RunCalc DocumentationFAQLoginRegister
UsersRacesMapsMountains

Stats of peaks in Polskie Gory applicationPeaks by countries

RangeAllIn rangePLATDECZSKUARORU

Sudety Zachodnie

999

892

624

0

63

205

0

0

0

0

Sudety Środkowe

999

873

828

0

0

45

0

0

0

0

Kotlina Kłodzka

999

753

468

1

0

284

0

0

0

0

Beskidy Zachodnie

999

918

592

0

0

173

153

0

0

0

Tatry

999

835

417

0

0

0

418

0

0

0

Beskid Wyspowy i Gorce

999

675

675

0

0

0

0

0

0

0

Beskid Sądecki i Pieniny

752

535

379

0

0

0

156

0

0

0

Beskid Niski

895

655

619

0

0

0

36

0

0

0

Bieszczady

799

687

625

0

0

0

9

46

7

0

Góry Świętokrzyskie

138

138

138

0

0

0

0

0

0

0

Miasta Polski

235

235

234

0

0

0

0

0

0

1

Total

8813

7196

5599

1

63

707

772

46

7

1Peaks by altitude a.s.l.

RangeAllIn rangebelow
500 m
500-
1000
1000-
1500
1500-
2000
2000-
2500
above
2500 m

Sudety Zachodnie

999

892

300

464

124

4

0

0

Sudety Środkowe

999

873

290

582

1

0

0

0

Kotlina Kłodzka

999

753

103

500

149

0

1

0

Beskidy Zachodnie

999

918

39

674

190

15

0

0

Tatry

999

835

0

152

201

199

255

28

Beskid Wyspowy i Gorce

999

675

213

403

59

0

0

0

Beskid Sądecki i Pieniny

752

535

15

437

83

0

0

0

Beskid Niski

895

655

189

463

3

0

0

0

Bieszczady

799

687

196

378

104

7

2

0

Góry Świętokrzyskie

138

138

130

8

0

0

0

0

Miasta Polski

235

235

220

15

0

0

0

0

Total

8813

7196

1695

4076

914

225

258

28Peaks with Wikipedia links: 4487(c) 2010 - 2019 Robert Celiński, Byledobiec Anin