RunCalc DocumentationFAQLoginRegister
UsersRacesMapsMountains

Description: Beskid Makowski, Wyspowy i Gorce

Mountain range/group ID: 6Open peaks map

Back to mountain ranges
Peaks in this range/group reached by: Mateusz Majerczyk (Majer)
Click column header to sort
NPeak nameAltitudePeak infoRangeReached

0

Adamówka

727

Beskid Makowski

Beskid Makowski

1

Babia Góra

727

Dwuwierzchołkowa góra we wschodniej czę¶ci głównego grzbietu Pasma Łososińskiego w Beskidzie Wyspowym. Znajduje się pomiędzy Jaworzem a Chełmem. Wznosi się nad miejscowo¶ciami: Stańkowa, Skrzętla-Rojówka i Kłodne.

Beskid Wyspowy

2

Babia Góra (B. Żyw.)

1725

Najwyższy szczyt Beskidu Żywieckiego, zaliczany do Korony Gór Polski. Jest najwyższym szczytem Beskidów Zachodnich i poza Tatrami najwyższym szczytem w Polsce, a drugim co do wybitno¶ci (po ¦nieżce). Babi± Górę zalicza się również do Diademu Polskich Gór, jako najwyższy szczyt mikroregionu Pasma Babiogórskiego. Inne nazwy to Diablak, Królowa Beskidów, a także bardziej potocznie Matka Niepogód lub Kapry¶nica, ze względu na zmienn± pogodę. We wschodnim grzbiecie schodz±cym w stronę Przełęczy Krowiarki można wyróżnić szczyty: Gówniak (inaczej Wołowe Skałki, 1617 m), Kępa (1521 m) oraz Sokolica (1367 m). W zachodnim grzbiecie można wyróżnić Ko¶ciółek Wschodni i Ko¶ciółek Zachodni, natomiast od Małej Babiej Góry (inaczej Cylu, 1515 m) masyw jest oddzielony Przełęcz± Brona (1408 m). W masywie Babiej Góry wytyczono liczne szlaki turystyczne. Najpopularniejszy czerwony Główny Szlak Beskidzki prowadzi z Przełęczy Lipnickiej (Krowiarki), na szczyt Babiej Góry, po czym schodzi na Przełęcz Brona i do schroniska na Markowych Szczawinach. Przełęcz Lipnicka jest poł±czona ze schroniskiem Markowe Szczawiny niebieskim szlakiem, od którego po drodze odchodz± na grzbiet dwa szlaki - zielony (Perć Przyrodników) i na sam szczyt żółty (trudna Perć Akademików). Z południa z Jabłonki na szczyt prowadzi zielony szlak, natomiast najpopularniejszy w¶ród Słowaków jest żółty szlak, wychodz±cy spod schroniska Slana voda.

3

Babica

728

Szczyt w Beskidzie Makowskim, wznosz±cy się w Pa¶mie Babicy, oddzielaj±cym kotlinę wsi Budzów i potoku Paleczka od doliny Raby i My¶lenic. Zaliczany jest do Diademu Polskich Gór, jako najwyższy w mikroregionie Pasma Babicy, Barnasiówki i Chełmu, leż±cego w nieformalnym regionie Beskidu Mysłowickiego.

Beskid Makowski

4

Bania (Gorce)

612

Wzniesienie w Gorcach na terenie miasta Rabka-Zdrój

Gorce

5

Bania (B. Mak.)

611

Szczyt w Pa¶mie Lubomira i Łysiny w Beskidzie Wyspowym lub Makowskim

Beskid Makowski

6

Bardo

948

Szczyt w Gorcach, położony na długim grzbiecie odchodz±cym od Turbacza do Rabki, pomiędzy Wierchow± (940 m), a Jaworzyn± Ponick± (995 m)

Gorce

7

Bargłowa

686

Wzniesienie w pa¶mie Koskowej Góry w Beskidzie Makowskim. Znajduje się w południowym grzbiecie Koskowej Góry, pomiędzy Syrkówk± (782 m) a Magurk± (787 m).

Beskid Makowski

8

B±kowiec

599

Wzniesienie na wschodnim skraju Beskidu Wyspowego, po północno-wschodniej stronie Pępówki

Beskid Wyspowy

9

Białowodzka Góra

616

Szczyt Beskidu Wyspowego na wschodnim krańcu Pasma Łososińskiego. Posiada dwie kulminacje: południow± Rozdziele (616 m) i północn± - Zamczysko (607 m).

Beskid Wyspowy

10

Borek

562

Najdalej na północ wysunięty szczyt Beskidu Wyspowego. Wchodzi w skład niewielkiego pasma górskiego Ciecienia, w którym wyróżnia się kilka szczytów - od południa: Ciecień (829 m), Księża Góra (649 m), Grodzisko (618 m) i Borek (562 m).

Beskid Wyspowy

11

Borsuczyna

979

Gorce

Gorce

12

Borysówka

611

Beskid Makowski

Beskid Makowski

13

Bryndzówka

698

Góra w Beskidzie Makowskim, położona ponad Makowem Podhalańskim. Na szczycie znajduj± się dwa maszty.

Beskid Makowski

14

Bucznik (BOP)

783

Beskid Orawsko-Podhalański

Beskid Orawsko-Podhalański

15

Bucznik (Makowski)

620

Beskid Makowski

Beskid Makowski

16

Bukowina Miejska

1143

Szczyt w Gorcach położony w grzbiecie odbiegaj±cym na południowy zachód od Turbacza

Gorce

17

Bukowina Obidowska

1039

Szczyt w Gorcach, w zachodniej czę¶ci grzbietu opadaj±cego z Bukowiny Miejskiej w kierunku Klikuszowej

Gorce

18

Bukowina Waksmundzka

1103

Niewybitny szczyt w Gorcach, położony na południe od Turbacza, na rozwidleniu grzbietów przebiegaj±cych w stronę Nowego Targu-Kowańca i Łopusznej

Gorce

19

Bukowinka

937

Szczyt w Pa¶mie Lubania w południowo-wschodniej czę¶ci Gorców. Jest to drugie w kierunku od Przełęczy Knurowskiej na wschód wzniesienie w tym pa¶mie (pierwsza jest niewybitna Turkówka - 885 m).

Gorce

20

Burdelowa Góra

761

Szczyt w Pa¶mie Policy w Beskidzie Żywieckim. Wznosi się w miejscowo¶ci Juszczyn. Jest to północne ramię Cupla.

Beskid Żywiecki

21

Bydłoniowa

645

Szczyt w Pa¶mie Lubomira i Łysiny w Beskidzie Wyspowym lub Makowskim. Zlokalizowany jest w bocznym grzbiecie odgałęziaj±cym się na południowy wschód ze zwornika położonego na południe od Patryi (762 m).

Beskid Makowski

22

Bystra (Tatry Zach., SK)

2248

Najwyższy szczyt Tatr Zachodnich, słow. Bystrá. Leży w odległo¶ci 600 m na południe od grani głównej Tatr Zachodnich, po której biegnie granica polsko-słowacka.

23

Chełm (B. Mak.)

603

Najwyższy szczyt Pasma Chełmu w Beskidzie Makowskim

Beskid Makowski

24

Chełm (My¶lenice)

614

Wznosz±cy się nad My¶lenicami szczyt w Pa¶mie Lubomira i Łysiny, zaliczany do Beskidu Wyspowego lub Makowskiego. Na północnym zboczu zbudowano stok narciarski z wyci±giem krzesełkowym. Na wschód od szczytu znajduje się wieża widokowa. Północno-zachodni grzbiet Chełmu opada poprzez zupełnie niewybitny i niski Gruszczyn (475 m) do doliny Raby, która w miejscu zwanym Luterank± dokonuje przełomu między Pasmem Lubomira i Łysiny a Plebańsk± Gór± w Beskidzie Makowskim.

Beskid Makowski

25

Chełm Łososiński

793

Szczyt w Beskidzie Wyspowym, we wschodniej czę¶ci Pasma Łososińskiego

Beskid Wyspowy

26

Chorobowska

856

Gorce

Gorce

27

Cichoń

929

Szczyt górski w Beskidzie Wyspowym, położony w tzw. pa¶mie Ostrej, dawna nazwa to Tokoń

Beskid Wyspowy

28

Ciecień

829

Szczyt w Beskidzie Wyspowym, którego grzbiet przebiega południkowo, czym różni się od większo¶ci szczytów tego pasma

Beskid Wyspowy

29

Cuba

596

Wzgórze w Beskidzie Wyspowym, znajduj±ce się po wschodniej stronie przełęczy Widoma (535 m), która oddziela go od wschodniego grzbietu Kamionnej (801 m)

Beskid Wyspowy

30

Cubla Góra

565

Dwuwierzchołkowy szczyt w grzbiecie ł±cz±cym Ciecień (829 m) z Grodziskiem (618 m) w Beskidzie Wyspowym. Od Cietnia (Ciecienia) oddzielony jest jeszcze trzema szczytami, najwybitniejszy z nich to Księża Góra (649 m).

Beskid Wyspowy

31

Cuprówka

753

Szczyt w Pa¶mie Łososińskim w Beskidzie Wyspowym. Leży w kilkuwierzchołkowym, bocznym grzbiecie odbiegaj±cym na północ od Sałasza Wschodniego (909 m).

Beskid Wyspowy

32

Cyl (B. Żyw.)

1298

Szczyt w Beskidzie Żywieckim, w zachodniej czę¶ci Pasma Policy. Nazwa pochodzi od dawniej istniej±cej w szczytowych partiach Hali ¦mietanowej. Na mapach czasem spotyka się nazwę Kiczorka, co jest myl±ce, ponieważ tak nazywa się również szczyt w północnym ramieniu. Cyl Hali ¦mietanowej jest zwornikiem, gdyż od głównego grzbietu odchodz± dwa boczne - jeden na północ, w kierunku Kiczorki (1012 m), drugi na zachód, w stronę Mosornego Gronia (1047 m), a główna grań, któr± prowadzi czerwony Główny Szlak Beskidzki, zakręca w tym miejscu pod k±tem prostym.

33

Cyrki

757

Wzniesienie w Beskidzie Wyspowym w miejscowo¶ci Lubomierz. Inna nazwa to Cyrkowa Góra. Niektóre Ľródła podaj±, że wyższy wierzchołek w tym grzbiecie (823 m) nosi nazwę Cyrkowa Skała.

Beskid Wyspowy

34

Cyrnowa Góra

695

Gorce

Gorce

35

Czarnotówka

797

Szczyt w Gorcach, położony w północno-wschodniej czę¶ci Nowego Targu, na wschód od Kowańca. Wznosi się na południe od doliny potoku Kowaniec, w której znajduje się osiedle Oleksówki. Na zboczu Czarnotówki działa stacja narciarska Długa Polana z długim na 450 m wyci±giem orczykowym.

Gorce

36

Czarny Dział

673

Wzniesienie w Beskidzie Wyspowym, znajduj±ce się w długim i niskim grzbiecie ci±gn±cym się od Ćwilina po Mszankę w Mszanie Dolnej i kończ±cym się nad Mszan± wzniesieniem Grunwald

Beskid Wyspowy

37

Czepelówka

610

Góra na północno-wschodnim krańcu Pasma Solnisk w Beskidzie Makowskim, położony między Lachowicami i Stryszaw±. Na szczycie znajduje się wieża z przekaĽnikami telekomunikacyjnymi.

38

Czoło Turbacza

1258

Pi±ty pod względem wysoko¶ci szczyt w Gorcach, leż±cy w masywie Turbacza, ponad Hal± Turbacz

Gorce

39

Czuba Ostrowska

916

Gorce

Gorce

40

Czyżowiec (Pog. Wi¶n.)

418

Wzniesienie na południowo-wschodnim krańcu Pogórza Wi¶nickiego. Wschodnie stoki opadaj± stromo do rzeki Łososina, południowo-zachodnie łagodnie do doliny jej dopływu - potoku Białka w miejscowo¶ci Łęki, północno-zachodnie stromo do potoku uchodz±cego do Białki, w kierunku północnym ci±gnie się do¶ć płaski grzbiet aż do doliny potoku Granicznik.

Pogórze Wi¶nickie

41

Ćwilin

1072

Drugi co do wysoko¶ci szczyt Beskidu Wyspowego, zaliczany do Diademu Polskich Gór. Nazwa pochodzi od niemieckiego słowa Zwilling, czyli bliĽniak (domy¶lnie s±siedniej ¦nieżnicy).

Beskid Wyspowy

42

Dudowa Góra

753

Szczyt w południowym grzbiecie masywu Lubania w Gorcach

Gorce

43

Działek

622

Szczyt w Pa¶mie Lubomira i Łysiny, zaliczanym do Beskidu Wyspowego lub Makowskiego. Znajduje się w głównym grzbiecie Pasma Lubomira i Łysiny, pomiędzy ¦liwnikiem (620 m) a Łysin± (891 m), od której oddziela go przełęcz Granice.

Beskid Makowski

44

Dzielec

650

Niewielkie wzniesienie w Beskidzie Wyspowym, znajduj±ce się pomiędzy ¦nieżnic± a Szklarni±

Beskid Wyspowy

45

Dzielec (Łososińskie)

628

Najbardziej wysunięty na zachód szczyt Pasma Łososińskiego w Beskidzie Wyspowym

Beskid Wyspowy

46

Dzielec (Słopnice)

753

Wzgórze w Beskidzie Wyspowym u południowo-wschodnich podnóży Mogielicy, znajduj±ce się w obrębie miejscowo¶ci Słopnice

Beskid Wyspowy

47

Dziurczak

797

Niewysoka, ale do¶ć wybitna góra w Beskidzie Wyspowym w miejscowo¶ci Łętowe. Znajduje się w zakończeniu długiego, północno-zachodniego grzbietu Jasienia, gdzie s±siaduje z Cyrkow± Gór± i Kiczor± (Kobylic±).

Beskid Wyspowy

48

Dzwonkówka (B. S±d.)

983

Masyw górski w grzbiecie głównym Pasma Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w tym grzbiecie pomiędzy przełęcz± Przysłop (832 m), a przełęcz± Złotne (782 m).

49

Fuckowa Góra

644

Beskid Makowski

Beskid Makowski

50

Gerlach (Tatry, SK)

2655

Położony na Słowacji najwyższy szczyt Tatr oraz całych Karpat, zaliczany do Korony Europy, słow. Gerlachovský ątít. Masyw Gerlacha składa się z kilku wierzchołków. Grań rozpoczyna się od strony północno-zachodniej wierzchołkiem zwornikowym z grani± główn± - Zadnim Gerlachem (Zadný Gerlach, 2616 m), którego zbocza obniżaj± się do Przełęczy Tetmajera (Gerlachovské sedlo), za któr± wznosi się główny wierzchołek (2655 m). Dalej w grani znajduj± się kolejno Wyżnie Gerlachowskie Wrótka, wierzchołek Po¶redniego Gerlacha, Po¶rednie Gerlachowskie Wrótka, Gerlachowska Czuba i Niżnie Gerlachowskie Wrótka. Grzbiet kończy się południowo-wschodnim szczytem Małego Gerlacha (Kotlový ątít, 2601 m). Z wierzchołka Małego Gerlacha odchodz± dwa boczne ramiona obejmuj±ce Gerlachowski Kocioł (Gerlachovský kotol).

51

Łysa Góra (Gierowa)

886

Szczyt w południowym grzbiecie masywu Lubania w Gorcach

Gorce

52

Goderman

721

Gorce

Gorce

53

Golców

752

Wzgórze w Beskidzie Wyspowym, znajduj±ce się na granicy miejscowo¶ci Stara Wie¶ i Siekierczyna

Beskid Wyspowy

54

Goła Góra

821

Gorce

Gorce

55

Gołuszkowa G. (B. Mały)

715

Góra w Grupie Żurawnicy w Beskidzie Małym. Wznosi się w centralnej czę¶ci tej grupy, w jego głównym grzbiecie, pomiędzy Żurawnic± (na zachodzie) a Żmijow± (na wschodzie).

Beskid Mały

56

Gorc

1228

Góra we wschodniej czę¶ci grzbietu głównego Gorców. Na szczycie znajduje się wieża widokowa.

Gorce

57

Gorc Kamienicki

1160

Gorce

Gorce

58

Gorc Troszacki

1235

Siódmy co do wysoko¶ci szczytem Gorców, mało wybitne wzniesienie w grzbiecie ci±gn±cym się od Kudłonia po Jaworzynkę

Gorce

59

Gorzec

1114

Gorce

Gorce

60

Maciejowa

815

Szczyt w Gorcach, znajduj±cy się między Tatarowem (710 m) i Wierchow± (940 m), w grzbiecie biegn±cym od Turbacza na północny zachód do Rabki-Zdroju

Gorce

61

Szumi±ca

841

Szczyt w Gorcach na granicy Rabki i Jasionowa (przysiółka Olszówki). Wraz ze szczytem Wirchy (835 m) tworzy kulminację długiego bocznego ramienia odchodz±cego od Barda (948 m) i kończ±cego się wzniesieniem Bania (612 m).

Gorce

62

Tatarów

710

Wzniesienie w Gorcach, znajduj±ce się w grzbiecie, który od Barda (948 m) poprzez Maciejow± (815 m) i Tatarów w północno-zachodnim kierunku opada do Rabki Zdrój

Gorce

63

Górczyna

522

Niewielkie wzniesienie na zachodnim krańcu pasma Łopusza w Beskidzie Wyspowym, w obrębie miejscowo¶ci Żegocina i Rozdziele

Beskid Wyspowy

64

Grapa (Kilkuszowa)

737

Gorce

Gorce

65

Grodzisko

617

Niewysoki, ale do¶ć wybitny szczyt w północnej czę¶ci Beskidu Wyspowego. Wchodzi w skład niewielkiego Pasma Cietnia (Ciecienia), w którym wyróżnia się kilka szczytów - z południa na północ s± to: Ciecień (829 m), Księża Góra (649 m), Cubla Góra (565 m), Grodzisko i Borek (562 m).

Beskid Wyspowy

66

Groniec

638

Wzgórze w Beskidzie Wyspowym w niewielkim pa¶mie Zęzowa, wznosz±cym się po północnej stronie miejscowo¶ci Tymbark i Podłopień. W pa¶mie tym, w kolejno¶ci od zachodu na wschód wznosz± się: Groniec (638 m), Stronica, Stronia (664 m) i Zęzów (693 m).

Beskid Wyspowy

67

Gronik (Pękalówka)

839

Szczyt w masywie Kotonia w Beskidzie Makowskim, inna nazwa to Pękalówka

Beskid Makowski

68

Żarnowiec Płd.

853

Szczyt w południowym grzbiecie masywu Lubania w Gorcach

Gorce

69

Groniów

615

Beskid Makowski

Beskid Makowski

70

Groń (Szumi±ca)

619

Wzniesienie w bocznym grzbiecie Gorców, odbiegaj±cym od Barda (948 m) w północno-zachodnim kierunku i opadaj±cym do doliny Raby. W grzbiecie tym kolejno znajduj± się: Wirchy (835 m), Szumi±ca (845 m) i Groń.

Gorce

71

Groń (Jaworzyny)

766

Szczyt w pa¶mie Koskowej Góry w Beskidzie Makowskim, inna nazwa to Kotoń Zachodni. Znajduje się w głównym grzbiecie pasma Kotonia, pomiędzy Jaworzyńskim Wierchem (inna nazwa Gorylka, 782 m) i Kotoniem (857 m).

Beskid Makowski

72

Groń (Łopuszna)

823

Gorce

Gorce

73

Groń (Stołowa)

809

Szczyt w masywie Stołowej Góry w Beskidzie Makowskim

Beskid Makowski

74

Groń (Łososińskie)

743

Jeden z wierzchołków Pasma Łososińskiego w Beskidzie Wyspowym. Znajduje się w zachodniej czę¶ci tego pasma, pomiędzy Dzielcem (628 m) a Sarczynem.

Beskid Wyspowy

75

Wsołowa

624

Kopulaste wzniesienie w Beskidzie Wyspowym, góruj±ce nad miastem Mszana Dolna. Znajduje się w grzbiecie ci±gn±cym się od Ćwilina poprzez Czarny Dział po Mszankę w Mszanie Dolnej. W zachodnim grzbiecie ci±gn±cym się do centrum Mszany Dolnej można wyróżnić niższe wzgórze Grunwald (513 m).

Beskid Wyspowy

76

Grzebień

677

Wzniesienie na terenie miasta Rabka-Zdrój, będ±ce czę¶ci± grzbietu biegn±cego od Barda (948 m), przez Szumi±c± (841 m) do Bani (612 m)

Gorce

77

Grzechynia

552

Beskid Makowski

Beskid Makowski

78

Hala

913

Szczyt w masywie Mogielicy w Beskidzie Wyspowym. Znajduje się we wschodniej grani Mogielicy, opadaj±cej do Przełęczy Słopnickiej.

Beskid Wyspowy

79

Heczkowa Góra (BOR)

634

Beskid Orawsko-Podhalański

80

Hrube (Oleksowka)

1030

Gorce

Gorce

81

Ićkowa (Gawronowa)

582

Beskid Makowski

Beskid Makowski

82

Jabłoniec

624

Wzgórze w Beskidzie Wyspowym, należ±ce do miejscowo¶ci Limanowa

Beskid Wyspowy

83

Janie

623

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

84

Janiłówka (BOP)

817

Najdalej na wschód wysunięty szczyt w Beskidzie Orawsko-Podhalańskim. Wznosi się pomiędzy miejscowo¶ciami Pyzówka i Sieniawa, po północno-zachodniej stronie Przełęczy Sieniawskiej (711 m) oddzielaj±cej to pasmo górskie od Gorców.

Beskid Orawsko-Podhalański

85

Jaroszowicka Góra

541

Szczyt na prawym brzegu Skawy, wznosz±cy się nad miejscowo¶ciami Jaroszowice, Klecza Górna, Łękawica, ¦winna Poręba i Zagórze. Wraz z Wierzchowin± tworzy graniczny masyw między Beskidem Małym i Makowskim. Obszar ten zaliczany jest do Beskidu Małego (według klasyfikacji Kondrackiego) lub Beskidu Makowskiego.

86

Jasienik

773

Gorce

Gorce

87

Jasień (B. Mały)

521

Beskid Mały

Beskid Mały

88

Jasień (B. Wysp.)

1052

Trzeci co do wysoko¶ci szczyt w Beskidzie Wyspowym (po Mogielicy i po Ćwilinie). Wznosi się ponad miejscowo¶ciami: Półrzeczki, Szczawa, Lubomierz i Łętowe.

Beskid Wyspowy

89

Jasieńczyk

836

Szczyt w Beskidzie Wyspowym, znajduj±cy się w długim, południowo-wschodnim grzbiecie ci±gn±cym się od Modyni przez Jasieńczyk i Klończyk po SpleĽnię. Od Modyni Jasieńczyk oddzielony jest przełęcz± Cisowy Dział (ok. 795 m).

Beskid Wyspowy

90

Jastrz±bka

565

Wzniesienie w Beskidzie Wyspowym, znajduj±ce się w miejscowo¶ci Kamionka Mała

Beskid Wyspowy

91

Jawor (Juszczyn)

861

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

92

Jaworz (Kretówka)

921

Najwyższy szczyt Pasma Łososińskiego w Beskidzie Wyspowym, inna nazwa to Kretówka. Na wschodnich zboczach znajduje się drewniana widokowa o wysoko¶ci około 20 m. Zaliczany jest do Diademu Polskich Gór.

Beskid Wyspowy

93

Jaworzyna (Obidowa)

943

Szczyt w głównym grzbiecie Gorców, który biegnie od Turbacza poprzez Rozdziele, Obidowiec, Groniki, Stare Wierchy, Jaworzynę, Skałkę, Obidow± i Kulakowy Wierch do Przełęczy Sieniawskiej

Gorce

94

Jaworzyna Kamienicka

1288

Drugi (po Turbaczu) najwyższy szczyt Gorców. W górnym rogu polany znajduje się pochodz±ca z 1904 roku tzw. Kapliczka Bulandy. Na zachodnim krańcu Jaworzyny znajduje się jaskinia szczelinowa, tzw. Zbójnicka Jama. Na południowy wschód od szczytu, w stronę Magurek (1108 m), znajduje się Przełęcz Pańska Przehybka (995 m), pod któr± upamiętnione zostało miejsce katastrofy amerykańskiego bombowca B24 Liberator z dnia 18.12.1944.

Gorce

95

Jaworzyna Ponicka

995

Szczyt w Gorcach, położony na długim grzbiecie odchodz±cym od Turbacza do Rabki, pomiędzy szczytem Bardo (948 m) a przełęcz± Po¶rednie (918 m)

Gorce

96

Jaworzynka Gorcowska

1047

Szczyt Gorców znajduj±cy się w bocznym grzbiecie odbiegaj±cym od Gorca w południowym kierunku do doliny Ochotnicy, inna nazwa to Piorunowiec

Gorce

97

Jaworzyny Ochotnickie

1091

Gorce

Gorce

98

Jaworzyński (Gorylka)

782

Jaworzyński Wierch - szczyt w masywie Kotonia, należ±cy do Pasma Koskowej Góry w Beskidzie Makowskim. Inna nazwa to Gorylka. Znajduje się w głównym grzbiecie pasma Kotonia, między wierzchołkiem Balinki (708 m) i Groniem (766 m).

Beskid Makowski

99

Jeżowa Woda

895

Szczyt w Beskidzie Wyspowym, znajduj±cy się w Pa¶mie Ostrej, pomiędzy Ostr± a Skiełkiem

Beskid Wyspowy

100

Jodłowiec Wielki

482

Wzgórze w Beskidzie Wyspowym, znajduj±ce się w Pa¶mie Łososińskim, w zakończeniu bocznego, północno-wschodniego grzbietu

Beskid Wyspowy

101

Kamienna

744

Beskid Makowski

Beskid Makowski

102

Kamienna Góra

719

Beskid Makowski

Beskid Makowski

103

Kamiennik Południowy

827

Szczyt w Pa¶mie Lubomira i Łysiny, zaliczanym do Beskidu Wyspowego lub Makowskiego. Znajduje się masywie o dwóch wierzchołkach: Kamiennik Południowy (827 m) oraz Kamiennik Północny (785 m). Masyw ten znajduje się w grzbiecie odbiegaj±cym z Łysiny na północ, opadaj±cym na Przełęcz Such± (708 m).

Beskid Makowski

104

Kamiennik Północny

785

Szczyt w Pa¶mie Lubomira i Łysiny, zaliczanym do Beskidu Wyspowego lub Makowskiego. Znajduje się masywie o dwóch wierzchołkach: Kamiennik Południowy (827 m) oraz Kamiennik Północny (785 m). Masyw ten znajduje się w grzbiecie odbiegaj±cym z Łysiny na północ, opadaj±cym na Przełęcz Such± (708 m).

Beskid Makowski

105

Kamionka (Lubień)

620

Szczyt w Pa¶mie Lubomira i Łysiny, zaliczanym do Beskidu Wyspowego lub Makowskiego

Beskid Makowski

106

Kamionna

801

Szczyt w Beskidzie Wyspowym, granicz±cy od północy z Pogórzem Wi¶nickim. Dawniej zwany był również Makowic±, Jeziernikiem lub Patri±. Ostatnia nazwa pochodzi od dawnej drewnianej wieży triangulacyjnej, zwanej przez miejscow± ludno¶ć patri±. Pod szczytem znajdowało się kiedy¶ jeziorko (obecnie torfowisko), st±d nazwa Jeziernik, natomiast Makowica to wie¶ położona u południowego podnóża tej góry. Na wschodnim zboczu znajduje się Stacja Narciarska Laskowa. Na szczycie znajduje się 29-metrowa wieża widokowa, któr± oddano do użytku na jesieni 2023 roku.

Beskid Wyspowy

107

Kapelówka

727

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

108

Kiczora

1282

Trzeci co do wysoko¶ci szczyt w Gorcach, położony na wschód od Turbacza, oddzielony od niego Przełęcz± Dług± oraz kotłami Ľródliskowymi potoków Łopuszanka i Kamienica. Wchodzi w skład długiego Pasma Gorca.

Gorce

109

Kiczora (Lubień)

725

Szczyt na południowym skraju Pasma Lubomira i Łysiny, zaliczanego do Beskidu Wyspowego lub Makowskiego. Jest to zakończenie grzbietu odbiegaj±cego z Łysiny poprzez Patryję na południe.

Beskid Makowski

110

Kiczora (Wyspowy)

901

Szczyt w grzbiecie ł±cz±cym Ćwilin z Jasieniem w Beskidzie Wyspowym. Znajduje się w nim pomiędzy Jasieniem (1052 m), a Bani± (Kiczork±, 801 m).

Beskid Wyspowy

111

Kiczora Kamienicka

1007

Szczyt w Beskidzie Wyspowym, wraz z Wielkim Wierchem otoczony przez opływaj±c± go z trzech stron Kamienicę Gorczańsk±. Od południowej strony s±siaduje z Magorzyc± (875 m), od północnej z Wielkim Wierchem (1007 m), stanowi±cym zakończenie pasma. Od Wielkiego Wierchu oddzielony jest przełęcz±, na której znajduje się Polana Jeziorne. Wzdłuż koryta Kamienicy Gorczańskiej, opływaj±cej te szczyty, poprowadzona jest droga wojewódzka nr 968 (odcinek z Mszany Dolnej do Kamienicy).

Beskid Wyspowy

112

Kiczorka

813

Wzniesienie w Beskidzie Wyspowym, w grzbiecie ł±cz±cym Ćwilin z Kiczor± (Kobylic±) i Jasieniem

Beskid Wyspowy

113

Klasztorówka

444

Niewybitny szczyt w masywie Grodziska (618 m) w Beskidzie Wyspowym. Odchodzi w północno-wschodnim kierunku od grzbietu ł±cz±cego Grodzisko z Cubl± Gór± (508 m) i jego stoki opadaj± do doliny Stradomki w miejscowo¶ci D±bie.

Beskid Wyspowy

114

Klończyk

806

Kilkuwierzchołkowy, mało wybitny szczyt Beskidu Wyspowego. Znajduje się w długim, południowo-wschodnim grzbiecie ci±gn±cym się od Modyni przez Jasieńczyk i Klończyk po SpleĽnię.

Beskid Wyspowy

115

Kobyła

603

Szczyt w Beskidzie Wyspowym, przy jego północnej granicy z Pogórzem Wi¶nickim, inna nazwa to Kobyla Góra

Beskid Wyspowy

116

Komorowski Wierch

886

Gorce

Gorce

117

Korab

727

Mało wybitne wzniesienie Beskidu Wyspowego znajduj±ce się na bocznym, północnym grzbiecie Pasma Łososińskiego

Beskid Wyspowy

118

Koskowa Góra

867

Najwyższy szczyt pasma Koskowej Góry w Beskidzie Makowskim. Wznosi się pomiędzy miejscowo¶ciami Bogdanówk± a Bieńkówk±. Na północ od wierzchołka zbudowano wysoki maszt. W południowym kierunku odchodzi od Koskowej Góry grzbiet, który poprzez wzniesienia Bargłowej Góry, Syrkówki i Magurki opada do doliny Krzczonówki. Koskowa Góra jest zaliczana do Diademu Polskich Gór, jako najwyższy szczyt mikroregionu Pasma Koskowej Góry, leż±cego w nieformalnym regionie Beskidu Mysłowickiego.

Beskid Makowski

119

Kostrza

730

Szczyt w Beskidzie Wyspowym, wznosz±cy się nad miejscowo¶ciami: Kostrza, Nowe Rybie, Szyk i Rupniów. Wraz z s±siedni± ¦winn± Gór± tworzy samotny, oddzielony od pozostałych głębokimi przełęczami masyw górski.

Beskid Wyspowy

120

Kotelnica

946

Szczyt w Pa¶mie Lubania w Gorcach

Gorce

121

Koty

658

Beskid Makowski

Beskid Makowski

122

Koziarz (B. S±d.)

934

Szczyt w grzbiecie głównym Pasma Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w zachodnim końcu tego pasma, pomiędzy Jaworzynk± (936 m) a Suchym Groniem (855 m). Na szczycie zbudowano wieżę widokow±.

123

Królewska G. (Polczak.)

588

Królewska Góra lub Polczakówka - wzniesienie w Gorcach, położone na północny wschód od miasta Rabka-Zdrój. W okolicach szczytu znajduje się drewniana wieża widokowa, na zachodnim zboczu zbudowano trasę narciarsk±.

Gorce

124

Krywań (Tatry, SK)

2496

Szczyt w południowo-zachodniej czę¶ci Tatr Wysokich po stronie słowackiej, o charakterystycznym, zakrzywionym wierzchołku, od którego wzi±ł swoj± nazwę, słow. Kriváň. Południow± grani± na szczyt prowadzi niebieski szlak turystyczny przez Mały Krywań (słow. Malý Kriváň) i Krywańsk± Przeł±czkę (słow. Daxnerovo sedlo). Do 1793 roku uważany był za najwyższy szczyt Tatr, od 1935 roku jest narodow± gór± Słowaków. Szczyt został umieszczony także w hymnie Słowacji, w herbie Słowackiej Republiki Socjalistycznej (wieczny ogień na tle góry), a od 1 stycznia 2009 roku znajduje się na słowackich monetach o nominale 1, 2 i 5 eurocentów.

125

Krzystonów (Krzyszt.)

1012

Mało wyróżniaj±cy się szczyt Beskidu Wyspowego w grzbiecie ł±cz±cym Mogielicę z Jasieniem, inna nazwa to Krzysztonów

Beskid Wyspowy

126

Krzywicka Góra

584

Szczyt w Pa¶mie Lubomira i Łysiny, zaliczanym do Beskidu Wyspowego lub Makowskiego. Położona jest w bocznym grzbiecie odbiegaj±cym ku południowemu zachodowi ze szczytu Działka.

Beskid Makowski

127

Krzywoń

627

Gorce

Gorce

128

Księża Góra

649

Jeden ze szczytów w Pa¶mie Cietnia (Ciecienia) w Beskidzie Wyspowym, znajduj±cy się pomiędzy Ciecieniem (829 m) a Cubl± Gór± (508 m)

Beskid Wyspowy

129

Kudłoń

1274

Czwarty co do wysoko¶ci szczyt w Gorcach położony na północny wschód od Turbacza, w grzbiecie ł±cz±cym Turbacz z Beskidem Wyspowym (poprzez przełęcz Przysłop)

Gorce

130

Kudyjówka

636

Beskid Makowski

Beskid Makowski

131

Kuklacz

693

Wzniesienie w Beskidzie Wyspowym w miejscowo¶ci Siekierczyna. Ma dwa wierzchołki oddzielone od siebie dolin± potoku Lasówka (dopływ Słomki).

Beskid Wyspowy

132

Kulakowy Wierch

843

Szczyt w głównym grzbiecie Gorców, który biegnie od Turbacza poprzez Rozdziele, Obidowiec, Groniki, Stare Wierchy, Jaworzynę, Skałkę, Obidow± i Kulakowy Wierch do Przełęczy Sieniawskiej

Gorce

133

Kusikówka

706

Beskid Makowski

Beskid Makowski

134

Kutrzyca

1051

Szczyt w Beskidzie Wyspowym, znajduj±cy się na grzbiecie pomiędzy Krzystonowem a Jasieniem

Beskid Wyspowy

135

Kwakowa (Pluchowa)

669

Beskid Makowski

Beskid Makowski

136

Laskowa Góra

489

Wzniesienie w Beskidzie Wyspowym, znajduj±ce się na granicy miejscowo¶ci Młynne i Laskowa, na północnych zboczach doliny rzeki Łososina. Ma trzy wierzchołki o wysoko¶ciach 486 m (zachodni), 489 m (wschodni) i 483 m (północny).

Beskid Wyspowy

137

Legutków

704

Gorce

Gorce

138

Lipowe

562

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

139

Lipska Góra

625

Do¶ć rozległy masyw w Grupie Żurawnicy w Beskidzie Małym. Leży na południe od głównego grzbietu pasma, około 2 km na południowy wschód od Gołuszkowej Góry, z któr± ł±czy się przez płytkie siodło przełęczy Lipie.

Beskid Mały

140

Lodowy (Tatry, SK)

2630

Najwyższy szczyt w grani głównej Tatr Wysokich, słow. Ąadový ątít. Według niektórych Ľródeł jedynym wyższym od niego punktem w grani głównej jest należ±cy do masywu Gerlacha wierzchołek - Zadni Gerlach. Nazwa góry pochodzi od długotrwale zalegaj±cych, zwłaszcza na jej północnych stokach, zlodowaciałych pól ¶niegowych. Jest to trzeci co do wysoko¶ci (po Gerlachu i Łomnicy) samodzielny szczyt tatrzański, a w okresie listopad 1938 - wrzesień 1939 był najwyższym szczytem Polski.

141

Lubań

1211

Najwyższy szczyt Pasma Lubania w południowo-wschodniej czę¶ci Gorców, zaliczany do Diademu Polskich Gór. Lubań posiada dwa wierzchołki - zachodni i wschodni. Powszechnie za wyższy uznaje się zachodni (niektóre Ľródła podaj± nawet 1225 m), jednak po dokładniejszych pomiarach wysoko¶ć wynosi 1211 m i jest taka sama jak wierzchołka wschodniego, zwanego też ¦rednim Groniem. Pomiędzy nimi znajduje się rozległa polana Wierch Lubania, która stanowi węzeł szlaków turystycznych. W 2015 roku pod szczytem zachodniego wierzchołka Lubania została wybudowana 22-metrowa wieża widokowa, z której przy dobrej pogodzie ¶wietnie widać Tatry, Jezioro Czorsztyńskie oraz okoliczne pasma górskie.

Gorce

142

Lubogoszcz

968

Wybitny szczyt górski w Beskidzie Wyspowym, znajduj±cy się pomiędzy Szczeblem, ¦nieżnic±, Wierzbanowsk± Gór± i grzbietem Czarnego Działu. Ma długi grzbiet, posiadaj±cy trzy wierzchołki: zachodni (Zapadliska - 766 m), ¶rodkowy (Lubogoszcz Zachodnia - 953 m) i wschodni, najwyższy - Lubogoszcz (968 m). Istniej± kontrowersje, jakiego rodzaju jest nazwa szczytu - męskiego (ten Lubogoszcz) czy żeńskiego (ta Lubogoszcz). Obie formy spotyka się równie często. Według strony poradniajezykowa.pl powinno się odmieniać w rodzaju żeńskim (jak Bydgoszcz) i tak też zostało to przyjęte w aplikacji Polskie Góry.

Beskid Wyspowy

143

Lubogoszcz Zach.

953

Wybitny szczyt górski w Beskidzie Wyspowym, znajduj±cy się pomiędzy Szczeblem, ¦nieżnic±, Wierzbanowsk± Gór± i grzbietem Czarnego Działu. Ma długi grzbiet, posiadaj±cy trzy wierzchołki: zachodni (Zapadliska - 766 m), ¶rodkowy (Lubogoszcz Zachodnia - 953 m) i wschodni, najwyższy - Lubogoszcz (968 m). Istniej± kontrowersje, jakiego rodzaju jest nazwa szczytu - męskiego (ten Lubogoszcz) czy żeńskiego (ta Lubogoszcz). Obie formy spotyka się równie często. Według strony poradniajezykowa.pl powinno się odmieniać w rodzaju żeńskim (jak Bydgoszcz) i tak też zostało to przyjęte w aplikacji Polskie Góry.

Beskid Wyspowy

144

Lubomir

904

Szczyt w Beskidzie Wyspowym, zaliczany do Korony Gór Polski, jako najwyższy w pa¶mie Beskidu Makowskiego. Należy również do Diademu Polskich Gór, jako najwyższy w mikroregionie Pasma Lubomira i Łysiny, leż±cego w nieformalnym regionie Beskidu Mysłowickiego. Dawna nazwa szczytu to Łysina, natomiast obecna pochodzi od nazwiska księcia Kazimierza Lubomirskiego, a nadano j± w 1932 roku w uznaniu jego zasług (w 1922 roku ofiarował państwu domek my¶liwski i 10 ha lasu). Na szczycie znajduje się obserwatorium astronomiczne im. Tadeusza Banachiewicza, który w 1922 roku rozpocz±ł tutaj budowę małego obserwatorium. To pierwotne już nie istnieje, a obecne ukończono w 2007 roku. Przez szczyt Lubomira przechodzi czerwony Mały Szlak Beskidzki, prowadz±cy z zachodu od Schroniska PTTK na Kudłaczach (730 m) przez Łysinę (891 m), Trzy Kopce (894 m) na Lubomir. Ze szczytu czerwony szlak schodzi w kierunku południowym w stronę Węglówki. Na szczyt można również doj¶ć zielonym szlakiem z położonej na wschodzie wsi Kobielnik. Przez przełęcz między poblisk± Łysin± i Trzema Kopcami prowadzi żółty szlak, który ł±czy położony na południu Lubień z Dobczycami na północy.

Beskid Makowski

145

Luboń Mały

869

Niewybitne wzniesienie w długim zachodnim grzbiecie Lubonia Wielkiego w Beskidzie Wyspowym. Pod zachodnim stokiem budowany jest dwukomorowy tunel w ci±gu drogi S7.

Beskid Wyspowy

146

Luboń Wielki

1022

Najwybitniejszy szczyt górski w Beskidzie Wyspowym, nazywany przez miejscowych Biernatk±. Zaliczany jest do Diademu Polskich Gór. Od pobliskiego Szczebla oddziela go przełęcz Glisne. Na górze znajduje się schronisko oraz maszt radiowo-telewizyjny. W kierunku zachodnim od szczytu odchodzi długi grzbiet, w którym znajduje się Luboń Mały, dochodzi ono aż do Naprawy. Ze znajduj±cej się na tym ramieniu Polany Surówki, przy niebieskim szlaku, widoczna jest rozległa panorama Tatr, Gorców i Babiej Góry.

Beskid Wyspowy

147

Łomnica (Tatry, SK)

2634

Drugi po Gerlachu najwyższy szczyt Tatr, słow. Lomnický ątít. Na górę można wjechać kolej± linow±, której dolna stacja znajduje się w Tatrzańskiej Łomnicy, a po¶rednia nad Łomnickim Stawem (słow. Skalnaté pleso). Łomnica położona jest w bocznej grani odchodz±cej na południowy wschód od grani głównej w Wyżnim Baranim Zworniku (słow. Vyąná Barania stráľnica) w masywie Baranich Rogów (słow. Baranie rohy).

148

Łopień

961

Masyw górski w Beskidzie Wyspowym, w którego grzbiecie wyróżnia się również Łopień ¦rodkowy (955 m) i Łopień Wschodni (805 m)

Beskid Wyspowy

149

Łopień ¦rodkowy

955

¦rodkowy z trzech mało wybitnych szczytów masywu Łopienia w Beskidzie Wyspowym, zwany również Wi¶ni±

Beskid Wyspowy

150

Łopień Wschodni

805

Najdalej na wschód położony szczyt masywu Łopienia w Beskidzie Wyspowym. Przez mieszkańców Tymbarku nazywany jest gór± Rydznik, przez mieszkańców Słopnic gór± Wzory lub Hajdowsk± Gór± (od należ±cego do Słopnic osiedla Hajdówka).

Beskid Wyspowy

151

Łopusze Zachodnie

661

Szczyt w masywie położonym w północno-wschodniej czę¶ci Beskidu Wyspowego. Kolejno od zachodu na wschód znajduj± się w nim mało wybitne wzniesienia: Górczyna (522 m), Łopusze Zachodnie (661 m), Łopusze ¦rodkowe (596 m), Łopusze Wschodnie (612 m), Kobyła (603 m), Kopiec (585 m) i Szczełba (511 m). Pasmo to tworzy północne zbocza doliny potoku Rozdzielec.

Beskid Wyspowy

152

Łysa Góra

781

Szczyt w Beskidzie Wyspowym, położony pomiędzy Limanow± a Mordark±. S±siaduje z Miejsk± Gór± (716 m) i jest oddzielony od niej płytk± przełęcz±. Obydwa te szczyty znajduj± się w niższej, południowej czę¶ci Pasma Łososińskiego.

Beskid Wyspowy

153

Łysa Góra (Makowski)

716

Szczyt w Beskidzie Makowskim, położony w pa¶mie górskim ci±gn±cym się od Osielca na północny wschód do Tokarni

Beskid Makowski

154

Łysina

891

Drugi co do wysoko¶ci szczyt w Pa¶mie Lubomira i Łysiny (po Lubomirze, nie licz±c po¶rednich Trzech Kopców), które jest zaliczane do Beskidu Wyspowego lub Makowskiego

Beskid Makowski

155

Łyżka (Wyszka) Wsch.

803

Wzniesienie na wschodnich obrzeżach Beskidu Wyspowego, nazywane również Wyszk±. Znajduje się w pa¶mie wzgórz oddzielaj±cych dolinę Słomki od doliny jej dopływu - potoku Łukowica. W pa¶mie tym znajduj± się kolejno Cisówka (564 m), Pępówka (774 m) i Łyżka, która wznosi się nad miejscowo¶ciami Roztoka i Przyszowa w gminie Łukowica.

Beskid Wyspowy

156

Magurka (Borsucza)

872

Szczyt po wschodniej stronie Przełęczy Przysłop w głównym grzbiecie Pasma Jałowieckiego, zaliczanego do Beskidu Makowskiego lub Żywieckiego. Na szczycie schodz± się granice czterech miejscowo¶ci - s± to: Stryszawa, Sucha Beskidzka, Zawoja i Grzechynia.

Beskid Makowski

157

Magurka (Koskowa)

787

Dwuwierzchołkowe wzniesienie w pa¶mie Koskowej Góry w Beskidzie Makowskim. Obydwa wierzchołki (południowo-zachodni i północno-wschodni) s± niemal dokładnie tej samej wysoko¶ci. Magurka nie znajduje się w głównym grzbiecie pasma, lecz w bocznym, południowym grzbiecie Koskowej Góry (867 m), który poprzez Syrkówkę (782 m) i Magurkę (787 m) opada do doliny Krzczonówki.

Beskid Makowski

158

Magurka Orawska (SK)

1107

Szczyt w grupie górskiej Magury Orawskiej w Beskidach Zachodnich na Słowacji. Leży we wschodniej czę¶ci Magury Orawskiej, zwanej Pasmem Budína i jest jej ostatni± gór± w kierunku północno-wschodnim przekraczaj±c± 1000 m. Jest to najwyższa szczyt w bezpo¶redniej blisko¶ci Jeziora Orawskiego, góruj±cy nad Namiestowem. Magurka jest charakterystycznym puntem orientacyjnym na tym obszarze, ze względu na stoj±c± na szczycie wysok± wieżę przekaĽnika telekomunikacyjnego.

159

Malikowski Groń

760

Beskid Makowski

Beskid Makowski

160

Mała Babia (B. Żyw.)

1515

Mała Babia Góra lub Cyl (słow. Malá Babia hora) jest jednym z wierzchołków masywu Babiej Góry w Beskidzie Żywieckim. Od głównej czę¶ci wyraĽnie oddziela go Przełęcz Brona (1408 m). Mała Babia Góra jest uznawana za trzeci co do wysoko¶ci szczytem w całych polskich Beskidach (po Diablaku i Pilsku), jeżeli nie liczy się wschodnich przedwierzchołków Babiej Góry - Gówniaka i Kępy.

161

Mała Modyń

988

Drugi, mało wybitny wierzchołek masywu Modyni w Beskidzie Wyspowym, znajduj±cy się na północny wschód od głównego szczytu Modyni (1028 m)

Beskid Wyspowy

162

Mały Ćwilinek

795

Nieduże wzniesienie w Beskidzie Wyspowym na granicy wsi Jurków i Wilczyce. S±siaduje bezpo¶rednio z dużo większym Ćwilinem - znajduje się po jego południowej stronie.

Beskid Wyspowy

163

Mały Strzebel

780

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

164

Marszałek

828

Niewybitny szczyt w Pa¶mie Lubania w Gorcach. Znajduje się w południowo-wschodnim grzbiecie Lubania opadaj±cym do Kro¶cienka.

Gorce

165

Matejowa

910

Gorce

Gorce

166

Miejska Góra (Limanowa)

716

Szczyt ponad miastem Limanowa góra w Beskidzie Wyspowym. Wraz z s±siedni± Łys± Gór±, od której oddzielona jest płytk± przełęcz±, wchodzi w skład Pasma Łososińskiego. Na szczycie znajduje się Szczyt Jubileuszowy o wysoko¶ci 37 m.

Beskid Wyspowy

167

Mincol (Magura Or., SK)

1394

Minčol - najwyższy szczyt w grupie górskiej Magury Orawskiej

168

Mioduszyna

633

Szczyt w Beskidzie Makowskim, znajduj±cy się w zachodniej jego czę¶ci, w grupie szczytów między Skaw±, Paleczk±, Jachówk± i Potokiem Księżym

Beskid Makowski

169

Miznówka

969

Szczyt w Beskidzie Wyspowym, znajduj±cy się na grzbiecie ł±cz±cym Jasień poprzez przełęcz Przysłop z Gorcami. W grzbiecie tym kolejno wyróżnia się: Jasień (1052 m), Miznówka (969 m), przełęcz Przysłopek, Myszyca (877 m) i przełęcz Przysłop (750 m).

Beskid Wyspowy

170

Mnisko

975

Gorce

Gorce

171

Modyń

1029

Jeden z najwyższych szczytów Beskidu Wyspowego, zaliczany do Diademu Polskich Gór. Nie jest typow±, wyspow± gór± w tym pa¶mie, gdyż tworzy trzy grzbiety: południowy, zakończony wzniesieniem Okr±g w Kamienicy, długi południowo-wschodni opadaj±cy poprzez przełęcz Cisowy Dział, Jasieńczyka, Klończyka i SpleĽnię do miejscowo¶ci Jastrzębie, również południowo-wschodni, opadaj±cy do Ł±cka i zakończony wzniesieniami Piechówka i Skalica. Przez szczyt przechodzi niebieski szlak turystyczny, z północy dochodzi szlak czarny, a z południa szlak żółty. Modyń jest również nazywana Gór± Zakochanych. W połowie 2021 roku na szczycie Modyni otwarto wysok± na 27 metrów wieżę widokow±.

Beskid Wyspowy

172

Mogielica

1171

Najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego, zaliczany do Korony Gór Polski oraz Diademu Polskich Gór. Na górze znajduje się wieża widokowa, któr± po remoncie otwarto ponownie pod koniec 2022 roku. Na południowo-zachodnim zboczu Mogielicy znajduje się długa Polana Stumorgi, inaczej zwana Polan± Stumorgow± lub Hal± Stumorgow±. Nazwa hali Stumorgi pochodzi od dawnej jednostki powierzchni - mórg (ok. 0,5 ha). Szczyt Mogielicy stanowi węzeł szlaków. Z Jurkowa na północnym zachodzie można doj¶ć niebieskim szlakiem, z północy z Przełęczy Rydza-¦migłego (700 m, oddziela Mogielicę od Łopienia - 961 m, jest to najpopularniejsze miejsce do startu wycieczki) można doj¶ć zielonym szlakiem (póĽniej z góry prowadzi on dalej na wschód), a nieco dalej na wschód równolegle do zielonego prowadzi żółty szlak, którym również można dotrzeć na szczyt. Żółty i niebieski szlak prowadz± ze szczytu w drug± stronę przez Polanę Stumorgi - żółty idzie na zachód na Jasień (1052 m), natomiast niebieski schodzi na południe w kierunku Szczawy. Wokół Mogielicy prowadz± szlaki rowerowe, które zim± s± wykorzystywane jako trasy do narciarstwa biegowego.

Beskid Wyspowy

173

Magorzyca

875

Niewybitny szczyt w Beskidzie Wyspowym przy granicy z Gorcami. Znajduje się na północnym grzbiecie ł±cz±cym Gorc z Kiczor± Kamienick±. Inne nazwy to Mogorzyca, Magurzyca lub Magórzyca.

Beskid Wyspowy

174

Mosorny Groń (B. Żyw.)

1047

Szczyt w Beskidzie Żywieckim ponad Zawoj±. Na górę można wjechać wyci±giem krzesełkowym. W 2021 roku na szczycie Mosornego Gronia zbudowano stalow± wieżę widokow±. Konstrukcja ma 24,5 m wysoko¶ci, a balkon widokowy znajduje się 18 metrów nad ziemi±.

175

Mosorowa Góra

692

Beskid Makowski

Beskid Makowski

176

Mostownica

1251

Szósty co do wysoko¶ci szczyt w Gorcach, położony na północny wschód od Turbacza, od masywu Kudłonia oddzielony przełęcz± Borek

Gorce

177

Mysia Góra

576

Beskid Makowski

Beskid Makowski

178

Myszyca

877

Szczyt w Beskidzie Wyspowym, Znajduj±cy się na grzbiecie ł±cz±cym Jasień poprzez Przełęcz Przysłop z Gorcami. W grzbiecie tym kolejno wyróżnia się: Jasień (1052 m), Miznówka (969 m), Przełęcz Przysłopek, Myszyca (877 m) i przełęcz Przysłop (750 m).

Beskid Wyspowy

179

Na Groniu

549

Beskid Makowski

Beskid Makowski

180

Nad Dejówk±

694

Beskid Makowski

Beskid Makowski

181

Naroże (B. Żyw.)

1076

Mało wybitny szczyt w Pa¶mie Policy w Beskidzie Żywieckim. Wznosi się w tym pa¶mie pomiędzy Urwanic± (1106 m) a Sosk± (1062 m).

Beskid Żywiecki

182

Obidowa

875

Szczyt w głównym grzbiecie Gorców, który biegnie od Turbacza poprzez Rozdziele, Obidowiec, Groniki, Stare Wierchy, Jaworzynę, Skałkę, Obidow± i Kulakowy Wierch do Przełęczy Sieniawskiej

Gorce

183

Obidowiec

1106

Szczyt w głównym grzbiecie Gorców, który ci±gnie się od Turbacza poprzez Rozdziele, Obidowiec, Groniki, Stare Wierchy, Jaworzynę, Skałkę, Obidow± i Kulakowy Wierch do Przełęczy Sieniawskiej

Gorce

184

Obłak

871

Wzniesienie w Pa¶mie Policy w Beskidzie Żywieckim, inna nazwa to Oblak. Znajduje się w dolnej czę¶ci północno-zachodnich zboczy tego pasma, opadaj±cych do doliny Skawicy, w obrębie miejscowo¶ci Skawica.

Beskid Makowski

185

Ogorzała

806

Szczyt w Beskidzie Wyspowym, znajduj±cy się w bocznym grzbiecie odchodz±cym na północny zachód od Kiczory (Kobylicy). Wraz z Ostr± (780 m) tworz± samotny, typowy dla Beskidu Wyspowego masyw, oddzielony od innych wzniesień głębokimi przełęczami i polami uprawnymi. Oba te szczyty najbliżej s±siaduj± z Ćwilinem i Czarnym Działem, oddzielone od nich głębok± dolin± potoku Łostówka. Od Kiczory i Dziurczaka oddziela je dolina potoku Łętówka.

Beskid Wyspowy

186

Okowaniec

805

Niewielkie wzniesienie w grzbiecie Pasma Ostrej we wschodniej czę¶ci Beskidu Wyspowego. Znajduje się w tym pa¶mie pomiędzy Skiełkiem (749 m) i Jeżow± Wod± (895 m).

Beskid Wyspowy

187

Okr±glica (B. Żyw.)

1239

Góra w Pa¶mie Policy w Beskidzie Żywieckim. Na szczycie znajduje się maszt i kaplica, poniżej - schronisko na Hali Krupowej.

188

Okr±gła

626

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

189

Ostra

925

Szczyt w Beskidzie Wyspowym, znajduj±cy się w pa¶mie górskim o przebiegu równoleżnikowym, zwanym Pasmem Ostrej

Beskid Wyspowy

190

Ostra Góra (Grzech.)

565

Beskid Makowski

Beskid Makowski

191

Ostra Góra (Rożnów)

483

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

192

Ostra (Ogorzała)

780

Szczyt w Beskidzie Wyspowym, znajduj±cy się w bocznym grzbiecie odchodz±cym na północny zachód od Kiczory (Kobylicy). Wraz z Ogorzał± (806 m) tworz± samotny, typowy dla Beskidu Wyspowego masyw, oddzielony od innych wzniesień głębokimi przełęczami i polami uprawnymi. Oba te szczyty najbliżej s±siaduj± z Ćwilinem i Czarnym Działem, oddzielone od nich głębok± dolin± potoku Łostówka. Od Kiczory i Dziurczaka oddziela je dolina potoku Łętówka.

Beskid Wyspowy

193

Ostrysz

708

Beskid Makowski

Beskid Makowski

194

Pański Działek

740

Gorce

Gorce

195

Paproć

645

Szczyt w Beskidzie Wyspowym, zwany także Koszarsk± Gór± lub Rysi± Gór±

Beskid Wyspowy

196

Parszywka

842

Szczyt we wschodniej czę¶ci Pasma Koskowej Góry w Beskidzie Makowskim. Znajduje się w głównym grzbiecie tego pasma pomiędzy Koskow± Góra (866 m) a Przełęcz± Dział (601 m). Parszywka jest zwornikiem dla dwóch bocznych grzbietów. W kierunku północnym do Przełęczy Szklarskiej odchodzi od niej krótki grzbiet z wierzchołkiem Skorutówka (Piaskowa Góra, 660 m), ł±cz±cy Parszywkę z Pasmem Babicy. W kierunku południowo-wschodnim natomiast odchodzi długi grzbiet, który poprzez Sołtysi± Górę (813 m), Kusikówkę (706 m) i Fuckow± Górę (644 m) opada do doliny Krzczonówki. Grzbiet ten oddziela doliny potoków Bogdanówka i Więcierza.

Beskid Makowski

197

Pasierbiecka Góra

764

Jedno z dwóch wzniesień w grzbiecie rozci±gaj±cym się pomiędzy Przełęcz± Widoma a Kostrz± w Beskidzie Wyspowym. Drugim wzniesieniem jest Kamionna (801 m).

Beskid Wyspowy

198

Pasterski Wierch

1100

Szczyt w Pa¶mie Lubania w Gorcach. Znajduje się w bocznym grzbiecie tego pasma, który odgałęzia się od wschodniego wierzchołka Lubania (1211 m) i poprzez Pasterski Wierch (1100 m), Czerteż (1090 m), Makowicę (857 m) i Basztę (540 m) opada w widły Dunajca i Ochotnicy w miejscowo¶ci Tylmanowa.

Gorce

199

Patryja

763

Szczyt w Pa¶mie Lubomira i Łysiny, zaliczanym do Beskidu Wyspowego lub Makowskiego. Inna nazwa to Patria. Jest to mało wybitny szczyt w bocznym grzbiecie Pasma Lubomira i Łysiny, odbiegaj±cym od Trzech Kopców w południowo-zachodnim kierunku do doliny Raby. Od położonego wyżej i dalej na północ Przysłonia (804 m) oddzielony jest przełęcz± Weska (725 m).

Beskid Makowski

200

Pęczakówka

523

Wzgórze w Beskidzie Wyspowym, położone nad miejscowo¶ci± Bałażówka. Wznosi się tuż po północnej stronie rzeki Łososina, nad skrzyżowaniem dwóch dróg: z Łososiny Górnej do Tymbarku oraz z Piekiełka do Rupniowa.

Beskid Wyspowy

201

Pępówka

774

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Beskidu Wyspowego, w miejscowo¶ciach Łukowica i Roztoka. Znajduje się w pa¶mie wzgórz oddzielaj±cych dolinę Słomki od doliny jej dopływu - potoku Łukowica. W pa¶mie tym znajduj± się kolejno Cisówka (564 m), Pępówka (774 m) i Łyżka (803 i 807 m).

Beskid Wyspowy

202

Pi±tkowa Góra

714

Wzniesienie na zachodnim krańcu Gorców, pomiędzy Chabówk±, Rokicinami Podhalańskimi i Rdzawk±

Gorce

203

Piechówka

623

Szczyt Beskidu Wyspowego, znajduj±cy się w zakończeniu grzbietu, który od szczytu Modyni (1028 m) poprzez Mał± Modyń i Piechówkę biegnie w kierunku południowo-wschodnim

Beskid Wyspowy

204

Piekło

653

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Beskidu Wyspowego, inna nazwa to Kamera

Beskid Wyspowy

205

Pietyrowa (B. Mały)

460

Szczyt w Grupie Żurawnicy w Beskidzie Małym. Znajduje się w miejscowo¶ci Stryszawa, w widłach Lachówki i jej dopływu, potoku Ustrzyzna.

Beskid Mały

206

Pilsko (B. Żyw., SK)

1557

Drugi po masywie Babiej Góry najwyższy szczyt Beskidu Żywieckiego. Główny wierzchołek jest położony w cało¶ci po stronie słowackiej, polski (graniczny) nosi nazwę Góra Pięciu Kopców (1542 m) i zalicza się go do Diademu Polskich Gór (jako najwyższy w polskiej czę¶ci mikroregionu Grupy Pilska i Romanki) oraz Korony Polski (jako najwyższy w województwie ¶l±skim). Na znajduj±c± się poniżej Halę Miziow± można wjechać wyci±giem krzesełkowym, znajduje się tam również schronisko.

207

Polica (B. Żyw.)

1369

Najwyższy szczyt w Pa¶mie Policy w Beskidzie Żywieckim, zaliczany do Diademu Polskich Gór. Dawniej szczyt nosił nazwę Police, co w języku wołoskim oznaczało półkę, na której w bacówce trzymano sery. Na szczycie znajduje się pomnik upamiętniaj±cy katastrofę lotnicz± z 1969 roku.

208

Potaczkowa

746

Wzniesienie w Gorcach ponad miejscowo¶ci± NiedĽwiedĽ, dawna nazwa Potoczkowa lub Kotelnica. W listopadzie 2000 roku na szczycie Potaczkowej zamontowano pami±tkowy krzyż milenijny, wzorowany na tym z Giewontu.

Gorce

209

Prorokowa G. (B. Mały)

584

Szczyt w Grupie Żurawnicy w Beskidzie Małym. Wznosi się w północno-wschodniej czę¶ci pasma, w jego głównym grzbiecie, pomiędzy Kocurow± Gór± (na południowym wschodzie) a Żmijow± (na zachodzie).

Beskid Mały

210

Przehyba (B. S±d.)

1175

Szczyt w zachodniej czę¶ci Pasma Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Nazwa szczytu (również Prehyba, Przechyba) została nadana przez Rusinów i oznacza przełęcz. Położony jest w głównym grzbiecie Pasma Radziejowej, na zachód od Wielkiej Przehyby. Na górę prowadzi asfaltowa droga z Gabonia. Na zachodnim wierzchołku znajduje się schronisko turystyczne oraz Radiowo-Telewizyjny O¶rodek Nadawczy z 87-metrow± stalow± wież±.

211

Przykiec (Przykrzec)

741

Szczyt w Beskidzie Makowskim, wznosz±cy się między miejscowo¶ciami Jordanów i Osielec. Inna nazwa to Przykrzec.

Beskid Makowski

212

Przysłoń

804

Szczyt w Pa¶mie Lubomira i Łysiny, zaliczanym do Beskidu Wyspowego lub Makowskiego. Leży w grzbiecie odbiegaj±cym od Trzech Kopców (894 m) w południowo-zachodnim kierunku do doliny Raby.

Beskid Makowski

213

Przysłop

1187

Szczyt w Gorcach, w pa¶mie Gorca, znajduj±cy się pomiędzy Jaworzyn± Kamienick± (1288 m) i Gorcem (1228 m)

Gorce

214

Przysłopski Wierch

793

Beskid Makowski

Beskid Makowski

215

Pykowica

615

Beskid Makowski

Beskid Makowski

216

Rabska Góra

783

Szczyt w Gorcach, otoczony łukiem Raby, miejscowa nazwa Wierchy

Gorce

217

Radziejowa (B. S±decki)

1266

Najwyższy szczyt Beskidu S±deckiego, zaliczany do Korony Gór Polski oraz Diademu Polskich Gór, jako najwyższy w mikroregionie Pasma Radziejowej. Na górze znajduje się wieża widokowa, otwarta po przebudowie w 2020 roku. Oprócz wieży na szczycie znajduj± się również pomnik 1000-lecia Polski oraz betonowy obelisk. Przez szczyt Radziejowej przechodzi czerwony Główny Szlak Beskidzki, który ze prowadzi na północny zachód na Mał± Radziejow± (1207 m), Złomisty Wierch (1224 m) i Wielk± Prehybę (1191 m), natomiast w kierunku południowym dochodzi do Przełęczy Żłobki (1104 m), która oddziela Radziejow± od Wielkiego Rogacza (1182 m). Na Przełęcz Żłobki można dotrzeć z Rytra żółtym szlakiem.

218

Romanka (B. Żyw.)

1366

Najwyższy szczyt w Grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki w Beskidzie Żywieckim. Posiada dwa wierzchołki, północny nosi nazwę Majcherkowa. Od s±siedniej Rysianki oddziela j± Przełęcz Pawlusia (1176 m).

219

Rozdziele

1188

Mało wybitny szczyt w Gorcach, znajduj±cy się w długim zachodnim grzbiecie Turbacza, który poprzez Obidowiec i Maciejow± ci±gnie się aż do doliny Raby w Rabce-Zdroju

Gorce

220

Runek

1005

Słabo wyodrębniony wierzchołek w Pa¶mie Lubania w Gorcach, na zachód od jego głównego wierzchołka

Gorce

221

Runek Hubieński

997

Szczyt w Pa¶mie Lubania w Gorcach, pomiędzy Kotelnic± a Runkiem

Gorce

222

Sałasz Wschodni

909

Szczyt w Pa¶mie Łososińskim w Beskidzie Wyspowym, położony między Jaworzem (921 m) a Sałaszem Zachodnim (869 m)

Beskid Wyspowy

223

Sałasz Zachodni

869

Szczyt w Pa¶mie Łososińskim w Beskidzie Wyspowym. Znajduje się w tym pa¶mie pomiędzy Sarczynem (762 m), od którego oddzielony jest przełęcz± pod Sałaszem (670 m), a Sałaszem Wschodnim (909 m). Inna nazwa to Sałasz Mały.

Beskid Wyspowy

224

Sarczyn

762

Szczyt w Pa¶mie Łososińskim w Beskidzie Wyspowym. Znajduje się w zachodniej czę¶ci tego pasma, pomiędzy Groniem (742 m) a przełęcz± pod Sałaszem (670 m).

Beskid Wyspowy

225

Sarnowa Góra

513

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

226

Sitkowa Grapa

653

Beskid Makowski

Beskid Makowski

227

Skalica

623

Szczyt Beskidu Wyspowego. Wraz z Piechówk± (623 m) znajduje się w zakończeniu grzbietu, który od szczytu Modyni (1028 m) poprzez Mał± Modyń biegnie w stronę południowo-wschodni± i opada w widły Czarnej Wody i jej dopływu - Zakiczańskiego Potoku.

Beskid Wyspowy

228

Skałka (Kilkuszowa)

830

Gorce

Gorce

229

Skałka (Obidowa)

907

Szczyt w głównym grzbiecie Gorców, który biegnie od Turbacza poprzez Rozdziele, Obidowiec, Groniki, Stare Wierchy, Jaworzynę, Skałkę, Obidow± i Kulakowy Wierch do Przełęczy Sieniawskiej

Gorce

230

Skiełek (Wielka G.)

749

Szczyt w Beskidzie Wyspowym, symbol gminy Łukowica, inne nazwy to Szkiełek lub Wielka Góra. Znajduje się w maj±cym 3,5 km długo¶ci pa¶mie górskim (nazywanym czasami Pasmem Ostrej), przebiegaj±cym od Ostrej w południowo-wschodnim kierunku przez Jeżow± Wodę do Skiełka, który kończy od wschodu to pasmo. Od południowej strony stoki Skiełka opadaj± do doliny potoku Jastrzębik, od północnej do doliny potoku Łukowica. Południowymi stokami wspina się od Łukowicy w±ska droga asfaltowa dochodz±ca aż do domów po zachodniej stronie szczytu. Drog± t± prowadzi zielony szlak turystyczny, dopiero pod szczytem schodzi z niej w las i wyprowadza na szczyt. Na pocz±tku 2023 roku na szczycie Skiełka otwarto wysok± na 28 metrów wieżę widokow±.

Beskid Wyspowy

231

Skupniówka

649

Beskid Makowski

Beskid Makowski

232

Solnisko (Kotoń)

857

Najwyższy szczyt w masywie Kotonia (to inna nazwa tej góry), należ±cym do Pasma Koskowej Góry

Beskid Makowski

233

Solnisko (Gorce)

1183

Szczyt w Gorcach, wznosz±cy się nad miejscowo¶ci± Obidowa. Znajduje się w krótkim bocznym grzbiecie, który odgałęzia się od wzniesienia Rozdziele i poprzez Solnisko i ¦redni Wierch biegnie w zachodnim kierunku.

Gorce

234

Sołtysi Trubacz

815

Gorce

Gorce

235

Sołtysia Góra

816

Szczyt we wschodniej czę¶ci Pasma Koskowej Góry w Beskidzie Makowskim. Nie znajduje się w głównym grzbiecie tego pasma, lecz w bocznym, południowo-wschodnim grzbiecie Parszywki, pomiędzy Parszywk± (841 m) a Kusikówk± (Kozikówk±, 706 m).

Beskid Makowski

236

Soska (B. Żyw.)

1067

Beskid Żywiecki (lub Makowski)

Beskid Żywiecki

237

Spalenica

854

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

238

SpleĽnia

730

Szczyt w Beskidzie Wyspowym, znajduj±cy się w zakończeniu długiego grzbietu, ci±gn±cego się od Modyni w południowo-wschodnim kierunku przez Jasieńczyk i Klończyk

Beskid Wyspowy

239

Spyrkowa

711

Wzgórze w Gorcach, wznosz±ce się nad miejscowo¶ciami Podobin i Mszana Górna. Szczyt pokrywaj± pola, co zapewnia dobre widoki i jest to jednocze¶nie popularne miejsce startów paralotniarzy.

Gorce

240

Stare Wierchy

969

Polana i szczyt w Gorcach, znajduj±cy się w głównym grzbiecie odchodz±cym od Turbacza na zachód. Przy szczycie znajduje się Schronisko PTTK na Starych Wierchach.

Gorce

241

Stołowa Góra

841

Masyw górski w Beskidzie Makowskim, w którym znajduj± się jeszcze dwa wyraĽne szczyty: Groń (809 m) i Łysa Góra (716 m)

Beskid Makowski

242

Stronia

664

Szczyt w Beskidzie Wyspowym, w niewielkim pa¶mie Zęzowa, wznosz±cym się po północnej stronie miejscowo¶ci Tymbark i Podłopień. Inna nazwa to Kacza Góra.

Beskid Wyspowy

243

Stronica

606

Wzgórze w Beskidzie Wyspowym, w niewielkim pa¶mie Zęzowa, wznosz±cym się po północnej stronie miejscowo¶ci Tymbark i Podłopień. W pa¶mie tym, w kolejno¶ci od zachodu na wschód wznosz± się: Groniec (638 m), Stronica, Stronia (664 m) i Zęzów (693 m).

Beskid Wyspowy

244

Mała Góra (Szczebel)

883

Niższy wierzchołek wybitnego szczytu w Beskidzie Wyspowym

Beskid Wyspowy

245

Szczebel (Strzebel)

977

Wybitny szczyt w Beskidzie Wyspowym. Znajduje się tuż obok Zakopianki (S7) i wznosi się ponad miejscowo¶ciami: Mszana Dolna, Glisne, Tenczyn, Lubień i Kasinka Mała.

Beskid Wyspowy

246

Studzionki (Majcherek)

927

Szczyt w Pa¶mie Lubania w Gorcach. Wznosi się po północnej stronie polany Studzionki. Północne stoki opadaj± do doliny Ochotnicy.

Gorce

247

Styrek (Gorce)

799

Gorce

Gorce

248

Suchy Dział

750

Gorce

Gorce

249

Suhora

1000

Szczyt w Gorcach, znajduj±cy się na grzbiecie odchodz±cym od Obidowca w północnym kierunku. Na górze znajduje się obserwatorium astronomiczne.

Gorce

250

Sularzówka

617

Szczyt w Beskidzie Makowskim, inna nazwa to Sularzówka

Beskid Makowski

251

Surzynówka

816

Szczyt w Pa¶mie Przedbabiogórskim (Jałowieckim), zaliczanym do Beskidu Makowskiego lub Żywieckiego. Znajduje się po północno-zachodniej stronie przełęczy Przysłop. Na górze zbudowano o¶rodek wypoczynkowy Beskidzki Raj z wież± widokow± o wysoko¶ci 25 metrów.

Beskid Makowski

252

Syrkówka

782

Szczyt w pa¶mie Koskowej Góry w Beskidzie Makowskim. Nie znajduje się w głównym grzbiecie tego pasma, lecz w bocznym, południowym grzbiecie Koskowej Góry, pomiędzy Koskow± Gór± (867 m) a Magurk± (787 m) i Bargłow± Gór± (686 m).

Beskid Makowski

253

Szczałba

657

Szczyt w Pa¶mie Lubomira i Łysiny, zaliczanym do Beskidu Wyspowego lub Makowskiego. Inna nazwa to Strzałba.

Beskid Makowski

254

Szklarnia

586

Niewielkie wzniesienie w Beskidzie Wyspowym. Znajduje się pomiędzy Przełęcz± Wielkie Drogi, oddzielaj±c± go od Wierzbanowskiej Góry (770 m) a Dzielcem (650 m). Wznosi się nad miejscowo¶ciami Kasina Wielka i Przenosza.

Beskid Wyspowy

255

¦liwnik

620

Szczyt w Pa¶mie Lubomira i Łysiny, zaliczanym do Beskidu Wyspowego lub Makowskiego

Beskid Makowski

256

¦mietarniak

768

Wzniesienie w Pa¶mie Policy w Beskidzie Żywieckim. Znajduje się w bocznym grzbiecie pasma, w przedłużeniu grzbietu Suchego Gronia, w widłach potoku Skawica Sołtysia i jego dopływu - potoku Roztoki. Na ¦mietarniaku znajduje się najdłuższa w Beskidzie Żywieckim jaskinia Oblica (ł±czna długo¶ć korytarzy 436 m). Jej wlot znajduje się na północnych zboczach, około 20 m od drogi prowadz±cej obrzeżem lasu i pól.

Beskid Żywiecki

257

¦nieżnica

1006

Zalesiony szczyt w Beskidzie Wyspowym, od pobliskiego Ćwilina oddzielony głębok± przełęcz± Gruszowiec. Posiada trzy wierzchołki o praktycznie równej wysoko¶ci: główny, zwany Na Budaszowie, oraz położone na wschód od niego Wierchy i Nad Stambrukiem.

Beskid Wyspowy

258

¦wierczek (Słopnice)

734

Niewybitne wzniesienie Beskidu Wyspowego, w cało¶ci znajduj±ce się na terenie wsi Słopnice. Od s±siedniego Łopienia oddzielony jest w±sk± i głębok± kotlin± zwan± Za¶wiercze, w której płynie Czarna Rzeka, będ±ca dopływem Słopniczanki.

Beskid Wyspowy

259

¦winna Góra

611

Szczyt w Beskidzie Wyspowym, wznosz±cy się nad miejscowo¶ciami Jodłownik, Rupniów i Wilkowisko, po południowo-zachodniej stronie Kostrzy

Beskid Wyspowy

260

Tobołczyk

969

Niewybitny szczyt w Gorcach, znajduj±cy się w bocznym grzbiecie odchodz±cym od Obidowca (1106 m) na północ. W grzbiecie tym kolejno znajduj± się: Suhora (1000 m), Tobołów (994 m), Tobołczyk (969 m) i Barczana (765 m).

Gorce

261

Trubacz Wsch. (BOP)

803

Szczyt w Beskidzie Orawsko-Podhalańskim. Znajduje się na wschodnim końcu tego pasma, w grzbiecie ci±gn±cym się od Przełęczy Pieni±żkowickiej (717 m) poprzez Bucznik (783 m), Trubacz i Janiłówkę (817 m) do Przełęczy Sieniawskiej oddzielaj±cej Beskid Orawsko-Podhalański od Gorców.

Beskid Orawsko-Podhalański

262

Trubacz Zach. (BOP)

818

Szczyt w Beskidzie Orawsko-Podhalańskim. Znajduje się na wschodnim końcu tego pasma, w grzbiecie ci±gn±cym się od Przełęczy Pieni±żkowickiej (717 m) poprzez Bucznik (783 m), Trubacz i Janiłówkę (817 m) do Przełęczy Sieniawskiej oddzielaj±cej Beskid Orawsko-Podhalański od Gorców.

Beskid Orawsko-Podhalański

263

Trzebuńska Góra

626

Szczyt w Beskidzie Makowskim, przez który przebiega czerwony szlak turystyczny - Mały Szlak Beskidzki

Beskid Makowski

264

Trzy Kopce

894

Szczyt w głównym grzbiecie Pasma Lubomira i Łysiny, zaliczanym do Beskidu Wyspowego lub Makowskiego

Beskid Makowski

265

Trzy Korony (Pieniny)

982

Najwyższy szczyt w Pieninach ¦rodkowych, złożony z kilku wierzchołków. Najwyższym jest Okr±glica, na której znajduje się platforma widokowa. Zaliczany jest do Diademu Polskich Gór, jako najwyższy szczyt Pienin Wła¶ciwych.

266

Turbacz

1310

Najwyższy szczyt Gorców, zaliczany do Korony Gór Polski oraz Diademu Polskich Gór, jako najwyższy szczyt Gniazda Turbacza. Na wschodnim zboczu znajduje się schronisko PTTK na Turbaczu, z którego jest dobry widok między innymi na Tatry. Spod schroniska na szczyt prowadzi fragment czerwonego Głównego Szlaku Beskidzkiego, który potem schodzi w dół na północ. Szczyt nie jest specjalnie widokowy ze względu na zalesienie. Znajduje się tutaj kamienny obelisk oraz żelazny krzyż. Schronisko stanowi węzeł gorczańskich szlaków - poza czerwonym GSB przechodz± tutaj również żółty, zielony i niebieski szlak.

Gorce

267

Turbaczyk

1078

Szczyt w Gorcach, znajduj±cy się na grzbiecie odchodz±cym w północnym kierunku od Turbacza. W grzbiecie tym znajduj± się kolejno: Czoło Turbacza (1259 m), Kopieniec (1080 m), Wierch Spalone (1091 m), Turbaczyk (1078 m) i Basilka (1023 m) z polan± Ł±ki.

Gorce

268

Tylmanowska Góra

603

Szczyt w Gorcach, znajduj±cy się w zakończeniu długiego, wschodniego grzbietu Gorca, który poprzez Wierch Lelonek, przełęcz Wierch Młynne, Żdżar, Goły Wierch, Twarogi, Koziarnię i Wietrznice ci±gnie się aż do Dunajca. Inna nazwa tego szczytu to Koziarnia.

Gorce

269

Uklejna

677

Szczyt w Pa¶mie Lubomira i Łysiny, zaliczanym do Beskidu Wyspowego lub Makowskiego. Jest pierwsz±, licz±c od północy, kulminacj± głównego grzbietu Pasma Lubomira i Łysiny.

Beskid Wyspowy

270

Urbania Góra

674

Szczyt w masywie Zębalowej, zaliczanym do Beskidu Wyspowego. Inna nazwa to Chobocia Góra, choć tak nazywany jest przeważnie niższy (579 m), północny wierzchołek Urbaniej Góry.

Beskid Wyspowy

271

Urwanica (B. Żyw.)

1106

Mało wybitny, dwuwierzchołkowy szczyt w Pa¶mie Policy w Beskidzie Żywieckim. Wznosi się w tym pa¶mie pomiędzy Okr±glic± (1247 m) a Narożem (1076 m).

Beskid Żywiecki

272

Urwisko

677

Beskid Makowski

Beskid Makowski

273

Wdżar

767

Szczyt w pa¶mie ł±cz±cym Lubań z Pieninami, pomiędzy przełęczami Drzy¶lawa (695 m) i Snozka (653 m), na granicy miejscowo¶ci Kluszkowce i Kro¶nica. Inne nazwy to: Wzor, Wżar, Wżary, Żar, Zdżar, Zżar, Wzory. Według regionalizacji Kondrackiego, Wdżar należy do Pienin i jest oddzielony od Gorców przełęcz± Drzy¶lawa. Według innych geografów Wdżar należy do Gorców, a granicę z Pieninami stanowi przełęcz Snozka, przez któr± przechodzi droga nr 969 z Nowego Targu do Kro¶cienka nad Dunajcem. Na zboczach Wdżaru można spotkać skałę magmow± - andezyt, nie jest jednak udowodnione, że ta góra była kiedy¶ wulkanem. Na południowym zboczu Wdżaru znajduje się kamieniołom. Góra jest popularnym o¶rodkiem narciarskim - zbudowano tu liczne wyci±gi i trasy.

274

Wielka Góra (Gorce)

707

Szczyt w Gorcach, położony na północny wschód od Nowego Targu i na północny zachód od Waksmundu, sk±d na górę prowadzi droga asfaltowa. Szczyt Wielkiej Góry jest bardzo słabo zaznaczony, wła¶ciwie jest to punkt na grzbiecie pn±cym się cały czas do góry.

Gorce

275

Stymberek

600

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

276

Wielki Chocz (SK)

1608

Kulminacja Grupy Wielkiego Chocza i najwyższy szczyt całych Gór Choczańskich w Łańcuchu Tatrzańskim, słow. Veµký Choč. Wielki Chocz leży w zachodniej czę¶ci Gór Choczańskich. W skład masywu wchodz± także: 1. Mały Chocz (słow. Malý Choč, 1465 m) na południe od głównego szczytu, oddzielony od niego haln± przeł±czk± Vráca (1422 m), 2. mało wybitny i zalesiony Zadni Chocz (Zadný Choč, 1288 m) na południowy zachód od Małego Chocza, pod którym istniało w latach międzywojennych małe schronisko turystyczne, tzw. Hviezdoslavova útulňa, 3. widokowy Przedni Chocz (słow. Predný Choč, 1249 m) na południowy zachód od Zadniego Chocza, oddzielony z kolei od niego przełęcz± Spuątiak (słow. Sedlo Spuątiak, 1095 m).

277

Wielki Krywań (MF, SK)

1709

Najwyższy szczyt Małej Fatry na Słowacji, słow. Veµký Kriváň. Masyw Wielkiego Krywania znajduje się w głównej grani Małej Fatry Krywańskiej, pomiędzy szczytem Pekelník (1609 m) i przełęcz± Snilovské sedlo (1524 m) oddzielaj±c± go od Chleba (drugiego co do wysoko¶ci szczytu Małej Fatry).

278

Wielki Wierch

1007

Szczyt Beskidu Wyspowego, otoczony z trzech stron przez opływaj±c± go Kamienicę Gorczańsk±. Od południowej strony s±siaduje z Kiczor± Kamienick±. Oddzielony jest od niej przełęcz±, na której znajduje się Polana Jeziorne. Wzdłuż koryta Kamienicy Gorczańskiej, opływaj±cej te szczyty, poprowadzona jest droga wojewódzka nr 968 (odcinek z Mszany Dolnej do Kamienicy).

Beskid Wyspowy

279

Wierch Bystrzaniec

1050

Wypłaszczenie w Gorcach, w południowo-wschodnim (niżej zakręcaj±cym na południowy wschód) grzbiecie Gorca, który poprzez przełęcz Wierch Młynne i Twarogi ci±gnie się aż do Dunajca

Gorce

280

Wierch Stróża

648

Szczyt na północno-zachodnim końcu Pasma Lubomira i Łysiny, które jest zaliczane do Beskidu Wyspowego lub Makowskiego

Beskid Makowski

281

Wierchowa

940

Szczyt w Gorcach, położony na długim grzbiecie odchodz±cym od Turbacza do Rabki, pomiędzy szczytem Bardo (948 m) a Maciejow± (815 m)

Gorce

282

Wierzbanowska Góra

770

Szczyt Beskidu Wyspowego, znajduj±cy się między Przełęcz± Jaworzyce, oddzielaj±c± go od Lubomira (904 m), a Przełęcz± Wielkie Drogi (569 m), oddzielaj±c± go od niskiego wzniesienia Szklarnia (586 m)

Beskid Wyspowy

283

Wiktorów

604

Wzniesienie w bocznym grzbiecie na północnej stronie Pasma Łososińskiego w Beskidzie Wyspowym. Grzbiet ten odbiega od głównej grani tego pasma spomiędzy Dzielca i Gronia.

Beskid Wyspowy

284

Witów

723

Pokryte polami wzniesienie w Gorcach, wznosz±ce się nad miejscowo¶ciami Mszana Górna, NiedĽwiedĽ i Podobin

Gorce

285

Zadział

726

Szczyt położony na południowo-zachodnim krańcu Gorców, na północ od centrum Nowego Targu. Stanowi ¶wietny punkt widokowy na Tatry oraz inne okoliczne pasma. Zbocza pokryte s± ł±kami. U południowego podnóża Zadziału znajduj± szpital i cmentarz, na południowo-wschodnim zboczu zbudowano wyci±g narciarski. Najwyższy punkt Zadziału jest słabo zaznaczony, znajduje się na ł±kach na wschód od kapliczki i wieży triangulacyjnej, ale na zachód od górnej stacji wyci±gu.

Gorce

286

Zapadliska

766

Najniższy wierzchołek grzbietu Lubogoszczy w Beskidzie Wyspowym

Beskid Wyspowy

287

Zapowiednica

823

Szczyt Beskidu Wyspowego, znajduj±cy się w długim grzbiecie, ł±cz±cym Mogielicę (1170 m) z Przełęcz± Słopnick± (759 m)

Beskid Wyspowy

288

Zarębowska Góra

549

Beskid Makowski

Beskid Makowski

289

Zbludzkie Wierchy

820

Cztery niewybitne wzniesienia w południowo-wschodniej czę¶ci Beskidu Wyspowego, w widłach Kamienicy i jej dopływów: potoku Szczawa i potoku Zbludz

Beskid Wyspowy

290

Zębalowa (Zemb.)

858

Rozległy masyw w Beskidzie Wyspowym, inne nazwy to: Zembalowa, Zębolowa, Golec, Klimas

Beskid Wyspowy

291

Zęzów

693

Wzniesienie w Beskidzie Wyspowym, w niewielkim pa¶mie Zęzowa. Wznosi się ono w widłach Łososiny i jej dopływu - potoku Bednarka. W kierunku od zachodu na wschód wyróżnia się w nim wierzchołki: Grojec (638 m), Stronica (606 m), Stronia (inaczej Kacza Góra, 664 m) i Zęzów.

Beskid Wyspowy

292

Żar (Kalwaria)

527

Szczyt na Pogórzu Wielickim, położony ponad Kalwari± Zebrzydowsk±, zwany również Gór± Włodkow± lub Zamczyskiem. Na szczycie wzgórza znajduj± się resztki ruin zamku ksi±ż±t o¶więcimskich z XIV wieku. Niedaleko na wschód znajduje się wyższy wierzchołek - Bugaj (532 m), a dalej położona jest Golgota - czę¶ć dróżek kalwaryjskiego sanktuarium. Na szczyt najłatwiej dotrzeć zielonym szlakiem spod Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Pogórze Wielickie

293

Żdżar

858

Szczyt w Gorcach, znajduj±cy się w długim, wschodnim grzbiecie Gorca, który poprzez Wierch Lelonek, przełęcz Wierch Młynne, Zdżar, Działek, Goły Wierch, Kopiec i Twarogi ci±gnie się aż do Dunajca. Inna nazwa to Bystra.

Gorce

294

ŻeleĽnica (BOP)

912

Zalesiony szczyt w Beskidzie Orawsko-Podhalańskim, wznosz±cy się ponad miejscowo¶ciami Bielanka Bukowina-Osiedle, Odrow±ż i Pieni±żkowice. ŻeleĽnica znajduje się w grzbiecie, którym biegnie Wielki Europejski Dział Wodny między zlewiskami Bałtyku i Morza Czarnego oraz dawna granica polsko-węgierska.

295

Żmijowa Wsch. (B. Mały)

584

Szczyt w Grupie Żurawnicy w Beskidzie Małym, położony w centralnej czę¶ci tej grupy, w jej głównym grzbiecie, pomiędzy Gołuszkow± Gór± (715 m) na zachodzie a Prorokow± Gór± (584 m) na wschodzie. Posiada dwa wierzchołki - zachodni (591 m) i wschodni (584 m).

Beskid Mały

296

Żurawnica (B. Mały)

727

Szczyt w Beskidzie Małym, najwyższy w tzw. Grupie Żurawnicy. Ma dwa wierzchołki: zachodni 707 m i wschodni 727 m. W kierunku wschodnim grzbiet Żurawnicy opada do przełęczy Carchel (632 m), stoki północne do doliny Tarnawki, południowe do doliny potoku Ustrzyzna. Grzbietem Żurawnicy biegnie długi pas Kozich Skał, które po stronie północnej tworz± strome urwisko.

Beskid Mały

297

Gancarz (Leskow., BM)

800

Beskid Mały

298

Groń Jana Pawła II (BM)

890

Szczyt w Pa¶mie Łamanej Skały w Beskidzie Małym, dawna nazwa to Jaworzyna, a obecna wzięła imię od papieża, który w młodo¶ci wielokrotnie wchodził na tę górę. Znajduje się w głównym grzbiecie Beskidu Małego między pobliskim Leskowcem (922 m), od którego oddzielony jest płytk± Przełęcz± Midowicza, a bardziej odległ± Magurk± Ponikiewsk± (817 m). Pod szczytem znajduje się schronisko PTTK Leskowiec.

299

Iłowiec (B. Mały)

471

Szczyt górski we wschodniej czę¶ci Beskidu Małego w pa¶mie BliĽniaków i Łysej Góry, nad miejscowo¶ciami Gorzeń Górny, Ponikiew i Zawadka

300

Jaszczurowa Góra (BM)

777

Szczyt we wschodniej czę¶ci Beskidu Andrychowskiego (Beskid Mały). Znajduje się w bocznym południowo-wschodnim grzbiecie najniższego z wierzchołków (791 m) Magurki Ponikiewskiej. Na szczycie Jaszurowskiej Góry grzbiet ten rozgałęzia się na trzy ramiona opadaj±ce do doliny Skawy. Najdłuższe jest ramię północno-wschodnie zwane Suszycami.

301

Jedlicznik (B. Mały)

543

Jeden z najbardziej na wschód wysuniętych szczytów Beskidu Andrychowskiego w Beskidzie Małym

302

Kamień (Ponikiew)

678

Szczyt w północno-wschodniej czę¶ci Beskidu Andrychowskiego (Beskid Mały). Znajduje się w północno-wschodnim grzbiecie Gronia Jana Pawła II, którym biegnie główny grzbiet Beskidu Małego. Położony jest w tym grzbiecie pomiędzy Żarem (678 m) a Główniakiem.

303

Kapral (B. Mały)

550

Szczyt w północno-wschodniej czę¶ci Beskidu Andrychowskiego (Beskid Mały), położony w grzbiecie schodz±cym na północ ze wschodniego wierzchołka Magurki Ponikiewskiej. Na mapach często oznacza się niższy szczyt Kaprala o wysoko¶ci 511 m, który leży nieco na północ od wierzchołka na grani.

304

Kurczyna

411

Beskid Makowski

Beskid Makowski

305

Leskowiec (B. Mały)

922

Szczyt we wschodniej czę¶ci Beskidu Małego, w Pa¶mie Łamanej Skały, inna zwyczajowa nazwa to Beskid. Znajduje się w głównym grzbiecie tego pasma, między Groniem Jana Pawła II (890 m), oddzielony od niego płytk± Przełęcz± Midowicza, a Potrójn± (847 m), oddzielony od niej przełęcz± Beskidek (805 m). Na szczycie znajduje się drewniany krzyż i wiata, a z polany rozci±gaj± się ładne widoki na południe. Pod szczytem pobliskiego Gronia Jana Pawła II znajduje się schronisko PTTK Leskowiec.

306

Magurka Ponikiewska

820

Trójwierzchołkowy szczyt we wschodniej czę¶ci Beskidu Małego, w jego głównym grzbiecie opadaj±cym od Gronia Jana Pawła II w stronę doliny rzeki Skawy. Inna nazwa to Królewizna. Znajduje się grzbiecie między Groniem Jana Pawła II a Żarem (678 m), na granicy miejscowo¶ci Ponikiew i Jaszczurowa. Od najwyższego jego wierzchołka (820 m) w południowo-wschodnim kierunku odchodzi do¶ć długi grzbiet Makowej Góry, który niżej zakręca w północno-wschodnim kierunku i kończy się wzniesieniem Jedlicznika nad Skaw±. Pomiędzy grzbietem tym, a głównym grzbietem Beskidu Małego znajduje się dolina potoku Jaszczurówka. Od najniższego wierzchołka (791 m) odchodzi w południowo-wschodnim kierunku grzbiet Jaszczurowej Góry tworz±cy prawe zbocza doliny Jaszczurówki.

307

Skalnica (B. Mały)

415

Zalesiony szczyt w północno-wschodniej czę¶ci Beskidu Andrychowskiego (Beskid Mały), położony ponad ¦winn± Poręb±. Inna nazwa to Brzegorowiec. Przez szczyt przechodzi żółty szlak turystyczny z Jaroszowic na Magurkę Ponikiewsk± i dalej na Groń Jana Pawła II.

308

Suszyce (B. Mały)

591

Szczyt we wschodniej czę¶ci Beskidu Andrychowskiego (Beskid Mały), położony w grzbiecie, schodz±cym z Magurki Ponikiewskiej przez Jaszczurow± Górę i Suszece do Zbiornika ¦winna Poręba. Na niektórych mapach podawany jest zachodni, wyższy punkt tego grzbietu (619 m), na innych wschodni, nieco niższy (591 lub 581 m).

309

Tarnawska G. (B. Mały)

502

Szczyt w Beskidzie Małym, znajduj±cy się w zakończeniu grzbietu Makowej Góry. Od s±siedniego po północno-zachodniej stronie wzniesienia tego grzbietu (Jedlicznika) oddziela j± Przełęcz ¦leszowicka (424 m).

310

Tatry (Jaszcz., B. Mały)

443

Szczyt we wschodniej czę¶ci Beskidu Małego, zwanej Beskidem Andrychowskim. Znajduje się w bocznym, południowo-wschodnim grzbiecie Magurki Ponikiewskiej, który poprzez Jaszczurow± Górę, Suszyce i Tatry opada do doliny Skawy. Południowe stoki Tatr opadaj± ku wsi Jaszczurowa i dolinie potoku Jaszczurówka, północne - ku ¦winnej Porębie i dolinie potoku Bystrz.

311

Upalenisko (B. Mały)

438

Beskid Mały

312

Bukowiński Wierch (BOP)

940

Szczyt w Beskidzie Orawsko-Podhalańskim, drugi co do wysoko¶ci szczyt tego pasma, najwyższy w Polsce, zaliczany do Diademu Polskich Gór. Wznosi się nad miejscowo¶ciami Bukowina-Osiedle, Harkabuz i Podszkle. W okolicach szczytu znajduje się maszt telekomunikacyjny, dzięki czemu góra jest dobrze rozpoznawalna w terenie. Zbocza pokrywaj± ł±ki, dzięki czemu szczyt jest dobrym punktem widokowym.

313

Chabówki

585

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

314

Cupel

887

Szczyt we wschodniej czę¶ci Pasma Policy w Beskidzie Żywieckim. Znajduje się w głównym grzbiecie tego pasma i jest zwornikiem dla trzech grzbietów.

Beskid Żywiecki

315

Czyrniec (B. Żyw.)

1328

Szczyt w Pa¶mie Policy, należ±cym do Beskidu Żywieckiego. Znajduje się w jego bocznym grzbiecie odbiegaj±cym od Policy na południowy wschód, do Przełęczy Zubrzyckiej.

316

Jasna Góra (B. Żyw.)

1182

Jasna Góra lub Kocia Łapa - kopiaste wzniesienie w Pa¶mie Polic w Beskidzie Żywieckim, położone między Kucałow± Przełęcz± (1170 m) a Jasn± (Złot±) Grap± (1240 m)

317

Kamienne (Zbludzkie W.)

741

Jeden ze szczytów w grupie Zbludzkich Wierchów w Beskidzie Wyspowym, przy którym przechodzi czerwony szlak turystyczny z Kamienicy na Zbludzkie Wierchy

Beskid Wyspowy

318

Madejowa (BOP)

808

Szczyt w Beskidzie Orawsko-Podhalańskim, położony ponad miejscowo¶ci± Podwilk

319

Marcówka (Starowidz)

530

Beskid Makowski

Beskid Makowski

320

Markówka (BOP)

842

Beskid Orawsko-Podhalański

321

Paj±ków Wierch (BOP)

934

Jeden z najwyższych szczytów Beskidu Orawsko-Podhalańskiego. Wznosi się między miejscowo¶ci± Podszkle i osad± Danielki. W kierunku południowo-zachodnim s±siaduje ze szczytem Groniki (893 m), w kierunku wschodnim z Pikujdow± (870 m), w południowo-zachodnim ci±gnie się od niego do¶ć długi grzbiet, w którym wyróżnia się Markówka (835 m).

322

Wierzchowina (B. Mały)

487

Szczyt na prawym brzegu Skawy, wznosz±cy się nad miejscowo¶ciami Łękawica, ¦winna Poręba i Zagórze. Wraz z Jaroszowick± Gór± (541 m) tworz± zwarty i odosobniony masyw górski, który jest oddzielony od głównego grzbietu Beskidu Małego przełomem Skawy. Według klasyfikacji Kondrackiego Wierzchowina zaliczana jest do Beskidu Małego, według innych Ľródeł do Beskidu Makowskiego.

323

Jasna Grapa (B. Żyw.)

1240

Szczyt w Pa¶mie Policy w Beskidzie Żywieckim, dawniej nosił nazwę Złota Grapa. Zlokalizowany jest między wierzchołkami Cupel (na zachodzie, 1233 m) i Jasna Góra (inaczej Kocia Łapa, 1182 m). Jasna Grapa jest poro¶nięta lasem, tylko na samym wierzchołku znajduje się niewielki trawnik. Północne stoki należ± do miejscowo¶ci Skawica i opadaj± w widły dwóch Ľródłowych cieków Skawicy Sołtysiej. Stoki południowo-wschodnie należ± do miejscowo¶ci Sidzina. Porasta je Las Kulawka i spływaj± z nich Ľródłowe cieki potoku Zakulawka.

324

Babia (B. Wysp.)

514

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

325

Borowa Góra

676

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

326

Byniowa

675

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

327

Bystra Góra

670

Najdalej na południe wysunięty szczyt w grupie Zbludzkich Wierchów w Beskidzie Wyspowym. Znajduje się w zakończeniu ich grzbietu, opadaj±cego w widły rzeki Kamienica i jej dopływu - potoku Zbludza. Na północny wschód od Bystrej Góry znajduje się wyższy wierzchołek Zbludzkich Wierchów - szczyt Kamienne (741 m), przy którym przechodzi czerwony szlak turystyczny z Kamienicy na Zbludzkie Wierchy.

Beskid Wyspowy

328

D±brówka (Cz. Potok)

600

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

329

Góra Jeżowa

535

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

330

Herby

668

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

331

Okr±g

606

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

332

Banówka (Tatry Z., SK)

2178

Szczyt leż±cy w grani głównej Tatr Zachodnich, w ich słowackiej czę¶ci, słow. Baníkov. Znajduje się pomiędzy szczytem Pachoł (2167 m), oddzielony od niego Banikowsk± Przełęcz± (2040 m), a Hrub± Kop± (2166 m), od której oddziela go Przełęcz nad Zawratami. Jest najwyższym szczytem Tatr Zachodnich leż±cym w grani głównej oraz czwartym co do wysoko¶ci szczytem Tatr Zachodnich (ustępuj±c Bystrej, Raczkowej Czubie i Barańcowi).

333

Baraniec (Tatry Z., SK)

2185

Szczyt w słowackiej czę¶ci Tatr Zachodnich, trzeci co do wysoko¶ci szczyt tego pasma, słow. Baranec, Veµký vrch. Znajduje się ok. 2,5 km na południe od grani głównej i jest najwyższym szczytem w bocznej grani Barańców.

334

Białe Skały (Pieniny)

749

Szczyt w głównej grani Pieninek w Pieninach Wła¶ciwych

335

Łyżka (Wyszka)

807

Wzniesienie na wschodnich obrzeżach Beskidu Wyspowego, nazywane również Wyszk±. Znajduje się w pa¶mie wzgórz oddzielaj±cych dolinę Słomki od doliny jej dopływu - potoku Łukowica. W pa¶mie tym znajduj± się kolejno Cisówka (564 m), Pępówka (774 m) i Łyżka, która wznosi się nad miejscowo¶ciami Roztoka i Przyszowa w gminie Łukowica.

Beskid Wyspowy

336

Cierna hora (GL, SK)

1289

Čierna hora - najwyższy szczyt Gór Lewockich na Słowacji

337

Cisówka (Pieniny)

777

Jeden z głównych szczytów Pienin Spiskich, położony w ich głównej grani

338

Czerteż (Pieniny)

774

Szczyt w Pieninach Wła¶ciwych, najwyższy w grani Pieninek. Znajduje się w tej grani pomiędzy Czertezikiem (772 m) i Ociemnym Wierchem (740 m), od którego oddziela go przełęcz Burzana (724 m).

339

Czoło (Pieniny)

815

Szczyt w Pieninach Wła¶ciwych, we wschodniej czę¶ci Pienin Czorsztyńskich

340

Flaki (Pieniny)

810

Dwuwierzchołkowy (zachodni 803 m i wschodni 810 m) grzbiet górski w Pieninach Czorsztyńskich. Znajduje się na południe od głównego grzbietu Pienin, oddzielony od niego przełęcz± Sromowska Sajba (705 m).

341

Gajna Skała (Pieniny)

782

Wzniesienie w Pieninach Spiskich w miejscowo¶ci Dursztyn. Inna nazwa to Kozakowa Skała.

342

Giewont (Tatry Zach.)

1894

Charakterystyczna góra w polskich Tatrach Zachodnich o bardzo stromym północnym zboczu, ¶wietnie widoczna z Zakopanego. Na szczycie znajduje się krzyż, który został wzniesiony w 1901 roku przez parafian z Zakopanego. Widoczna czę¶ć krzyża ma wysoko¶ć 15 m, a dodatkowo jest on wkopany 2,5 w skały. Został zbudowany z 400 żelaznych elementów, które waż± w sumie blisko 2 tony. Masyw Giewontu składa się jeszcze z Długiego Giewontu (1867 m) i Małego Giewontu (1728 m). Najwyższy z nich Wielki Giewont, uznawany za wła¶ciwy szczyt całego masywu, znajduje się w ¶rodku, oddzielony od Długiego Giewontu przełęcz± Szczerba (1823 m), a od Małego Giewontu Giewonck± Przełęcz± (1680 m). Jest on często uważany za najwyższy szczyt należ±cy do Tatr Zachodnich, który jest położony w cało¶ci w Polsce. Wyższa jest jednak Twarda Kopa, zazwyczaj pomijana z powodu bardzo niewielkiej minimalnej deniwelacji względnej (wybitno¶ci). Wielki Giewont jest też szczytem zwornikowym - odchodzi od niego w kierunku południowym grań, która poprzez Kopę Kondrack± ł±czy się z Czerwonymi Wierchami. W grani tej znajduje się Wyżnia Kondracka Przełęcz (1765 m) i Kondracka Przełęcz (1725 m). Wielki Giewont wznosi się ponad dolinami: Str±żysk±, Białego, Małej Ł±ki i Kondratow±. Jego północne ¶ciany, widoczne z Zakopanego, opadaj± bardzo strom± ¶cian± o wysoko¶ci ok. 600 m do Małej Dolinki.

343

Horników Wierch (PSG)

945

Góra ponad Białk± Tatrzańsk±, na zboczu której zbudowano wyci±gi narciarskie

344

Groń (Pieniny)

743

Szczyt Pienin Czorsztyńskich, położony na północ od grani głównej tych gór, tuż nad wsi± Hałuszowa. Na południe od niego znajduje się przełęcz Sańba.

345

Hawrań (Tatry B., SK)

2152

Najwyższy szczyt Tatr Bielskich na Słowacji, słow. Havran. Jest to najwyższy wapienny szczyt całych Tatr. Hawrań oddzielony jest na zachodzie od s±siedniego Nowego Wierchu (1999 lub 2009 m) wyraĽn± Hawrani± Przełęcz± (1919 m). Na wschodzie Hawrań graniczy z Płaczliw± Skał± (2142 m), oddzielony Strzystarsk± Przełęcz± (1969 m). Szczyty te razem z Muraniem (na zachód od Nowego Wierchu) tworz± charakterystyczn± grupę, widoczn± m.in. z wielu miejsc w Tatrach Wysokich.

346

Hruby W. (Tatry, SK)

2428

Hruby Wierch, słow. Hrubý vrch - wybitny szczyt w bocznej Grani Hrubego, będ±cej odnog± głównej grani odnogi Krywania. Wznosi się on nad dolinami: Hlińsk±, Młynick± i Niewcyrk±. Jego nazwa pochodzi od kształtu góry i towarzysz±cej mu masywnej (hruby - gruby), szerokiej grani północno-zachodniej.

347

Jakubina (Tatry Z., SK)

2194

Raczkowa Czuba lub Jakubina (słow. Jakubina) - szczyt w masywie Otargańców w słowackich Tatrach Zachodnich. Znajduje się w tym masywie pomiędzy Jarz±bczym Wierchem (2134 m) i Wyżni± Magur± (2095 m), od której oddzielony jest Jakubińsk± Przełęcz± (2069 m). Jest to najwyższy szczyt tego masywu i drugi co do wysoko¶ci szczyt Tatr Zachodnich. Jego zachodnie zbocza opadaj± do Doliny Jamnickiej, zbocza wschodnie do Doliny Raczkowej z Raczkowymi Stawami (a dokładniej Doliny Zadniej Raczkowej).

348

Jankulakowski W. (PSG)

934

Góra ponad Białk± Tatrzańsk±, na zboczu której zbudowano wyci±gi narciarskie

349

Jędras (PSG)

709

Jeden z wierzchołków na Pogórzu Spiskim. Znajduje się w grzbiecie, który od Frankowskiej Góry (858 m) odchodzi w północnym kierunku do doliny Dunajca.

350

Kasprowy W. (Tatry Z.)

1987

Bardzo popularny w¶ród turystów szczyt w Tatrach Zachodnich, w głównej grani Tatr, na granicy polsko-słowackiej. Dawne nazwy to Kasprowa Czuba, Stawiańska Czuba, Goryczkowiańska Czuba, słow. Kasprov vrch. Góruje nad trzema dolinami: Dolin± Bystrej i Dolin± Suchej Wody G±sienicowej po stronie polskiej oraz Dolin± Cich± po stronie słowackiej. Jest zwornikiem dla 4 grani. Na górę można wjechać kolejk±, na szczycie znajduje się restauracja oraz stacja meteorologiczna.

351

Kotelnica (PSG)

917

Góra ponad Białk± Tatrzańsk±, na zboczu której zbudowano wyci±gi narciarskie

352

Krzesanica (Tatry Zach.)

2122

Szczyt w grani głównej Tatr Zachodnich, przez któr± przebiega granica polsko-słowacka, słow. Kresanica. Jest najwyższym szczytem zespołu Czerwonych Wierchów i zalicza się go do Diademu Polskich Gór. Krzesanica wznosi się nad polsk± Dolin± Miętusi± i słowack± Dolin± Cich±. Od wschodu s±siaduje z Małoł±czniakiem (2096), oddzielona od niego Litworow± Przełęcz± (2037 m), od zachodu z Ciemniakiem (2096), oddzielona Mułow± Przełęcz± (2067 m). Nazwa szczytu pochodzi od północnej ¶ciany zwanej krzesan±.

353

Kuraszowski W. (PSG)

1038

Uznawany za najwyższy szczyt w polskiej czę¶ci Pogórza Spiskiego, choć wyższy jest graniczny Górków Wierch oraz pobliski Dudasowski Wierch. Inna nazwa to Kurosówka.

354

Litwinka (PSG)

902

Góra ponad Białk± Tatrzańsk±, na zboczu której zbudowano wyci±gi narciarskie. Inne nazwy to Litwińska Grapa lub Czarna Góra.

355

Ł±czana (Pieniny)

818

Pieniny

356

Łupiska (Pieniny)

659

Pieniny

357

Macelak (Pieniny)

857

Drugi co do wysoko¶ci szczyt w Pieninach Czorsztyńskich

358

Kokoszków

744

Szczyt w Gorcach, położony w północno-wschodniej czę¶ci Nowego Targu, wznosz±cy się na wschód od Kowańca

Gorce

359

Malorovka (PSG)

957

Szczyt na Pogórzu Spiskim, przez który biegnie granica polsko-słowacka między polsk± miejscowo¶ci± Łapsze Niżne i Osturni± na Słowacji

360

Mięguszowiecki (Tatry)

2438

Mięguszowiecki Szczyt, Mięguszowiecki Szczyt Wielki, słow. Veµký Mengusovský ątít - szczyt Tatr Wysokich, znajduj±cy się w grani głównej Tatr na granicy polsko-słowackiej, pomiędzy Cubryn± (oddziela je Hińczowa Przełęcz) a Mięguszowieckim Szczytem Po¶rednim (oddziela je Mięguszowiecka Przełęcz Wyżnia 2340 m n.p.m.). Jest to drugi co do wysoko¶ci szczyt w Polsce (20. w Tatrach) i najwyższy z Mięguszowieckich Szczytów. Jego północna ¶ciana jest najwyższ± ¶cian± w Tatrach o nachyleniu przekraczaj±cym 45°, osi±ga ona 1043 m wysoko¶ci. Szczyt jest dobrze widoczny spod Morskiego Oka.

361

Mużeń (B. Niski)

450

Wzniesienie na północny wschód od Nowego S±cza w Beskidzie Niskim. Na szczycie stoi maszt antenowy.

362

Nowa Góra (Pieniny)

902

Drugi co do wysoko¶ci szczyt Pienin Wła¶ciwych i najwyższy szczyt Pienin Czorsztyńskich. Ma charakterystyczny kształt ostrego stożka i wyraĽnie wyróżnia się na tle innych szczytów Pienin.

363

Ostry Wierch (Pieniny)

851

Szczyt w Pieninach Wła¶ciwych, w północnej grani Masywu Trzech Koron. Od s±siedniego, leż±cego na końcu tej grani szczytu Zamkowej Góry (799 m), oddalonego zaledwie o 220 m w prostej linii, oddzielony jest Zamkow± Przełęcz± (770 m), na południowej jego stronie znajduje się polana Koszarzyska. Dawniej szczyt nazywany był też Koszarzyskow± Skał±.

364

Petrolovka (PSG, SK)

941

Szczyt na Pogórzu Spiskim, położony na Słowacji, niedaleko od granicy z Polsk±

365

Pilatówka (PSG)

1004

Pogórze Spisko-Gubałowskie

366

Rysy (Tatry, PL/SK)

2501

Położony w Tatrach Wysokich najwyższy szczyt Polski, zaliczany do Korony Gór Polski, Diademu Polskich Gór, Korony Polski (jako najwyższy w województwie małopolskim) oraz Korony Europy. Graniczny wierzchołek Rysów (północno-zachodni) liczy 2499 m (pomiar między 2498,7-2499,6 m n.p.m.), natomiast położony w cało¶ci na Słowacji ¶rodkowy wierzchołek jest o około 2 metry wyższy (2500,2-2501,1 m). Najniższy jest trzeci wierzchołek na Słowacji - południowo-wschodni (2473 m). Masyw Rysów leży na południowy wschód od Morskiego Oka (wznosz±c się ponad 1100 metrów nad jego powierzchnię), w punkcie zwornikowym głównego grzbietu Tatr i północnej grani Rysów, w której można wyróżnić Niżnie Rysy i Żabie Szczyty (Wyżni i Niżni). U stóp leż±: Dolina Rybiego Potoku, Dolina Białej Wody i Dolina Mięguszowiecka. Od północy oddziela go od Niżnich Rysów Przełęcz pod Rysami, od zachodu od Żabiego Konia - Żabia Przełęcz, a od południowego wschodu od Ciężkiego Szczytu w masywie Wysokiej - szerokie siodło Wagi. Na wschodni± stronę opada z Rysów 500-metrowa ¶ciana skalna, w której znajduj± się liczne drogi wspinaczkowe. Od strony polskiej Rysy najlepiej zdobyć czerwonym szlakiem, prowadz±cym z Palenicy Białczańskiej najpierw drog± asfaltow± przy Wodogrzmotach Mickiewicza, potem nad Morskim Okiem (1395 m), wyżej nad Czarnym Stawem pod Rysami (1583 m), przy Buli pod Rysami (2054 m). Wyżej droga zabezpieczona jest łańcuchami. Łatwiejszy jest szlak od strony słowackiej, prowadz±cy ze Szczyrbskiego Jeziora.

367

Rzepisko (PSG, SK)

1259

Najwyższy szczyt Magury Spiskiej na Pogórzu Spisko-Gubałowskim, słow. Repisko. W południowo-wschodnim kierunku odchodzi od Rzepiska boczny grzbiet, który poprzez Przysłop (1214 m) i Przełęcz Zdziarsk± (1081 m) ł±czy się z Tatrami Bielskimi.

368

Salatyn (Tatry Zach., SK)

2048

Salatyński Wierch lub Salatyn (słow. Salatín, Salatínsky vrch) - szczyt w słowackich Tatrach Zachodnich, jeden z 6 szczytów należ±cych do tzw. grupy Salatynów. Znajduje się w grani głównej Tatr Zachodnich oddzielaj±cej w tym miejscu Dolinę Rohack± od Doliny Jałowieckiej. W grani tej znajduje się pomiędzy Małym Salatynem (2046 m), od którego oddzielony jest niewielk± Po¶redni± Salatyńsk± Przełęcz± (2012 m), a Brestow± (1934 m), od której oddziela go Skrajna Salatyńska Przełęcz (1870 m). Jego północno-wschodnie stoki opadaj± do Doliny Salatyńskiej.

369

Skoruszyna (SK)

1314

Najwyższy szczyt Skoruszyńskich Wierchów na Pogórzu Skoruszyńskim, zaliczanym do Pogórza Spisko-Gubałowskiego, słow. Skoruąina. Jest też najwyższym szczytem całego Pogórza Spisko-Gubałowskiego. Na górze znajduje się wieża widokowa.

370

Starorob. W. (Tatry Z.)

2176

Najwyższy szczyt w polskiej czę¶ci Tatr Zachodnich, zaliczany do Diademu Polskich Gór, dawniej także: Starorobociański Szczyt, Klin, Wysoki Wierch, Starorobociański Klin, słow. Klin, Vysoký vrch. Leży w grani głównej Tatr, któr± biegnie granica polsko-słowacka. Od s±siedniego w tej grani na zachód szczytu Kończystego Wierchu oddzielony jest Starorobociańsk± Przełęcz± (1975 m). Od wschodu s±siaduje z nim niewybitny szczyt zwany Siwym Zwornikiem, oddzielony od niego Gaborow± Przełęcz± (1938 m).

371

¦winica (Tatry)

2302

Zwornikowy szczyt w grani głównej Tatr Wysokich o dwóch wierzchołkach, różni±cych się wysoko¶ci± o 10 m, słow. Svinica. Zaliczana jest do Diademu Polskich Gór. Ma kształt szerokiej piramidy skalnej, jest pierwszym od zachodu wybitnym szczytem (o wybitno¶ci ponad 100 m) Tatr Wysokich i kapitalnym punktem widokowym. Dwa wierzchołki ¦winicy rozdziela przełęcz - ¦winicka Szczerbina Niżnia (2278 m), opada spod niej Żleb Blatona. Wyższy wierzchołek ma 2302 m i prowadzi na niego szlak turystyczny. Niższy, zwany wierzchołkiem taternickim, ma wysoko¶ć 2291 m i jest niedostępny turystycznie. Niektórzy za trzeci wierzchołek uznaj± też niewybitny garb ¦winickiej Kopy. Punktem zwornikowym, przez który przebiega granica państwowa pomiędzy Polsk± a Słowacj±, jest jej główny wierzchołek. ¦winica leży w miejscu załamania się głównego grzbietu Tatr pod k±tem prostym i odej¶cia bocznej, 9-kilometrowej długo¶ci wschodniej grani ¦winicy zakończonej Wołoszynem. Odcinkiem tej grani od Przełęczy Zawrat (2156 m) poprowadzono szlak Orlej Perci.

372

Ula (Pieniny)

713

Dwuwierzchołkowa góra w Pieninach Czorsztyńskich, która s±siaduje z Czubatk± i Piekiełkiem

373

Wielkie Załonie (Pien.)

618

Pieniny

374

Wierchowina (PSG)

963

Pogórze Spisko-Gubałowskie

375

Wierchy (Pieniny)

681

Pieniny

376

Wysoka (Tatry, SK)

2547

Wysoka, słow. Vysoká - dwuwierzchołkowy szczyt, położony w głównym grzbiecie Tatr, po stronie słowackiej. Wierzchołki maj± prawie równ± wysoko¶ć, a rozdziela je położona około 22 m niżej Przeł±czka w Wysokiej (©trbina vo Vysokej). Masyw Wysokiej położony jest pomiędzy masywami Rysów (rozdziela je przełęcz Waga - sedlo Váha) i Ganku (Gánok - rozdziela je szeroka Rumanowa Przełęcz).

377

Wysokie Skałki (Pien.)

1050

Najwyższy szczyt Pienin, położony na granicy ze Słowacj±, w Małych Pieninach. Zaliczany do Korony Gór Polski oraz Diademu Polskich Gór. Inna polska nazwa to Wysoka, słow. Vysoké Skalky. Na górze znajduje się niewielka platforma widokowa, z której widać między innymi Tatry. Wysokie Skałki leż± w głównej grani Małych Pienin, przez której większ± czę¶ć przechodzi niebieski szlak turystyczny, jednak omija on najwyższy wierzchołek i trzeba na niego zboczyć na południowy wschód od przełęczy Kapralowa Wysoka (935 m). Od strony polskiej do przełęcz najlepiej dotrzeć zielonym szlakiem z Jaworek, który prowadzi najpierw przez atrakcyjny turystycznie W±wóz Homole (wstęp płatny), potem halami z widokiem na znajduj±ce się północy Pasmo Radziejowej w Beskidzie S±deckim, po drugiej stronie Doliny Grajcarka. Po stromym podej¶ciu na przełęcz należy odbić w lewo na szczyt Wysokich Skałek.

378

Zamkowa Góra (Pien.)

799

Szczyt na końcu północno-wschodniego grzbietu Masywu Trzech Koron w Pieninach Wła¶ciwych. Pod szczytem stoj± ruiny Zamku Pienińskiego.

379

Żar (Pieniny Spiskie)

883

Najwyższy szczyt Pienin Spiskich, inna nazwa to Branisko. Zaliczany jest do Diademu Polskich Gór.

380

Bartyzelowa

615

Beskid Makowski

Beskid Makowski

381

Hujdy

820

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

382

Kiczorka (Mosorne)

1012

Beskid Żywiecki

383

Lachów G. (Zawoja)

695

Beskid Makowski

Beskid Makowski

384

Szczurkowa Grapa

760

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

385

Tokarniak

710

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

386

Adamczykowa

611

Wzgórze na południe od Mszany Dolnej, zaliczane do Gorców

Gorce

387

Barczana

765

Wzniesienie w bocznym grzbiecie Gorców, odchodz±cym od Obidowca (1106 m) na północ. W grzbiecie tym kolejno znajduj± się: Suhora (1000 m), Tobołów (994 m), Tobołczyk (969 m), Barczana (765 m).

Gorce

388

Basilka

1023

Szczyt w Gorcach, wznosz±cy się nad Koninkami, inne nazwy to Basielka lub Wasielka

Gorce

389

Baszta (Kalwaria)

540

Szczyt w Pa¶mie Lubania w Gorcach. Znajduje się w bocznym grzbiecie tego pasma, który odgałęzia się od wschodniego wierzchołka Lubania (1211 m) i poprzez Pasterski Wierch (1100 m), Czerteż (1090 m), Makowicę (857 m) i Basztę (540 m) opada w widły Dunajca i Ochotnicy w miejscowo¶ci Tylmanowa. Wysoko¶ć względna Baszty nad lustrem wody w Dunajcu wynosi 160 m. Inna nazwa szczytu - Kalwaria, wzięła nazwę od poprowadzonej na górę drogi krzyżowej.

Gorce

390

Borsuczyny

1097

Szczyt w Gorcach, znajduj±cy się w bocznym grzbiecie odchodz±cym od Pasma Gorca poprzez przełęcz Pańska Przechybka w południowo-wschodnim kierunku do doliny Ochotnicy

Gorce

391

Bucznik (Mszana)

598

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

392

Bulówka

733

Szczyt w Pa¶mie Lubania w Gorcach. Znajduje się w bocznym grzbiecie tego pasma, który odgałęzia się w okolicach Pasterskiego Wierchu i poprzez Palenicę i Bulówkę opada w Tylmanowej do Dunajca na osiedlach Gabrysie i Kozielce.

Gorce

393

Chabówka

705

Szczyt w północnej czę¶ci Gorców, na południe od Potaczkowej. Wznosi się ponad miejscowo¶ciami Olszówka, Poręba Wielka i NiedĽwiedĽ.

Gorce

394

Cyrla

912

Szczyt w Pa¶mie Lubania w południowo-wschodniej czę¶ci Gorców. Wznosi się pomiędzy szczytami Bukowinka (935 m) i polan± Studzionki.

Gorce

395

Czechowa Góra

706

Szczyt w Gorcach, wznosz±cy się nad miejscowo¶ciami Poręba Wielka i Konina

Gorce

396

Czertys

968

Szczyt w południowo-wschodnim, tzw. Strzelowskim grzbiecie Gorca w Gorcach. W kolejno¶ci od północy na południe znajduj± się w nim szczyty: MraĽnica (1163 m), Szlagowa (ok. 1010 m), Czertys (968 m) i Szczylowska Góra (937 m).

Gorce

397

Działek (Gorce)

812

Szczyt w Gorcach, w miejscowo¶ci Ochotnica Dolna, inna nazwa to Góra Koń. Wznosi się we wschodnim grzbiecie Gorca, który poprzez Wierch Lelonek, przełęcz Wierch Młynne, Zdżar, Działek, Goły Wierch, Kopiec, Twarogi, Koziarnie i Wietrznice ci±gnie się aż do Dunajca.

Gorce

398

Goły Wierch

781

Szczyt w Gorcach, znajduj±cy się w długim, wschodnim grzbiecie Gorca, który poprzez Wierch Lelonek, przełęcz Wierch Młynne, Zdżar, Goły Wierch, Kopiec i Twarogi ci±gnie się aż do Dunajca. Inna nazwa to Łysa Góra.

Gorce

399

Groniki

1027

Szczyt w głównym grzbiecie Gorców, który biegnie od Turbacza poprzez Rozdziele, Obidowiec, Groniki, Stare Wierchy, Jaworzynę, Skałkę, Obidow± i Kulakowy Wierch do Przełęczy Sieniawskiej

Gorce

400

Groń (Krzyżowa)

768

Szczyt u północnych podnóży głównego grzbietu Gorców, położony na zachód od Koninek

Gorce

401

Jaworzyna Ligasowska

1065

Szczyt w pa¶mie Lubania w Gorcach, znajduj±cy się w grzbiecie pomiędzy wschodnim wierzchołkiem Lubania a Marszałkiem (828 m)

Gorce

402

Jaworzynka Lubomierska

1026

Szczyt w Gorcach na północnym krańcu długiego grzbietu odbiegaj±cego od Turbacza do przełęczy Przysłop

Gorce

403

Jaworzyny

1096

Mało wybitny szczyt w Pa¶mie Lubania w Gorcach, pomiędzy Kudowskim Wierchem (1024 m) a zachodnim wierzchołkiem Lubania (1211 m)

Gorce

404

Kiełba¶na

955

Mało wybitny wierzchołek w północnej grani Kudłonia w Gorcach

Gorce

405

Kobylica

648

Wzniesienie w Gorcach ponad wsi± Konina, znajduj±ce się w grzbiecie oddzielaj±cym dolinę Mszanki od doliny Porębianki i Koniny. W grzbiecie tym kolejno z północny na południe wyróżnia się wzniesienia: Kocia Górka, Spyrkowa (711 m), Witów (723 m), Kobylica (648 m) i Pieronka.

Gorce

406

Kocia Górka

602

Pokryte polami wzgórze w Gorcach, wznosz±ce się na południe od miejscowo¶ci Mszana Górna

Gorce

407

Kopa (Gorce)

1032

Szczyt w Gorcach, znajduj±cy się w grzbiecie odchodz±cym od Kudłonia w północno-zachodnim kierunku do miejscowo¶ci Konina

Gorce

408

Kopia Górka

476

Wzniesienie w Pa¶mie Lubania w Gorcach, położone na północny zachód od miejscowo¶ci Kro¶cienko nad Dunajcem

Gorce

409

Kopiec

820

Szczyt w Gorcach, znajduj±cy się w długim, wschodnim grzbiecie Gorca, który poprzez Wierch Lelonek, przełęcz Wierch Młynne, Żdżar, Działek, Goły Wierch, Kopiec, Twarogi, Koziarnię i Wietrznice ci±gnie się aż do Dunajca

Gorce

410

Kopieniec

1080

Szczyt w Gorcach, znajduj±cy się w grzbiecie opadaj±cym z Turbacza na północ

Gorce

411

Kozerowa Góra

888

Niski szczyt w Gorcach, góruj±cy nad wsi± Lubomierz, inna nazwa Kozyrowa

Gorce

412

Krzyżowa

778

Szczyt u północnych podnóży głównego grzbietu Gorców. Znajduje się w bocznym ramieniu odbiegaj±cym od Wirchów w północno-zachodnim kierunku do Poręby Wielkiej. Inne szczyty w tym masywie to Ostra (765 m) i Groń (768 m).

Gorce

413

Kudowski Wierch

1024

Mało wybitny szczyt w Pa¶mie Lubania w Gorcach

Gorce

414

Lanckorona

746

Szczyt w Gorcach, znajduj±cy się u północnych podnóży masywu Gorc, niedaleko na zachód od Przełęczy Przysłop, przy drodze Mszana - Zabrzeż

Gorce

415

Lubań Wsch. (¦r. Groń)

1211

Wschodni wierzchołek Lubania w południowo-wschodniej czę¶ci Gorców, zwany też ¦rednim Groniem. Lubań posiada dwa wierzchołki - zachodni i wschodni. Powszechnie za wyższy uznaje się zachodni (niektóre Ľródła podaj± nawet 1225 m), jednak po dokładniejszych pomiarach wysoko¶ć wynosi 1211 m i jest taka sama jak wierzchołka wschodniego. Pomiędzy nimi znajduje się rozległa polana Wierch Lubania, która stanowi węzeł szlaków turystycznych. W 2015 roku pod szczytem zachodniego wierzchołka Lubania została wybudowana 22-metrowa wieża widokowa, z której przy dobrej pogodzie ¶wietnie widać Tatry, Jezioro Czorsztyńskie oraz okoliczne pasma górskie.

Gorce

416

Łysa Góra (Luboń)

616

Szczyt we wschodnim grzbiecie masywu Lubonia Wielkiego w Beskidzie Wyspowym. Inna nazwa to Laskowa.

Beskid Wyspowy

417

Łysa Góra Wsch.

612

Szczyt we wschodnim grzbiecie masywu Lubonia Wielkiego w Beskidzie Wyspowym. Inna nazwa to Laskowa.

Beskid Wyspowy

418

Magurki

1108

Szczyt w Gorcach, znajduj±cy się w bocznym grzbiecie pasma Gorca. Na górze znajduje się wieża widokowa. Na północny zachód od szczytu, w stronę Jaworzyny Kamienickiej (1288 m), znajduje się Przełęcz Pańska Przehybka (995 m), pod któr± upamiętnione zostało miejsce katastrofy amerykańskiego bombowca B24 Liberator z dnia 18.12.1944.

Gorce

419

Makowica

857

Szczyt w Pa¶mie Lubania w Gorcach. Znajduje się w bocznym grzbiecie tego pasma, który odgałęzia się od wschodniego wierzchołka Lubania (1211 m) i poprzez Pasterski Wierch (1100 m), Czerteż (1090 m), Makowicę (857 m) i Basztę (540 m) opada w widły Dunajca i Ochotnicy w miejscowo¶ci Tylmanowa.

Gorce

420

Markowy Groń

638

Gorce

Gorce

421

MraĽnica

1163

Szczyt w południowo-wschodnim, tzw. Strzelowskim grzbiecie Gorca w Gorcach. W kolejno¶ci od północy na południe znajduj± się w nim szczyty: MraĽnica (1163 m), Szlagowa (ok. 1010 m), Czertys (968 m) i Szczylowska Góra (937 m).

Gorce

422

Ostra (Gorce)

765

Szczyt u północnych podnóży głównego grzbietu Gorców. Znajduje się w bocznym ramieniu odbiegaj±cym od Wirchów w północno-zachodnim kierunku do Poręby Wielkiej, między Krzyżow± (778 m) i Groniem (768).

Gorce

423

Palenica (Tylmanowa)

822

Szczyt w Pa¶mie Lubania w Gorcach. Znajduje się w bocznym grzbiecie tego pasma, który odgałęzia się w okolicach Pasterskiego Wierchu i poprzez Palenicę i Bulówkę opada w Tylmanowej do Dunajca.

Gorce

424

Pieronka

737

Wzniesienie w Gorcach ponad wsi± Konina, znajduj±ce się w grzbiecie oddzielaj±cym dolinę Mszanki od doliny Porębianki i Koniny. W grzbiecie tym kolejno z północny na południe wyróżnia się wzniesienia: Kocia Górka, Spyrkowa (711 m), Witów (723 m), Kobylica (648 m) i Pieronka.

Gorce

425

Piwowary

608

Gorce

Gorce

426

Przysłopek

1123

Niewybitny szczyt w Gorcach, znajduj±cy się w grzbiecie pomiędzy przełęcz± Borek (1009 m) a Kudłoniem (1276 m)

Gorce

427

Skałka Zach. (Obidowa)

905

Szczyt w głównym grzbiecie Gorców, który biegnie od Turbacza poprzez Rozdziele, Obidowiec, Groniki, Stare Wierchy, Jaworzynę, Skałkę, Obidow± i Kulakowy Wierch do Przełęczy Sieniawskiej

Gorce

428

Skrzyńczyska

752

Szczyt w Gorcach, położony na południe od miejscowo¶ci Zasadne

Gorce

429

Starmachowski Groń

766

Wzniesienie w Gorcach, w okolicach wsi Poręba Wielka

Gorce

430

Suchy Wierch

1043

Niewybitny szczyt w Gorcach, znajduj±cy się na krótkim grzbiecie odbiegaj±cym od Turbacza w północno-zachodnim kierunku. W grzbiecie tym, poczynaj±c od Turbacza (1310 m) kolejno znajduj± się: Czoło Turbacza (1259 m), Suchy Groń (1043 m) oraz Czarne Błota (963 m).

Gorce

431

Polana Surówki (Krzysie)

898

Polana położona na grzbiecie między Luboniem Wielkim i Luboniem Małym, z której s± ¶wietne widoki na Tatry, Gorce i Babi± Górę. Inna nazwa tej polany to Krzysie. Na południowym zboczu znajduje się osiedle o tej samej nazwie.

Beskid Wyspowy

432

Szczylowska Góra

937

Szczyt w południowo-wschodnim grzbiecie Gorca w Gorcach. W kolejno¶ci od północy na południe znajduj± się w nim szczyty: MraĽnica (1163 m), Szlagowa (1010 m), Czertys (968 m) i Szczylowska Góra (937 m). Inna nazwa to Palenica.

Gorce

433

Szlagowa

1010

Szczyt w południowo-wschodnim grzbiecie Gorca w Gorcach. W kolejno¶ci od północy na południe znajduj± się w nim szczyty: MraĽnica (1163 m), Szlagowa (1010 m), Czertys (968 m) i Szczylowska Góra (937 m). Inna nazwa to Palenica.

Gorce

434

¦redni Wierch

1122

Szczyt w Gorcach, wznosz±cy się nad miejscowo¶ci± Obidowa. Znajduje się w krótkim bocznym grzbiecie, który odgałęzia się od wzniesienia Rozdziele i poprzez Solnisko i ¦redni Wierch biegnie w zachodnim kierunku.

Gorce

435

Tobołów

994

Niewybitny szczyt w Gorcach, znajduj±cy się w bocznym grzbiecie odchodz±cym od Obidowca na północ, między Suhor± i Tobołczykiem

Gorce

436

Turkówka

885

Szczyt w Pa¶mie Lubania, w południowo-wschodniej czę¶ci Gorców. Jest to pierwsze w kierunku od Przełęczy Knurowskiej na wschód wzniesienie w tym pa¶mie.

Gorce

437

Twarogi

839

Szczyt w Gorcach, znajduj±cy się w długim, wschodnim grzbiecie Gorca, który poprzez Wierch Lelonek, przełęcz Wierch Młynne, Zdżar, Goły Wierch, Twarogi, Koziarnię i Wietrznice ci±gnie się aż do Dunajca

Gorce

438

Wierch Lelonek

955

Szczyt w Gorcach, znajduj±cy się w długim, wschodnim (niżej zakręcaj±cym na południowy wschód) grzbiecie Gorca, który poprzez przełęcz Wierch Młynne i Twarogi ci±gnie się aż do Dunajca

Gorce

439

Wierch Spalone

1091

Szczyt w Gorcach, znajduj±cy się na grzbiecie odbiegaj±cym od Turbacza na północ. Kolejne szczyty w tym grzbiecie (poczynaj±c od Turbacza) to: Czoło Turbacza (1259 m), Kopieniec (1080 m), Wierch Spalone (1091 m), Turbaczyk (1078 m) i kulminacja polany Ł±ki (1023 m).

Gorce

440

Wietrznice

534

Szczyt w Gorcach, znajduj±cy się w zakończeniu długiego, wschodniego grzbietu Gorca, który poprzez Wierch Lelonek, przełęcz Wierch Młynne, Zdżar, Goły Wierch, Kopiec, Twarogi, Koziarnię i Wietrznice ci±gnie się aż do Dunajca

Gorce

441

Wirchy

835

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Gorców w masywie Szumi±cej (841 m), od której oddzielony jest płytkim obniżeniem (819 m). Od położonego na południe Barda (948 m) szczyt oddzielony jest także płytk± przełęcz± (796 m). Przez Wirchy biegnie granica pomiędzy miastem Rabk±-Zdrój a gmin± Mszana Dolna.

Gorce

442

Wysznia

1107

Szczyt w Gorcach, położony na grzbiecie odchodz±cym od Kiczory w południowym kierunku do Łopusznej

Gorce

443

Bartoszówka

955

Gorce

Gorce

444

Czerteż (Pasterski W.)

1090

Szczyt w Pa¶mie Lubania w Gorcach. Znajduje się w bocznym grzbiecie tego pasma, który odgałęzia się od wschodniego wierzchołka Lubania (1211 m) i poprzez Pasterski Wierch (1100 m), Czerteż (1090 m), Makowicę (857 m) i Basztę (540 m) opada w widły Dunajca i Ochotnicy w miejscowo¶ci Tylmanowa.

Gorce

445

Czubak

793

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

446

Forędówka

929

Gorce

Gorce

447

Fr±czków Groń

780

Gorce

Gorce

448

Gębowa

910

Gorce

Gorce

449

Grapa (Zarębek)

818

Gorce

Gorce

450

Grzędowa

915

Gorce

Gorce

451

Kobyla Głowa

716

Gorce

Gorce

452

Janczurowski Wierch

666

Niewysoki szczyt w Gorcach, wznosz±cy się na południe od Ochotnicy Dolnej. Zachodnim zboczem Potok Janczurowski, pod szczytem znajduje się osiedle Koszarzyska (nie mylić z polan± Kosarzyska).

Gorce

453

Sołtysia Góra (Kro¶nica)

728

Szczyt w południowym grzbiecie masywu Lubania w Gorcach

Gorce

454

Królewska (Lubomierz)

651

Gorce

Gorce

455

Księży Wierch

866

Gorce

Gorce

456

Niżna Góra

738

Gorce

Gorce

457

Ostrysz (Gorce)

705

Gorce

Gorce

458

Pisarzowa

949

Szczyt w południowym grzbiecie masywu Lubania w Gorcach

Gorce

459

Skalisty Gronik (Kosarz.)

874

Szczyt w Gorcach ponad Ochotnic± Górn±, znajduj±cy się w południowym ramieniu Przysłopu, w którym można wyróżnić polanę Kosarzyska

Gorce

460

Sucha

1082

Gorce

Gorce

461

Zarębek

820

Gorce

Gorce

462

Gawron

756

Szczyt we wschodniej czę¶ci Pasma Policy w Beskidzie Żywieckim. Znajduje się w bocznym grzbiecie, schodz±cym na wschód od szczytu Cupel (887 m).

Beskid Żywiecki

463

Suchy Groń (B. Żyw.)

940

Boczny grzbiet górski w Pa¶mie Policy w Beskidzie Żywieckim, położony ponad miejscowo¶ci± Skawica

Beskid Żywiecki

464

Chełm Wsch.

581

Szczyt w ¶rodkowej czę¶ci Pasma Chełmu w Beskidzie Makowskim, stanowi±cy jego niższy wierzchołek

Beskid Makowski

465

Balcarzówka

603

Beskid Makowski

Beskid Makowski

466

Balinka

708

Beskid Makowski

Beskid Makowski

467

Balowa Góra

489

Beskid Makowski

Beskid Makowski

468

Barnasiówka

566

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

469

Bęczarka

415

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

470

Bieńkowska Góra

676

Szczyt w Beskidzie Makowskim, wznosz±cy się w Pa¶mie Babicy, oddzielaj±cym kotlinę wsi Budzów i potoku Paleczka od doliny Raby i My¶lenic. Znajduje się na zachód od szczytu Babicy (728 m) i na wschód od Babicy Zachodniej (633 m) - skrzyżowania szlaków: czerwonego (Mały Szlak Beskidzki), niebieskiego i czarnego.

Beskid Makowski

471

Brodaniec

555

Beskid Makowski

Beskid Makowski

472

Bukowiec (Pog. Wiel.)

438

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

473

Chełmiec (Lipnik)

653

Szczyt w Pasmie Lubomira i Łysiny, które jest zaliczane do Beskidu Wyspowego lub Makowskiego

Beskid Makowski

474

Chobocia Góra

579

Szczyt w masywie Zębalowej, zaliczanym do Beskidu Wyspowego

Beskid Wyspowy

475

Cizówka

635

Beskid Makowski

Beskid Makowski

476

Cyrla (Krzczonów)

666

Szczyt w masywie Zębalowej, zaliczanym do Beskidu Wyspowego

Beskid Wyspowy

477

Dalin

506

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

478

Dział (Stróża)

616

Beskid Makowski

Beskid Makowski

479

Gancarzowa

596

Beskid Makowski

Beskid Makowski

480

Głownik (B. Mały)

663

Szczyt w północno-wschodniej czę¶ci Beskidu Andrychowskiego w Beskidzie Małym, położony w grzbiecie schodz±cym na północ ze wschodniego wierzchołka Magurki Ponikiewskiej. Inna nazwa to Główniak.

481

Godowa Góra

443

Beskid Makowski

Beskid Makowski

482

Golec (Klimas)

811

Szczyt w masywie Zębalowej, zaliczanym do Beskidu Wyspowego

Beskid Wyspowy

483

Góreckowo

519

Beskid Makowski

Beskid Makowski

484

Grodzisko (Trzem., PW)

502

Wzniesienie na południowy wschód od My¶lenic, położone na zachodnim krańcu Pogórza Wi¶nickiego. Ma 2 wierzchołki, obydwa o wysoko¶ci 502 m.

Pogórze Wi¶nickie

485

Gronik (Trzebunia)

515

Beskid Makowski

Beskid Makowski

486

Groń Tokarski

556

Beskid Makowski

Beskid Makowski

487

Istebne

586

Szczyt w Pasmie Lubomira i Łysiny, które jest zaliczane do Beskidu Wyspowego lub Makowskiego

Beskid Makowski

488

Jachowska Góra

642

Beskid Makowski

Beskid Makowski

489

Jaworzyce

740

Grzbiet w Pasmie Lubomira i Łysiny, które jest zaliczane do Beskidu Wyspowego lub Makowskiego. Na grzbiecie znajduje się schronisko PTTK na Kudłaczach.

Beskid Makowski

490

Hola

666

Szczyt w masywie Zębalowej, zaliczanym do Beskidu Wyspowego

Beskid Wyspowy

491

Kaletowa Góra

531

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

492

Kamienna (Banica)

551

Beskid Makowski

Beskid Makowski

493

Kamionka Wsch.

562

Beskid Makowski

Beskid Makowski

494

Kamionka Zach.

550

Beskid Makowski

Beskid Makowski

495

Kaniowa Góra

543

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

496

Kiecka

621

Beskid Makowski

Beskid Makowski

497

Kijówka

615

Beskid Makowski

Beskid Makowski

498

Cymbałowa

823

Szczyt w masywie Zębalowej, zaliczanym do Beskidu Wyspowego

Beskid Wyspowy

499

Kocurowa Góra (B. Mały)

540

Góra w Grupie Żurawnicy w Beskidzie Małym, wznosz±ca się od północnego zachodu nad centrum Suchej Beskidzkiej. Bliżej centrum miasta znajduje się jej niższy wierzchołek - Jasień (521 m).

Beskid Mały

500

Kopaniec

380

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

501

Kordelka (B. Żyw.)

1025

Mało wybitny szczyt w Pa¶mie Policy w Beskidzie Żywieckim. Znajduje się na południowo-wschodnim grzbiecie Okr±glicy, opadaj±cym do miejscowo¶ci Sidzina.

502

Kowalówka

595

Beskid Makowski

Beskid Makowski

503

Kozi Gronik

639

Szczyt w Pasmie Lubomira i Łysiny, które jest zaliczane do Beskidu Wyspowego lub Makowskiego

Beskid Makowski

504

Krowia Góra (B. Mak.)

617

Beskid Makowski

Beskid Makowski

505

Krowia Góra (Pog. Wi¶n.)

456

Wzniesienie na zachód od My¶lenic, położone na zachodnim krańcu Pogórza Wi¶nickiego. Tuż po południowo-zachodniej stronie Krowiej Góry znajduje się drugie, wyższe od niej wzniesienie Grodzisko (502 m). Rozdziela je Przełęcz Niwka, przez któr± prowadzi lokalna droga z Trzeme¶ni.

Pogórze Wi¶nickie

506

Lasek (Budzów)

510

Beskid Makowski

Beskid Makowski

507

Le¶niakówka

467

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

508

Lipowa Góra

487

Beskid Makowski

Beskid Makowski

509

Lisia Góra (Krzywaczka)

405

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

510

Łysa Góra (Przykiec)

643

Szczyt w Beskidzie Makowskim, wznosz±cy się między miejscowo¶ciami Jordanów i Osielec, położony we wschodnim ramieniu Przykca

Beskid Makowski

511

Magurka P. Wsch. (Mały)

817

Trójwierzchołkowy szczyt we wschodniej czę¶ci Beskidu Małego, w jego głównym grzbiecie opadaj±cym od Gronia Jana Pawła II w stronę doliny rzeki Skawy. Inna nazwa to Królewizna. Znajduje się grzbiecie między Groniem Jana Pawła II a Żarem (678 m), na granicy miejscowo¶ci Ponikiew i Jaszczurowa. Od najwyższego jego wierzchołka (820 m) w południowo-wschodnim kierunku odchodzi do¶ć długi grzbiet Makowej Góry, który niżej zakręca w północno-wschodnim kierunku i kończy się wzniesieniem Jedlicznika nad Skaw±. Pomiędzy grzbietem tym, a głównym grzbietem Beskidu Małego znajduje się dolina potoku Jaszczurówka. Od najniższego wierzchołka (791 m) odchodzi w południowo-wschodnim kierunku grzbiet Jaszczurowej Góry tworz±cy prawe zbocza doliny Jaszczurówki.

512

Nychówka

511

Beskid Makowski

Beskid Makowski

513

Ostrysz (Krzczonów)

701

Beskid Makowski

Beskid Makowski

514

Pawlikowa

596

Szczyt w masywie Zębalowej, zaliczanym do Beskidu Wyspowego

Beskid Wyspowy

515

Plebańska Góra (My¶l.)

496

Wzniesienie w pa¶mie Babicy Beskidu Makowskiego, położone nad My¶lenicami

Beskid Makowski

516

Przykra Góra Wsch.

620

Beskid Makowski

Beskid Makowski

517

Semikówka

615

Beskid Makowski

Beskid Makowski

518

Słowiakowa Góra

595

Południowo-wschodni grzbiet Solniska (Kotonia) w Beskidzie Makowskim

Beskid Makowski

519

Stańkowa

666

Szczyt w Beskidzie Makowskim, położony na wschód od Makowa Podhalańskiego

Beskid Makowski

520

Surgowa

562

Szczyt w masywie Zębalowej, zaliczanym do Beskidu Wyspowego

Beskid Wyspowy

521

Syskowa

600

Beskid Makowski

Beskid Makowski

522

Szklana Góra

576

Góra w Pa¶mie Babicy w Beskidzie Makowskim

Beskid Makowski

523

Szklary

550

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

524

Szubienna Góra (PW)

372

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

525

Wielka Góra (Bęczarka)

462

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

526

Wierchy (Pcim)

620

Szczyt w Pasmie Lubomira i Łysiny, które jest zaliczane do Beskidu Wyspowego lub Makowskiego

Beskid Makowski

527

Wierzchgóry

414

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

528

Zachodnia Góra

509

Beskid Makowski

Beskid Makowski

529

Żar (Ponikiew, B. Mały)

680

Szczyt w północno-wschodniej czę¶ci Beskidu Andrychowskiego (Beskid Mały). Znajduje się w północno-wschodnim grzbiecie Gronia Jana Pawła II, którym biegnie główny grzbiet Beskidu Małego. Położony jest w tym grzbiecie pomiędzy Kamieniem (678 m) a Magurk± Ponikiewsk± (820 m).

530

Żłoby

592

Szczyt w Pasmie Lubomira i Łysiny, które jest zaliczane do Beskidu Wyspowego lub Makowskiego

Beskid Makowski

531

Żmijowa Zach. (B. Mały)

591

Szczyt w Grupie Żurawnicy w Beskidzie Małym, położony w centralnej czę¶ci tej grupy, w jej głównym grzbiecie, pomiędzy Gołuszkow± Gór± (715 m) na zachodzie a Prorokow± Gór± (584 m) na wschodzie. Posiada dwa wierzchołki - zachodni (591 m) i wschodni (584 m).

Beskid Mały

532

Balówka (BOP)

800

Beskid Orawsko-Podhalański

533

Bania (BOP)

648

Beskid Orawsko-Podhalański

534

Bednarzowa (BOP)

615

Beskid Orawsko-Podhalański

535

Beskidy (BOP)

810

Beskid Orawsko-Podhalański

536

Białoniowa (BOP)

585

Beskid Orawsko-Podhalański

537

Brożek (BOP)

950

Beskid Orawsko-Podhalański

538

Czyżów Wierszek (BŻ)

930

Beskid Żywiecki

539

Wierch (Danielki, BOP)

863

Beskid Orawsko-Podhalański

540

Drobniowy Wierch (BOP)

798

Beskid Orawsko-Podhalański

541

Durczakowa (BOP)

862

Beskid Orawsko-Podhalański

542

Dział (BOP)

645

Beskid Orawsko-Podhalański

543

Działek (BOP)

584

Beskid Orawsko-Podhalański

544

Głowaczów (BOP)

759

Beskid Orawsko-Podhalański

545

Gojka (BOP)

860

Beskid Orawsko-Podhalański

546

Golgota (BOP)

680

Beskid Orawsko-Podhalański

547

Gołowie (BOP)

616

Beskid Orawsko-Podhalański

548

Gontówka (BOP)

800

Beskid Orawsko-Podhalański

549

Góra Ludwiki (BOP)

653

Szczyt w północno-wschodniej czę¶ci grupy Beskidu Orawsko-Podhalańskiego, zaliczany również do Beskidu Żywieckiego. Wyrasta w południowym grzbiecie nad wsi± Toporzysko. Inna nazwa tego szczytu to Nad Lasem.

550

Góra Majowa (BOP)

670

Beskid Orawsko-Podhalański

551

Góry Gronie (BOP)

710

Beskid Orawsko-Podhalański

552

Góry Ostojowe (BOP)

735

Beskid Orawsko-Podhalański

553

Grapa (Toporz., BOP)

566

Beskid Orawsko-Podhalański

554

Groniczek (BOP)

894

Szczyt Beskidu Orawsko-Podhalańskiego, będ±cego jednym z pasm Beskidu Żywieckiego. Znajduje się w długim grzbiecie, który odchodzi od Policy i poprzez Czyrniec, Przełęcz Zubrzyck±, Kieczurę i Groniczek biegnie aż do doliny Czarnej Orawy w Jabłonce.

555

Polski Wierch (BOP)

878

Beskid Orawsko-Podhalański

556

Groń (Sidzina, BOP)

705

Beskid Orawsko-Podhalański

557

Groń (Toporz., BOP)

593

Beskid Orawsko-Podhalański

558

Groń n. Skaw± (BOP)

561

Beskid Orawsko-Podhalański

559

Grzybkówka

711

Beskid Makowski

Beskid Makowski

560

Gwiazdowski Groń (BOP)

788

Beskid Orawsko-Podhalański

561

Hajdówka (BOP)

534

Szczyt w Beskidzie Orawsko-Podhalańskim, położony na południe od Jordanowa. Na pocz±tku 2023 roku na szczycie Hajdówki wybudowano wysok± na 18 metrów drewnian± wieżę widokow±.

562

Jawornik (BOP)

635

Szczyt w północno-wschodniej czę¶ci grupy Beskidu Orawsko-Podhalańskiego w Beskidzkie Żywieckim. Znajduje się w grzbiecie, który od Jordanowa ci±gnie się w południowo-zachodnim kierunku przez Jawornik i Górę Ludwiki po Dział.

563

Jędraszkowa (BOP)

835

Beskid Orawsko-Podhalański

564

Kamionek (BOP)

914

Beskid Orawsko-Podhalański

565

Koszary

712

Beskid Makowski

Beskid Makowski

566

Kiecki (BOP)

620

Beskid Orawsko-Podhalański

567

Kieczura (BOP)

920

Szczyt Beskidu Orawsko-Podhalańskiego, będ±cego jednym z pasm Beskidu Żywieckiego. Znajduje się w długim grzbiecie, który odchodzi od Policy i poprzez Czyrniec, Przełęcz Zubrzyck±, Kieczurę i Groniczek biegnie aż do doliny Czarnej Orawy w Jabłonce.

568

Kiełek (BOP)

960

Najwyższy szczyt Beskidu Orawsko-Podhalańskiego, zaliczanego często do Beskidu Żywieckiego. Znajduje się w miejscowo¶ci Sidzina, na południowo-wschodniej stronie Pasma Policy, od którego oddzielony jest dolin± potoku Ci¶niawa.

569

Klinowa Grapa (BOP)

825

Beskid Orawsko-Podhalański

570

Zawadka Płd.

648

Kraniec południowego ramienia Kotonia w Beskidzie Makowskim, ci±gn±cego się na południe od położonej wysoko wsi Zawadka

Beskid Makowski

571

Przykra Góra

630

Beskid Makowski

Beskid Makowski

572

Księża Polana (BOP)

840

Beskid Orawsko-Podhalański

573

Grapa Zagórz. (BOP)

828

Beskid Orawsko-Podhalański

574

Leszczak (BOP)

864

Szczyt w Beskidzie Orawsko-Podhalańskim, znajduj±cy się w długim grzbiecie, którym biegnie Wielki Europejski Dział Wodny między zlewiskami Bałtyku i Morza Czarnego oraz dawna granica polsko-węgierska

575

Łysa (Toporz., BOP)

626

Beskid Orawsko-Podhalański

576

Łysa Góra (BOP)

808

Szczyt w Beskidzie Orawsko-Podhalańskim. Znajduje się w długim grzbiecie, którym biegnie Wielki Europejski Dział Wodny między zlewiskami Bałtyku i Morza Czarnego i dawna granica polsko-węgierska. Łysa Góra znajduje się w tym grzbiecie pomiędzy Leszczakiem a Przełęcz± Spytkowick±.

577

Moniakówka (BOP)

780

Szczyt w Beskidzie Orawsko-Podhalańskim, inna nazwa to Magoński Groń

578

Ostojów (BOP)

740

Beskid Orawsko-Podhalański

579

Pasieka (BOP)

894

Jeden ze szczytów Beskidu Orawsko-Podhalańskiego. Wznosi się nad miejscowo¶ci± Podszkle, w zakończeniu grzbietu odchodz±cego na południowy zachód od Wielkiego Działu.

580

Pastwowa Góra (BOP)

860

Beskid Orawsko-Podhalański

581

Plebańska Góra (BOP)

680

Szczyt w masywie Kiełka w Beskidzie Orawsko-Podhalańskim, wznosz±cy się w miejscowo¶ci Sidzina

582

Przypór (B. Żyw.)

1010

Beskid Żywiecki

583

Róg Strzelca (BOP)

619

Beskid Orawsko-Podhalański

584

Rysiowska Grapa (BOP)

880

Beskid Orawsko-Podhalański

585

Rysiówka (BOP)

610

Beskid Orawsko-Podhalański

586

Słona Grapa

666

Beskid Makowski

Beskid Makowski

587

Stare Wierchy Zach.

982

Zachodni Wierzchołek Starych Wierchów w Górcach, znajduj±cy się w głównym grzbiecie odchodz±cym od Turbacza na zachód. Bardziej na wschód na polanie znajduje się niższy wierzchołek i Schronisko PTTK na Starych Wierchach.

Gorce

588

Targoszówka (BOP)

790

Beskid Orawsko-Podhalański

589

Tempkowa (BOP)

637

Beskid Orawsko-Podhalański

590

Wajdów Groń (BOP)

928

Beskid Orawsko-Podhalański

591

Wielki Dział (BOP)

934

Jeden z najwyższych szczytów Beskidu Orawsko-Podhalańskiego. Wznosi się w grzbiecie oddzielaj±cym miejscowo¶ci Podszkle i Harkabuz.

592

Groń Płn. (Stołowa)

804

Północny wierzchołek Gronia w masywie Stołowej Góry w Beskidzie Makowskim

Beskid Makowski

593

Trylawska Góra

777

Beskid Makowski

Beskid Makowski

594

Wolnik (BOP)

793

Beskid Orawsko-Podhalański

595

Pikujdowa (BOP)

888

Beskid Orawsko-Podhalański

596

Cyrkowa Skała

823

Wzniesienie w Beskidzie Wyspowym w miejscowo¶ci Lubomierz. Inna nazwa to Cyrkowa Góra. Niektóre Ľródła podaj±, że wyższy wierzchołek w tym grzbiecie (823 m) nosi nazwę Cyrkowa Skała.

Beskid Wyspowy

597

Dobra Wschodnia

631

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

598

Dobra Zachodnia

615

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

599

Dolna Góra

606

Wzniesienie w Beskidzie Wyspowym, położone w Pieninkach Skrzydlańskich, znajduj±cych się po północnej stronie ¦nieżnicy (1006 m). Inna nazwa to Dalna Góra.

Beskid Wyspowy

600

Dział (Wilkowisko)

554

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

601

Dziedzic

763

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

602

Jasionik

776

Szczyt w grupie Zbludzkich Wierchów w Beskidzie Wyspowym, znajduj±cy się w obrębie miejscowo¶ci Zalesie

Beskid Wyspowy

603

Kaletówka

630

Wzniesienie w Beskidzie Wyspowym, położone w Pieninkach Skrzydlańskich, znajduj±cych się po północnej stronie ¦nieżnicy (1006 m)

Beskid Wyspowy

604

Kaletówka Płd.

638

Wzniesienie w Beskidzie Wyspowym, położone w Pieninkach Skrzydlańskich, znajduj±cych się po północnej stronie ¦nieżnicy (1006 m)

Beskid Wyspowy

605

Kopiec (Kobyła)

585

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

606

Kopiec (Pien. Skrz.)

535

Wzniesienie w Beskidzie Wyspowym, położone w Pieninkach Skrzydlańskich, znajduj±cych się po północnej stronie ¦nieżnicy (1006 m)

Beskid Wyspowy

607

Kucówka

530

Wzniesienie w Beskidzie Wyspowym, położone na zachód od miejscowo¶ci Podłopień

Beskid Wyspowy

608

Łopusze ¦rodkowe

596

Szczyt w masywie położonym w północno-wschodniej czę¶ci Beskidu Wyspowego. Kolejno od zachodu na wschód znajduj± się w nim mało wybitne wzniesienia: Górczyna (522 m), Łopusze Zachodnie (661 m), Łopusze ¦rodkowe (596 m), Łopusze Wschodnie (612 m), Kobyła (603 m), Kopiec (585 m) i Szczełba (511 m). Pasmo to tworzy północne zbocza doliny potoku Rozdzielec.

Beskid Wyspowy

609

Łopusze Wschodnie

612

Szczyt w masywie położonym w północno-wschodniej czę¶ci Beskidu Wyspowego. Kolejno od zachodu na wschód znajduj± się w nim mało wybitne wzniesienia: Górczyna (522 m), Łopusze Zachodnie (661 m), Łopusze ¦rodkowe (596 m), Łopusze Wschodnie (612 m), Kobyła (603 m), Kopiec (585 m) i Szczełba (511 m). Pasmo to tworzy północne zbocza doliny potoku Rozdzielec.

Beskid Wyspowy

610

Ostra Góra (PS)

616

Wzniesienie w Beskidzie Wyspowym, położone w Pieninkach Skrzydlańskich, znajduj±cych się po północnej stronie ¦nieżnicy (1006 m)

Beskid Wyspowy

611

Pisarzowa Góra

700

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

612

Szczełba

511

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

613

Wielka Góra (Pisarska)

752

Szczyt w Pa¶mie Łososińskim w Beskidzie Wyspowym. Znajduje się na południe od głównej grani Pasma Łososińskiego, w linii ci±gn±cej się od Miejskiej Góry przez Łys± Górę i Dziedzica aż do niej samej. Inna nazwa to Pisarska Góra.

Beskid Wyspowy

614

Wierzki

585

Szczyt w Beskidzie Wyspowym, wznosz±cy się nad miejscowo¶ciami Jodłownik, Rupniów i Wilkowisko, po południowo-zachodniej stronie ¦winnej Góry

Beskid Wyspowy

615

Worecznik

560

Wzniesienie w Beskidzie Wyspowym, położone w Pieninkach Skrzydlańskich, znajduj±cych się po północnej stronie ¦nieżnicy (1006 m)

Beskid Wyspowy

616

Zadziele

620

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

617

Dudasowki Wierch (PSG)

1039

Szczyt na Pogórzu Spiskim, wznosz±cy się nad miejscowo¶ci± Łapszanka. Znajduje się w grzbiecie, który odbiega od Holowca (1035 m) w północno-zachodnim kierunku nad dolin± Łapszanki i poprzez Dudasowski Wierch, Kuraszowski Wierch (1038 m) i Na Wierch (896 m) opada do miejscowo¶ci Łapsze Wyżne

618

Bugaj (Żar)

532

Wschodni, wyższy wierzchołek Góry Żar na Pogórzu Wielickim. Dawniej znajdowało się tu grodzisko. W czasie prac archeologicznych odkryto ułomki naczyń, które pochodziły nawet z czasów prehistorycznych. Na szczyt najłatwiej dotrzeć zielonym szlakiem spod Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Przy tej trasie położona jest Golgota - czę¶ć dróżek kalwaryjskiego sanktuarium.

Pogórze Wielickie

619

Pawlików Wierch (PSG)

1016

Wzniesienie na Zamagurzu Spiskim, zaliczanym do Pogórza Spisko-Gubałowskiego. Wznosi się nad miejscowo¶ciami Łapszanka i Rzepiska.

620

Kuternogowa

956

Szczyt w południowym grzbiecie masywu Lubania w Gorcach

Gorce

621

Barwinkowa (Pieniny)

725

Szczyt w grani głównej Pienin Spiskich, na wschód od przełęczy Przesła

622

Biała Góra (Niedzica)

636

Wzgórze na zachód od Niedzicy w Pieninach

623

Czerwona Skałka (Pien.)

795

Szczyt w Pieninach Spiskich

624

Żarnowiec Płn.

912

Szczyt w południowym grzbiecie masywu Lubania w Gorcach

Gorce

625

Dziurawa Skała (Pien.)

748

Zalesione, dwuwierzchołkowe wzniesienie w Pieninach Spiskich w miejscowo¶ci Dursztyn. Inne nazwy: Dziurawa Skała, rzadziej Sosnowa Góra, Sosnowa Skała.

626

Groń (Balar., Pieniny)

656

Pieniny

627

Czechówka

739

Szczyt w masywie Szczebla w Beskidzie Wyspowym

Beskid Wyspowy

628

Wielkie Pole (Pien.)

692

Wzgórze na krańcu Pienin, wznosz±ce się między Kluszkowcami i Czorsztynem. Stanowi dobry punkt widokowy na Tatry i Jezioro Czorsztyńskie.

629

Kozia Góra (Pieniny)

771

Szczyt w Pieninach Czorsztyńskich, w ich grani głównej, pomiędzy Macelakiem a przełęcz± Sańba

630

Łysa Góra (Pieniny)

739

Wzniesienie w Pieninach Spiskich w miejscowo¶ci Falsztyn

631

Majerz (Pieniny)

689

Szczyt w Pieninach Wła¶ciwych, w zachodniej czę¶ci Pienin Czorsztyńskich. Jest to mało wybitna kulminacja w głównym grzbiecie Pienin, pomiędzy przełęcz± Snozka Zamecka (658 m) w Czorsztynie a przełęcz± Osice.

632

Piekiełko (Pieniny)

678

Dwuwierzchołkowy masyw w Pieninach Czorsztyńskich, znajduj±cy się po północnej stronie Zbiornika Czorsztyńskiego. Wierzchołek południowy ma wysoko¶ć 655 m i na mapach nazywany jest Upszarem, wierzchołek północny ma wysoko¶ć 678 m i nazywany jest Piekiełkiem.

633

Mały Groń

714

Szczyt w masywie Szczebla w Beskidzie Wyspowym

Beskid Wyspowy

634

¦lipce (Pieniny)

703

Szczyt Pienin Spiskich, po wschodniej stronie przełęczy Przesła, inna nazwa Długa Skała

635

Tabor (Pieniny)

604

Wzgórze na terenie Niedzicy w Pieninach

636

Działek (Dziołek)

543

Szczyt w północnej czę¶ci masywu Szczebla w Beskidzie Wyspowym

Beskid Wyspowy

637

Gronik (Grywałd)

776

Szczyt w południowym grzbiecie masywu Lubania w Gorcach

Gorce

638

Wysoki Dział (Pien.)

731

Szczyt w Pieninach Wła¶ciwych, w północno-wschodniej czę¶ci Pienin Czorsztyńskich

639

Zamek w Czorsztynie

580

Ruiny gotyckiego zamku z XIV wieku, położone na wzgórzu nad Dunajcem (obecnie nad Jeziorem Czorsztyńskim) w granicach Pienińskiego Parku Narodowego. Okolice zamku zalicza się do obszaru Pienin Czorsztyńskich.

640

Zamek w Niedzicy

570

Zamek w Niedzicy, nad Jeziorem Czorsztyńskim, w Pieninach Czorsztyńskich

641

Bachledova veza (SK)

1183

Góra w pa¶mie Magury Spiskiej, zaliczanej do Pogórza Spisko-Gubałowskiego. Na szczycie zbudowano wieżę widokow± o wysoko¶ci 32 m.

642

Butorowy Wierch (PSG)

1160

Wzniesienie na Pogórzu Gubałowskim, w Pa¶mie Gubałowskim, pomiędzy Palenic± Ko¶cielisk± (1183 m) a Gubałówk± (1126 m). Znajduje się nad Ko¶cieliskiem koło Zakopanego.

643

Wierch Rusiński Wsch.

948

Wschodni (wyższy) wierzchołek Rusińskiego Wierchu na Pogórzu Spisko-Gubałowskim. Na szczycie znajduje się o¶rodek narciarski.

644

Czubiaki (PSG)

922

Pogórze Spisko-Gubałowskie

645

Frankovska hora (PSG)

870

Pogórze Spisko-Gubałowskie

646

Furmanów (PSG)

1022

Szczyt na Pogórzu Spisko-Gubałowskim, do którego łatwo dojechać od strony Zębu

647

Grapa (Glicz., PSG)

890

Pogórze Spisko-Gubałowskie

648

Gliczarów (PSG)

922

Pogórze Spisko-Gubałowskie

649

Gubałówka (PSG)

1120

Podłużne wzniesienie na Pogórzu Spisko-Gubałowskim. Na Gubałówkę z Zakopanego można wjechać kolej± linowo-terenow±. Na szczycie stoi maszt RTON Gubałówka o wysoko¶ci 102 m.

650

Paj±kówka (PSG)

1129

Zachodni, wyższy wierzchołek podłużnego grzbietu Gubałówki na Pogórzu Spisko-Gubałowskim. Na południowym stoku znajduje się Stacja Narciarska Polana Szymoszkowa.

651

Holowiec (PSG)

1035

Szczyt na Pogórzu Spiskim, w grzbiecie Kuraszowskiego i Dudasowskiego Wierchu. Inna nazwa to Kopylec.

652

Magura Witowska (PSG)

1233

Szczyt Orawicko-Witowskich Wierchów na Pogórzu Spisko-Gubałowskiego, słow. Oravická Magura. Jest to najwyższy szczyt polskiej czę¶ci PSG. Znajduje się w grani głównej pomiędzy Przysłopem Witowskim (1164 m) a Ma¶niakow± (972 m). Przez wierzchołek przebiega granica polsko-słowacka oraz Wielki Europejski Dział Wodny pomiędzy zlewiskami Morza Czarnego i Bałtyku.

653

Magurka (PSG, SK)

1196

Szczyt na Słowacji w grani głównej Magury Spiskiej, zaliczanej do Pogórza Spisko-Gubałowskiego. Znajduje się w tej grani pomiędzy szczytem Priehrątie (1209 m) a Słodyczowskim Wierchem (Slodičovský vrch, 1167 m).

654

Mietłówka (PSG)

1110

Wzniesienie na Pogórzu Gubałowskim, w Pa¶mie Gubałowskim. Znajduje się w zachodniej czę¶ci tego pasma, w łukowato wygiętym grzbiecie Palenicy Ko¶cieliskiej (1183 m). Od szczytu Mietłówki w kierunku zachodnim opada grzbiet zwany Płazowskim Wierchem.

655

Palenica Ko¶ciel. (PSG)

1183

Najwyższy szczyt Pogórza Gubałowskiego (czasami zwanego też Pasmem Gubałowskim). Znajduje się w zachodniej czę¶ci tego pasma, pomiędzy Mietłówk± (1110 m) a Butorowym Wierchem (1160 m).

656

Prehstie (PSG, SK)

1209

Szczyt w słowackiej Magurze Spiskiej, zaliczanej do Pogórza Spisko-Gubałowskiego, słow. Prehrątie. Znajduje się w zachodniej czę¶ci jej grani głównej, pomiędzy szczytami Przysłop (1214 m) i Magurka (1193 m).

657

Rolów Wierch (PSG)

1010

Pogórze Spisko-Gubałowskie

658

Rzadkosze (PSG)

934

Pogórze Spisko-Gubałowskie

659

Smalce (PSG)

880

Pogórze Spisko-Gubałowskie

660

Stefany (PSG)

877

Pogórze Spisko-Gubałowskie

661

Suchy Wierch (PSG, SK)

1126

Szczyt w grzbiecie Magury Spiskiej, zaliczanej do Pogórza Spisko-Gubałowskiego. Wznosi się w tym grzbiecie pomiędzy Górkowym Wierchem (1046 m) a Rzepiskiem (1259 m) - najwyższym szczytem Magury Spiskiej. Leży tuż po wschodniej stronie drogi krajowej nr 49 z Nowego Targu do Podspadów.

662

Jaroszowicka G. Wsch.

530

Jeden z wierzchołków Jaroszowickiej Góry, położony na jej grzbiecie, na wschód od głównego szczytu. Grzbiet Jaroszowickiej Góry wraz z Wierzchowin± jest położony na prawym brzegu Skawy i tworzy graniczny masyw między Beskidem Małym i Makowskim. Obszar ten zaliczany jest do Beskidu Małego (według klasyfikacji Kondrackiego) lub Beskidu Makowskiego.

Beskid Mały

663

Bere¶nik (B. S±d.)

843

Góra w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim, położona ponad Szczawnic±. Na jej zboczach znajduje się Bacówka pod Bere¶nikiem.

664

Biała Góra (B. S±d.)

681

Niewybitny szczyt w Beskidzie S±deckim, w zachodniej czę¶ci Pasma Radziejowej

665

Błyszcz (B. S±d.)

945

Szczyt w grzbiecie głównym Pasma Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Znajduje się pomiędzy Jaworzynk± (936 m) a przełęcz± Złotne (782 m).

666

Bukowina (Zarzecze, BS)

685

Szczyt w Beskidzie S±deckim, położony ponad Zarzeczem

667

Bystrzyk (Pieniny)

704

Szczyt w Małych Pieninach, wieńcz±cy wschodni± ¶cianę Przełomu Pienińskiego, stoj±cy naprzeciwko Sokolicy

668

Cebulówka (B. S±d.)

741

Szczyt w Beskidzie S±deckim

669

Ciżowa (B. S±d.)

649

Niewybitny szczyt w Beskidzie S±deckim, w zachodniej czę¶ci Pasma Radziejowej, między Biał± Gór± a dolin± Dunajca

670

Golica (Pieniny, SK)

828

Szczyt w Grupie Golicy w słowackiej czę¶ci Pienin, słow. Holica. Zaliczany jest często do Małych Pienin, chociaż strukturalnie zwi±zany jest z Masywem Trzech Koron.

671

Goła Góra (B. S±d.)

602

Beskid S±decki

672

Groń (Kro¶cienko, BS)

803

Niewybitny szczyt w Beskidzie S±deckim, w zachodniej czę¶ci Pasma Radziejowej, ok. 1200 m na zachód od Dzwonkówki

673

Jaworzyca (B. S±d.)

738

Niewybitny szczyt w Beskidzie S±deckim, w zachodniej czę¶ci Pasma Radziejowej, ok. 1000 m na południe od Gronia (803 m).

674

Jaworzynka (Tylm., BS)

936

Niewybitny szczyt w Beskidzie S±deckim, położony w grzbiecie głównym Pasma Radziejowej, pomiędzy szczytami Koziarza (943 m) oraz Błyszcza (945 m). Z wierzchołka odchodzi na zachód krótki grzbiet opadaj±cy ku dolinie Dunajca z rozległ± Polan± Kolebisko.

675

Juraszowa Góra (BS)

560

Niewybitne wzniesienie w Beskidzie S±deckim, w zachodniej czę¶ci Pasma Radziejowej, nad dolin± Dunajca, na wschód od Kro¶cienka nad Dunajcem

676

Kobylica (B. S±d.)

685

Beskid S±decki

677

Kolebisko (B. S±d.)

820

Beskid S±decki

678

Kotliny (B. S±d.)

838

Wierzchołek w Pa¶mie Radziejowej Beskidu S±deckiego. Znajduje się na bocznym grzbiecie, odchodz±cym od Błyszcza (945 m) w południowym kierunku.

679

Ku¶mierzówka (B. S±d.)

705

Niewybitny szczyt w Beskidzie S±deckim, w zachodniej czę¶ci Pasma Radziejowej, między Wisielcem a Biał± Gór±. Inna nazwa to Ku¶mierzowa.

680

Lipowiec (B. S±d.)

744

Niewybitny szczyt w Beskidzie S±deckim, w zachodniej czę¶ci Pasma Radziejowej, ok. 1900 m na zachód od Dzwonkówki. Lipowiec jest jednym z kilku wierzchołków skrajnie zachodniego grzbietu odchodz±cego od głównego grzbietu Pasma Radziejowej na wysoko¶ci Dzwonkówki. Pozostałymi szczytami s± Stajkowa (706 m), Przehybka (699 m) i Wy¶nia Góra (638 m).

681

Makowica (B. S±d.)

948

Szczyt w zachodniej czę¶ci Pasma Jaworzyny Krynickiej w Beskidzie S±deckim

682

Okr±glica Płd. (BS)

785

Szczyt w grzbiecie głównym Pasma Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w północnym końcu tego pasma, pomiędzy Okr±glic± Północn± (767 m) a Wojakówk± (834 m).

683

Okr±glica Płn. (BS)

767

Szczyt w grzbiecie głównym Pasma Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w północnym końcu tego pasma, pomiędzy Cebulówk± (738 m) a Okr±glic± Południow± (785 m).

684

Palenica (Małe Pieniny)

722

Szczyt w Małych Pieninach, oddzielony przełęcz± Maćkówki od głównego grzbietu, w którym znajduje się pobliski szczyt Szafranówka (742 m). Ze Szczawnicy na szczyt można dostać się kolej± krzesełkow± zarz±dzan± przez Polskie Koleje Linowe. Na górze znajduj± się obiekty gastronomiczne, plac zabaw i letni tor saneczkowy. Na zboczach Palenicy i pobliskiej Szafranówki zbudowano cztery trasy narciarskie, a stroma trasa nr 1 do Szczawnicy jest jedn± z najciekawszych w Polsce. Z góry widać wiele pasm górskich - pobliskie Pieniny i Beskid S±decki, a także Tatry, Gorce, a nawet Babi± Górę.

685

Pła¶nie (Pieniny, SK)

889

Najwyższy szczyt w Grupie Golicy, leż±cy w słowackich Pieninach, słow. Plaąná. Leży na obszarze, który według różnych podziałów zaliczany jest do Małych Pienin, Pienin Wła¶ciwych lub wydzielany jest jako osobny region Pienin.

686

Przehybka (B. S±d.)

699

Niewybitny szczyt w Beskidzie S±deckim, w zachodniej czę¶ci Pasma Radziejowej, ok. 1900 m na zachód od Dzwonkówki i 200 m na północ od Lipowca. Inna nazwa to Prehybka.

687

Sobel Tylm. (B. S±d.)

713

Szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Wznosi się w grzbiecie opadaj±cym z Suchego Gronia do Dunajca w miejscowo¶ci Tylmanowa.

688

Sobel Zarz. (B. S±d.)

657

Szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Wznosi się w grzbiecie opadaj±cym z Okr±glicy Południowej do Dunajca w należ±cym do miejscowo¶ci Zabrzeż osiedlu Zarzecze.

689

Stajkowa (B. S±d.)

730

Niewybitny szczyt w Beskidzie S±deckim, w zachodniej czę¶ci Pasma Radziejowej, dominuj±cy po wschodniej stronie nad Dunajcem i nad Kro¶cienkiem nad Dunajcem. Inne nazwy to Stajkówka, Stańkowa, Stańkówka.

690

Suchy Groń (B. S±d.)

855

Mało wybitny szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w zachodnim końcu tego pasma, pomiędzy Koziarzem (943 m) a Wojakówk± (834 m).

691

Szafranówka (Pieniny)

742

Szczyt w głównym grzbiecie Małych Pieninach, na granicy polsko-słowackiej, słow. ©afranovka. W południowo-wschodnim kierunku s±siaduje z Witkul± (736 m), natomiast na zachodzie przez do¶ć głębok± przełęcz - z Bystrzykiem (704 m).

692

Wierchy (B. S±d.)

564

Niewybitne wzniesienie w Beskidzie S±deckim, w zachodniej czę¶ci Pasma Radziejowej, nad dolin± Dunajca, na wschód od Kro¶cienka nad Dunajcem

693

Wisielec (B. S±d.)

870

Niewybitny szczyt w Beskidzie S±deckim, w zachodniej czę¶ci Pasma Radziejowej ok. 1100 m na południowy zachód od Dzwonkówki. Inne nazwy: Wisielce, Wisieluchy.

694

Wojakówka (B. S±d.)

834

Szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim, inna nazwa to Sobel. Znajduje się pomiędzy Suchym Groniem (855 m) a Okr±glic± Północn± (785 m).

695

Wysoka Góra (BS)

527

Niewybitne wzniesienie w Beskidzie S±deckim, w zachodniej czę¶ci Pasma Radziejowej, między Ciżow± Gór± a dolin± Dunajca

696

Wy¶nia Góra (BS)

638

Niewybitny szczyt w Beskidzie S±deckim, w zachodniej czę¶ci Pasma Radziejowej, dominuj±cy po wschodniej stronie nad Dunajcem

697

Chełmy (Pog. Wi¶n.)

373

Pogórze Wi¶nickie

Pogórze Wi¶nickie

698

Czerwona Góra (PW)

350

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

699

Drapa

535

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

700

Dziadówka Wsch.

465

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

701

Dziadówka Zach.

470

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

702

Działy

391

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

703

Dziudrze (Pog. Wi¶n.)

411

Pogórze Wi¶nickie

Pogórze Wi¶nickie

704

Dziurak (Pog. Wi¶n.)

424

Pogórze Wi¶nickie

Pogórze Wi¶nickie

705

G. Zamkowa (Dobczyce)

312

Pogórze Wi¶nickie

Pogórze Wi¶nickie

706

Glichowiec Po¶r. (PW)

521

Szczyt w Masywie Glichowca, zaliczanego do Pogórza Wi¶nickiego

Pogórze Wi¶nickie

707

Glichowiec Wsch. (PW)

515

Szczyt w Masywie Glichowca, zaliczanego do Pogórza Wi¶nickiego

Pogórze Wi¶nickie

708

Glichowiec Zach. (PW)

523

Szczyt w Masywie Glichowca, zaliczanego do Pogórza Wi¶nickiego

Pogórze Wi¶nickie

709

Grodziska (Pog. Wi¶n.)

341

Pogórze Wi¶nickie

Pogórze Wi¶nickie

710

Jałowcowa Góra (PW)

310

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

711

Kacza Góra (PW)

435

Pogórze Wi¶nickie

Pogórze Wi¶nickie

712

Kornatka (Pog. Wi¶n.)

427

Pogórze Wi¶nickie

Pogórze Wi¶nickie

713

Ko¶midrówka Płd.

397

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

714

Ko¶midrówka Płn.

392

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

715

Lankorona

415

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

716

Ostra (Mostówka, PW)

342

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

717

Ostrysz (Pog. Wi¶n.)

507

¦rodkowy szczyt w Pa¶mie Glichowca (zwanym też pasmem Trupielca lub pasmem Ostrysza) na Pogórzu Wi¶nickim. Wznosi się nad miejscowo¶ciami Zasań i Kornatka. Spływaj±ce z niego potoki uchodz± do Zasanki (dopływ Trzeme¶nianki) lub Olszanicy (dopływ Krzyworzeki).

Pogórze Wi¶nickie

718

Potoczańska

481

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

719

Skalna (Pog. Wi¶n.)

354

Pogórze Wi¶nickie

Pogórze Wi¶nickie

720

Styrek (Pog. Wi¶n.)

367

Pogórze Wi¶nickie

Pogórze Wi¶nickie

721

¦winia Góra

501

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

722

Tokarzówka

518

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

723

Trupielec (Pog. Wi¶n.)

476

Szczyt w Pa¶mie Glichowca na Pogórzu Wi¶nickim. Wznosi się nad miejscowo¶ciami Zasań i Brzezowa (Burletka). Jest najdalej na zachód wysuniętym szczytem tego pasma. W zachodnim kierunku długi grzbiet Trupielca opada do rzeki Trzeme¶nianka, a w jego zakończeniu znajduj± się Mazurowe Skały. We wschodnim kierunku Trupielec s±siaduje z Ostryszem (507 m), następnym szczytem Pasma Glichowca.

Pogórze Wi¶nickie

724

Tuleja (Pog. Wi¶n.)

390

Pogórze Wi¶nickie

Pogórze Wi¶nickie

725

Noculowa Góra

557

Beskid Makowski

Beskid Makowski

726

Będzieszyna (Pog. Wi¶n.)

352

Pogórze Wi¶nickie

Pogórze Wi¶nickie

727

Bukowiec (Pog. Wi¶n.)

494

Szczyt na Pogórzu Wi¶nickim, będ±cy czę¶ci± tzw. Pasma Szpilówki. Wznosi się nad miejscowo¶ciami Iwkowa i Tymowa. Inna nazwa to Góra ¶w. Urbana.

Pogórze Wi¶nickie

728

Cuprówka Płn.

696

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

729

Dominiczna Góra (PW)

468

Wzniesienie na Pogórzu Wi¶nickim, góruj±ce od południowego wschodu nad Rajbrotem. Stanowi boczne, biegn±ce równoleżnikowo ramię Rogozowej (531 m), od której oddzielone jest głębok± przełęcz± (398 m). Wszystkie potoki spływaj±ce z Dominicznej Góry uchodz± do Uszwicy lub jej dopływu - Piekarskiego Potoku. Jego dolina oddziela wzniesienie od położonego na wschód Pasma Szpilówki. Na zachodnim krańcu grzbietu Dominicznej Góry leży przysiółek Zagórze, będ±cy czę¶ci± Rajbrotu. Południowe stoki trawersuje zielony szlak z Rajbrotu do Czchowa, w tej czę¶ci rzadko uczęszczany.

Pogórze Wi¶nickie

730

Duchowa Góra (PW)

399

Pogórze Wi¶nickie

Pogórze Wi¶nickie

731

Głowaczyna

585

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

732

Goła Góra (Jaworz)

697

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

733

Jodłowiec Mały

447

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

734

Machulec Zach. (PW)

480

Grzbiet na Pogórzu Wi¶nickim, położony na wschód od Pasma Szpilówki, oddzielony od niego dolin± potoku Zelina Jurkowska

Pogórze Wi¶nickie

735

Machulec Wsch. (PW)

483

Grzbiet na Pogórzu Wi¶nickim, położony na wschód od Pasma Szpilówki, oddzielony od niego dolin± potoku Zelina Jurkowska

Pogórze Wi¶nickie

736

Ostra (Herody, PW)

335

Pogórze Wi¶nickie

Pogórze Wi¶nickie

737

Ostra G. Płn. (Rożnów)

459

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

738

Pęcherska G. (Pog. Wi¶n.)

363

Wzniesienie na Pogórzu Wi¶nickim, nad lewym brzegiem Dunajca

Pogórze Wi¶nickie

739

Piekarska G. Wsch. (PW)

505

Wzniesienie położone w Pa¶mie Szpilówki na Pogórzu Wi¶nickim. Przez grzbiet przebiega dział wodny pomiędzy zlewniami Uszwicy i Dunajca.

Pogórze Wi¶nickie

740

Piekarska G. Zach. (PW)

515

Wzniesienie położone w Pa¶mie Szpilówki na Pogórzu Wi¶nickim. Przez grzbiet przebiega dział wodny pomiędzy zlewniami Uszwicy i Dunajca.

Pogórze Wi¶nickie

741

Rachów

377

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

742

Rogozowa Płd. (PW)

531

Jedno z najwyższych wzniesień Pogórza Wi¶nickiego, położone nad miejscowo¶ciami Rajbrot i Iwkowa

Pogórze Wi¶nickie

743

Rogozowa Płn. (PW)

536

Jedno z najwyższych wzniesień Pogórza Wi¶nickiego, położone nad miejscowo¶ciami Rajbrot i Iwkowa

Pogórze Wi¶nickie

744

Rosochodka

595

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

745

Sołtysie Góry (PW)

492

Kilkuwierzchołkowy grzbiet na Pogórzu Wi¶nickim, góruj±cy nad miejscowo¶ciami Wojakowa, Iwkowa i Rajbrot. Grzbiet Sołtysich Gór oddziela od siebie dolinę Białki od doliny Beli.

Pogórze Wi¶nickie

746

Szpilówka Płd. (PW)

516

Zalesione wniesienie znajduj±ce się na Pogórzu Wi¶nickim w długim 20-kilometrowym grzbiecie zwanym pasmem Szpilówki, który ci±gnie się od doliny Uszwicy na zachodzie, po dolinę Dunajca na wschodzie. Inna nazwa to Spilówka. W 2018 roku na południowym (głównym) wierzchołku Szpilówki zbudowano wysok± na 30 m wieżę widokow±.

Pogórze Wi¶nickie

747

Szpilówka Płn. (PW)

498

Zalesione wniesienie znajduj±ce się na Pogórzu Wi¶nickim w długim 20-kilometrowym grzbiecie zwanym pasmem Szpilówki, który ci±gnie się od doliny Uszwicy na zachodzie, po dolinę Dunajca na wschodzie. Inna nazwa to Spilówka. W 2018 roku na południowym (głównym) wierzchołku Szpilówki zbudowano wysok± na 30 m wieżę widokow±.

Pogórze Wi¶nickie

748

Zamczysko Wsch.

505

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

749

Zamczysko Zach.

607

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy

750

Żarnówka (Pog. Wi¶n.)

457

Pogórze Wi¶nickie

Pogórze Wi¶nickie

751

Żegocina Wsch. (PW)

420

Pogórze Wi¶nickie

Pogórze Wi¶nickie

752

Żegocina Zach. (PW)

430

Pogórze Wi¶nickie

Pogórze Wi¶nickie

753

Wytrzyszczka (PW)

425

Pogórze Wi¶nickie

Pogórze Wi¶nickie

754

Głowaczka (PR)

406

Pogórze Rożnowskie

755

Sucha G. (Piaski, PR)

448

Pogórze Rożnowskie

756

Czubica (Pog. Rożn.)

453

Pogórze Rożnowskie

757

Habalina (Pog. Rożn.)

408

Pogórze Rożnowskie

758

Majdan (Pog. Rożn.)

512

Pogórze Rożnowskie

759

Grodzisko (Pog. Rożn.)

314

Pogórze Rożnowskie

760

Dział n. Dunajcem (PR)

450

Pogórze Rożnowskie

761

Zawale (Pog. Rożn.)

518

Pogórze Rożnowskie

762

Kobylnica Po¶r. (PR)

517

Pogórze Rożnowskie

763

Kobylnica Wsch. (PR)

579

Pogórze Rożnowskie

764

Kobylnica Zach. (PR)

509

Pogórze Rożnowskie

765

Kurowska Góra (PR)

402

Wzniesienie na Pogórzu Rożnowskim. Znajduje się w obrębie wsi Kurów, w widłach dróg krajowej nr 75 i wojewódzkiej nr 975. Na południowych zboczach (przy drodze nr 75) znajduje się czynny kamieniołom. Południowe i zachodnie podnóża opływa Dunajec. W północno-wschodnim kierunku grzbiet Kurowskiej Góry przez przełęcz ł±czy się z D±browsk± Gór± (583 m). Kurowska Góra wraz z leż±c± po przeciwnej, lewej stronie Dunajca Białowodzk± Gór± tworz± pierwsze przewężenie doliny Dunajca w jej podgórskim, trzecim przełomie.

766

D±browska Góra (PR)

583

Najwyższe wzniesienie na Pogórzu Rożnowskim. Wznosi się na północ od wsi D±browa i skrzyżowania drogi krajowej nr 75 z drog± wojewódzk± nr 975. Ta ostatnia prowadzi wschodnimi stokami D±browskiej Góry od D±browy nad Jezioro Rożnowskie. Północno-zachodnie stoki D±browskiej Góry opadaj± do doliny Dunajca tuż przed jego uj¶ciem do Jeziora Rożnowskiego, północno-wschodnie do doliny potoku Jelnianka. W kierunku południowo-zachodnim od D±browskiej Góry odchodzi grzbiet, który przez przełęcz ł±czy j± z Kurowsk± Gór±. Wzniesienia te wraz z leż±c± po przeciwnej, lewej stronie Dunajca Białowodzk± Gór± tworz± pierwsze przewężenie doliny Dunajca w jej pogórskim, trzecim przełomie. W kierunku wschodnim ci±gnie się od D±browskiej Góry do¶ć długi grzbiet z wzniesieniem Klimkówka (512 m).

767

Klimkówka (PR)

512

Wzniesienie na Pogórzu Rożnowskim w miejscowo¶ci Klimkówka, położone między D±browsk± Gór± a Kuminowieck± Gór±. Prowadzi tędy droga i zielony szlak turystyczny.

768

Kumienowecka G. (PR)

542

Wzniesienie na Pogórzu Rożnowskim w miejscowo¶ci Librantowa

769

Jaszczurówka Płd. (PW)

538

Szczyt na Pogórzu Wi¶nickim, wznosz±cy się nad miejscowo¶ciami: Rupniów i Nowe Rybie

Pogórze Wi¶nickie

770

Jaszczurówka Płn. (PW)

530

Szczyt na Pogórzu Wi¶nickim, wznosz±cy się nad miejscowo¶ciami: Rupniów i Nowe Rybie

Pogórze Wi¶nickie

771

Dzielec Płd. (Pog. Wi¶n.)

495

Szczyt na Pogórzu Wi¶nickim, wznosz±cy się nad miejscowo¶ci± Nowe Rybie

Pogórze Wi¶nickie

772

Dzielec Płn. (Pog. Wi¶n.)

496

Szczyt na Pogórzu Wi¶nickim, wznosz±cy się nad miejscowo¶ci± Nowe Rybie

Pogórze Wi¶nickie

773

Paprotna (Pog. Wi¶n.)

441

Wzniesienie na Pogórzu Wi¶nickim, położone na północny zachód od Rajbrotu

Pogórze Wi¶nickie

774

Kamionki (Pog. Wi¶n.)

415

Pogórze Wi¶nickie

Pogórze Wi¶nickie

775

Równice Wsch. (PW)

425

Pogórze Wi¶nickie

Pogórze Wi¶nickie

776

Równice Zach. (PW)

423

Pogórze Wi¶nickie

Pogórze Wi¶nickie

777

Połom (Pog. Wi¶n.)

413

Pogórze Wi¶nickie

Pogórze Wi¶nickie

778

Połom Mały (Pog. Wi¶n.)

410

Pogórze Wi¶nickie

Pogórze Wi¶nickie

779

Jaworzyna Krynicka (BS)

1114

Wysoki szczyt w Beskidzie S±deckim, najwyższy w Pa¶mie Jaworzyny, zaliczany do Diademu Polskich Gór. Na górę można wjechać kolej± gondolow±.

780

Jaw. Kokuszczańska (BS)

969

Szczyt w grani głównej Pasma Jaworzyny Krynickiej w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w tej grani pomiędzy Zadnimi Górami a Przełęcz± Bukowina. Nazwa pochodzi od znajduj±cej się na nim Hali Jaworzyna oraz miejscowo¶ci Kokuszka, do której ta hala należy.

781

Hala Pisana (B. S±d.)

1044

Niezbyt wybitny szczyt i zarastaj±ca polana grzbietowa w Pa¶mie Jaworzyny Krynickiej w Beskidzie S±deckim. Wierzchołek jest punktem widokowym na wschodni± i południow± stronę.

782

Sokołowska G. (BS)

1028

Boczny grzbiet na północnej stronie Pasma Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Opada on od głównego grzbietu tego pasma pomiędzy Hal± Pisan± a Hal± Barnowsk±.

783

Wierch n. Kam. (BS)

1084

Szczyt w Beskidzie S±deckim, w Pa¶mie Jaworzyny Krynickiej. Znajduje się w głównym grzbiecie pasma, pomiędzy Hal± Pisan± a Hal± Łabowsk±.

784

Jaw. Lubomierska Wsch.

1024

Jaworzynka Lubomierska Wschodnia - szczyt w Gorcach na północnym krańcu długiego grzbietu odbiegaj±cego od Turbacza do przełęczy Przysłop

Gorce

785

Grunwald

513

Wzgórze w Beskidzie Wyspowym, wznosz±ce się w mie¶cie Mszana Dolna, przylegaj±ce do ulicy Grunwaldzkiej

Beskid Wyspowy

786

Kobylarka (B. S±d.)

956

Beskid S±decki

787

S±palska Góra (BN)

831

Beskid Niski

788

Jaworze (B. Niski)

882

Góra w Beskidzie Niskim, najwyższy szczyt Gór Grybowskich, inaczej Beskidu Grybowskiego, zaliczany do Diademu Polskich Gór. Wznosi się na południowy wschód od Grybowa. Na szczycie stoi wieża widokowa z krzyżem.

789

Runek (B. S±d.)

1082

Szczyt w Beskidzie S±deckim, w głównej grani Pasma Jaworzyny

790

Cisówka (B. Wysp.)

564

Wzniesienie na wschodnich obrzeżach Beskidu Wyspowego. Znajduje się w pa¶mie wzgórz oddzielaj±cych dolinę Słomki od doliny jej dopływu - potoku Łukowica. W pa¶mie tym znajduj± się kolejno Cisówka (564 m), Pępówka (774 m) i Łyżka (803 i 807 m).

Beskid Wyspowy

791

Bukowa (B. S±d.)

1077

Szczyt w Beskidzie S±deckim w głównym grzbiecie Pasma Jaworzyny, pomiędzy Czubakowsk± (1082 m) a Jaworzyn± Krynick± (1114 m). Nie jest wybitny, ale stanowi zwornik. W południowo-zachodnim kierunku odchodzi od Bukowej boczny grzbiet, który poprzez Wielk± Bukow± (na której zakręca na południe) i Kotylniczy Wierch opada do miejscowo¶ci Szczawnik.

792

Wielka Bukowa (BS)

1104

Szczyt w Beskidzie S±deckim, w bocznym grzbiecie Pasma Jaworzyny. Grzbiet ten odgałęzia się w znajduj±cym się w głównej grani Pasma Jaworzyny wierzchołku Bukowa (1077 m) i biegnie w południowym kierunku poprzez Wielk± Bukow± do Kotylniczego Wierchu (1032 m).

793

Pusta Wielka (B. S±d.)

1061

Szczyt w Beskidzie S±deckim, w południowej czę¶ci Pasma Jaworzyny. Znajduje się w bocznym, najdłuższym grzbiecie tego pasma, który odbiega od Runka (1080 m) w południowo-zachodnim kierunku i poprzez Jaworzynkę (1001 m), Pust± Wielk± i Zubrzy Wierch (870 m) opada do doliny Popradu w Żegiestowie-Zdroju.

794

Wielki Rogacz (BS)

1182

Szczyt w Beskidzie S±deckim, w głównym grzbiecie Pasma Radziejowej. Położony jest między Radziejow± (1266 m), od której oddzielony jest przełęcz± Żłobki (1106 m), a Małym Rogaczem (1162 m), od którego oddziela go Przełęcz Obrazek (1140 m). Jest zwornikiem dla odchodz±cego na północny wschód długiego bocznego grzbietu, który poprzez Międzyradziejówki opada do wierzchołka Złotułki (Trze¶niowy Groń).

795

Międzyradziejówki (BS)

1035

Wzniesienie w Beskidzie S±deckim - mało wybitny szczyt w północno-wschodniej grani Wielkiego Rogacza, pomiędzy Wielkim Rogaczem (1182 m) a Złotułkami (1001 m)

796

Złotułki (B. S±d.)

1001

Szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim, czasem mylnie nazywany Trze¶niowym Groniem, który jest innym szczytem, położonym nieco na południe. Znajduje się w bocznym grzbiecie Pasma Radziejowej, który od Wielkiego Rogacza (1182 m) poprzez Międzyradziejówki (1035 m) opada do Złotułek. Tutaj grzbiet ten rozgałęzia się na dwie odnogi. Jedna poprzez Niemcow± opada do Kordowca, druga do Kamiennego Gronia.

797

Babia Góra (Izdebnik)

325

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

798

Barglica

361

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

799

Barwałd ¦redni

362

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

800

Borzena (Sułkowice)

361

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

801

Capia Góra

376

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

802

Chatałówka

373

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

803

Drabórz Wsch.

428

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

804

Drabórz Zach.

403

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

805

Filipówka Wsch.

375

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

806

Filipówka Zach.

352

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

807

Góra Moria

360

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

808

Granicznik (Sułkowice)

437

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

809

Jagodnica

397

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

810

Kacza Góra (Pog. Wiel.)

371

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

811

Kamieniec Wsch.

422

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

812

Kamieniec Zach.

421

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

813

Kamionka (Stronie)

478

Wzgórze na Pogórzu Wielickim. Na jego południowym zboczu znajduje się stadion klubu LKS Żarek Stronie.

Pogórze Wielickie

814

Kaniówka (Sułkowice)

545

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

815

Keczka (Lanckorona)

413

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

816

Kępa (Lanckorona)

424

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

817

Kopytówka

549

Beskid Makowski

Beskid Makowski

818

Krzemionka Wsch.

436

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

819

Krzemionka Zach.

431

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

820

Lanckorońska Góra

545

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

821

Łysa Góra (Lanckorona)

382

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

822

Mrowica Wsch.

421

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

823

Mrowica Zach.

403

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

824

Ostra Góra (Barwałd)

382

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

825

Ostra Góra (Izdebnik)

331

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

826

Ostry Dział Płd.

342

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

827

Ostry Dział Płn.

340

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

828

Owczarnia

445

Beskid Makowski

Beskid Makowski

829

Pochów

392

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

830

Prymasówka

330

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

831

Radocka Góra Wsch.

415

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

832

Radocka Góra Zach.

414

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

833

Roków

338

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

834

Solca Izdebnicka

345

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

835

Strona Proboszczowa

358

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

836

Strońska Góra

508

Beskid Makowski

Beskid Makowski

837

Trawna Góra

415

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

838

Wielka (Sułkowice)

348

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

839

Wierzchowina

355

Wzgórze na Pogórzu Wielickim, położone na północny zachód od Głogoczowa

Pogórze Wielickie

840

Wierzchowina Zach.

335

Wzgórze na Pogórzu Wielickim, położone na północny zachód od Głogoczowa

Pogórze Wielickie

841

Wyrytówka

429

Beskid Makowski

Beskid Makowski

842

Zabłocie Po¶r.

421

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

843

Zabłocie Wsch.

422

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

844

Zabłocie Zach.

415

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

845

Zadziele (Le¶nica)

507

Beskid Makowski

Beskid Makowski

846

Zalas

432

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

847

Zalas Płn.

415

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

848

Zalas Wsch.

431

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

849

Zarzyce Wielkie

315

Pogórze Wielickie

Pogórze Wielickie

850

Łysa Góra (Zawadka, BM)

554

Góra położona ponad wsi± Zawadka w Beskidzie Małym. Znajduje się w najdalej na północ wysuniętym jego pa¶mie, tzw. Pa¶mie BliĽniaków, ci±gn±cym się od doliny Wieprzówki w Andrychowie po dolinę Skawy na wschodzie. Łysa Góra leży pomiędzy oddzielaj±c± j± od BliĽniaków Przełęcz± Czesława Panczakiewicza (506 m) a Iłowcem (465 m).

851

BliĽniak Wsch. (B. Mały)

577

BliĽniaki - dwuwierzchołkowy szczyt w północno-wschodniej czę¶ci Beskidu Małego, na pograniczu miejscowo¶ci Chocznia, Kaczyna i Ponikiew. Inne nazwy to Giermotka, Germadka lub Skolec.

852

BliĽniak Zach. (B. Mały)

561

BliĽniaki - dwuwierzchołkowy szczyt w północno-wschodniej czę¶ci Beskidu Małego, na pograniczu miejscowo¶ci Chocznia, Kaczyna i Ponikiew. Inne nazwy to Giermotka, Germadka lub Skolec.

853

Ostry Wierch (B. Mały)

562

Szczyt we wschodniej czę¶ci Beskidu Małego. Znajduje się w niskim Pa¶mie BliĽniaków ci±gn±cym się od doliny Wieprzówki w Andrychowie po dolinę Skawy na wschodzie.

854

PrzykraĽń (B. Mały)

553

Szczyt w północnej czę¶ci Beskidu Małego, w Pa¶mie BliĽniaków, ci±gn±cym się od doliny Wieprzówki w Andrychowie po dolinę Skawy na wschodzie. Znajduje się w tym pa¶mie między Wapienic±, oddzielony od niej Przełęcz± Wapienick±, oraz przełęcz± Panienka oddzielaj±c± go od Ostrego Wierchu i Susfatowej Góry.

855

Wapienica (B. Mały)

528

Szczyt w północnej czę¶ci Beskidu Małego, w Pa¶mie BliĽniaków ci±gn±cym się od doliny Wieprzówki w Andrychowie po dolinę Skawy na wschodzie. Znajduje się w tym pa¶mie między Przełęcz± Biadasowsk± oddzielaj±c± go od Czub (Kobylicy), a Przełęcz± Wapienick± oddzielaj±c± go od PrzykraĽni. Wznosi się nad miejscowo¶ciami Inwałd (po północnej stronie) i Zagórnik (po południowej stronie).

856

Kobylica Wsch. (BM)

491

Dwuwierzchołkowy szczyt w północnej czę¶ci Beskidu Małego, w Pa¶mie BliĽniaków ci±gn±cym się od doliny Wieprzówki w Andrychowie po dolinę Skawy na wschodzie. Inna nazwa to Czuby. Znajduje się w tym pa¶mie między Przełęcz± Pańsk± oddzielaj±c± go od Pańskiej Góry a Przełęcz± Biadasowsk±.

857

Kobylica Zach. (BM)

498

Dwuwierzchołkowy szczyt w północnej czę¶ci Beskidu Małego, w Pa¶mie BliĽniaków ci±gn±cym się od doliny Wieprzówki w Andrychowie po dolinę Skawy na wschodzie. Inna nazwa to Czuby. Znajduje się w tym pa¶mie między Przełęcz± Pańsk± oddzielaj±c± go od Pańskiej Góry a Przełęcz± Biadasowsk±.

858

Pańska Góra (B. Mały)

432

Najbardziej na północ wysunięte wzniesienie w Beskidzie Andrychowskim (wschodnia czę¶ć Beskidu Małego). Znajduje się w Pa¶mie BliĽniaków ci±gn±cym się od doliny Wieprzówki na zachodzie, po dolinę Skawy na wschodzie. Pańska Góra znajduje się w Andrychowie i jest najbardziej na zachód wysuniętym wzniesieniem w tym pa¶mie. Od następnego na wschód wzniesienia Czuby (Kobylicy) oddziela j± Przełęcz Pańska (380 m).

859

Gancarz (B. Mały)

802

Szczyt we wschodniej czę¶ci Beskidu Małego. Znajduje się w północno-zachodnim grzbiecie Gronia Jana Pawła II w Beskidzie Małym, pomiędzy Czub± a Czołem.

860

Łamana Skała (B. Mały)

929

Drugi co do wysoko¶ci (po Czuplu) szczyt Beskidu Małego, najwyższy w Beskidzie Andrychowskim. Znajduje się w Pa¶mie Łamanej Skały, przez które przebiega główny grzbiet Beskidu Małego. Ma dwa wierzchołki, z których niższy nosi nazwę Madohora i jest zwornikiem dla Pasemka Łysiny. Łamana Skała jest zaliczana do Diademu Polskich Gór, jako najwyższy szczyt mikroregionu Łamanej Skały i Beskidu Andrychowskiego.

861

Potrójna (B. Mały)

887

Panoramiczny, dwuwierzchołkowy (887, 883 m) szczyt w Beskidzie Andrychowskim (wschodnia czę¶ć Beskidu Małego). Przez niższy, południowy wierzchołek, przechodzi czerwony szlak, prowadz±cy głównym grzbietem Beskidu Małego. Obydwa wierzchołki s± zwornikami dla trzech grzbietów - wyższy rozgałęzia się na północno-zachodni grzbiet Jawornicy i północno-wschodni grzbiet Czarnego Gronia. Na południowym zboczu Potrójnej znajduje się charakterystyczna forma skalna Zbójeckie Okno.

862

Jawornica (B. Mały)

830

Szczyt w Beskidzie Małym ponad Targanicami, znajduj±cy się w północno-zachodnim grzbiecie Potrójnej, oddzielaj±cym dolinę Targaniczanki od doliny Bolęcinianki. Grzbietem prowadzi żółty szlak turystyczny. Na szczycie stoi metalowy krzyż ufundowany na pami±tkę ¶mierci czterech narciarzy z andrychowskiego Klubu Sportowego Beskid, którzy zginęli tragicznie na Babiej Górze w nocy z 14 na 15 lutego 1935. Kiedy¶ miejsce to stanowiło dobry punkt widokowy, obecnie jest poro¶nięte lasem.

863

Złota Góra (B. Mały)

757

Szczyt w masywie Porębskiego Gronia w Beskidzie Andrychowskim (wschodnia czę¶ć Beskidu Małego). Na północnym stoku istnieje siarczane Ľródło oraz odkrywki wapienia. Z nazw± szczytu wi±że się legenda, że w jaskini Złotej Górki mieli swoj± kryjówkę zbójnicy, chodz±cy na wyprawy na szczudłach, wzbudzaj±c tym samym popłoch w¶ród miejscowej ludno¶ci. Podobno skarby zbójców do tej pory znajduj± się w pieczarze na stokach Złotej Góry.

864

Bukowski Groń (B. Mały)

767

Szczyt w Beskidzie Małym, znajduj±cy się w pa¶mie Bukowca, które na Błasiakówce odgałęzia się od głównego grzbietu Beskidu Małego i biegnie w zachodnim kierunku, do Jeziora Czanieckiego w Por±bce. Inna nazwa to Bukowiec. Południowym grzbietem Bukowskiego Gronia prowadzi zielony szlak turystyczny, a do kamiennego kopca na szczycie można doj¶ć ¶cieżkami. Szczyt jest wypłaszczony i ciężko wyróżnić najwyższy wierzchołek - kopiec szczytowy usypano we wschodniej czę¶ci.

865

Hrobacza Ł±ka (B. Mały)

828

Góra w Beskidzie Małym wznosz±ca się nad Kozami. Znajduje się w głównym grzbiecie Grupy Magurki Wilkowickiej, między przełęcz± Przegibek a Bujakowskim Groniem. Na szczycie od 2002 roku stoi o¶wietlony noc± krzyż o wysoko¶ci aż 35 m, a pod szczytem znajduje się polana (ł±ka), przy której znajduje się schronisko turystyczne. Nazwa szczytu pochodzi prawdopodobnie od popularnego w okolicy nazwiska Chrobak i często spotyka się również pisownię Chrobacza Ł±ka.

866

Groniczki (B. Mały)

833

Inna nazwa Groniczek - kulminacja grani Gaiki - Hrobacza Ł±ka w Beskidzie Małym w Grupie Magurki Wilkowickiej. Na wschód od szczytu znajduje się Przełęcz u Panienki (739 m), na południowy zachód - grzbiet Kopców z kulminacj± 826 m oraz Gaiki (816 m).

867

Gaiki (B. Mały)

816

Szczyt w Beskidzie Małym ponad dzielnicami Lipnik i Straconka w Bielsku-Białej. Rozpoczyna ci±gn±cy się na wschód masyw Gaiki - Kopce - Groniczki - Hrobacza Ł±ka. Wierzchołek o wysoko¶ci 816 m jest słabo zaznaczony i znajduje się na zachód od punktu rozgałęzienia szlaków turystycznych (808 m).

868

Żar (B. Mały)

761

Popularny w¶ród narciarzy, paralotniarzy i szybowników szczyt w Beskidzie Małym. Na górze znajduje się zbiornik elektrowni szczytowo-pompowej, maszt oraz rozbudowana infrastruktura turystyczna. Na Żar można wjechać kolej± linowo-terenow±.

869

Kiczera (B. Mały)

831

¦wietny punkt widokowy w Beskidzie Małym, z którego można popatrzeć z góry na taflę zbiornika na Górze Żar. Stanowi zwieńczenie grzbietu, który poprzez Żar (761 m) opada do Jeziora Międzybrodzkiego. Południowe stoki tego grzbietu opadaj± do doliny potoku Isepnica, północne do doliny potoku Wielka Puszcza, południowo-wschodnie do Przełęczy Isepnickiej (698 m) oddzielaj±cej Kiczerę od Cisowej Grapy (810 m).

870

Wielki Cisownik (BM)

853

Stromo zwieńczony, zalesiony szczyt w zachodniej czę¶ci Beskidu Andrychowskiego (Beskid Mały), inna nazwa to Wielka Cisowa Grapa. Główny wierzchołek jest zwornikiem trzech grzbietów: południowo-zachodni poprzez Maleckie, Jaworzynę i Stary Groń opada do Jeziora Żywieckiego, północno-zachodni poprzez Cisow± Grapę, Przełęcz Isepnick±, Kiczerę i Żar opada do Jeziora Międzybrodzkiego, wschodni to główny grzbiet Beskidu Małego, biegn±cy przez Kocierz i Beskid do Przełęczy Kocierskiej i dalej na wschód.

871

Kocierz (Szeroka, BM)

884

Szczyt w głównym grzbiecie Beskidu Małego, w jego czę¶ci zwanej Beskidem Andrychowskim lub Górami Zasolskimi. Znajduje się w tym grzbiecie pomiędzy przełęcz± Przysłop Cisowy i Przełęcz± Szerok±. Spotykane nazwy szczytu to Kocierz, Szeroka i Wielka Góra.

872

Jaworzyna (B. Mały)

864

Szczyt w Beskidzie Małym, położony w grzbiecie oddzielaj±cym dolinę Kocierzanki od doliny Isepnicy, pomiędzy Ko¶cielcem a Przełęcz± Cisow±

873

Rogacz (B. Mały)

898

Szczyt Beskidu Małego, znajduj±cy się w jego zachodniej czę¶ci położonej na zachód od doliny Soły. Jest to tzw. Grupa Magurki Wilkowickiej. Rogacz znajduje się w tym samym grzbiecie co najwyższy szczyt Beskidu Małego Czupel (najnowsze pomiary 930 m, wcze¶niej 933 m), w odległo¶ci 730 m (w linii prostej) na wschód od niego. Obydwa szczyty oddzielone s± przełęcz± Wysokie Siodło. Na Rogaczu grzbiet rozgałęzia się na dwie odnogi: południowo-wschodni± z Suchym Wierchem i północno-wschodni±, schodz±c± do centrum Międzybrodzia Bialskiego. Obydwa grzbiety opadaj± na wschód do Jeziora Międzybrodzkiego.

874

Czupel (B. Mały)

930

Najwyższy szczyt Beskidu Małego, zaliczany do Korony Gór Polski oraz Diademu Polskich Gór (jako najwyższy szczyt mikroregionu Grupy Magurki Wilkowickiej). Według starszych pomiarów miał wysoko¶ć 933 m, ale po dokładnej weryfikacji obniżono tę warto¶ć o 3 metry. Na szczycie znajduje się miejsce wypoczynku z ławkami i stołami oraz zamykana skrzynka z piecz±tk± turystyczn±. Przez wierzchołek Czupla przechodzi niebieski szlak turystyczny, prowadz±cy z Lipnika w Bielsku-Białej przez Gaiki (816 m), Przełęcz Przegibek (663 m), Magurkę Wilkowick± (909 m) i wła¶nie Czupel. Niebieski szlak schodzi potem na wschód na Przełęcz pod Czuplem (872 m), omija położony po drugiej stronie przełęczy Rogacz (898 m) i przez Suchy Wierch (781 m) schodzi w dół do Czernichowa i na zaporę w Tresnej. Na Przełęczy pod Czuplem niebieski szlak przecina się z czerwonym, którym można tu dotrzeć z południa z Łodygowic lub z północnego wschodu z Międzybrodzia Bialskiego. Popularn± tras± jest niebieski szlak prowadz±cy z Przełęczy Przegibek (znajduje się tam spory parking) przez Magurkę Wilkowick± i dalej grani± w kierunku południowo-wschodnim. W połowie drogi z Magurki na Czupel, niedaleko zł±czenia niebieskiego szlaku z czarnym, znajduje się Jaskinia Wietrzna Dziura, a nieco dalej na wschód rozci±ga się szeroka polana, na szczycie której kiedy¶ znajdowało się schronisko Widok na Tatry, które spłonęło w 1966 roku i nigdy nie zostało odbudowane. Obecnie to miejsce nosi nazwę Polana Spalone.

875

Magurka Wilkowicka (BM)

909

Popularna góra w Beskidzie Małym, na szczycie której znajduje się maszt oraz schronisko turystyczne. Wyrasta w głównym grzbiecie tzw. Grupy Magurki Wilkowickiej, między Czuplem i Sokołówk±. Na zachód od Magurki Wilkowickiej odchodzi boczny grzbiet ze szczytami Rogacza i Łysej Góry. Na szczyt prowadzi wiele szlaków turystycznych, o wszystkich możliwych kolorach.

876

Sokołówka (B. Mały)

853

Szczyt w Grupie Magurki Wilkowickiej w Beskidzie Małym. Znajduje się w głównym grzbiecie tej grupy, pomiędzy Magurk± Wilkowick± (909 m) i przełęcz± Przegibek (663 m).

877

Szyndzielnia (B. ¦l±ski)

1028

Szczyt w Beskidzie ¦l±skim, najwyższa góra ponad miastem Bielsko-Biała. Pod szczytem znajduje się schronisko oraz wieża obserwacyjna. Na zboczach Szyndzielni można wyróżnić dawny stok narciarski o nazwie Sahara. Na szczyt można wjechać kolej± gondolow±. Inne dawne nazwy to Szędzielnia lub Gaciok, a niem. Kamitzerplatte, Kamnitzerplatte - od nazwy niemieckiej leż±cej u podnóża góry Kamienicy (Kamnitz) oraz dzielnicy Bielska (Bielitz) o tej samej nazwie.

878

Klimczok (B. ¦l±ski)

1117

Najwyższy szczyt północnej czę¶ci Beskidu ¦l±skiego. Na górze stoi maszt, a ze stoku Klimczoka roztacza się piękna panorama - przy dobrej pogodzie między Babi± Gór± i Pilskiem widać linię Tatr Wysokich. Szczyt jest oddzielony od pobliskiej Magury (1109 m) Przełęcz± Kowiorek (1042 m), zwan± również Siodłem pod Klimczokiem lub Siodłem Klimczoka. Na zboczu Magury ponad przełęcz± znajduje się schronisko PTTK Klimczok. Szczyt jest zaliczany do Diademu Polskich Gór, jako najwyższy szczyt Pasma Klimczoka.

879

Skrzyczne (B. ¦l±ski)

1257

Najwyższy szczyt Beskidu ¦l±skiego, zaliczany do Korony Gór Polski oraz Diademu Polskich Gór, jako najwyższy szczyt mikroregionu Pasma Baraniej Góry, zwanego również Pasmem Wi¶lańskim. Na górze znajduje się 87-metrowy maszt oraz schronisko turystyczne. Na szczyt można wjechać ze Szczyrku 4-osobow± kanapow± kolej± linow± z przesiadk± na Hali Jaworzyna. Prowadzi tu kilka szlaków turystycznych - niebieski i zielony z północy ze Szczyrku, zielony od strony południowo-zachodniej (Barania Góra, Malinowska Skała) oraz niebieski ze strony południowo-wschodniej - z pocz±tku Doliny Zimnika. Na północnych zboczach Skrzycznego w kierunku Szczyrku zbudowano popularny o¶rodek narciarski z wieloma trasami. Położona na zachód od wierzchołka Skrzycznego Hala Skrzyczeńska jest poł±czona trasami z pobliskim Małym Skrzycznem (1211 m) i Zbójnick± Kop±, leż±c± na grani bardziej na wschód, w stronę wierzchołka Skrzycznego. W 2022 roku na Skrzycznem wybudowano pomnik żaby, który nawi±zuje do historii nazwy góry. Według zapisków Andrzeja Komonieckiego, który był wójtem żywieckim i kronikarzem na przełomie XVII i XVIII wieku, pomiędzy Małym Skrzycznem i Skrzycznem istniał kiedy¶ staw zamieszkały przez liczne żaby, których skrzeczenie skłoniło miejscowych do nadania górze nazwy Skrzyczne.

880

Stołów (B. ¦l±ski)

1035

Rozległe, spłaszczone wypiętrzenie grzbietu między Trzema Kopcami koło Klimczoka a Błatni± w Beskidzie ¦l±skim

881

Błatnia (B. ¦l±ski)

917

Popularna góra w grupie Klimczoka w Beskidzie ¦l±skim, dawna nazwa Błotny lub Góra Błotna. Wznosi się na południe od Doliny Wapienicy, niecałe 4 km na zachód od Klimczoka (ramię z Trzema Kopcami i Stołowem) i jest zwornikiem dla biegn±cego w kierunku zachodnim ramienia Wielkiej Cisowej, Małego Cisowego, Czupla, Łazka i Zebrzydki oraz dla odgałęziaj±cej się ku północy rosochy Przykrej, Wielkiej Polany, Kopanego i Palenicy. Pod szczytem na wschód ci±gnie się polana z panoramicznym widokiem, a nieco niżej w lesie, na południowy zachód znajduje się Schronisko PTTK na Błatniej, wybudowane w latach 1925-1926. W najwyższym punkcie polany znajduje się kopczyk z betonow± konstrukcj±, która wygl±da jak bunkier, ale stanowi zbiornik wody dla schroniska.

882

Łysa Góra (B¦M, CZ)

1323

Najwyższy szczyt Beskidu ¦l±sko-Morawskiego, czes. Lysá hora. Na górze znajduje się maszt.

883

Gruszczyn

475

Załamanie północno-zachodniego grzbietu Chełmu nad My¶lenicami w Pa¶mie Lubomira i Łysiny, które jest zaliczane do Beskidu Wyspowego lub Makowskiego. Grzbiet ten opada do doliny Raby, która w miejscu zwanym Luterank± dokonuje przełomu między Pasmem Lubomira i Łysiny a Plebańsk± Gór± w Beskidzie Makowskim.

Beskid Makowski

884

Bukowica Zach.

361

Kotlina Chrzanowska

Kotlina Chrzanowska

885

Bukowica Wsch.

363

Kotlina Chrzanowska

Kotlina Chrzanowska

886

Grodzisko Wielkie

380

Kotlina Chrzanowska

Kotlina Chrzanowska

887

Pogorzyce

381

Kotlina Chrzanowska

Kotlina Chrzanowska

888

Góra Bukowica

368

Kotlina Chrzanowska

Kotlina Chrzanowska

889

Pogorzyce-Góry

395

Kotlina Chrzanowska

Kotlina Chrzanowska

890

Żelatowa

363

Kotlina Chrzanowska

Kotlina Chrzanowska

891

Korzeniec

310

Wzgórze nad Kotlin± Chrzanowsk±, położone nad Cezarówk± Doln±. Na szczycie znajduje się wieża widokowa.

Kotlina Chrzanowska

892

Knepowa Góra

308

Kotlina Chrzanowska

Kotlina Chrzanowska

893

Góra Odpadowa

323

Kotlina Chrzanowska

Kotlina Chrzanowska

894

Wianek

357

Kotlina Chrzanowska

Kotlina Chrzanowska

895

Pańska Góra (Balin)

347

Kotlina Chrzanowska

Kotlina Chrzanowska

896

KoĽmin

325

Kotlina Chrzanowska

Kotlina Chrzanowska

897

Góra Łazy

332

Kotlina Chrzanowska

Kotlina Chrzanowska

898

Cezarówka

318

Kotlina Chrzanowska

Kotlina Chrzanowska

899

Grodzisko (Jaworzno)

350

Pagóry Jaworznickie

Pagóry Jaworznickie

900

Pietrusowa

308

Pagóry Jaworznickie

Pagóry Jaworznickie

901

Góra Bielana

304

Pagóry Jaworznickie

Pagóry Jaworznickie

902

Sielcowa Góra

314

Pagóry Jaworznickie

Pagóry Jaworznickie

903

Góra Koniówki

305

Pagóry Jaworznickie

Pagóry Jaworznickie

904

Glinna Góra

311

Pagóry Jaworznickie

Pagóry Jaworznickie

905

Rudna Góra

307

Pagóry Jaworznickie

Pagóry Jaworznickie

906

Góra Staberk

284

Pagóry Jaworznickie

Pagóry Jaworznickie

907

Celinowe Górki

296

Pagóry Jaworznickie

Pagóry Jaworznickie

908

Góra G±siorowa

272

Pagóry Jaworznickie

Pagóry Jaworznickie

909

Rauszowa Góra

266

Pagóry Jaworznickie

Pagóry Jaworznickie

910

Równa Górka

318

Pagóry Jaworznickie

Pagóry Jaworznickie

911

Północna Górka

341

Pagóry Jaworznickie

Pagóry Jaworznickie

912

Sodowa Góra

327

Pagóry Jaworznickie

Pagóry Jaworznickie

913

Góra Luszowicka

348

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

914

Góra Sosnowa

375

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

915

Góra Wielkanoc

331

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

916

Góra Chrzanowska

333

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

917

Góra Przygoń

354

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

918

Diabla Góra

383

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

919

Wapiennik (Bukowno)

376

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

920

Pod Skałami

405

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

921

Kozłowa Góra (WO)

395

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

922

Góra Parsywkowa

405

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

923

Orla Góra

400

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

924

Wilcza (Czyżówka)

399

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

925

Płoki

453

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

926

Psarska Góra

448

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

927

Bożniowa

402

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

928

Góra Bartoska

392

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

929

Gierasowa Góra

421

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

930

Skałki (Nowa Góra)

453

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

931

Góra Widynowa

400

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

932

Łysica (Czerna)

446

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

933

Kominki

447

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

934

Kominki Płn.

456

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

935

Górka Gorenicka

480

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

936

Boża Męka

457

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

937

Zamczysko (Dębnik)

434

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

938

Mazurkowa

466

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

939

Góra Żarnowiec

461

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

940

Dębowa Góra

471

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

941

Grodzisko (Bębło)

513

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

942

Krzemionka (Bębło)

449

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

943

Czajowicka Płn.

470

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

944

Czajowicka Zach.

459

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

945

Czajowicka Płd.

449

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

946

Czajowicka Wsch.

460

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

947

Koronna

438

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

948

Chełmowa Góra

472

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

949

Puklowiec

468

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

950

Puklowiec Zach.

475

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

951

Poręba Płn.

452

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

952

Poręba Zach.

481

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

953

Poręba Wsch.

478

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

954

Złota Góra (Ojców)

458

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

955

Na Skałce (Ojców)

449

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

956

Wielmoża

428

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

957

Barbarka

384

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

958

Bycza Góra Wsch.

369

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

959

Bycza Góra Zach.

392

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

960

G. Grzegorzowicka Płn.

330

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

961

G. Grzegorzowicka Płd.

347

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

962

Górka Sieciechowicka

334

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

963

Górka Celińska

340

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

964

Górka Lipnowolska

334

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

965

Górka Władysławska

357

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

966

Górka Wysocicka

362

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

967

Syborowa Góra

445

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

968

Czubatka (Klucze)

382

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

969

Dupnica

421

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

970

Góra Kamyk

418

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

971

Ostra Góra (Jaroszowiec)

405

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

972

Górka Olewińska Zach.

405

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

973

Górka Olewińska Wsch.

396

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

974

Górka Klucze Płn.

405

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

975

Górka Klucze Zach.

408

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

976

Górka Klucze Wsch.

401

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

977

Sokola (Kamień)

317

Garb Tenczyński

Garb Tenczyński

978

Grzmi±czka

359

Góra położona w ramach Garbu Tenczyńskiego. Na szczycie znajduje się krzyż.

Garb Tenczyński

979

Buca Góra (Zalas)

369

Garb Tenczyński

Garb Tenczyński

980

Góra Buczyna (Tencz.)

330

Garb Tenczyński

Garb Tenczyński

981

Ponetlica

300

Garb Tenczyński

Garb Tenczyński

982

Osobita (Tatry Zach., SK)

1687

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci słowackich Tatr Zachodnich, słow. Osobitá. Jest niezbyt wysoki, ale wybitnie wyodrębniony, odsunięty na północ od głównego trzonu Tatr. Nazwa szczytu pochodzi od góralskiego słowa osobity, to znaczy oddzielony, osobny.

983

Szer. Jaworzyńska (SK)

2210

Szeroka Jaworzyńska (słow. Javorinská ©iroká) - położony w słowackich Tatrach Wysokich rozłożysty masyw rozdzielaj±cy Dolinę Białej Wody (Bielovodská dolina) od Doliny Jaworowej (Javorová dolina). Szeroka Jaworzyńska jest położona w bocznej grani, na północ od Jaworowych Wierchów, łagodniejszej czę¶ci Jaworowej Grani.

984

Kępa (B. Żyw.)

1521

Jedna z kulminacji masywu Babiej Góry w Beskidzie Żywieckim, położona między Sokolic± i Gówniakiem

985

Mędralowa (B. Żyw.)

1169

Szczyt znajduj±cy się w tzw. Grupie Mędralowej (lub Pa¶mie Mędralowej), na mapach i w przewodnikach turystycznych często zaliczanej do Beskidu Żywieckiego, jednak według regionalizacji Kondrackiego jest to Beskid Makowski. Po stronie słowackiej s± to Oravské Beskydy. Mędralowa jest najwyższym szczytem Grupy Mędralowej i zarazem całego Beskidu Makowskiego, jeżeli trzymać się regionalizacji Kondrackiego. Znajduje się na granicy polsko-słowackiej, w grzbiecie pomiędzy Przełęcz± Jałowieck± Północn± (998 m) oddzielaj±c± j± od Pasma Babiogórskiego, a przełęcz± Głuchaczki (830 m) oddzielaj±c± j± od Grupy Pilska. Grzbietem tym biegnie Wielki Europejski Dział Wodny. Pomiędzy głównym wierzchołkiem Mędralowej a przełęcz± Głuchaczki na mapach wyróżniany jest jeszcze mało wybitny szczyt Mędralowej Zachodniej (1024 m). Te wierzchołki s± najdalej na północ wysuniętymi punktami na obszarze Słowacji.

986

Jałowiec (B. Żyw.)

1111

Szczyt Pasma Przedbabiogórskiego, które według regionalizacji Polski opracowanej przez Jerzego Kondrackiego należy do Beskidu Makowskiego, jednak według innych Ľródeł Pasmo Przedbabiogórskie dzieli się na Grupę Mędralowej, Pasmo Solnisk i Pasmo Jałowieckie, wszystkie zaliczaj±c do Beskidu Żywieckiego. Jałowiec jest najwyższym szczytem Pasma Jałowieckiego i zalicza się go do Diademu Polskich Gór. Znajduje się pomiędzy Czerniaw± Such± (1062 m), od której oddziela go Przełęcz Sucha (982 m), a Kolędówk± (884 m), od której oddziela go płytka przełęcz Opaczne (879 m).

987

Narożnik (B. Mały)

511

Szczyt w północnej czę¶ci Beskidu Andrychowskiego (Beskid Mały). Znajduje się w bocznym, północno-zachodnim grzbiecie Gronia Jana Pawła II.

988

Kokocznik (B. Mały)

512

Szczyt w północnej czę¶ci Beskidu Małego. Znajduje się w niskim Pa¶mie BliĽniaków, ci±gn±cym się od doliny Wieprzówki w Andrychowie po dolinę Skawy na wschodzie.

989

Susfatowa Płn. (BM)

542

Szczyt w północnej czę¶ci Beskidu Małego, położony w Pa¶mie BliĽniaków, ci±gn±cym się od doliny Wieprzówki w Andrychowie po dolinę Skawy na wschodzie. Zachodnie stoki Susfatowej Góry opadaj± w stronę Zagórnika, południowo-wschodnie - ku Przełęczy Kaczyńskiej, wschodnie - ku dolinie Wadowskiego Potoku (Zbójecka Dolina). Ma dwa wierzchołki: północny (542 m) i południowy (546 m).

990

Susfatowa Płd. (BM)

546

Szczyt w północnej czę¶ci Beskidu Małego, położony w Pa¶mie BliĽniaków, ci±gn±cym się od doliny Wieprzówki w Andrychowie po dolinę Skawy na wschodzie. Zachodnie stoki Susfatowej Góry opadaj± w stronę Zagórnika, południowo-wschodnie - ku Przełęczy Kaczyńskiej, wschodnie - ku dolinie Wadowskiego Potoku (Zbójecka Dolina). Ma dwa wierzchołki: północny (542 m) i południowy (546 m).

991

Kobyla Głowa (BM)

550

Słabo zaznaczony wierzchołek na północno-zachodnim grzbiecie Gronia Jana Pawła II w Beskidzie Małym, pomiędzy przełęcz± Sosina a Gancarzem

992

Czoło (Gancarz, BM)

768

Szczyt w północnej czę¶ci Beskidu Andrychowskiego (Beskid Mały). Znajduje się w bocznym, północno-zachodnim grzbiecie Gronia Jana Pawła II, pomiędzy Gancarzem (798 m) a Przełęcz± pod Gancarzem (735 m).

993

Palenica (B. ¦l±ski)

688

Stroma góra ponad Jaworzem w Beskidzie ¦l±skim. 200 m na południowy zachód od Palenicy znajduje się wyższy o zaledwie 2 m wierzchołek Kopany, przez który przechodzi niebieski szlak turystyczny.

994

Krzyżowy Gronik

746

Szczyt w Gorcach, położony w zachodniej czę¶ci Ochotnicy Dolnej. Na górze znajduje się krzyż.

Gorce

995

Maciejowa Wsch.

832

Wschodni (wyższy) wierzchołek góry Maciejowa w Gorcach, znajduj±cy się między Tatarowem (710 m) i Wierchow± (940 m), w grzbiecie biegn±cym od Turbacza na północny zachód do Rabki-Zdroju

Gorce

996

Maciejowa (bacówka)

852

Schronisko turystyczne w Gorcach, znajduj±ce się na wypiętrzeniu polany Przysłop, na grzbiecie odchodz±cym od Turbacza do Rabki, pomiędzy Maciejow± Wschodni± (832 m) i Wierchow± (940 m)

Gorce

997

Makowska Góra

642

Szczyt w Beskidzie Makowskim, położony na północ od Makowa Podhalańskiego, w grzbiecie między Borysówk± (611 m) i Bryndzówk± (698 m)

Beskid Makowski

998

Kozłowa Góra (BM)

705

Szczyt w Beskidzie Makowskim, położony ponad wsi± Żarnówka, na wschód od Makowa Podhalańskiego

Beskid Makowski

RangePeaks reached

Beskid Makowski

0 / 126

Beskid Mały

0 / 10

Beskid Orawsko-Podhalański

0 / 4

Beskid Wyspowy

0 / 170

Beskid Żywiecki

0 / 16

Garb Tenczyński

0 / 5

Gorce

0 / 159

Kotlina Chrzanowska

0 / 15

Pagóry Jaworznickie

0 / 14

Pogórze Wielickie

0 / 66

Pogórze Wi¶nickie

0 / 47

Wyżyna Olkuska

0 / 64

Total

0 / 696(c) 2010 - 2024 Robert Celiński, Byledobiec Anin