RunCalc DocumentationFAQLoginRegister
UsersRacesMapsMountains

Stats of peaks in Polskie Gory applicationPeaks by countries

RangeAllIn rangePLATDECZSKUARO

Sudety Zachodnie

839

737

599

0

3

135

0

0

0

Sudety Środkowe

990

863

818

0

0

45

0

0

0

Kotlina Kłodzka

999

752

467

1

0

284

0

0

0

Beskidy Zachodnie

999

914

589

0

0

171

154

0

0

Tatry

999

819

407

0

0

0

412

0

0

Beskid Wyspowy i Gorce

883

570

570

0

0

0

0

0

0

Beskid Sądecki i Pieniny

691

523

378

0

0

0

145

0

0

Beskid Niski

632

517

481

0

0

0

36

0

0

Bieszczady

426

382

345

0

0

0

6

23

8

Góry Świętokrzyskie

137

137

137

0

0

0

0

0

0

Miasta Polski

113

113

113

0

0

0

0

0

0

Total

7708

6327

4904

1

3

635

753

23

8Peaks by altitude a.s.l.

RangeAllIn rangebelow
500 m
500-
1000
1000-
1500
1500-
2000
2000-
2500
above
2500 m

Sudety Zachodnie

839

737

243

373

117

4

0

0

Sudety Środkowe

990

863

291

571

1

0

0

0

Kotlina Kłodzka

999

752

103

499

149

0

1

0

Beskidy Zachodnie

999

914

37

672

190

15

0

0

Tatry

999

819

0

154

192

193

254

26

Beskid Wyspowy i Gorce

883

570

115

397

58

0

0

0

Beskid Sądecki i Pieniny

691

523

15

431

77

0

0

0

Beskid Niski

632

517

74

440

3

0

0

0

Bieszczady

426

382

58

227

87

7

2

1

Góry Świętokrzyskie

137

137

129

8

0

0

0

0

Miasta Polski

113

113

98

15

0

0

0

0

Total

7708

6327

1163

3787

874

219

257

27Peaks with Wikipedia links: 4081(c) 2010 - 2018 Robert Celiński, Byledobiec Anin