RunCalc DocumentationFAQLoginRegister
UsersRacesMapsMountains

Stats of peaks in Polskie Gory applicationPeaks by countries

RangeAllIn rangePLATDECZSKUARORU

Sudety Zachodnie

999

896

628

0

63

205

0

0

0

0

Sudety Środkowe

999

874

829

0

0

45

0

0

0

0

Kotlina Kłodzka

999

762

471

1

0

290

0

0

0

0

Beskidy Zachodnie

999

919

593

0

0

173

153

0

0

0

Tatry

999

856

438

0

0

0

418

0

0

0

Beskid Wyspowy i Gorce

999

680

680

0

0

0

0

0

0

0

Beskid Sądecki i Pieniny

830

604

382

0

0

0

222

0

0

0

Beskid Niski

950

678

642

0

0

0

36

0

0

0

Bieszczady

892

779

710

0

0

0

9

52

8

0

Góry Świętokrzyskie

174

174

174

0

0

0

0

0

0

0

Miasta Polski

243

243

242

0

0

0

0

0

0

1

Total

9083

7465

5789

1

63

713

838

52

8

1Peaks by altitude a.s.l.

RangeAllIn rangebelow
500 m
500-
1000
1000-
1500
1500-
2000
2000-
2500
above
2500 m

Sudety Zachodnie

999

896

302

466

124

4

0

0

Sudety Środkowe

999

874

291

582

1

0

0

0

Kotlina Kłodzka

999

762

110

502

149

0

1

0

Beskidy Zachodnie

999

919

39

675

190

15

0

0

Tatry

999

856

0

168

202

203

255

28

Beskid Wyspowy i Gorce

999

680

213

408

59

0

0

0

Beskid Sądecki i Pieniny

830

604

15

495

94

0

0

0

Beskid Niski

950

678

196

479

3

0

0

0

Bieszczady

892

779

234

425

105

13

2

0

Góry Świętokrzyskie

174

174

164

10

0

0

0

0

Miasta Polski

243

243

228

15

0

0

0

0

Total

9083

7465

1792

4225

927

235

258

28Peaks with Wikipedia links: 4583(c) 2010 - 2019 Robert Celiński, Byledobiec Anin