RunCalc DocumentationFAQLoginRegister
UsersRacesMapsMountains

Stats of peaks in Polskie Gory applicationPeaks by countries

RangeAllIn rangePLATDECZSKUARO

Sudety Zachodnie

723

665

553

0

2

110

0

0

0

Sudety Środkowe

703

606

567

0

0

39

0

0

0

Kotlina Kłodzka

650

441

367

1

0

73

0

0

0

Beskidy Zachodnie

744

676

502

0

0

74

100

0

0

Tatry

444

417

249

0

0

0

168

0

0

Beskid Wyspowy i Gorce

462

364

364

0

0

0

0

0

0

Beskid Sądecki i Pieniny

529

462

351

0

0

0

111

0

0

Beskid Niski

466

388

362

0

0

0

26

0

0

Bieszczady

419

382

345

0

0

0

6

23

8

Góry Świętokrzyskie

137

137

137

0

0

0

0

0

0

Miasta Polski

111

111

111

0

0

0

0

0

0

Total

5388

4649

3908

1

2

296

411

23

8Peaks by altitude a.s.l.

RangeAllIn rangebelow
500 m
500-
1000
1000-
1500
1500-
2000
2000-
2500
above
2500 m

Sudety Zachodnie

723

665

234

319

108

4

0

0

Sudety Środkowe

703

606

111

494

1

0

0

0

Kotlina Kłodzka

650

441

73

306

61

0

1

0

Beskidy Zachodnie

744

676

31

473

161

11

0

0

Tatry

444

417

0

58

106

91

151

11

Beskid Wyspowy i Gorce

462

364

8

298

58

0

0

0

Beskid Sądecki i Pieniny

529

462

15

382

65

0

0

0

Beskid Niski

466

388

19

366

3

0

0

0

Bieszczady

419

382

58

227

87

7

2

1

Góry Świętokrzyskie

137

137

129

8

0

0

0

0

Miasta Polski

111

111

96

15

0

0

0

0

Total

5388

4649

774

2946

650

113

154

12Peaks with Wikipedia links: 1360(c) 2010 - 2018 Robert Celiński, Byledobiec Anin