RunCalc DocumentationFAQLoginRegister
UsersRacesMapsMountains

Stats of peaks in Polskie Gory applicationPeaks by countries

RangeAllIn rangePLATDECZSKUARORU

Sudety Zachodnie

985

883

615

0

63

205

0

0

0

0

Sudety Środkowe

999

873

828

0

0

45

0

0

0

0

Kotlina Kłodzka

999

752

467

1

0

284

0

0

0

0

Beskidy Zachodnie

999

918

593

0

0

171

154

0

0

0

Tatry

999

835

417

0

0

0

418

0

0

0

Beskid Wyspowy i Gorce

999

675

675

0

0

0

0

0

0

0

Beskid Sądecki i Pieniny

752

535

379

0

0

0

156

0

0

0

Beskid Niski

675

553

517

0

0

0

36

0

0

0

Bieszczady

641

597

534

0

0

0

9

46

8

0

Góry Świętokrzyskie

138

138

138

0

0

0

0

0

0

0

Miasta Polski

175

175

174

0

0

0

0

0

0

1

Total

8361

6934

5337

1

63

705

773

46

8

1Peaks by altitude a.s.l.

RangeAllIn rangebelow
500 m
500-
1000
1000-
1500
1500-
2000
2000-
2500
above
2500 m

Sudety Zachodnie

985

883

291

464

124

4

0

0

Sudety Środkowe

999

873

291

581

1

0

0

0

Kotlina Kłodzka

999

752

103

499

149

0

1

0

Beskidy Zachodnie

999

918

37

675

191

15

0

0

Tatry

999

835

0

152

201

199

255

28

Beskid Wyspowy i Gorce

999

675

213

403

59

0

0

0

Beskid Sądecki i Pieniny

752

535

15

437

83

0

0

0

Beskid Niski

675

553

100

450

3

0

0

0

Bieszczady

641

597

129

358

100

7

2

1

Góry Świętokrzyskie

138

138

130

8

0

0

0

0

Miasta Polski

175

175

160

15

0

0

0

0

Total

8361

6934

1469

4042

911

225

258

29Peaks with Wikipedia links: 4370(c) 2010 - 2019 Robert Celiński, Byledobiec Anin