RunCalc DocumentationFAQLoginRegister
UsersRacesMapsMountains

Stats of peaks in Polskie Gory applicationPeaks by countries

RangeAllIn rangePLATDECZSKUARORU

Sudety Zachodnie

961

859

601

0

53

205

0

0

0

0

Sudety Środkowe

990

863

818

0

0

45

0

0

0

0

Kotlina Kłodzka

999

752

467

1

0

284

0

0

0

0

Beskidy Zachodnie

999

916

591

0

0

171

154

0

0

0

Tatry

999

819

407

0

0

0

412

0

0

0

Beskid Wyspowy i Gorce

984

669

669

0

0

0

0

0

0

0

Beskid Sądecki i Pieniny

723

535

379

0

0

0

156

0

0

0

Beskid Niski

632

517

481

0

0

0

36

0

0

0

Bieszczady

426

382

345

0

0

0

6

23

8

0

Góry Świętokrzyskie

138

138

138

0

0

0

0

0

0

0

Miasta Polski

146

146

145

0

0

0

0

0

0

1

Total

7997

6596

5041

1

53

705

764

23

8

1Peaks by altitude a.s.l.

RangeAllIn rangebelow
500 m
500-
1000
1000-
1500
1500-
2000
2000-
2500
above
2500 m

Sudety Zachodnie

961

859

270

464

121

4

0

0

Sudety Środkowe

990

863

291

571

1

0

0

0

Kotlina Kłodzka

999

752

103

499

149

0

1

0

Beskidy Zachodnie

999

916

37

673

191

15

0

0

Tatry

999

819

0

152

188

196

255

28

Beskid Wyspowy i Gorce

984

669

213

398

58

0

0

0

Beskid Sądecki i Pieniny

723

535

15

437

83

0

0

0

Beskid Niski

632

517

74

440

3

0

0

0

Bieszczady

426

382

58

227

87

7

2

1

Góry Świętokrzyskie

138

138

130

8

0

0

0

0

Miasta Polski

146

146

131

15

0

0

0

0

Total

7997

6596

1322

3884

881

222

258

29Peaks with Wikipedia links: 4249(c) 2010 - 2018 Robert Celiński, Byledobiec Anin