RunCalc DocumentationFAQLoginRegister
UsersRacesMapsMountains

Stats of peaks in Polskie Gory applicationPeaks by countries

RangeAllIn rangePLATDECZSKUARO

Sudety Zachodnie

724

666

553

0

3

110

0

0

0

Sudety Środkowe

704

607

567

0

0

40

0

0

0

Kotlina Kłodzka

701

492

412

1

0

79

0

0

0

Beskidy Zachodnie

999

909

584

0

0

171

154

0

0

Tatry

997

817

407

0

0

0

410

0

0

Beskid Wyspowy i Gorce

697

450

450

0

0

0

0

0

0

Beskid Sądecki i Pieniny

687

523

378

0

0

0

145

0

0

Beskid Niski

466

388

362

0

0

0

26

0

0

Bieszczady

419

382

345

0

0

0

6

23

8

Góry Świętokrzyskie

137

137

137

0

0

0

0

0

0

Miasta Polski

111

111

111

0

0

0

0

0

0

Total

6642

5482

4306

1

3

400

741

23

8Peaks by altitude a.s.l.

RangeAllIn rangebelow
500 m
500-
1000
1000-
1500
1500-
2000
2000-
2500
above
2500 m

Sudety Zachodnie

724

666

234

320

108

4

0

0

Sudety Środkowe

704

607

111

495

1

0

0

0

Kotlina Kłodzka

701

492

90

339

62

0

1

0

Beskidy Zachodnie

999

909

36

668

190

15

0

0

Tatry

997

817

0

154

192

193

252

26

Beskid Wyspowy i Gorce

697

450

21

371

58

0

0

0

Beskid Sądecki i Pieniny

687

523

15

431

77

0

0

0

Beskid Niski

466

388

19

366

3

0

0

0

Bieszczady

419

382

58

227

87

7

2

1

Góry Świętokrzyskie

137

137

129

8

0

0

0

0

Miasta Polski

111

111

96

15

0

0

0

0

Total

6642

5482

809

3394

778

219

255

27Peaks with Wikipedia links: 2844(c) 2010 - 2018 Robert Celiński, Byledobiec Anin