná. Na zachód w stronę Trzyńca schodzi jeszcze kilka mniejszych wzgórz, które nie s± opisane w aplikacji Polskie Góry, np. czeska Vruľná (531 m), Babí hora (492 m) i Jahodná (407 m).

Beskid ¦l±ski

626

Zapoved (CZ)

639

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

627

Zelena hora (CZ)

604

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

628

Złamane

697

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

629

Zonka (SK)

922

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

630

Blachutov vrch (SK)

920

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

631

Galisov vrch (SK)

880

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

632

Grapa (Klin, SK)

797

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

633

Jasna Góra (Kocia Ł.)

1182

Jasna Góra lub Kocia Łapa - kopiaste wzniesienie w Pa¶mie Polic w Beskidzie Żywieckim, położone między Kucałow± Przełęcz± (1170 m) a Jasn± (Złot±) Grap± (1240 m)

Beskid Żywiecki

634

Marcówka (B. Mak.)

530

Beskid Makowski

635

Mikolajove (SK)

880

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

636

Mioduszyna (B. Mak.)

633

Szczyt w Beskidzie Makowskim, znajduj±cy się w zachodniej jego czę¶ci, w grupie szczytów między Skaw±, Paleczk±, Jachówk± i Potokiem Księżym

637

Navaterny vrch (SK)

954

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

638

Rakovka (SK)

873

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

639

Skalnity (SK)

939

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

640

Slepcianka (SK)

925

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

641

Sochov vrch (SK)

927

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

642

Sviniarki (SK)

879

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

643

Vahanov (SK)

918

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

644

Vlkov vrch (SK)

921

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

645

Vysypkova (SK)

930

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

646

Jasna Grapa (Złota Gr.)

1240

Szczyt w Pa¶mie Policy w Beskidzie Żywieckim, dawniej nosił nazwę Złota Grapa. Zlokalizowany jest między wierzchołkami Cupel (na zachodzie, 1233 m) i Jasna Góra (inaczej Kocia Łapa, 1182 m). Jasna Grapa jest poro¶nięta lasem, tylko na samym wierzchołku znajduje się niewielki trawnik. Północne stoki należ± do miejscowo¶ci Skawica i opadaj± w widły dwóch Ľródłowych cieków Skawicy Sołtysiej. Stoki południowo-wschodnie należ± do miejscowo¶ci Sidzina. Porasta je Las Kulawka i spływaj± z nich Ľródłowe cieki potoku Zakulawka.

Beskid Żywiecki

647

Ganovka (SK)

872

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

648

Grapa (Vesele, SK)

880

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

649

Magura (Vesele, SK)

1018

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

650

Vysne Uhliska (SK)

1120

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

651

Bartyzelowa

615

Beskid Makowski

652

Orłowa Zach.

748

Załamanie południowo-zachodniego grzbietu Orłowej w Beskidzie ¦l±skim

Beskid ¦l±ski

653

Babia Góra (Istebna)

633

Beskid ¦l±ski, Trójstyk

Beskid ¦l±ski

654

Ladonhora (SK)

999

Drugi najwyższy (po Pupowie) szczyt Gór Kisuckich (słow. Kysucká vrchovina) na Słowacji

Góry Kisuckie

655

Ćwilin (B. Wysp.)

1072

Drugi co do wysoko¶ci szczyt Beskidu Wyspowego, zaliczany do Diademu Polskich Gór. Nazwa pochodzi od niemieckiego słowa Zwilling, czyli bliĽniak (domy¶lnie s±siedniej ¦nieżnicy).

656

Pupov (SK)

1095

Najwyższy szczyt Gór Kysuckich (słow. Kysucká vrchovina) na Słowacji. Znajduje się na wschodnim krańcu tego pasma, w wododziałowym grzbiecie, który poprzez przełęcz Rovná hora ł±czy się z pasmem Małej Fatry.

Góry Kisuckie

657

Groniów

615

Beskid Makowski

658

Grzechynia

552

Beskid Makowski

659

Hujdy

820

Beskid Żywiecki

660

Jawor (Juszczyn)

861

Beskid Żywiecki

661

Hala Redykalna

1067

Załamanie grzbietu Hali Redykalnej, położonej na południowo-zachodnim grzbiecie Redykalnego Wierchu (1146 m) w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

662

Kapelówka

727

Beskid Żywiecki

663

Kiczorka (Mosorne)

1012

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

664

Jastrzębie

603

Szczyt w Beskidzie ¦l±skim, położony na południowy zachód od ¦winiorki

Beskid ¦l±ski

665

Koty

658

Beskid Makowski

666

Kudyjówka

636

Beskid Makowski

667

Lachów G. (Zawoja)

695

Beskid Makowski

668

Malikowski Groń

760

Beskid Makowski

669

Kozubnik

551

Szczyt w Beskidzie Małym, w północnym grzbiecie Góry Żar, oddzielaj±cym Jezioro Międzybrodzkie od Kozubnika - przysiółka wsi Por±bki. W czasach PRL w Kozubniku funkcjonował popularny o¶rodek wypoczynkowy, który został zamknięty w latach 90-tych i popadł w ruinę. PóĽniej podjęto się jego rewitalizacji.

Beskid Mały

670

Nad Dejówk±

694

Beskid Makowski

671

Naroże (B. Żyw.)

1076

Mało wybitny szczyt w Pa¶mie Policy w Beskidzie Żywieckim. Wznosi się w tym pa¶mie pomiędzy Urwanic± (1106 m) a Sosk± (1062 m).

672

Obłak

871

Wzniesienie w Pa¶mie Policy w Beskidzie Żywieckim, inna nazwa to Oblak. Znajduje się w dolnej czę¶ci północno-zachodnich zboczy tego pasma, opadaj±cych do doliny Skawicy, w obrębie miejscowo¶ci Skawica.

673

Ostra Góra (Grzech.)

565

Beskid Makowski

674

Czerniawa Sucha Płn.

1060

Szczyt w Pa¶mie Jałowieckim, zaliczanym do Beskidu Makowskiego lub Żywieckiego. Inne nazwy to Suchy Groń albo Sucha Góra. Znajduje się w głównym grzbiecie Pasma Jałowieckiego, pomiędzy Kolistym Groniem (1114 m), od którego oddzielony jest przełęcz± Klekociny (864 m), a Jałowcem, oddzielony od niego Such± Przełęcz± (982 m). Jest zwornikiem - w zachodnim kierunku odchodzi od niego grzbiet Lachowego Gronia. Czerniawa Sucha ma do¶ć długi grzbiet, w którym wyróżnia się 3 wierzchołki. Najwyższy jest ¶rodkowy (1062 m), na północnym (1060 m) znajduje się rozwidlenie szlaków turystycznych, a południowy (1044 m) nosi nazwę Beskidek.

Beskid Żywiecki

675

Tomczyki

726

Wzniesienie na obszarze wsi Stryszawa w Beskidzie Makowskim. Wzgórze nie ma oficjalnej nazwy, ale przy jego szczycie znajduje się przysiółek Stryszawy o nazwy Tomczyki.

Beskid Makowski

676

Sitkowa Grapa

653

Beskid Makowski

677

Skupniówka

649

Beskid Makowski

678

Soska (B. Żyw.)

1067

Beskid Żywiecki (lub Makowski)

679

Kobyla Głowa (B. Mały)

550

Słabo zaznaczony wierzchołek na północno-zachodnim grzbiecie Gronia Jana Pawła II w Beskidzie Małym, pomiędzy przełęcz± Sosina a Gancarzem

Beskid Mały

680

Szczurkowa Grapa

760

Beskid Żywiecki

681

¦mietarniak

768

Wzniesienie w Pa¶mie Policy w Beskidzie Żywieckim. Znajduje się w bocznym grzbiecie pasma, w przedłużeniu grzbietu Suchego Gronia, w widłach potoku Skawica Sołtysia i jego dopływu - potoku Roztoki. Na ¦mietarniaku znajduje się najdłuższa w Beskidzie Żywieckim jaskinia Oblica (ł±czna długo¶ć korytarzy 436 m). Jej wlot znajduje się na północnych zboczach, około 20 m od drogi prowadz±cej obrzeżem lasu i pól.

682

Tokarniak

710

Beskid Żywiecki

683

Urwanica (B. Żyw.)

1106

Mało wybitny, dwuwierzchołkowy szczyt w Pa¶mie Policy w Beskidzie Żywieckim. Wznosi się w tym pa¶mie pomiędzy Okr±glic± (1247 m) a Narożem (1076 m).

684

Urwisko

677

Beskid Makowski

685

Burkov vrch (CZ, SK)

1032

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w pa¶mie Połomów na granicy pomiędzy Czechami a Słowacj±, czes. Burkův vrch, słow. Burkov vrch

Beskid ¦l±sko-Morawski

686

Certuv mlyn (CZ)

1206

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, czes. Čertův mlýn, pol. Diabelski Młyn

Beskid ¦l±sko-Morawski

687

Cerveny kamen (CZ)

690

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, czes. Červený kámen

Beskid ¦l±sko-Morawski

688

Cubonov (CZ, SK)

1014

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim na granicy czesko-słowackiej, w pa¶mie Połomów, czes. Čuboňov

Beskid ¦l±sko-Morawski

689

Dlouha (CZ)

859

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, położony niedaleko Wielkiego Jawornika

Beskid ¦l±sko-Morawski

690

Holy vrch (CZ)

631

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, na południowy zachód od miasta Frydek Mistek

Beskid ¦l±sko-Morawski

691

Hricovec (SK)

1060

Szczyt pasma górskiego Jaworniki w Zewnętrznych Karpatach Zachodnich, na pograniczu morawsko-słowackim

Jaworniki

692

Kabatice (CZ)

601

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, na południowy zachód od miasta Frydek Mistek

Beskid ¦l±sko-Morawski

693

Kamenarka (CZ)

859

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, położony niedaleko Wielkiego Jawornika

Beskid ¦l±sko-Morawski

694

Kozlovicka hora (CZ)

612

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, na południowy zachód od miasta Frydek Mistek

Beskid ¦l±sko-Morawski

695

Kubankov (CZ)

661

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, na południowy zachód od miasta Frydek Mistek

Beskid ¦l±sko-Morawski

696

Kycera (Łysa, CZ)

906

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, w masywie Łysej Góry

Beskid ¦l±sko-Morawski

697

Kycera (B¦M, CZ)

875

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, na południowy zachód od miasta Frydek Mistek

Beskid ¦l±sko-Morawski

698

Kykulka (CZ)

996

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, w masywie Łysej Góry

Beskid ¦l±sko-Morawski

699

Magurka (CZ)

1067

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, ok. 4 km na południowy wschód od przełęczy Pustevny. Jest zaro¶nięty ¶wierkowo-bukowym lasem zasłaniaj±cym widok.

Beskid ¦l±sko-Morawski

700

Mala Stolova (CZ)

1009

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, czes. Malá Stolová

Beskid ¦l±sko-Morawski

701

Malchor (CZ)

1219

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, północny przedwierzchołek Łysej Góry

Beskid ¦l±sko-Morawski

702

Mały Jawornik (CZ)

840

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, położony niedaleko Wielkiego Jawornika, czes. Malý Javorník

Beskid ¦l±sko-Morawski

703

Mały Jawornik (CZ, SK)

1019

Szczyt pasma górskiego Jaworniki w Zewnętrznych Karpatach Zachodnich, na pograniczu morawsko-słowackim

Jaworniki

704

Mały Smrek (CZ)

1173

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, we wschodniej czę¶ci masywu góry Smrk

Beskid ¦l±sko-Morawski

705

Maly Travny (CZ)

1099

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach

Beskid ¦l±sko-Morawski

706

Mały Połom (CZ, SK)

1061

Szczyt we wschodniej czę¶ci Beskidu ¦l±sko-Morawskiego, na granicy czesko-słowackiej, czes. Malý Polom

Beskid ¦l±sko-Morawski

707

Muronka (CZ)

962

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, w masywie Łysej Góry, czes. Muroňka

Beskid ¦l±sko-Morawski

708

Nad Krsli (CZ)

1002

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, czes. Nad Krąlí

Beskid ¦l±sko-Morawski

709

Norici hora (CZ)

1047

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, czes. Nořičí hora

Beskid ¦l±sko-Morawski

710

Ondrejnik (CZ)

890

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, na południe od miasta Frydek Mistek, czes. Ondřejník

Beskid ¦l±sko-Morawski

711

Ostruzna (CZ)

616

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, na południowy zachód od miasta Frydek Mistek

Beskid ¦l±sko-Morawski

712

Radegast (CZ)

1105

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, ok. 1 km na południowy zachód od przełęczy Pustevny i ok. 2,5 km na południowy wschód od szczytu Radhoą». Nazwa góry pochodzi do słowiańskiego boga płodno¶ci i obfito¶ci Radogosta, którego pos±g znajduje się na szczycie.

Beskid ¦l±sko-Morawski

713

Radhost (CZ)

1129

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, według podań miejsce kultu Radogosta, czes. Radhoą», pol. Radhoszcz. Na górze znajduje się krzyż z 1805 roku, kaplica pw. ¶¶. Cyryla i Metodego oraz 46-metrowy maszt telewizyjny.

Beskid ¦l±sko-Morawski

714

Ropicka (CZ)

918

Zwornikowy szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach w pa¶mie Ropicy, czes. Ropička

Beskid ¦l±sko-Morawski

715

Sidelna (CZ)

1001

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, w północno-wschodniej odnodze pasma Ropicy, ok. 10 km na południowy zachód od Trzyńca i 1 km od wyższego o 31 m Jaworowego, czes. ©indelná

Beskid ¦l±sko-Morawski

716

Skalka (B¦M, CZ)

964

Najwyższy szczyt górski w masywie Ondřejníka na Pogórzu Morawsko-¦l±skim w Czechach, na południe od miasta Frydek Mistek

Beskid ¦l±sko-Morawski

717

Smreczyna (CZ)

1015

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, w północnej czę¶ci pasma Ropicy, czes. Smrčina

Beskid ¦l±sko-Morawski

718

Stanovec (CZ)

899

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, na południe od miasta Frydek Mistek

Beskid ¦l±sko-Morawski

719

Tanecnice (CZ)

1084

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, ok. 1 km na północny zachód od przełęczy Pustevny i ok. 4 km na południowy wschód od Trojanovic, czes. Tanečnice

Beskid ¦l±sko-Morawski

720

Velka Polana (B¦M, CZ)

893

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, położony na północ od Wielkiego Połomu. Na zboczach góry znajduje się rezerwat Mionąí.

Beskid ¦l±sko-Morawski

721

Velka Stolova (CZ)

1046

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, czes. Velká Stolová. Leży w północnej odnodze masywu góry Kněhyně.

Beskid ¦l±sko-Morawski

722

Wlk. Jawornik (B¦M, CZ)

918

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, najwyższy w pa¶mie tzw. Veřovickéj vrchyny, czes. Velký Javorník. Na szczycie znajduje się schronisko oraz wybudowana w 2013 roku drewniana wieża widokowa, zapewniaj±ca widoki na Beskidy i Jesioniki.

Beskid ¦l±sko-Morawski

723

Zimny (CZ)

1080

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, czes. Zimný

Beskid ¦l±sko-Morawski

724

Zmrzly vrch (CZ)

1043

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim w Czechach, czes. Zmrzlý vrch

Beskid ¦l±sko-Morawski

725

Gówniak

1617

Przedwierzchołek Babiej Góry, położony na wschód od Diablaka. Inna nazwa tego szczytu - Wołowe Skałki, pochodzi od tego, że kiedy¶ wypasano tu woły. Nazwa Gówniak pochodzi od ich odchodów.

Beskid Żywiecki

726

Kępa

1521

Jedna z kulminacji masywu Babiej Góry w Beskidzie Żywieckim, położona między Sokolic± i Gówniakiem

Beskid Żywiecki

727

Madohora

910

Niższy wierzchołek Łamanej Skały w rezerwacie przyrody Madohora

Beskid Mały

728

Majcherkowa (Romanka)

1355

Drugi wierzchołek Romanki w Beskidzie Żywieckim, położony na północ od głównego szczytu

Beskid Żywiecki

729

Banówka (Tatry Z., SK)

2178

Szczyt leż±cy w grani głównej Tatr Zachodnich, w ich słowackiej czę¶ci, słow. Baníkov. Znajduje się pomiędzy szczytem Pachoł (2167 m), oddzielony od niego Banikowsk± Przełęcz± (2040 m), a Hrub± Kop± (2166 m), od której oddziela go Przełęcz nad Zawratami. Jest najwyższym szczytem Tatr Zachodnich leż±cym w grani głównej oraz czwartym co do wysoko¶ci szczytem Tatr Zachodnich (ustępuj±c Bystrej, Raczkowej Czubie i Barańcowi).

730

Polana Spalone

904

Polana na grani między szczytami Czupla i Magurki Wilkowickiej, na której do 1967 roku mie¶ciło się schronisko Widok na Tatry

Beskid Mały

731

Beskidek (Szczyrk)

830

Niewybitne wzniesienie w głównym grzbiecie Pasma Baraniej Góry w Beskidzie ¦l±skim, w wododziale Brennicy i Żylicy, na południowy zachód od szczytu Beskidu i na północny wschód od Beskidu Węgierskiego. Przed szczyt przechodzi czerwony szlak im. Stanisława Huli, na południowym zboczu znajduje się szczyrkowskie osiedle Migdały.

Beskid ¦l±ski

732

Czajka

572

Stożkowata góra w Pa¶mie Czantorii w Beskidzie ¦l±skim, położona w cało¶ci na terenie miasta Wisły

Beskid ¦l±ski

733

Filipionki

779

Niewielkie wzniesienie w Beskidzie ¦l±skim, nazwa pochodzi od maleńkiego osiedla Istebnej na polanie Filipionka

Beskid ¦l±ski

734

Go¶ciejów

818

Dwuwierzchołkowe wyniesienie grzbietu w Beskidzie ¦l±skim, w głównym grzbiecie pasma Równicy między Smrekowcem a Trzema Kopcami Wi¶lańskimi. Przez szczyt prowadzi żółty szlak z Wisły na Smrekowiec.

Beskid ¦l±ski

735

Kamienny

791

Góra w bocznym grzbiecie pasma Równicy w Beskidzie ¦l±skim

Beskid ¦l±ski

736

Kobyla (Krzakoska Sk.)

802

Szczyt w Pa¶mie Czantorii w Beskidzie ¦l±skim, we wschodnim ramieniu Małego Stożka. Oddziela dolinę Dziechcinki na północy od doliny Łabajowa na południu. W północnym ramieniu znajduje się Krzakoska Skała - wychodnia skalna, która stanowi dobry punkt widokowy.

Beskid ¦l±ski

737

Kozińce

776

Szczyt w Beskidzie ¦l±skim, stanowi±cy kulminację grzbietu, który opada od szczytu Kubalonki w kierunku północno-zachodnim do centrum Wisły

Beskid ¦l±ski

738

Kubalonka Zach.

821

Nienazwany szczyt położony na zachód od Przełęczy Kubalonka w Beskidzie ¦l±skim

Beskid ¦l±ski

739

Nad Bieniatk±

944

Kulminacja grzbietu w Beskidzie ¦l±skim, schodz±cego z Magury na południowy wschód, ponad osiedlem Bieniatka, na granicy Szczyrku i Wilkowic

Beskid ¦l±ski

740

Stożek Mały

843

Słabo zaznaczaj±ce się, bezle¶ne wzniesienie w Beskidzie ¦l±skim w głównym grzbiecie Pasma Czantorii, położone między Wielkim Stożkiem a Cie¶larem, na granicy z Czechami, czes. Malý Stoľek

Beskid ¦l±ski

741

Tokarnia

566

Niewybitna góra w bocznym grzbiecie pasma Równicy w Beskidzie ¦l±skim, położona na południe od doliny potoku Dobka

Beskid ¦l±ski

742

Wierch Skalnity

728

Szczyt w Pa¶mie Czantorii w Beskidzie ¦l±skim, na terenie miasta Wisły, inna nazwa Skolnity

Beskid ¦l±ski

743

Wierch Wisełka

1192

WyraĽne spłaszczenie w głównym grzbiecie Baraniej Góry w Beskidzie ¦l±skim, znajduj±ce się około 400 m na południe od głównego wierzchołka

Beskid ¦l±ski

744

Bendoszka Mała

1038

Wzniesienie w Beskidzie Żywieckim, w grupie Wielkiej Raczy, znajduj±ce się na zachód od przełęczy Przegibek

Beskid Żywiecki

745

Borucz

805

Szczyt w Grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki w Beskidzie Żywieckim, nazywany też Ostrym Wierchem. Wznosi się w bocznym, północno-zachodnim grzbiecie Redykalnego Wierchu, który poprzez Prusów, Borucz i Palenicę ci±gnie się do doliny Soły w Węgierskiej Górce.

Beskid Żywiecki

746

Bukowina Zach.

1077

Dwuwierzchołkowy szczyt w Grupie Oszusa w Beskidzie Żywieckim (Beskidy Orawskie na Słowacji), znajduj±cy się w głównym grzbiecie tego pasma, pomiędzy ¦witkow± (1082 m), a Beskidem Bednarów (1093 m). Leży na granicy ze Słowacj±, słow. Talapkov Beskyd.

Beskid Żywiecki

747

Czarny Groń (Pilsko)

1122

Szczyt w Beskidzie Żywieckim wchodz±cy w skład masywu Pilska, w jego ramieniu opadaj±cym od Skałek (1253 m) w północno-wschodnim kierunku do doliny Glinnej

Beskid Żywiecki

748

Velky Vreten (SK)

821

Niski, ale do¶ć wybitny szczyt Gór Kisuckich (słow. Kysucká vrchovina) na Słowacji, słow. Veµký Vreteň

Góry Kisuckie

749

Hala Miziowa

1280

Rozległa polana na północnym zboczu Pilska w Beskidzie Żywieckim, położona na wysoko¶ci 1230 - 1310 m. Znajduje się tutaj schronisko turystyczne oraz popularny zim± o¶rodek narciarski.

Beskid Żywiecki

750

Kopiec (Pilsko)

1391

Mało wybitny szczyt górski w Grupie Pilska w Beskidzie Żywieckim. Znajduje się w grzbiecie nad Hal± Miziow±, pomiędzy wierzchołkami Góra Pięciu Kopców (1543 m) i Munczolik (1353 m). Grzbietem tym przebiega granica polsko-słowacka oraz Wielki Europejski Dział Wodny, oddzielaj±cy zlewiska Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego.

Beskid Żywiecki

751

Babi hora (CZ)

492

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

752

Ko¶cielec (B. Żyw.)

846

Szczyt w miejscowo¶ci Złatna w Beskidzie Żywieckim, w Grupie Pilska. Znajduje się w północno-zachodnim grzbiecie Wielkiego Gronia, opadaj±cym do doliny potoku Bystrej.

Beskid Żywiecki

753

Ko¶ciółek Wsch.

1615

Jedno z wypiętrzeń grzbietu masywu Babiej Góry, znajduj±ce się na zachód od Diablaka i jego Po¶redniego Grzbietu, oddzielone od niego Lodow± Przełęcz± (1602 m). Wyróżnia się Ko¶ciółek Zachodni (1620 m), będ±cy lokalnym wypiętrzeniem zachodniej grani Babiej Góry oraz Ko¶ciółek Wschodni (1615 m), który ma formę niewielkiego garbu wysuniętego na północ od grani. Na zachód od Ko¶ciółków (w stronę Przełęczy Brona) można jeszcze wyróżnić garb Złotnicy.

Beskid Żywiecki

754

Ko¶ciółek Zach.

1620

Jedno z wypiętrzeń grzbietu masywu Babiej Góry, znajduj±ce się na zachód od Diablaka i jego Po¶redniego Grzbietu, oddzielone od niego Lodow± Przełęcz± (1602 m). Wyróżnia się Ko¶ciółek Zachodni (1620 m), będ±cy lokalnym wypiętrzeniem zachodniej grani Babiej Góry oraz Ko¶ciółek Wschodni (1615 m), który ma formę niewielkiego garbu wysuniętego na północ od grani. Na zachód od Ko¶ciółków (w stronę Przełęczy Brona) można jeszcze wyróżnić garb Złotnicy.

Beskid Żywiecki

755

Martoszka

1256

Wypiętrzenie na południowym grzbiecie Romanki w Beskidzie Żywieckim (Grupa Lipowskiego Wierchu i Romanki), znajduj±ce się na Hali Ły¶niowskiej, pomiędzy przełęcz± Pawlusia (1176 m) a Romank± (1366 m). Inna nazwa to Zamkowski Wierch. Niektóre mapy i przewodniki niepoprawnie podaj± wysoko¶ć Martoszki 1187 m.

Beskid Żywiecki

756

Niższy Cyl

1490

Jeden z wierzchołków w masywie Babiej Góry, należ±cym do Beskidu Żywieckiego, według słowackich geografów s± to Oravské Beskydy. Niższy Cyl znajduje się w północno-zachodniej grani masywu Babiej Góry, pomiędzy przełęcz± Brona (1409 m) a płytk± przełęcz± Wołowisko, oddzielaj±c± go od wła¶ciwego wierzchołka Cyla (Małej Babiej Góry). Wierzchołkami tymi i przełęczami biegnie granica polsko-słowacka i Wielki Europejski Dział Wodny.

Beskid Żywiecki

757

Pleskierówka

1106

Boczny, zachodni grzbiet Bendoszki Wielkiej w Beskidzie Żywieckim, w grupie Wielkiej Raczy

Beskid Żywiecki

758

Skałki (Pilsko)

1253

Szczyt w północnym grzbiecie Pilska w Beskidzie Żywieckim, na północ od Hali Miziowej

Beskid Żywiecki

759

Suchy Groń (Polica)

940

Boczny grzbiet górski w Pa¶mie Policy w Beskidzie Żywieckim, położony ponad miejscowo¶ci± Skawica

760

Suchy Groń (Romanka)

868

Niewielkie wzniesienie w Grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki w Beskidzie Żywieckim, znajduj±ce się na grzbiecie ł±cz±cym Romankę ze Skał±

Beskid Żywiecki

761

Szlakówka (Buczynka)

1092

Szczyt w masywie Pilska w Beskidzie Żywieckim. Wraz z Czarnym Groniem znajduje się w bocznym, niskim grzbiecie, który od Skałek (1253 m) opada w północno-wschodnim kierunku do doliny Glinnej. Na szczyt można wjechać wyci±giem krzesełkowym Jontek-Buczynka, który jest czynny również latem.

Beskid Żywiecki

762

Wilczy Groń (Złatna)

960

Mało wybitne wzniesienie w Grupie Pilska w Beskidzie Żywieckim (Beskidy Orawskie na Słowacji), znajduj±ce się w granicznym grzbiecie polsko-słowackim, pomiędzy Połomem i Wielkim Groniem

Beskid Żywiecki

763

Lodowy (Tatry, SK)

2630

Najwyższy szczyt w grani głównej Tatr Wysokich, słow. Ąadový ątít. Według niektórych Ľródeł jedynym wyższym od niego punktem w grani głównej jest należ±cy do masywu Gerlacha wierzchołek - Zadni Gerlach. Nazwa góry pochodzi od długotrwale zalegaj±cych, zwłaszcza na jej północnych stokach, zlodowaciałych pól ¶niegowych. Jest to trzeci co do wysoko¶ci (po Gerlachu i Łomnicy) samodzielny szczyt tatrzański, a w okresie listopad 1938 - wrzesień 1939 był najwyższym szczytem Polski.

764

Jaworowy (Tatry, SK)

2417

Szczyt w głównej grani Tatr Wysokich, słow. Javorový ątít. Leży pomiędzy Małym Jaworowym Szczytem (Malý Javorový ątít) a Ostrym Szczytem (Ostrý ątít). Od Małego Jaworowego Szczytu wierzchołek jest oddzielony przełęcz± Rozdziele (Javorová ąkára), głęboko wcięt± w niemal poziom± grań szczytow±. Bliżej Rozdziela znajduje się niższy zachodni wierzchołek, Po¶redni Jaworowy Szczyt (Prostredný Javorový ątít). Na wschód od niego, za płytk± Jaworow± Szczerbin± (Javorová ątrbina), położony jest główny wierzchołek. Od Małego Ostrego Szczytu w masywie Ostrego Szczytu jest on oddzielony Jaworow± Przełęcz± (Javorové sedlo).

765

Javorske (SK)

860

Beskidy Kysuckie

Beskidy Kysuckie

766

Starole¶ny (Tatry, SK)

2489

Wybitny czterowierzchołkowy szczyt Tatr Wysokich, położony na terenie Słowacji, w bocznej grani odchodz±cej na południowy wschód od grani głównej w zwornikowym szczycie Mała Wysoka (Východná Vysoká). Inne nazwy: Starole¶na, Starole¶niański Szczyt, słow. Bradavica. Kulminację Starole¶nego Szczytu tworz± dwie pary turni, układaj±ce się w dwa bloki szczytowe, oddzielone znacznym wcięciem Klimkowych Wrótek (2454 m). Zachodnia para turni to Pawłowa Turnia (2473 m) i Kwietnikowa Turnia (2476 m), a wschodnia para to Klimkowa Turnia (2489 m) i Tajbrowa Turnia (2489 m, położona najbardziej na wschód), upamiętniaj±ce Klimka Bachledę i Jana Bachledę Tajbra, pierwszych zdobywców szczytu. Za najwyższy i główny wierzchołek masywu uważa się Klimkow± Turnię, ale pomiary lidarowe wskazuj±, że minimalnie wyższa od niej może być Tajbrowa Turnia.

767

Wysoka (Tatry, SK)

2547

Wysoka, słow. Vysoká - dwuwierzchołkowy szczyt, położony w głównym grzbiecie Tatr, po stronie słowackiej. Wierzchołki maj± prawie równ± wysoko¶ć, a rozdziela je położona około 22 m niżej Przeł±czka w Wysokiej (©trbina vo Vysokej). Masyw Wysokiej położony jest pomiędzy masywami Rysów (rozdziela je przełęcz Waga - sedlo Váha) i Ganku (Gánok - rozdziela je szeroka Rumanowa Przełęcz).

768

Koprowy (Tatry, SK)

2364

Szczyt w słowackiej czę¶ci Tatr Wysokich, słow. Kôprovský ątít. Wierzchołek położony jest w głównej grani odnogi Krywania, odchodz±cej od Cubryny w kierunku południowo-zachodnim. Na szczyt prowadzi czerwony szlak turystyczny, odchodz±cy od niebieskiego w kierunku północnym. Od znajduj±cych się w pobliżu Piarżystych Czub oddziela go Skrajna Piarżysta Przełęcz. W wierzchołku Koprowego Wierchu boczna grań skręca w kierunku południowo-wschodnim i opada do Wyżniej Koprowej Przełęczy. Od szczytu odchodzi jeszcze w kierunku północno-zachodnim trzecia, boczna grań nazywana Po¶rednim Wierszykiem, która oddziela od siebie dwa boczne odgałęzienia Doliny Koprowej: Dolinę Ciemnosmreczyńsk± i Hlińsk±. Wschodnie ¶ciany Koprowego Wierchu opadaj± do trzeciej doliny leż±cej poniżej szczytu - do Doliny Hińczowej. W grani Po¶redniego Wierszyku najbliższym szczytem jest Mały Koprowy Wierch, oddzielony Koprow± Ławk±.

769

Hruby (Tatry, SK)

2428

Hruby Wierch, słow. Hrubý vrch - wybitny szczyt w bocznej Grani Hrubego, będ±cej odnog± głównej grani odnogi Krywania. Wznosi się on nad dolinami: Hlińsk±, Młynick± i Niewcyrk±. Jego nazwa pochodzi od kształtu góry i towarzysz±cej mu masywnej (hruby - gruby), szerokiej grani północno-zachodniej.

770

Smreczyński (Tatry Z.)

2066

Smreczyński Wierch - szczyt w grani głównej Tatr Zachodnich, na granicy polsko-słowackiej, słow. Smrečiny, Smrečinský vrch. Posiada dwa wierzchołki, oddzielone siodłem. Od położonej na wschód Tomanowej Kopy oddzielony jest Smreczyńsk± Przełęcz± (1799 m), od położonej na zachód Kamienistej - Hlińsk± Przełęcz± (1907 m).

771

Krzesanica (Tatry Zach.)

2122

Szczyt w grani głównej Tatr Zachodnich, przez któr± przebiega granica polsko-słowacka, słow. Kresanica. Jest najwyższym szczytem zespołu Czerwonych Wierchów i zalicza się go do Diademu Polskich Gór. Krzesanica wznosi się nad polsk± Dolin± Miętusi± i słowack± Dolin± Cich±. Od wschodu s±siaduje z Małoł±czniakiem (2096), oddzielona od niego Litworow± Przełęcz± (2037 m), od zachodu z Ciemniakiem (2096), oddzielona Mułow± Przełęcz± (2067 m). Nazwa szczytu pochodzi od północnej ¶ciany zwanej krzesan±.

772

Kamienista (Tatry Zach.)

2121

Dwuwierzchołkowy szczyt w głównej grani Tatr Zachodnich, na granicy polsko-słowackiej. Od s±siaduj±cego na zachód Błyszcza (2159 m) oddzielony jest Pyszniańsk± Przełęcz± (1788 m), od s±siaduj±cego na wschód Smreczyńskiego Wierchu (2066 m) - Hlińsk± Przełęcz± (1906 m).

773

Jakubina (Tatry Z., SK)

2194

Raczkowa Czuba lub Jakubina (słow. Jakubina) - szczyt w masywie Otargańców w słowackich Tatrach Zachodnich. Znajduje się w tym masywie pomiędzy Jarz±bczym Wierchem (2134 m) i Wyżni± Magur± (2095 m), od której oddzielony jest Jakubińsk± Przełęcz± (2069 m). Jest to najwyższy szczyt tego masywu i drugi co do wysoko¶ci szczyt Tatr Zachodnich. Jego zachodnie zbocza opadaj± do Doliny Jamnickiej, zbocza wschodnie do Doliny Raczkowej z Raczkowymi Stawami (a dokładniej Doliny Zadniej Raczkowej).

774

Baraniec (Tatry Z., SK)

2185

Szczyt w słowackiej czę¶ci Tatr Zachodnich, trzeci co do wysoko¶ci szczyt tego pasma, słow. Baranec, Veµký vrch. Znajduje się ok. 2,5 km na południe od grani głównej i jest najwyższym szczytem w bocznej grani Barańców.

775

Rohacz Pł. (Tatry Z., SK)

2125

Szczyt w słowackich Tatrach Zachodnich, słow. Plačlivé, Plačlivô, Plačlivý Roháč. Znajduje się w grani głównej Tatr Zachodnich pomiędzy Rohaczem Ostrym (2088 m), oddzielony od niego Rohack± Przełęcz± (1955 m), a Trzema Kopami (2136 m), od których dzieli go Smutna Przełęcz (1963 m).

776

Salatyn (Tatry Zach., SK)

2048

Salatyński Wierch lub Salatyn (słow. Salatín, Salatínsky vrch) - szczyt w słowackich Tatrach Zachodnich, jeden z 6 szczytów należ±cych do tzw. grupy Salatynów. Znajduje się w grani głównej Tatr Zachodnich oddzielaj±cej w tym miejscu Dolinę Rohack± od Doliny Jałowieckiej. W grani tej znajduje się pomiędzy Małym Salatynem (2046 m), od którego oddzielony jest niewielk± Po¶redni± Salatyńsk± Przełęcz± (2012 m), a Brestow± (1934 m), od której oddziela go Skrajna Salatyńska Przełęcz (1870 m). Jego północno-wschodnie stoki opadaj± do Doliny Salatyńskiej.

777

Siwy W. (Tatry Z., SK)

1805

Szczyt położony na Słowacji, w grani głównej Tatr Zachodnich, w pobliżu jej zachodniego końca, słow. Sivý vrch. Jest ostatnim ku zachodowi wybitniejszym szczytem Tatr Zachodnich. W grani głównej znajduje się pomiędzy Siw± Kop± (1627 m), oddzielony od niej przełęcz± Siwy Przechód (ok. 1600 m), a Zuberskim Wierchem (1753 m), od którego oddziela go szeroka przełęcz Palenica Jałowiecka (1579 m).

778

Alexovka (SK)

896

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

779

Bajerovka (SK)

924

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

780

Borsucie (SK)

1004

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

781

Brestovka (SK)

855

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

782

Galvanov vrch (SK)

840

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

783

Grun (Or. Półgóra, SK)

824

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

784

Jarcovka (SK)

902

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

785

Jedlicnik (SK)

905

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

786

Kamenny vrch (SK)

938

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

787

Kliniec (SK)

775

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

788

Kohuv (SK)

913

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

789

Komanizky (SK)

732

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

790

Kozubka (SK)

931

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

791

Krisov Grun (SK)

969

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

792

Kunov vrch (SK)

744

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

793

Kycera (Zakam., SK)

944

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

794

Kycerka (Benad., SK)

949

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

795

Magurka Dudova (SK)

1087

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

796

Mrazova (SK)

1000

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

797

Nizna Poperacka (SK)

1036

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

798

Ostry vrch (Kohut., SK)

990

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

799

Pekelna (SK)

887

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

800

Polany Niżne (SK)

734

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

801

Polany Wyżne (SK)

880

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

802

Spalena (SK)

887

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

803

Sutkova (SK)

908

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

804

Talagova Grapa (SK)

802

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

805

Talagovka (SK)

912

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

806

Trhovnica (SK)

854

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

807

Turna (Or. Półgóra, SK)

891

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

808

Vojtasova (SK)

856

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

809

Vonzovec (SK)

1111

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

810

Vysna Poperacka (SK)

1043

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

811

Wysoka Wsch. (SK)

999

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

812

Wysoka Zach. (SK)

966

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

813

Zaborska rola (SK)

753

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

814

Zadna Vysoka (SK)

993

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

815

Bobrovsky grun (SK)

693

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

816

Crhla (Or. Półgóra, SK)

750

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

817

Gluchova (BOP, SK)

890

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

818

Janiciakovsky gr. (SK)

710

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

819

Krzywań (BOP)

801

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

820

Kycera (Zubr., SK)

803

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

821

Magora (BOP, SK)

865

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

822

Sucha hora (BOP, SK)

652

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

823

Zavrch (BOP, SK)

666

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

824

Ziar Płd. (BOP, SK)

751

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

825

Ziar Płn. (BOP, SK)

770

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

826

Szczebel (B. Wysp.)

977

Wybitny szczyt w Beskidzie Wyspowym. Znajduje się tuż obok Zakopianki (S7) i wznosi się ponad miejscowo¶ciami: Mszana Dolna, Glisne, Tenczyn, Lubień i Kasinka Mała.

827

Kopisty

1042

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

828

Główniak (Cyl)

1093

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

829

Wyżni Syhlec

1121

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

830

Brożki

1235

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

831

Kordelka (Okr±glica)

1025

Mało wybitny szczyt w Pa¶mie Policy w Beskidzie Żywieckim. Znajduje się na południowo-wschodnim grzbiecie Okr±glicy, opadaj±cym do miejscowo¶ci Sidzina.

Beskid Żywiecki

832

Przypór (Babia Góra)

1010

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

833

Czyżów Wierszek

930

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

834

Upladisko (BOP, SK)

891

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

835

Martaluzovka (BOP, SK)

855

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

836

Jahodna (CZ)

407

Beskid ¦l±ski

Beskid ¦l±ski

837

Gojka (Krakovka, BOP)

860

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

838

Wajdów Groń (BOP)

928

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

839

Bielówka (Zamczysko)

545

Szczyt we wschodniej czę¶ci Beskidu Małego. Znajduje się w bocznym grzbiecie Magurki Ponikiewskiej, oddzielaj±cym dolinę Tarnawki od doliny Jaszczurówki. Na północ od wierzchołka przechodzi czarny szlak turystyczny.

Beskid Mały

840

BliĽniak Zach.

561

BliĽniaki - dwuwierzchołkowy szczyt w północno-wschodniej czę¶ci Beskidu Małego, na pograniczu miejscowo¶ci Chocznia, Kaczyna i Ponikiew. Inne nazwy to Giermotka, Germadka lub Skolec.

Beskid Mały

841

Błasiakówka

750

Szczyt w głównym grzbiecie wschodniej czę¶ci Beskidu Małego, zwanej Beskidem Andrychowskim lub Górami Zasolskimi. Znajduje się pomiędzy Beskidem (759 m) i Przełęcz± Kociersk±.

Beskid Mały

842

Bucnik

490

Wzgórze w Beskidzie Andrychowskim (wschodnia czę¶ć Beskidu Małego), w miejscowo¶ci Sułkowice

Beskid Mały

843

Czarne Działy

795

Niewybitne wzniesienie w Pa¶mie Łysiny w Beskidzie Małym. Znajduje się w ¶rodkowej czę¶ci pasma, między Kucówkami (833 m) a Gibasówk± (841 m), od której oddziela go płytka przełęcz Skolarówka. Atrakcj± Czarnych Działów jest zespół jaskiń, położony w ich południowym zboczu.

Beskid Mały

844

Czoło (Gancarz)

768

Szczyt w północnej czę¶ci Beskidu Andrychowskiego (Beskid Mały). Znajduje się w bocznym, północno-zachodnim grzbiecie Gronia Jana Pawła II, pomiędzy Gancarzem (798 m) a Przełęcz± pod Gancarzem (735 m).

Beskid Mały

845

Susfatowa Góra Płn.

542

Szczyt w północnej czę¶ci Beskidu Małego, położony w Pa¶mie BliĽniaków, ci±gn±cym się od doliny Wieprzówki w Andrychowie po dolinę Skawy na wschodzie. Zachodnie stoki Susfatowej Góry opadaj± w stronę Zagórnika, południowo-wschodnie - ku Przełęczy Kaczyńskiej, wschodnie - ku dolinie Wadowskiego Potoku (Zbójecka Dolina). Ma dwa wierzchołki: północny (542 m) i południowy (546 m).

Beskid Mały

846

Gajka

578

Szczyt w Pa¶mie Łamanej Skały w Beskidzie Małym, znajduj±cy się w bocznym, południowo-wschodnim grzbiecie Smrekowicy, który poprzez Czarn± Górę i Gajkę opada do doliny Targoszówki

Beskid Mały

847

Głownik (Główniak)

663

Szczyt w północno-wschodniej czę¶ci Beskidu Andrychowskiego w Beskidzie Małym, położony w grzbiecie schodz±cym na północ ze wschodniego wierzchołka Magurki Ponikiewskiej. Inna nazwa to Główniak.

Beskid Mały

848

Gronik (Krzeszów)

552

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Beskidu Andrychowskiego (Beskid Mały), położony ponad Krzeszowem

Beskid Mały

849

Harańczykowa Góra

628

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Beskidu Andrychowskiego (Beskid Mały). Ma dwa wierzchołki: 628 m i 614 m. Znajduje się w niskim grzbiecie u południowych podnóży Pasma Łamanej Skały. W grzbiecie tym kolejno od zachodu na wschód wyróżnia się szczyty: Gronik (552 m), Palusowa Góra (614 m) i Harańczykowa Góra. Zachodnie stoki Harańczykowej Góry opadaj± do doliny Targoszówki, za¶ północno-wschodnie do doliny Tarnawki (miejscowo¶ć Tarnawa Górna).

Beskid Mały

850

Hrabioskowa (Sołowa)

532

Beskid Mały

Beskid Mały

851

Jaworzyna (Leskowiec)

662

Szczyt w Pa¶mie Łamanej Skały w Beskidzie Małym. Znajduje się na południowych stokach tego pasma, w bocznym grzbiecie oddzielaj±cym doliny Targoszówki i Tarnawki. Jego przedłużeniem na południe jest Harańczykowa Góra.

Beskid Mały

852

Kiczora nad Targanicami

597

Zalesiony szczyt w północnej czę¶ci Beskidu Andrychowskiego (Beskid Mały), położony na zachód od Targanic

Beskid Mały

853

Kocurowa Góra

540

Góra w Grupie Żurawnicy w Beskidzie Małym, wznosz±ca się od północnego zachodu nad centrum Suchej Beskidzkiej. Bliżej centrum miasta znajduje się jej niższy wierzchołek - Jasień (521 m).

854

KoĽle Małe

541

Niezalesiony szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Beskidu Andrychowskiego (Beskid Mały), położony na terenie Krzeszowa

Beskid Mały

855

Królicza Góra (KoĽle)

564

Wzniesienie w Beskidzie Małym, na granicy miejscowo¶ci Krzeszów i Tarnawa Górna, inna nazwa to KoĽle

Beskid Mały

856

Lipka (Łodygowice)

425

Szczyt w południowej czę¶ci grupy Czupla i Magurki Wilkowickiej w Beskidzkie Małym, znajduj±cy się na obszarze Łodygowic. Nazwa pochodzi od rosn±cej na wierzchołku lipy z kapliczk± Matki Boskiej. Szczyt stanowi ¶wietny punkt widokowy na Beskid ¦l±ski. Na terenie Łodygowic jest wiele miejsc z pięknymi widokami na Beskid ¦l±ski oraz Żywiecki.

Beskid Mały

857

Kopa Radz. (Wapiennik)

568

Kopa Radziechowska (inna nazwa Wapiennik, na starszych mapach również Borek) to wzgórze na skraju Beskidu ¦l±skiego, w południowo-zachodniej czę¶ci Kotliny Żywieckiej, na północ od wsi Radziechowy i na południe od wsi Twardorzeczka. W szczytowych partiach wzniesienia oraz na jego zachodnich zboczach znajduj± się wyrobiska po nieczynnych już kamieniołomach, w których pozyskiwano wapienie cieszyńskie. Produkowano z nich wapno w pobliskich piecach wapienniczych, a ruina jednego z takich pieców znajduje się u podnóża wzniesienia. Na północnym zboczu Kopy Radziechowskiej znajduje się mała kapliczka, zwana U Dziadka, gdzie rokrocznie ma miejsce odpust w dniu 26 lipca (dzień po¶więcony ¦więtej Annie). Kopa jest popularnym miejscem paralotniarzy, na zboczach uprawiane s± również sporty motorowe. Na niektórych mapach oznaczony jest również położony na zachód wyższy szczyt Kopiec (666 m).

Beskid ¦l±ski

858

Łopuszniak

538

Beskid Makowski

Beskid Makowski

859

Beskidek (Czerniawa S.)

1044

Szczyt w Pa¶mie Jałowieckim, zaliczanym do Beskidu Makowskiego lub Żywieckiego. Inne nazwy to Suchy Groń albo Sucha Góra. Znajduje się w głównym grzbiecie Pasma Jałowieckiego, pomiędzy Kolistym Groniem (1114 m), od którego oddzielony jest przełęcz± Klekociny (864 m), a Jałowcem, oddzielony od niego Such± Przełęcz± (982 m). Jest zwornikiem - w zachodnim kierunku odchodzi od niego grzbiet Lachowego Gronia. Czerniawa Sucha ma do¶ć długi grzbiet, w którym wyróżnia się 3 wierzchołki. Najwyższy jest ¶rodkowy (1062 m), na północnym (1060 m) znajduje się rozwidlenie szlaków turystycznych, a południowy (1044 m) nosi nazwę Beskidek.

Beskid Żywiecki

860

Magurka Ponik. Wsch.

817

Trójwierzchołkowy szczyt we wschodniej czę¶ci Beskidu Małego, w jego głównym grzbiecie opadaj±cym od Gronia Jana Pawła II w stronę doliny rzeki Skawy. Inna nazwa to Królewizna. Znajduje się grzbiecie między Groniem Jana Pawła II a Żarem (678 m), na granicy miejscowo¶ci Ponikiew i Jaszczurowa. Od najwyższego jego wierzchołka (820 m) w południowo-wschodnim kierunku odchodzi do¶ć długi grzbiet Makowej Góry, który niżej zakręca w północno-wschodnim kierunku i kończy się wzniesieniem Jedlicznika nad Skaw±. Pomiędzy grzbietem tym, a głównym grzbietem Beskidu Małego znajduje się dolina potoku Jaszczurówka. Od najniższego wierzchołka (791 m) odchodzi w południowo-wschodnim kierunku grzbiet Jaszczurowej Góry tworz±cy prawe zbocza doliny Jaszczurówki.

Beskid Mały

861

Makowa Góra

721

Boczny grzbiet Magurki Ponikiewskiej we wschodniej czę¶ci Beskidu Andrychowskiego (Beskid Mały), inna nazwa to Makowska Góra. Odchodzi w południowo-wschodnim kierunku od najwyższego wierzchołka Magurki (820 m) i oddziela doliny dwóch potoków: Tarnawka (po zachodniej stronie) i Jaszczurówka (po wschodniej stronie). Niżej grzbiet ten zakręca w północno-wschodnim kierunku i przechodzi w grzbiet Bielówki (Zamczysko) i Jedlicznika. Na zachód od stromego wierzchołka przechodzi niebieski szlak turystyczny.

Beskid Mały

862

Malina (Brenna)

579

Szczyt na południe od centrum Brennej w Beskidzie ¦l±skim

Beskid ¦l±ski

863

Mała Góra

715

Niewybitny szczyt na zachodnim zboczu Magurki Wilkowickiej i Czupla w Beskidzie Małym. Przez wierzchołek przechodzi czarny szlak z Wilkowic na Magurkę Wilkowick±. Powyżej szczytu znajduje się osada Koleby.

Beskid Mały

864

Nad Płone

770

Szczyt w Pa¶mie Łysiny w Beskidzie Małym. Znajduje się w ¶rodkowej czę¶ci pasma, między przełęcz± Płonna (738 m) a Kucówkami (833 m).

Beskid Mały

865

Biały Krzyż

940

Szczyt o słabo zaznaczonym wierzchołku, wznosz±cy się w Beskidzie ¦l±skim, około 500 m na północ od Przełęczy Salmopolskiej (934 m). Jest ważne komunikacyjnie miejsce, ze względu na drogę 942, ł±cz±c± Wisłę i Szczyrk. Przy przełęczy znajduje się zajazd oraz o¶rodek narciarski, jeden z najdłużej działaj±cych zim± w Beskidach, ze względu na duż± wysoko¶ć i dobre warunki ¶niegowe.

Beskid ¦l±ski

866

Palenica (Ponikiew)

610

Szczyt w Beskidzie Małym, w północno-wschodnim grzbiecie Gronia Jana Pawła II. Znajduje się w jego bocznym odgałęzieniu odbiegaj±cym od najniższego (791 m) wierzchołka Magurki Ponikiewskiej na północny zachód, do doliny Ponikiewki. W aplikacji Polskie Góry przyjęto wierzchołek o wysoko¶ci 610 m, od którego zbocza opadaj± stromo do doliny.

Beskid Mały

867

Palusowa Góra

613

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Beskidu Andrychowskiego (Beskid Mały). Znajduje się w niskim grzbiecie u południowych podnóży Pasma Łamanej Skały, w którym kolejno od zachodu na wschód wyróżnia się szczyty: Gronik, Palusowa Góra i Harańczykowa Góra.

Beskid Mały

868

PrzykraĽń

553

Szczyt w północnej czę¶ci Beskidu Małego, w Pa¶mie BliĽniaków, ci±gn±cym się od doliny Wieprzówki w Andrychowie po dolinę Skawy na wschodzie. Znajduje się w tym pa¶mie między Wapienic±, oddzielony od niej Przełęcz± Wapienick±, oraz przełęcz± Panienka oddzielaj±c± go od Ostrego Wierchu i Susfatowej Góry.

Beskid Mały

869

Semikówka

615

Beskid Makowski

870

Soszów Mały

762

Szczyt w Beskidzie ¦l±skim, położony w grani między Czantori± Wielk± i Soszowem Wielkim

Beskid ¦l±ski

871

Ubocz Zach.

740

Szczyt w Pa¶mie Pewelskim w Beskidzie Makowskim, znajduj±cy się w nim pomiędzy Bakowem (766 m) a Gachowizn± (758 m)

Beskid Makowski

872

Wierchy (Krzeszów)

580

Beskid Mały

Beskid Mały

873

Zapadliska (Kubiesów)

788

Zapadliska lub Kubiesów Groń - szczyt Pasma Laskowskiego, zaliczanego do Beskidu Makowskiego lub Żywieckiego. Znajduje się po północno-wschodniej stronie masywu Łoska (868 m).

Beskid Makowski

874

Żar (Ponikiew)

680

Szczyt w północno-wschodniej czę¶ci Beskidu Andrychowskiego (Beskid Mały). Znajduje się w północno-wschodnim grzbiecie Gronia Jana Pawła II, którym biegnie główny grzbiet Beskidu Małego. Położony jest w tym grzbiecie pomiędzy Kamieniem (678 m) a Magurk± Ponikiewsk± (820 m).

Beskid Mały

875

Żmijowa Zach.

591

Szczyt w Grupie Żurawnicy w Beskidzie Małym, położony w centralnej czę¶ci tej grupy, w jej głównym grzbiecie, pomiędzy Gołuszkow± Gór± (715 m) na zachodzie a Prorokow± Gór± (584 m) na wschodzie. Posiada dwa wierzchołki - zachodni (591 m) i wschodni (584 m).

876

Budówka

775

Zakończenie grzbietu ponad Żabnic± Skałk± w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

877

Dadoki

816

Zakończenie grzbietu schodz±cego z wierzchołka nad Hal± Boracz± w stronę Żabnicy Skałki w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

878

Hala Słowianka

851

Hala w Masywie Romanki w Beskidzie Żywieckim. Przy polanie znajduje się prywatne schronisko turystyczne - Górska Stacja Turystyczna Słowianka.

Beskid Żywiecki

879

KoĽliczyna

890

Grzbiet ponad osiedlem KoĽliczyna nad Żabnic± w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

880

Nad Hal± Boracz±

998

Zakończenie grzbietu schodz±cego z Redykalnego Wierchu (1144 m) na północ w stronę Hali Boraczej w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

881

Skałka (Żabnica)

726

Stromy szczyt ponad dzielnic± Żabnica Skałka w Beskidzie Żywieckim

Beskid Żywiecki

882

Brzestowski Groń

681

Góra ponad Koniakowem w Beskidzie ¦l±skim

Beskid ¦l±ski

883

Fiodorowa Janoska

664

Góra ponad Kamesznic± w Beskidzie ¦l±skim

Beskid ¦l±ski

884

Gołasadzki Groń

681

Góra ponad Kamesznic± w Beskidzie ¦l±skim, inna nazwa to Na Szwedy

Beskid ¦l±ski

885

Kiczora (Barania)

744

Góra ponad Kamesznic± w Beskidzie ¦l±skim

Beskid ¦l±ski

886

Kiczora Płn. (Barania)

760

Góra ponad Kamesznic± w Beskidzie ¦l±skim

Beskid ¦l±ski

887

Mała Gańczorka

831

Góra ponad Kamesznic± w Beskidzie ¦l±skim

Beskid ¦l±ski

888

Motykowa (Barania)

788

Góra ponad Kamesznic± w Beskidzie ¦l±skim

Beskid ¦l±ski

889

Palenica (Barania)

742

Góra ponad Kamesznic± w Beskidzie ¦l±skim

Beskid ¦l±ski

890

Postrzedni Groń

763

Góra ponad Kamesznic± w Beskidzie ¦l±skim

Beskid ¦l±ski

891

Solisko (Kamesznica)

626

Góra ponad Kamesznic± w Beskidzie ¦l±skim

Beskid ¦l±ski

892

Kałużny (CZ)

994

Szczyt w północno-wschodniej czę¶ci Beskidu ¦l±sko-Morawskiego w Czechach, czes. Kaluľný

Beskid ¦l±sko-Morawski

893

Kladnata (CZ)

918

Szczyt w centralnej czę¶ci Beskidu ¦l±sko-Morawskiego, czes. Kladnatá. Leży w głównym wododziale europejskim, na tym odcinku rozdzielaj±cym zlewiska Morza Bałtyckiego na północy i Morza Czarnego na południu.

Beskid ¦l±sko-Morawski

894

Mała Kikula (CZ)

788

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim, czes. Malá Kykula

Beskid ¦l±sko-Morawski

895

Mała Praszywa (CZ)

706

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim, czes. Malá Praąivá

Beskid ¦l±sko-Morawski

896

Sułów Płn. (CZ, SK)

943

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim, w pa¶mie Małego Połomu, na granicy czesko-słowackiej, czes. Sulov

Beskid ¦l±sko-Morawski

897

Sułów Płd. (CZ, SK)

903

Szczyt w Beskidzie ¦l±sko-Morawskim, w pa¶mie Małego Połomu, położony po stronie słowackiej, niedaleko granicy z Czechami, słow. Súµov

Beskid ¦l±sko-Morawski

898

Babi vrch (CZ)

952

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

899

Blato (CZ)

938

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

900

Bukovina (CZ)

998

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

901

Cerchlany Beskyd (CZ)

945

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

902

Cercok (CZ)

800

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

903

Cerna hora (CZ)

891

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

904

Cudacka (CZ, SK)

827

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

905

Cupel (CZ)

943

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

906

Cupel (Prasiva, CZ)

873

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

907

Grunik (CZ)

742

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

908

Gutsky vrsek (CZ)

742

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

909

Horka (Ostrav., CZ)

593

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

910

Janikula (CZ)

832

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

911

Javorina (Bila, CZ)

832

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

912

Jestrabnik (CZ)

662

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

913

Huckula (CZ)

820

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

914

Kladnata (Trojanov., CZ)

715

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

915

Klin (Bila, CZ)

820

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

916

Klubovec (CZ)

838

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

917

Kobylanka (CZ)

1054

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

918

Kostelky (CZ)

962

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

919

Kotly (CZ)

857

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

920

Kotoscina (CZ)

957

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

921

Kozi hrbet (CZ)

986

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

922

Krivy (CZ)

743

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

923

Kycera (Bila, CZ)

834

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

924

Kycera (Komorni, CZ)

769

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

925

Kycera (Sance, CZ)

657

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

926

Kycera u Moravky (CZ)

834

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

927

Lipi (CZ)

902

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

928

Luckov (CZ)

793

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

929

Lucovec (CZ)

908

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

930

Mala Skalka (CZ)

798

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

931

Mały Koziniec (CZ)

654

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

932

Maly Smrcek (CZ)

711

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

933

Mała Kiczera (CZ)

745

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

934

Mały Jaworowy (CZ)

947

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

935

Mionsi vrch (CZ)

883

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

936

Misaci (CZ)

797

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

937

Mituri (CZ)

859

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

938

Mizerov (CZ)

965

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

939

Motykova (CZ)

886

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

940

Muchavec (CZ)

890

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

941

Murinkovy vrch (CZ, SK)

978

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

942

Nove Dvory (CZ)

929

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

943

Obora (CZ)

709

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

944

Okrouhlice (CZ)

817

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

945

Okrouhly (CZ)

991

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

946

Ohrouhlice (Poledn., CZ)

832

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

947

Ostra hora (Ostrav., CZ)

783

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

948

Pansky vrch (CZ)

924

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

949

Plenisko (CZ)

586

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

950

Podgrun (CZ)

710

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

951

Polomka (CZ, SK)

984

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

952

Prislop (CZ)

946

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

953

Rehuci (CZ)

872

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

954

Roznovsky vrch (CZ)

902

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

955

Sance (CZ)

576

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

956

Sihelsky (CZ)

832

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

957

Skalka (Kostelky, CZ)

932

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

958

Skalka (Kotly, CZ)

836

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

959

Skalka (Ostrav., CZ)

613

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

960

Skalka (Sobul., CZ)

649

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

961

Smolkov (CZ)

752

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

962

Smrcek (CZ)

859

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

963

Smrcina (CZ)

810

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

964

Smrkovina (CZ)

924

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

965

Staskov (CZ)

752

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

966

Tesinocka (CZ)

919

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

967

Tribulka (CZ)

697

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

968

Trojacka (CZ)

987

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

969

Uhorska (SK)

1029

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

970

Uplaz (CZ)

950

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

971

Velka Kykula (CZ)

811

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

972

Vel. Polana (Radhost, CZ)

981

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

973

Wielki Koziniec (CZ)

752

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

974

Velky Lipovy (CZ)

999

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

975

Vrchy (Ostrav., CZ)

446

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

976

Vysoka (G. Wset., CZ)

1024

Najwyższy szczyt Gór Wsetyńskich, jak i całych Gór Hostyńsko-Wsetyńskich, położony w Czechach, czes. Vysoká. Jako jedyny w tym pa¶mie przekracza wysoko¶ć 1000 m n.p.m.

Góry Wsetyńskie

977

Vysoky Rykali (CZ)

912

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

978

Wielka Kiczera (CZ)

907

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

979

Zbojnicka (Bila, CZ)

774

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

980

Zdar (CZ)

748

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

981

Żar (Ostravice, CZ)

630

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

982

Hradova (CZ)

717

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

983

Kobzok (CZ)

888

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

984

Kotar (CZ)

861

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

985

Tanecnice (Malenov., CZ)

820

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

986

Połudn. Groń (MF, SK)

1460

Południowy Groń - szczyt w pa¶mie górskim Mała Fatra na Słowacji, słow. Poludňový grúň. Leży w głównym grzbiecie tzw. krywańskiej czę¶ci Małej Fatry, wybrzuszaj±cym się tu w kierunku północno-zachodnim, pomiędzy Stenami na południu a Stohem na wschodzie.

Mała Fatra

987

Steny Płn. (M. Fatra, SK)

1536

Dwuwierzchołkowy szczyt w tzw. krywańskiej czę¶ci Małej Fatry na Słowacji

Mała Fatra

988

Stratenec (M. Fatra, SK)

1513

Szczyt w pa¶mie górskim Mała Fatra na Słowacji. Wznosi się w głównym grzbiecie Małej Fatry Krywańskiej, pomiędzy Małym Krywaniem, od którego oddzielony jest przełęcz± Priehyb (1462 m) a Białymi Skałami, od których oddziela go przełęcz Vráta (1446 m).

Mała Fatra

989

Sucha (CZ)

900

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

990

Suche Uboci (CZ)

864

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

991

Kozlanka (CZ)

950

Beskid ¦l±sko-Morawski

Beskid ¦l±sko-Morawski

992

Kamień (Grapa)

500

Szczyt w północnej czę¶ci Beskidu Małego. Wznosi się w grzbiecie odchodz±cym na południowy wschód od Andrychowa, w masywie na południe od wsi Zagórnik, wspólnie ze Skornic±.

Beskid Mały

993

Kobylica Zach. (Czuby)

498

Dwuwierzchołkowy szczyt w północnej czę¶ci Beskidu Małego, w Pa¶mie BliĽniaków ci±gn±cym się od doliny Wieprzówki w Andrychowie po dolinę Skawy na wschodzie. Inna nazwa to Czuby. Znajduje się w tym pa¶mie między Przełęcz± Pańsk± oddzielaj±c± go od Pańskiej Góry a Przełęcz± Biadasowsk±.

Beskid Mały

994

Pabisowa Góra

494

Szczyt w północnej czę¶ci Beskidu Małego. Wznosi się w grzbiecie odchodz±cym na południowy wschód od Andrychowa, w masywie na północ od wsi Zagórnik.

Beskid Mały

995

Skornica

503

Szczyt w północnej czę¶ci Beskidu Małego. Wznosi się w grzbiecie odchodz±cym na południowy wschód od Andrychowa, w masywie na południe od wsi Zagórnik, wspólnie z Kamieniem (Grap±).

Beskid Mały

996

Smużka

514

Szczyt w Beskidzie Małym, w grzbiecie odchodz±cym na północny wschód od Gancarza i oddzielaj±cym wie¶ Kaczyna od górnej czę¶ci wsi Ponikiew

Beskid Mały

997

Snozka

562

Szczyt w Beskidzie Małym, w grzbiecie odchodz±cym na północny wschód od Gancarza i oddzielaj±cym wie¶ Kaczyna od górnej czę¶ci wsi Ponikiew

Beskid Mały

998

Czuba (Kaczyna)

521

Szczyt w Beskidzie Małym, w grzbiecie odchodz±cym na północny wschód od Gancarza i oddzielaj±cym wie¶ Kaczyna od górnej czę¶ci wsi Ponikiew

Beskid Mały

RangePeaks reached

Beskid Makowski

0 / 37

Beskid Mały

12 / 139

Beskid Orawsko-Podhalański

0 / 16

Beskid ¦l±ski

84 / 222

Beskid ¦l±sko-Morawski

8 / 146

Beskid Żywiecki

10 / 313

Beskidy Kysuckie

0 / 4

Góry Choczańskie

0 / 1

Góry Kisuckie

0 / 3

Góry Strażowskie

0 / 1

Góry Wsetyńskie

0 / 1

Jaworniki

0 / 3

Magura Orawska

0 / 4

Mała Fatra

0 / 11

Pogórze Cieszyńskie

3 / 19

Pogórze ¦l±skie

1 / 3

Wzgórza

0 / 2

Total

118 / 925(c) 2010 - 2024 Robert Celiński, Byledobiec Anin