RunCalc DocumentationFAQLoginRegister
UsersRacesMapsMountains

Description: Góry ¦więtokrzyskie

Mountain range/group ID: 10Open peaks map

Back to mountain ranges
Peaks in this range/group reached by: Piotr Kopacz (PIOTRRTOIP)
Click column header to sort
NPeak nameAltitudePeak infoRangeReached

0

Adachowa Góra

300

Wzgórza Koneckie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

1

Skała Agaty (Łysica)

614

Wschodni wierzchołek Łysicy w Łysogórach w Górach ¦więtokrzyskich, według najnowszych badań najwyższy szczyt tego pasma i jednocze¶nie województwa ¶więtokrzyskiego (zaliczany do Korony Polski). Inna nazwa to Zamczysko. Leży około 700 m na wschód od bardziej znanego wierzchołka Łysicy. Aby doj¶ć do Skały Agaty, należy zboczyć na północ z czerwonego szlaku Łysica - Łysa Góra w gęsty las. Teren wznosi się, aż pojawi się prze¶wit, stanowi±cy szczyt opadaj±cego stromo na północ gołoborza (pola skalnego). To wła¶nie tam, w mocno zalesionym otoczeniu, znajduje się Skała Agaty.

Góry ¦więtokrzyskie

2

Altana

408

Najwyższe wzniesienie województwa mazowieckiego (zaliczane do Korony Polski), należ±ce do Garbu Gielniowskiego położone na Wzgórzach Niekłańsko-Bliżyńskich, na Wyżynie Kieleckiej, pomiędzy wsiami Ciechostowice i Hucisko

Wzgórza w Polsce

3

Babia Góra

312

Góry ¦więtokrzyskie

Góry ¦więtokrzyskie

4

Barania (Oblęgorskie)

427

Wzniesienie w Pa¶mie Oblęgorskim w Górach ¦więtokrzyskich, od południa pocięte głębokimi w±wozami. Na szczycie znajduje się wieża triangulacyjna.

Góry ¦więtokrzyskie

5

Barania (Zbrzańskie)

318

Pasmo Zbrzańskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

6

Barcza

465

Szczyt w Pa¶mie Klonowskim w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

7

Belnia

362

Pasmo Zgórskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

8

Biała Góra

386

Zalesiony szczyt w Pa¶mie Masłowskim w Górach ¦więtokrzyskich, leż±cy na północ od Kielc, a na zachód od Domaniówki

Góry ¦więtokrzyskie

9

Bolmińska

313

Grz±by Bolmińskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

10

Brodowa

330

Grz±by Bolmińskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

11

Bukowa Góra

484

Najwyższy szczyt w Pa¶mie Klonowskim w Górach ¦więtokrzyskich. Składa się z dwóch wierzchołków, o wysoko¶ci 484 m i 465 m - ten niższy nosi nazwę Cerle.

Góry ¦więtokrzyskie

12

Bukowska Góra

277

Szczyt w Górach ¦więtokrzyskich ponad Kunowem

Góry ¦więtokrzyskie

13

Chełmowa Góra

351

Najwyższy szczyt Pasma Pokrzywiańskiego w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

14

Chełmy

375

Pasmo Bielińskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

15

Ciosowa

365

Wzniesienie we Wzgórzach Tumlińskich w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

16

Czerwona

328

Wzniesienie w Pa¶mie Bolechowickim Gór ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

17

Czostek

429

Pasmo Klonowskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

18

Czubatka

327

Szczyt inaczej zwany Bochenieck± Gór±, który wznosi się w Górach ¦więtokrzyskich ponad Bocheńcem

Góry ¦więtokrzyskie

19

D±brówka

440

Szczyt w Pa¶mie Masłowskim w Górach ¦więtokrzyskich, stanowi±cy północn± odnogę wschodniej czę¶ci grzbietu Klonówki

Góry ¦więtokrzyskie

20

Dobrzeszowska Góra

367

Szczyt w Pa¶mie Dobrzeszowskim w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

21

Domaniówka

418

Szczyt w Pa¶mie Masłowskim w Górach ¦więtokrzyskich, zlokalizowany pomiędzy podkieleck± D±brow± a miejscowo¶ci± Masłów Pierwszy

Góry ¦więtokrzyskie

22

Drogosiowa

447

Pasmo Bielińskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

23

Duża Skała

444

Pasmo Bielińskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

24

Dymińska

385

Pasmo Posłowicko-Dymińskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

25

Galicowa

291

Wzgórza Sobkowsko-Korytnickie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

26

Glinianki Wsch.

336

Najwyższy szczyt Grzyw Korzeczkowskich w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

27

Góra Hałasa

393

Szczyt w Pa¶mie Dymińskim, na górze znajduje się dostrzegalnia przeciwpożarowa

Góry ¦więtokrzyskie

28

Grodowa Góra

395

Wzgórza Tumlińskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

29

Grzebień

318

Pasmo Cisowskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

30

Hoża

289

Góry ¦więtokrzyskie

Góry ¦więtokrzyskie

31

Hucisko

347

Pasmo Orłowińskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

32

Hucka Góra

547

Łysogóry w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

33

Igrzyczna

358

Pasmo Ociesęckie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

34

Jabłonna

313

Zalesione wzniesienie w Pa¶mie Daleszyckim Gór ¦więtokrzyskich. Przy południowo-wschodnich podnóżach góry znajduje się nieczynny kamieniołom, w którym można ogl±dać odsłonięcia wapieni dewońskich.

Góry ¦więtokrzyskie

35

JaĽwina

361

Pasmo Ociesęckie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

36

Jedlnica

304

Grz±by Bolmińskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

37

Jelenia Góra

275

Wzgórza Koneckie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

38

Jeleniowska Góra

533

Pasmo Jeleniowskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

39

Jotkowa

279

Góry ¦więtokrzyskie

Góry ¦więtokrzyskie

40

Kamieniarska Góra

330

Wzgórza Koneckie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

41

Kamieniec

400

Wzgórza Kołomańskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

42

Kamienna

328

Góry ¦więtokrzyskie

Góry ¦więtokrzyskie

43

Kamienna (Posł.)

366

Zalesione wzniesienie w Pa¶mie Posłowickim Gór ¦więtokrzyskich, położone na terenie Kielc

Góry ¦więtokrzyskie

44

Kamienna (Sierad.)

379

Wzgórze w Pa¶mie Sieradowickim Gór ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

45

Kamień

399

Wzgórza Tumlińskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

46

Kamień Michniowski

435

Wzgórze w Pa¶mie Sieradowickim Gór ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

47

Kamieńska Góra

386

Sztuczne wzgórze powstałe jako zwałowisko zewnętrzne Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. Jest najwyższym wzniesieniem województwa łódzkiego, zaliczanym do Korony Polski.

Wzgórza w Polsce

48

Kamionki

422

Pasmo Orłowińskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

49

Kiełki (Kiełków)

452

Pasmo Orłowińskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

50

Klonówka

473

Grzbiet we wschodniej czę¶ci Pasma Masłowskiego w Górach ¦więtokrzyskich. Ci±gnie się na długo¶ci 3 km od wsi Masłów Drugi na zachód po przełom Lubrzanki na wschód.

Góry ¦więtokrzyskie

51

Komorowiec

319

Pasmo Cisowskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

52

Kopalniana Góra

347

Płaskowyż Suchedniowski w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

53

Krzemionka (Masł.)

389

Szczyt w Pa¶mie Masłowskim w Górach ¦więtokrzyskich, znajduj±cy się na północ od Kielc

Góry ¦więtokrzyskie

54

Krzemionka (Orłow.)

338

Pasmo Orłowińskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

55

Księża Skała

550

Łysogóry w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

56

Lubienia

298

Wzgórze na Płaskowyżu Suchedniowskim w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

57

Łysa Góra

595

Inaczej zwany ¦więtym Krzyżem, drugi najwyższy szczyt Gór ¦więtokrzyskich. Na górze znajduje się maszt oraz klasztor.

Góry ¦więtokrzyskie

58

Łysica

613

Najwyższy szczyt Gór ¦więtokrzyskich, leż±cy w Łysogórach, zaliczany do Korony Gór Polski oraz Diademu Polskich Gór. Potoczna nazwa to Góra ¦więtej Katarzyny. W ostatnim czasie udowodniono, że nieco wyższy (614 m) jest położony około 700 m na wschód wierzchołek o nazwie Skała Agaty. Łysicę najwygodniej zdobyć czerwonym szlakiem, prowadz±cym z wsi ¦więta Katarzyna.

Góry ¦więtokrzyskie

59

Małzna Płd.

378

Pasmo Cisowskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

60

Miejska (Bolechow.)

332

Zalesione wzniesienie w Pa¶mie Bolechowickim Gór ¦więtokrzyskich. Po południowo-wschodniej stronie góry znajduje się szpital.

Góry ¦więtokrzyskie

61

Miejska (Klonowskie)

426

Szczyt w Pa¶mie Klonowskim Gór ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

62

Milechowska

335

Grz±by Bolmińskie w Górach ¦więtokrzyskich. W południowej ¶cianie znajduje się jaskinia krasowa o długo¶ci około 17 metrów nazwana Piekło Milechowy.

Góry ¦więtokrzyskie

63

Napękowska Góra

343

Pasmo Orłowińskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

64

Okr±glica

320

Bolechowicki Grzbiet w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

65

Osicowa Góra

334

Wzgórza Koneckie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

66

Osieczyńska Góra

407

Płaskowyż Suchedniowski w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

67

Ostra Górka

318

Pasmo Cisowskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

68

Ostre Górki

304

Wzgórze na Płaskowyżu Suchedniowskim w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

69

Otrocz

375

Zalesione wzniesienie w Pa¶mie Daleszyckim Gór ¦więtokrzyskich. Na wschodnim zboczu góry znajduje się kompleks narciarski.

Góry ¦więtokrzyskie

70

Patrol

388

Najwyższe wzniesienie Pasma Zgórskiego w Górach ¦więtokrzyskich, położone jest w jego wschodniej czę¶ci

Góry ¦więtokrzyskie

71

Perlikowa

419

Pasmo Orłowińskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

72

Perzowa

396

Góra Perzowa - szczyt w Pa¶mie Oblęgorskim Gór ¦więtokrzyskich, położony pomiędzy wsiami KuĽniaki i Hucisko

Góry ¦więtokrzyskie

73

Pier¶cienica

367

Szczyt w Pa¶mie Posłowicko-Dymińskim Gór ¦więtokrzyskich. Pier¶cienicę potocznie nazywa się Skoczni± ze względu na nieistniej±c± już skocznię narciarsk± o punkcie konstrukcyjnym K-60. Na północno-wschodnim zboczu zbudowano stok narciarski.

Góry ¦więtokrzyskie

74

Plebańska

342

Pasmo Zgórskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

75

Pruskowa

368

Pasmo Zgórskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

76

Psarska Góra

415

Pasmo Klonowskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

77

Radostowa

451

Szczyt w pa¶mie Łysogór w Górach ¦więtokrzyskich. Na północno-zachodnim stoku góry znajduje się trasa narciarska, a na szczycie - pozostało¶ci wieży triangulacyjnej.

Góry ¦więtokrzyskie

78

Rzepka

357

Góry Chęcińskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

79

Salkowa

308

Pasmo Daleszyckie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

80

Sieradowska Góra

399

Wzgórze w Pa¶mie Sieradowickim w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

81

Sikorza

361

Góry ¦więtokrzyskie

Góry ¦więtokrzyskie

82

Siniewska Góra

449

Najwyższe wzniesienie w Pa¶mie Oblęgorskim w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

83

Skalna Góra

321

Wzgórza Niekłańsko-Bliżyńskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

84

Skalna Górka

399

Wzgórza Kołomańskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

85

Skała

363

Pasmo Bielińskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

86

Skałka

338

Pasmo Orłowińskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

87

Skałka (Miedziana)

316

Jedno ze wzniesień Wzgórz Tumlińskich w Gór ¦więtokrzyskich, położone ponad wsi± Miedziana Góra

Góry ¦więtokrzyskie

88

Skoszyńska Góra

451

Pasmo Jeleniowskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

89

Słowiec

438

Pasmo Orłowińskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

90

Sosnowica

413

Wzgórza Tumlińskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

91

Sosnówka

320

Góry Chęcińskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

92

Sterczyna

338

Pasmo Ociesęckie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

93

Stołowa Góra

423

Pasmo Cisowskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

94

Szczytniak

554

Najwyższy szczyt Pasma Jeleniowskiego w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

95

Sztymber

530

Łysogóry w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

96

¦winia (Brzech.)

350

Pasmo Brzechowskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

97

¦winia Góra

390

Płaskowyż Suchedniowski w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

98

Telegraf

408

Najwyższy szczyt pasma Posłowicko-Dymińskiego. Na szczycie stoi maszt radiowy o wysoko¶ci 60 m, a na zboczu góry znajduje się stok narciarski z wyci±giem krzesełkowym.

Góry ¦więtokrzyskie

99

Topolowa Góra

358

Wzgórza Koneckie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

100

Trójeczna Góra

361

Szczyt w Pa¶mie Masłowskim w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

101

Truskolaska

448

Wysunięty najbardziej na wschód szczyt Pasma Jeleniowskiego w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

102

Wał

365

Pasmo Orłowińskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

103

Wał Małacentowski

405

Płaskie, długie wzniesienie Pasma Bielińskiego w Górach ¦więtokrzyskich, położone około 5 km na południe od ¦więtego Krzyża, w okolicach miejscowo¶ci Małacentów

Góry ¦więtokrzyskie

104

Wesołówka

469

Szczyt w Pa¶mie Jeleniowskim Gór ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

105

Wierzejska

375

Szczyt w Pa¶mie Masłowskim Gór ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

106

Wi¶niówka

470

Szczyt w Pa¶mie Masłowskim w Górach ¦więtokrzyskich. Na zachodnim zboczu góry znajduje się kamieniołom piaskowców kwarcytowych.

Góry ¦więtokrzyskie

107

Witosławska Góra

491

Szczyt w Pa¶mie Jeleniowskim Gór ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

108

Włochy

427

Najwyższe wzniesienie Pasma Cisowskiego w Górach ¦więtokrzyskich, położone na północ od Cisowa

Góry ¦więtokrzyskie

109

Wrze¶nia

370

Szczyt w Pa¶mie Cisowskim w Górach ¦więtokrzyskich. Jest to dwuwierzchołkowe wzniesienie, z niższego wierzchołka ku zachodowi i północy odgałęziaj± się boczne grzbiety: Komorowiec (319 m) i Ostra Górka (343 m).

Góry ¦więtokrzyskie

110

Wsiowa

367

Pasmo Zelejowskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

111

Wykień

404

Wzgórza Tumlińskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

112

Wykus

320

Płaskowyż Suchedniowski w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

113

Wysokówka

412

Pasmo Orłowińskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

114

Wzgórza Sobkowskie

298

Wzgórza Sobkowsko-Korytnickie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

115

Zalasna (Krzyżna)

321

Wzniesienie w Pa¶mie Dymińskim Gór ¦więtokrzyskich, inna nazwa to Mójecka (od wsi Mójcza u jej zachodnich podnóży) lub Krzyżna

Góry ¦więtokrzyskie

116

Zamczysko

422

Pasmo Orłowińskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

117

Zamkowa

360

Szczyt w Górach Chęcińskich, zaliczanych do Gór ¦więtokrzyskich. Na górze znajduje się zamek z XIII wieku, który jest dobrze widoczny z trasy S7

Góry ¦więtokrzyskie

118

Zelejowa

372

Wzniesienie w Pa¶mie Zelejowskim w Górach ¦więtokrzyskich. Znajduje się na północ od Chęcin.

Góry ¦więtokrzyskie

119

Zielona

372

Pasmo Zgórskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

120

Żakowa

352

Pasmo Zelejowskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

121

Żarnowica

313

Góry ¦więtokrzyskie

Góry ¦więtokrzyskie

122

Żarnowa Góra

315

Wzgórze na Płaskowyżu Suchedniowskim w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

123

Berberysówka

279

Wzniesienie w Pa¶mie Bolechowickim w Górach ¦więtokrzyskich. Znajduj± się tu stare wyrobiska górnicze, gdzie pozyskiwano galenę (minerał z gromady siarczków), a obecnie na zachodnim zboczu eksploatowane s± złoża wapieni dewońskich.

Góry ¦więtokrzyskie

124

Biesiak

381

Zalesiony szczyt w Pa¶mie Posłowickim Gór ¦więtokrzyskich, położony na terenie Kielc

Góry ¦więtokrzyskie

125

Brusznia

312

Wzniesienie w Górach ¦więtokrzyskich, w Pa¶mie Kadzielniańskim. Położone na terenie Kielc, około 5 km od centrum miasta.

Góry ¦więtokrzyskie

126

Chełm

399

Najdalej na zachód wysunięte wzniesienie Pasma Klonowskiego Gór ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

127

Dalnia

310

Wzniesienie Pasma Kadzielniańskiego w Górach ¦więtokrzyskich, położone na terenie Kielc

Góry ¦więtokrzyskie

128

Kolejowa

287

Góra Kolejowa - zalesione wzniesienie w zachodniej czę¶ci Pasma Posłowickiego Gór ¦więtokrzyskich, położone na terenie Kielc

Góry ¦więtokrzyskie

129

Grabina

312

Wzniesienie Pasma Kadzielniańskiego w Górach ¦więtokrzyskich, położone na terenie Kielc

Góry ¦więtokrzyskie

130

Kobyla Góra

391

Zalesione wzniesienie w Górach ¦więtokrzyskich, leż±ce między Łysogórami a Pasmem Jeleniowskim

Góry ¦więtokrzyskie

131

Lisie Jamy

336

Wzgórze na Płaskowyżu Suchedniowskim w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

132

Miedzianka

354

Szczyt w Górach ¦więtokrzyskich, stanowi±cy zachodni kraniec Grzbietu Chęcińskiego. Nazwa pochodzi od występuj±cych tu rud miedzi. W zboczach Miedzianki znajduje się dużo szybów kopalnianych.

Góry ¦więtokrzyskie

133

Ostra (Posłowskie)

350

Zalesione wzniesienie w Pa¶mie Posłowickim Gór ¦więtokrzyskich, położone na terenie Kielc

Góry ¦więtokrzyskie

134

Słoneczna (Psia Górka)

310

Bezle¶ne wzniesienie Pasma Kadzielniańskiego Gór ¦więtokrzyskich, położone kilometr na południe od centrum Kielc

Góry ¦więtokrzyskie

135

Stokowa

292

Szczyt dawniej zwany Białogońsk± Gór± - najbardziej na zachód wysunięte wzniesienie Pasma Kadzielniańskiego Gór ¦więtokrzyskich, położone na terenie Kielc

Góry ¦więtokrzyskie

136

¦winia Góra (Kielce)

346

Najwyższe wzniesienie Wzgórz Szydłówkowskich, leż±ce na wschodniej granicy Kielc

Góry ¦więtokrzyskie

137

Fajna Ryba

347

Najwyższe naturalne wzniesienie województwa łódzkiego, położone na terenie gminy Przedbórz, w obrębie Pasma Przedborsko-Małogoskiego oraz Przedborskiego Parku Krajobrazowego, wchodz±ce w skład północnej Wyżyny Przedborskiej. U stóp wzniesienia leży miejscowo¶ć Góry Mokre.

Pasmo Przedborsko-Małogoskie

138

Grzbiet ¶w. Mikołaja

555

Grzbiet w Łysogórach w Górach ¦więtokrzyskich, położony na zachód od Przełęczy ¶więtego Mikołaja

Góry ¦więtokrzyskie

139

Góra Zborów

462

Skaliste wzgórze na Wyżynie Częstochowskiej, w gminie Kroczyce. Stanowi ważny rejon wspinaczkowy. U podnóży znajduje się Jaskinia Głęboka - jedyna w północnej czę¶ci Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej jaskinia udostępniona do turystycznego zwiedzania.

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

140

Wzg. Kostkowickie

355

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

141

Jastrzębnik Kostk.

396

Jastrzębnik Kostkowicki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

142

Wzg. Kroczyckie Wsch.

411

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

143

Łysak (Jastrzębniak)

412

Wzgórze na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej w obrębie pasma wzgórz zwanego Skałami Kroczyckimi, inna nazwa to Jastrzębniak

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

144

Wzg. Kroczyckie Zach.

415

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

145

Wzg. Kroczyckie Płd.

408

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

146

Wzg. Rzędkow. Zach.

433

Wzgórze Rzędkowickie Zachodnie na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

147

Wzg. Rzędkow. Wsch.

432

Wzgórze Rzędkowickie Wschodnie na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

148

Wzg. Rzędkow. Płn.

434

Wzgórze Rzędkowickie Północne na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

149

Morsko Płn.

412

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

150

Morsko Płd.

423

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

151

Wzg. Starowiejskie

408

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

152

Lew

409

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

153

Góra Janowskiego

516

Najwyższe wzniesienie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, położone na terenie wsi Podzamcze w gminie Ogrodzieniec. Inna nazwa to Góra Zamkowa. Na samym szczycie Góry Janowskiego znajduje się hotel SPA, a nieco niżej - ruiny Zamku Ogrodzieniec. Najwyższym punktem wzgórza jest skała Czubatka. Góra została nazwana dla upamiętnienia polskiego podróżnika Aleksandra Janowskiego, jednego z założycieli Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, który uratował od zupełnego zniszczenia ruiny Zamku w Ogrodzieńcu.

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

154

Wrze¶nia Wsch.

371

Szczyt w Pa¶mie Cisowskim w Górach ¦więtokrzyskich. Jest to dwuwierzchołkowe wzniesienie, z niższego wierzchołka ku zachodowi i północy odgałęziaj± się boczne grzbiety: Komorowiec (319 m) i Ostra Górka (343 m).

Góry ¦więtokrzyskie

155

Ostra Górka Wsch.

343

Pasmo Cisowskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

156

Krzemionka (Wrze¶nia)

350

Pasmo Cisowskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

157

Wymy¶lona

415

Szczyt w Pa¶mie Łysogór w Górach ¦więtokrzyskich, przez który przechodzi czerwony szlak pomiędzy Łysic± a Radostow±

Góry ¦więtokrzyskie

158

Stróżna (Strużyna)

367

Góry ¦więtokrzyskie

Góry ¦więtokrzyskie

159

Młyńczyszkowa

356

Góry ¦więtokrzyskie

Góry ¦więtokrzyskie

160

Sosnowica Zach.

410

Wzgórza Tumlińskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

161

ZałaĽnia

291

Wzniesienie w Pa¶mie Dymińskim Gór ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

162

Zdobiec

318

Wzniesienie w Pa¶mie Dymińskim Gór ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

163

Wietrznia

315

Szczyt na obszarze Kielc w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

164

Szydłówkowska

327

Szczyt na obszarze Kielc w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

165

Kadzielnia

295

Wzniesienie Pasma Kadzielniańskiego w Górach ¦więtokrzyskich, położone na terenie Kielc, zwane inaczej Skałk± Geologów. Na górze znajduje się amfiteatr na 5,5 osób oraz Pomnik Bojowników o Wyzwolenie Narodowe i Społeczne.

Góry ¦więtokrzyskie

166

Karczówka

319

Wzniesienie Pasma Kadzielniańskiego w Górach ¦więtokrzyskich, położone na terenie Kielc. Na szczycie znajduje się zabytkowy zespół klasztorny bernardynów.

Góry ¦więtokrzyskie

167

Machnowica

289

Szczyt Szczukowskich Górek w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

168

Jankowa

278

Szczyt Szczukowskich Górek w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

169

Trupień

360

Pasmo Zgórskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

170

Skwarnia

317

Pasmo Zgórskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

171

Ciastowa

329

Pasmo Zgórskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

172

Biesiak Zach.

374

Zalesiony szczyt w Pa¶mie Posłowickim Gór ¦więtokrzyskich, położony na terenie Kielc

Góry ¦więtokrzyskie

173

Barania (Skorzeszyce)

309

Niewielkie wzniesienie w Górach ¦więtokrzyskich, położone pomiędzy Skorzeszycami i Wol± Jachow±

Góry ¦więtokrzyskie

174

Wesołowska

307

Szczyt w Górach ¦więtokrzyskich, stanowi±cy zachodni kraniec Grzbietu Chęcińskiego

Góry ¦więtokrzyskie

175

Żebrownica

304

Góry Chęcińskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

176

Moskozala

302

Grzywy Korzeczkowskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

177

Sabianów

352

Szczyt Pasma Przedborsko-Małogoskiego, stanowi±cego naturalne przedłużenie Gór ¦więtokrzyskich ku zachodowi

Pasmo Przedborsko-Małogoskie

178

Soboniowa

324

Szczyt Pasma Przedborsko-Małogoskiego, stanowi±cego naturalne przedłużenie Gór ¦więtokrzyskich ku zachodowi

Pasmo Przedborsko-Małogoskie

179

Góra ¶w. Michała

332

Szczyt Pasma Przedborsko-Małogoskiego, stanowi±cego naturalne przedłużenie Gór ¦więtokrzyskich ku zachodowi. Inna nazwa góry to ¦więty Michał. Wznosi się na północ od Gruszczyna. Na szczycie znajduj± się ruiny ko¶cioła z XVI wieku.

Pasmo Przedborsko-Małogoskie

180

Piekielnica

322

Szczyt Pasma Przedborsko-Małogoskiego, stanowi±cego naturalne przedłużenie Gór ¦więtokrzyskich ku zachodowi

Pasmo Przedborsko-Małogoskie

181

Bukowa Góra (D±brówka)

351

Szczyt Pasma Przedborsko-Małogoskiego, stanowi±cego naturalne przedłużenie Gór ¦więtokrzyskich ku zachodowi

Pasmo Przedborsko-Małogoskie

182

Górka (Cie¶le)

343

Szczyt Pasma Przedborsko-Małogoskiego, stanowi±cego naturalne przedłużenie Gór ¦więtokrzyskich ku zachodowi

Pasmo Przedborsko-Małogoskie

183

Cie¶le Zach.

341

Szczyt Pasma Przedborsko-Małogoskiego, stanowi±cego naturalne przedłużenie Gór ¦więtokrzyskich ku zachodowi

Pasmo Przedborsko-Małogoskie

184

Cie¶le Wsch.

344

Szczyt Pasma Przedborsko-Małogoskiego, stanowi±cego naturalne przedłużenie Gór ¦więtokrzyskich ku zachodowi

Pasmo Przedborsko-Małogoskie

185

Bukowa Góra (R±czki)

336

Szczyt Pasma Przedborsko-Małogoskiego, stanowi±cego naturalne przedłużenie Gór ¦więtokrzyskich ku zachodowi

Pasmo Przedborsko-Małogoskie

186

Jeżowiec (Dobromierz)

330

Szczyt Pasma Przedborsko-Małogoskiego, stanowi±cego naturalne przedłużenie Gór ¦więtokrzyskich ku zachodowi. Na zachodnim ramieniu Jeżowca znajduje się Stacja Linii Radiowych Dobromierz - wieża RTV o wysoko¶ci 88 m.

Pasmo Przedborsko-Małogoskie

187

Krzemycza

331

Szczyt Pasma Przedborsko-Małogoskiego, stanowi±cego naturalne przedłużenie Gór ¦więtokrzyskich ku zachodowi

Pasmo Przedborsko-Małogoskie

188

Kozłowa

336

Szczyt Pasma Przedborsko-Małogoskiego, stanowi±cego naturalne przedłużenie Gór ¦więtokrzyskich ku zachodowi

Pasmo Przedborsko-Małogoskie

189

¦widzińska

311

Szczyt Pasma Przedborsko-Małogoskiego, stanowi±cego naturalne przedłużenie Gór ¦więtokrzyskich ku zachodowi

Pasmo Przedborsko-Małogoskie

190

Góra Chełmo

323

Wzniesienie w pobliżu wsi Chełmo, położonej w województwie łódzkim, w powiecie radomszczańskim, w gminie Masłowice. Na szczycie znajduj± się pozostało¶ci grodziska z IX wieku, które jest otoczone siedmioma pier¶cieniami wałów obronnych.

Wzgórza

191

Kamyk (Częstochowa)

286

Wzgórze w Częstochowie

Wzgórza

192

Góra Ossona

316

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

193

Kokocówka Zach.

300

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

194

Kokocówka Wsch.

297

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

195

Papro¶na Góra

296

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

196

Rędzina

307

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

197

Liboradz

313

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

198

Prędziszów

298

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

199

Dębowa Góra Zach.

285

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

200

Dębowa Góra Wsch.

301

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

201

Psi Nos

321

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

202

Skałki (Srocko)

332

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

203

Zielona Góra

343

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

204

Wilcza Góra

296

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

205

Pańska Góra (Olsztyn)

334

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

206

Dolny Ostrówek

326

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

207

Zamkowa (Olsztyn)

360

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

208

Lipówki

351

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

209

Biakło (Mały Giewont)

361

Wzgórze ostańcowe na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, w miejscowo¶ci Olsztyn w województwie ¶l±skim, w powiecie częstochowskim. Inne nazwy to Brodło lub Mały Giewont. Ta druga pochodzi od tego, że jurajski Giewont ma podobny kształt jak tatrzański, a na jego szczycie również stoi krzyż, pozostawiony na pocz±tku lat 90. XX wieku przez pielgrzymkę pracowników przemysłu metalowego z Zawiercia. Wzniesienie ma formę bezle¶nego, skalnego grzebienia. Od północnej strony s±siaduje ze skalistym grzebieniem Lipówek, od południowej opada na płaskie i poro¶nięte lasem obniżenie oddzielaj±ce go od Sokolich Gór. Wzgórze zbudowane jest z wapieni pochodz±cych z okresu jurajskiego. Na południowym krańcu grzebienia znajduje się okno skalne, natomiast na wschód od szczytu - iglica wapienna. Występuj± tu również inne formy krasowe: jamy, żłobki i żebra. Na szczyt prowadzi ¶cieżka dla pieszych turystów, jest to również popularne miejsce wspinaczkowe.

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

210

Sokola Góra

385

Szczyt w Sokolich Górach na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

211

Setki

386

Szczyt w Sokolich Górach na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

212

Donica

390

Szczyt w Sokolich Górach na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

213

Puchacz (Sokole Góry)

402

Szczyt w Sokolich Górach na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Wznosi się pomiędzy Olsztynem a Zrębicami w województwie ¶l±skim. Administracyjnie położone jest w obrębie wsi Olsztyn.

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

214

Pustelnica

400

Szczyt w Sokolich Górach na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

215

Knieja (Knieje)

366

Szczyt w Sokolich Górach na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

216

Polusowa Góra

361

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

217

Dunka

370

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

218

Sosnowa

360

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

219

Dębowa (Przybynów)

380

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

220

Babia Góra (Jaroszów)

377

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

221

Bukowie

434

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

222

Chudoba

387

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

223

Chudobka

392

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

224

Serwin (Żarki)

393

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

225

Parchowatka

407

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

226

Wielka Góra Mirowska

411

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

227

Wielki Bukowiec

405

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

228

Kołowrót

403

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

229

Kamienne Górki

352

Szczyt w Sokolich Górach na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

230

Karzełek

391

Szczyt w Sokolich Górach na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

231

Jodłowa Góra

374

Szczyt w Sokolich Górach na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

232

Kadzielnia (Wyż. Częst.)

344

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

233

Jelenia Góra (Janów)

306

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

234

Podłazie

302

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

235

Go¶cirodka

300

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

236

Okr±glica (Ponik)

290

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

237

Lisia Góra (Apolonka)

299

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

238

Sowia Góra (Janów)

280

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

239

JaĽwia

269

Wzgórze ponad wsiami Czartoszowy i Michala Góra, w województwie ¶więtokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Łopuszno

Wzgórza

240

Michala Góra

281

Wzgórze ponad wsiami Czartoszowy i Michala Góra, w województwie ¶więtokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Łopuszno

Wzgórza

241

Zamczysko (Wysok.)

421

Pasmo Orłowińskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

242

Małzna Płn.

415

Pasmo Cisowskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

243

Chrostynia

292

Grzywy Korzeczkowskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

244

Glinianki Po¶r.

333

Grzywy Korzeczkowskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

245

Glinianki Zach.

332

Grzywy Korzeczkowskie w Górach ¦więtokrzyskich

Góry ¦więtokrzyskie

246

Bukowa Góra (Trzeb.)

366

Wzgórze położone na południe od Trzebiesławic oraz Podbuczyn - przysiółka Ujejsca, dzielnicy miasta D±browa Górnicza

RangePeaks reached

Góry ¦więtokrzyskie

0 / 164

Pasmo Przedborsko-Małogoskie

0 / 14

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

0 / 62

Wzgórza

0 / 4

Wzgórza w Polsce

0 / 2

Total

0 / 246(c) 2010 - 2022 Robert Celiński, Byledobiec Anin